BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 16 mei 2023

Rome, 13 Mei 2023: De wanhopige antipaus en zielige voetveeg van de Globalisten - Jorge Mario Bergoglio - ontving de jood Volodymyr Zelensky in het Vaticaan

Volodymyr Zelensky gaf Bergoglio - op de dag van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima -
een Theotokos-icoon cadeau met een zwart silhouet van het Kindje Jezus.Het gedeletete Kind Jezus is de verloochening van Christus!

maandag 15 mei 2023

BREAKING: Op 13 Mei 2023 - op de Dag van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima - was er de eerste, enorme, nucleaire 'Mushroom'-explosie in Khmelnytskyi, Oekraïne

Russische aanval op Oekraïens munitiedepot vernietigt Britse tankgranaten met 'verarmd uranium' | De enorme explosies verspreiden radioactieve deeltjes in de atmosfeer die ook naar West-Europa waaien | Gammastralingspiek gedetecteerd in de Khmelnytskyi-regio, die grote paniek onder de bevolking veroorzaakt


zaterdag 13 mei 2023

KAVlaanderen veroordeelt de ontvangst van Zelensky door Bergoglio

Bergoglio en Zelensky spotten - op 13 mei - met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima

Ondanks Bergoglio is het Vaticaan nog steeds NIET de pastorie van het Witte Huis!

Bergoglio de Apostaat: Hofnar van de Deep State“Rome zal het geloof verliezen en zetel worden van de antichrist”


BERICHT UIT LA SALETTE - 1846

Maria’s woorden:

1. “Melanie, wat ik je nu ga zeggen zal niet altijd geheim blijven; je kunt het in 1858 publiek maken.
2. De priesters, de plaatsvervangers van mijn Zoon, de priesters zijn door hun slecht leven, door hun oneerbiedigheden en hun goddeloosheid bij het vieren van de heilige geheimen, door hun liefde voor geld, hun zucht naar eer en genot, de priesters zijn riolen van onzuiverheid geworden. Ja, de priesters vragen om wraak en de wraak hangt hun boven het hoofd. Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheden en hun slechte leven opnieuw mijn Zoon kruisigen! De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen ten Hemel en roepen de wraak af. En ziehier de wraak voor hun deuren, want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk; er zijn geen edele zielen meer, er is niemand meer die waardig is om het onbevlekte Slachtoffer aan de Eeuwige Vader aan te bieden ten gunste van de wereld.
3. God gaat slaan op een manier zonder weerga.
4. Wee de bewoners der aarde! God gaat zijn toorn uitputten, en niemand kan zich onttrekken aan zoveel gesels tegelijk.
5. De hoofden, de leiders van het volk van God, hebben het gebed en de boete verwaarloosd, en de duivel heeft hun verstand verduisterd. Zij zijn dwaalsterren geworden, de oude duivel zal ze met zijn staart meeslepen om ze te doen vergaan. God zal het oude serpent toestaan verdeeldheid te brengen onder de heersenden, in alle gemeenschappen en in alle gezinnen; men zal aan fysieke en morele ziekten lijden. God zal de mensen aan zichzelf overlaten en zal gesels zenden die elkaar langer dan vijfendertig jaar zullen opvolgen.
6. De gemeenschap staat aan de vooravond van de allerverschrikkelijkste geselingen en de allergrootste gebeurtenissen. Ge kunt er op rekenen met een ijzeren roede gegeseld te worden en de kelk van Gods toorn te drinken.
...
33. Dit is de tijd; de afgrond opent zich. Zie: de koning der koningen van de duisternissen. Hier is het beest met zijne dienaren, dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de lucht verheffen om tot aan de hemel te stijgen; hij zal gewurgd worden door de adem van de Aartsengel Michaël. Hij zal vallen en de aarde, die sedert drie dagen in voortdurende bewegingen zal zijn, zal haar vurige schoot openen; hij zal voor eeuwig met al de zijnen gestort worden in de eeuwige afgronden der hel. Dan zullen het water en het vuur de aarde zuiveren en alle werken van de hoogmoed der mensen verslinden en alles zal vernieuwd zijn: God zal gediend en verheerlijkt worden.”

dinsdag 9 mei 2023

KAVlaanderen veroordeelt de vandaag gepubliceerde 'Canon van Vlaanderen'

Vanuit Katholiek perspectief is de 'Canon van Vlaanderen' een weerzinwekkend gedrocht, dat omwille van zijn maçonnieke inspiratie totaal onaanvaardbaar is9 experten - zowel historici, filosofen, journalisten en kunsthistorici - hebben deze chronologische lijst samengesteld, naar het voorbeeld van de Canon van Nederland. De bekendmaking van de Vlaamse Canon stond in oktober vorig jaar al op de agenda, maar de selectie nam meer tijd in beslag dan verwacht.

Uit meer dan 500 mogelijke onderwerpen werden uiteindelijk 60 zogenoemde “vensters” gekozen. Hoewel de opdracht werd gegeven door de Vlaamse regering en vooral N-VA veel belang hecht aan deze lijst, beklemtoont de commissie dat de Canon zonder politieke inmenging tot stand kwam [LOL].

Dus, wel de Waalse Grootste Belg 'Jacques Brel', maar niet de Vlaamse Grootste Belg 'Pater Damiaan' om maar iets te noemen! Trouwens, alle personen die in de 'canon' genoemd worden, zijn een totale miskleun!

De pijnpunten zijn dus niet alleen maar Hugo Claus (met zijn euthanasie), de (genocidaire) 'de pil' of de fictie van het zogenaamde 'homohuwelijk' dat wettelijk niet eens bestaat, maar hét grote pijnpunt betreft vooral hetgeen er niet vermeld wordt, maar wél wordt doodgezwegen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------