BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 29 maart 2015

Palmprocessie vandaag in Alqosh, Irak
Palmzondag:

Antiphona - Hosanna filio David

 


Antiphona - Hosanna filio David

Tekst:

Hosanna Filio David:
Benedictus qui venit in nomine Domini,
Rex Israel: Hosanna in excelsis.


Hymnus ad Christum Regem - Gloria, laus et honor


Hymnus ad Christum Regem - Gloria, laus et honor 

Tekst:

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor, cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

1. Israel es tu rex, Davidis et inclita proles,
nomine qui in Domini, rex benedicte, venis.
 

2. Cœtus in excelsis te laudat cælicus omnis,
et mortalis homo, et cuncta creata simul.
 

3. Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit;
cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.
 

4. Hi tibi passuro solvebant munia laudis;
nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
 

5. Hi placuere tibi, placeat devotio nostra:
rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent
.

zaterdag 28 maart 2015

De communistische wanordetroepen vernielen een Katholieke Kapel in Vietnam

Công an đập phá nhà nguyện của người dân tộc H'MÔNG tuyên quang cao bằng.


La conférence de Mère Agnès Mariam de la Croix [over Syrië en Libië]:Boven: Benghazi ten tijde van 'dictator' Kadhafi
Beneden: Benghazi 'onder de hoede' van de NAVO

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft pausadviseur kardinaal Reinhard Marx openlijk van "antikatholieke" ideeën beticht:

Kardinaal Gerhard Müller reageert in het Franse katholieke tijdschrift Famille Chrétienne scherp afwijzend op een recente uitspraak van Marx, die voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie.

'Geen filiaal van Rome'
Die verklaarde onlangs dat de Duitse bisschoppenconferentie "geen filiaal van Rome" is en dat zij niet "op de synode kan wachten om ons te vertellen hoe wij hier vorm moeten geven aan het pastoraat voor huwelijk en gezin". Hij doelde daarmee op een eerdere uitspraak dat de meeste Duitse bisschoppen er voorstander van zouden zijn hertrouwd gescheiden katholieken onder voorwaarden toch tot de sacramenten toe te laten.

Geen leergezag
Gevraagd of bisschoppenconferenties zich over dergelijke doctrinaire en disciplinaire zaken kunnen uitspreken antwoordt kardinaal Müller tegenover Famille Chrétienne: "Dat is een absoluut antikatholiek idee, dat de katholiciteit van de Kerk niet respecteert. De bisschoppenconferenties hebben over bepaalde zaken gezag, maar vormen geen leergezag naast het Leergezag, zonder de paus en zonder de gemeenschap van alle bisschoppen."

'K9'
De uitspraak is brisant, omdat kardinaal Marx lid is van de 'K9', de negenkoppige Raad van Kardinalen die de paus adviseert bij de curiehervormingen.

Polarisatie
Over Marx' uitspraak dat een bisschoppenconferentie "geen filiaal van Rome" is, zegt Müller "dat bisdommen geen filialen zijn van de bisschoppenconferentie". Hij ziet in Marx' houding een gevaar van polarisatie die lokale Kerken in conflict kan brengen met de universele Kerk.

Moedig en profetisch
De Kerk moet moedig en profetisch getuigen van de integriteit van het huwelijk, zelfs als zij daarom publieke afwijzing zou oplopen. "Het is niet moeilijk het evangelie als een eenvoudige therapeutische boodschap uit te leggen, maar dat beantwoordt niet aan Christus' opdracht", aldus kardinaal Müller.

'Volstrekt ongeschikt'
Zijn fundamentele kritiek volgt op gelijkluidende uitspraken van de Duitse emeritus curie-kardinaal Paul Cordes (80), oud-prefect van de Pauselijke Raad Cor Unum, ook wel het Vaticaanse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking genoemd.

'Ongeschikt'
Die haalde in de Deutsche Tagespost scherp uit naar de uitlatingen van Marx en verklaarde daarbij de huidige leiding van de Duitse Kerk "volstrekt ongeschikt om de groeiende secularisatie tegen te gaan".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7203-scherpe-uithaal-geloofswaakhond-naar-pausadviseur

Ook kardinaal Koch bekritiseert Duitse bisschoppen over huwelijksstandpunt

De Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch heeft de Duitse bisschoppen gewaarschuwd dat de Kerk zich niet een eenvoudigweg aan de tijden kan aanpassen, zoals sommige christenen deden onder het nazi-regime. In een interview met Die Tagespost wijst Koch het voorstel van de hand van kardinaal Reinhard Marx en bisschop Franz-Josef Bode, dat de Kerk zich meer aan de "levensrealiteiten" van katholieken moet aanpassen en haar standpunt over de toelating van hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten zou moeten liberaliseren.

'Geen filiaal'
Onlangs verklaarde kardinaal Marx dat de Duitse Kerk "geen filiaal" van Rome is en dat de Duitse bisschoppen niet op de synode hoeven te wachten om zelf pastorale besluiten te nemen. Zowel kardinaal Marx als mgr. Bode vertegenwoordigt de Duitse Kerk op de gezinssynode die in oktober in Rome plaatsvindt.

Derde Rijk
Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, zei dat de woorden van mgr. Bode katholieken zouden moeten denken aan de tijd van het Derde Rijk, toen de zogeheten 'Duitse christenen', vooral protestanten, hun geloof aanpasten aan de racistische en nationalistische ideeën van de nazi's.

'Tekenen van de tijden'
Zij, aldus Koch, brachten naast de Bijbel ook "de natie en het ras" naar voren "als bronnen van openbaring, waar de Theologische Verklaring van Barmen (waarin de onderwerping van de protestantse Kerken aan de staat werd afgewezen – red.) tegen protesteerde. We moeten hier zeer zorgvuldig differentiëren en met gevoeligheid luisteren naar de tekenen van de tijden – en naar de geest die zichzelf in deze tekenen onthult: welke zijn tekenen van het Evangelie, welke zijn dat niet?"

Bekritiseren
Kardinaal Kochs opmerkingen komen kort nadat twee Duitse kardinalen hun landgenoot kardinaal Marx al bekritiseerden. De geëmeriteerde curiekardinaal Paul Josef Cordes zei onlangs: "Een kardinaal kan de pastorale benadering niet gemakkelijk losmaken van de leer, behalve als hij de bindende betekenis van Christus' woorden en de bindende woorden van het Concilie van Trente wil negeren." En de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard Müller, betichtte kardinaal Marx van "antikatholieke" ideeën.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7206-ook-kardinaal-koch-bekritiseert-duitse-bisschoppen-over-huwelijksstandpunt

donderdag 26 maart 2015

500 priesters uit Engeland en Wales roepen Bergoglio en co op om de Katholieke Leer aangaande het huwelijk trouw te blijven en hertrouwd gescheidenen niet tot de Communie toe te laten (hetgeen blasfemie zou zijn!)

Nearly 500 priests in England and Wales urge synod to stand firm on Communion for the remarried


Priests says that doctrine and practice must 'remain firmly and inseparably in harmony'


Full text of the letter and list of signatories:

SIR – Following the Extraordinary Synod of Bishops in Rome in October 2014 much confusion has arisen concerning Catholic moral teaching. In this situation we wish, as Catholic priests, to re-state our unwavering fidelity to the traditional doctrines regarding marriage and the true meaning of human sexuality, founded on the Word of God and taught by the Church’s Magisterium for two millennia.

We commit ourselves anew to the task of presenting this teaching in all its fullness, while reaching out with the Lord’s compassion to those struggling to respond to the demands and challenges of the Gospel in an increasingly secular society. Furthermore we affirm the importance of upholding the Church’s traditional discipline regarding the reception of the sacraments, and that doctrine and practice remain firmly and inseparably in harmony.

We urge all those who will participate in the second Synod in October 2015 to make a clear and firm proclamation of the Church’s unchanging moral teaching, so that confusion may be removed, and faith confirmed.

Yours faithfully.


Bron: Catholic Herald

Link:


http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/24/nearly-500-priests-in-england-and-wales-urge-synod-to-stand-firm-on-communion-for-the-remarried/

maandag 23 maart 2015

Op 23 maart 1966 was de zogenaamde 'aartsbisschop' van Canterbury Michael Ramsey op bezoek in Rome bij Paulus VI:

Het was de eerste keer in 400 jaar, dat een 'aartsbisschop' van Canterbury formeel een bezoek bracht aan het Vaticaan.

En wat deed Paulus VI ondanks het feit, dat volgens de Katholieke Leer, een anglicaanse 'bisschop' een leek is?

Paulus VI gaf zijn ring aan Ramsey.

Deze droeg de pauselijke ring tot aan zijn dood. Deze ring wordt nu nog steeds bewaard in Lambeth Palace en wordt gedragen wanneer de anglicaanse 'aartsbisschoppen' het Vaticaan bezoeken.

Paulus VI was een verrader!vrijdag 20 maart 2015

Poolse bisschoppen: "Geen Communie voor hertrouwd gescheidenen!"

De Poolse bisschoppen hebben vorige week in een verklaring duidelijk gemaakt dat hertrouwd gescheiden Katholieken niet de Heilige Communie mogen ontvangen.


De Poolse bisschoppenconferentie heeft de verklaring uitgegeven naar aanleiding van de buitengewone bisschoppensynode over het gezin die vorig jaar plaatsvond, waar onder meer de Duitse kardinaal Kasper pleitte voor het toelaten van hertrouwd gescheidenen tot de communie.

Duidelijkheid
Met het oog op de komende bisschoppensynode over het gezin, die in oktober plaatsvindt, willen de Poolse bisschoppen duidelijkheid geven over de leer van de Kerk over het huwelijk en het ontvangen van de heilige communie.

'Onmiskenbaar belang'
In de verklaring stellen de bisschoppen dat ze zich bezonnen hebben op het huwelijk en het gezin.
"Deze bezinning toont het belang aan van het gezin vanuit het perspectief van de theologie, filosofie en juridische kwesties." De Poolse bisschoppen benoemen in het communiqué het "onmiskenbare belang van het sacrament van het huwelijk, en het gezin voor de groei van het christelijk leven binnen de Kerk".

'Heilig en onverbrekelijke verbintenis'
Ze benadrukken de noodzaak van het bevorderen van pastorale zorg voor gezinnen, "om de gelovigen te sterken in het begrip en de uitvoering van het sacramentele huwelijk, begrepen als een heilig en onverbrekelijke verbintenis tussen een vrouw en een man".

Pastorale zorg
"De Leer en de Traditie van de Kerk tonen dat mensen die in een niet-sacramentele verbintenis leven zichzelf beroven van de mogelijkheid van het ontvangen van de Heilige Communie. Er moet in pastorale zorg worden voorzien voor degenen die leven in zulke verbintenissen, zodat zij in staat zijn het geloof te behouden en door kunnen gaan in de gemeenschap van de Kerk. Pastorale zorg voor degenen in een niet-sacramentele verbintenis, moet ook rekening houden met kinderen, die het recht hebben volledig deel te nemen aan het leven en de missie van de Kerk", aldus de Poolse bisschoppen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7168-poolse-bisschoppen-geen-communie-voor-hertrouwd-gescheidenen


"De Leer en de Traditie van de Kerk tonen dat mensen die in een niet-sacramentele verbintenis leven zichzelf beroven van de mogelijkheid van het ontvangen van de Heilige Communie."

Bergoglio staat weer mooi in zijn hemd!

donderdag 19 maart 2015

Katholiek Nieuwsblad: "Kritiek op paus kan nuttig zijn"

Priester Antoine Bodar heeft opzien gebaard met stevige kritiek op paus Franciscus.


Collega-priester Roderick Vonhögen reageerde vorige maand als een der eersten via Twitter: hij toonde zich onthutst. Het was bekend dat Bodar niet enthousiast was over de paus, aldus Vonhögen, "maar dit schrijf je toch niet?" Dergelijk reacties zijn begrijpelijk, klonken elders ook en klinken nog steeds. De vrijzinnige website katholiek.nl valt de orthodoxe priester zelfs aan als de "vileine Bodar die zich verlaagt" en de paus "afmaakt".

Is het echt zo erg? Antoine Bodar verweet de paus vooral gebrek aan inachtneming van de traditie. Dat zou leiden tot een verlies aan decorum, dat de Kerk schaadt. Bodar formuleerde het vinnig, maar het is precies wat Jean-Marie Guénois, vaticanist van Le Figaro, vreesde in zijn boek Jusqu'où ira François? ('Hoever zal Franciscus gaan?'): deze paus loopt met zijn 'gewoon doen' het gevaar het charisma van zijn ambt op te heffen. Bovendien bewijst een paus die zich profileert als Hercules in de Augiasstal, de Kerk geen goede dienst. Zijn schrobbering van de curie (een onbillijke "scheldrede", aldus Bodar) was voorpaginanieuws voor alle grote kranten. Maar wie wordt daar beter van, behalve die kranten zelf? Zoals Bodar opmerkte, wordt deze paus vooral toegejuicht door mensen met weinig katholiek benul: de vrijzinnigen en ongelovigen, waartoe de meeste commentatoren nu eenmaal behoren. Poeslief verzoekt Bodar deze "niet-oplettende juichers" hun verwachtingen over deze paus te matigen. "Dat voorkomt teleurstelling."

Het gaat tegen het katholieke aanvoelen in om de paus te bekritiseren. Inderdaad mag de H. Vader van ons aanhankelijkheid, gehoorzaamheid en trouw verwachten. Dat is iets anders dan alleen maar slaafse bewondering en toejuiching. Kritiek kan nodig, nuttig en terecht zijn, iets wat paus Franciscus zelf heeft erkend. Het is duidelijk dat dergelijke kritiek extra zorgvuldig naar voren moet worden gebracht, maar een katholicisme dat deze al in beginsel buiten de orde verklaart, is niet gezond. Ongerustheid kun je immers niet verbieden. Zo heeft de gang van zaken rond de gezinssynode goede katholieken wereldwijd onbehaaglijk gemaakt. Zij vermijden dit doorgaans rechtstreeks uit te spreken, maar het wordt steeds duidelijker dat breed de vraag leeft waarom de paus de discussie zo ver heeft laten komen. Waarom blijft hij zwijgen? Het is toch zijn taak in te grijpen als katholieke grenzen vervagen? Anders komen geloof en eenheid in gevaar.

Deze zorgen zijn katholiek en leven bij menig kardinaal en bisschop. Dan hebben we het niet zozeer over kardinaal Burke, maar met name over Oost-Europese en Afrikaanse prelaten. Die hebben weinig op met de West-Europese obsessie voor gescheidenen en actieve homo's. Niet dat deze niet meetellen, maar is het onlogisch – zoals de Zuid-Afrikaanse kardinaal Napier onlangs beklemtoonde – te verwachten dat het op een gezinssynode allereerst om het positieve, ongebroken christelijke gezin gaat? Dat heeft het in de moderne wereld moeilijk genoeg. Daar zijn al die gescheidenen – hertrouwd of niet – juist het bewijs van, en op een andere manier veel homo's met hun gender-activisme eveneens. Om van de betrokken kinderen – de werkelijke slachtoffers – maar te zwijgen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/7096-kritiek-op-paus-kan-nuttig-zijn

Nog meer onzin van 'Tertio': "Moderne mens is religieus dakloos"

Volgens filosoof Guido Vanheeswijck (UA en KU Leuven) is de westerse mens metafysisch en religieus dakloos geworden. Hij zegt dat in een gesprek met het weekblad 'Tertio'. Vanheeswijck onderscheidt de tijden van onze klassieke en onze moderne cultuur. [De vraag stelt zich meteen: "Wat is modern?" Betreft het niet eerder de 'post-moderne' mens of de 'hedendaagse' mens?]

“De mens werd individualistischer, daarom niet egoïstischer [Lachwekkend! Materialistischer én egoïstischer!], en weekte zich los uit het veel bredere verband waar hij in de klassieke tijd wel toe behoorde”, verduidelijkt [?] de filosoof. “We zijn metafysisch en religieus dakloos geworden [Wie is "we"?]. In de klassieke tijd hadden de mensen het praktisch bekeken veel zwaarder dan nu. Aan de andere zijde van de medaille leefde het idee dat hoe moeilijk ook, het leven uiteindelijk toch zinvol was. Er bestond een basisvertrouwen dat vanuit de christelijke achtergrond kwam [Christenen geloven, dat het aardse leven de voorbereiding is op het leven na de dood.]. Dat vertrouwen was er ook in de klassieke oudheid [Klopt niet. De heidenen geloofden niet in een hemel.]: in het geloof dat de mens onderdeel was van de natuur, die hem droeg.” [?]

“De moderne mens is de natuur gaan begrijpen en erop gaan ingrijpen, waardoor hij er zich beter tegen kan verdedigen [Tégen de natuur verdedigen?]. Tegelijkertijd verdween het basisvertrouwen en kreeg je het idee dat de mens alleen staat tegenover een te beheersen wereld. Dat er geen hogere krachten [?] zijn die hem beschutting verschaffen en dat er geen uiteindelijk doel in het leven bestaat. Dante is een goed voorbeeld om duidelijk te maken hoe het vroeger was [Dat is al héél lang geleden!]. Hij was uit zijn geboortestad Firenze verbannen en voelde zich door de mensen verraden. Zijn 'Divina Commedia' begint met een beschrijving hoe hij zich in het midden van zijn leven in een donker woud bevindt. Hij raakt in de hel en probeert er langs het vagevuur uit te raken om zo de hemel te bereiken. Om dat te doen beschikt hij over een traditie - de Romeinse dichter Vergilius is zijn metgezel - en uiteindelijk zijn geloof [Dante was een diepgelovige Katholiek!]. Die tradities hebben we niet meer [Het gaat niet over 'tradities', maar over geloof!]; om uit onze depressies te geraken, maken we gebruik van geneesmiddelen en gesprekstherapie. De hogere waarheid en zin, die deel uitmaken van de christelijke cultuur, zijn weggevallen.” [Klopt helemaal niet! Er is niets weggevallen!]

Bron: Kerknet

woensdag 18 maart 2015

Trouw: "Franciscus, de overschatte paus"

Wat paus Franciscus goed doet, heeft hij niet zelf bedacht. En wat hij zelf bedenkt, is niet goed, betoogt Antoine Bodar. De bejubelde paus is lomp en ongezond begaan met de armen. 'Juichers, matig uw verwachtingen.'

Hij spreekt de taal van het volk, om niet te zeggen van de straat, zoals het volksmenners eigen is.

Het tweede kenmerk van het tegenwoordige pausschap is de stijlbreuk, dan wel de teloorgang van stijl. Reden te meer dat Bergoglio zo aangenaam overkomt bij een volk dat de eigen lompheid in die van de paus weerspiegeld ziet.

Dieptepunt is des pausen scheldrede bij gelegenheid van het hoogfeest van de Vredevorst - een paar dagen voor Kerstmis jongstleden. Vijftien ziekten stelde de heilige vader vast bij de curie, maar hield die gevolgtrekking niet binnenshuis.

Bron: Trouw

Link:

http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3870633/2015/02/22/Franciscus-de-overschatte-paus.dhtml

dinsdag 17 maart 2015

Omgekochte journalisten

Onze aanklacht van vorige week tegen de journalisten die oorlogspropaganda tegen Syrië blijven voeren heeft enige weerklank gehad. Vooreerst kreeg ik een beschrijving van UDO ULFKOTTE, Gekaufte Journalisten. Hij was een bekend mediafiguur en voormalig journalist van de Duitse Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij getuigt hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst journalisten op verschillende wijzen omkopen (met geld, reizen en feestjes) om de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS te steunen, zo niet verliezen ze hun baan. Hij zegt dat hij zelf daaraan meegedaan heeft. Soms kwam iemand een artikel brengen met “geheime informatie” die niemand onderzocht had. De journalist moest dan in een afzonderlijk kamertje dat artikel met zijn naam ondertekenen. De geheime informatie uit zijn artikel werd daarna wereldwijd overgenomen. Zijn stelling is nu: wat de media schrijven over de internationale politiek is nagenoeg allemaal gelogen.

In Nederland werd ons artikel van vorige week netjes geplaatst op De Waarheid nu. Volkseditie voor NL. 4 maart 2014. En oraprosiria verspreidde een Italiaanse vertaling onder de titel: A tutti i Rudi Vranckx (= aan alle Rudi Vranckxen) die naar enkele parlementariërs en zelfs naar de president gestuurd werd! De voornaamste bemoediging kwam hierbij van een lezer die beweert dat er veel meer gewone burgers zijn dan we denken, die de leugens en manipulatie van de media doorzien. Moge het zo ook zijn.

Voor Frankrijk heeft François Belliat vroeger al een studie gemaakt van de wijze waarop systematisch getuigenissen geweerd worden van hen die de werkelijke toestand in Syrië vermelden. Hij ontleed de getuigenissen van P. Elias Zahloui, patriarch Gregorios III Laham, Mgr. Antoine Audo, bisschop van de Chaldeeuwse Christenen en van Moeder Agnes-Mariam. De media negeren hun getuigenis of zeggen dat het agenten zijn van “het regime”. Van Moeder Agnes-Mariam werd zelfs een tijd lang beweerd, dat zij de Franse journalist Gilles Jacquier in de val heeft laten lopen van een aanval door het leger. Ondertussen is gebleken dat zij hem waarschuwde niet naar Homs te gaan omdat het te gevaarlijk was en nu is ook bewezen dat hij door een projectiel van de rebellen gedood werd. De lastercampagne gaat evenwel nog even door. Anderijds krijgt zij ook wel uitnodigingen om te getuigen. Uitgerekend deze avond, zo kondigt KTO aan, houdt Moeder Agnes-Mariam een conferentie in Parijs.

Bron: P.D.M.

maandag 9 maart 2015

Pedofilie in de Kerk: "West-Vlaamse politie onder druk gezet door René Stockman van de Broeders van Liefde"

In de parlementscommissie seksueel misbruik legden advocaat Walter Van Steenbrugge en zijn confrater Christine Mussche gisteren een document voor waaruit blijkt dat de West-Vlaamse politie eind jaren '90 onder druk werd gezet om een pedofiliezaak bij de Broeders van Liefde in Roeselare niet verder te onderzoeken.

In 2000 bracht Humo dit verhaal reeds. Twee van de drie broeders werden nooit vervolgd; één werd veroordeeld tot vier jaar, maar werd later in beroep vrijgesproken. René Stockman - destijds provinciaal overste maar inmiddels opgeklommen tot superiore generale van de Broeders van Liefde - werpt zich dezer dagen op als felle voorstander van een strenge bestraffing van pedofiele geestelijken, maar in 2000 belde híj met de BOB van Roeselare met de vraag 'of het wel nodig was dat dat onderzocht werd, en of het niet mogelijk was om de zaak zo te houden'.

Bron: HUMO


Herlees hieronder het Humo-artikel 'Pedofilie in de kerk: Broeder Penis met de mantel der (Broeders van) Liefde bedekt' uit Humo 3142 van 21 november 2000.


Link:

http://www.humo.be/humo-dossiers/28182/pedofilie-in-de-kerk-west-vlaamse-politie-onder-druk-gezet-door-de-broeders-van-liefde
Commandeur Stockman! Bedankt voor bewezen diensten...

http://www.fracarita.org/nieuwsberichten/br-rene-stockman-is-commandeur-in-de-leopoldsorde

"De meerwaarde van het geloof in zorg en onderwijs"

 Schijnheiligheid door en door en tot op het laatste einde.

http://www.vsko.be/nieuws/boekvoorstelling-br-ren%C3%A9-stockman-%E2%80%93-6-maart

Why is the West silent?


zaterdag 7 maart 2015

Feestgedruis: "50ste verjaardag van de eerste mis van de paus in de volkstaal" - Wat is er eigenlijk aan de hand? Over de Instructie 'Inter Oecumenici':

Iedereen weet dat de 'nieuwe mis', de Novus Ordo, ingevoerd werd op de eerste zondag van de Advent van 1969. Zijn de 'feestelijkheden' nu dan niet een beetje voorbarig?

Op 7 maart 1965 trad de Instructie 'Inter Oecumenici' - Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie - van 26 september 1964 in werking.

Vandaar de woorden van Paulus VI in het begin van zijn homilie: "Vandaag inaugureren wij een nieuwe liturgische vorm in alle parochies en kerken in de wereld."

'Inter Oecumenici' is een interessant en merkwaardig document. Vooral de artikels 11-19 aangaande de vorming van de clerus en de leken.INTER OECUMENICI

ARTIKEL 5 - De liturgische vorming van de gelovigen


19 De zielzorgers moeten met ijver en geduld streven naar de uitvoering van het voorschrift in de Constitutie over de liturgische vorming van de gelovigen en hun actieve, uiterlijke en innerlijke deelneming, overeenkomstig hun leeftijd, stand, levenswijze en godsdienstige ontwikkeling. Bijzondere zorg moet besteed worden aan de liturgische vorming en de actieve deelneming van hen die behoren tot godsdienstige lekenorganisaties. Zij hebben immers de plicht aan het leven van de Kerk inniger deel te nemen en de zielzorgers ook bij een passende ontplooiing van het liturgisch leven in de parochie te helpen.Wat werd er veranderd tégen de wil van de Concilievaders in?

Enkele high-lights:

INTER OECUMENICI


ARTIKEL 1 - Het vaste gedeelte van de Mis

48 In afwachting van een algehele vernieuwing van het vaste gedeelte van de Mis:
dient men zich voortaan aan het volgende houden:

a. de wisselende gedeelten die door de schola of het volk gezongen of gereciteerd worden, bidt de celebrant niet voor zichzelf;
b. de vaste gedeelten kan de celebrant samen met de schola of het volk zingen of reciteren;
c. bij de voetgebeden aan het begin van de Mis vervalt Psalm 42 en de voetgebeden vervallen geheel, wanneer een andere liturgische plechtigheid onmiddellijk voorafgegaan is;
d. de pateen wordt in een plechtige Mis niet door de subdiaken vastgehouden, maar blijft op het altaar;
e. de secreta ofwel het gebed over de offergaven moet in een gezongen Mis worden gezongen en in andere Missen hardop gebeden;
f. de doxologie aan het einde van de canon vanaf de woorden Per ipsum tot en met Per omnia saecula saeculorum; R. Amen moet worden gezongen of hardop gebeden; gedurende de gehele doxologie houdt de celebrant zonder kruistekens te maken de kelk met de hostie een weinig omhoog en hij knielt alleen aan het einde, nadat het volk Amen geantwoord heeft;
g. in een gelezen Mis kan het volk het Pater Noster samen met de celebrant in de volkstaal reciteren; in een gezongen Mis kan het volk dit in het Latijn en na een besluit van het territoriaal kerkelijk gezag ook op door dit gezag goedgekeurde melodieën in de volkstaal met de celebrant meezingen;
h. het gebed Libera na het Pater Noster moet worden gezongen of hardop gebeden;
i. bij het uitreiken van de Communie moet de formule Corpus Christi gebruikt worden; bij deze woorden heft de celebrant de hostie een weinig boven de ciborie en toont die aan de communicant; deze antwoordt Amen en daarna geeft de celebrant hem zonder met de hostie een kruisteken te maken de Communie;
j. het laatste Evangelie vervalt; de gebeden na de Mis worden weggelaten;
k. men mag een gezongen mis opdragen alleen met een diaken;
l. bisschoppen mogen zo nodig een gezongen Mis opdragen zoals priesters.


ARTIKEL 5 - Het aandeel van de volkstaal in de Mis

57 In gezongen en gelezen Missen die met het volk gevierd worden, kan het bevoegde territoriaal kerkelijk gezag na verkregen goedkeuring en bekrachtiging van de notulen door de Apostolische Stoel, het gebruik van de volkstaal toestaan:

a. in het bijzonder bij het verkondigen van de lezingen, het epistel en Evangelie, en in de algemene voorbede of het gebed van de gelovigen;
b. naargelang de plaatselijke omstandigheden ook in de gezangen uit het vaste gedeelte van de Mis:
c. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei, in de antifoon bij de Introïtus, het Offertorium en de Communio, en in de gezangen tussen de lezingen;
d. bovendien bij de aanroepingen, in de begroetingen en dialoogformules, in het Ecce Agnus Dei, het Domine, non sum dignus en het Corpus Christi bij de communie van de gelovigen, en verder in het Pater noster met de voorafgaande aansporing en het gebed Libera.


Overigens moeten de missaals voor liturgisch gebruik behalve de vertalingen in de volkstaal ook de Latijnse tekst bevatten.

 

Dit alles gaat veel verder dan in Sacrosanctum Concilium voorzien en is zelfs in grote mate tegenstrijdig met Sacrosanctum Concilium.

Merk dus op, dat elke juridische basis ontbreekt om deze hervormingen door te voeren!Keren we nog even terug naar de Ognissanti-kerk aan de Via Appia Nuova in het Appio-Latino-kwartier net buiten de Romeinse muur van de stad, in de nabijheid van het Lateraan...

De eerste mis in het Italiaans in de geschiedenis van de Kerk ooit...

Het moet gezegd, om op slechts 459 dagen na de publicatie van Sacrosanctum Concilium (4 december 1963) tot een vrijwel volledige 'mis' in de volkstaal te komen... Het is een gigantische prestatie!

Alles leek bijna al voorbereid geweest te zijn!

Zelfs Annibale Bugnini moest toegeven, dat de ruimte die aan de volkstaal werd toegemeten, 'groter' was dan Sacrosanctum Concilium had voorzien.

Paulus VI vervolgde op 7 maart 1965 zijn preek en zei: "De nieuwe mis in de volkstaal zou herinnerd worden als het begin van een nieuwe bloeitijd voor het spirituele leven."

Toch moeten we hier een niet nader te noemen Concilie en de bul van Paus Pius VI 'Auctorem Fidei' (Denzinger 1759, 2666) in herinnering roepen. Beiden veroordeelden scherp het celebreren van de liturgie in de volkstaal.

Missen in de volkstaal zijn ook tégen hetgeen het Tweede Vaticaans Concilie gewenst en goedgekeurd heeft.

Van een "nieuwe bloeitijd voor het spirituele leven" is er natuurlijk ook niet veel in huis gekomen. Paulus VI heeft zich duidelijk vergist!

De nieuwe liturgie heeft onze kerken niet gevuld, eerder het tegendeel!

Ook van de "godsdienstige ontwikkeling van de leek" is niet veel in huis gekomen!

In plaats van 50 jaar geleden alles overhoop te gooien, had men zijn tijd en energie misschien beter besteed aan de vorming van de leek én de clerus!

Natuurlijk was Inter Oecumenici het startschot voor de totale chaos binnen de Kerk in het algemeen en de liturgie in het bijzonder!

Misschien wordt het 50 jaar na datum, tijd om vanop de liturgische puinhopen, eens terug te kijken naar de tijd van voor hét Concilie.

Misschien dat er nog een paar dingen te redden zijn!7 marzo 1965: "Hanno cambiato e tutto si è rovinato."

7 maart 1965: "Ze hebben de Mis veranderd en alles is in duigen gevallen." 


Bergoglio bij de Ognissanti-kerk met Walter 'kardinaal' Kasper links achter hem... Demonisch!

Paus Paulus VI viert de allereerste eucharistie in de volkstaal:

Een schismatieke eucharistieviering!

Tégen de Traditie!

Tégen de Leer van de Kerk!

Tégen de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie!

Een publieke daad van apostasie!

Onwettig!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------