BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 27 november 2019

Amper 6 dagen na het ontploffen van de pedo-bom in Gent, wordt de salesiaan Luc Van Looy, voor wie de grond wat té heet onder de voeten wordt, plotsklaps afgevoerd en vervangen door de 'voormalig ongelovige' Lode Van Hecke

Bierbrouwer Lode Van Hecke gooit als 'nieuwe bisschop' van Gent meteen zijn pij over de haag, want voor Bergoglio verlaat hij maar wat graag de abdij van Orval


De 'kleurrijke', maar toch zo bescheiden, Lode Van Hecke

Jef De Kesel sprak weer eens namens dé Kerk, alhoewel het net de Vlaamse 'bisschoppen' zijn die buiten de Kerk staan. "De Kerk moet weer voeling krijgen met het hart van ons geloof" getuigde Jef. Hetgeen bewezen moest worden, wordt weer eens door Jef zélf bewezen. Jef, bedankt!

De 'leek' Lode Van Hecke, zonder monastieke ziel, maar wel de grote kampioen van de vreemdelingen en de klimaatsverandering, gaf weer eens het perfecte voorbeeld. Blijkbaar is deze man beschaamd om zijn pij te dragen. Als leek-onder-de-leken uit Roeselare treedt hij voor de camera's.

Chapeau voor Bergoglio! Hij vond weer eens de juiste man voor de juiste plaats.

Lode: "Ik ben monnik, maar ook héél sterk Lode."

Inderdaad! Vooral dat laatste!
maandag 25 november 2019

Benedictus XVI is nog steeds Paus


Over de ongeldige abdicatie van Paus Benedictus XVI
Over anti-paus Bergoglio, een kardinaal zonder gezag binnen de Kerk 
Over het ongeldige conclaaf van 2013
Over de manipulatie van het conclaaf van 2013
Over de Maffia van Sankt Gallen
Over de excommunicatie van Godfried 'kardinaal' Danneels
Over de vrijmetselarij die de macht gegrepen heeft in het Vaticaan
zaterdag 16 november 2019

'Traangas' dat metaboliseert, wordt cyanideTraangas is, in tegenstelling tot de naam, een fijn poeder met deeltjes van minder dan 60 micron. Het doel is tegenstanders tijdelijk uit te schakelen. Voor de Eerste Wereldoorlog experimenteerde het Franse leger met granaten gevuld met ethylbroomacetaat. Traangas in de vorm van xylylbromide werd voor het eerst militair gebruikt in de Eerste Wereldoorlog, op 23 augustus 1914 door de Fransen in Mulhouse in de Elzas. Militair gebruik is na de Eerste Wereldoorlog door de Geneefse conventie verboden. Ook het internationaal Verdrag thermische wapens verbiedt sinds 1997 het gebruik van traangassen in oorlogen.

CN- en CS-traangassen behoren binnen de groep der chemische strijdmiddelen tot de grote klasse der irritantia (prikkelende stoffen) van uiteenlopende samenstelling die onder meer tranenvloed, niezen en hoesten veroorzaken. Bij de technisch ingezette traangassen voor militaire en civiele doeleinden gaat het steeds om chloor- en broomverbindingen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben CN- en CS-traangassen bekendheid gekregen onder meer bij het bestrijden van onlusten. De naam 'traangas' is voor deze verbindingen in dubbele zin misleidend. Het gaat niet om gassen maar om vaste stoffen die als aërosolen worden gebruikt, en de werking is niet beperkt tot het opwekken van tranen, maar leidt ook tot misselijkheid en braken. Om de giftige werking wordt CN niet meer gebruikt en is overgeschakeld op het veel krachtiger werkend CS.

CS wordt in het bloed omgezet tot o-chloorbenzaldehyde en ochloorbenzyl-malononitril. Vergiftigingsgevallen met CS hebben overeenkomst met die van een cyanide vergiftiging (van malononitril bijvoorbeeld is het bekend dat het zijn toxiciteit ontleent aan de afsplitsing van cyanide).

Link:

https://www.gazlacrymo.fr/

maandag 11 november 2019

De Heilige Martinus van Tours en het Isola Gallinara
In de vierde eeuw leidde de Heilige Martinus van Tours een kluizenaarsbestaan op het eiland Gallinara. Gallinara is een eiland voor de kust van de Italiaanse stad Albenga in de Ligurische Zee. Het eilandje heeft een oppervlakte van 11 hectare, een maximale hoogte van 87 meter en heeft de vorm van een schildpad. In de zesde eeuw stichtten de volgelingen van de Heilige Colombanus hier een klooster dat later werd overgedragen aan Benedictijnse monniken. In 1842 werd het eiland privébezit.

zaterdag 9 november 2019

BREAKING: De heidense, links-radicale, Bergogliaanse 'kinderen' van Pachamama plunderen en ontheiligen op dit ogenblik de kerken in Chili

Satanische aanval door Antifa's op de Maria-Tenhemelopneming-kerk in Santiago de Chili / Parroquia de La Asunción en Santiago de Chile - 8 november 2019


Wie heidense wind zaait, zal satanische storm oogsten
maandag 4 november 2019

BREAKING: Alexander Tschugguel (26) uit Wenen leerde Pachamama zwemmen


Bergoglio wordt werkelijk op een gênante manier op zijn nummer gezet! Wie gelooft die lui in Rome daar nog? Welk gezag hebben zij daar nog? Bergoglio heeft zichzelf overbodig en irrelevant gemaakt. Met die zielige neo-modernisten in het Vaticaan is het net zo gesteld als met de communistische partijleiders bij de viering van 40 jaar communisme in de DDR. Het is gedaan met hen!De bekende Mexicaanse Kannunik Hugo Valdemar, die al 15 jaar woordvoerder van het Aartsbisdom Mexico-Stad is, verbrandde zondag het satanische afgodsbeeld van Pachamama die zwanger is van de Antichrist die de anti-kerk moet leiden
zondag 3 november 2019

DEFEND & RESIST: Michael Matt Interviews Bishop Schneider

Mgr. Athanasius Schneider over de miserabele toestand in de Kerk

"We zijn nu op Golgotha aangekomen en nu moeten we niet weglopen, want het stopt niet hier! Wij geven ons leven voor de Waarheid en voor Christus!"
zaterdag 2 november 2019

Allerzielen


Hemel - Vagevuur - Hel

Het vagevuur is de toestand waarin de zielen van personen
die gestorven zijn in vriendschap met God,
zonder dat ze volledig zuiver waren,
gereinigd worden.

Het is een tussentoestand waarin de zielen verblijven
totdat ze de hemel kunnen binnengaan.

Allerzielen is een dag om speciaal te bidden
voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn,
maar in het vagevuur.
 
  De hel is de plaats waar de zielen van de verdoemden heen gaan.
Deze zielen ondergaan geen loutering in het vagevuur
om daarna het eeuwig leven te kunnen binnengaan,
maar zijn voor eeuwig verloren.

De hel is in die zin het tegenovergestelde van de hemel,

namelijk een verblijf in afwezigheid van God.


Pater Thomas Michelet, OP ‏(Angelicum - Rome): "Gehuwde priesters in de eerste eeuwen van het Christendom? Ja, maar in perfecte continentie/onthouding."


Bron: BELGICATHO - 2 november 2019

Des prêtres mariés ? Oui, mais en continence parfaite. La leçon des premiers siècles de l’Église


Link:

https://www.diakonos.be/settimo-cielo/des-pretres-maries-oui-mais-en-continence-parfaite-la-lecon-des-premiers-siecles-de-leglise/


Married Priests? Yes, But in Perfect Continence. The Lesson of the Church’s First Centuries


Link:

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/11/01/married-priests-yes-but-in-perfect-continence-the-lesson-of-the-church%e2%80%99s-first-centuries/


Preti sposati? Sì, ma in continenza perfetta. La lezione dei primi secoli della Chiesa


Link:

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/11/01/preti-sposati-si-ma-in-continenza-perfetta-la-lezione-dei-primi-secoli-della-chiesa/Conclusie:


Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot priester niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot permanent diaken niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit is gebaseerd op Goddelijk Recht:

Mat 19:12  Er zijn onhuwbaren, die zo geboren zijn van de moederschoot af; en er zijn onhuwbaren, die door de mensen onhuwbaar gemaakt zijn; en er zijn onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen. Wie het vatten kan, hij vatte het. 

De "onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen" zijn natuurlijk de mannen die een wijding hebben ontvangen.


En aan hen die nog van het vrouwen-diaconaat dromen, kunnen we het volgende zeggen: Aangezien vrouwen geen enkele wijding geldig kunnen ontvangen, zijn alle betrokkenen, indien zij daar een poging toe ondernemen, geëxcommuniceerd.

Canon 19 het Concilie van Nicaea stelt klip en klaar dat 'diaconessen' "vrouwen zijn die een habijt dragen". Het betreft dus vrouwelijke religieuzen. Het Concilie stelt uitdrukkelijk, dat dat leken zijn, aangezien zij géén wijding hebben ontvangen, maar ook zij moeten celibatair leven.

Dat vrouwen geen enkele wijding kunnen ontvangen, is dus gebaseerd op Goddelijk Recht zoals verwoord in het Kerkelijk Recht:

1024 Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige Wijding.Het dogma dat hier in verband mee staat, zegt dat Jezus Christus enkel mannen heeft uitgekozen om het College van de Twaalf Apostelen te vormen, en de Apostelen hebben op dezelfde wijze gehandeld, toen zij hun medewerkers uitkozen.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------