BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 31 augustus 2018

Dak van de kerk bovenop de Mamertijnse gevangenis in Rome stort in
De vele toeristen op en rond het Forum Romanum in Rome werden gisteren in de namiddag opgeschrikt door lawaai en een grote stofwolk. Het dak van de vlakbij gelegen kerk van de San Giuseppe dei Falegnami (Sint Jozef van de Timmerlieden) stortte in.

Onder de zestiende-eeuwse kerk bevinden zich de overblijfselen van de Mamertijnse gevangenis, de staatsgevangenis van het Oude Rome. Ook de Apostelen Petrus en Paulus zaten hier gevangen. Het beroemde Mamertinum heeft geen schade opgelopen door de instorting.

Opnieuw een ernstige vingerwijzing richting Bergoglio!

woensdag 29 augustus 2018

BREAKING: Bergoglio vandaag publiekelijk gecontesteerd

Gelovigen scandeerden vandaag tijdens de algemene audiëntie de naam van Aartsbisschop Viganò! Viganò! Viganò!Vaticaan 'censureerde' video met boosaardige repliek van Bergoglio tijdens de ontmoeting met Aartsbisschop Viganò in 2013!

Dit zei Bergoglio:

"Ja, de bisschoppen in de Verenigde Staten mogen niet worden geïdeologiseerd, zij mogen niet 'rechts' worden zoals de aartsbisschop van Philadelphia, (de paus gaf me niet de naam van de aartsbisschop) zij moeten 'herders' zijn; en zij mogen niet 'links' worden – en hij voegde er met opgeheven armen aan toe – en als ik 'links' zeg, dan bedoel ik homoseksueel".

Over Mgr. Carlo Maria ViganòBergoglio droeg in Dublin een Baphomet-mijter
dinsdag 28 augustus 2018

Bergoglio aangeklaagd

Bergoglio weigert alle commentaar


Op de terugvlucht van Dublin naar Rome weigerde Bergoglio zondagavond alle commentaar op de aantijgingen van Nuntius Carlo Maria Viganò. Bergoglio zei tegen de aanwezige pers in het vliegtuig, dat hij “er geen woord over zal zeggen”. Hij zei verder dat ze het document maar moeten lezen, dat het document voor zichzelf spreekt en dat ze zélf maar hun eigen conclusies moeten trekken.

Voor Antichrist Bergoglio is het 'game over' - Dublin - 26.08.2018zondag 26 augustus 2018

BREAKING: Het (linkse) homo-maffia-netwerk in het Vaticaan ontmaskerd


Bergoglio en zijn 'boezemvriend' kardinaal McCarrick

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/former-us-nuncio-pope-francis-knew-of-mccarricks-misdeeds-repealed-sanction
Op 25 augustus 2018 publiceerde de oud-nuntius van de Verenigde Staten, Carlo Maria Viganò, een 11-pagina tellend getuigenis, waarin hij stelt dat Bergoglio, a.k.a. 'paus Franciscus', allang op de hoogte was van het misbruik gepleegd door voormalig kardinaal en voormalig aartsbisschop van Washington Theodore Edgar McCarrick en niets deed. Viganò stelt dat Bergoglio zelfs kort nadat hij in maart 2013 als paus was aangetreden, de sancties die door Paus Benedictus XVI aan McCarrick werden opgelegd, heeft teruggedraaid. McCarrick zou daarna onder Bergoglio een belangrijke rol hebben gespeeld als adviseur bij de benoeming van nieuwe (aarts)bisschoppen in de Verenigde Staten. In zijn memorandum roept de vroegere kerkelijke topdiplomaat Bergoglio op om af te treden.


Onthullingen uit het explosieve getuigenis van Mgr. Carlo Maria Viganò:

1. Staatssecretaris Angelo kardinaal Sodano probeerde tot het einde toe priester Marcial Maciel, stichter van de  Legionairs van Christus, uit de wind te zetten. De Mexicaanse 'charismatische' leider was erin geslaagd de hoogst geplaatste kerkelijke functionarissen voor zich te winnen, onder wie kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano en zelfs paus Johannes Paulus II, die hem ten voorbeeld voor de jeugd stelde.

Maciel was véél eerder al de focus van meerdere onderzoeken tijdens zijn leven, betreffende het misbruik van drugs, hij was o.a. opgenomen voor morfineverslaving, en ook voor het seksueel misbruik van kinderen. Zo zou hij zijn eigen kinderen hebben misbruikt. Reeds in 1956 werd in opdracht van Paus Pius XII een onderzoek naar Maciel en zijn congregatie geopend. Na Pius' dood raakte dit onderzoek echter in de vergetelheid en kwam Maciel terug als hoofd van de congregatie. Dit zou betekenen, dat paus Johannes XXIII en paus Paulus VI méér wisten. Van paus Paulus VI is geweten, dat hijzelf een actieve homoseksueel was.

Staatssecretaris Angelo kardinaal Sodano verwijderde in de zaak Marcial Maciel zelfs de nuntius in Mexico, Justo Muller, die weigerde om het spel met Sodano mee te spelen. In zijn plaats werd Leonardo Sandri, toen-nuntius van Venezuela, en nu kardinaal, benoemd. Hij was wél bereid om met Sodano samen te werken. Uiteindelijk zou Paus Benedictus XVI Maciel definitief veroordelen. Op 19 mei 2018 werd Sandri door Bergoglio bevorderd tot kardinaal-priester. Op 28 juni 2018 werd Sandri door Bergoglio bevorderd tot kardinaal-bisschop. 

2. Theodore Edgar McCarrick werd door de machinaties van Sodano tot aartsbisschop en kardinaal van Washington benoemd. Giovanni Battista Kardinaal Re heeft zich destijds tevergeefs tégen de benoeming van McCarrick verzet.

3. Ook de opvolger van Sodano, Tarcisio kardinaal Bertone, hield McCarrick de hand boven het hoofd.

4. Ook de huidige staatssecretaris Pietro kardinaal Parolin steunde McCarrick.

5. William kardinaal Levada, Marc kardinaal Ouellet, Lorenzo Baldisseri, en aartsbisschop Ilson de Jesus Montanari waren allemaal op de hoogte van de straffen die Paus Benedictus XVI McCarrick had opgelegd. Maar, ook zij hielden hun mond. Idem voor Leonardo kardinaal Sandri, Fernando Filoni, Angelo Becciu, Giovanni kardinaal Lajolo en Dominique kardinaal Mamberti.

6. Ook Francesco kardinaal Coccopalmerio, aartsbisschop Vincenzo Paglia van de Gemeenschap van Sant'Egidio, Edwin kardinaal Frederick O’Brien en Renato Raffaele kardinaal Martino worden als lid van de homo-maffia genoemd. Nog anderen wonen bij Bergoglio in de Domus Sanctae Marthae.

7. Donald kardinaal Wuerl komt ook in opspraak. Hetzelfde geldt voor bisschop Paul Bootkoski en aartsbisschop John Myers, Kevin kardinaal Farrel en Sean kardinaal O’Malle. In het beste geval liegen zij alleen maar...

8. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò citeert Bergoglio: 

“Sì, i Vescovi negli Stati Uniti non devono essere ideologizzati, non devono essere di destra come l’arcivescovo di Filadelfia, (il papa non mi fece il nome dell’arcivescovo) devono essere dei pastori; e non devono essere di sinistra – ed aggiunse, alzando tutte e due le braccia – e quando dico di sinistra intendo dire omosessuali”.

"Ja, de bisschoppen in de Verenigde Staten mogen niet worden geïdeologiseerd, zij mogen niet 'rechts' worden zoals de aartsbisschop van Philadelphia, (de paus gaf me niet de naam van de aartsbisschop) zij moeten 'herders' zijn; en zij mogen niet 'links' worden en hij voegde er met opgeheven armen aan toe en als ik 'links' zeg, dan bedoel ik homoseksueel".

Kortom, de bisschoppen mogen niet in een links of een rechts kamp worden ingedeeld. Daar moet over gezwegen worden. Met andere woorden, men mag géén onderscheid maken tussen hetero- en homoseksuele bisschoppen. Opvallend is, dat Bergoglio 'linkse bisschoppen' als homoseksueel typeert. Links ijvert inderdaad voor de zogenaamde 'homorechten'. Bisschoppen moeten echter 'herders' zijn, die dus alles met de mantel der liefde toedekken.

Het doet me denken aan die Bruine Pater die ooit eens tijdens een Kerstpreek beweerde, dat de herders in Bethlehem, "allemaal homoseksuelen waren". Wat daar de relevantie van zou zijn, ontgaat mij in het geheel tot op de dag van vandaag. Maar, dankzij de verduidelijking van Bergoglio wordt één en ander helder.

9. Ook Rodriguez kardinaal Maradiaga komt in beeld.

In Honduras is een schandaal op komst, dat zo groot is als in Chili. Bergoglio blijft zijn man, Rodriguez kardinaal Maradiaga, tot het bittere einde verdedigen, net zoals hij heeft gedaan in Chili met bisschop Juan de la Cruz Barros, die hij zélf, tegen het advies van de Chileense bisschoppen in, heeft benoemd tot bisschop van Osorno. Eerst beledigde Bergoglio de slachtoffers van het misbruik. Uiteindelijk werd Bergoglio verplicht om zijn dwaasheid toe te geven, maar hij blijft verder de twee Chileense kardinalen Errazuriz en Ezzati beschermen.

Het gefoefel van 'kardinaal' Maradiaga10. Bergoglio bevorderde de Braziliaan Ilson de Jesus Montanari, de grote vriend van zijn Argentijnse privésecretaris Fabian Pedacchi, tot secretaris van de Congregatie voor Bisschoppen en tot secretaris van het College van Kardinalen. Voor een gewone sterveling is een sprong van gewone klerk tot dit niveau meestal niet haalbaar!

11. De benoemingen van Blase kardinaal Cupich tot aartsbisschop van Chicago en Joseph W. kardinaal Tobin tot aartsbisschop van Newark werden georchestreerd door McCarrick, Maradiaga en Wuerl, hetgeen betekent, dat vrijwel alle Amerikaanse kardinalen homoseksuelen zijn. Opvallend is dat Blase kardinaal Cupich er een duidelijke pro-abortus en een duidelijke pro-gay agenda op na houdt en pro-gay priesters zoals James Martin S.J. een platform biedt.

12. De benoeming van Robert W. McElroy tot bisschop van San Diego werd door Pietro kardinaal Parolin geregeld.

13. Deze lieden leunen sterk aan bij de afgedwaalde vleugel van de Amerikaanse jezuïeten. Robert Drinan, S.J., Vincent O’Keefe, S.J. en James Martin, S.J. hebben allemaal een duidelijke pro-abortus en een duidelijke pro-gay agenda. Intussen zou méér dan de helft van alle Amerikaanse jezuïeten homoseksueel zijn.

14. Ook Edgar Peña Parra die recent tot aartsbisschop werd benoemd en die in de omgeving van Maradiaga orbiteert, zou homoseksueel zijn. [Wij zien hier een duidelijke parallel met Danneels/De Kesel.]

15. "Occorre sradicare le reti di omosessuali esistenti nella Chiesa."

"De homoseksuele netwerken binnen de Kerk moeten worden uitgeroeid."

16. Mgr. Carlo Maria Viganò: "Papa Francesco sia il primo a dare il buon esempio a Cardinali e Vescovi che hanno coperto gli abusi di McCarrick e si dimetta insieme a tutti loro."

Mgr. Carlo Maria Viganò: "Paus Franciscus zou als eerste het goede voorbeeld moeten geven aan de kardinalen en bisschoppen die de misbruiken van McCarrick in de doofpot hebben gestoken en samen met hen allemaal moeten aftreden."


Voormalige Vaticaanse bestuurder beweert,
dat paus Franciscus wist van het misbruik door de ex-kardinalen,
en roept hem op om af te treden


Link naar het Getuigenis van Mgr. Carlo Maria Viganò:

https://s3.amazonaws.com/lifesite/TESTIMONYXCMVX-XENGLISH-CORRECTED-FINAL_VERSION_-_G-2.pdf 


Toen senator John McCain met ISIS onderhandelde:

De foto toont ook aan dat de 'gematigde' FSA samenwerkte met ISIS.

Ex-president Obama zegt dat McCain "burgerschap zag als een patriottistische plicht".

woensdag 15 augustus 2018

Ferragosto - La Vara - Messina: "Viva Maria"

De term 'Vara' is het equivalent van 'Bara' of de lijkbaar waarop het lichaam van de Ontslapen Maagd rust. De 'Bara' in Messina is een kristallen kist met daarin de Ontslapen Maagd die in de piramidale structuur op een platform wordt geplaatst. Helemaal bovenaan is de Tenhemelopneming van de Maagd Maria uitgebeeld.

In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.

zondag 12 augustus 2018

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------