BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 27 juni 2022

Clarence Thomas - Amerikaans jurist - en rechter bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten: "Ik ga naar de Heilige Mis voordat ik naar het werk ga."


In zijn instemmende opinie bij Dobbs v. Jackson Women's Health Organization
- het arrest dat in juni 2022 anti-abortuswetten weer mogelijk maakte -
stelde Clarence Thomas expliciet andere mijlpaalarresten ter discussie,
meer bepaald:

Griswold v. Connecticut (recht op contraceptie),

Obergefell v. Hodges (homohuwelijk)

en Lawrence v. Texas (maakte anti-sodomiewetten ongrondwettig).

Hij schreef dat het Hof de plicht had
de "fout" van deze precedenten recht te zetten.

Clarence Thomas (links) dient samen met Richard Chisolm de Heilige Mis in de kapel van het St. John Vianney Minor Seminary, Isle of Hope, Georgia, USA


Rechter Clarence Thomas van het Amerikaanse Hooggerechtshof:
“De dagelijkse Mis helpt me om mijn werk, een seculier werk,
op de juiste manier en om de juiste redenen te doen."

Onze gebeden voor deze grote verdediger van het Leven en de Waarheid.

zondag 26 juni 2022

"Abortus = moord" is niet de overtuiging van de Tsjeven van de CD&V


Na het nieuws uit de Verenigde Staten, werd onder meer door Gwendolyn Rutten van Open VLD opnieuw gepleit voor een versoepeling van de abortusregels in ons land. Nochtans werd die discussie in september 2020, in volle onderhandelingen voor een nieuwe federale regering, ook al gevoerd. En bij CD&V lag de vraag tot versoepeling toen erg moeilijk. Sammy Mahdi, sinds gisteren de nieuwe partijvoorzitter maar destijds nog federaal parlementslid, zei toen in "De afspraak op vrijdag": "Als anderen vinden dat abortuswet versoepeld moet worden, vorm dan een regering zonder ons".

Is er vandaag wat CD&V betreft wel al een opening?  "We hebben aangegeven dat er een expertencommissie moet komen die een multidisciplinair onderzoek voert om te kijken hoe je dat best doet", zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in "De zevende dag". "Ik heb partijen horen zeggen dat de bedenktijd die vandaag op 6 dagen zit, verkort moet worden naar 48 uur. Maar een aantal abortusklinieken geven aan dat dat misschien niet het beste is om te doen."

"Wat ik vooral vraag is om daar op een serieuze manier mee om te gaan. Ik maak me ook ernstige zorgen als ik zie wat in de Verenigde Staten gebeurt, een aantal van de verworvenheden zijn niet definitief en op dat vlak moet je blijven strijden voor een aantal rechten ten aanzien van vrouwen die effectief overgaan tot abortus. Ik denk dat je daar een aantal beschermingsmaatregelen in moet passen, maar liefst niet door politieke spelletjes te spelen. Laten we dit op een serieuze manier aanpakken. Vandaar de vraag van onze partij om een expertencommissie samen te roepen."

Voor CD&V blijft abortus dus een vrouwenrecht, bevestigt Mahdi. "Ik heb bepaalde partijen, om Vlaams Belang dan bij naam te noemen, de voorbije tijd ook wel horen communiceren over een verbod bij ons. Je moet je daar zorgen over blijven maken: en er niet van uitgaan dat we dat verworven hebben en dat dat altijd zo zal blijven."

En wat als de expertencommissie een versoepeling steunt? "Je moet eerst luisteren naar de expertencommissie en dat moet breder gaan dan alleen de termijnen. Ik herinner me nog, net voor de vorming van de nieuwe federale regering, dat alle partijen afkwamen met een bepaalde termijn: de ene zei 18 weken, een andere zei 20 weken en ik denk dat ik de PVDA zelfs tot 24 weken heb gehoord. Je krijgt dan soort van opbod, waarbij je je afvraagt voor wie dit precies is: om de eigen achterban te paaien om de meest progressieve te zijn of in het belang van de vrouwen zelf. Laat de belangen van de vrouw voorop staan."

Bron: vrtNWS


Wanneer zegt de CD&V haar Nazistische abortus-ideologie vaarwel?

Verschillende moorddadige ideologieën hebben geprobeerd een einde te maken aan het verbod op abortus. Onder meer het liberalisme, het communisme en het nationaalsocialisme waren hier 'succesvol' in. Nazi-Duitsland gebruikte abortus in veel gevallen om het Germaanse ras zo 'puur' mogelijk te houden. In het totalitaire China werd abortus voor de éénkindpolitiek gebruikt om de bevolkingsgroei af te remmen.

Een 'fijn' gezelschap, beste 'groene' Sammy!Het Vijfde Gebod: "Gij zult niet doden" (Exodus 20,13)zaterdag 25 juni 2022

"Net voorzitter en Sammy Mahdi (CD&V) geeft andere partijen al veeg uit de pan"


Le nouveau CD&V est arrivé. Sammy Mahdi was nog geen minuut officieel voorzitter, of het stuur van de partij werd helemaal omgegooid. Over compromissen geen woord in zijn voorzittersspeech. Wél een sneer naar de andere partijen. De liberalen (egoïsme), socialisten (overheidsbetutteling) én groenen (niet verstandig) kregen er flink van langs. Dat belooft voor de cohesie in de regeringen.

Maar aan de andere kant ben je pas een échte Tsjeef wanneer je al je idealen aan de kant schuift, en dus ook een egoïst, een betuttelaar en niet verstandig bent. Maar, pas op... zonder overtuiging, hé!

In Leuven zijn de zogenaamde 'schachten' intussen afgeschaft, maar de Tsjeven kennelijk nog niet. Dus, nooit meer: “Ik ben niks! Ik kan niks! Ik ben een domme schacht.” Voortaan is het in Vlaanderen alleen nog maar:
“Ik ben niks! Ik kan niks! Ik ben een domme Tsjeef!”

Daarom is het ook goed, dat de kiezer de CD&V bij de laatste verkiezingen al irrelevant gemaakt heeft!

Beste Sammy, haal er nog een homo-vlaggetje bij, de Vlaamse 'bisschoppen' kunnen een dergelijke actie wel smaken! Of geeft het Katholiek onderwijs in Vlaanderen de doodsteek! Of zet de grenzen nog wat méér open! Of laat Annelies Verlinden met haar avondklok de Vlamingen nog maar ééns in hun eigen huis opsluiten!

Wat rest voor de CD&V is... voorgoed verdwijnen!

Immanente gerechtigheid!

De nieuwe nihilistische voorzitter van CD&V Sammy Mahdi 'betreurt' de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat gisteren ‘Roe vs. Wade’ schrapte

Een kind bestempelen als 'ongewenst', zegt niets over het kind,
maar alles over de maatschappij die 'ongewensten' doodt.
Typisch voor een regime dat zich geallieerd heeft
met het Nazi-regime in Kiev!
Nogmaals: Abortus is géén 'vrouwenrecht' waarvoor de CD&V volgens de Mahdi 'gestreden' heeft (vrt Radio 1). Abortus is een schending van de mensenrechten, in het bijzonder is het een schending van de rechten van het ongeboren kind. Abortus is zonder meer wat het is en dat is MOORD!

Iedereen die lid is van CD&V en iedereen die voortaan stemt op CD&V maakt abortus dus effectief mogelijk en faciliteert het. Iedereen die medewerking verleent aan abortus is volgens het Kerkelijk Recht automatisch geëxcommuniceerd, hetgeen o.a. inhoudt dat men de H. Communie niet meer mag ontvangen en dan men uiteindelijk naar de hel gaat. Zo simpel is het!

Een 'pervers-christelijke' partij die met zijn vermeende 'homo- en vrouwenrechten' ook nog  eens openlijk kindermoord aanmoedigt, is gedoemd om te verdwijnen omdat ze anti-katholiek en waarlijk satanisch is!

De duivel heeft echter geen enkele sympathie voor zijn aanbidders. Duivelaanbidders zoals de Mahdi denken dat de duivel God de hemel uitschopt, de boel overneemt en gaat runnen op 'onze' hedonistische manier. Maar na een paar levels hoger op de satansladder komen deze duivelaanbidders erachter dat de duivel lang niet zoveel macht heeft als God. En dat zijzelf uiteindelijk zullen branden in de hel.

De duivel heeft uiteindelijk drie hoofddoelen: (1) God beledigen, (2) ervoor zorgen dat God niet aanbeden wordt en (3) dat de zielen van de mensen verloren gaan. Maar, vergeet echter nooit dat de duivel reeds verslagen is en dat gebed tot God een effectief wapen is tégen abortus!

vrijdag 17 juni 2022

De Synagoge van Satan in actie

De joden Boris Johnson en Volodymyr Zelenskyy steken een kaarsje op
in de Mikhailovsky Zlatoverkhy Kathedraal in Kiev, 17 Juni 2022

zaterdag 11 juni 2022

Justin Bieber nu ook slachtoffer van het corona-vaccin

"I love you guys and keep me in your prayers"


Het gezicht van de Canadese popster Justin Bieber is half verlamd door een zeldzame infectieziekte. Dat meldt de zanger in een video op Instagram. De ziekte is meteen ook de reden waarom hij een reeks concerten moest schrappen. "Ik weet niet hoe lang het gaat duren", zegt hij.


In een korte video op zijn Instagrampagina heeft Bieber meer uitleg gegeven over een reeks concerten die hij recent moest annuleren "wegens ziekte". De Canadees vertelt dat hij aan het zogenoemde Ramsay Hunt-syndroom lijdt. Dat is een zeldzame infectieziekte die naast gedeeltelijke gezichtsverlamming ook oorpijn, duizeligheid en huiduitslag veroorzaakt.

Dit was al géén gemakkelijk jaar voor de familie Bieber, aangezien Justins vrouw Hailey in maart in het ziekenhuis werd opgenomen voor een klein bloedstolsel in haar hersenen, waardoor ze symptomen kreeg van een beroerte.

Link:

https://people.com/health/hailey-bieber-thanks-fans-for-their-kind-messages-after-explaining-her-mini-stroke-and-hospitalization/


Hoewel deze symptomen typische bijwerkingen zijn van de COVID-19-vaccins, wordt hun vaccinstatus nergens vermeld.

vrijdag 10 juni 2022

maandag 6 juni 2022

Matteüs 10:31 "Vreest dus niet; gij zijt méér waard dan een zwerm mussen."


Matteüs 10:28

Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden,
doch de ziel niet kunnen doden; vreest liever hem - de Satan -
die én ziel én lichaam in de hel kan verderven.Onze voorouders wisten dat om vrij te zijn, je eerst en vooral onbevreesd moet zijn. Je moet ervan overtuigd zijn, dat het de moeite loont om voor de vrijheid te vechten en zelfs bereid zijn om ervoor te sterven: Voor outer en heerd. Je moet geloven, dat je een soeverein - door God geschapen - mens bent en dat je 'rechten' rechtstreeks van God komen, en niet van één of andere regering. God heeft de mensen echter nooit een Vrije Wil gegeven om zomaar te doen en laten wat ze willen, maar Hij heeft bepaald dat onze vrijheid moet worden uitgeoefend binnen het kader van Zijn morele Wet. Als je dit gelooft - zoals onze voorouders deden - heb je de basis om iets echt geweldigs uit te bouwen. Hoe ver zijn we tegenwoordig echter gevallen?

De fundamentele beginselen waarop onze aangeboren en onvervreemdbare rechten als mens zijn gebaseerd, komen voort uit het zogenaamde Natuurrecht. Het Natuurrecht wordt door de Rooms-Katholieke Kerk gedefinieerd als 'niets anders dan het licht van begrip dat door God in ons is geplaatst; daardoor weten we wat we moeten doen en wat we moeten vermijden. God heeft dit licht of deze onveranderlijke wet bij de schepping gegeven.' Het biedt de onmisbare morele basis voor de opbouw van de menselijke gemeenschap. Vrijheid is dus de macht - geworteld in de rede en de wil - om te handelen of niet te handelen, om dit of dat te doen, om zo uit zichzelf weloverwogen daden te stellen. De vrijheid bereikt haar volmaaktheid wanneer ze gericht is op God. Zolang de vrijheid niet definitief gevestigd is in haar uiteindelijk goed dat God is, impliceert zij de keuzemogelijkheid tussen goed en kwaad, dus de mogelijkheid om te groeien in volmaaktheid of te bezwijken en te zondigen. De keuze voor ongehoorzaamheid en voor het kwaad is een misbruik van de vrijheid en leidt tot de "slavernij van de zonde".

Deze vrijwel algemene, hedendaagse slavenmentaliteit manifesteerde zich zeer duidelijk tijdens de zogenaamde 'corona-crisis'. Onze eigen regeringen - in hun zucht naar steeds méér macht - hebben een monster losgelaten. Met het verschijnen van elke nieuwe krantenkop voedt dit monster zich met steeds méér angst. Het begon of eindigde niet met Covid-19 of andere epidemieën. Maar, sluit jezelf toch maar op want de apenpokken, de terroristen of de Russen komen eraan. Oh ja, en de wereld vergaat over tien jaar als gevolg van de klimaatverandering. Beter stoppen met autorijden zodanig dat de wereldelite meer privéjets en luxejachten kan kopen. En je moet zeker ook bang zijn om naar het buitenland te reizen en dan nog die buitenaardse wezens... Aan het paniekerige spervuur ​komt nooit een einde. Als antwoord op al deze bedreigingen komen de regeringen dan met allerlei 'maatregelen' die - in naam van de 'veiligheid' - de vrijheid steeds verder beknotten. Het is bijna alsof 'veiligheid' de nieuwe religie is geworden. En zo leven we nu al jaren en jaren. Het is moeilijk om niet beïnvloed te worden.

Maar, waarom zouden onze regeringen en hun lakeien in de nieuwsmedia dit hun eigen volk aandoen? Eenvoudig om ons te onderwerpen aan hun wil. Een angstige bevolking gaat met bijna alles mee. Als de bevolking wordt beheerst door angst, is ze gemakkelijk te verdelen en te beheersen. En regeringen krijgen zo wat ze willen. Tijdens de zogenaamde corona-crisis verraadden de mensen hun buren en belden ze de politie naar aanleiding van een eenvoudig huisfeestje. Allemaal gedreven door ingeprente angst, allemaal verstoken van menselijke empathie. Typisch voor de super-egoïsten die nu dit land en de rest van Europa bevolken.

Veel landgenoten waren voor de zogenaamde 'corona-crisis' al rijp voor de psychiatrie. We hebben tegenwoordig een eindeloze lijst van geneesmiddelen voor angst en depressie, en een epidemie van pornoverslaving, met daarnaast nog een opioïde crisis met het opkomen van waandenkbeelden zoals mensen die van geslacht zouden kunnen veranderen of mensen die zouden kunnen kiezen welk van de 78 geslachten het meest bij hem of haar past. Maar, nog steeds kijken wij gefascineerd naar de geweldorgie die door Hollywood wordt geregisseerd en dagelijks op de televisiekijkers wordt losgelaten. Dan zijn er nog de asociale media en de nieuwe 'influencer'-klasse. De 'Amerikanisering' van Europa voorspelt niet veel goeds voor een gezonde, functionerende samenleving.

Niet alleen zijn angstige mensen gemakkelijk te controleren, maar zij zijn ook niet in staat om op een normale menselijke manier te functioneren. Mensen moeten bij andere mensen zijn, niet geïsoleerd zijn en niet denken dat ze kunnen 'communiceren' via telefoons en computers. We zijn sociale wezens die geschapen zijn om risico's te nemen, en om nieuwe dingen uit te proberen, te leren, te creëren en te verkennen. We kunnen dat niet doen wanneer we vermoeden dat alles en iedereen een persoonlijke bedreiging vormt voor onze gezondheid, of wanneer we denken dat we op de rand van een nucleaire oorlog staan, of wanneer we bang zijn voor voedseltekorten, of wanneer we denken, dat we de verwarming, het water of de levensmiddelen in de nabije toekomst misschien niet meer kunnen betalen. Wanneer we dit punt bereiken, beginnen we automatisch psychische aandoeningen, verslavingen en neuroses te ontwikkelen, zeker wanneer elk metafysisch denken verdwenen is.

Aangezien 'wetenschap' - nog zo een vorm van moderne 'religie' - tegenwoordig wordt gezien als het vermeende antwoord op alles wat fout gaat, zich uitsluitend richt op het zintuiglijk waarneembare, kan de wetenschap géén oplossing zijn voor de échte problemen waarmee een mens geconfronteerd wordt. De metafysica aan de andere kant richt zich echter op wat zich aan de waarneming onttrekt. Wat zich onttrekt aan het zintuiglijke waarneming en daar in zekere zin bovenuit gaat, is in eerste instantie de aard en betekenis van het bestaan, het existeren, het er-zijn van iets, van de dingen, van ons mensen. Vrijheid is uiteindelijk het ideaal van de metafysica. En de ultieme vrijheid bereikt haar volmaaktheid wanneer ze gericht is op God.

Vrijheid is nooit meer dan één generatie verwijderd van uitsterven. Het is de moeite waard om op te komen voor onze door God gegeven rechten en niet toe te geven aan angst, die alleen maar dient om ons tot slaaf te maken. Vrijheid is nog steeds de moeite waard om voor te vechten en het is niet zo moeilijk als het lijkt.

Stap één: STOP DE ANGSTPSYCHOSE!

zaterdag 4 juni 2022

15 mei 2022 | Heilige Mis en Heilig Vormsel in de Traditie en twee epische Preken van Bisschop Richard Williamson in Warschau, Polen

"Christus, heers over ons!"

"De politiek is een instrument van de Duivel om zielen naar de hel te voeren!"

"Wij zijn niet geïnteresseerd in de moderne vernieuwingen!"

"De moderne tijd staat op het punt om zwaar gestraft te worden door God!"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------