BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 6 juni 2011

Blaise Pascal (1623 -1662)

Blaise Pascal stelt met klem, dat de rede haar eigen grenzen moet kennen en dat zij moet buigen voor de door God gegeven werkelijkheid.

Pascal dit aussi dans les Pensées que les vérités de la foi sont au-dessus de la raison en non pas contre. Cela signifie que la raison ne peut donner à la religion ses limites: elle ferait mieux de reconnaître les siennes! La religion ne peut pas avoir de fondement rationnel. Une religion « rationnelle » ne serait rien d’autre qu’une religion réduite à une morale religieuse compatible avec les normes de la raison.

La religion conserve sa place pour évoquer ce qui figure au-delà de ces limites. La science n’est pas une morale, ni une religion. Elle n’est pas non plus une philosophie.

zondag 5 juni 2011

CHI RHO

Paus Benedictus in Zagreb, Croatië


400.000 gelovigen wonen pauselijke mis bij in Zagreb

Vanmorgen hebben zo’n 400.000 gelovigen op de tweede dag van het pausbezoek aan Kroatië de mis bijgewoond die Benedictus XVI opdroeg in de hippodroom van Zagreb.

In zijn homilie onderstreepte de Paus het belang van het gezin. Hij wees ook op het missionair karakter van het gezin en op de plaats van het gezin in de Kerk.

De Paus zei ook de staten wetgevende maatregelen moeten nemen om de gezinnen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Benedictus XVI zei ook dat de gezinnen een uiterst belangrijke rol spelen in de geloofsoverdracht. ‘Het christelijk gezin is een speciaal teken van de aanwezigheid en de liefde van Christus’, aldus de Paus.

Benedictus XVI herinnerde aan de woorden van zijn voorganger, Johannes Paulus II, die stelde dat het gezin een actieve rol moet spelen in de zending van de Kerk. Hij riep de ouders op hun kinderen te leren bidden en samen met hen te bidden. Ook vroeg hij in de bijbel te lezen in gezinsverband.

In de hedendaagse samenleving is de aanwezigheid van christelijke gezinnen meer dan ooit noodzakelijk, aldus de Paus. Hij betreurde dat het gezin in Europa onder grote druk staat. Het gezin moet gebaseerd blijven op het huwelijk, stelde Benedictus XVI. Hij kantte zich tegen het samenwonen voor het huwelijk of als alternatief voor het huwelijk.

Bron: RKnieuws.net

Vijftigduizend jongeren in gebedswake met de Paus

De eerste dag van het pausbezoek aan Kroatië is zaterdagavond afgesloten met een gebedswake met jongeren in Zagreb. Er kwamen zo’n 50.000 jongeren opdagen. De gebedswake werd afgesloten met een eucharistische aanbidding.

De Paus zei onder meer dat de jeugd een tijd is die de Heer geeft om de zin van het leven te ontdekken. Wie de weg van Jezus wil gaan moet zich engageren en niet terugschrikken voor persoonlijke offers, zei Benedictus XVI.

De Paus riep de jongeren op zich niet te laten desoriënteren door beloftes van goedkope successen en van een levensstijl die het innerlijke verwoest. ‘Laat U niet vangen door het materiële’, aldus de Paus.

Bron: RKnieuws.net

Arab Christian flashmob in Beirut: Christos anesti - Grieks - Χριστὸς ἀνέστη - Christus is verrezen!!!هذا اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح و نتهلل به
Haza hoa al yoom Allazi sanaho al rabe, falnafrah w lentahell behi,
Dit is de dag die God schiep, laat ons vandaag blij zijn en vieren.

المسيح قام من بين الاموات و وطئ الموت بالموت
Al-Masih qam min bain ‘il-amwat, wa wati al mowt bil mowt,
De Messias, Christus, is opgestaan uit de dood, en door Zijn dood, vertrappelde Hij de dood,

و وهب الحياة للنين في القبر
wa wahab’l hayah lil ladhina fi’l qubur,
en gaf Hij leven aan hen die in graven rusten.

Χριστοσ αηεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατισας
Khristos anesti ek nekron, Thanato thanaton patisas,
De Messias, Christus, is opgestaan uit de dood, en door Zijn dood, vertrappelde Hij de dood,

και τοις εν τοις μνημασι ζωην χαρισαμενος
Kai tis en tis mnimasi Zo-in kharisamenos
en gaf Hij leven aan hen die in graven rusten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------