BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 30 september 2013

Over de zorgeloze en onbezonnen hoogmoed van de zogenaamde 'bisschop' van Gent: Luc Van Looy - Uit de profeet Amos 6,1a.4-7

Dit zegt de almachtige HEER:


“Wee, de zorgelozen in Sion,
de zelfverzekerden op Samaria’s berg.
Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal.
Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp,
en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart;
zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozef’s ondergang bekreunen zij zich niet.
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten

van hen die daar lui liggen uitgestrekt.”

Onze bisschoppen hebben 'de geest van de wereld' omarmd. Maar, 'de geest van de wereld', die diabolisch is, is onze vijand! Daarom vertrouwen de Katholieken hun zwakke bisschoppen niet meer!


zaterdag 28 september 2013

Over de CD&V-kliek die de dienst uitmaakt bij 'Kerk en leven' of zoals ze het bij 'Kerk en leven' zelf zeggen: "Communicatie in dienst van de wereld"

Na de voorstelling van zijn Septemberverklaring vond minister-president Kris Peeters (CD&V) de tijd om de nieuwe digitale lijn van 'Kerk en leven' in te huldigen. Het Parochieblad of 'Kerk en leven', het partijblad van de CD&V? In haar zoektocht naar het Vlaamse buikgevoel was het de voorbije jaren voor de CD&V-strategen kwestie om zich van de onpopulaire, 'verbrande' Vlaamse kerk te distantiëren. Dat aartsbisschop Léonard daarin de rol werd toebedeeld van pispaal en zondebok, is zeer waarschijnlijk. Achteraf bekeken is het allemaal wat teveel om toevallig te zijn: de georchestreerde hetze tegen Léonard, en het feit dat Mettepenningen officieel voor de CD&V ging rijden, wettigen het vermoeden dat deze progressieve theoloog al vroeger door de CD&V was gepolst om een opfrisbeurt te organiseren. Er moest vooral een tussenschot opgetrokken worden tussen een leeglopende kerk die van het ene schandaal in het andere verzeilt, en de Vlaamse christendemocratie die van haar electorale uppercut nog altijd aan het bekomen is.
Kanunnik Jean-Pierre De Rudder, voorzitter van NV Halewijn en dus de grote baas van het Parochieblad en bijgevolg dus verantwoordelijk voor de ketterijen die in het blad verschijnen! Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat De Rudder iemand is uit het Sint-Salvatorskapittel in Brugge. De Brugse connectie!
Toon Osaer, directeur van NV Halewijn, stelde niet zonder trots dat NV Halewijn met dit digitale project gewapend is om ook in de 21ste eeuw haar missie van "communicatie in dienst van de wereld" waar te maken. "Communicatie in dienst van de wereld" is het adagio van de Vlaamse bastaard-kerk. Wie zit er trouwens op de eerste rij? Godfried 'Kardinaal' Danneels, kerk-verwoester en vriend van Roger Vangheluwe. Natuurlijk mag ook Johan Bonny, poulain van Vangheluwe, niet ontbreken. Verder nog aanwezig, Luc Van Looy, vrijmetselaar, en Deken Dirk De Gendt van Leuven, poulain van Danneels. Merkwaardig toch dat bij de inhuldiging van de nieuwe persen van de 'spreekbuis van de Vlaamse bisschoppen' Mgr. Léonard afwezig is. Nog absurder is de aanwezigheid van onze Kardinaal. Wat doet die Danneels daar? Heeft hij nog steeds de touwtjes in handen??? Danneels met zijn 'homo-huwelijk', een levend fossiel uit de jaren '60 en de macabere schaduw van Leo Suenens; kardinaal en vrijmetselaar. O ja, Toon Osaer was indertijd nog woordvoerder van Danneels. Ziedaar het anti-katholieke en incestueuze clubje achter 'Kerk en leven'.

vrijdag 27 september 2013

De Redactie: "Slechts vijf nieuwe priesterkandidaten in Vlaanderen"

In Vlaanderen starten dit jaar slechts vijf nieuwe kandidaten met de priesteropleiding. Het bisdom Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel hebben elk twee kandidaten, het bisdom Antwerpen één, de bisdommen Gent en Hasselt geen. Alles samen zijn momenteel 21 Vlaamse seminaristen in opleiding.

Inmiddels is het een topprioriteit voor aartsbisschop André-Joseph Léonard om nieuwe priesterkandidaten in het buitenland te werven die na hun wijding in het aartsbisdom werkzaam zullen zijn. De meeste Vlaamse bisdommen zien de inschakeling van buitenlandse priesters evenwel niet zitten.

Bron: De Redactie/Belga


Enkele bedenkingen:

"De meeste Vlaamse bisdommen zien de inschakeling van buitenlandse priesters evenwel niet zitten."

Dit is de doctrine van de pedofiele en homoseksuele ex-bisschop van Brugge; Roger Vangheluwe. De 'Vangheluwe-doctrine' wordt nu blijkbaar ook door de andere Vlaamse bisschoppen gevolgd.

Zouden de hoge heren misschien dan in al hun goedheid eens uit hun ivoren torens kunnen komen, om ons mede te delen wat ze dan wél van plan zijn?

Wat is dan plan B?

"Aan de vruchten kent men de boom":

Zou er dan misschien toch iets mis zijn met het Katholiek onderwijs in Vlaanderen?
Zou er dan misschien toch iets mis zijn met de godsdienstlessen?
Zou er dan misschien toch iets mis zijn met de vormselcatechese?
Etc.

Als de bisschoppen van de gelovigen protestanten willen maken, dan hebben de gelovigen ook géén priesters meer nodig!

De potentiële 'priesterkandidaten' begrijpen dat natuurlijk ook.

Geroepen door God, maar 'liefdevol' door de bisschoppen geweigerd, wegens 'overbodig'!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 12:33  Of wel: gij noemt de boom goed, maar dan ook goed zijn vrucht; of wel: gij noemt de boom slecht, maar dan ook slecht zijn vrucht; want de boom wordt aan de vruchten gekend.
Mat 12:34  Adderenbroed, hoe zoudt gij iets goeds kunnen zeggen, terwijl gij slecht zijt? Want de mond spreekt waar het hart van overvloeit.
Mat 12:35  De goede mens brengt goed voort uit de goede schat, de kwade mens kwaad uit de kwade schat.
Mat 12:36  En Ik zeg u: Van ieder ijdel woord, dat de mensen hebben gesproken, zullen ze rekenschap geven op de oordeelsdag.
Mat 12:37  Op grond van uw woorden zult ge gerechtvaardigd worden, en op grond van uw woorden worden veroordeeld.

Gazet van Antwerpen - 02/02/2010 - "Brugse bisschop Roger Vangheluwe wil geen buitenlanders als priester" = de "Vangheluwe-doctrine"

Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge, wil niet weten van Poolse of Afrikaanse priesters. Er is nochtans een tekort aan priesters in zijn bisdom.

"Buitenlanders zijn geen optie om het tekort aan priesters op te vangen in West-Vlaanderen. Ik weet dat het elders gedaan wordt, maar ik vind het geen goede zaak om Afrikanen of Polen hier als priester aan de slag te laten gaan", aldus Vangheluwe (73).

"Ik krijg vaak de vraag van Polen om hier als priester te komen werken", zegt Vangheluwe over het tekort. "Ook uit Afrika zijn er geregeld mensen die me contacteren. Maar ik wimpel dat af. Die Afrikaanse priesters kunnen in hun thuisland veel nuttiger werk leveren dan bij ons."

"En wat is de motivatie van die mensen? Onze kerk redden of naar België komen omdat we het hier beter hebben dan daar? Ondertussen is het aantal aanvragen al flink verminderd, omdat ze weten dat ik toch neen zeg."

Hans Geybels, [de woordvoerder van Godfried 'Kardinaal' Danneels], geeft Vangheluwe gelijk. ‘Wij zeggen ook: liever niet', zegt Geybels. ‘Een priester uit Afrika weghalen om hem hier aan de slag te laten gaan, berokkent meer schade dan dat je er goed mee doet. Vaak zijn de priesters de enige opgeleiden van hun dorp of stad. Moet je die daar dan laten vertrekken? Bij de Polen speelt vooral het cultuurverschil. Polen is een zéér katholiek land. Als die dan in een geseculariseerd land als België aan de slag gaan, zijn ze vaak binnen de kortste keren ontgoocheld. Het cultuurverschil is gewoon te groot.'

Volgens Vangheluwe biedt een Pool of Afrikaan geen meerwaarde als priester voor Vlaamse gelovigen. ‘Onze misvieringen verlopen volgens onze eigen cultuur en in onze eigen taal, daar kun je moeilijk onderuit. Je kunt in een kerk in een West-Vlaams dorpje niet beginnen zingen en dansen zoals dat in Afrika gebeurt.'

Vangheluwe: "Onze misvieringen verlopen volgens onze eigen cultuur."

Heel erg Katholiek!

De reden waarom buitenlanders in West-Vlaanderen niet welkom waren, was dat men bevreesd was, dat de omerta van het pedofiele en homofiele netwerk 'binnen' de Kerk doorbroken zou worden.

Bronnen:

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid899346/brugse-bisschop-wil-geen-buitenlanders-als-priester.aspx

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=SV2LN276


Over de zelfveroorzaakte 'crisis' in de Kerk...


zaterdag 21 september 2013

Evolutie op zijn VRT-ees: 'Dinosauriërs hadden geen veren nodig om te kunnen vliegen'

Dinosauriërs van het geslacht Microraptor hadden geen veren nodig om te kunnen vliegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton in Engeland [De haven van waaruit de Titanic is vertrokken.]. Wetenschappers vermoeden nu dat veren voor een ander doel zijn ontstaan.

Microraptor is een geslacht van kleine vleesetende dinosauriërs die zo'n 120 miljoen jaar geleden leefden in het gebied van het huidige China. De lengte van de dinosauriërs bedroeg zo'n 75 centimeter.

Het meest opvallende kenmerk van een Microraptor bestaat uit zijn verenkleed. Wetenschappers van de Universiteit van Southampton hebben nu echter ontdekt dat het vliegvermogen van de dinosauriër niet afneemt als de veren worden verwijderd.

De vliegtechniek van de dinosauriër werd getest met een levensgroot model in een windtunnel. Uit de test blijkt dat de viervleugelige Microraptor een uitstekende zweefvlieger was, zelfs zonder veren.

Wetenschappers vermoeden nu dat veren voor een ander doel zijn ontstaan. "We zullen nu alleen nog moeten uitzoeken wat dat precies is", aldus onderzoeksleider Gareth Dyke. [Dat is natuurlijk de crux. Waarom kunnen vogels vliegen? Omdat ze vleugels en veren hebben. Waarom hebben vogels vleugels en veren? Om te kunnen vliegen. De typische darwinistische benadering! Cirkelredeneringen! Dit zijn drogredenen die volgen uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de 'wetenschapper' verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn.]

Bron: De Redactie


Enkele bedenkingen:

1. De 'dino-tot-vogel-theorie' stelt dat vogels evolueerden uit 'geveerde dinosauriërs'.

2. Er is géén bewijs dat er géén 'geveerde dinosauriërs' hebben bestaan.

3. Er is echter ook géén bewijs dat er wel 'geveerde dinosauriërs' zouden hebben bestaan.

4. Het is duidelijk dat sommigen van deze 'geveerde dinosauriërs' géén dinosauriërs, maar gewone vogels zijn.

5. China staat bekend voor de vele vervalste fossielen die er verkocht worden.

6. Indien Microraptor geen vervalsing is, dan zou het een dier met vier vleugels betreffen.

7. Microraptor zou dan inderdaad een zweefvlieger zijn. Qua vliegstijl bijvoorbeeld te vergelijken met een vliegende eekhoorn. Tussen de voor- en achterpoten van deze eekhoorns bevindt zich een membraan, waarmee zweefvluchten tussen bomen kunnen worden gemaakt. Op deze manier kunnen relatief grote afstanden worden overbrugd.

8. Microraptor is misschien een vogel en géén dinosauriër, omdat het dier, om te kunnen zweefvliegen, zijn achterpoten op een dusdanige manier zou moeten spreiden die niet mogelijk is voor dinosauriërs. 

9. De originele fossielen van Microraptor zijn van een handelaar gekocht.

10. Bij het originele fossiel van Microraptor was er maar één veer aanwezig. Het zou dus kunnen, dat die veer géén onderdeel uitmaakte van het fossiel.

11. Dat de 'onderzoekers' van de Universiteit van Southampton nu blijkbaar hebben 'ontdekt', dat de aan- of afwezigheid van veren géén enkel verschil zou uitmaken, hoeft dus niet te verwonderen, aangezien Microraptor sowieso niet geveerd was!

12. Microraptor is dus géén dinosauriër en waarschijnlijk ook géén vogel, maar eerder een wezen zoals een vliegende eekhoorn met membranen, waarmee zweefvluchten tussen bomen konden worden gemaakt.

13. Met andere woorden: "Much Ado About Nothing!"


Conclusie:

Er is dus géén enkel bewijs dat de dinosauriërs de 'voorouders' van de vogels zouden zijn!

woensdag 18 september 2013

Het voormalige Sint-Jozef Seminarie te Sint-Katelijne-Waver (1935-1965)
OPRICHTING
Vanaf september 1935 volgden alle priesterkandidaten uit het aartsbisdom Mechelen hun wijsgerige cyclus en eerste jaar theologie aan het nieuw opgerichte Sint-Jozefseminarie te Sint-Katelijne-Waver. Het was kardinaal Mercier die in 1926 de start gaf voor de bouw van een nieuw seminarie op braakliggende terreinen aan het IJzerenveld in Sint-Katelijne-Waver. De seminariegebouwen te Mechelen konden immers het sterk gestegen aantal priesterkandidaten niet meer opvangen. Kardinaal Van Roey gaf in 1932 de bouwopdracht aan architect Simon Van Craen. De eigenlijke bouwwerken startten in 1933. Het monumentale gebouw werd opgetrokken in neoromaanse stijl met elementen van art deco. In september 1935 was het seminarie instapklaar. Twaalf Norbertienen van het Convent van Nazareth te Mechelen stonden in voor het 'huishoudelijk dienstbetoon' in het seminarie.

SLUITING
Vanaf 1955 daalde het aantal priesterkandidaten in het aartsbisdom drastisch en werd het Sint-Jozefseminarie te ruim. In het kader van de herziening van de priesteropleiding wenste kardinaal Suenens bovendien dat meer seminaristen studeerden aan de K.U.Leuven. Daartoe werd in 1964 het Johannes XXIII Seminarie te Leuven geopend, waar de nieuwe priesterkandidaten hun eerste cyclus startten. In juli 1965 hield het Sint-Jozefseminarie op te bestaan als onafhankelijk bisschoppelijk college en kwam het onder het bestuur van het Grootseminarie van Mechelen, waar de resterende theologiestudenten naar doorverwezen werden. Vrijwel alle meubilair en de bibliotheek werden verdeeld tussen het Grootseminarie van Mechelen, het nieuwe diocesane seminarie van Antwerpen en de theologische faculteit van de K.U.Leuven. De sluiting en ontruiming van het Sint-Jozefseminarie gebeurde in alle stilte.

HERBESTEMMING
Na de opheffing als Sint-Jozefseminarie in 1965 deed het gebouw als opleidingscentrum dienst. Daarnaast werden het privé-secretariaat van de aartsbisschop en de afdeling ter ondersteuning van het apostolaat er ondergebracht. Desondanks raakte het gebouw snel in verval. Op 4 december 1970 stelde het aartsbisdom het complex te koop. Op 24 september 1974 kocht Borgerstein vzw het gebouwencomplex mét park van het aartsbisdom en vormde dit om tot een opvangcentrum voor volwassen personen met een handicap en bejaarden.

Bron: Odis

zaterdag 14 september 2013

Paus Benedictus XVI op 14 september 2012 in Beiroet: "Het invoeren van wapens naar Syrië is een zware zonde!"


Luk 9:61 Weer een ander zeide: Ik zal U volgen Heer; maar sta me toe, eerst van mijn huisgenoten afscheid te nemen. Luk 9:62 Jesus sprak tot hem: Wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterwaarts blikt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods.

UIT SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Paus Paulus VI - Encycliek
Datum: 24 juni 1967


Bekrachtiging van de celibaatswet

43 Maar dit alles betekent geen verslapping van de geldende wetgeving en mag evenmin beschouwd worden als het voorspel van de afschaffing ervan. Laat men geen voedsel geven aan deze veronderstelling, waardoor in de harten de kracht en de liefde wordt verzwakt, die aan het celibaat zijn zekerheid en zijn geluk schenken, en waardoor de ware leer omtrent het celibaat motiveert en de verhevenheid ervan aantoont. Laat men veeleer de studie bevorderen ter verdediging van de geestelijke zin en de zedelijke waarde van de maagdelijkheid en het celibaat.


De wortel van het probleem

49 Wij kunnen moeilijk aannemen, dat door de afschaffing van het celibaat het aantal priesterroepingen aanstonds en in belangrijke mate zou stijgen. De huidige ervaring van de Kerken en de andere godsdienstige gemeenschappen, die aan hun ambtsdragers wel het huwelijk toestaan, schijnt het tegendeel te bewijzen. De oorzaken van het teruglopen van de priesterroepingen moeten elders worden gezocht, bijv. in het verlies of de verzwakking van de zin voor het goddelijke en het heilige, bij individuen en gezinnen, in het dalen van de waardering van de Kerk als heilsinstituut door geloof en Sacramenten. Het probleem moet daarom fundamenteel worden bestudeerd.


De diepste reden van het celibaat

54 De ware en diepste reden van het celibaat ligt, gelijk wij boven reeds zeiden, hierin, dat de priesterkandidaat zichzelf door een nauwere en vollediger relatie wil binden aan het mysterie van Christus en de Kerk, tot heil van de gehele mensheid. En er bestaat geen twijfel aan, dat deze hoogste waarden van de mens in deze keuze het best tot hun recht kunnen komen.


De werkelijke verantwoordelijkheid

83 Thans richten wij ons met vaderlijke liefde, met grote bezorgdheid en droefheid tot onze ongelukkige maar toch altijd uiterst dierbare en gewaardeerde broeders in het priesterschap, die, terwijl zij het merkteken van het priesterschap behouden, toch de verplichtingen, die zij bij hun priesterwijding op zich hebben genomen, jammer genoeg hebben verlaten. Hun droevige situatie en de nadelige gevolgen ervan voor hun persoon en voor de gemeenschap roepen bij sommigen de vraag op, of niet juist het celibaat tot op zekere hoogte de oorzaak is van deze tragedies en van de ergernis, die eruit voortvloeit voor het volk Gods. In werkelijkheid ligt de oorzaak niet in het celibaat, maar in het feit, dat men soms niet tijdig genoeg zich een volledig en verstandig oordeel heeft gevormd over de kwaliteiten van de priesterkandidaat, of in het feit, dat het leven van de priesters niet voldoende beantwoordde aan de plichten van hun totale toewijding aan God.


Een oproep in droefheid

86 Als deze priesters eens wisten, hoeveel leed, hoeveel schande, hoeveel zorg zij aan de Kerk Gods veroorzaken; als zij eens dachten aan de ernst en de verhevenheid van hetgeen zij eens op zich namen, aan de gevaren, die hen bedreigen voor het tegenwoordig en het toekomstig leven, dan zouden zij met voorzichtigheid en overleg te werk gaan bij hun beslissingen, dan zouden zij meer bereid zijn tot bidden, meer consequent en meer resoluut in het vermijden van de oorzaken van hun geestelijke en morele zwakheid.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 24 juni 1967, feest van Sint-Johannes de Doper, in het vijfde jaar van ons Pontificaat.

Paus Paulus VI

zondag 8 september 2013

Mother Agnes Mariam el-Salib: "Footage of chemical attack in Syria is fraud"
There is proof the footage of the alleged chemical attack in Syria was fabricated, Mother Agnes Mariam el-Salib, mother superior of St. James Monastery in Qara, Syria, told RT. She says she is about to submit her findings to the UN.

Mother Agnes, a catholic nun, who has been living in Syria for 20 years and has been reporting actively on what has been going on in the war-ravaged country, says she carefully studied the video featuring allegedly victims of the chemical weapons attack in the Syrian village of Guta in August and now questions its authenticity. 
 
In her interview with RT, Mother Agnes doubts so much footage could have been taken in so little time, and asks where parents of the supposedly dead children are. She promises to send her report to the UN. 
 
The nun is indignant with the world media for apparently turning a blind eye to the Latakia massacre by rebel extremists, which left 500 civilians including women and children dead.

Russia’s Foreign Ministry has called on the international community to pay attention to revelations made by Mother Agnes Mariam el-Salib.
 
RT: The United States has used internet photos and video footage of the supposed chemical weapons attack in Eastern Guta to build a case against the Syrian government. Have you been able to look at these files? What do you have to say about them?

Mother Agnes: I have carefully studied the footage, and I will present a written analysis on it a bit later. I maintain that the whole affair was a frame-up. It had been staged and prepared in advance with the goal of framing the Syrian government as the perpetrator. 

The key evidence is that Reuters made these files public at 6.05 in the morning. The chemical attack is said to have been launched between 3 and 5 o’clock in the morning in Guta. How is it even possible to collect a dozen different pieces of footage, get more than 200 kids and 300 young people together in one place, give them first aid and interview them on camera, and all that in less than three hours? Is that realistic at all? As someone who works in the news industry, you know how long all of it would take.

The bodies of children and teenagers we see in that footage – who were they? What happened to them? Were they killed for real? And how could that happen ahead of the gas attack? Or, if they were not killed, where did they come from? Where are their parents? How come we don’t see any female bodies among all those supposedly dead children? 

I am not saying that no chemical agent was used in the area – it certainly was. But I insist that the footage that is now being peddled as evidence had been fabricated in advance. I have studied it meticulously, and I will submit my report to the UN Human Rights Commission based in Geneva.

RT: Recently you’ve visited Latakia and the adjacent areas, you’ve talked to the eyewitnesses to the massacre of civilians carried out in Latakia by Jabhat al-Nusra. What can you tell us about it?  

MA: What I want to ask first of all is how the international community can ignore the brutal killing spree in Latakia on Laylat al-Qadr early in the morning of August 5, an attack that affected more than 500 people, including children, women and the elderly. They were all slaughtered. The atrocities committed exceed any scale. But there was close to nothing about it in the international mass media. There was only one small article in “The Independent”, I believe. 

We sent our delegation to these villages, and our people had a look at the situation on-site, talked to the locals, and most importantly – talked to the survivors of the massacre. 

I don’t understand why the Western media apply double standards in this case – they talk about mass murder that the use of chemical weapons resulted in non-stop, but they keep quiet about the Latakia massacre.

RT: Do you know anything about the fate of hostages captured in Latakia?

MA: In the village of Estreba they massacred all the residents and burnt down their houses. In the village of al-Khratta almost all the 37 locals were killed. Only ten people were able to escape. 

A total of twelve Alawite villages were subjected to this horrendous attack. That was a true slaughterhouse. People were mutilated and beheaded. There is even a video that shows a girl being dismembered alive – alive! – by a frame saw. The final death toll exceeded 400, with 150 to 200 people taken hostage. Later some of the hostages were killed, their deaths filmed. 

At the moment we are looking for the hostages and negotiating their release with the militants, but so far we haven’t managed to achieve that.

RT: We often hear reports of Christians being persecuted by the militants. Just the day before yesterday there was an attack in the village of Maaloula, where the majority of population is Christian. Are Christians in Syria facing grave danger?

MA: Everyone in Syria is facing grave danger. There was a case of Muslim religious leaders being kidnapped and beheaded. They were humiliated and tortured. Ismailis, the druze, Christians – people from all parts of Syrian society – are being mass murdered. I would like to say that if these butchers didn’t have international support, no one would have dared to cross the line. But today, unfortunately, the violation of human rights and genocide in Syria is covered up on the international level. I demand the international community stops assessing the situation in Syria in accordance with the interests of a certain group of great powers. The Syrian people are being killed. They fall victim to contractors, who are provided with weapons and sent to Syria to kill as many people as possible. The truth is, everywhere in Syria people are being kidnapped, tortured, raped and robbed. These crimes remain unpunished, because the key powers chose international terrorism as a way to destroy sovereign states. They’ve done it to other countries. And they will just keep doing it if the international community doesn’t say “Enough!”

RT: You’ve managed to get hold of some sensitive information. Does this make you fear for your life as someone who keeps documents that may compromise the militants? Has anyone threatened you?

MA: You are right. I do get threatened. They are trying to discredit me. I know there is a book coming out soon in France that labels me as a criminal who kills people. But any believer should first and foremost trust their conscience, their belief in God, and that will help them save innocent lives. I don’t care much about my own life. My life is no more precious than that of any Syrian child, whose body could be used as evidence to justify wrongdoing. This is the biggest crime ever perpetrated in history.

RT: What should the Syrians do to stop the tragedy they are going through?

MA: The Syrians themselves can do nothing to stop it. They can only rely on the international community, friendly nations, world powers, such as Russia, China, and India. With a lot of enthusiasm we did welcome the news that the British parliament voted against the participation of their country in the possible war against Syria. There is a terrorist war going on against Syria right now. The international community and Syria’s friends should join forces and say: Enough! And they need to use every opportunity to do that. Otherwise this threat Syria is facing now will turn into a threat to universal peace.

RT: What should the Vatican and other hubs of Christianity do to put an end to this tragedy?

MA: The Pope says he has no planes, no bombs, and no armed forces. Instead, he has the power of the truth, and the truth he has told. There are messages coming from everywhere in the world urging against a military intervention in Syria. Those who want to hear them will. The Pope, the patriarchs, Nobel Prize winners, including women, keep saying the same in unison: Let’s stop fighting. No conflict can be solved by military means. Stop adding fuel to the flame!

All the prominent public figures in the world have risen to speak against the war. Everyone has spoken their mind, but the US prefers to turn a deaf ear. The world public opinion has turned against the US. It’s the first time in history that America is alone. They are claiming that they are backed by ten countries. But I insist they aren’t, because the people of these countries disagree with their governments. Even the American people disagree with their government.

RT: Do you believe that this tragedy will end and Syria will remain a homeland for all Syrians, regardless of their ethnical or religious identity?

MA: I’m not Syrian myself, but I’ve been living in Syria for 20 years. I’d like to remind everyone that Damascus is the most ancient capital in the world. I would like to remind everyone that Syria is the cradle of civilization. I would like to remind everyone that this is the holy land that gave birth to the main world religions. What is happening in Syria should serve as a lesson for everyone. I mean that in existential rather than political sense. I am convinced that with God’s help the Syrian people will be able to remain strong, heal their wounds, reconcile and chase out all the foreign mercenaries and terrorists. I believe there will be peace in Syria. But for that we need help from the international community.

Bron: RT

dinsdag 3 september 2013

Motu Proprio van de Heilige Paus Pius X: 'Præstantia Scripturæ Sacræ'

...
Bovendien, om zich te vergewissen van de dagelijkse verhoging van de onbeschaamdheid van vele modernisten, die door allerlei sofisterij en machinaties, afbreuk trachten te doen aan de kracht en de werkzaamheid van niet alleen het decreet 'Lamentabili sane exitu' (de zogenaamde 'Syllabus'), op last van ons uitgegeven door de Heilige Roomse en Universele Inquisitie op 3 juli van dit jaar, maar ook van onze encycliek 'Pascendi dominici gregis' gegeven op 8 september van datzelfde jaar, zien wij ons genoodzaakt om op basis van ons apostolisch gezag, dat decreet van de Opperste Heilige Congregatie en de encycliek van ons, te herhalen en te bevestigen, en er de straffe van excommunicatie aan toe te voegen voor hen die beide documenten tegenspreken.

Wij verklaren en decreteren dat om het even wie, wat God moge verhoeden, die zo doldriest zou zijn om om het even welke stelling, mening of leer te verdedigen die in deze documenten werd veroordeeld, dat hij, ipso facto, onder de censuur valt die is opgenomen onder het hoofdstuk 'Docentes' van de constitutie 'Apostolicae Sedis', dat is de eerste onder de excommunicaties latae sententiae, gewoon voorbehouden aan de Paus. Deze excommunicatie dient te worden opgevat als salvis poenis, die ontstaat voor degenen die op enigerlei wijze de genoemde documenten hebben overtreden, als verspreiders en verdedigers van ketterijen, wanneer hun beweringen, adviezen en leringen ketters zijn, zoals meerdere malen is gebeurd in het geval van de tegenstanders van deze beide documenten, vooral wanneer zij pleiten voor de dwalingen van het modernisme, dat de synthese van alle ketterijen is.

Welnu, opnieuw sporen wij op de meest ernstige toon de ordinarissen van de bisdommen en de hoofden van de religieuze congregaties aan om de grootst mogelijke waakzaamheid in acht te nemen aangaande de leraren, eerst en vooral in de seminaries; en dat indien zij ontdekken dat deze leraren doordrenkt zijn met de dwalingen van de modernisten en behept zijn op alles wat nieuw en schadelijk is, of bij een gebrek aan nederigheid aangaande de voorschriften van de Heilige Stoel, op welke manier dan ook gepubliceerd, laat hen deze leraren dan absoluut verbieden om nog langer onderricht te geven...

Gegeven in Rome bij Sint Pieter, 18 november 1907, het vijfde jaar van ons pontificaat.

Pius PP. X.

MET ANDERE WOORDEN, DE HEILIGE PAUS PIUS X HEEFT REEDS ALLE MODERNISTISCHE KETTERS IN HET VERLEDEN, HEDEN EN IN DE TOEKOMST, GEËXCOMMUNICEERD.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------