BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 30 april 2020

"COVID-19-patiënten worden vermoord door hen aan de beademingstoestellen te hangen waardoor er onherstelbare schade aan de longen wordt veroorzaakt"

"It's a horror movie. Not because of the disease, but the way it is being handled."

"Het is een horrorfilm. Niet vanwege de ziekte, maar door de manier waarop ermee wordt omgegaan."

Engels

Sara said COVID-19 patients are placed on ventilators rather than less invasive CPAP or BiPAP machines due to fears about the virus spreading. She explained: "The ventilators have high pressure, which then causes barotrauma, it causes trauma to the lungs".

'People are sick, but they don't have to stay sick. They are killing them, they are not helping them,' added the friend in the video posted on YouTube.

'She used the word murder, that coming from a nurse who went to New York City expecting to help.

'Patients are left to rot and die — her words. People are being murdered and no one cares.'


Nederlands

Sara zei dat COVID-19-patiënten aan ventilatoren worden gehangen in plaats van aan minder invasieve CPAP- of BiPAP-machines vanwege angst voor de verspreiding van het virus. Ze legde uit: "De ventilatoren staan ​​onder hoge druk, wat vervolgens barotrauma veroorzaakt, het veroorzaakt trauma aan de longen".

"Mensen zijn ziek, maar ze hoeven niet ziek te blijven. Ze vermoorden ze, ze helpen ze niet", voegde de vriendin toe in de video op YouTube.

"Ze gebruikte het woord moord", dat afkomstig was van een verpleegster die naar New York City ging en die verwachtte daar te kunnen helpen.

"Patiënten moeten rotten en sterven" - haar woorden. "Mensen worden vermoord en het kan niemand iets schelen."

Bron: Daily Mail Online

Link:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html?


Barotrauma

  • Toenemende pijn in de borst en benauwdheid, gevolgd door een heftige plotselinge pijn en mogelijk bewusteloosheid
  • De getroffene geeft bloederig speeksel op en heeft een versnelde "bemoeilijkte" ademhaling
  • Blauwe verkleuring van de huid, lippen en tong
  • Pijn in de borst
  • Bij een longoverdrukbarotrauma kan een longembolie optreden waarbij een luchtbel in de hersens of longen terecht kan komen met dodelijke afloop


Ventilatoren/beademingstoestellen


Een beademingstoestel neemt de ademhaling over. Het toestel blaast een mengeling van lucht en zuurstof onder relatief hoge druk in de longen en regelt het ademhalingsritme.

Als kunstmatige beademing nodig is, wordt men onder algemene verdoving ('coma') gebracht. De arts plaatst nadien een buisje (tube) in de luchtwegen. De tube staat in verbinding met het beademingsapparaat via twee lange buizen.

Voor het 'comfort' dient men pijnstilling en verdoving toe. Occasionele bewegingen kunnen voorkomen. Tijdens de kunstmatige beademing brengt de betroffene geen geluid voort, omdat een buisje tussen de stembanden is geplaatst.Zie ook:


"Kunstmatige beademing veroorzaakt longschade die vaak dodelijk is"

Belangrijk getuigenis van Dr. Cameron Kyle-Sidell:


"De typische - ongeziene - symptomen van stervende mensen mét corona die worden beademd, worden niet veroorzaakt door corona, maar wél door de foute manier van beademing die deze bijzondere vorm van ARDS veroorzaakt."

Bron: KAVlaanderen

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/kunstmatige-beademing-veroorzaakt.htmlUZ Leuven geeft foute behandeling van corona-patiënten toe


"Het is mogelijks niet zo goed dat we met relatief hoge druk beademen. We proberen daar nu anders mee om te gaan", zegt Meyfroidt.

Bron: KAVlaanderen
 
Link:
 

http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/breaking-uz-leuven-geeft-foute.html

woensdag 29 april 2020

vrtNWS: "Meer Amerikanen overleden aan corona dan gesneuveld in Vietnam"


Het aantal COVID-19-patiënten dat de voorbije twee maanden overleden is in de Verenigde Staten, is nu al groter dan het totale aantal Amerikaanse soldaten dat in twee decennia Vietnamoorlog is gesneuveld. In totaal zijn nu al 58.365 personen overleden aan COVID-19 in de VS, het ergst getroffen land ter wereld. Tijdens de Vietnamoorlog (1955-1975) overleden er 58.220 Amerikaanse militairen, volgens de officiële balans van het Nationaal Archief. [Indien slechts één procent van de corona-doden écht aan alleen maar Covid-19 zou zijn overleden - en niet aan onderliggende aandoeningen - dan zijn het er slechts 583!]

Ook al hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken, toch is dit min of meer een symbolische drempel. Voor de Verenigde Staten is de Vietnamoorlog een van de grote trauma's van de twintigste eeuw.

Bron: vrtNWS


De échte cijfers van de Vietnamoorlog in perspectief dan:


58.220 gesneuvelde US-soldaten

303.644 gewonden

61% van de soldaten die sneuvelden waren 21 jaar of jonger

11.465 van de doden waren jonger dan 20 jaar

Gemiddelde leeftijd van de omgekomen soldaten: 23,1 jaar

Vijf van de in Vietnam omgekomen soldaten waren slechts 16 jaar oud

De oudste omgekomen soldaat was 62 jaar oud

150.375 raakten licht gewond

75.000 waren ernstig gehandicapt

23.214 waren 100% arbeidsongeschikt

5.283 verloren ledematen

1.081 ondergingen meerdere amputaties


Dus, 

Gemiddelde leeftijd van de gesneuvelden in Vietnam: 23 jaar (vooraf was 100% kerngezond)

Gemiddelde leeftijd van de Covid-19-doden: 82 jaar (99% stierf aan één of meerdere onderliggende ziektes)

Dank u vrtNWS voor uw misplaatste misantropie!

De ongrondwettelijke quarantaine-maatregelen zijn direct verantwoordelijk voor de oversterfte in de woonzorgcentra


Mensen in woonzorgcentra in lockdown zijn eenzaam en alleen, er is minder personeel, kalmeringsmiddelen, morfine en andere pijnbestrijdingsmiddelen of erger (palliatieve 'zorgen', sedatie, euthanasie...) worden snel toegediend. Medicatie (zoals antibiotica die de weerstand verminderen) en het in bed liggen, leiden direct tot longontstekingen (hypostatische pneumonie). Bij hypostatische pneumonieën zakt het bloed in de longen naar beneden. Maar ook door verslikkingen als gevolg van een verkeerde houding in bed kunnen longontstekingen (verslikkingspneumonieën) ontstaan. Ouderen moeten dus uit bed, men moet voldoende bewegen en hoesten. Maar, er is geen personeel en geen familie om de ouderen te mobiliseren.

Bedlegerige en inactieve mensen, of zij die pijn hebben bij het ademen, of mensen die uit een narcose komen na een operatie, ademen vaak te oppervlakkig. Zij ademen niet goed door en hoesten niet voldoende op, zodanig dat zij de kans lopen op een hypostatische pneumonie. Een hypostatische pneumonie is een longontsteking die ontstaat door ophoping van slijm in de bronchiën en hypostase (bloedophoping) in het longweefsel. Door de verstopping van de bronchiën met slijm kan ook atelectase ontstaan. De longblaasjes ontplooien zich hierbij niet meer en het aangetaste gedeelte is blijvend uitgeschakeld.

Het Stalingrad in de woonzorgcentra is helemaal op het conto van de Belgische politici zoals een Sophie Wilmès, een Maggie De Block en een Wouter Beke en aan hun 'virologische experten en epidemiologen' à la Van Ranst en Van Gucht te schrijven. De veeartsen-virologen en veeartsen-epidemiologen behandelen gelokaliseerde infectiehaarden steeds door onmiddellijke uitroeiing van de betroffen veestapel en van alle andere dieren in een veiligheidsperimeter er rond.

De prullerige 'quarantaine' van de woonzorgcentra en van de klinieken en het vastzetten nu van deze mensen in gevangenschap leiden door het 'uitdoofscenario' tot een massasterfte onderen de oudere bevolkingsgroepen. Het gijzelen van de gezonde bevolking heeft daarmee niets te maken. Het maakt de economie kapot, ontwricht het familiale en persoonlijke leven, voert tot analfabetisme bij de sociaal zwakste lagen van de bevolking en leidt tot kindermisbruik en vrouwenmishandeling. En dat alles om Marc Van Ranst zijn goesting te geven.


Belgische staat behandelt de bevolking als vee: "Blijf in uw kot"

Cfr. de bestrijding van epidemische veeziekten


Epidemische veeziekten zijn in staat een groot deel van de veestapel in het dichtbevolkte gebied ziek te maken of te doden. Vaak kost het bestrijden van de ziekte meer dierenlevens dan de ziekte zelf.

Vervoersverbod

Bij de eerste tekenen wordt vaak een vervoersverbod afgekondigd. Hoe meer de beesten nationaal en internationaal vervoerd worden, des te meer kans lopen ze de kans besmet te worden. Dit vervoersverbod geeft vooral problemen voor de vleessector; omdat de stallen overvol raken.


Ruimen

In een afgesproken straal rondom een besmet bedrijf worden bij het ruimen alle vatbare dieren gedood.


Vaccineren

Exportlanden is er veel aan gelegen om bekend te staan als ziektevrij. Door de gehele veestapel in te enten, kan men de goede naam kwijtraken. Daarom waren er allemaal vaccinatieverboden door de EU uitgevaardigd.


Het mondmasker is hét symbool van de corona-dictatuur!dinsdag 28 april 2020

BREAKING: Mondmasker potentieel dodelijk voor risicogroepen

Doctoraal proefschrift van de TU München:


"Zelfs een eenvoudig chirurgisch masker vermindert de zuurstoftoevoer en brengt bijvoorbeeld COPD- en astmapatiënten in ernstig gevaar"


Meteen na het aanbrengen van een normaal, dun chirurgisch masker wordt uitgeademde CO2 onmiddellijk terug ingeademd. Onder andere vermoeidheid, een versnelde ademhaling, een slechte concentratie en een slechte fijne motoriek kunnen tot de gevolgen gerekend worden.

Mensen met een verminderde longfunctie lopen groot risico door dergelijke maskers te dragen.

Het masker dat door een geïnfecteerde persoon wordt gedragen, beschermt tot op zekere hoogte anderen, maar legt een té grote druk op iedereen die ze draagt. Voor bepaalde risicogroepen zoals bijvoorbeeld COPD- en astmapatiënten kan het dragen van een mondmasker potentieel dodelijk zijn.

Bron: Technische Universität München

Link naar de thesis:

 
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf?fbclid=IwAR2j3-mT8THSaXi375us3Lu33ZsbHC9ytaTMErunstqYwGv0KGKZTLLISP8


maandag 27 april 2020

BREAKING: UZ Leuven geeft foute behandeling van corona-patiënten toe


vrtNWS: "Covid-19 tast niet alleen de longen, maar ook het bloed aan: Dat hadden we niet verwacht"


Uit onderzoek naar Covid-19, de ziekte die het coronavirus kan veroorzaken, blijkt dat die niet alleen de longen aantast, maar ook het bloed. "Dat hadden we in het begin niet verwacht", zegt intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Leuven in "Nieuwe feiten" op Radio 1. De nieuwe bevindingen worden ingezet om patiënten beter te kunnen behandelen. [Dit is een totaal foute voorstelling van de zaken! Niet Covid-19 tast het bloed aan, maar wél de foute beademingstechniek. Het oppompen van de longen onder hoge druk leidt tot trombose en longembolie!]

Uit autopsieverslagen wereldwijd blijkt dat 30 tot 40 procent van de Covid-19-slachtoffers gestorven is aan verklonterd bloed. "Bij een autopsie zien we enerzijds het beeld van een virale longontsteking, maar ook klonters in kleine slagaders, waar ontstekingscellen in geïnfiltreerd zijn en ook onze opruimcellen, die normaal gezien het virus afbreken, zitten er voor iets tussen", zegt Geert Meyfroidt.

"De bloedklonters zitten vooral in de longen en in de slagaders naar de longen. Dat leidt er dan toe dat de rechterkant van ons hart die de longen moet bevloeien het ook moeilijk krijgt."

Het gaat niet alleen om grote klonters, die heel gevaarlijk zijn en onmiddellijk voor problemen kunnen zorgen, maar ook om kleine klonters in de hele kleine bloedvaatjes. "Mensen die risico hebben op verklontering zijn mensen die overgewicht hebben, diabetes of hart- en vaatziekten. We denken dat dat de verklaring is dat er zoveel mensen op intensieve zorg liggen met Covid-19 die ook die andere aandoeningen hebben."

Meyfroidt merkt op dat het hier wel gaat om bevindingen bij mensen die aan het virus gestorven zijn, dus over de meest ernstige gevallen. Of bij mensen met milde symptomen ook het bloed is aangetast, weet hij niet. "Ik heb nog geen studies gezien waar ze een longbiopsie hebben genomen van iemand die het overleefd heeft. Dat is natuurlijk een gevaarlijke procedure."

"Meestal zijn zowel de longblaasjes aangetast door Covid-19 als het bloed. In het begin hadden we alleen het eerste verwacht, aangetaste longblaasjes, zoals bij een klassieke virale longontsteking. Dat we in die mate zo'n spectaculaire klontering in het bloed gingen zien, hadden we niet verwacht."

"Ontsteking en stolling zijn twee systemen die heel sterk met elkaar verweven zijn, dat weten we al lang", zegt Meyfroidt. "Het systeem van stolling is erg complex. Daar komen heel veel stoffen in tussen. De verklontering van het bloed is ook een ontstekingsreactie. Wat we zien bij mensen die gestorven zijn aan Covid-19 zijn klonters en ook heel veel afbraakproducten van klonters in het bloed. Ons verdedigingsmechanisme is op hol geslagen."

Deze nieuwe bevindingen hebben ook een effect op de behandeling van Covid-19-patiënten. "Het is mogelijks niet zo goed dat we met relatief hoge druk beademen. We proberen daar nu anders mee om te gaan", zegt Meyfroidt. [Hier geven zij de foute behandeling toe!]

"De wetenschappers die onderzoek doen naar Covid-19 delen heel snel hun bevindingen met elkaar. Wij hadden ook al heel snel door, dankzij onze collega's, dat we de patiënten ook bloedverdunners gingen moeten geven. Normaal als je in het ziekenhuis ligt, krijg je spuitjes in de buik om tromboses te voorkomen. Nu geven we daarvan een hogere dosis dan normaal. We proberen voor de perfecte bloedstolling te gaan en testen dat ook, om complicaties zoveel mogelijk te vermijden."

"We proberen ook in te grijpen op het mechanisme van ontsteking en stolling zelf, maar dat is een heel complex mechanisme. Eén component ervan behandelen, is niet altijd een goed idee. Er is tegelijk klontering en oplossing van klontering gaande. We kennen een aantal mogelijke stoffen die zowel op de ontsteking als op de stolling werken, maar dat is voorlopig nog theorie. Er zal onderzoek nodig zijn om dat verder uit te zoeken."

Bron: vrtNWS

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/27/covid-19-is-niet-alleen-een-longziekte-ook-het-bloed-wordt-aang/Wij verwijzen hier naar ons artikel van vrijdag 17 april 2020


"Kunstmatige beademing veroorzaakt longschade die vaak dodelijk is"


Belangrijk getuigenis van Dr. Cameron Kyle-Sidell:


"De typische - ongeziene - symptomen van stervende mensen mét corona die worden beademd, worden niet veroorzaakt door corona, maar wél door de foute manier van beademing die deze bijzondere vorm van ARDS veroorzaakt."

Bron: KAVlaanderen

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/kunstmatige-beademing-veroorzaakt.html


Het frauderende 'Crisiscentrum' verandert het geweer voortdurend van schouder


Tijdens de dagelijkse persconferentie rond de corona-cijfers is vanmiddag gemeld dat de dalende trends zich doorzetten. Concreet betekent dit dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van de voorbije 24 uur gedaald is tot 127, dat is het laagste aantal sinds 16 maart. 93 mensen mochten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal mensen in de ziekenhuizen op 3.961 brengt. Het aantal hospitalisaties stabiliseert dus, al blijft het hoog. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen nog altijd 903 corona-patiënten.

"Het gaat om de cijfers van zondag, dus we moeten voorzichtig blijven", zegt viroloog [en veearts] Steven Van Gucht. Dat de corona-statistieken slechts geleidelijk dalen – trager dan bijvoorbeeld in Nederland – wijt hij aan de ‘dubbele epidemie’ die momenteel in ons land woedt: enerzijds binnen de algemene bevolking en anderzijds binnen de woonzorgcentra [Die 'dubbele epidemie' is er in Nederland blijkbaar niet! En wij zijn toch zo goed bezig!]. "Dat de ziekenhuiscijfers vandaag nog altijd erg hoog blijven, heeft wellicht te maken met het feit dat veel bewoners van woonzorgcentra nu worden doorverwezen", aldus Van Gucht.

Zeer merkwaardig toch. Eerst worden alleen de overlijdens in de ziekenhuizen meegeteld, wanneer die beginnen te dalen, gaat men ook de overlijdens in de woonzorgcentra meerekenen. Maar, méér dan 90% van de overledenen in de woonzorgcentra zijn nooit getest geweest. Eerst wordt er een triage ingesteld en worden de bewoners van woonzorgcentra uit de ziekenhuizen geweerd. Dan beginnen de ziekenopnames te dalen en dan worden plots de bewoners van de woonzorgcentra naar de ziekenhuizen overgebracht om daar de opnamecijfers wat op te hypen.

Pas wanneer de ziekenhuizen de coronacrisis volledig onder controle hebben, kan een exit uit de lockdown plaatsvinden, oordeelt Van Gucht. "Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we kunnen terugkeren naar een normale bezetting op de intensieve zorgen, zodat er geen extra personeel meer nodig is en het personeel weer normaal kan werken. Maar alleen naar intensieve zorgen kijken is niet goed, omdat het een late parameter is. We zullen ook naar het aantal besmettingen kijken", stelt de viroloog.

De lockdown wordt nu dan toch niet versoepeld omdat de overlijdens afnemen. Neen, zelfs het dalend aantal patiënten op de intensieve zorgen - het zogenaamde dreigende tekort aan bedden - is geen goede indicator. Neen, nu moet het aantal besmettingen eerst nog dalen. Wanneer er intussen 4 miljoen mensen besmet zijn en de testcapaciteit dagelijks wordt verhoogd, natuurlijk dat dan het aantal besmettingen nog wel een tijdje kan blijven stijgen. Het is pure manipulatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de PCR-test trouwens niet specifiek Covid-19 registreert, maar alle corona- en sars-gerelateerde besmettingen bij mens én dier.

Het 'Crisiscentrum' fraudeert niet alleen met de statistieken. Neen, de bakens worden voortdurend verzet en het 'Crisiscentrum' opereert als een kameleon. Ik hou er niet zo van wanneer men openlijk tégen de mensen liegt en mensen opsluit en gijzelt omwille van leugens! De val van de meest-rotte regering ooit is niet veraf!
Het Italiaanse parlementslid Vittorio Sgarbi hekelt de statistische fraude met de COVID-19-doden: "96,3% stierf niet aan COVID-19 maar aan andere pathologieën"

Vittorio Sgarbi hekelt de sluiting van 60% van de bedrijven in Italië omwille van de 25.000 vermeende COVID-19-doden, waarvan het Italiaanse Hoger Instituut voor Gezondheid zegt, dat 96,3% NIET stierf aan COVID-19 maar aan andere pathologieën. Dat betekent, dat er slechts 925 mensen zijn gestorven aan het virus, 24.075 zijn gestorven aan andere dingen.

Vittorio Sgarbi zegt dat er valse statistieken worden gebruikt om de Italiaanse burgers te terroriseren en een dictatuur te vestigen. Hij legde zijn verklaringen af ​​op de avond van de 25ste april, die de bevrijding van Italië door de geallieerde machten in de Tweede Wereldoorlog viert.

Vittorio Sgarbi is lid van de Forza Italia van Emilia Romana. Het hoofd van zijn partij is Silvio Berlusconi.


HIER IS EEN NEDERLANDSE VERTALING VAN HET TRANSCRIPT


De toespraak van parlementslid Vittorio Sgarbi in de sessie van de Italiaanse Kamer, vergadering nr. 331 van vrijdag 24 april 2020 betreffende de goedkeuring van het ‘Cura Italia’-decreet.

"We staan ​​aan de vooravond van 25 april en we moeten verenigd zijn tegen dictaturen en verenigd zijn in de waarheid. Laten we de Kamer niet tot het 'Huis der Leugens' maken: niet op 26 februari, maar op 9 maart zei de wetenschap, de wetenschap die hier wordt ingeroepen, dat het virus niet méér was dan een griep. Die wetenschap heeft deze regering geïnspireerd.

Er wordt gezegd, er is gezegd - het is gedocumenteerd - er is gezegd, "lieg niet!". Vertel dan ook de waarheid, maak deze Kamer niet tot de 'Kamer van Leugens'. Hier geldt tenminste het principe van Giambattista Vico: verum ipsum factum. En dan, je hebt de cijfers gehoord en gegeven, ik wil ze ook geven: geen D'Attis, geen Pagani; zeg dan hier ook niet 25.000 doden, het is niet waar! Gebruik de doden niet voor retoriek en terrorisme. Volgens de gegevens van het Hoger Instituut voor Gezondheid stierf 96,3% aan andere ziekten.

Dit zijn precies de gegevens, de cijfers, en de cijfers zeggen dit. Het is de waarheid! Ga ze lezen! Ga ze lezen! Ik heb ze allemaal gelezen! 96,3% stierf aan andere ziekten, zei het Hoger Instituut voor Gezondheid. Als je het niet weet, bestudeer ze!

Terwijl Italië een rode zone was, zat hier iedereen zonder mondmasker. Vandaag wordt Basini beschuldigd omdat hij geen masker wil dragen. Jullie zijn belachelijk. Jullie dragen pas een mondmasker sinds eergisteren: zo is het! In Duitsland werken de economie, de gezondheidszorg en de scholen vanaf 4 mei weer helemaal normaal. We zijn de staat met de minste rechten in Europa. Duitsland heeft daadkracht getoond en de juiste reactie, we worden hier opnieuw vernederd door Duitsland, zelfs ziek zijnde. We hebben 60% van de bedrijven gesloten. Ik geef de cijfers, beste Trizzino, ga ze bekijken.

Het is nu duidelijk dat ik de eerste was die opriep tot sluiting van het Parlement; vandaag zijn we hier allemaal in vermomming, de vorige keer was er alleen Dall’Osso; er waren er maar weinig die een mondmasker droegen, en vandaag word je erop aangesproken als je het niet draagt. Nou, juist omdat de waarheid het belangrijkste is, moeten we de echte cijfers geven, laten we niet blijven liegen.

Er zijn zeker sterke gegevens. Ik lees ze hier ook, Trizzino: 56% in Lombardije, 14% in Emilia, 8% in Piemonte, 5% in Veneto. We kunnen ons niet voorstellen uniforme regels toe te passen met zulke ongelijksoortige epidemiologische gebieden. Dus ik zeg: laten we hier tenminste de waarheid vertellen, laten we ons meten aan Duitsland, laten we in vrijheid verenigd zijn tegen huichelarij en leugens, tegen vervalsingen, tegen de valse cijfers die worden gegeven om de Italianen te terroriseren. De 25.000 doden stierven, zoals professor Bassetti zei, aan hartaanvallen, kanker en andere ziekten.

Laten we de doden niet gebruiken om Italië te vernederen, laten we ze niet gebruiken om de burgers vals nieuws te geven! Geef de cijfers, bekijk ze, en ik daag je uit, Trizzino, aan een erejury om naar de cijfers te kijken ...

Ik zei gewoon dat ze allemaal cijfers geven, maar laten we géén valse cijfers geven. In Italië stierven géén 25.000 mensen als gevolg van het Corona-virus. Het is niet waar! Het is een manier om de Italianen te terroriseren en een 'dictatuur van toestemming' op te leggen: Het is belachelijk!"

Prof. Dr. Klaus Püschel verklaart, dat tot op heden, géén één van de vermeende corona-doden in Hamburg aan Covid-19 is overleden

Forensisch arts van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf (UKE), Prof. Dr. Klaus Püschel verklaart, dat uit al de autopsieën op mensen die mét Covid-19 zijn overleden, blijkt, dat zij zijn overleden aan andere ziekten

"Elk afzonderlijk geval"


Op woensdagmiddag van vorige week hadden Prof. Dr. Klaus Püschel en zijn team autopsies uitgevoerd op 95 vermeende COVID-19-slachtoffers, waaronder 55 mannen en 40 vrouwen met een gemiddelde leeftijd voor de mannen van 79 jaar en 81,8 jaar voor de vrouwen. 

'In elk afzonderlijk geval' vonden de forensische artsen 'meerdere reeds bestaande aandoeningen'. De doodsoorzaak was meestal een luchtweginfectie, een longinfectie, een longembolie of een combinatie van alle drie. De meest voorkomende reeds bestaande aandoeningen die door de pathologen werden gevonden, hadden betrekking op het cardiovasculaire systeem of de longen.

De bevindingen tonen duidelijk aan dat mensen met multimorbiditeit een acuut risico lopen wanneer ze met het corona-virus in contact komen, omdat patiënten met multimorbiditeit tegelijkertijd lijden aan twee of meerdere ziekten. Deze ziekten moeten chronisch zijn, wat betekent dat ze lang aanhouden, niet spontaan verdwijnen en zelden volledig genezen worden. Multimorbiditeit neemt toe met de leeftijd. Vergeleken met mensen met één of geen chronische ziekte lopen mensen met multimorbiditeit een groter risico op functionele achteruitgang, een slechtere levenskwaliteit, een groter gebruik van de gezondheidszorg en een hoger sterftecijfer.

Multimorbiditeit vormt een uitdaging voor het ‘één-ziekte’-standpunt dat momenteel in de gezondheidszorg wordt ingenomen, het voorschrijfgedrag, het medisch onderzoek en het medisch onderwijs. Modellen voor de behandeling van patiënten met multimorbiditeit zullen moeten steunen op het idee van ‘behandeling van mensen, niet van ziekten’.  Dit vereist een meer gecoördineerde aanpak tussen de verschillende gezondheidswerkers, waarbij ook met de sociale behoeften rekening wordt gehouden.

Prof. Dr. Klaus Püschel zegt: "In wezen is COVID-19 geen probleem voor kinderen of de normale, gezonde bevolking". Bovendien is de fysieke conditie van elk individu een belangrijkere factor dan de leeftijd, zegt hij. "Leeftijd alleen is geen ziekte. Ouderen hebben meer kans op ziekten, maar de omvang van reeds bestaande aandoeningen is relevant", zegt Püschel.

'We hebben gezien dat intensieve zorg voor zwaarlijvigen moeilijker is', zegt hij, 'en als het gaat om chronische longziekte, worden rokers vaker getroffen.'

Hij zegt dat er onder de overledenen een aantal mensen zijn die tussen de 50 en 60 jaar oud waren. "Het waren geen goed geconditioneerde atleten, maar mensen met ernstig overgewicht", zegt hij, eraan toevoegend dat ze ook leden aan arteriosclerose, een veel voorkomende aandoening bij obesitas.

zondag 26 april 2020

Dieu règne - God regeert
Het opsluiten van gezonde mensen - in het bijzonder van jongeren en kinderen - is ronduit crimineel en onverantwoord en totaal onaanvaardbaar


Kansarme kinderen in de stad hebben het extra zwaar in deze coronatijden. Ze wonen in dichtbevolkte buurten op kleine appartementen zonder tuin of terras. "Veel kinderen zijn al zes weken niet meer buiten geweest", zegt de Brusselse vzw D'Broej. De organisatie wil bijvoorbeeld speelplaatsen van scholen of buitenruimtes van culturele centra voor hen openstellen. Daarnaast wijst D'Broej ook op de grote angst bij kansarme gezinnen. "De quarantaine, de maatregelen, de communicatie errond, er is een basiswantrouwen."

"We horen op het terrein van kinderen, jongeren, gezinnen die panikeren en stressen omdat ze niet mee kunnen. En we horen ook dikwijls helemaal  het tegenovergestelde, jongeren die alles helemaal loslaten, die zeggen, het is toch foutu, om zich te beschermen tegen die stress."

De coronacrisis, de quarantainemaatregelen, de communicatie errond veroorzaken ook heel veel angst en wantrouwen, merkt Loodsteen op. "Heel veel mensen durven gewoon niet buiten komen. En niet alleen uit een grote angst om zelf ziek te worden. Dit is een groep die stoot op systemen en structuren die hen achterstellen. Er is weinig vertrouwen in de overheden en de politie, er is een basiswantrouwen in wat er gezegd wordt."

Ook het opnieuw opstarten van de scholen is daarom geen evidentie. "We horen bij ons, maar ook van bij partnerorganisaties, dat heel veel mensen zeggen dat ze uit angst hun kinderen niet naar school zullen laten gaan omdat ze niet geloven dat het veilig is. Heel verontrustend, dat is echt geen goed signaal."

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Op deze zondagochtend kunnen we zelf ook weer vaststellen, dat buiten enkele vooral wat luxere auto's, er gewoon niemand op straat is. Het is werkelijk onbegrijpelijk. Het is duidelijk, dat de quarantaine-maatregelen en de communicatie errond heel veel angst en wantrouwen bij de bevolking veroorzaken. Kortom, de politiek is hier zélf voor verantwoordelijk. Dat ze de scholen nu maar eens proberen open te krijgen. Als ze niet oppassen, komt er de komende maanden geen kat opdagen! De lock-down organiseren was makkelijk, het land weer vlot trekken, zal wat méér inspanning vereisen. De scholen hadden natuurlijk nooit gesloten mogen worden. Men speelt met de toekomst van een hele generatie. Dit is werkelijk crimineel!

Ook hebben we zelf kunnen vaststellen, dat wanneer jongeren dan toch nog eens in een klein groepje buiten komen zich van die belachelijke social distancing natuurlijk niets aantrekken. Waarom zouden gezonde mensen - in casu jongeren - anderhalve meter afstand van mekaar moeten houden? Dat is toch totaal absurd. Wie niet hoest of niest, vormt geen enkele bedreiging voor een ander. Wanneer iemand hoest of niest, enkel dan is afstand houden van belang. Degene die hoest moet zich afwenden van iemand anders en in een zakdoek hoesten en de zakdoek wassen of meteen weggooien.

Merkwaardig is ook, dat wanneer er bij datzelfde groepje jongeren dan van ver een auto komt aangereden, dat dat groepje dan uit mekaar stuift en zeer goed observeert wie er in de auto zit: "Het zou wel eens politie in een anoniem voertuig kunnen zijn". 

Wat voor een attitude wordt hier door de groteske quarantaine-maatregelen van de regering bij de jongeren aangekweekt? Een overheid die totaal belachelijke en onnatuurlijke maatregelen gaat opleggen en die politioneel gaat afdwingen. Het vertrouwen van deze jongeren in overheid en politie wordt zo (terecht) helemaal kapot gemaakt, ook al zou dat niet mogen! Het zou toch totaal onverantwoord zijn om op de overheid en de politie te vertrouwen wanneer deze beiden hun verstand hebben verloren.

De politiek verantwoordelijken laten zich alleen maar door paniek leiden. Probleem is echter, dat de politici daar niet zitten om te panikeren, maar om het algemeen belang na te streven. Wat de politiek de voorbije weken heeft gepresteerd, zal minstens nog 50 jaar nazinderen, echter niet in hun voordeel. De bevolking heeft alle vertrouwen in de politiek verloren! Het is duidelijk, dat de regering Wilmès zal vallen wanneer de quarantaine-maatregelen worden opgeheven. Men probeert nu enkel nog wat tijd te winnen. Het zal echter niet baten. Dit is een blamage voor de neoliberale ideologie.

Is hier nog sprake van democratie? Er wordt geregeerd in achterkamertjes. Goede adviezen van mensen die het aantoonbaar béter weten, worden gewoon weg genegeerd. Het parlement functioneert amper. Mensen mogen niet meer samen komen om te discussiëren. En als twee mensen in de publieke ruimte te dicht bij mekaar staan, zouden ze ook nog een GAS-boete kunnen krijgen. Totaal absurd.

Het ministerie van volksgezondheid en de zogenaamde 'experts' handelen totaal onwetenschappelijk. In het zogenaamde 'crisiscentrum' en de zogenaamde 'veiligheidsraad' én hun 'experts' kan je geen enkel vertrouwen meer hebben. Het blind volgen van de WHO is schuldig verzuim. De open brief van de Vlaamse rectoren was dan ook totaal contraproductief, grotesk en zelfs gênant.

De verlenging van de ongrondwettelijke quarantaine-maatregelen had nooit mogen plaatsvinden. De voorbije weken is duidelijk geworden wat de risico's zijn. Covid-19 is niet gevaarlijker dan de andere corona-virussen. Covid-19 is niet de grote killer. In België is Covid-19 overduidelijk definitief op zijn retour.

Prof. Sucharit Bhakdi in gesprek met Ken Jebsen over COVID-19
In een democratie vervullen de media een belangrijke basisfunctie. Zij moeten bijdragen aan de verantwoorde vorming van de meningen door de beschikbare informatie door kritische rapportage en open discussie te bevragen. In deze tijden waarin er enkel eenzijdige berichtgeving is en de publieke kanalen het platform zijn geworden voor verkeerde informatie en halve waarheden, moeten we dankbaar zijn, dat er nog steeds journalisten zijn die niet het slachtoffer zijn geworden van de 'systeemjournalistiek'. Ken Jebsen van KenFM praat met Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie, over COVID-19.

Iemand die geïnfecteerd is, wordt niet per se ziek. De grote tsunami van zieken die op intensieve zorg behandeld zouden moeten worden, is er dan ook niet gekomen. Het crisiscentrum wil de ware oorzaken van de overlijdens niet kennen. Men sterft mét Covid-19, maar niet aan Covid-19. Covid-19 is redelijk besmettelijk, maar het is in de meeste gevallen een mild virus. De quarantaine-maatregelen zijn dan ook grotesk. De media die rijen doodkisten in Italië toonden - zonder de nodige duiding - zijn totaal roekeloos.

De schaapachtige en zelfs egoïstische reactie van de bevolking is zorgwekkend. Men heeft collectief zijn verstand afgeschakeld. Door collectief de regering achterna te lopen, berokkenen wij schade aan onze medemensen. Veel mensen lijden als gevolg van de quarantaine-maatregelen. Sommigen zijn economisch geruïneerd, sommigen zijn ziek geworden, sommigen zijn depressief geworden, sommigen willen zelfmoord plegen, sommigen durven niet meer in het ziekenhuis te gaan terwijl ze eigenlijk zouden moeten gaan, sommigen zijn bang omdat ze denken dat wanneer ze naar het ziekenhuis gaan ze hun familie en vrienden nooit meer zullen zien, sommigen ontvangen geen bezoek, sommigen sterven alleen, sommigen worden zonder hun familie begraven, sommigen kunnen niet gemeenschappelijk rouwen omwille van het verlies van een familielid... Dit kan toch niet!

Is dit alles Christelijk? Het gemeenschappelijk rouwen omwille van het verlies van een geliefde is toch één van de grootse gaven die God de mens heeft geschonken! De Katholieke Kerk heeft dit criminele spel meegespeeld. Ook de totale abdicatie van het Vaticaan is onaanvaardbaar. Waarom komt de Kerk niet op voor de verliezers van deze historie? Sommigen hebben have en goed verloren, sommigen hebben ook hun gezondheid en hun toekomst verloren... Wie geeft de verliezers een stem???

zaterdag 25 april 2020

Aan alle politici


Nu na tijgers, honden en leeuwen ook nog twee huiskatten corona-positief blijken te zijn, moeten de verantwoordelijken en hun fact-checkers voor zichzelf eens gaan uitmaken: "Blijven wij luisteren naar de doemscenario's van de virologen met hun kaduke modellen en ruïneren we het hele land, of gaan we eindelijk inzien, dat deze expert-virologen steeds verder verstrikt raken in hun eigen web van tegenstrijdigheden en zichzelf in feite belachelijk maken? Want, in feite nemen politici ondemocratische en ongrondwettelijke beslissingen op basis van foute informatie van onwetende virologen.

Eerst is het corona-virus héél erg agressief en besmettelijk, terwijl nu weer zou blijken, dat maar weinig mensen besmet zijn geraakt. Eerst zijn mondmaskers niet effectief en nu worden ze dan weer verplicht. Eerst zijn kleinkinderen een groot gevaar voor hun grootouders en nu kunnen kinderen, onder twaalf jaar, de ziekte helemaal niet krijgen. Eerst doet men er alles aan om te voorkomen, dat de bevolking geïnfecteerd raakt om vervolgens te eisen, dat "je pas weer mag gaan werken" wanneer je de ziekte eerst hebt gehad. Men lacht de bevolking in het gezicht uit door de bevolking te willen verplichten hun eigen mondmaskers van 'stof' te maken, wanneer eerst werd gezegd, dat dergelijke huistuinenkeuken-maskers totaal zinloos zijn.

Echter, reageert de corona-test ook positief bij dieren, dan is bewezen, dat deze test niet specifiek is voor het gezochte SARS-CoV-2. Deze test geeft dan blijkbaar ook valspositieven voor andere SARS-virussen.

Een ideale test is:
  1. snel, zodat je onmiddellijk de uitslag hebt. Als je daar uren of zelfs dagen op moet wachten, weet je in die periode niet of je al maatregelen moet nemen en kun je mogelijk nog anderen besmetten.
  2. betrouwbaar. Dat betekent dat iedereen die besmet is positief test, terwijl iedereen die de ziekte niet heeft negatief test. Maar: geen enkele diagnostische test is 100 procent betrouwbaar. Er is altijd wel een bepaald percentage valspositieven (mensen die te horen krijgen dat ze besmet zijn, al zijn ze het niet) en/of valsnegatieven (mensen die ziektevrij verklaard worden, ook al zijn ze wel geïnfecteerd).
  3. eenvoudig en goedkoop: hoe minder materiaal en personeel je nodig hebt voor het afnemen, hoe makkelijker het is om massaal te testen. Het efficiëntst is het als je een test ook buiten een laboratorium kunt uitvoeren.
Geen enkele test voor SARS-CoV-2 voldoet echter aan deze drie ideale eigenschappen. Afgezien daarvan vormt een PCR-test sowieso géénszins een voldoende basis voor een medische diagnose. Sterker nog, indien we de PCR-test niet zouden hebben, dan zouden we - zoals vorig jaar - op dit ogenblik niets bijzonders merken!

Ja, mensen sterven omdat ze in woonzorgcentra aan de morfine gelegd en daarna geëuthanseerd worden. Ja, mensen sterven omdat ze in ziekenhuizen massaal aan de beademing gelegd worden en in feite fout worden behandeld. Ja, mensen sterven van de paniek, de stress en het sociale isolement. Ja, mensen sterven omdat ze in ziekenhuizen geweigerd worden omdat corona-patiënten voorrang hebben en omdat dringende behandelingen worden uitgesteld. Ja, mensen sterven omwille van het feit, dat studenten, gepensioneerden en niet-gespecialiseerde artsen uit andere afdelingen mensen met longaandoeningen gaan behandelen. Kortom, mensen met twee of drie onderliggende aandoeningen sterven mét corona, maar niet aan corona.

Steeds meer bezorgde burgers eisen dan ook terecht van alle verantwoordelijken in de regeringen en in de oppositie, dat verdere (psychische) schade en verder lijden als gevolg van de zinloze mondmaskerdwang, de social distancing, de sluiting van scholen en bedrijven, het verklikkersklimaat, het verbieden van voetbal en culturele evenementen, de feest- en strandverboden moet worden voorkomen. De paniek hebben we gehad en de realiteitszin moet terugkeren. We hoeven dus zeker niet te wennen aan zo'n een "nieuwe normaliteit". Indien men de bevolking ook nog eens verplicht wil vaccineren - waar tégen trouwens ? - is het hek helemaal van dam en is er géén reden meer om te 'lachen' met de dwaasheden van de 'verantwoordelijken' die zich op dit ogenblik allesbehalve verantwoordelijk gedragen, maar spelen met de toekomst van de bevolking.

donderdag 23 april 2020

Mogelijke oorzaak van de hoge corona-dodentol in de woonzorgcentra:

'Wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma)'


De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Tijdens de besprekingen in het parlement heeft men besloten dat hieronder alleen comateuze patiënten vallen. Het gaat dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

De wilsverklaring inzake euthanasie is nu ook onbeperkt geldig in de tijd!

Bron:

https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/wilsverklaring-euthanasie/


Indien alle wettelijke vereisten zijn vervuld en de wettelijke procedure gevolgd wordt, dan kan de familie de euthanasie niet weigeren. Wanneer familie en naasten achter de euthanasie staan, is dat uiteraard het beste, maar wettelijk gezien is hun goedkeuring niet noodzakelijk. De patiënt moet steeds vooraf zijn toestemming geven om over de euthanasie te praten met zijn naasten (of het moet duidelijk zijn dat hij dit wenst).


DUS IN DE PRAKTIJK:

1. Positieve test Covid-19
2. Morfine wordt toegediend, zelfs al bij lichte hoest
3. Gevolg bij ouderen: (kunstmatige) coma
4. De coma opent automatisch de deur naar euthanasie

Dit betekent, dat vanaf het moment deze patiënten in een (kunstmatige) coma komen,
dat zij automatisch worden geëuthanaseerd ook al is dat hun wil niet op het moment zélf.


woensdag 22 april 2020

Corona-brief van de Vlaamse Rectoren:

"De verbinding tussen wetenschap en politiek"


De voorbije dagen was een snel oplopende spanning voelbaar tussen (sommige) politici en de wetenschappers die de beste weg door en uit deze coronacrisis zoeken [Politici misbruiken de wetenschap natuurlijk voor hun politieke doelen en wetenschappers proberen van de macht te proeven via de politiek.]. Commentatoren spreken van ruis tussen wetenschap en politiek. Sommige politici sakkeren inderdaad openlijk dat de virologen ministers zouden zijn geworden, zien hen als een blok aan het been, wijzen op de onderlinge tegenspraak, of verwijten hen mediageil te zijn [Inderdaad!]. Deze groeiende spanning is nodig noch gezond. Een politieke aanval op wetenschappelijk advies is een aanval op de nexus tussen wetenschap en politiek. Laat die nexus nu net de motor zijn die ons door deze crisis moet leiden [De wetenschap moet zich vooral niet met politiek bezighouden.].

Het klopt, de virologen, epidemiologen en infectiologen zijn deze weken omnipresent. Ze geven duiding tijdens het journaal, zijn niet weg te denken uit de kranten, schuiven aan in praatprogramma’s. Vreemd dat men zich daaraan stoort [Wetenschappers in het journaal, in de krant, in praatprogramma's... Is dat wel de juiste plek voor een serieuze wetenschapper?]. Want stel u eens voor dat ze dat niet zouden doen? Miljoenen burgers blijven dan in het ongewisse over de omvang, de impact, de risico’s en het verloop van deze pandemie [Van onze experts hebben wij helemaal niets vernomen, tenzij leugens. Chapeau voor sommige Amerikaanse en Duitse onderzoekers die dan toch weer het verschil maken.]. De experten moéten duiden, om onderbouwd perspectief te bieden als het kan en te waarschuwen wanneer het moet. Niemand kan hen daarin vervangen [Ze beginnen echt naast hun schoenen te lopen, deze vakidioten, die belachelijk veel 'postzegelkennis' hebben, maar niet weten hoe de wereld functioneert, omdat ze toch totaal wereldvreemd zijn in hun universitaire bubbel!].

Vanzelfsprekend evolueren hun standpunten en zijn er al eens inconsistenties [Ik ken ouderwetse 'wetenschappers' die nooit iets durven te zeggen omwille van het feit, dat in de toekomst zou blijken dat ze zich hebben vergist. Het gemak waarmee bijvoorbeeld een Marc Van Ranst de grootste onzinnigheden debiteert, is werkelijk hallucinant.]. Een nieuw virus geeft maar stapsgewijs zijn geheimen bloot aan de wetenschap [Hoe weten de rectoren, dat het een 'nieuw' virus is? Hebben zij dat bestudeerd of 'weten' ze dat uit de krant?]. Die wetenschap vormt zich door voortschrijdend inzicht [Makkelijk. Je moet wel eerst onderzoek doen en niet de krant napraten.]. In normale tijden ontsluit de wetenschap zich pas zodra er een coherent verhaal geschreven is, wanneer er conclusies en oplossingen voorliggen. Maar het verhaal over SARS-CoV-2 en COVID-19 krijgt nog volop vorm [Zou de wetenschap dan ook niet beter zwijgen, aangezien zij het ook niet weten? Wat is de meerwaarde van die 'experts'?]. Voor het eerst krijgen zoveel burgers een uniek zicht op de interne keuken van de wetenschap, terwijl ze zich vormt [De 'interne keuken' is nou net wat de wetenschap weerzinwekkend maakt! Geldvangers zo links en rechts. Schijnheiligen en hypocrieten!]. Ze zien en horen nu hoe ze van dag tot dag evolueert, met successen en tegenslagen, met projecties en noodzakelijke revisies [De wetenschap zou al die modellen beter eens opbergen. Er hoeft maar één parameter fout te zijn en het hele model valt als een kaartenhuis in mekaar. Met corona is het net zoals met de antropogene klimaatsopwarming. Ook totaal fake!]. Dat creëert misschien onrust, maar is geen reden om de adviezen niet te volgen. Want betere ankerpunten zijn er niet. [LOL! Waarom doen de wetenschappers het in Nederland, Denemarken en Zweden dan anders? Met méér en béter resultaat overigens!]

Een goede wetenschapper weet doorgaans genoeg af van een onderwerp om te weten dat hij of zij veel nog niét weet [Ik ben weinig wetenschappers tegengekomen die dat van zichzelf zeggen. Wetenschappers zijn over het algemeen erg ijdel. Hoe linkser ze zijn, hoe méér.]. Dus ja, natuurlijk twijfelen de deskundigen ook al eens over wat de beste aanpak is [De 'beste aanpak' is géén wetenschap. Het is giswerk. Het is een beredeneerde gok, maar ook niets meer.]. Wie dat afdoet als problematisch, heeft weinig begrepen van de complexiteit van deze epidemie en nog minder van de onzekerheid inherent aan wetenschappelijk onderzoek [Waarom is men dan bijvoorbeeld zo zeker over de antropogene klimaatsopwarming?]. Wetenschap draait om onzekerheid, want wat zeker is hoeft niet verder onderzocht. Het is precies die onzekerheid die momenteel de wetenschap aan ongeziene snelheid voortstuwt [Ter plaatste trappelen is in het geval van Covid-19 een betere omschrijving.]. Bovendien, onzekerheid is iets anders dan onwetendheid. De wetenschappers proberen vanuit kennis en kunde zo adequaat mogelijk de openstaande vragen te beantwoorden, en in het zoeken naar oplossingen meerdere opties op tafel te leggen. Dat is geen probleem, het is veeleer een voorwaarde om tot degelijk beleid te kunnen komen. [Het probleem is, dat politici niets aan die alternatieven hebben. Zij moeten kiezen en niet blijven filosoferen over één of ander probleem.]

Er bestaat ook een misverstand over de opdeling tussen politiek en wetenschap op het niveau van disciplines. Sommigen denken dat virologen enkel vanuit een enge kijk op de kenmerken van het virus aanbevelingen formuleren, dat epidemiologen enkel begaan zijn met de inperking van de verspreiding in de bevolking [Zéér zéker! Virologen zijn gevaarlijke vakidioten!]. De opdracht van de politici, daarentegen, wordt voorgesteld als het garanderen van voldoende socio-economische stabiliteit. Die misvattingen kristalliseren zich nu uit in het valse dilemma tussen virologie en economie. Alsof we moeten kiezen tussen het bestrijden van de pandemie en het redden van de economie [Inderdaad! Virologie is een academische leer, terwijl de economie over geld gaat.]. Dat is niet zo. Het succesvol overwinnen van de pandemie is wellicht onze beste kans om de socio-economische schade in te perken [Wanneer men hier in België dagelijks de hoogste corona-dodentol in de wereld opvoert, kan men moeilijk van een 'succes' spreken.]. Wanneer een team van wetenschappers een aanbeveling maakt om het virus in te dijken, is dat dus niet ingegeven vanuit één enge discipline maar vanuit transdisciplinariteit. Deze zal overigens nog toenemen bij het uitwerken van de exitstrategie, die ook door eenzelfde voortschrijdend inzicht vorm zal krijgen. [Méér of minder patiënten in intensivecare-bedden is nu niet echt een goed voorbeeld van 'voortschrijdend inzicht', maar is gewoon achter de feiten aanlopen.]

We vragen begrip voor de twijfel van de wetenschapper [Met twijfelende wetenschappers kopen wij in deze crisis helemaal niets.]. We hebben begrip voor de lastige klus die de politicus wacht. Want wetenschappelijke onzekerheid mag politieke duidelijkheid niet in de weg staan. Precies daarom verdraagt de lijn tussen politiek en wetenschap momenteel niet veel ruis. Met elk nieuw inzicht verkleint de onzekerheid en groeit de accuraatheid van het wetenschappelijk advies [LOL. Wat een woordenkramerij allemaal. Covid-19 is nog niet eens fatsoenlijk gedefinieerd als ziekte. Niemand weet wat het eigenlijk is.]. Met elke inspanning van politieke zijde om dat voortschrijdend inzicht te vatten en goed in te schatten, vergroot de kans op juiste beslissingen. Die symbiose maakt al van bij aanvang het verschil. Toen de wetenschappers op 12 maart eensgezind aan de alarmbel trokken, volgde de dagen nadien de noodzakelijke en dringende kordate politieke actie. Het maakte een wereld van verschil. [Het gijzelen van de hele Belgische bevolking is nu niet echt een geslaagd voorbeeld van 'goed bestuur'. Het is een dictatoriale maatregel die in het beste geval in een vlaag van paniek door dwaze en onwetende politici is ingesteld. De Vlaamse rectoren schijnen de ongrondwettelijke maatregelen van de politiek nog te steunen ook. Mensenrechtenschendingen zijn voor hen géén thema.]

De Jonge Academie startte eerder dit jaar met een Science Meets Parliament programma om het wederzijds vertrouwen tussen beide werelden te vergroten [Schoenmakers blijven best bij hun eigen leest. Vooral als ze ook al van hun eigen leest niet teveel kaas hebben gegeten. Hoogmoed komt altijd voor de val.]. De initiatiefnemers hadden niet verwacht dat de twee werelden elkaar zo intens zouden ontmoeten, amper enkele maanden later. Want nooit eerder hebben zoveel wetenschappers de politieke beslissingen verdedigd [Is politiek activisme op links ook al een wetenschappelijke kerntaak? De seniorenmoorden die momenteel aan de gang zijn, zijn een zéér ernstige zaak.]. Nooit eerder hebben zoveel politici de wetenschap omarmd bij het doorvoeren van moeilijke beslissingen [De Vlaamse rectoren hebben blijkbaar nog nooit gehoord van de jonge artsen - zoals bijvoorbeeld Joseph Mengele - die dankzij menselijke experimenten in het Derde Rijk een snelle wetenschappelijke carrière maakten. In verschillende Duitse concentratiekampen testten wetenschappers bijvoorbeeld hoe men mensen immuun kon maken tegen verschillende besmettelijke ziektes zoals malaria, tyfus, tuberculose, buiktyfus, geelkoorts en hepatitis. Dit deden ze door gevangenen eerst opzettelijk te besmetten en daarna hun serums op hen uit te testen.]. Zij die vandaag de ruis creëren op de lijn tussen wetenschap en politiek, beseffen onvoldoende dat precies het wederzijds vertrouwen de toekomst en de welvaart van ons land zal bepalen. We moeten de nexus tussen politiek en wetenschap koesteren en versterken. Voor goede oplossingen vandaag, en nog een mooiere toekomst morgen.[Bla, Bla, Bla... Een zéér zwak stuk van de Vlaams rectoren. Alleen maar opinie, géén enkel argument. Een beetje typerend voor de malaise in het Vlaamse universitaire wereldje.]

De rectoren Luc De Schepper (Universiteit Hasselt), Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (Universiteit Gent), Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen), en de co-voorzitters van de Jonge Academie Vincent Ginis (Vrije Universiteit Brussel) en Sylvia Wenmackers (KU Leuven).


Hippocrates in de hel


Je zou willen, dat de artsen in de vernietigingskampen tweederangs artsen waren. Je zou willen, dat het mislukkelingen waren, niet erg pientere lieden die, beïnvloed door de ideologie van het Nationaalsocialisme, geprofiteerd hebben de afzondering van de kampen om uitvindertje te spelen: ze hadden hun orders, ze mochten hun gang gaan, in casu rechtstreeks experimenteren op mensen en stappen overslaan, en daarmee het medisch protocol schenden. Dat protocol was weliswaar niet zo gedetailleerd uitgestippeld als tegenwoordig, maar het bestond. En de noodzaak van vrijwillige instemming was een cruciaal punt.

Vandaag de dag moeten alle experimenten allereerst worden uitgevoerd op weefsel, dan op kleine dieren en vervolgens op grote, en daarna pas op een zeer uitgebreide steekproef van gezonde personen, en ten slotte in een dubbelblindproef op zieken, opdat arts noch patiënt door het placebo-effect kan worden beïnvloed. Heel dat protocol kost tijd, ontzaglijk veel tijd: tussen het eerste idee van de onderzoeker en het eindresultaat liggen soms decennia. Dus in tijden van oorlog, wanneer manschappen massaal bezwijken, wanneer vliegeniers die in zee vallen omkomen van de kou, kan die tijd overbodig lijken. Dat is echter niet zo, en alle medici schikken zich daarin. Of zouden dat toch moeten.

Het algemene, simplistische standpunt is dat de Nazi-artsen van het kwaad voornamelijk knoeiers zijn geweest, ten prooi gevallen aan hun krankzinnige tijdvak, zo nietszeggend dat ze kwaadaardig werden. De slimmere of begaafdere onder hen worden gekken genoemd: 'Mengele als geesteszieke'. Toch hebben de meesten van deze 'artsen' aan de grote universiteiten van het toenmalige Duitsland gestudeerd, vermaard om tal van disciplines waaronder de geneeskunde en de virologie.


Winston Churchill zei in 1910:


Our theory, which we have often put forward, is that experts ought to be on tap and not on top. We have had during our career a long and intimate knowledge of experts, most interesting men in their own speciality to which they have devoted themselves with great industry and zeal. But outside this special knowledge they are generally as foolish and ignorant as any person one could pick up in the street, with no broad knowledge of society or the general principles of legislation. 

Onze theorie, die we vaak naar voren hebben gebracht, is dat experts altijd beschikbaar moeten zijn, maar nooit mogen beslissen. We hebben tijdens onze carrière een lange en intieme kennis gehad van experts, vaak zeer interessante mannen in hun eigen specialiteit waaraan ze zich met grote inspanning en ijver hebben gewijd. Maar buiten deze speciale kennis zijn ze over het algemeen net zo dwaas en onwetend als elke andere persoon die men zo van straat zou kunnen oppikken, zonder brede kennis van de samenleving of de algemene principes van wetgeving.

Het is net daarom dat virologen zo een groot gevaar zijn voor onze democratie!


Ramp met slavenschip: "De Leusden vergaat!"


"De wanhoop is groot onder de bemanning, maar nog groter onder de opgesloten Afrikanen die inmiddels gemerkt hebben dat er iets grondig mis gaat. Ze duwen en bonken tegen de luiken van het ruim en schreeuwen om gered te worden. De bemanning is buiten zinnen van angst. Niet alleen om te verdrinken, maar vooral om overmeesterd te worden door de gevangen Afrikanen als het ze lukt aan dek te komen. Dan nemen de scheepslieden bij hun volle verstand een onherroepelijk besluit. Dat is om ‘de luijken te besorgen om te beletten dat de slaaven niet op koomen soude om haer te vermoorden.’ Ofwel: de luiken te vergrendelen om te voorkomen dat de Afrikanen hen zullen vermoorden."

"Het schip begint gevaarlijk te kapseizen. De scheepslui hebben met alle reddingspogingen het schip alleen maar meer beschadigd. Ze maken een boot en een sloep klaar om het zinkende schip te verlaten. Het enige dat ze meenemen is wat kleding en een kistje met goud dat bestemd is voor de West-Indische Compagnie. Terwijl ze wegvaren, zinkt de Leusden met de opgesloten 664 Afrikanen naar de diepte. Die dag, 1 januari 1738, zal de geschiedenis ingaan als de grootste scheepsramp van Atlantische slavenhandel."

dinsdag 21 april 2020

Don Lino Viola wordt vervolgd door de links-progressieve-liberale vrijmetselarij

Dit is Don Lino Viola, pastoor van de kerk San Pietro Apostolo in Gallignano, een gehucht van Soncino, in de provincie Cremona, Lombardije. Zondag celebreerde hij de Heilige Mis in aanwezigheid van ongeveer dertien gelovigen. Zodra de Mis begon, kwam de politie snel ter plaatse. Eén van de agenten liep recht naar het altaar en probeerde de Heilige Mis te verstoren. Don Lino wees hem af, stopte niet, en ging door tot het einde.

Don Lino Viola gaf na de Mis een verklaring af: "Ik ben beledigd in mijn waardigheid. Ik ben tachtig jaar, en méér dan vijftig jaar priester, maar nog nooit ben ik zo behandeld. Al tijdens de homilie zag ik de politie binnenkomen, maar ze onderbraken me pas op het moment van de consecratie, zonder enig respect".

"Het ministeriële decreet verbiedt Heilige Missen niet, zolang er maar geen 'drukte' is. We waren in totaal met vijftien, hielden afstand, met maskers en handschoenen. Slechts twee families en een andere dame waren aanwezig. De parochie moet boeten, ook al hebben we geen regels overtreden. We worden collectief gek. Hoe durven ze? Mijn kerk is elke dag open. Volgende week zondag ben ik er weer om de Heilige Mis te celebreren".


ZIE OOK:

De Pastoor van Gallignano zet de vertegenwoordigers van de Italiaanse vrijmetselaarsstaat op hun nummer. Bravo!

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/de-pastoor-van-gallignano-zet-de.html


Ongehoord: De politie overvalt een kerk. Genoeg!
maandag 20 april 2020

Stop de ongrondwettelijke corona-lockdown


De goedgeïnformeerde burger weet intussen méér over Covid-19 dan de gemiddelde 'expert' die op televisie wordt opgevoerd. Het wordt dan ook hoog tijd dat de mensen zélf weer de verantwoordelijkheid nemen over hoe ze willen omgaan met de risico’s van eventuele besmetting. Op dit moment laten Europese overheden zich weinig meer gelegen liggen aan de burgerrechten. Ze sluiten bedrijven, winkels en scholen, verbieden evenementen en bijeenkomsten, beperken de toegang tot de ‘publieke ruimte’, want wie dacht dat de 'publieke ruimte' van het publiek zou zijn, weet nu wel beter. Er worden grenzen gesloten en overheden leggen zelfs huisarrest op aan de complete bevolking. De politie valt intussen doodleuk huizen en kerken binnen om te controleren of er niet teveel mensen aanwezig zijn en of de social distancing wordt gerespecteerd. In Spanje mag je niet meer in je eigen tuin zitten en niet naar je tweede verblijf. In België trouwens ook niet.

Bij al deze maatregelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers die een risico vormen voor anderen en degenen die dat niet doen. Mensen die kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met Covid-19, of weer hersteld zijn en dus niet meer besmettelijk zijn, krijgen dezelfde beperkingen opgelegd als de anderen. Het merkwaardige is dat eerder bij andere besmettelijke ziekten soortgelijke maatregelen niet werden getroffen. De enige reden die voor de huidige draconische maatregelen door de diverse politici worden opgevoerd, is een tekort aan bedden op de intensieve zorg. Dit laatste argument is niet erg overtuigend. Als capaciteit het enige probleem is, dan is dat snel op te lossen door de miljarden die nu over de balk worden gegooid aan méér bedden te besteden.

Het feit dat iemand op straat loopt of in een café zit, kan inderdaad een risico zijn voor anderen, als die persoon besmet blijkt te zijn met een virus. Maar zolang die persoon geen symptomen van een gevaarlijke besmettelijke ziekte vertoont, niet is aangetoond dat hij of zij besmet is met het virus, en geen bewuste handelingen verricht om een virus te verspreiden, beschouwen we zijn of haar aanwezigheid in een café gewoonlijk niet als een vorm van bedreiging. Wie er toch zeker van wil zijn dat hij of zij niet besmet wordt in een café, heeft dan ook de keuze om daar niet naartoe te gaan. Besmet worden met één of ander virus behoort trouwens, net zoals de kans op verkeersongelukken en andere ongevallen, tot de normale risico’s van het leven. Een risicoloze maatschappij is altijd een totalitaire en utopische maatschappij.

Dit betekent dat de totaal zinloze lockdown (zie bijvoorbeeld de situatie in Zweden waar alles onder controle is zonder lockdown) met onmiddellijke ingang kan worden opgeheven, met uitzondering van de mensen die op dit moment aantoonbaar met het virus zijn besmet. Aan die laatste groep zou je quarantaine kunnen opleggen, onder medisch toezicht kunnen plaatsen en met financiële compensatie kunnen voorzien. De rest van de bevolking mag niet langer door de overheid worden gegijzeld en moet nu dus worden bevrijd. Mensen moeten weer zélf kunnen bepalen of ze het risico willen lopen om naar bijeenkomsten te gaan of zich in de openbare ruimte te begeven. Wie zichzelf verder wil blijven opsluiten, mag dat rustig doen.

zondag 19 april 2020

Johannes 20:19 In de avond van diezelfde dag, de eerste dag van de week,

toen de deuren van het huis, waar de leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus binnen, plaatste Zich in hun midden,

en sprak tot hen: Vrede zij u!


Het ongeloof van Thomas door Mattia Preti19 April 2005
Padre Pio


De Pastoor van Gallignano zet de vertegenwoordigers van de Italiaanse vrijmetselaarsstaat op hun nummer. Bravo!
De politieagent wil de pastoor zijn telefoon overhandigen en zegt, dat de burgemeester met hem wil praten, maar Don Lino Viola is niet van streek, integendeel: "Nu kan ik niet, we bidden. Dit is machtsmisbruik".

Op zondagochtend in Gallignano, een gehucht van Soncino (Cremona), probeert de politie de Heilige Mis in de kerk van San Pietro Apostolo te stoppen. De vijftien aanwezigen werden achteraf allemaal beboet omdat ze zich "niet aan de anti-corona-virus-maatregelen" hielden. Maar zoals te zien is in de video die werd gemaakt door één van de gelovigen, wilde de parochiepriester de viering niet onderbreken ondanks het schandalige gedrag van de politie.

In Il Corriere dei Sera verklaarde pastoor Don Lino Viola: "In totaal waren we met vijftien, inclusief ikzelf". De Heilige Mis was live op de Facebook-pagina van de parochie te volgen, maar dit hield sommigen niet tegen om zélf te komen. De zes andere mensen die binnenkwamen, deden dat terwijl ik me aan het omkleden was in de sacristie. Ze waren een familie die enkele overledenen in die Mis herdachten, plus een dame die twee dagen eerder een familielid door het coronavirus had verloren. Het was niet menselijk om ze weg te sturen."

"De gelovigen", vervolgt de parochiepriester, "waren 4 meter van elkaar verwijderd, 13 mensen op 300 vierkante meter kerkoppervlak, die plaats biedt aan 150 mensen. En allemaal droegen ze mondmaskers."

"De opgelegde boete bedroeg 280 euro per persoon voor de aanwezigen en 680 euro voor de pastoor. Ik heb tegen iedereen gezegd dat zij niet moeten betalen. De parochie zal het op zijn best regelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik géén 'bijeenkomst' heb georganiseerd en ik zal dan ook met de prefect spreken. Verder wil ik een advocaat inschakelen om na te gaan of er geen sprake is van machtsmisbruik. Ik heb de politie gezegd, dat ze de bekeuringen ook wel buiten de kerk hadden kunnen uitschrijven en niet in de kerk."


Een moderne versie van Don Camillo dus. De communisten liggen blijkbaar op de loer!

Voedselrellen in Zuid-Afrika - Dit is waar de WHO en de Bill & Melinda Gates Foundation écht op uit waren, namelijk het creëren van chaos


Corona-chaos in India: "De honger zal ons doden nog voor het virus de kans krijgt"

De oogst in India wordt niet binnengehaald omdat de mannen omwille van de lockdown in de steden worden vastgehouden
Anti-corona-maatregelen-Demo in Berlijn,18 april 2020

De Duitse overheid heeft niets geleerd uit de Tweede Wereldoorlog

"We moeten thuis blijven, en we mogen niet werken, ja..."

"Wat indien we de huishuur niet meer kunnen betalen?"


Politici zullen nu eenmaal altijd politici blijven.

Sommige Berlijnse burgers kregen vooraf bezoek van de politie en werden bedreigd met boetes van 3.500 euro indien ze aan de demo zouden deelnemen.

Ook in België heeft de corona-crisis aangetoond, dat de politiek toch mensen met dictatoriale trekjes aantrekt, ook bij de MR, de Open-VLD en de CD&V.

Figuren zoals een Pieter De Crem en een Wouter Beke gaan nu eenmaal over lijken!

Het is mooi weer in Berlijn, misschien, dat we ook eens moeten gaan...
België maakt zich onsterfelijk belachelijk met haar totaal onwetenschappelijke en zelfs van de pot gerukte, ideologisch geïnspireerde, 'liberale' corona-dodentol


De mortaliteit zou niet 45 op 10.000 zijn - zoals de Belgische 'experts' beweren - maar slechts 14 op 10.000.

Met een mortaliteit van 0,14% zou Covid-19 even gevaarlijk zijn - of zelfs minder gevaarlijk - dan de seizoensgriep.

Een recent onderzoek van de Stanford University wees uit dat het infectiepercentage van Covid-19 waarschijnlijk tussen de 50 en 85 keer hoger ligt dan de officiële cijfers eerder hadden aangegeven.

Dit betekent, dat in België het werkelijke aantal Covid-19-besmettingen nu reeds rond de 4 miljoen moet liggen, waarbij een Marc Van Ranst en de rest van het crisiscentrum totaal ongeloofwaardig worden. Virologen kicken nu eenmaal op virussen en zijn daardoor gevaarlijk voor de rest van de bevolking!

Het cijfer van 4 miljoen wordt in feite ook bevestigd door een piloot-straatonderzoek in Massachusetts waar nu reeds 1 op de 3 positief test voor Covid-19-antilichamen.

Onze Belgische 'experts', veeartsen in de hondsdolheid en politici liegen vanaf de eerste dag en nu zouden we hen moeten gaan geloven in verband met de vaccins?

Stop de ongrondwettelijke quarantaine-maatregelen die de bevolking gijzelen nu meteen!

De Belgische regering moet op staande voet haar ontslag geven!


Zelfs Donald Trump wéét, dat de Chinese cijfers het dichtst bij de waarheid liggen!

Toekomstige Amerikaanse investeerders zullen deze cijfers wel meenemen in hun afwegingen.
De Belgische cijfers zijn ronduit cijfers van een ontwikkelingsland!
Ook de Belgische universiteiten maken zich totaal belachelijk omdat zij bij
de absurde Belgische cijfers niet eens een vraagteken durven te plaatsen.
Met deze cijfers probeert het Belgische crisiscentrum enkel maar
de corona-seniorenmoorden toe te dekken! 

De link naar de studie van Standford University vindt u hier:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v1

"These prevalence estimates represent a range between 48,000 and 81,000 people
infected in Santa Clara County by early April, 50-85-fold more than the number
of confirmed cases. Conclusions The population prevalence of SARS-CoV-2 antibodies
in Santa Clara County implies that the infection is much more widespread than indicated
by the number of confirmed cases. Population prevalence estimates can now be used
to calibrate epidemic and mortality projections.""trustWHO": een film over de verborgen en malafide praktijken van de WHO naar aanleiding van de Mexicaansegriep-pandemie


'Experts' werken massaal voor de farmaceutsiche industrie en hun adviezen zijn dus niet neutraal, maar enkel maar gericht op het verkopen van vaccins.
Ook Marc Van Ranst is in hetzelfde bedje ziek


Voor zijn aanpak van de Mexicaansegriep-pandemie in 2009 kreeg Van Ranst kritiek van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), die hem verweten de "fouten van zijn chaotische beheer" af te schuiven op de artsen en slecht te communiceren met de apothekers. Volgens Van Ranst zouden huisartsen zich gedragen als "zakkenrollers die zich verrijken door de vaccinatie te laten betalen als een gewone consultatie". Deze uitspraak plus de miscommunicatie zorgden ervoor dat de BVAS in oktober van datzelfde jaar zijn ontslag eiste. Hier werd geen gehoor aan gegeven: minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx bevestigde haar vertrouwen in Van Ranst.

In het Franse maandblad Politique magazine van november 2010 werd Marc Van Ranst genoemd als een van de vijf experten van het wetenschappelijk comité van het Interministerieel Commissariaat Influenza, die het GlaxoSmithKline-vaccin tegen het Mexicaans griepvirus H1N1 hadden aanbevolen bij de federale overheid, die een financiële link hadden met datzelfde farmabedrijf. Volgens het artikel zou er bij de toekenning van het leveringscontract, dat verliep zonder openbare aanbesteding, bijgevolg sprake zijn van een belangenconflict. Sommige van de experts kregen daadwerkelijk een vergoeding als consultant voor het bedrijf, anderen ontvingen onderzoeksgelden van GSK. (belga/ep)

zaterdag 18 april 2020

De fascistische corona-waanzin vandaag in Berlijn
Wie houdt men nu eigenlijk voor de gek?

Marc Van Ranst: "Immuniteit voor het coronavirus is in ons land niet hoog, daardoor kan er een opflakkering komen"


Professor Marc Van Ranst heeft in "Het Journaal" gezegd dat relatief weinig Belgen immuun zijn voor het coronavirus. "Er zijn nu studies aan de gang, ook bij ons, over antilichamen. Uit de eerste resultaten blijkt dat er weinig immuniteit is in landen die redelijk vlug in lockdown zijn gegaan", zei Van Ranst. "Breder gaan testen bij iedereen van de bevolking heeft weinig zin, wanneer we maar een paar procent positief gaan vinden." [Met andere woorden, men wil het niet écht weten!]

"De exitstrategie wordt bepaald door het verloop van deze epidemie. We weten nu al [waarschijnlijk na het raadplegen van zijn glazen bol] dat de bescherming (immuniteit) bij onze bevolking niet hoog is en dat betekent dat er nog een opflakkering van het virus kan komen, een tweede golf."

Bron: vrtNWS


Hoe zou hij dat weten? Uit studies blijkt dat tot 85 keer meer coronagevallen zijn dan het aantal positief geteste personen. In België ligt dat cijfer nog hoger omdat men hier sowieso weinig heeft getest. Dat zou betekenen, dat er in België bijna 4 miljoen mensen met het coronavirus zijn besmet.

Maar, Van Ranst weet nu al, dat dat niet zo is.

Ik dacht toch, dat "meten is weten"!

De anti-wetenschappelijke houding van deze 'experts' is werkelijk hallucinant!


Marc Van Ranst is een schijnheilige, onwetende dwaas, want:


Kudde-immuniteit? 1 op de 3 test positief voor Covid-19-antilichamen in piloot-straatonderzoek in Massachusetts.

Bron: Mail Online

Link:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8232857/One-people-Massachusetts-study-tested-positive-COVID-19-antibodies.html


Over de absurditeit van 'Social Distancing'

en wat een parasitaire overheid wérkelijk voor u in petto heeft:


In Europa is op dit ogenblik - eerst en vooral - Italië het toneel van de 'onzichtbare' strijd
tussen de machtigste krachten ter wereld: Rusland, de Verenigde Staten van Amerika,
communistisch China, de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),
de globalistische, 'linkse' miljardairs, Skull and Bones, de Europese Unie, het Vaticaan,
de Vrijmetselarij, de Bilderberggroep, de Trilaterale Commissie, het Comité van 300, enz...

En dat allemaal - en alléén maar - om Donald Trump van de macht te verdrijven...vrijdag 17 april 2020

Kunstmatige beademing veroorzaakt longschade die vaak dodelijk is

Het coronavirus slaat vooral toe bij mensen met een verzwakt immuunsysteem.

De ideale manier voor normaal gezonde mensen om weerstand te bieden aan het coronavirusis is door vitamine A, D en C op te nemen. Natuurlijk wil Big Pharma dat we gevaccineerd worden.

Sociale isolatie en 'binnen blijven' verhoogt de stress en ontneemt ons de opname van vitamine D door middel van zonlicht. We leven in een ecosysteem van ziektekiemen, maar het immuunsysteem van gezonde mensen kan ze makkelijk aan.


Kunstmatige beademing leidt altijd tot schade aan de longen


Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben tengevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen.

Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd.

Bron: De Volkskrant

Link:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kunstmatige-beademing-veroorzaakt-longschade~b3115853/


Acute respiratory distress syndrome


Acute respiratory distress syndrome of ARDS is een ernstige longaandoening die ontstaat ten gevolge van een ernstige ziekte van de longen zelf (bijvoorbeeld een longontsteking) of een ziekte elders in het lichaam. ARDS ontstaat doordat de primaire ziekte op nog onbekende wijze een heftige ontstekingsreactie in de longen veroorzaakt. Door deze ontstekingsreactie treden vocht, eiwitten en ontstekingscellen uit de longbloedvaten in het longweefsel. Hierdoor wordt de overdracht van zuurstof vanuit de longen naar het bloed bemoeilijkt, waardoor een tekort aan zuurstof in het bloed (hypoxemie) ontstaat. Op een röntgenfoto van de longen zijn in beide longen zogenoemde consolidaties te zien: opeenhopingen van vocht, cellen en afvalmateriaal.

ARDS is een reactie van de longen op een ernstige onderliggende aandoening. De meeste gevallen van ARDS ontstaan dan ook en dienen in ieder geval te worden behandeld op een intensivecareafdeling. In het overgrote deel van de gevallen is beademing met een beademingsmachine noodzakelijk om een voldoende zuurstoftoevoer te garanderen. Er zijn geen medicamenten voorhanden om een ARDS te behandelen. Beademing dient om de patiënt in leven te houden zodat ARDS de tijd heeft om te genezen. Helaas kan ook beademing ARDS veroorzaken, in stand houden of verergeren. De beademing dient dan ook met de grootste zorgvuldigheid te worden uitgevoerd.


Belangrijk getuigenis van Dr. Cameron Kyle-Sidell:


"De typische - ongeziene - symptomen van stervende mensen mét corona die worden beademd, worden niet veroorzaakt door corona, maar wél door de foute manier van beademing die deze bijzondere vorm van ARDS veroorzaakt."
De symptomen van corona lijken erg op die van acute hoogteziekte:

In het begin zijn de symptomen van de acute hoogteziekte mild: men klaagt over hoofdpijn, gebrek aan eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid en algemeen onwel voelen. Milde hoogteziekte wordt doorgaans goed verdragen.  De ernst van de symptomen hangt vooral af van de hoogte en het aantal dagen dat men rond 2000m heeft geacclimatiseerd, de inspanningen die men daar levert en of men er blijft overnachten.  De klachten kunnen verergeren (braken, droge hoest en kortademigheid in rust, (“men kan geen zin meer uitspreken zonder naar adem te happen”), en kunnen soms uiteindelijk evolueren tot levensbedreigende toestanden (zelden < 3000 m) zoals hoogtelongoedeem (vocht in de longblaasjes, met koorts en een droge hoest die erger wordt, en evolueert naar kortademigheid bij rust, orthopnoe (“niet kunnen platliggen want men wordt dan kortademig” [zie de toegepaste buikligging]) en tenslotte ophoesten van rozig sputum) en/of hoogtehersenoedeem (opzwellen van de hersenen, met hoofdpijn die niet meer reageert op pijnstillers, instabiele “dronkemans”gang, braken en geleidelijk verlies van het bewustzijn).

Corona zou dus geen ademhalingsprobleem zijn - géén longontsteking - maar wél een zuurstofopnameprobleem dat op acute hoogteziekte lijkt.


Dan komt ook longoedeem om de hoek kijken.

Oorzaken van longoedeem:

1. Hartfalen

Bloed wordt vanuit het hart langs de longen geleid om aldaar zuurstof te kunnen opnemen. Daarna gaat het terug naar het hart om naar de rest van het lichaam te worden gepompt. Het bloed geeft zuurstof af aan het lichaam en gaat dan weer terug naar het hart. Daar begint de cyclus dan weer opnieuw.

Als het hart niet goed functioneert en het bloed niet goed naar het lichaam wordt gepompt, kan het bloed zich in de longaders ophopen. Dit wordt linkszijdig hartfalen genoemd. De druk in de bloedvaten van je longen neemt dan sterk toe en het vocht uit het bloed wordt er als het ware uitgeperst. Dat vocht komt dan terecht in het longweefsel.

2. Directe schade aan longvaten

Het inademen van schadelijke chemische stoffen kan er ook voor zorgen dat longoedeem ontstaat. Het gaat dan om stoffen als stikstofdioxide, ammoniak of stoffen die in de lucht hangen ten gevolge van luchtvervuiling. Deze stoffen zorgen voor schade aan de wand van de bloedvaten, waardoor vocht er makkelijk uit kan treden en in de longen kan gaan zitten. Dit gebeurt ook bij inademing van de maaginhoud.

Tevens kan de vaatwand  worden beschadigd door stoffen vanuit het bloed, bijvoorbeeld na een ernstig trauma.

3. Te veel vocht in je bloed

Wanneer er te veel vocht in het bloed aanwezig is, is er sprake van overvulling. Dit kan het geval zijn bij nieraandoeningen, waardoor er te weinig vocht wordt verwijderd met de urine. Ook kan het komen door toediening van te veel (infuus)vocht. Het vocht hoopt zich dan onder andere in de longen op.Wat is er aan de hand?


1. België heeft intussen procentueel het meeste corona-doden van de wereld

2. 73 procent Vlaamse coronadoden valt nu in woonzorgcentrum 

3. Veronderstelling: Covid-19 is niet de oorzaak.

4. Veronderstelling: Er is géén sprake van 'besmetting'.

5. Oorzaak: Luchtverontreiniging

6. Voorbeeld: Prof. Guy Joos: "Er zijn aanwijzingen dat luchtverontreiniging astma en COPD erger maakt en zelfs het aantal gezonde mensen doet toenemen dat allergisch astma ontwikkelt. Erger nog, luchtvervuiling is dodelijk. Recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO, 2018) tonen aan dat er wereldwijd 7 miljoen mensen per jaar sterven aan de gevolgen van pollutie binnens- en buitenshuis. De WGO heeft fijn stof intussen erkend als carcinogeen, omdat het onder meer longkanker veroorzaakt. De Europese longartsenvereniging schat dat er jaarlijks ongeveer 500.000 Europeanen vroegtijdig sterven als gevolg van luchtpollutie. Ze beïnvloedt ook onze levensverwachting: we leven gemiddeld een jaar minder lang. Als we de luchtpollutie kunnen terugdringen tot 10 micron per kubieke meter verlengen we ons leven met minstens zes maanden.

Link: https://www.uzgent.be/nl/actueel/nieuws/Paginas/luchtvervuiling-sluipend-gif.aspx

7. Indien luchtverontreiniging de oorzaak is, verklaart dat ook waarom vooral de oudere bevolking in Italië, België en vooral ook de grote steden zo getroffen zijn!

8. Luchtverontreiniging in Europa in kaart gebracht door satellietmetingen:

Deze kaart toont de luchtverontreiniging in Europa

Dit zijn echter ook de epicentra van het zogenaamde Covid-19

Het verklaart zelfs waarom er in Wallonië minder gevallen zijn!

In Noord-Nederland zijn er ook weinig gevallen van corona.

Indien het een écht virus zou zijn, dan zou het geografisch niet zo gebonden zijn.

Dus géén 'besmetting', maar wel luchtverontreiniging
die bij verkoudheden tot ademnood lijdt en nu fout wordt toegewezen aan corona
en ook nog eens fout wordt behandeld?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------