BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 2 december 2020

Eén jaar voor de uitbraak van de gemanipuleerde corona-crisis leert spindoctor Marc Van Ranst in Chatham House zijn collega-virologen liegen en bedriegen

Chatham House, officieel het Royal Institute of International Affairs, is een niet-gouvernementele non-profitorganisatie in Londen die hoofdzakelijk door de City of London - de globalistische haute finance - wordt gefinancieerd. Winnaars van de Chatham House Prize zijn o.a. Hillary Clinton, Melinda French Gates (Co-founder van de Bill and Melinda Gates Foundation), John Kerry, David Attenborough etc. Er worden vaak 'gevoelige' internationale onderwerpen 'besproken' die soms wel heel erg vertrouwelijk zijn. Met andere woorden: "Wat is de meest geschikte strategie om de bevolking om de tuin te leiden?" Daarom werd in 1927 de Chatham House Rule ontworpen. Sinds de verfijning in 2002, geldt de regel: "Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld". Het feit dat deze video nu is opgedoken, is een schending van de Chatham House Rule. Iemand heeft deze video dus gelekt.

Even terug naar 2009. Van 'Corona' was er toen nog geen sprake, maar er was wél een andere pandemie: de zogenaamde 'Mexicaanse griep'. Ook toen greep Marc Van Ranst de macht als superverspreider van valse informatie. En ook toen al was daar niet iedereen tevreden mee. Eind oktober 2009 werd door de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten – kortweg BVAS – zelfs het ontslag van Van Ranst gevraagd. De reden? "Hij is zijn fouten en zijn chaotische beheer aan het maskeren, door de fout af te schuiven op dokters, die bericht en tegenbericht krijgen, foute uitleg of zelfs regelrechte leugens. Zijn houding wekt twijfel op over zijn capaciteiten om de gebeurtenissen in goede banen te leiden, en neemt het vertrouwen weg dat het medische korps in hem zou moeten hebben".

Wat heeft de Mexicaanse griep nu met Chatham House te maken? Wel, op 22 januari 2019 hield Marc Van Ranst daar een lezing. Dat zijn ontslag tien jaar tevoren geëist werd, was hij blijkbaar al vergeten. Hij legde er wel uit, hoe je bij een pandemie bij aanvang de aandacht naar je toe moet trekken, en hoe je de spreekbuis moet worden. Hij deed ook uit de doeken wat je de menigte moet wijsmaken, om ze onder de knoet te houden. Dat de vijf Vlaamse rectoren zich de voorbije maanden herhaaldelijk met het volle 'wetenschappelijke' gewicht van hun universiteiten achter Van Ranst hebben geschaard, is op zijn minst erg gênant én zéér bedenkelijk. Want ofwel zijn de vijf Vlaamse rectoren volslagen idioten die niet weten waarover het gaat, ofwel zitten ze mee in het complot! De politieke elite moet op dit ogenblik wel in paniek zijn na alle ongrondwettelijke en criminele dwaasheid die ze de voorbije maanden hebben aangericht.

Kijk, huiver en walg van de hautaine woorden van misantroop Marc Van Ranst die zichzelf zo fatastisch vindt en die blijkbaar alleen maar meewarig kan neerkijken op het - in zijn ogen - domme gepeupel. Maar, pet af voor Van Ranst, omdat hij de meesters van de massa-manipulatie en -propaganda mag leren hoe ze aan massa-manipulatie en -propaganda moeten doen. In een zaal die alleen maar gevuld is met psychopaten wordt de morbide presentatie van Van Ranst duidelijk gesmaakt. Zoek naar de overeenkomsten én de verschillen met de huidige georchestreerde corona-pandemie, want blijkbaar gaat toch niet alles volgens het vooropgezette script van de internationale elite... « Courage ! On les aura ! »


Communication and Public Engagement by a cynical Marcel van Ranst


In onderstaande presentie vertelt Marc Van Ranst aan collega-virologen hoe je de media en de bevolking moet bespelen om een geslaagde vaccinatiecampagne te bewerkstelligen en dit middels overdrijving, gespeelde verontwaardiging, geveinsde woede, het hebben van 'goede' contacten in de media, het beloven van een voordeel aan de media, het gebruik van influencers, veel in de media verschijnen, misleiding (het vaccin als zeer 'gegeerd' voorstellen door in de media woedend te verwijzen naar het Belgisch voetbalteam dat zich als eerste had durven laten vaccineren), het uitbuiten van het voordeel dat er veel tijd verstreken is waardoor de bevolking de Mexicaanse griep vergeten is en de oudere politici vervangen zijn waardoor de ervaring verloren ging, alles wat het geloof in vaccins ondergraaft afdoen als onwetenschappelijk (fake news) en gevaarlijk enz.
Titel presentatie "Hoe de krachten bundelen om voorbereid te zijn op een grieppandemie"
"Communicatie en maatschappelijke betrokkenheid"

Van Ranst start met het opnoemen van zijn belangenvermengingen over de laatste 20 jaar: GSK, Sanofi-Pasteur, Merck, Johnson&Johnson, Abbott, Biocartis. [En nog een paar anderen die hij toevallig vergeet.]

De Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, momenteel griepcommissaris in Nederland en eveneens in opspraak gekomen tijdens de Mexicaanse griep, was ook aanwezig.


Van Ranst vertelt, dat de eerste dag van de uitbraak heel belangrijk is. Je start de gesprekken met de pers en dat moet je goed doen: “1 stem, 1 boodschap” en dat het een groot voordeel was dat hij geen politicus was omdat hij daardoor niet politiek aangevallen werd. [Met andere woorden, een 'wetenschapper' kan de mensen nog méér wijsmaken.]

Een ander voordeel daarvan is dat je in Brussel "de complete naïeve kerel kunt uithangen" en dat je veel "meer gedaan krijgt dat je anders niet zou lukken". Dus 1 stem, 1 boodschap is de toon die je van bij het begin zet.

Je moet alomtegenwoordig zijn de eerste dagen zodat je de media-aandacht trekt. Je maakt een afspraak met de media dat je hen alles zal vertellen als zij je bellen. Je kan dan je voordeel halen uit die eerste dagen en de media zullen niet zoeken naar alternatieve stemmen. Als je dat doet, maakt dat alles een stuk makkelijker. En dan breng je de boodschap over dat ons land klaar is voor de pandemie. Dat is natuurlijk een grote overschatting, zeker weten. (gelach) Maar het is cruciaal om in de pandemie terecht te komen.

Kies een makkelijke naam voor het virus die dan 'populair' kan worden. De eerste weken zijn makkelijk omdat je dan geen oppositie hebt en iedereen nieuws nodig heeft van jou. Dan kan je veel neutrale informatie geven, dat kan alleen de eerste weken of maanden. Het probleem dat we hadden is dat we geen media budget hadden en dat echt werkelijk 0 euro kon worden uitgeven. Dat wil zeggen dat je elke kans moet aangrijpen om je boodschap te brengen en dat kan 'gratis' op radio en tv.

Als je goede relaties met de media hebt, kan je iets nieuws proberen. We vroegen aan alle nieuwsankers om gratis deel te  nemen aan een soort “infomercial” waarvoor je zou betalen. (gelach) En ze zeiden ja. Niemand zou dit ooit kunnen betalen, maar als je goede relaties hebt dan kan je om een gunst vragen. [Dit zijn regelrechte maffia-praktijken, typisch voor de Big Pharma-maffia!]

Iets wat we probeerden 10 jaar geleden is Facebook gebruiken en Twitter maar er waren toen nog niet genoeg mensen op om echt een impact te hebben. Als we dat nu zouden doen dan zou dat een hoofdkanaal zijn om te communiceren. Hoewel dat werkt in 2 richtingen. Dus het 'fake news' zal ook veel meer overgebracht worden dan 10 jaar geleden.

De vraag van de dag beantwoorden, ongeacht wat de vraag van de journalist is, is nogal belangrijk. We hadden een callcenter dat altijd drukker werd en elk uur kwamen er nieuwe vragen binnen die ik dan in het interview verwerkte ongeacht wat de vraag was.

De eerste vragen waren reisgerelateerd: "Kan ik nog altijd op reis naar Mexico?" Als je zegt dat het over een noodgeval gaat dan gaat de piek in vragen sowieso naar boven. En dan moet je de toekomst 'voorspellen' om het publiek voor te bereiden. Dan kan je zeggen: "België zal griepgevallen kennen". Een paar dagen later staat dan in het nieuws: "Het eerste griepgeval in ons land".

Het volgende bericht, dat je verspreidt, zal voorspellen hoeveel doden er zullen vallen. Van Ranst rekende het gemelde aantal doden uit de UK om naar een getal voor de Belgische bevolking en kwam uit op 7 doden per dag in België. Zo kwam dit in het nieuws. Dat is trouwens waar in elk jaar. (gelach)

Het erg belangrijk om over doden te spreken, want dan zeggen de mensen: "Wow, sterven er mensen aan influenza?" "Ja!" En dat was een noodzakelijke stap om te nemen en natuurlijk een paar dagen later heb je dan de eerste dode en er werd al over gesproken.

Nieuwsbericht: "Meerle begraaft de eerste griepdode". Dus het algemene gevoel bij bevolking en media in België was redelijk, je zou kunnen zeggen “calm, cool and collected”. Je gaat dan ook naar de eerste begrafenissen om je medeleven te tonen.
De boodschap wordt dan: "Op dat moment is het min of meer vergelijkbaar met de seizoensgriep. Maar we moeten ons voorbereiden op erge scenario’s". Enz. [Hoe cynisch en ziek kan je zijn? Van Ranst is een psychopaat!]

En dan kwam de vakantie, een gevaarlijke periode omdat de minder getrainde journalisten dan aan het roer staan en je dan de raarste vragen krijgt en ook meer internationale journalisten die je boodschap zullen bezoedelen. En dan komt de tijd, onvermijdelijk dat ze over jou gaan praten. "De griepcommissaris is een geweldige kerel". De "feel good articles". Je persoonlijk leven komt een beetje in het gedrang en dat moet je wat tegenhouden.

Dan volgt de fase waarin de media veel 'kritischer' worden en de media schreef: "De regering doet niet genoeg", "Het vaccin gaat te laat toekomen" en "Er gaan niet genoeg vaccins zijn, haal het zodra het kan". Op dat moment zei ik "OK, ik zal de laatste zijn om gevaccineerd te worden" [Wat is die van Ranst toch een cynische idioot!]

Veel mensen hadden vervolgens vragen over het vaccin en dus moet je hen in de media tonen dat je hopen vaccins hebt en dan daartussen gaan rondlopen om het hen te tonen [Denk aan premier Wilmès die de voedselvoorraden ging inspecteren. Een leuke show!].

En dan moest je kiezen wie eerst gevaccineerd gaat worden. Kinderen en ouderen eerst, whatever. [Op dit ogenblik staan ook de daklozen en de gedetineerden helemaal bovenaan de lijst om gevaccineerd te worden. Wie verzint het! Zie Aktion T4]

En dan misbruikte ik het feit dat het voetbalteam van België werd gevaccineerd. Hen werd 'ongepast' prioriteit gegeven. Dus ik zei, ik kan dat gebruiken. Daardoor gelooft de bevolking dat dit vaccin erg 'gegeerd' is en dat zelfs het nationale voetbalteam erover zou liegen om aan hun vaccins te geraken. Ik zei: "OK, daar kan ik mee spelen". En ik maakte er een groot drama van. "Van Ranst is razend" stond in de krant. (gelach)

Wel het werkte en de vaccinatiecampagnes door de artsen gingen zeer goed. Iedereen kon gevaccineerd worden. Hij werkte goed in Vlaanderen, maar niet in Wallonië. Ik deed echter evenveel interviews in het Frans als in het Nederlands, maar in Vlaanderen luisteren ze enkel naar de Vlaamse media terwijl in Wallonië luisteren of kijken ze evenveel ook veel naar de Franse tv waar van alle andere soorten berichten passeerden en dat vervuilde echt de vaccinatiecampagne.

En dan natuurlijk zeggen sommigen: "Het vaccin is onveilig en zal je doden" en na de crisis wordt iedereen slim en dan wordt gezegd: "De regering deed te veel" omdat sommigen ontgoocheld waren over het dodenaantal. (gelach) [Zelden heb ik zoveel cynisme gehoord! Van Ranst spuugt op de graven van de corona-doden!]

En dan worden er allerlei boeken geschreven en ze vergaten dat je de beslissingen moest nemen op basis van een fragment van de beschikbare data. En dan werd het een scam. En nu wil ik Wolfgang Wodarg bashen omdat hij een motie deed voor  "faked  pandemics – een bedreiging voor de gezondheid" en dat al die virologen en vaccinologen hun zakken vullen en liegen, ah het is makkelijk te zeggen.

Ik zou graag een verwittiging geven. Dit startte allemaal in april 2009. Er is dus veel tijd gepasseerd en dat heeft een impact, mensen vergeten het een beetje. Het leiderschap is ondertussen ook veranderd en die ervaring is dus verloren. Dit was een goede oefening voor een grote pandemie-oefening. Veel van wat geleerd werd in 2009 ging dus verloren. Alleen Angela Merkel en Ab Osterhaus bleven. (Gelach) We kunnen altijd op hen rekenen. [Dus, Marc Van Ranst kan op la Merkel rekenen???]

Zijn we klaar voor de volgende pandemie? Ik denk van niet maar ik zou zeggen, pandemieën zijn zoals een doos pralines met andere woorden: “You never know what you are gonna get”. [Indien Van Ranst wist, dat we niet klaar waren voor een pandemie en er niets aan gedaan heeft om de politici wakker te schudden, dan is hier sprake van schuldig verzuim!]


Vragen van deelnemers:

Deelnemer: Ik neem aan dat wat veranderd is sinds 2009 is dat er veel fake news en sociale media is. Hoe zullen we de boodschap er door krijgen?


Van Ranst: Het is angstaanjagend en ik ben er echt bang voor, want dat was er niet in 2009. Mensen respecteerden toen nog autoriteit, dat is weg nu. Iedereen studeert af van de Google-universiteit en respect voor kennis is weg, want die kan je creëren door een paar woorden in te typen. Dat is erg gevaarlijk. Ook het niveau van de politici die we nu hebben, is heel bedenkelijk. Ook in Italië is er veel antivaccinatiesentiment tot op het politieke niveau toe en dat is verontrustend. [De pret was nu even bedorven.]

Deelnemer: Wat met het betrekken van influencers uit de entertainmentindustrie?


Van Ranst: Dat werd geprobeerd, ook in 2009. Je zag hoe Barak Obama werd gevaccineerd. We doen dit elk jaar in het hospitaal. De directeur en de vice-directeur worden in hun ondergoed gevaccineerd. Dat heeft een grote impact. Dus influencers zijn belangrijk, je moet ze aanschrijven, maar ze zijn onvoorspelbaar.

Deelnemer: Denk je dat het in andere landen vergelijkbaar is als in België?

Van Ranst: In België was het mogelijk, niet omdat het een geweldig land is, maar omdat het een klein land is. Als je dit wil doen in een groot land, 1 voice 1 message, dan is dat daar heel moeilijk te bereiken. Wat het beste werkte is dat het apolitiek was, als een politicus dit zou doen, wordt hij vanaf dag 1 aangevallen door de oppositie.


Bronnen:

P-Magazine

https://pnws.be/marc-van-ranst-gaf-jaar-voor-corona-cursus-hoe-volk-in-de-tang-te-houden-video/


Het Belang van Limburg

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201130_98121691CONCLUSIE

Neen, het was dus géén toeval hoe Marc Van Ranst begin dit jaar plots overal te zien was. Dat was exact zijn plan, bevlogen en cynisch uiteengezet in een lezing die hij goed een jaar voor de start van de zogenaamde 'coronacrisis' gaf. "De eerste dagen van een pandemie moet je alomtegenwoordig zijn, zodat je de media-aandacht krijgt".

Het is duidelijk dat Van Ranst politieke steun krijgt van het Belgische regime, maar ook la Merkel is in beeld. Verder geniet hij de steun van de Big Pharma-maffia en nu ook ook van Chatham House en de globalisten van de Londense City.

Psychopaat Marc Van Ranst schijnt te vergeten, dat zijn lacherige gedoe wél doden veroorzaakt! De paniek die Van Ranst veroorzaakte, is direct verantwoordelijk voor de duizenden zogenaamde corona-doden die stierven door verwaarlozing en foute behandelingen. Het is duidelijk dat Van Ranst voor het internationale strafhof in Den Haag moet worden gebracht voor genocide!

1 opmerking:

Anoniem zei

Hij leidt zijn delegaten ook rond de tuin.

H1N1 wordt officieel de "Nieuwe Influenza" genoemd.  Echter, niet overal.  Het werd o.a. in België oorspronkelijk "Varkensgriep" genoemd.  Maar omdat de eerste uitbraak in Mexico was, werd het "Mexicaanse griep" genoemd.

H1N1 is het resultaat van een reassortement van Vogel-, Varkens-, en menselijke griep - "novel" of "nieuwe" griep dus.  

Een subtype van het H1N1 was ook het virus dat de Spaanse griep veroorzaakt heeft.

Je ziet in de discussie rond minuut 21:45 dat de vertegenwoordiger van WHO zegt dat je voorzichtig moet zijn met geografische namen voor epidemieën.  Van Ranst zegt dat de WHO geen recht heeft te dicteren hoe België haar epidemieën noemt.

De moderator vindt het dan nodig tussenbeide te komen door te stellen dat Spaanse Griep tenminste geen seizoensgriep is, (terwijl de Mexicaanse Griep dat wel is).  

Wat in 2009 een pandemie was is vandaag gewoon seizoensgriep.  

HET HELE DOEL VAN DEZE VOORDRACHT IS DAT MENSEN BANG MOETEN ZIJN VAN VIRUSSEN, EN ZICH MOETEN LATEN INENTEN EN HOE DIT HET BEST BEWERKSTELLIGD WORDT.

Vandaar de Corona pandemie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------