BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 juli 2022

Het Post-conciliaire Rome stinkt en iedereen weet het


Na zijn mislukte Canada-tour gaat Bergoglio het wat 'rustiger aan doen'
en ziet de YMCA als de nieuwe leest waarop de Kerk geschoeid moet worden


"De YMCA - de Young Men's Christian Association -
denkt vanuit de rode driehoek, die staat voor lichaam, verstand en geest.

Hierbij gaan wij uit van de normen
en waarden die aan het Evangelie zijn ontleend.

YMCA staat voor transparantie en wil met iedereen
in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt.
Als je maar in beweging komt, als je maar aanpakt.

Hiermee willen wij jongeren steun bieden
en stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling."Begrijp me niet verkeerd, sommigen zijn nog steeds grondig in de war of leven in ontkenning van de realiteit. Veel neo-katholieken vallen onder deze categorie. Maar, anderen houden werkelijk van de stank van het Post-conciliaire Rome, zoals al die Twitteraars  met hun 'progressieve' agenda. Het is hoe dan ook duidelijk, dat de Kerk gekaapt is door de modernisten die er een maçonnieke agenda op na houden.


Maar, deze donkere tijden hebben geholpen om de rol van de medeplichtige 'bisschoppen' in de schijnwerpers te plaatsen. Veel 'bisschoppen' die zich wentelen in hun maçonnieke ruimdenkendheid proberen enkel maar de modernistische 'prestaties' van het Post-conciliaire Rome en hun eigen machtsposities te behouden.

Deze valse 'herders' zijn niet bereid om hun schapen te beschermen, en zijn niet in staat om het kwade bij naam te noemen. Deze 'bisschoppen' zijn medeplichtig aan het stilzwijgen binnen de Kerk omdat ze met hun strategische ambiguïteit erin geslaagd zijn de verwarring te creëren en te continueren die altijd al de bedoeling was. Vele corrupte en homoseksuele 'bisschoppen' die medeplichtig zijn aan de doofpotaffaires van seksueel ontaarde 'geestelijken', willen liever géén martelaren zijn ter verdediging van dé Waarheid en de Orthodoxie.

Het Goede verslaat het kwade niet door het kwade te minimaliseren en te bagatelliseren. Integendeel, het kwade moet kordaat worden aangepakt, veroordeeld en vervolgens verpletterd. Bijna 2000 jaar lang heeft de Katholieke Kerk de Waarheid gedefinieerd en gestreden tégen ketters en ketterijen en fouten krachtdadig gecorrigeerd. Elk Concilie tot aan het zogenaamde 'Tweede Vaticaans Concilie' had dit tot doel. Pauselijke bullen, encyclieken en conciliaire canons en decreten veroordeelden de ketterijen in klare taal en in de sterkste bewoordingen. Omdat het zogenaamde 'Tweede Vaticaans Concilie' niet gedaan heeft wat het had moeten doen, is dit event ook géén 'Concilie' te noemen, maar was het eerder een regelrechte travestie!

Wanneer hebben we voor het laatst een pauselijk document gezien dat één of andere ketterij veroordeelde? In een tijd waarin alle eeuwige fouten en kwaden opnieuw worden verpakt en opnieuw worden gepresenteerd aan de samenleving, heeft Rome opzettelijk afstand gedaan van haar gezag. Dit feit wordt duidelijk geïllustreerd door Paulus VI die openlijk afstand deed van zijn tiara.

Maar waarom ook niet? Het modernisme, de grote dreiging waarmee de Kerk in de tweede helft van de 19de eeuw en in het eerste deel van de 20ste eeuw werd geconfronteerd, de grote ketterij waarvoor we méér dan 75 jaar lang door elke Paus werden gewaarschuwd, werd nooit verslagen. Integendeel, deze ketterij steeg op naar de hoogste regionen van de Kerk en leidde zelfs tot een revolutie in de rituelen en de Sacramenten zélf.

Nu zien we echt de 'vruchten' van deze revolutie. Het authentieke Geloof is op de hoogste niveaus van het Post-conciliare Rome totaal afwezig en voor de overgrote meerderheid van de prelaten wereldwijd totaal onbekend. Kardinalen en bisschoppen beseffen in het geheel niet waar ze nog mee bezig zijn. Simpel gezegd, wat tegenwoordig als 'katholicisme' wordt gepresenteerd, zou volkomen onherkenbaar zijn voor een Katholiek die vóór de jaren zestig van de 20ste eeuw leefde. Laat dat even inzinken!

Een 14de-eeuwse Katholiek zou zich perfect thuis voelen in de 16de-eeuwse Kerk - zowel in hun begrip als in de beoefening - van het Geloof. Dit zou ook gelden voor de 17de-eeuwse Katholieken die in de 19de eeuw geleefd zouden hebben. De neo-katholiek van de 21ste eeuw heeft enkel maar noties van het 'katholicisme' van na de revolutie en is in feite helemaal ontworteld.

En daarom heeft het Post-conciliaire Rome weer eens een synode bijeengeroepen over één of andere triviale kwestie. Synodes zijn duidelijk het geprefereerde vehikel geworden voor de revolutionairen en de vernietigers van de Kerk die niet de wens hebben om het authentieke Evangelie en de onveranderlijke Waarheid te verspreiden. Deze revolutionairen laten na het Geloof te verdedigen tégen de dwalingen en zijn niet geïnteresseerd om het Geloof ongeschonden door te geven aan de volgende generaties.

Het Post-conciliaire Rome is totaal verrot, niet omdat er verwarring zou zijn (zoals sommigen tegenwoordig graag zeggen), maar omdat het kwade - de Duivel - binnen de Kerk aan het werk is met als doel de zielen verloren te laten gaan. Het Heil van de zielen was net dé reden waarom Onze-Lieve-Heer Zijn Kerk heeft gesticht.

Dus, wat gaan we nu doen? Op persoonlijk vlak kunnen we ervoor kiezen om alle onzin die door het Post-conciliare Rome wordt verkondigd af te wijzen. Alle innovatie, al het modernisme; weg ermee! Kies ervoor om het Geloof te beleven op een manier die voorafgaat aan de revolutie. Bid, geloof en leef zoals Katholieken dat eeuwenlang hebben gedaan, en doe niet zoals de valse 'herders' van nu willen dat u doet. De leken moeten het Geloof verdedigen binnen onze gezinnen, in onze parochies, en het doorgeven aan onze kinderen zoals onze Heer het ons door Zijn Kerk heeft gegeven. Authenticiteit, Traditie, Waarheid en Schoonheid moeten altijd onze leidraad zijn, zeker wanneer het Post-conciliaire Rome verder desintegreert.

woensdag 27 juli 2022

La Conquistadora | Bid voor ons


Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti,
surgere qui curat, populo; tu quae genuisti,
natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
sumens illud Ave, peccatorum miserere.


Verheven Moeder van de Verlosser,
die altijd zijt de open Deur des hemels
en de Ster der zee,
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur
Uw heilige Schepper hebt gebaard
en Maagd zijt gebleven;
Gij die door Gabriël zijt begroet,
ontferm U over ons, zondaars
.

donderdag 21 juli 2022

De beruchte, niet verkozen globalistische lobbyist voor de bankensector en 'Goldman Sachs Boy' - Mario Draghi - die op 13 februari 2021 werd benoemd tot eerste minister van Italië, gooit een tweede keer de handdoek in de ring


De 'Vloek van Zelenski' treft ook 'De Draken'

De Italiaanse premier Mario Draghi is donderdag afgetreden nadat de regeringscoalitie was ingestort. De 'Regering van de Draken' zal - net zoals die van Boris Johnson - als conciërge aanblijven totdat er een nieuwe regering is gevormd, aldus een verklaring van het kantoor van de Italiaanse president. Draghi had eerder vandaag een ontmoeting met president en vrijmetselaar Sergio Mattarella om opnieuw zijn ontslag aan te bieden. De regering zal zich voorlopig echter blijven inspannen om zoals het heet de "lopende zaken" - dus de desindustrialisering van Italië én de wapenleveringen aan Oekraïne - verder af ​​te handelen.

Dat de Europese Centrale Bank en het IMF nog een hele kluif zullen hebben aan het nakende faillissement van Italië staat buiten kijf. Maar, twee jaar artificiële corona-pandemie en de door de USA, de NATO en de EU gewilde oorlog in Oekraïne - én de sancties van het collectieve Westen die als een boemerang in het gezicht van de EU blijven terugkeren - deden Italië de das om. Niet alleen Italië gaat een moeilijke tijd tegemoet, maar ook de desintegrerende Euro-zone. Naarmate het einde voor de EU nadert - die zich gedraagt als een opgeblazen kikker die op elk moment dreigt te ontploffen - wordt het beleid daar in Brussel steeds maar méér en méér totalitair.

Waarschijnlijk wordt Mario Draghi later door de globalisten in Washington DC - met hun neo-koloniale mentaliteit - nog opgevist om 'als stabiliserende factor' president van Italië te spelen. 

woensdag 20 juli 2022

Wegens de uitzonderlijk lage Tiber-waterstand in Rome duiken de gewoonlijk overstroomde restanten van de brug van Keizer Nero weer op...


Nomen est omen | De Pons Neronianus was een brug over de Tiber in het Oude Rome.
De brug werd in opdracht van Keizer Nero over de Tiber gebouwd, om het westelijke
deel van de Campus Martius met de Campus Vaticanus te verbinden. Hier lagen de tuinen
van de keizerlijke familie en stond het Circus van Nero aan de Via Cornelia.


woensdag 13 juli 2022

BREAKING: Ivo Fürer, de voormalige 'bisschop' van Sankt Gallen en oprichter van de zogenaamde 'Maffia van Sankt Gallen' is gisteren in de hel aangekomen

È morto Ivo Füher, vescovo e membro fondatore della 'Mafia di San Gallo', coinvolto nel golpe del 2013 con l'elezione invalida di BergoglioDe 'bisschop-emeritus' van St. Gallen - Ivo Fürer - oprichter van het beruchte criminele netwerk

"ACTA EST FABULA": "Lo spettacolo è finito" / "Het spel is afgelopen"
De 'bisschop-emeritus' van Sankt Gallen - Ivo Fürer - is dinsdagmiddag, 12 juli op 93-jarige leeftijd overleden. Hij leed sedert lang aan de ziekte van Parkinson. Dit maakte het bisdom Sankt Gallen bekend in een communiqué.


De aanzet voor de discussies van de 'Maffia van Sankt Gallen' kwam kennelijk van bisschop Ivo Fürer, die van 1977 tot 1995 secretaris-generaal was van de Raad van de Bisschoppenconferenties van Europa. In overleg met de vrijmetselaar Carlo 'kardinaal' Maria Martini besloot hij een groep kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen - waaronder Godfried 'kardinaal' Danneels - uit te nodigen voor 'collegiale' discussies onder elkaar. De groep ontmoette elkaar voor het eerst in Sankt Gallen in januari 1996. De 'Maffia van Sankt Gallen' complotteerde niet alleen tégen Paus Benedictus XVI, maar ook reeds tégen Paus Johannes Paulus II.

De 'Maffia van Sankt Gallen' was mede betrokken bij de staatsgreep in 2013 tégen Paus Benedictus XVI (Was Pope Benedict SWIFTed?) en was instrumenteel tijdens de ongeldige verkiezing van Bergoglio - een agent van de Britten - tot 'bisschop van Rome'.

Op 13 juli 1917 toonde Onze-Lieve-Vrouw van Fátima een visioen van de hel


zaterdag 9 juli 2022

De Canadese premier Justin Trudeau - ook bekend als 'Fidelito' - sanctioneert het hoofd van het Russisch-Orthodoxe kerkelijke genootschap Kirill van Moskou

Bergoglio de Apostaat - de Bisschop in het Wit - en Patriarch Kirill van Moskou
Het regime van de Canadese premier Justin Trudeau heeft een nieuwe reeks sancties aan Rusland opgelegd. Het regime sanctioneerde ook Vladimir Michailovitsj Goendjajev, het hoofd van het Russisch-Orthodoxe kerkelijke genootschap, die zegt dat het conflict in Oekraïne een "metafysische betekenis" heeft.


Eerder had Boris Johnson Patriarch Kirill ook al gesanctioneerd:

Nog géén drie weken later was BoJo weg als premier van de UK en verlaat hij waarschijnlijk de politiek. Inderdaad een "metafysische betekenis".


Wat zal er nu met het regime van Trudeau gebeuren?


Het is duidelijk, dat de Machten van het Kwade zich meester gemaakt hebben van het 'Collectieve Westen'. De laatste, globalistische 'sanctie' van de Westerse koloniale machten die averechts uitpakte, begon toen de Russische energiegigant Gazprom een ​​deal sloot met de Duitse industriële gigant Siemens om de vitale aardgasturbinepompen van de Nord Stream-pijpleiding te moderniseren.

Als onderdeel van het globaliseringsplan heeft Siemens deze Russische pompen naar Canada gestuurd voor reparatie, maar vanwege de sancties zag de socialistische Canadese premier Justin Trudeau zich 'genoodzaakt' om deze aardgasturbinepompen niet terug te geven aan Duitsland. Als gevolg hiervan begon Duitsland "het ergste te vrezen", terwijl Gazprom "zich aan het voorbereiden was op de definitieve afsluiting van de Nord Stream-pijpleiding" hetgeen zou betekenen dat de hele Europese Unie zonder aardgas komt te vallen.


Terwijl de Europese Unie haar eigen energie-zelfmoord onder ogen begon te zien, zag de socialistische Canadese premier Trudeau zich vrijdag 'genoodzaakt' om als de 'demonische heerser van de wereld' sancties op te leggen aan Patriarch Kirill van Moskou, het hoofd van het Russisch-Orthodoxe kerkelijke genootschap.

Uren na de afkondiging van deze demonische sancties tégen één van 's werelds meest geliefde Christelijke leiders ontstond er in Canada
op vrijdag een grote storing van de mobiele en de internet-netwerken die wijdverbreide verstoringen in heel Canada veroorzaakte, met gigantische gevolgen voor de banken met een betalingssysteem dat plat lag, noodlijnen van de hulpdiensten die niet meer functioneerden etc.

Het is onduidelijk of dit een slag van de Russische beer was, maar zeer snel daarna kondigde een door angst getroffen Canada aan, dat het de aardgasturbinepompen van de Nord Stream-aardgaspijpleiding snel terug naar Duitsland zou sturen dat deze pompen dan onmiddellijk naar Rusland zal terugsturen.

Even afwachten hoe de demonische sancties van Fidelito verder
in zijn nadeel zullen uitpakken.

vrijdag 8 juli 2022

Er hangt een parfum van algehele malaise in de lucht...

Satan maakt overuren, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. De Satan haat de mensen en verblindt hen. Als hij de mensheid zou kunnen vernietigen, dan zou hij ook Gods plan voor de mensheid vernietigen.

Europa raakt steeds meer verstikt door de alsmaar groter wordende problemen zoals daar zijn misdaad, egoïsme, massamigratie, inflatie, armoede, genderobsessie, eenzaamheid, quasi gedwongen vaccinaties, lockdowns, indoctrinatie, fake news, gewelddadige repressie door de politie, de vernietiging van kleine bedrijven, economische sancties, het failliet van het onderwijs, werkloosheid, abortus, euthanasie, zelfmoord...

Maar ook de NAVO die het in Oekraïne opneemt tégen Rusland. Het is een kruitvat dat op elke willekeurige dag tot WO III kan exploderen. Om nog maar te zwijgen over Libië, Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, maar ook China, Taiwan, Noord-Korea, en Japan...

Slechts weinigen geloven dat de Satan écht is. Dit is een grote inschattingsfout!

De Satan bestaat écht. Hij is net zo écht als Joe of Hunter Biden, als Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, of Tony Fauci, of Bill Gates, of Boris Johnson, of Bergoglio de Apostaat. De Duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar degenen die hij kan verminken, verslinden, doden, en vernietigen. De politiek, de mensen, de media, en bijvoorbeeld Hollywood denken dat de Satan hun redding is, maar ze hebben het fout. Onder invloed van de Prins van de Wereld is de mensheid helemaal gek geworden.

Er is iets groots aan de hand. Een regimewissel voor de hele wereld, maar niet zoals Klaus Schwab en het WEF zich voorstellen. Satan weet dat wanneer de Verlosser van de Wereld - de Salvator Mundi - terugkeert, Hij hem gevangen zal zetten en hem uiteindelijk definitief in de poel des vuurs zal gooien.

Vandaar dat de urgentie van het Kwade - met oorlog, corruptie, leugens en quasi gedwongen vaccinaties - tegenwoordig overal voelbaar is. De Koning der Gerechtigheid zal echter spoedig weer verschijnen - zoals Hij beloofde - en dat zou enige troost moeten bieden.

Het verhaal van de mensheid heeft een happy-end, maar het is een erg moeilijke weg van hier naar daar.

zondag 3 juli 2022

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò: "Burgers hebben de plicht om ongehoorzaam te zijn aan elke wereldlijke of spirituele 'autoriteit' die aanzet tot zonde en die de uitdrukkelijke intentie heeft om opzettelijk maximale schade aan te richten"Aartsbisschop Carlo Maria Viganò - die als de voormalige Apostolische Nuntius in de Verenigde Staten formele en informele toegang had tot de meest geheime informatie - verklaarde, dat de wereldwijde COVID-respons deel uitmaakt van “één enkel script onder één enkele regie. Het bestaan van dat script toont het criminele ontwerp en de kwaadaardigheid van de makers ervan aan”. De voormalige Apostolisch Nuntius in de Verenigde Staten maakte de opmerkingen in een nieuw interview gegeven aan Steve Bannon.

In het gesprek met Bannon herhaalde Aartsbisschop Viganò zijn bezorgdheid en zei dat de wereldwijde politieke reactie niet wijst op een toevallige 'Corona-pandemie', maar op een “geplande” artificiële gebeurtenis: “Het verbod van de traditionele behandelingen, het in diskrediet brengen van de effectiviteit van medicijnen die al tientallen jaren in gebruik zijn en het opleggen van een experimentele gen-behandeling waarvan niet alleen is aangetoond dat die niet effectief is, maar ook schadelijk en vaak fataal is – dit alles bevestigt dat de zogenoemde 'Corona-pandemie' is gepland met het doel om de grootst mogelijke schade aan te richten,” zei hij.

“Er is duidelijk sprake van één draaiboek onder één leiding: Dit bewijst het bestaan van een crimineel ontwerp en de kwaadwilligheid van de makers ervan”. Het doel van dit 'enkele draaiboek' en de 'pandemie', beschreef Aartsbisschop Viganò als zijnde “gepland als een instrument voor de vestiging van een totalitair regime, bedacht door ongekozen technocraten die verstoken zijn van elk gevoel van democratische vertegenwoordiging”.

De Aartsbisschop, die sinds het begin van de jaren zeventig in de Curie en het diplomatenkorps van het Vaticaan werkzaam was, noemde “de Revolutie van Vaticanum II” een sleutelmoment voor de Katholieke Kerk in de aanloop naar het huidige wereldscenario. Sinds dat moment, en vooral gedurende de laatste negen jaar van het Bergogliaanse pontificaat, heeft de Kerk “dezelfde cognitieve dissonantie ervaren,” zei hij. “Het doel van de vermeende kerkelijke 'hervormingen' is de systematische vernietiging van de Kerk door haar hoogste leiders, die ketters en verraders zijn!”.

vrijdag 1 juli 2022

Onze-Lieve-Vrouw van Hrushiv (Oekraïne) in 1987:

"De Derde Wereldoorlog zal uitbreken wanneer de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria - zoals gevraagd te Fatima - niet gebeurt"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------