BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 maart 2019

Clown Bergoglio krijgt koekje van eigen deeg en lacht groen:

Journalist trekt zijn hand terug om de gelovigen van Loreto te vergelden:
Is dit de Heilige Vader van de Katholieke Kerk of een ANTI-paus?

donderdag 28 maart 2019

vrijdag 22 maart 2019

BREAKING: Romeinse Curie-kardinalen sturen hun kat naar uitvaart DanneelsGéén enkele van de Romeinse Curie-kardinalen wil zijn vingers branden
aan de homofiele Maffia van Sankt Gallen en de Belgische Bastaardkerk.

Het overleden opperhoofd van de Belgische Bastaardkerk
krijgt geen enkele steun vanuit Rome.


Zelfs de schismatieke Walter Kasper laat het afweten!


Too Little Too Late:

Jef De Kesel over Godfried 'kardinaal' Danneels: "En ook toen heeft hij gezegd: "Waarin ik tekortschoot, reken ik op Gods ontferming"."Jezus Christus roept op tot bekering...

Het "rekenen op Gods ontferming" voor begane misdaden
heeft niets met bekering te maken.

Alsof je met je eigen grote gelijk,
Gods ontferming zou kunnen afdwingen!

De zonde is allereerst een belediging van God,

het verbreken van de gemeenschap met Hem.

Zonde tast bovendien de gemeenschap met de Kerk aan.

Onder de akten van de boeteling komt het berouw op de eerste plaats.

Dit is "de zielensmart vanwege de zonde die men bedreven heeft
en de afschuw ervan, vergezeld van het voornemen
voortaan niet meer te zondigen".

NIETS VAN DIT ALLES BIJ DANNEELS!donderdag 21 maart 2019

Uit het godsdiensthandboek 'ROEACH 3' voor 13-jarigen

en (zelfs na heftig protest van de gelovigen) mét het 'imprimatur' en het 'nihil obstat' van 'de goede herder' Godfried 'kardinaal' Danneels: 


De 'Belgische Catechismus' zoals het handboek van Danneels
in het buitenland smalend werd genoemd.

Uiteindelijk zou Danneels onder zware druk vanuit Rome,
meer bepaald door JOZEF KARDINAAL RATZINGER,
het godsdiensthandboek ROECH moeten terugtrekken.

Danneels heeft Ratzinger dat nooit vergeven en het gevolg is dat daarna
Danneels hemel en aarde bewogen heeft, om met de hulp van de Duivel
(de Maffia van Sankt Gallen, de Gay-lobby, Barack Hussein Obama II,
Hillary Clinton, de Podesta's, Herman Van Rompuy en SWIFT),
Jozef Kardinaal Ratzinger en/of Paus Benedictus XVI ten val te brengen.


woensdag 20 maart 2019

Godfried 'kardinaal' Danneels dekte niet alleen het seksueel misbruik toe, maar hij creëerde mee de context waarbinnen het misbruikschandaal mogelijk werd:


"De Duivel in de Kerk"

Was u verbaasd toen bleek dat er een kinderverkrachter tussen de bisschoppen zat? Wij waren verontwaardigd, maar niet echt verbaasd. De pedofiele mentaliteit onder de gemijterde heren was al bekend sinds de controverse rond het godsdienstboek Roeach in 1997. Dit boek, uitgegeven onder hoofdredactie van Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een stripverhaal waarin een naakte kleuter, een meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in de kamer blijven als papa en mama vrijen.” En een naakt jongetje en meisje worden getoond terwijl ze “doktertje spelen” en het jongetje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”

Dat “godsdienstboek” werd destijds op katholieke scholen gebruikt in de catecheseles totdat ik het ontdekte tussen de leerboeken van mijn oudste, toen 13-jarige, dochter en op 3 september 1997 een brief stuurde aan kardinaal Danneels waarin ik schreef:

“Wanneer ik deze tekening en  haar boodschap bekijk, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit godsdienstboek heel bewust aan kinderen van 13 en 14 wil wijsmaken dat kleuters genitale streling prettig vinden. Op die manier kweekt men pedofielen die oprecht denken dat de kinderen het eigenlijk ‘heel lekker’ vinden wat zij allemaal met hen doen, terwijl juist het tegendeel waar is.”

Ik schreef Danneels dat ik als katholieke ouder “die trouw wil zijn aan het pauselijke leergezag en die haar kinderen ook zo wil opvoeden” eiste dat hij het gebruik van dit boek in de godsdienstles zou verbieden:

“Daarom eis ik van u – ja, de tijd van braaf vragen is voorbij – dat u het gebruik van dit ‘godsdienstboek’ in de klassen van onze kinderen verbiedt.”

Vandaag krijgt deze zaak, intussen al meer dan 12 jaar geleden, een andere, wrange geladenheid. Zeker nu ik weet dat Mgr. Roger Vangheluwe, de kinderverkrachtende bisschop van Brugge, de toezichthoudende bisschop was van de beide instellingen – KULeuven en Grootseminarie Brugge – waaruit de hoofdredacteurs van dit perverse “godsdienstboek” kwamen.

Vangheluwe flirtte niet alleen met de pedofiele ideeën, maar paste ze ook toe op zijn 11-jarige neefje, een jongetje dat, aangezien Roeach al sinds 1991 in het Vlaamse katholieke godsdienstonderricht werd gebruikt, als 13-jarige dit handboek godsdienst naar alle waarschijnlijkheid nog heeft moeten gebruiken.

Honderden kinderen die niet lichamelijk verkracht werden, werden geestelijk aangerand in de godsdienstles.

Nadat ik mijn actie tegen Roeach begon, bleek dat dit bij vele ouders een gevoelige snaar had geraakt. De verhalen over andere praktijken in het katholiek onderwijs stroomden binnen. Zo bleek dat in een aantal scholen kinderen werd aangeleerd om condooms over kunstpenissen te trekken en dat video’s getoond werden met masturbatie- en vrijtechnieken.

Omdat Danneels niet wilde ingaan op de eisen om aan deze praktijken een einde te stellen, organiseerde ik op 15 oktober 1997 een betoging van ouders en kinderen onder het motto “Respect voor ouders en kinderen” aan het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Danneels weigerde een delegatie van de betogers te ontvangen. “Ik zal me niet laten verplichten,” verklaarde hij op 21 oktober in Humo. Ook bij een nieuwe betoging op 10 december bleef de aartsbisschoppelijke deur gesloten.

Een betoging voor het bisschoppelijk paleis in Antwerpen op 19 november 1997 leidde wel tot de ontvangst van een delegatie moeders, waaronder een CVP-gemeenteraadslid en ikzelf, door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die brave man, de verantwoordelijke namens het Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoorde de moeders, brak in tranen uit en beloofde een onderzoek naar de praktijken in de lessen godsdienst en seksuele voorlichting. Hij kondigde dat ook aan in een verklaring aan de pers.

Dat leverde hem wellicht een reprimande op vanwege zijn collega’s, zodat hij op 24 november, na een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie via Belga bekend maakte dat er, ondanks de belofte, geen onderzoek zou komen. Vandaag weten we dat één van die collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe was, wat ook die affaire wel heel wrang maakt.

Op 18 februari 1998 stond ik voor de derde keer met een groep ouders voor de deur van Danneels in Mechelen. Weer bleef de deur potdicht.Wel schreef de pauselijke nuntius in Brussel, een vriend van Danneels, mij op 19 februari een brief om te zeggen dat het mijn christelijke plicht was om met betrekking tot de Kerk “alles te vermijden wat aanleiding kan geven tot misverstand, verdeeldheid en spot. We moeten respect opbrengen voor onze bisschoppen.” Hij liet me bijgevolg weten dat mijn manifestaties “ongepast en beledigend” waren.

Daarom trokken we met een 200-tal ouders op 18 maart 1998 naar de pauselijke nuntiatuur, de ambassade van het Vaticaan, in Brussel, om hem onze grieven voor te leggen, maar ook de nuntius gaf niet thuis. De nuntius had zelfs de politie, met waterkanonnen, opgetrommeld. Op 12 maart had hij mij een nieuwe brief geschreven om te herhalen dat mijn actie “beledigend --ik onderstreep beledigend-- is voor de institutie waarvan de Nuntius de vertegenwoordiger is.”

Intussen voerden Danneels’ vrienden in de pers een campagne tegen mij. “Colen blijft bisschoppen pesten,” blokletterde Gazet van Antwerpen. Danneels suggereerde in Humo dat ik mijn “kiescampagne aan het verzorgen” was.

Toen uiteindelijk duidelijk werd dat de Vlaamse Kerk niet naar ons wilde luisteren, besloot ik met het katholieke onderwijs te breken. Ik haalde mijn vijf kinderen uit het katholiek onderwijs weg en richtte, met enkele andere gezinnen, een thuisschool op om aldus onze kinderen volgens de katholieke leer te kunnen opvoeden.

Wel stuurde ik een brief aan alle kardinalen ter wereld om ze op de hoogte te stellen van de inhoud van Roeach. “Wees overtuigd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de nodige aandacht aan deze zaak zal besteden,” antwoordde Mgr. Clemens, de privé-secretaris van kardinaal Ratzinger uit Rome; “U voert de juiste strijd,” schreef kardinaal Gagnon uit Rome; “De zaak die u te berde brengt is zeer ernstig,” schreef kardinaal Arinze uit Rome.

Er kwamen brieven uit de hele wereld. “Ik deel uw mening. Het is belangrijk dat u dit niet zonder tegenspraak laat,” schreef kardinaal Meisner van Keulen; “Ik begrijp zeer goed uw bezorgdheid,” schreef kardinaal Wamala van Oeganda; “Ik heb kardinaal Danneels geschreven. Ik hoop dat hij mij uitleg kan verschaffen,” schreef kardinaal Vidal van de Filippijnen; “Ik zal dit met kardinaal Danneels bespreken,” schreef kardinaal Williams van Nieuw-Zeeland; “Ik zal proberen iets te ondernemen om u te helpen,” schreef kardinaal Lopez Rodriguez van Santo Domingo; “Ik heb in Rome gemerkt dat kardinaal Laghi van de Congregatie voor het Onderwijs van uw bekommernissen op de hoogte is,” schreef kardinaal O’Connor van New York.

Bron: The Brussels Journal (26-04-2010)

Link:

https://www.brusselsjournal.com/node/4409


Godfried 'kardinaal' Danneels kwam destijds met veel plezier uit de kast naar aanleiding van het zogenaamde 'homohuwelijk'dinsdag 19 maart 2019

Uit 'Brief aan de paus' van Mark Vangheluwe:


'Nonkel Roger' en Godfried 'kardinaal' Danneels


"Ik had gevraagd aan de bisschop (Roger Vangheluwe) om zijn baas te kunnen spreken. Met die baas bedoelde ik aartsbisschop Léonard. Hij had het in zijn homilie met Pasen over misbruik in de Kerk gehad en wat voor kanker dat was. Ik hoopte dat die man naar mij zou luisteren en doen wat juist was: de bisschop doen aftreden."

"Maar toen wij op 8 april 2010 aan de abdij van Steenbrugge aankwamen voor die ontmoeting, was het niet Léonard die daar zat naast ‘nonkel Roger’ maar kardinaal Danneels. Nonkel voelde blijkbaar nattigheid en hij had zijn vriend Danneels opgetrommeld. Hij heeft Danneels gebruikt. En die is erin gelopen met het idee dat hij dat probleem wel even snel zou oplossen."

"Het was niet dat ik met voorbedachten rade het gesprek had opgenomen om er achteraf iets mee te doen. Maar toen ik naar Danneels ging, wist ik op de een of andere manier dat ik het moest opnemen. Om het achteraf aan de koningin te laten horen en het zelf ook nog te beluisteren. Om te horen wat er exact was gezegd."

"Ik ken kardinaal Danneels niet persoonlijk maar ik vind dat hij als kardinaal heeft gefaald. Hij is zwaar in mijn achting gedaald. Hij zei toen tegen me dat hij niet meer in functie was en niets kon doen. Ik vond dat een flauw excuus, want hij loopt toch graag met zijn functie te koop. Hij heeft me proberen weg te stampen door me te behandelen als een klein, nietig ventje."

"Pas nadien, na het beluisteren van die tapes, viel mijn frank dat dat eigenlijk allemaal zeer bezwarend was en moreel onverantwoord. Zonder de tapes was ik de pineut van het verhaal geweest. Ze zouden van mij een fantast gemaakt hebben die de bisschop zwart wilde maken. Niemand zou me geloofd hebben. Daar zouden ze wel voor gezorgd hebben. Daar ben ik van overtuigd."

Bron: NRC

Link:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/21/nergens-vond-ik-gehoor-nu-is-alleen-de-paus-over-8359310-a1555565

zondag 17 maart 2019

Tijdens zijn Catechese van vandaag zei Don Minutella over Godfried Danneels:

De Maffia van Sankt Gallen, aanwijzing en bewijs voor een complot:

"Bergoglio is niet de paus"
“Danneels was tweede keuze”
Volgens professor Andrea Riccardi wilde paus Johannes Paulus II zijn vriend Marcel Uylenbroeck aanvankelijk aanstellen als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Godfried Danneels was zijn tweede keuze, zo schrijft La Libre Belgique.

Riccardi, stichter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, heeft een biografie van de Poolse paus geschreven. Daarin schrijft hij dat Marcel Uylenbroeck destijds secretaris was van de Pauselijke Raad voor de Leken. Hij was ook studiegenoot van Johannes Paulus II, toen die aan het Belgisch Pauselijk College verbleef kort na de Tweede Wereldoorlog.

Uylenbroeck gaf echter aan de paus te kennen dat hij aan een kanker leed, waarna Godfried Danneels aangesteld werd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-danneels-was-tweede-keuze~a500027c/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------