BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 16 juni 2023

Juni = Heilig-Hartmaand

In Paray-le-Monial ontstond het Heilig-Hartfeest: Op de Vrijdag na de Achtdaagse / het Octaaf van Sacramentsdag oftewel de derde vrijdag na Pinksterenwoensdag 7 juni 2023

Wie is de Paus?

MOGELIJKHEDEN:

  • Franciscus/Bergoglio is de paus en is dat al tien jaar
  • Franciscus/Bergoglio werd paus toen Paus Benedictus stierf
  • De Zetel is vacant sinds het overlijden van Paus Benedictus
  • De Zetel is vacant sinds het overlijden van Paus Pius XII
  • Het pausdom bestaat niet meer, als het al ooit heeft bestaan, Vaticanum I was een vals concilie, de poorten van de hel hebben gezegevierd
  • Ik weet het niet!!!


Breng hieronder uw stem uit!

LINK:


https://canon212voice.com/2023-who-is-the-pope/


zaterdag 3 juni 2023

Mauro Kardinaal Gambetti verrichtte vandaag in de Sint-Pietersbasiliek te Rome een openbare Rite voor Eerherstel van de geschonden Goddelijke Eer na de ontheiliging van het Altaar van de Confessie die plaatsvond op 1 juni 2023


De Aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek te Rome - Mauro Kardinaal Gambetti - verrichte vanmiddag om 12.00 uur aan het Altaar van de Belijdenis (de Confessio), met de Kanunniken van het Kapittel van de Sint-Pieter en in de aanwezigheid van de gelovigen, een boeteritueel naar aanleiding van de gebeurtenissen van donderdag laatstleden (1 juni 2023). Net voordat de Basiliek zou sluiten, naderde een man (een 34-jarige met de Poolse nationaliteit) het altaar, kleedde zich snel uit en beklom het altaar. Op zijn rug had hij met een viltstift geschreven: "Save children in Ukraine" ("Red kinderen in Oekraïne"). Hij schreeuwde niet en verzette zich niet tegen de verraste bewakers die hem van het altaar probeerden te halen. Hij werd gesommeerd zijn kleren weer aan te trekken en werd vervolgens door de Vaticaanse gendarmerie afgevoerd ter identificatie. Onmiddellijk daarna werd de man, volgens de bepalingen van het Verdrag tussen Italië en de Heilige Stoel, door de Vaticaanse autoriteiten overgedragen aan de Italiaanse politie die hem natuurlijk meteen in vrijheid stelde, maar met de 'verplichting' om het Italiaanse grondgebied te verlaten.

In de Katholieke Kerk wordt een daad van genoegdoening - inclusief liturgie - verricht om de heiligschennis door anderen - begaan tegen Christus - te compenseren of goed te maken. Zodoende stond zaterdagmiddag Kardinaal Gambetti samen met de Kanunniken van het Sint-Pieterskapittel voor het - als teken van boetedoening - kale hoogaltaar. Allereerst legde hij de betekenis van de rite uit: "Wij zijn hier samengekomen om opnieuw ons Geloof te belijden en om de Barmhartigheid van God af te smeken". Toen vond de Liturgie van het Woord plaats waarbij Kardinaal Gambetti o.a. de volgende reflecties maakte: "Het is de structuur van de zonde die oorlog voedt, het is de structuur van de zonde die onze samenlevingen bewoont, het is de structuur van de zonde die een persoon drijft om een ongepast - écht onaangenaam gebaar te stellen - hier op het Altaar van de Confessie."

Kardinaal Gambetti vroeg God om vergeving voor onze zonden: "Heer, wij vragen Uw Vergeving. Reinig ons! Reinig ons!" De liturgie ging vervolgens verder met het reciteren van de Geloofsbelijdenis, de wijding van het water, de boetelitanieën en de besprenkeling van het altaar met wijwater. Twee zusters van de 'Dochters van Sint-Jozef' - de nonnen die voor alle altaren in de Vaticaanse basiliek zorgen - begonnen met het aankleden van het altaar door de altaardwaal op te leggen en open te vouwen. Daarna werden de kaarsen, het kruis en de bloemen geplaatst. Vervolgens werd het altaar door Mauro Kardinaal Gambetti bewierookt. Daarna nodigde Kardinaal Gambetti de aanwezigen uit om het Onze Vader te bidden, waarna de zegen volgende. Tot slot werd het Salve Regina gezongen.

De pijnlijke gebeurtenissen van donderdag laatstleden te Rome illustreren eens te meer de ware aard van het Bergogliaanse anti-pontificaat dat uitsluitend in dienst staat van de Antichrist!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------