BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 31 augustus 2022

Op 31 augustus 2012 overleed 'kardinaal' en vrijmetselaar Carlo Maria Martini

Martini was prominent lid van de Maffia van Sankt Gallen én poster-boy van het post-conciliaire neo-modernisme: van oecumenisme tot en met homofilie


Van links naar rechts: Oud-premier Romano Prodi, 'kardinaal' Carlo Maria Martini
en Mario Monti - die Paus Benedictus XVI in 2013 zou afzetten - op een conferentie
over 'Het Europa van de Toekomst' aan de Bocconi-universiteit (= een privé-
universiteit voor de kinderen van miljardairs) in Milaan op 28 januari 2002
BREAKING: Het Britse regime (Vaccine Damage Payment Scheme - VDPS) betaalt sinds kort een schadevergoeding van £120,000 aan slachtoffers van COVID-19-vaccinatie en erkent dus de facto dat je kan sterven van een corona-vaccinatie


Screenshot: GOV.UK

Link:


https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/eligibility 
Het Verenigd Koninkrijk heeft een financieel compensatieprogramma uitgerold voor personen en gezinnen die schade hebben geleden door COVID-19-vaccinatie, ondanks de herhaalde beweringen van overheden en de 'experts', dat de Corona-vaccins 'veilig' zouden zijn.

In het kader van het programma zijn de eerste betalingen, die maximaal bijna £120,000 bedragen, al gedaan aan slachtoffers of familieleden van personen die blijvend letsel hebben of gestorven zijn als gevolg van het experimentele Corona-vaccin.

...Nieuws dat geen aandacht lijkt te krijgen in de media. Wij vragen ons af: "Waarom?"

Bron: The National Pulse

Link:

https://thenationalpulse.com/2022/08/26/uk-to-pay-covid-19-vaccine-victims/


Bron: The BMJ (The British Medical Journal)

Link:

https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1565


Bron: GOV.UK

Link:

https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/eligibilityPrint voor uw persoonlijke archief:

Link:

https://web.archive.org/web/20210713173945/https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/print


dinsdag 30 augustus 2022

Premier De Croo op 22-08-2022: "De komende 5 tot 10 winters gaan moeilijk zijn!"

Where is climate change when you need it?


Premier Alexander De Croo (Open VLD) voorspelt economisch moeilijke tijden door de hoge energieprijzen. Volgens hem kunnen "de komende 5 tot 10 winters" daarom moeilijk zijn. Premier Alexander De Croo (Open VLD) was maandag op stage bij transportbedrijf ICO Terminals in de haven van Zeebrugge. Een initiatief van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. In een toespraak had de topman van Voka, Hans Maertens, het over "donderwolken boven de Vlaamse economie" en "zwarte sneeuw" voor veel bedrijven, door de energieprijzen die door het dak blijven gaan. De Croo pikte in op wat Maertens zei: "De komende vijf à tien winters gaat het moeilijk zijn. In een aantal sectoren is het echt moeilijk om met die hoge energieprijzen om te gaan. We volgen dat van nabij, maar we moeten transparant zijn: de komende maanden zullen moeilijk worden, de komende winters zullen moeilijk worden. Daar moet je vanuit gaan. Hope for the best, prepare for the worst. Als het dan uiteindelijk beter meevalt, is het toch goed dat we voorbereid waren."


Westerse sancties tegen Rusland schaden hoofdzakelijk het Westerse bedrijfsleven

Het Westen zélf lijkt de partij te zijn die het meest wordt benadeeld door de sancties die het heeft opgelegd aan Rusland. Zoals bekend worden de VS, het VK en de EU geconfronteerd met een inflatiegolf met recordhoogtes. En in dezelfde zin stort het bedrijfsleven in de landen van het collectieve Westen in. De bedrijfsverliezen als gevolg van het einde van de aanwezigheid van enkele Westerse bedrijven op de Russische markt zijn buitengewoon aanzienlijk en veroorzaken ernstige problemen voor de economie van vele landen met verliezen die tot exorbitante bedragen oplopen.

Naar schatting hebben Amerikaanse, Europese, Britse en Japanse bedrijven sinds februari al meer dan 70 miljard dollar verloren. De verliezen zijn een gevolg van de sanctiepakketten die Westerse landen aan Moskou hebben opgelegd naar aanleiding van de start van de speciale militaire operatie in Oekraïne. Veel bedrijven trokken zich terug uit Rusland of bevroren hun activiteiten.

Zoals verwacht, is de energiesector de meest getroffen sector, waarvan de verliezen worden geschat op bijna 55 miljard dollar, wat een reeks gigantische problemen voor de Westerse samenlevingen veroorzaakt. De betrekkingen tussen Rusland en West-Europa in de energiesector zijn altijd al een centraal strategisch punt geweest in het internationale economische evenwicht en lijken nu meer dan ooit bedreigd. Andere sectoren bevinden zich echter ook in vergelijkbare situaties.

De markten voor landbouwgrondstoffen, levensmiddelen en tabak boeken verliezen van bijna 8 miljard dollar. In dezelfde zin is er in de technologie- en IT-sector al 5 miljard dollar aan verliezen opgebouwd. En er is ook de vitale banksector, waarvan de neveneffecten van anti-Russische financiële dwangmaatregelen al hebben geleid tot een verlies van 3,7 miljard dollar - het grootste deel van dit bedrag behoort toe aan de Société Générale, de enige bankgroep die Rusland volledig heeft verlaten tot dusver.

Wat specifiek de energiesector betreft, waren de meest getroffen Europese en Britse bedrijven BP, Linde, Uniper en Total Energies, wier activa voor miljarden dollars werden geschaad als gevolg van de opschorting van de Nord Stream 2-gaspijpleiding en andere Russische Europese samenwerkingsprojecten. Het proces van de ontkoppeling van de Russische en Europese energiemarkten zal niet zo gemakkelijk worden voltooid, omdat decennia van samenwerking niet zomaar van de ene dag op de andere onderbroken en vervangen kan worden.

Zo blijft BP, dat in februari zijn onvoorwaardelijke terugtrekking uit de Russische markt aankondigde, nog steeds een van de belangrijkste partners van Rosneft en bezit het 19,75% van zijn aandelen. Het proces van ontkoppeling is echter geleidelijk gevorderd. BP zelf maakte een verlies bekend van meer dan 25 miljard dollar door de bevriezing van haar activiteiten in Rusland, wat wijst op het einde van de samenwerking in de nabije toekomst.

Amerikaanse en Japanse energiebedrijven gaan in dezelfde richting. ExxonMobil, Mitsui & Co en Mitsubishi Corporation waren enkele van de bedrijven die de afgelopen maanden de meeste verliezen leden, voornamelijk als gevolg van de effecten die de dwangmaatregelen hadden op de Sakhalin-I- en Sakhalin-II-projecten. Uiteraard werden ook andere energiebedrijven getroffen door de Westerse sanctiepakketten, zij het op kleinere schaal, met een scenario van algemene verliezen voor de bedrijven in deze sector.

Voor Rusland zijn de tekorten echter veel kleiner en impliceren ze bijna nooit echte verliezen, maar marktherstructureringen. Op het gebied van energie blijft de Russische olie- en gasproductie sterk en actief, onaangetast door het vertrek van de Westerse bedrijven. Het terugtrekken van deze bedrijven maakt plaats voor andere markten, zoals de Chinese en Indiase, die zich de afgelopen maanden hebben onderscheiden in de zoektocht naar Russische olie en gas. Ondertussen verliezen Westerse bedrijven belangrijke bevoorradingsbronnen die niet gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Wat betreft marktsectoren waarin de Russische consumptie interessant was voor Westerse bedrijven, zijn er nog minder verliezen. De bedrijven die zich uit Rusland terugtrokken, lieten daar hun fysieke productiestructuren achter, die door Moskou konden worden gebruikt, met nieuwe werkgelegenheid voor de Russische bevolking, interne circulatie van kapitaal en economische vooruitgang.

McDonald's verloor bijvoorbeeld meer dan een miljard dollar door de naleving van de Westerse anti-Russische maatregelen, maar de terugtrekking uit de lokale markt maakte plaats voor de nationalisatie van de productiestructuren van het bedrijf, en er werd een Russisch nationaal bedrijf opgericht om fastfood te verkopen aan Russische burgers. Hetzelfde gebeurt momenteel met andere Westerse bedrijven die de Russische markt hebben verlaten. Kortom, het Westen verloor een rijke consumentenmarkt en gaf Moskou alle noodzakelijke middelen om de Russen zélf te gaan voorzien van 'Westerse' goederen en diensten.

In de praktijk betekent dit alles een gigantische schade voor het Westerse bedrijfsleven. Ondernemers lijken niet te zijn geraadpleegd door staatshoofden over de vraag of sancties al dan niet in hun belang zijn. Ursula von der Leyen is inmiddels legendarisch wat betreft haar voortvarendheid met het ene EU-sanctiepakket na het andere. Dom, dommer, domst! De maatregelen werden eenvoudigweg eenzijdig opgelegd om te voldoen aan de geopolitieke plannen van de NAVO, zonder rekening te houden met de mening van bedrijven die banen scheppen voor Westerse burgers. Momenteel zijn er nog steeds plannen om de toegang van Russische burgers tot Europa volledig te verbieden, wat volgens schattingen zal leiden tot verliezen van meer dan 20 miljard euro, waardoor de hele Europese interne markt zal worden geschaad.

Nu de inflatie door het dak gaat doordat de EU de Europese economie gesloopt heeft, eerst met onzinnige lockdowns en nu met de door de VS gedicteerde sancties tégen Rusland, roepen de domme neoliberale economen dat je de inflatie moet gaan bestrijden met renteverhogingen door centrale banken. Maar, daardoor ontstaat er een onoverbrugbaar probleem. Neem nu bijvoorbeeld Italië dat eind 2021 worstelde met een staatsschuld van ongeveer 150 procent van het bbp, na Griekenland (méér dan 190 procent) de hoogste in de Europese Unie. Nu de rente stijgt, zal de financiering van deze schuld steeds problematischer worden. Indien de Europese Centrale Bank (ECB) speculeert over nog méér renteverhogingen in de tweede helft van het lopende jaar waarschuwen financiële analisten voor een nieuwe schuldencrisis in de eurozone.

Italië is extra kwetsbaar omdat de ECB haar stimuleringsprogramma’s dreigt terug te draaien door de rente te verhogen en de aankoop van obligaties, waarmee de buitensporige schuld van Rome wordt gefinancierd, stop te zetten. Ook de politieke situatie in Italië brengt de markten niet tot rust. Het aftreden van Mario Draghi als hoofd van de Italiaanse regering in juli 2022 leidde tot het uiteenvallen van de coalitie van nationale eenheid en tot een politieke crisis die de toch al verhoogde risico’s voor de Italiaanse economie nog vergroot. Als Italië in gebreke blijft of uit de monetaire unie stapt, zou dat enorme gevolgen hebben voor de Europese eenheidsmunt, die met de grootste crisis sinds haar ontstaan kan worden geconfronteerd.

In feite zullen de sancties van het collectieve Westen - als ze niet worden teruggedraaid - de wereld in een wereldwijde recessie storten. De Westerse landen zullen zélf het hardst worden getroffen. Waarschijnlijk zal vroeg of laat de EU zelfs imploderen en zullen er over 10 jaar - na de vergiftiging van het volk met hun vaccins, de koude, de honger en andere ontberingen - nog maar weinig burgers over zijn om in te schatten hoe 'moeilijk' die winters wel waren. Daarnaast is als gevolg van het ondoordachte en zelfdestructieve sanctiebeleid van de EU de gemiddelde 'jaarfactuur' voor gas en elektriciteit van vorige jaar nu een 'maandfactuur' geworden. Een gemiddeld gezin betaalt bij de huidige energieprijzen 12.000 euro per jaar. Dat is twaalf keer méér dan vorig jaar. Om te voorkomen dat dit rampscenario zich werkelijk voltrekt, moeten het bedrijfsleven én de gezinnen mobiliseren om het einde van de EU-sancties tégen Rusland te eisen. Maar, wanneer is de EU ooit op haar stappen teruggekeerd? Maar, na 20 jaar dwaas economisch beleid kan dit er écht niet meer bij. Het is duidelijk dat we wéér niet voorbereid waren en dat er - buiten het provoceren van de Russische beer - géén plan was. En is het intussen al niet te laat voor nieuwe 'plannen'?

zondag 28 augustus 2022

Een blinde kan zien, dat Benedictus Paus is | Benedetto XVI il Papa per sempre

Bergoglio en de andere kardinalen leggen de eed van trouw af in de handen van Paus Benedictus XVI in de kapel van het Mater Ecclesiae-klooster
De creatie van een kardinaal is slechts een eenvoudige daad van bestuur, en nog is het Paus Benedictus XVI die de kardinaal creëert en niet Bergoglio die slechts hulpbisschop van Rome is!

Indien Benedictus géén Paus zou zijn, kan iemand mij dan verklaren wat Bergoglio en de nieuwe kardinalen daar dan aan het doen zijn? Waarom worden deze beelden vrijgegeven?

Om aan te tonen dat dit géén 'beleefdheidsbezoek' is in de woonkamer van Benedictus! Let op de brandende kaarsen op het altaar van de kapel die een duidelijk liturgisch cachet geven aan de proskynesis voor de Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde, de Opvolger van de Heilige Petrus, de Bisschop van Rome, het Hoofd van de Kerk en het Staatshoofd van Vaticaanstad.

zaterdag 27 augustus 2022

De proxy-oorlog tussen het Westen en Rusland is ook een spiritueel conflict

De oorlog die momenteel in Oekraïne woedt en die Oekraïne als proxy van het collectieve Westen tegenover Rusland plaatst, is in de eerste plaats een ideologische, religieuze of zelfs spirituele oorlog. In grote lijnen vertegenwoordigt Rusland in dit conflict - met de steun van 85% van de wereldbevolking - wat er nog over is van het Christelijke Europa, terwijl het collectieve Westen - dat nog maar slechts 15% van de wereldbevolking vertegenwoordigt - een totalitaire, libertaire en geperverteerde ideologie promoot die religie in het algemeen en het Christendom in het bijzonder verafschuwt en tracht te vernietigen.

Hoewel velen het collectieve Westen nog steeds als 'christelijk' beschouwen en Rusland als 'crypto-communistisch' is dit al geruime tijd niet meer het geval. In feite zijn in de dertig jaar die zijn verstreken sinds de val van de Berlijnse muur en het einde van de Sovjet-Unie, de rollen volledig omgedraaid. Het collectieve Westen (VS, EU- en NATO-landen) is nu een totalitair en agressief antireligieus machtsblok, dat zijn anti-christelijke en anti-humanistische ideologie naar de rest van de wereld tracht te exporteren. Rusland wordt door de heersende elite - de nomenklatoera - van het Westen verafschuwd juist omdat het zich tégen dit proces heeft verzet en bovendien de tegenovergestelde richting is ingeslagen. Na ooit een actieve voorstander van 'wetenschappelijk materialisme' en het 'atheïsme' te zijn geweest, is Rusland teruggekeerd naar haar Christelijke wortels en heeft het vele verderfelijke beleidsmaatregelen en houdingen van het Sovjet-tijdperk teruggedraaid.


Er lijkt géén andere logische verklaring te zijn voor de antipathie van de Westerse elites tégenover Rusland, dan obsessieve, anti-christelijke haat.

Tijdens het communistische tijdperk werd het Christendom in Rusland en in het gehele Sovjet-blok onderdrukt. Op zijn ergst, onder Lenin en Stalin, slachtte het communistische regime miljoenen Christenen af. Zelfs na de dood van Stalin en tot in de jaren tachtig werd het geloof nog vervolgd. Alle kinderen waren verplicht lessen in atheïsme te volgen, waarbij het Christendom en religieus geloof in het algemeen - net zoals in het naoorlogse Westen - werden bespot. Tegen het einde van het communisme was het Orthodoxe Patriarchaat nog maar een schim van wat het ooit onder de tsaren was geweest, maar dat veranderde al snel. De ontberingen brachten een spirituele opleving teweeg. Tegen het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen het Russische Patriarchaat een merkbare groei door te maken. Maar pas in het eerste decennium van de Eenentwintigste Eeuw - onder het presidentschap van Vladimir Poetin - kreeg deze beweging écht betekenis.

Parallel aan zijn economische hervormingen zag Poetin toe op een heropleving van het Russisch-Orthodoxe geloof. In 2001, slechts één jaar na zijn aantreden als president, bracht hij een symbolisch geladen bezoek aan de grote Orthodoxe kloosternederzetting van de berg Athos in Griekenland. Hoewel deze poging moest worden afgebroken als gevolg van een storm die zijn helikopter aan de grond hield, en een tweede poging in 2004 eveneens werd opgeschort toen hij naar Rusland moest terugkeren om de belegering van de Beslan-school af te handelen, slaagde hij er uiteindelijk in de heilige berg te bezoeken in 2005. Daar bouwde hij een band op met de monniken die hun gemeenschap transformeerde en het leven van gewone Russen beïnvloedde. Er begon een grootschalig programma voor de bouw van kerken en het aantal kerkbezoekers begon te groeien. Poetin maakte duidelijk dat hij de Orthodoxie als de nationale godsdienst van Rusland beschouwde. Dergelijke symbolische gebaren werden ondersteund door nieuwe wetgeving die de Russische samenleving begon te veranderen: de abortuswetgeving van het land, die tot dan toe tot de meest liberale ter wereld behoorde, werd aangescherpt. In oktober 2011 nam het Russische parlement een wet aan die abortus beperkt tot de eerste 12 weken van de zwangerschap, met een uitzondering tot 22 weken als de zwangerschap het gevolg was van verkrachting. De nieuwe wet stelde ook een wachttijd van twee tot zeven dagen verplicht voordat een abortus kon worden uitgevoerd, om de vrouw in staat te stellen “haar besluit te heroverwegen”.

In deze periode verschoof het beeld van Rusland in de Westerse media van neerbuigend naar ronduit vijandig. Naarmate Rusland meer en meer tekenen van een Christelijke heropleving vertoonde, werd de verslaggeving in de media in het collectieve Westen steeds vijandiger. Slechts zelden echter vielen journalisten Rusland openlijk aan wegens zijn 'kerstening'. Gewoonlijk schilderden columnisten - zich bewust van het feit dat grote aantallen mensen in het Westen zichzelf als Christen bleven omschrijven - hun anti-Russische commentaren af als een gevolg van de 'agressie', de 'corruptie' of het 'gebrek aan democratie' in Rusland. Dat veranderde echter allemaal met de nieuwe abortuswet van 2011. Nu werden de aanvallen op Rusland expliciet ideologisch. De Russen, zo werd ons verteld, onderdrukten vrouwen en keerden de 'vooruitgang' de rug toe.

Het duurde echter tot 2013 voordat de anti-Russische retoriek hyperbolisch werd. In dat jaar nam het Russische parlement de zogenaamde Gay-Propaganda-wet aan. Het wetsvoorstel, omschreven als 'Bescherming van kinderen tegen informatie die schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling', verbood expliciet Gay-Pride-parades, evenals andere vormen van LGBT-materiaal, zoals boeken en pamfletten, die probeerden homoseksualiteit te normaliseren en kinderen te beïnvloeden in hun houding ten opzichte van homoseksualiteit. In feite hadden veel districten in Rusland sinds ongeveer 2006 hun eigen plaatselijke verbod op dergelijk materiaal al ingesteld, hoewel deze regels geen macht hadden buiten hun eigen rechtsgebied. Het wetsvoorstel, dat op 30 juni 2013 door Poetin werd ondertekend, was bijzonder populair en werd unaniem door het Russische parlement geloodst, met slechts één onthouding. Maar de impact op de Westerse nomenklatoera, die de zelfbenoemde poortwachters van de 'aanvaardbare' opinie vormen, was onmiddellijk voelbaar. Bijna unaniem begonnen de Westerse media Poetin nu te vergelijken met Adolf Hitler; hij was een 'misdadiger', een 'fascist', een 'moordenaar' etc. Tussen de vlagen van ziedende woede werd hij het mikpunt van vernietigende satire. Hij werd gecast in de rol van een James-Bond-schurk, routinematig moordend en martelend degenen tegen wie hij een wrok koesterde. Er zijn genoeg aanwijzingen, dat de Westerse inlichtingendiensten actief betrokken raakten bij de anti-Russische propaganda.

Het effect van deze stortvloed van demonisering op gewone Westerlingen begon al snel zichtbaar te worden. Terwijl in 2006 slechts 1% van de Amerikanen Rusland als 'Amerika’s ergste vijand' bestempelde, deelde in 2019 32% van de Amerikanen, waaronder 44% van de Democratische kiezers, deze mening. Slechts 28% van de Republikeinen was het hiermee eens; een opmerkelijke ommekeer in de mening. Tijdens de Koude Oorlog beschouwden de Republikeinse kiezers, van oudsher het meer religieuze en nationalistische element van het Amerikaanse politieke electoraat de Russen als de grootste bedreiging. Nu echter waren het de minder of niet-religieuze (en méér pro-LGBT) Democraten die deze mening waren toegedaan.

Maar de westerse elites beperkten hun inspanningen niet tot woedende hoofdartikelen in de London Times of de Washington Post: Economische sancties begonnen nu ter sprake te komen. Er gingen onmiddellijk stemmen op om de Olympische Winterspelen, die in februari 2014 in Sochi, Rusland, werden gehouden, te boycotten. Hoewel de atleten over het algemeen weerstand boden aan de oproep tot boycot, weigerden veel Westerse politici de Spelen bij te wonen en liep de russofobie in de Westerse media op. En het zou nog veel erger worden.

In 2010 werd Viktor Janoekovitsj, een inwoner van het Russisch sprekende Donetsk, verkozen tot president van Oekraïne, door premier Joelia Timosjenko te verslaan, in wat door internationale waarnemers werd beschouwd als vrije en eerlijke verkiezingen. In november 2013 stelde Janoekovitsj de ondertekening van een op handen zijnde associatieovereenkomst met de Europese Unie uit, omdat zijn regering economische banden met Rusland en met de Europese Unie wenste te onderhouden. Rusland had namelijk een gunstigere lening voor de redding van het land aangeboden dan de Europese Unie bereid was te bieden. Dit leidde tot door de CIA en MI5 gecoördineerde 'protesten' en de 'bezetting' van het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, een reeks gebeurtenissen die door de voorstanders van aansluiting van Oekraïne bij de Europese Unie de 'Euromaidan' werden genoemd. Hoewel het er soms naar uitzag dat de protesten zouden uitdoven, kan er géén twijfel over bestaan dat de Westerse politici bijna van bij het begin gecoördineerde inspanningen hebben geleverd om de protesten aan de gang te houden. Begin december brachten verschillende politici uit Berlijn en Brussel bezoeken aan het plein, en deze werden op 15 december gevolgd door de komst van de Amerikaanse senatoren John McCain en Chris Murphy.

Victoria Nuland, op dat moment Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs in de regering Obama, arriveerde kort daarna in Oekraïne, en begon onmiddellijk met het aanwakkeren van de vlammen van een toch al onstabiele situatie. In toespraak na toespraak beloofde zij de demonstranten en oproerkraaiers van de Maidan, dat Amerika achter hen stond. De Russen van hun kant veroordeelden de “grove inmenging” van Amerika in de Oekraïense aangelegenheden. Het resultaat van de bemoeienissen van het collectieve Westen was dat Oekraïne begin februari 2014 op de rand van een burgeroorlog stond.

De gewelddadige confrontaties tussen antiregeringsdemonstranten en politie, die bekend staat als de 'Maidan-revolutie', veroorzaakten intussen vele doden en gewonden. Omdat hij vreesde voor zijn leven, vluchtte President Janoekovitsj op 21 februari uit de hoofdstad, aanvankelijk naar de Krim en uiteindelijk naar Rusland. Onmiddellijk werd in Kiev een nieuwe interim-regering geïnstalleerd, die was uitgekozen door Victoria Nuland en uitgesproken anti-Russisch was. Op 11 maart 2014 droeg de Oekraïense Nationale Raad voor TV en Radio-omroep alle kabelexploitanten op te stoppen met het uitzenden van een aantal Russische zenders, waaronder de internationale versies van de belangrijkste door de staat gecontroleerde zenders - Rossiya 1, Channel One en NTV - evenals Rossiya 24. De eerste regering van Jatsenjoek ondertekende op 21 maart 2014 de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne, de handelsovereenkomst werd na de presidentsverkiezingen in mei 2014 ondertekend.

Bij het overwegen van de acties van Amerika en het collectieve Westen op dit moment moeten we niet vergeten dat Oekraïne een diep verdeelde samenleving was en is. De helft van het land, ruwweg het noorden en westen, beschouwt zichzelf als Oekraïens en staat historisch gezien vijandig tegenover Rusland. De andere helft, voornamelijk het zuiden en oosten, is pro-Russisch en ziet zichzelf tegelijkertijd als Oekraïens en Russisch. Een blik op de verkiezingskaart van het land laat deze tweedeling op een zeer grafische manier zien, want het was het Russische deel van het land, het zuiden en oosten, dat Janoekovitsj met een overweldigende meerderheid aan de macht bracht. Door een gewelddadige omverwerping van deze laatste te steunen, heeft het Amerikaanse regime heel bewust haar gewicht in de schaal gelegd ten voordele van de anti-Russische helft van de bevolking.

Het burgerconflict liet niet lang op zich wachten. Terwijl de anti-regeringsmassa’s - met de steun van de Westerse inlichtingendiensten - in Kiev bezig waren Janoekovitsj uit het zadel te wippen, begonnen zich in het zuiden en oosten grote protesten tegen de staatsgreep af te tekenen. De Krim, die voor het overgrote deel Russisch was en pas in 1954 door Chroesjtsjov aan de jurisdictie van Kiev was overgedragen, hield een referendum met als resultaat dat 97% van de bevolking voor hereniging met Rusland stemde. Poetin, woedend over het Amerikaanse optreden in Kiev, aanvaardde het resultaat van de stemming en kondigde formeel de teruggave van de Krim aan de Russische Federatie aan. Tegelijkertijd vonden in steden en dorpen in het zuiden en oosten van het land massale 'anti-Maidan-protesten' plaats, waarbij veel mensen opriepen tot afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland. Het nieuwe, door Washington aangestelde regime in Kiev reageerde met geweld. Zevenenveertig pro-Russische demonstranten in Odessa werden in het vakbondsgebouw van de stad belegerd en door een neonazistische bende doodgebrand. De etnisch-Russische provincies (= Oblasten) Lugansk en Donetsk zagen de gang van zaken en riepen de onafhankelijkheid uit en maakten zich op om zich te verdedigen. Dit escaleerde al snel in een totale oorlog, en in de twee jaar daarna kwamen ongeveer 14.000 mensen, voornamelijk etnisch Russische burgers, om het leven toen de regering in Kiev vocht om de twee provincies terug te krijgen in Oekraïne.

De gevechten in Lugansk en Donetsk (= de Donbas) deëscaleerden na de ondertekening van het zogenaamde Minsk-II-akkoord in 2015. Dit akkoord, dat tot stand kwam dankzij bemiddeling van Rusland, de VS en de VN voorzag in een zekere mate van autonomie voor de twee afgescheiden provincies, alsook in erkenning en respect voor hun Russische taal en cultuur. In het akkoord werd ook opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle militaire acties. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande die ook waren betrokken, stonden zelfs garant voor de implementatie van het akkoord.

Indien het akkoord van Minsk-II volledig zou zijn uitgevoerd, zou het heel goed mogelijk geweest zijn, dat alle vijandelijkheden beëindigd waren geweest, maar dat is er niet van gekomen. De nieuwe regering in Kiev, die vanaf mei 2014 werd geleid door Petro Porosjenko, deed geen enkele poging om zich aan de bepalingen van het akkoord te houden. Integendeel, de Russische taal, tot dan toe één van de officiële talen van Oekraïne, werd gedegradeerd, en de Russische cultuur in het algemeen gedenigreerd. Erger nog, niemand van degenen die in Odessa en elders moorden hadden gepleegd werd voor het gerecht gebracht, en de neonazi-milities die voor deze gruweldaden verantwoordelijk waren, werden zelfs in het Oekraïense leger opgenomen. Het ergste van alles was dat de beschietingen van burgerdoelen in Lugansk en Donetsk bleven doorgaan – gedurende de volgende zes jaar.

Dat het Westen de kant koos van de anti-Russische helft van de bevolking was geheel in overeenstemming met de steeds hysterischer toon van de anti-Russische retoriek in de Westerse media in de jaren voorafgaand aan de Maidan-revolutie. En we kunnen de geruchten dat Nuland en de Obama-administratie bezorgd waren over de 'corruptie' in het Janoekovitsj regime met een korreltje zout nemen. Amerika is altijd op zeer vriendschappelijke voet geweest met regeringen die veel corrupter, gewelddadiger en totalitairder waren dan die van Janoekovitsj.

De échte - maar onuitgesproken - reden voor de missie van Victoria Nuland (de dochter van een Oekraïense jood) was dat Janoekovitsj’s draai naar Rusland door het woke-establishment in Washington werd gezien als een teken dat Oekraïne Rusland zou volgen in het aannemen van een steeds Christelijker wordende sociale cultuur; een cultuur die de 'liberalen' en 'progressieven' in Washington verafschuwden. Eén van de eerste daden van Porosjenko als president van Oekraïne was het toelaten van de Open Society Foundation van George Soros, en tegelijkertijd het ondersteunen van de inbreng van de LGBT-ideologie in het onderwijssysteem. Gay-Pide-parades werden een vast onderdeel van het leven in Kiev, waar ze, hoewel duidelijk impopulair bij de grote meerderheid van de bevolking, massale steun en bescherming kregen van de veiligheidstroepen.

Het bijzondere aan deze situatie is, dat de woke-overheden van het collectieve Westen de ene minderheid ondersteunen ten koste van de andere. In dit geval wordt dus bijvoorbeeld de LGBT-minderheid gesteund in het verspreiden van hun denkwijze ten kosten van bijvoorbeeld de religieuze minderheden. Wederom een mankement in het democratisch bestel dat in essentie de normen en waarden van de meerderheid promoot en rekening hoort de houden met de normen en waarden van de minderheden. Echter, in dit geval worden de uitgangspunten van de LGBT-minderheid gebruikt om andere minderheden én zelfs de meerderheid van de bevolking ideologisch aan te vallen om zo fundamentele wijzigingen in het collectieve gedachtegoed proberen te bewerkstelligen. Men draait dus op een diabolische manier de zaken om!

vrijdag 26 augustus 2022

Na zijn kennelijk mislukte 'sabbatical' verandert de afvallige Bruno Aerts, norbertijn van Postel, pastoor van de Sint-Jacobskerk én vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, zijn kerk in een hindoeïstische yoga-tempel


YOGA in de kerk. Doe je mee?

Het belooft een ‘long hot summer’ te worden en in Antwerpen wordt de Sint Jacobskerk
elke woensdagavond de ‘coolest place to be in Antwerp’! Treedt de Sint-Jacobskerk binnen
en doe mee met Yoga in de Kerk. Kom tijdens de maanden juli en augustus tot rust in de koelte
van de Sint-Jacobskerk. Elke woensdagavond om 20:00 start er een yoga sessie. (Met inschrijving)
Yoga in de Sint-Jacobskerk is een initiatief van het KIK, in het kader van de Erfgoed Challenge,
en in samenwerking met de Yoga Federatie en het Kerkbestuur Sint-Jacob de Meerdere.
Om mensen door middel van yoga dichter bij elkaar en bij ‘hun’ erfgoed te brengen.

Bron: Sint-Jacobskerk Antwerpen

Link:

https://www.sintjacobantwerpen.be
/De promotie van het heidendom is alles
wat de Bastaard-kerkers nog rest!woensdag 24 augustus 2022

1.200 wetenschappers verklaren: "Er is géén klimaatnoodsituatie"


Sinds het einde van de zogenaamde 'Kleine IJstijd' rond 1850
is de wereld aanzienlijk minder opgewarmd dan het IPCC
op basis van hun foutieve klimaatmodellen voorspelt.

Met de 'gevreesde' stijging van de zeespiegel
wil het dan ook niet zo goed lukken.
De politieke fictie die beweert, dat de mensen de zogenaamde 'klimaatopwarming' zouden veroorzaken en de bewering dat de wetenschap dit idee als 'feit' beschouwd, heeft een harde klap gekregen door de publicatie van de 'World Climate Declaration (WCD)' ondertekend door 1.200 wetenschappers en professionals. "Er is géén klimaatnoodsituatie", zeggen de auteurs, die afkomstig zijn van over de hele wereld en die worden aangevoerd door de Noorse natuurkunde-Nobelprijswinnaar Professor Ivar Giaever. Klimaatwetenschap zou zijn verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op degelijke zelfkritische wetenschap.

Geloven in de uitkomst van een klimaatmodel is geloven in wat de modelmakers in het model hebben ingevoerd. Klimaatmodellen staan centraal in de klimaatdiscussie van vandaag en dit is absurd. "We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen", zegt de WCD. "In de toekomst moet klimaatonderzoek aanzienlijk méér nadruk gaan leggen op empirische wetenschap".

Sinds het einde van de zogenaamde 'Kleine IJstijd' rond 1850 is de wereld aanzienlijk minder opgewarmd dan door het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties) op basis van hun foutieve klimaatmodellen voorspelt. "De kloof tussen de échte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de oorzaken van klimaatverandering nog lang niet begrijpen", merkt de WCD op.

Natuurlijk zullen groene extremisten in de academische wereld, in de politiek en in de journalistiek blijven pleiten voor de antropogene 'klimaatverandering' die via een onrealistisch Net-Zero-beleid (netto-nulemissie) de naïeve belastingbetaler miljarden zal gaan kosten. Uiteindelijk zal de verwrongen kijk van de groene extremisten op de realiteit verbleken, een spoor van belachelijke doemvoorspellingen en een economische woestijn achterlatend.


Boodschap

Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers moeten de onzekerheden en de overdrijvingen in hun voorspellingen aangaande de opwarming van de aarde openlijk bespreken, terwijl politici onpartijdig zouden moeten zijn en zowel de werkelijke kosten - als de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen - in rekening moeten brengen:

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken opwarming

Opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld

Klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen

CO2 is plantenvoeding, de basis van al het leven op aarde

De opwarming van de aarde heeft het aantal natuurrampen niet vergroot

Klimaatbeleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren


Message

Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures:

Natural as well as anthropogenic factors cause warming

Warming is far slower than predicted

Climate policy relies on inadequate models

CO2 is plant food, the basis of all life on Earth

Global warming has not increased natural disasters

Climate policy must respect scientific and economic realitiesLink:

https://clintel.org/wp-content/uploads/2022/06/WCD-version-06272215121.pdf


zaterdag 20 augustus 2022

vrijdag 19 augustus 2022

Santuário dos Valinhos | Nossa Senhora de Fátima a Valinhos

Onze-Lieve-Vrouw van Fátima verscheen op 19 augustus 1917 te Valinhos en zei: "Bid, bid veel en doe verstervingen voor de zondaars."Ik denk dat de meeste mensen niet weten dat de vierde verschijning in Fátima - in de maand augustus - niet plaatsvond op de 13e, zoals in de andere maanden, maar op de 19e omdat de kinderen door de burgemeester werden gearresteerd en drie dagen lang (13, 14 en 15 augustus 1917) opgesloten zaten in de gevangenis van Ourém. De mensen gingen op de 13e echter wel naar de gebruikelijke plaats van de verschijningen - de Cova da Iria - en bemerkten toen "karakteristieke uiterlijke tekenen". Toen, op de 19e augustus 1917, verscheen Onze-Lieve-Vrouw echter op een andere plaats, namelijk in Valinhos, nabij de woonsten van de zieners.

In de gevangenis
van Ourém huilde Jacinta bitter, want ze had zo'n heimwee naar haar moeder en naar de hele familie. Francisco probeerde haar op te vrolijken door te zeggen: "Ook al zien we onze moeder nooit meer - de anti-katholieke burgemeester had hen met de dood bedreigd indien ze het Geheim niet zouden bekend maken - laten we geduld hebben! We kunnen het aanbieden voor de bekering van de zondaars. Het ergste zou zijn als Onze-Lieve-Vrouw nooit meer terug zou komen! Dat is wat mij het meeste pijn doet. Maar ik bied dit ook aan voor de zondaars..."

woensdag 17 augustus 2022

Adhemar Geerebaert S.J. was een Vlaams jezuïet en leraar klassieke talen

Gent, 21 juni 1876 - Ukkel, 9 november 1944
Geerebaert trad in 1893 in de orde van de jezuïeten in. Hij studeerde in Valkenburg, Namen (kandidaats klassieke talen), Leuven en Oña (Spanje). Hij was leraar klassieke talen in het Sint-Jozefcollege te Turnhout, het Sint-Jozefscollege te Aalst en het Sacré-Coeur college te Charleroi.

Vanaf 1911 tot aan zijn dood wijdde hij zich geheel aan het verzorgen van uitgaven van Griekse en Latijnse auteurs ten behoeve van de schoollectuur. Hij voorzag die met uitgebreide commentaar. In 1932 publiceerde hij een Beknopt Latijnsch-Nederlandsch woordenboek voor het humaniora-onderwijs (4e druk 1955) en in 1943 volgde het Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek voor het humaniora-onderwijs (2e druk 1953). Hij vertaalde ook werk van Cicero, Demosthenes, Livius en Lucianus in het Nederlands. In 1924 publiceerde hij het bibliografische overzicht Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers.

Eveneens onvolprezen zijn zijn beide grammatica's, voor het Latijn en voor het Grieks. Elke beschrijving van een grammaticale regel in het Latijn of het Grieks bewees hij door die te laten voorafgaan door een citaat uit een klassiek werk, een zogenaamd paradigma. Uit het paradigma leidde hij de regel af: een in Vlaanderen beroemd voorbeeld van logisch-deductief onderwijs.

Geerebaert geldt als een baanbreker op het gebied van de vernederlandsing van het humaniora-onderwijs in Vlaanderen.


Commentaar

Op de traditie-vriendelijke Rooms-Katholieke website www.katholisches.info verscheen op 12 augustus 2022 een zeer mooi artikel over de Vlaamse Jezuïet Pater Adhemar Geerebaert S.J. Hij leerde zijn volk Latijn en Grieks, de basis voor de ontplooiing van de Vlaamse jeugd tussen 1920 en 1978, enorm erudiet en uiterst bescheiden. Door de moderne schoolreformatoren vergeten en verguisd, natuurlijk ook door de KULeuven (waar Geerebaert door zijn Vlaamsgezindheid nooit mocht studeren), maar in het buitenland zeker niet vergeten. Ad maiorem Dei gloriam


Link:

https://katholisches.info/2022/08/12/p-adhemar-geerebaert-sj-1876-1944-ein-grosser-altphilologe-und-lehrer-des-katholischen-flanderns-im-20-jahrhundert/


Rome in één minuut

dinsdag 16 augustus 2022

De leiders van het 'Collectieve Westen' willen Rusland straffen, maar in plaats daarvan straffen ze de volkeren van Oost- én West-Europa

De Heilige Rochus van Montpellier | Pelgrim & Pestlijder


Op de terugweg van Rome werd Rochus in de stad Piacenza
opgehouden door het feit, dat er daar pestlijders te verzorgen
waren. Hij werd na een tijd echter zelf getroffen door die ziekte
en trok zich vervolgens terug in een naburig bos, bang als hij was
dat hij misschien anderen zou besmetten. Hij werd er ontdekt
door een naburige landjonker, doordat diens hond er telkens
met een homp brood vandoor ging. Bij nader onderzoek bleek,
dat het dier Rochus op deze manier van voedsel voorzag.Rochusgrotte in Krippau, Oostenrijk

maandag 15 augustus 2022

Maria-Tenhemelopneming


Na het voltooien van haar aardse levensbaan
is de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria
met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen.


dinsdag 9 augustus 2022

BREAKING: Archie Battersbee (12) werd op Paaszondag in het ziekenhuis gedoopt en op zijn verzoek dus opgenomen in de Katholieke Kerk!


Archie (12) ontving op Paaszondag 2022 het Sacrament van het Doopsel
terwijl hij in het ziekenhuis lag, nadat de jongen eerder de wens had
uitgesproken om zich te laten dopen.


Volgens zijn moeder had Archie al lang de wens uitgesproken om gedoopt te worden.
Op Paaszondag, tien dagen nadat hij bewusteloos werd aangetroffen, werd Archie
- volgens Premier Christian News - Katholiek gedoopt door de ziekenhuisaalmoezenier.
Evenzo werden op de volgende dag, op Paasmaandag, zijn moeder en twee oudere broers
en zussen naar verluidt eveneens gedoopt en werden zij toegelaten tot de Katholieke Kerk.

Alhoewel Archie zijn tijdelijke leven op aarde verloor, geeft zijn doop hem toegang tot
het Leven van genade en het Leven van de Kerk. Naast het openen van de weg naar zijn
eigen redding, leidde Archie's lijden ertoe dat zijn familie het doopsel ontving en toetrad
tot de Katholieke Kerk.


Edith - Teresia Benedicta van het Kruis - Stein

maandag 8 augustus 2022

Ondanks Bergoglio de Apostaat verzamelt de Levende Kerk o.a. in Oviedo, Spanje

29 juli 2022 - Bergoglio de Apostaat in een besloten ontmoeting tot de Canadese jezuïeten : “Traditionalisme [New speak van Bergoglio] is een dode herinnering. Het is het dode leven van onze gelovigen. De gedachte van ‘zo hebben we het altijd gedaan’ is een heidendom van denken”.

Bergoglio de Apostaat: “Een Kerk die haar denken in kerkelijke zin niet ontwikkelt, is een Kerk die achteruit gaat. Dit is vandaag de dag het probleem van velen die zeggen dat ze traditioneel zijn. Zulke mensen zijn niet 'traditioneel', maar achterwaarts gericht. In plaats van vooruit te gaan, gaan ze achteruit, zonder te letten op hun wortels, maar met de gedachte van ‘zo is het altijd geweest’ in hun hoofd”.

Bergoglio de Apostaat doet hier aan - wat men in de psychologie - 'projectie' noemt. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen van zichzelf tracht te ontkennen, te verbergen of te verdringen door deze toe te schrijven aan iemand anders. Projectie is een moeilijk te veranderen patroon, dat meestal voorkomt bij mensen die psychologisch getraumatiseerd zijn.

Kortom, niet de gelovigen zijn 'de heidenen', maar wél Bergoglio zélf.


De realiteit dan:

Kathedraal van Oviedo

Bergoglio de Apostaat neemt deel aan een heidens en demonisch ritueel

donderdag 4 augustus 2022

De éénstemmige genocidaire leugens van de VRT, het UZ-Leuven, de UA en het UZ-Gent: "Als je hersendood bent, zoals Archie, ben je eigenlijk al overleden"


De 12-jarige Britse jongen Archie Battersbee is hersendood en dus medisch en juridisch gezien overleden. En toch bleven zijn ouders strijden tegen de beslissing van de artsen om de behandeling van de jongen stop te zetten. Waarom is de verwarring rond "hersendood zijn" soms zo groot voor familieleden? En hoe gaan artsen daar in ons land mee om?


"Als je hersendood bent, zijn je hersenen zo zwaar en onomkeerbaar beschadigd dat alle functies van de hersenstam uitgevallen zijn", legt Geert Meyfroidt uit, intensivist aan het UZ Leuven. "Dat gaat om alle functies die van ons een zelfstandig levend wezen maken." Medisch en wettelijk gezien, wordt dat dan ook gelijkgesteld met overleden zijn, zelfs als het hart nog klopt omdat iemand bijvoorbeeld beademd wordt.

"Mocht zo'n verhaal als dat van Archie zich in België voordoen, zou het resultaat dus niet anders zijn", concludeert Christophe Lemmens, advocaat gezondheidsrecht en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. "In Groot-Brittannië ben je, net zoals in België, juridisch gezien overleden als je hersendood bent. Om het oneerbiedig te zeggen: het heeft geen zin om een lijk verder te behandelen."

"Maar je kunt dat ook aanvullen met beeldvorming (hersenscans dus, red.)", zegt Sandra Oeyen, intensivist in het UZ Gent. "Bij Archie zal er ongetwijfeld ook beeldvorming gebruikt zijn. Dan kan je onomstotelijk bewijzen dat er geen bloeddoorstroming meer is in de hersenen, dus dat er geen sprake meer is van hersencirculatie of hersenbevloeiing. Die hersenen kunnen dan niet meer werken omdat ze geen zuurstof meer krijgen. Dan zijn die hersenen dood en ben je dus overleden."

Bron: vrtNWS


Dit gaat enkel en alleen maar over het oogsten van organen bij levende mensen:

Verschillende artsen en wetenschappers bekritiseren de definitie van 'hersendood' als de definitieve dood van de mens. De term 'hersendode persoon' is een 'kwaadaardige misleiding', aangezien een persoon met hersenfalen een persoon is wiens hersenen aanzienlijke schade hebben geleden en 'een ernstig zieke, stervende persoon' is, maar 'nog niet dood' is. Artsen kunnen bij hersendode personen nog steeds hartslag voelen, hun lichaamstemperatuur wordt geregeld, urine en ontlasting kunnen worden uitgescheiden, ze kunnen zweten, en zelfs antilichamen produceren. Het idee dat "alleen hersenactiviteit een mens tot mens maakt" en "dat de dood van de hersenen ook de dood van de mens betekent" is achterhaald. Critici zijn van mening, dat het begrip 'hersendood' eigenlijk geen diagnose, maar een prognose is - een prognose die er bovendien in vele gevallen naast zit omdat het sterven in feite een proces is en geen toestand. Dit zou ook verklaren waarom het feitelijke sterfmoment bij hersendood niet precies kan worden vastgesteld.

Lichamelijk gezien is iemand die hersendood is, in feite levend, omdat hart en bloedsomloop nog functioneren en de organen nog van zuurstof worden voorzien. Ook wordt gesteld dat EEG's (= elektro-encefalogrammen) slechts maximaal 20 procent van de hersenactiviteit kunnen meten en o.a. de (mogelijke) activiteit van de hypothalamus buiten beeld blijft. Bovendien worden er in verschillende landen verschillende definities van hersendood gehanteerd. Belangrijker nog is dat bepaalde reflexen bij hersendood verklaarde personen nog wél functioneren, waarvan de belangrijkste de Lazarus-reflex wordt genoemd: "In ongeveer 75% van de gevallen maakt de hersendood verklaarde persoon bij de start van de operatie afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind". Om die reden worden bij orgaanverwijdering vaak spierverslappende middelen toegediend, of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. Ook is er wetenschappelijke kritiek te leveren op de apneutest, het tijdelijk stilleggen van de beademing, om vast te stellen of de patiënt niet tóch zelfstandig kan ademen. Onvoldoende vast staat dat die test zelf niet de hersenfuncties aantast.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------