BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 31 december 2021

dinsdag 28 december 2021

28 december: De Heilige Onnozele Kinderen


Op deze dag herinnert de Katholieke Kerk zich het martelaarschap
van de onschuldige jongetjes van Bethlehem,
die op last van koning Herodes de Grote werden gedood.

Het betreft de zogenaamde 'Kindermoord van Bethlehem'.

De Katholieke Traditie leert dat Herodes in zijn willekeur
daarmee brandend onrecht heeft gedaan.

maandag 27 december 2021

De echo van de bergen van Bethlehem: Eer zij God in onze dagen

« Noël languedocien » Les Anges dans nos campagnes - Gloria in excelsis Deo

Het Latijnse refrein dateert uit de 2e eeuw


zaterdag 25 december 2021

De oudste pictorale voorstelling van de Geboorte van Christus met de Ster van Bethlehem (einde 2de - begin 3de eeuw) uit de Catacomben van Priscilla te Rome


Kerstboodschap van Paus Benedictus XVI

Op 25 december 1944 celebreerde Paus Pius XII de Heilige Mis in de Sint-Pietersbasiliek te Rome samen met 75.000 gelovigen

Op 25 december 390 verbood Sint-Ambrosius keizer Theodosius de toegang tot de Kathedraal van Milaan en dwong hem tot publieke boetedoening voor het 'Bloedbad van Thessaloniki' dat plaatsvond in 390 n.C.

Op 25 december 800 kroonde Paus Leo III in de oude Sint-Pietersbasiliek te Rome Karel de Grote tot Keizer van de Romeinen

Op 25 december 496 wordt Clovis, Koning der Franken, in Reims door Sint-Remigius, Bisschop van Reims, gedoopt waardoor het Koninkrijk van de Franken het Koninkrijk van Christus binnengaat

Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est


KERSTMIS 2021 - TI ADORO O CROCE SANTA

vrijdag 24 december 2021

Adeste Fideles - Notre Dame 2016

De Ster verschijnt boven BethlehemOp de weg van de geschiedenis zijn er altijd mensen die verlicht worden door het Licht van de Ster van Bethlehem. Zij vinden de weg en raken zo tot bij Hem. Zij doen dat elk op hun eigen manier, maar ervaren hetzelfde als de Drie Wijzen uit het Oosten. De Wijzen zijn dus niet alleen op weg gegaan, maar zijn ook iets nieuws begonnen. Er werd een nieuwe baan gelegd.

Een nieuw Licht is over de wereld neergekomen. De mensen zullen blijvend naar dit Kind op zoek gaan en steeds weer verlicht worden door de vreugde die Hij alleen kan geven. Het Licht van Bethlehem blijft in heel de wereld stralen. Tot hen die het aanvaard hebben, zegt de Heilige Augustinus: “Door Christus te erkennen als onze Koning en Priester die voor ons gestorven is, hebben ook wij Hem geëerd alsof wij goud, wierook en mirre hadden aangeboden; we moeten er alleen nog van getuigen door een andere weg in te slaan dan degene die we genomen hadden”.

WIJ HEBBEN DE STER GEZIEN EN ZIJN GEKOMEN!!!

woensdag 15 december 2021

Een dikke proficiat aan alle niet-gevaccineerden omdat ze niet gezwicht zijn voor de propaganda en niet toegegeven hebben aan de chantage vanwege het regimeBeste niet-gevaccineerden, nog even volhouden, want de ongrondwettelijke, genadeloze vaccinatiecampagne - die een grove schending van de mensenrechten is - zal weldra haar eindpunt bereiken. De argumenten voor de vaccinatiecampagne storten als een kaartenhuis in elkaar. Deze weerzinwekkende vaccinatiecampagnes willen de hele mensheid permanent aan de naald dwingen en hen “gelukkig te maken” met potentieel dodelijke stoffen waarvan de bijwerkingen worden toegedekt en genegeerd.

Wie een beetje kritisch durft nadenken en zijn gezond verstand gebruikt, beseft dat de mainstream media, de megalomane medische experts die erin worden opgevoerd en de puppet on a string-politiekers door massahypnose een parallel universum hebben gecreëerd, dat totaal niet spoort met de wetenschappelijke werkelijkheid.

Binnen dit parallelle universum wordt het gevaar van een COVID-19-infectie buiten alle proporties opgeblazen. Totaal onnodige, vrijheidsberovende en ongrondwettelijke maatregelen worden manu militari opgelegd en de angst wordt blijvend aangewakkerd bij jan-modaal met kunstgrepen zoals ‘besmettingen’ en 'nieuwe varianten', zodanig dat jan-modaal bijna smachtend uitkijkt naar een in alle haast bij elkaar geflanst, inefficiënt en totaal niet aan de veiligheidsprocedures voldoend 'booster-vaccin'.

Voor de allereerste keer werd er gekozen voor mRNA-vaccins. Deze pseudo-vaccins zijn 100 % experimenteel, houden het gevaar in dat ze in ons eigen DNA-materiaal ingebouwd worden en zijn dus in feite een vorm van genetische manipulatie.

De onzinnige coronamaatregelen hebben ondertussen als collateral damage onwaarschijnlijk ernstige gevolgen op psychisch, sociaal en economisch vlak, waarvan het ergste nog moet komen. Maar, dit schijnen de beleidsmakers niet te beseffen of niet te deren. Zij zijn collaborateurs in een coup die de kleine man nog kleiner maakt en die de superrijken, die de Big Pharma en de Big Tech in handen hebben, totale controle verschaft over deze wereld.

Even moeilijk te bevatten is de extreme hardnekkigheid waarmee in alle mediakanalen de meningen gecensureerd worden van ernstige wetenschappers die dit ganse COVID-19-draaiboek zwaar in vraag stellen, maar die door de mainstream media vlakaf als leugenaars of charlatans worden weggezet, terwijl het net de op hol geslagen media en de gesponsorde wetenschappers zijn die het fake news verspreiden.

De groteske wanverhouding tussen schade en risico’s enerzijds en een voordeel dat twijfelachtig is en zelfs in het ideale geval slechts van korte duur is, bewijst dat het gezondheidsbeleid alle rationaliteit verloren heeft.

De ongevaccineerden moeten nu worden overgehaald om een 'vaccin' te nemen omdat het werkt én veilig is en de gevaccineerde moeten worden overgehaald om een booster-prik te nemen omdat het 'vaccin' niet werkt, maar wel veilig is. Hahaha, ja het wérkt, maar slechts een paar maanden en je wordt wat minder ziek. Huh? Vorig jaar waren er geen vaccins en toen was corona weg in de zomer. Mensen werden helemaal niet meer ziek. Oh ja, nu in de herfst weer wel. Wordt ons de griep als corona verkocht?

De absurditeit van de politieke acties is een belediging voor ieder weldenkend mens:

Bijvoorbeeld de verplichte tests als men ingeënt is. Waarom moet men bewijzen dat men niet besmet is met een virus waartegen men zogenaamd 'effectief' is ingeënt?

Bijvoorbeeld de schuld geven aan de niet-gevaccineerden. Indien de gevaccineerden beschermd moeten worden tegen de niet-gevaccineerden, waartegen zijn zij dan gevaccineerd?

Bijvoorbeeld de besmettelijkheid van gevaccineerden met dezelfde viral load als niet-gevaccineerden. Indien gevaccineerden elkaar net als vroeger kunnen besmetten en dit alleen door de tests kan worden uitgesloten, wat is dan überhaupt het nut van deze mRNA-'vaccinatie'?

Het is altijd druk tijdens griepseizoenen. Dat vergeet iedereen. De zorg is structureel gesloopt, de zorg loopt leeg en we vergrijzen steeds meer. Tuurlijk is het steeds drukker, maar je hoeft jezelf wat mij betreft maar één vraag te stellen: "Heb jij al twee jaar een pandemie gezien?"

Ik niet. Ja een drukke IC. Die is altijd druk tijdens griepseizoenen. Maar een pandemie? Op straat? Op het strand? In het ziekenhuis? Ik in ieder geval na Mei 2020 niet meer. Ja, de definitie van 'pandemie' is afgelopen jaar heel sneaky gewijzigd. Het gaat bij een pandemie nu niet meer om het aantal doden, maar om het aantal ‘besmettingen’ (PCR: dus positief getesten). 'Besmet' zijn, is voldoende! Je hoeft zelfs niet meer geïnfecteerd te zijn! Dus nu is een verkoudheid een 'pandemie'. Maar ook daar is wel weer een idiote verklaring voor. Het maakt dus niets uit. Er komt altijd  wel één of andere onzin-verklaring. Ook de definitie van 'vaccin' is aangepast dit jaar. Maar goed , hoor je ook niemand over.

Wees geen kuddedier dat zich naar de slachtbank laat leiden.

ZEG NEEN!

"IK DOE AAN DEZE WAANZIN NIET (MEER) MEE!!!"

zondag 12 december 2021

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò: "De volle straten en pleinen in Italië en elders in Europa tonen het bestaan ​​van een sterke en bewuste Christelijke mensheid aan!"

Aartsbisschop Viganò zegent en beschermt op spirituele wijze de vele demonstranten die massaal de straten en pleinen bevolken, die zich verzetten tégen de Covid-pas en tégen de verplichte vaccinatie, maar die door de Macht worden belasterd en afgeschilderd als zijnde "terroristen". Mgr. Viganò zegt: "Het duivelse project van de Great Reset wordt moedig en effectief bestreden door de duizenden mensen die zich niet hebben laten manipuleren door het mediagif en die niet bezweken zijn voor de leugenachtige woorden van politici en vele 'geestelijken' die enkel de macht van het kwade dienen."


zaterdag 4 december 2021

vrijdag 3 december 2021

Over bastaard-priesters en bastaard-bisschoppen: "Gehuwde 'priester' Norbert Bethune op de koffie bij de Brugse 'bisschop' Lode - klein kind - Aerts"

Of hoe de zonden van een gevallen 'priester' - en zijn permanente staat van doodzonde - erkenning krijgt van een infantiele judas-bisschop in dienst van de Satan


De schismatieke 'priester' Norbert Bethune (77), die in 1992 het celibaat vaarwel zei, geschorst werd door toenmalig bisschop Roger Vangheluwe en sindsdien op eigen houtje als 'priester' bleef werken, is enkele dagen geleden samen met zijn 'vrouw' op de koffie geweest bij Lode Aerts, de zogenaamde 'bisschop' van Brugge. Aanleiding was de vijftigste verjaardag van het 'priesterschap' van Bethune.

We moeten ons toch wel ernstige vragen gaan stellen aangaande de geldigheid van de post-conciliaire priesterwijdingen - in casu Bethune en Aerts - aangezien er zich toch een aantal ernstige problemen stellen.

Hoe kunnen bisschoppen nog priesters opleiden, wanneer ze zélf niet meer weten wat een priester is? De priesters die uit de post-conciliaire seminaries komen, zijn bastaard-priesters, omdat ze niet weten wat ze zijn. Ze weten niet dat ze gewijd zijn om naar het altaar te gaan, om het offer van onze Heer Jezus Christus op te dragen, en om Jezus Christus aan de zielen te geven, én om de zielen tot Jezus Christus te roepen.

Priesters moeten hun hele leven aan de dienst aan Christus wijden. Ze moeten Onze Heer lief hebben, Hem aanbidden, Hem dienen in de Sacramenten en in het bijzonder in de Heilige Eucharistie, omdat zij geloven in de wérkelijke aanwezigheid van Onze Heer in de Heilige Eucharistie! De échte priester speelt geen pastoor-op-eigen-houtje, maar handelt "in persona Christi".

De Heilige Ambrosius schrijft: "Op het moment dat de priester zich voorbereidt op de viering van het eerbiedwaardige Sacrament, gebruikt de priester niet langer zijn eigen woorden, maar maakt hij gebruik van de Woorden van Christus: het is dus het Woord van Christus dat dit Sacrament tot stand brengt". De privépersoon van de priester wordt in bezit genomen door de Persoon van Christus op Wiens plaats hij staat en Wiens stem hij is. Hieruit volgt dat de priester het beeld van Christus is. "Op grond van het wijdingssacrament worden zij gewijd naar het beeld van Christus".

Zowel Bethune als Aerts zondigen tégen de Heilige Geest omdat zij weigeren het Heil te aanvaarden dat God de mensen aanbiedt door de Heilige Geest die werkt uit kracht van het Kruisoffer. Als de mens het "aantonen van de zonde" -
dat van de Heilige Geest komt - afwijst, dan wijst hij tevens de "komst" van de Helper af – de "komst" die werkelijkheid is geworden in het Paasmysterie, in eenheid met de verlossende kracht van het bloed van Christus: het bloed dat het "geweten zuivert van dode werken".

God is niet geïnteresseerd in het eigen gelijk van iemand en nog véél minder in de erkenning door een afvallige bisschop! In die zin kan een ware Christen géén zonde bedrijven waarvoor geen vergeving is, omdat een Christen die zijn eigen gelijk zoekt en dus boven God denkt te staan, ophoudt een Christen te zijn!

In zekere zin kunnen we dus zeggen, dat de zonde tégen de Heilige Geest de laatste 'druppel' is, die de emmer doet overlopen. Als iemand al maar blijft zondigen, en zich al maar blijft verzetten tégen Gods Geest, al maar méér haat blijft aankweken bij de gelovigen tégen het Evangelie, dan is het niet uitgesloten dat op een dag de Heer Zijn bemoeienissen met iemand staakt, hem loslaat en hem overlevert aan het hellevuur!


woensdag 1 december 2021

Nieuwe studie in 'The Lancet' bewijst: "De epidemiologische relevantie van de COVID-19 gevaccineerde populatie neemt toe"

Dus: "De massale vaccinaties stoppen de overdracht van Covid niet"

De uitrol van de zogenaamde 'corona-vaccins' heeft de overdracht van Covid niet gestopt. Nieuwe gegevens tonen volgens een medisch onderzoek in The Lancet aan, dat de prevalentie van het corona-virus toeneemt bij volledig ingeënte personen.

Bij het onderzoeken van nieuwe infecties in Duitsland ontdekten onderzoekers, dat het aantal gevallen onder volledig gevaccineerde personen van 60 jaar en ouder is gestegen van 16,9% in juli tot 58,9% in oktober.

In een tijdsbestek van drie weken werden in Groot-Brittannië 100 Covid-gevallen gemeld bij personen van 60 jaar of ouder. Van die infecties was 89,7% van de mensen volledig gevaccineerd, terwijl 3,4% niet-gevaccineerd was.

Nog zorgwekkender voor onderzoekers was een uitbraak in Israël afkomstig van een volledig gevaccineerde ziekenhuispatiënt die meerdere gezondheidswerkers en patiënten besmette, evenals hun familieleden.

Bron: The Lancet

Link:

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext


Kortom, de Vierde Golf is een golf van gevaccineerden.

De hele vaccinatiecampagne is - zoals alles in de Corona-crisis - een totale mislukking.

Politici proberen alles te regelen, maar hoe méér ze regelen, hoe groter de chaos wordt!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------