BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 31 juli 2014

31 July 2014: Feast of St. Ignatius, "Lunch with the (un)Holy Father"

Bergoglio is intussen zo vet dat hij vooraan moet zitten in zijn Ford Focus

"Hahahahaha, en die domme Katholieken denken nog dat ik de paus ben..."

"Ik de paus. Stel u voor... Het idee alleen al. Hahahahaha!!!"


1. Niemand draagt nog een soutane hetgeen verplicht is als de Paus in de buurt is. Dus, de Paus is NIET in de buurt.

2. Bergoglio is geheel alleen: niemand van het Vaticaan vergezelt hem...

Link:


http://www.sjweb.info/photo-repository/PranzoConPapa/

Nog meer over de oecumenische 'dialoog' in Caserta...

De 'Humble Pope' arriveerde maandag l.l. voor de tweede keer in drie dagen tijd met de helikopter in Caserta...

In een, naar Italiaanse maatstaven, dure limousine arriveert Bergoglio met zijn zwarte 'sacoche' bij de gebouwen van de Evangelische sekte in Caserta. 

In de riante residentie van sekteleider 'pastor' Giovanni Traettino volgde een 'hartelijke' omhelzing met kus tussen Bergoglio en Germano Leuci. De homoseksuele ondertoon kan u zelf beoordelen!

Link:

http://www.casertanews.it/public/articoli/2014/07/28/162309_gastronomia-caserta-papa-francesco-gusta-mozzarella-caseificio-leuci.htm

dinsdag 29 juli 2014

1. Eenheid in verscheidenheid: een ontmoeting met 'paus' Franciscus

De 'evangelische' lunch van 23 juni 2014 in het hotel van Bergoglio
Een clubje evangelicals op bezoek bij Bergoglio

Kenneth Copeland legt zijn hand op Bergoglio terwijl hij voor hem bidt

De nep-bisschop Tony Palmer samen met Bergoglio tijdens een oecumenische dialoog

Garçon Franciscus praktiseert zijn nieuwe hobby: eten en drinken

Kenneth Copeland en de nep-bisschop Tony Palmer in dialoog met Bergoglio

De lunch duurde bijna 3 uur...

2. Eén van de 5 privé-jets van de 'tele-pastor' Kenneth Copeland


Dhr. Bergoglio en dominee Giovanni Traettino

maandag 28 juli 2014

Judas Bergoglio bezoekt de pinkstergemeente in Caserta en vraagt de evangelischen om 'vergeving'

Paus Franciscus heeft vandaag in het Zuid-Italiaanse Caserta een evangelische gemeente bezocht. Het was de eerste keer dat een paus bij een pinkstergemeente te gast was.

In een toespraak voor ongeveer tweehonderd evangelische christenen vroeg Franciscus om vergeving voor aanvallen en laster door katholieken. "Onder diegenen die de leden van pinkstergemeenten vervolgd of veroordeeld hebben, alsof ze gestoorden zouden zijn, die de mensheid vernietigen, waren ook katholieken", aldus de paus. [Na de brandstapels etc. vragen we nu om vergiffenis omwille van de 'vervolging' van de evangelischen... Nu moeten we ons al gaan verontschuldigen voor fictieve vervolgingen. Bergoglio is compleet geschift!]

Hij ging verder: "Ik ben de herder van de katholieken [Dat is hij niet!] en vraag jullie daarom om vergeving voor die katholieke broeders en zusters die door de duivel bezeten waren en niets begrepen hebben." [Iedereen onschuldig, behalve de Katholieken!] Franciscus zei naar Caserta te zijn gekomen om [loge-] "broeders" te ontmoeten die hem van hun kant al eerder bezocht hadden.

Aanleiding voor het pausbezoek was de ontmoeting met de bevriende voorganger van de gemeente, Giovanni Traettino, die de paus al meer dan vijftien jaar kent. Het Vaticaan bestempelde de reis als "puur privé". [Laten we lachen!]

Na zijn toespraak bad de paus met de aanwezigen het Onzevader. Ook lunchte hij samen met Traettino en enkele gasten, en had hij een ontmoeting met ongeveer driehonderd gasten.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6046-met-beeldgalerij-paus-bezoekt-pinkstergemeente-vraagt-evangelischen-om-vergeving

Judas Bergoglio 'verontschuldigt' zich bij de protestanten...

De Heilige Martelaren van Gorcum vermoord door de protestanten...

Maar, Bergoglio vindt het prima...


Judas Bergoglio


Bastaard Bergoglio:


Hoe een informeel pausbezoekje uit de hand liep

Paus Franciscus brengt zowel vandaag als maandag een bezoek aan het Italiaanse bisdom Caserta.

Aanvankelijk zou Franciscus alleen een dag afreizen, om een informeel bezoek te brengen aan een bevriende voorganger van een pinkstergemeente, die hij in Argentinië had leren kennen.

Toen dat nieuws uitlekte en – wat een unicum was – de pers en niet de Heilige Stoel de lokale bisschop op de hoogte bracht, vroeg deze om ten minste een kort officieel gedeelte, schrijft KN-Romecorrespondente Marta Petrosillo.

Het resulteerde er uiteindelijk in dat de paus vandaag [zaterdag] naar Caserta reist om de Mis te vieren, waarbij enkele honderdduizenden gelovigen worden verwacht, en de lokale clerus te ontmoeten. Vervolgens keert hij terug naar Rome voor het zondagse angelusgebed op het Sint-Pietersplein, en gaat hij maandag weer naar Caserta is om zijn vriend Giovanni Traettino te bezoeken. 

Wat een gênante vertoning!
 

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6037-hoe-een-informeel-pausbezoekje-uit-de-hand-liep


Net zomin Bergoglio de Katholieken tijdens dit privébezoek vertegenwoordigt, vertegenwoordigt ook 'de bevriende voorganger van een pinkstergemeente' deze sekte niet.

In een persbericht hebben de evangelicals zich duidelijk van de voorganger in kwestie en van Bergoglio gedistantieerd:

Link:

http://www.alleanzaevangelica.org/attualita/2014-24_trotonda-cattolicesimo-cont.html

"Er bestaat géén theologische grond om aan oecumene te doen!"


DE PUINHOOP IS ECHTER NOG GROTER:

BERGOGLIO ZOU DE NIEUWE 'KERK' VAN DEZE SEKTE IN CASERTA GAAN INHULDIGEN.

EN DAT NET OP DE DAG VAN SINT-ANNA, DIE BIJZONDER VEREERD WORDT IN HET BISDOM CASERTA!

BERGOGLIO GAF ER DE VOORKEUR AAN OM KETTERS TE ONTMOETEN, ZONDER DE KATHOLIEKEN TE ONTMOETEN.

DE BISSCHOP VAN CASERTA HAD EEN KLACHTENBRIEF NAAR HET VATICAAN GESTUURD, MAAR KREEG ER GEEN ANTWOORD OP. DIT ZEGT DE BISSCHOP NU IN DE MEDIA.

DE INHULDIGING VAN DE 'KERK' WERD ENKEL MAAR AFGELAST NA HET VERONGELUKKEN VAN DE 'EVANGELISCHE' NEP-BISSCHOP TONY PALMER VORIGE ZONDAG DIE BERGOGLIO OP ZIJN REIS ZOU GAAN VERGEZELLEN.

DE BISSCHOP, CLERUS EN LEKEN VAN HET BISDOM CASERTA ZIJN STOMVERBAASD OVER DE GANG VAN ZAKEN!!!  

ALS EXCUUS WORDT NU AANGEVOERD:

"BERGOGLIO WIST VAN NIETS"

LINK:

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/07/27/papa-non-sapevo-festa-s.anna-a-caserta_48fe98fd-f1d7-4e0a-b7f0-fda8c0d662a2.html

ALLES WAT HET VATICAAN DEZER DAGEN DOET, IS: LIEGEN!!!

GOD HEEFT BLIJKBAAR ANDERE PLANNEN!!!

woensdag 23 juli 2014

Bisdom Antwerpen krijgt nieuwe structuur

Vanaf 1 september 2014 wordt het bisdom Antwerpen opgedeeld in een vicariaat Antwerpen, een vicariaat Kempen en een vicariaat Diocesane Diensten. Dat meldt Kerk & leven.

Elk van deze drie vicariaten wordt geleid door een bisschoppelijk vicaris, bijgestaan door een vicariaatsteam. De vicariaten sturen alle pastorale sectoren in hun vicariaat aan en dragen ook zorg voor rekrutering, vorming en ondersteuning van de pastorale medewerkers.

De opsplitsing in vicariaten gebeurt omdat het bisdom Antwerpen sociologisch en pastoraal uit twee sterk verschillende gebieden bestaat: enerzijds de stadsregio Antwerpen en anderzijds de steden en de gemeenten van de Kempen. “Beide gebieden vragen pastoraal om een eigen aanpak en beleid”, stelt mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. “Het huidige dekenaat Antwerpen is erg groot en bijzonder complex. Nieuwe kansen en uitdagingen, eigen aan een kosmopolitische stadsregio, dienen zich aan. Eén dekenaal team kan deze brede uitdaging amper omvatten en aansturen. De dekenaten die het nieuwe vicariaat Kempen gaan vormen staan met hun dichte netwerk aan parochies voor gelijklopende uitdagingen. De voorbije jaren kregen de dekens en de dekenale teams al versterking in de vorm van een deken-assistent. Een nauwere samenwerking tussen de dekenaten en hun verantwoordelijken dringt zich op”, zegt mgr. Bonny.

Het vicariaat Antwerpen zal in de toekomst bestaan uit de dekenaten Antwerpen-Centrum, Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Het vicariaat Kempen zal bestaan uit de dekenaten Noorderkempen, Kempen-Oost, Zuiderkempen en Kempen-West. De grenzen van de nieuwe dekenaten moeten nog vastgelegd worden.

Het derde – niet-territoriale – vicariaat Diocesane Diensten omvat alle diocesane diensten die instaan voor de vorming en de begeleiding van medewerkers en voor de ondersteuning van het pastorale werk in de diverse sectoren.

Bron: Kerknet

Het Bisdom Antwerpen zou best opgeheven worden en terug bij Mechelen-Brussel gevoegd moeten worden.

dinsdag 22 juli 2014

Quelques jours à l'Abbaye de Lérins _ France


Vaticaan roept moslims en Christenen op tot echte broederschap...

In een boodschap naar aanleiding van het einde van de ramadan, het Eid al-Fitr of het 'Suikerfeest', heeft het Vaticaan moslims en christenen opgeroepen tot oprechte broederschap. De boodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog spoort in het bijzonder aan tot gemeenschappelijke inzet voor de vrede en de verzoening “in gebieden waar moslims en christenen samen onder de verschrikkingen van de oorlog gebukt gaan”.

Kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de raad, en zijn secretaris Miguel Angel Ayuso Guixot benadrukken het belang van de onderlinge dialoog, gebaseerd op wederzijds respect en vriendschap. “Laten wij samen streven naar meer rechtvaardigheid, vrede en respect voor de rechten en waardigheid van elke persoon. Laten wij samen zorg dragen voor diegenen die onze hulp nodig hebben, in het bijzonder armen, zieken, wezen, migranten, slachtoffers van de mensenhandel en allen die onder een of andere vorm van verslaving gebukt gaan.”

Bron: KerknetOpmerkingen:

Tot zover de wereldvreemdheid van het 'hedendaagse' Vaticaan.

Ze durven de genocide op de Christenen in het Midden-Oosten nog niet eens te veroordelen!

"Who am I to judge?"

Heel erg makkelijk allemaal!

De oplossing? Nog méér 'dialoog'!


De acties van hét Kalifaat in Mosoul

donderdag 17 juli 2014

Kardinaal Müller: "Geen Communie voor hertrouwde gescheidenen"

16 Juli 2014, 10:45

Kardinal Müller: Keine Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene

Präfekt der Glaubenskongregation ortet derzeit die Gefahr, "dass die Sakramente zu einem Zankapfel eines innerkirchlichen Macht- und Richtungskampfes zwischen Hardlinern und selbsternannten Flexiblen gemacht werden."
 
Bron: Kath.net

Link:


http://www.kath.net/news/46769

zondag 13 juli 2014

'BILD' van 13.07.2014: "Franciscus treedt af van schaamte" "Wij zijn weer Paus!"Het 'Bergoglio-effect': Polen gaan minder vaak naar de kerk

Poolse katholieken gaan minder vaak naar de kerk dan vroeger het geval was. Vorig jaar is voor het eerst sinds 1980 het aantal regelmatige kerkgangers tot onder de 40 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het statistisch bureau van de rooms-katholieke Kerk in Polen.

Veel Poolse katholieken zeggen dat ze op zondag liever met hun gezin een uitstapje maken of sporten dan dat ze aan de eucharistie deelnemen.

Bron: Kerknet

Heeft Bergoglio eigenlijk wel Katholieke 'vrienden'?

Het gerucht liep al een tijdje, maar vrijdag heeft de persdienst van de Heilige Stoel het wel degelijk bevestigd: paus Franciscus zal een bezoek brengen aan Caserta, een ca. 80.000 inwoners tellende stad in de regio Campania. De persdienst beklemtoonde dat het om een strikt privébezoek gaat. De paus zal er Giovanni Traettino, de pastor van de plaatselijke evangelische kerk, ontmoeten. De paus kent de Italiaanse pastor nog uit de tijd dat hij aartsbisschop van Buenos Aires was.

Het wordt een even eenvoudig als kort bezoek, bevestigde de persdienst, dat waarschijnlijk plaats zal vinden op zaterdag 26 juli en beperkt zal blijven tot een voormiddag. Op die dag vindt in Caserta, dat een 30-tal kilometer ten noorden van Napels ligt, het feest ter ere van Sint-Anna, patrones van de stad, plaats.

Vorige maand had een groep evangelische voorgangers een ontmoeting met paus Franciscus. Een van de bezoekers was Traettino Giovanni, pastor van de evangelische kerk van de Verzoening in Caserta. Het weerzien tussen beide was naar verluidt bijzonderlijk hartelijk en de paus zou zijn vriend meteen op de hoogte hebben gebracht van zijn intentie hem in Caserta een bezoekje te brengen. Traettino is al vele jaren geëngageerd in de oecumenische dialoog met de katholieke Kerk. En oecumene is een thema dat ook paus Franciscus na aan het hart ligt.

Bron: KerknetDe theologische freak-show van Bergoglio: High five samen met Kenneth Copeland, een predikant van één of andere protestantse sekte in het restaurant van het hotel waar Bergoglio verblijft. (Rome, 24 juni 2014)

De Heilige Martelaren van Gorcum

De Heilige Martelaren van Gorcum en de 'liefde' van de protestanten

"Ik ben niet geïnteresseerd in het bekeren van evangelicals tot het Katholicisme. Ik wil dat mensen Jezus in hun eigen gemeenschap vinden. Er zijn zoveel doctrines waar we het nooit over zullen eens zijn. Laten we onze tijd niet daar aan besteden. Integendeel, laten we de liefde van Jezus tonen."

Bergoglio de Apostaat tijdens een ontmoeting met protestantse predikanten in
Rome, 23 juni 2014

JAMMER DAN VOOR DE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA!

We vragen ons af, als doctrine dan toch niet belangrijk is, waarom Padre Stefano Manelli van de Franciscanen van de Immaculata eigenlijk op last van Bergoglio onder huisarrest staat?

De post-conciliaire bastaard-kerk in Oostenrijk: "Priester mag kinderen niet over hemel en hel vertellen"

Opwinding in het bisdom Innsbruck in Oostenrijk. De bisdomleiding daar heeft de geliefde priester van Stans ontheven uit het godsdienstonderricht, meldt Kath.net.

Zijn misdrijf was kennelijk dat hij het in de godsdienstles ook had over de ´laatste dingen´: over hemel, hel, vagevuur en de duivel. Deze thema´s worden overigens door paus Francicus bijna wekelijks aangeroerd.

Volgens Josef Stock, de leider van de onderwijsdienst van het bisdom, heeft de priester geen "kindvriendelijke, op het leven gerichte" godsdienstles gegeven. Het bisdom hield echter geen rekening met het kerkvolk, want dit was over het godsdienstonderwijs van de priester juist zeer tevreden. De kinderen hebben het vak zelfs als hun lievelingsles gekozen, aldus Michale Huber, de burgemeester van Stans.

De 36-jarige godsdienstleraar en priester heeft het zelfs voor elkaar gekregen de kinderen weer enthousiast voor het geloof te maken. Bovendien had hij een zeer menselijk omgang met hen, en is het aantal misdienaars groter geworden.

Bijzonder schrijnend: pas kort voor het begin van de vacantie kreeg de priester te horen dat hij van het godsdienstonderwijs vanaf het komende schooljaar ontheven was. "Wij voelen ons als schoolbestuur voor het hoofd gestoten. Ook de parochie is gepasseerd", verontwaardigt zich de burgemeester en liet dat ook per brief aan de onderwijsdienst van het bisdom weten: "Met uw optreden heeft u onrust in ons dorp gebracht, zodat dit eenzijdige optreden uwerzijds in geen geval aanvaardbaar is", heet het.

Josef Stock, leider van de onderwijsdienst van het bisdom, is niet erg onder de indruk. Hij veroordeelt het godsdienstonderwijs van de priester als "van voor de zondvloed", zonder daar overigens voorbeelden van te geven. Hij wijst erop dat deze volgens zeggen "uiterst ouderwets materiaal" gebruikt uit het bedevaartsoort Maria Roggendorf, waarin een "beeld van het gezin" geschetst wordt dat niet meer van deze tijd is. [Ik denk dat dit duidelijk is...] 

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5972-priester-mag-kinderen-niet-over-hemel-en-hel-vertellen

dinsdag 8 juli 2014

Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig heropend voor de eredienst

Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, heeft beslist de Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig te heropenen voor de eredienst. Een pastoraal jaar lang, van september 2014 tot juni 2015, gaat een ploeg van priesters en parochianen er aan de slag om op basis van de opgedane ervaring te beslissen hoe groot het deel van de kerk moet zijn dat behouden dient te blijven voor de eredienst. De rest van de kerkruimte kan dan in samenspraak met het Brusselse stadsbestuur een culturele of sociale bestemming krijgen.

Mgr. Léonard motiveert de beslissing in een omstandige verklaring die het aartsbisdom Mechelen-Brussel vanmiddag bekend heeft gemaakt. Twee en een half jaar geleden werd de Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig gesloten. Op initiatief van de stad Brussel, die eigenaar is van de kerk, en met instemming van het vicariaat Brussel werd een oproep gelanceerd voor ideeën met het oog op een gedeeld gebruik van de kerk. Er werd een deskundige jury aangesteld om uit de inzendingen die ideeën te selecteren die zouden kunnen uitgroeien tot uitgewerkte projecten. En een daarvan zou dan door de stad, met akkoord van het aartsbisdom, geselecteerd worden.

Vooraleer over te gaan tot die tweede fase, waarin ideeën worden uitgewerkt tot gedetailleerde projecten, wil aartsbisschop Léonard – op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid, maar na overleg met zijn hulpbisschop voor Brussel - eerst proefondervindelijk vaststellen hoe groot het deel van de kerk moet zijn dat behouden blijft voor de eredienst. Het aartsbisdom herinnert er in zijn verklaring aan dat de Sint-Katelijnekerk vóór de voorlopige sluiting gedeeld werd door een bescheiden katholieke gemeenschap en een relatief omvangrijke orthodoxe gemeenschap, maar dat ze niet beschikte over een priesterploeg die voltijds met de pastorale animatie van de parochie was belast. “Omdat het vandaag onmogelijk is a priori, d.w.z. zonder enige praktijkervaring, de grootte te bepalen van het voor de eredienst bestemde kerkgedeelte, heeft de aartsbisschop besloten de Katelijnekerk voorlopig te heropenen voor de eredienst”, staat te lezen in de verklaring. “Vanaf september gaat er een ploeg van priesters aan het werk, die zoals voorheen zal worden bijgestaan door een groep parochianen, en dit in het volste respect voor de geklasseerde kerk die eigendom is van de stad Brussel.”

De experimentele periode zal een pastoraal jaar duren: van september 2014 tot en met juni 2015. “Op basis van de opgedane ervaring zal het aartsbisdom de omvang bepalen van de ruimte die – in het geval van een project van gedeeld gebruik – voor de eredienst gereserveerd moet worden”, aldus de verklaring. “De proefperiode zal ook relevante informatie verschaffen voor de eventuele uitwerking van gedetailleerde projecten, die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan het aartsbisdom.”

“Deze beslissing van de aartsbisschop wijzigt zeker het werk van de jury, maar dit slechts gedeeltelijk”, aldus nog de verklaring. “Gedurende de experimentele periode kan men immers onder voorbehoud voortgaan met het uitwerken of omvormen van de reeds weerhouden ideeën, zonder belangrijke wijziging van de timing die de stad heeft vastgelegd.”

Bron: Kerknet

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------