BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 31 december 2021

dinsdag 28 december 2021

28 december: De Heilige Onnozele Kinderen


Op deze dag herinnert de Katholieke Kerk zich het martelaarschap
van de onschuldige jongetjes van Bethlehem,
die op last van koning Herodes de Grote werden gedood.

Het betreft de zogenaamde 'Kindermoord van Bethlehem'.

De Katholieke Traditie leert dat Herodes in zijn willekeur
daarmee brandend onrecht heeft gedaan.

maandag 27 december 2021

De echo van de bergen van Bethlehem: Eer zij God in onze dagen

« Noël languedocien » Les Anges dans nos campagnes - Gloria in excelsis Deo

Het Latijnse refrein dateert uit de 2e eeuw


zaterdag 25 december 2021

De oudste pictorale voorstelling van de Geboorte van Christus met de Ster van Bethlehem (einde 2de - begin 3de eeuw) uit de Catacomben van Priscilla te Rome


Kerstboodschap van Paus Benedictus XVI

Op 25 december 1944 celebreerde Paus Pius XII de Heilige Mis in de Sint-Pietersbasiliek te Rome samen met 75.000 gelovigen

Op 25 december 390 verbood Sint-Ambrosius keizer Theodosius de toegang tot de Kathedraal van Milaan en dwong hem tot publieke boetedoening voor het 'Bloedbad van Thessaloniki' dat plaatsvond in 390 n.C.

Op 25 december 800 kroonde Paus Leo III in de oude Sint-Pietersbasiliek te Rome Karel de Grote tot Keizer van de Romeinen

Op 25 december 496 wordt Clovis, Koning der Franken, in Reims door Sint-Remigius, Bisschop van Reims, gedoopt waardoor het Koninkrijk van de Franken het Koninkrijk van Christus binnengaat

Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est


KERSTMIS 2021 - TI ADORO O CROCE SANTA

vrijdag 24 december 2021

Adeste Fideles - Notre Dame 2016

De Ster verschijnt boven BethlehemOp de weg van de geschiedenis zijn er altijd mensen die verlicht worden door het Licht van de Ster van Bethlehem. Zij vinden de weg en raken zo tot bij Hem. Zij doen dat elk op hun eigen manier, maar ervaren hetzelfde als de Drie Wijzen uit het Oosten. De Wijzen zijn dus niet alleen op weg gegaan, maar zijn ook iets nieuws begonnen. Er werd een nieuwe baan gelegd.

Een nieuw Licht is over de wereld neergekomen. De mensen zullen blijvend naar dit Kind op zoek gaan en steeds weer verlicht worden door de vreugde die Hij alleen kan geven. Het Licht van Bethlehem blijft in heel de wereld stralen. Tot hen die het aanvaard hebben, zegt de Heilige Augustinus: “Door Christus te erkennen als onze Koning en Priester die voor ons gestorven is, hebben ook wij Hem geëerd alsof wij goud, wierook en mirre hadden aangeboden; we moeten er alleen nog van getuigen door een andere weg in te slaan dan degene die we genomen hadden”.

WIJ HEBBEN DE STER GEZIEN EN ZIJN GEKOMEN!!!

woensdag 15 december 2021

Een dikke proficiat aan alle niet-gevaccineerden omdat ze niet gezwicht zijn voor de propaganda en niet toegegeven hebben aan de chantage vanwege het regimeBeste niet-gevaccineerden, nog even volhouden, want de ongrondwettelijke, genadeloze vaccinatiecampagne - die een grove schending van de mensenrechten is - zal weldra haar eindpunt bereiken. De argumenten voor de vaccinatiecampagne storten als een kaartenhuis in elkaar. Deze weerzinwekkende vaccinatiecampagnes willen de hele mensheid permanent aan de naald dwingen en hen “gelukkig te maken” met potentieel dodelijke stoffen waarvan de bijwerkingen worden toegedekt en genegeerd.

Wie een beetje kritisch durft nadenken en zijn gezond verstand gebruikt, beseft dat de mainstream media, de megalomane medische experts die erin worden opgevoerd en de puppet on a string-politiekers door massahypnose een parallel universum hebben gecreëerd, dat totaal niet spoort met de wetenschappelijke werkelijkheid.

Binnen dit parallelle universum wordt het gevaar van een COVID-19-infectie buiten alle proporties opgeblazen. Totaal onnodige, vrijheidsberovende en ongrondwettelijke maatregelen worden manu militari opgelegd en de angst wordt blijvend aangewakkerd bij jan-modaal met kunstgrepen zoals ‘besmettingen’ en 'nieuwe varianten', zodanig dat jan-modaal bijna smachtend uitkijkt naar een in alle haast bij elkaar geflanst, inefficiënt en totaal niet aan de veiligheidsprocedures voldoend 'booster-vaccin'.

Voor de allereerste keer werd er gekozen voor mRNA-vaccins. Deze pseudo-vaccins zijn 100 % experimenteel, houden het gevaar in dat ze in ons eigen DNA-materiaal ingebouwd worden en zijn dus in feite een vorm van genetische manipulatie.

De onzinnige coronamaatregelen hebben ondertussen als collateral damage onwaarschijnlijk ernstige gevolgen op psychisch, sociaal en economisch vlak, waarvan het ergste nog moet komen. Maar, dit schijnen de beleidsmakers niet te beseffen of niet te deren. Zij zijn collaborateurs in een coup die de kleine man nog kleiner maakt en die de superrijken, die de Big Pharma en de Big Tech in handen hebben, totale controle verschaft over deze wereld.

Even moeilijk te bevatten is de extreme hardnekkigheid waarmee in alle mediakanalen de meningen gecensureerd worden van ernstige wetenschappers die dit ganse COVID-19-draaiboek zwaar in vraag stellen, maar die door de mainstream media vlakaf als leugenaars of charlatans worden weggezet, terwijl het net de op hol geslagen media en de gesponsorde wetenschappers zijn die het fake news verspreiden.

De groteske wanverhouding tussen schade en risico’s enerzijds en een voordeel dat twijfelachtig is en zelfs in het ideale geval slechts van korte duur is, bewijst dat het gezondheidsbeleid alle rationaliteit verloren heeft.

De ongevaccineerden moeten nu worden overgehaald om een 'vaccin' te nemen omdat het werkt én veilig is en de gevaccineerde moeten worden overgehaald om een booster-prik te nemen omdat het 'vaccin' niet werkt, maar wel veilig is. Hahaha, ja het wérkt, maar slechts een paar maanden en je wordt wat minder ziek. Huh? Vorig jaar waren er geen vaccins en toen was corona weg in de zomer. Mensen werden helemaal niet meer ziek. Oh ja, nu in de herfst weer wel. Wordt ons de griep als corona verkocht?

De absurditeit van de politieke acties is een belediging voor ieder weldenkend mens:

Bijvoorbeeld de verplichte tests als men ingeënt is. Waarom moet men bewijzen dat men niet besmet is met een virus waartegen men zogenaamd 'effectief' is ingeënt?

Bijvoorbeeld de schuld geven aan de niet-gevaccineerden. Indien de gevaccineerden beschermd moeten worden tegen de niet-gevaccineerden, waartegen zijn zij dan gevaccineerd?

Bijvoorbeeld de besmettelijkheid van gevaccineerden met dezelfde viral load als niet-gevaccineerden. Indien gevaccineerden elkaar net als vroeger kunnen besmetten en dit alleen door de tests kan worden uitgesloten, wat is dan überhaupt het nut van deze mRNA-'vaccinatie'?

Het is altijd druk tijdens griepseizoenen. Dat vergeet iedereen. De zorg is structureel gesloopt, de zorg loopt leeg en we vergrijzen steeds meer. Tuurlijk is het steeds drukker, maar je hoeft jezelf wat mij betreft maar één vraag te stellen: "Heb jij al twee jaar een pandemie gezien?"

Ik niet. Ja een drukke IC. Die is altijd druk tijdens griepseizoenen. Maar een pandemie? Op straat? Op het strand? In het ziekenhuis? Ik in ieder geval na Mei 2020 niet meer. Ja, de definitie van 'pandemie' is afgelopen jaar heel sneaky gewijzigd. Het gaat bij een pandemie nu niet meer om het aantal doden, maar om het aantal ‘besmettingen’ (PCR: dus positief getesten). 'Besmet' zijn, is voldoende! Je hoeft zelfs niet meer geïnfecteerd te zijn! Dus nu is een verkoudheid een 'pandemie'. Maar ook daar is wel weer een idiote verklaring voor. Het maakt dus niets uit. Er komt altijd  wel één of andere onzin-verklaring. Ook de definitie van 'vaccin' is aangepast dit jaar. Maar goed , hoor je ook niemand over.

Wees geen kuddedier dat zich naar de slachtbank laat leiden.

ZEG NEEN!

"IK DOE AAN DEZE WAANZIN NIET (MEER) MEE!!!"

zondag 12 december 2021

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò: "De volle straten en pleinen in Italië en elders in Europa tonen het bestaan ​​van een sterke en bewuste Christelijke mensheid aan!"

Aartsbisschop Viganò zegent en beschermt op spirituele wijze de vele demonstranten die massaal de straten en pleinen bevolken, die zich verzetten tégen de Covid-pas en tégen de verplichte vaccinatie, maar die door de Macht worden belasterd en afgeschilderd als zijnde "terroristen". Mgr. Viganò zegt: "Het duivelse project van de Great Reset wordt moedig en effectief bestreden door de duizenden mensen die zich niet hebben laten manipuleren door het mediagif en die niet bezweken zijn voor de leugenachtige woorden van politici en vele 'geestelijken' die enkel de macht van het kwade dienen."


zaterdag 4 december 2021

vrijdag 3 december 2021

Over bastaard-priesters en bastaard-bisschoppen: "Gehuwde 'priester' Norbert Bethune op de koffie bij de Brugse 'bisschop' Lode - klein kind - Aerts"

Of hoe de zonden van een gevallen 'priester' - en zijn permanente staat van doodzonde - erkenning krijgt van een infantiele judas-bisschop in dienst van de Satan


De schismatieke 'priester' Norbert Bethune (77), die in 1992 het celibaat vaarwel zei, geschorst werd door toenmalig bisschop Roger Vangheluwe en sindsdien op eigen houtje als 'priester' bleef werken, is enkele dagen geleden samen met zijn 'vrouw' op de koffie geweest bij Lode Aerts, de zogenaamde 'bisschop' van Brugge. Aanleiding was de vijftigste verjaardag van het 'priesterschap' van Bethune.

We moeten ons toch wel ernstige vragen gaan stellen aangaande de geldigheid van de post-conciliaire priesterwijdingen - in casu Bethune en Aerts - aangezien er zich toch een aantal ernstige problemen stellen.

Hoe kunnen bisschoppen nog priesters opleiden, wanneer ze zélf niet meer weten wat een priester is? De priesters die uit de post-conciliaire seminaries komen, zijn bastaard-priesters, omdat ze niet weten wat ze zijn. Ze weten niet dat ze gewijd zijn om naar het altaar te gaan, om het offer van onze Heer Jezus Christus op te dragen, en om Jezus Christus aan de zielen te geven, én om de zielen tot Jezus Christus te roepen.

Priesters moeten hun hele leven aan de dienst aan Christus wijden. Ze moeten Onze Heer lief hebben, Hem aanbidden, Hem dienen in de Sacramenten en in het bijzonder in de Heilige Eucharistie, omdat zij geloven in de wérkelijke aanwezigheid van Onze Heer in de Heilige Eucharistie! De échte priester speelt geen pastoor-op-eigen-houtje, maar handelt "in persona Christi".

De Heilige Ambrosius schrijft: "Op het moment dat de priester zich voorbereidt op de viering van het eerbiedwaardige Sacrament, gebruikt de priester niet langer zijn eigen woorden, maar maakt hij gebruik van de Woorden van Christus: het is dus het Woord van Christus dat dit Sacrament tot stand brengt". De privépersoon van de priester wordt in bezit genomen door de Persoon van Christus op Wiens plaats hij staat en Wiens stem hij is. Hieruit volgt dat de priester het beeld van Christus is. "Op grond van het wijdingssacrament worden zij gewijd naar het beeld van Christus".

Zowel Bethune als Aerts zondigen tégen de Heilige Geest omdat zij weigeren het Heil te aanvaarden dat God de mensen aanbiedt door de Heilige Geest die werkt uit kracht van het Kruisoffer. Als de mens het "aantonen van de zonde" -
dat van de Heilige Geest komt - afwijst, dan wijst hij tevens de "komst" van de Helper af – de "komst" die werkelijkheid is geworden in het Paasmysterie, in eenheid met de verlossende kracht van het bloed van Christus: het bloed dat het "geweten zuivert van dode werken".

God is niet geïnteresseerd in het eigen gelijk van iemand en nog véél minder in de erkenning door een afvallige bisschop! In die zin kan een ware Christen géén zonde bedrijven waarvoor geen vergeving is, omdat een Christen die zijn eigen gelijk zoekt en dus boven God denkt te staan, ophoudt een Christen te zijn!

In zekere zin kunnen we dus zeggen, dat de zonde tégen de Heilige Geest de laatste 'druppel' is, die de emmer doet overlopen. Als iemand al maar blijft zondigen, en zich al maar blijft verzetten tégen Gods Geest, al maar méér haat blijft aankweken bij de gelovigen tégen het Evangelie, dan is het niet uitgesloten dat op een dag de Heer Zijn bemoeienissen met iemand staakt, hem loslaat en hem overlevert aan het hellevuur!


woensdag 1 december 2021

Nieuwe studie in 'The Lancet' bewijst: "De epidemiologische relevantie van de COVID-19 gevaccineerde populatie neemt toe"

Dus: "De massale vaccinaties stoppen de overdracht van Covid niet"

De uitrol van de zogenaamde 'corona-vaccins' heeft de overdracht van Covid niet gestopt. Nieuwe gegevens tonen volgens een medisch onderzoek in The Lancet aan, dat de prevalentie van het corona-virus toeneemt bij volledig ingeënte personen.

Bij het onderzoeken van nieuwe infecties in Duitsland ontdekten onderzoekers, dat het aantal gevallen onder volledig gevaccineerde personen van 60 jaar en ouder is gestegen van 16,9% in juli tot 58,9% in oktober.

In een tijdsbestek van drie weken werden in Groot-Brittannië 100 Covid-gevallen gemeld bij personen van 60 jaar of ouder. Van die infecties was 89,7% van de mensen volledig gevaccineerd, terwijl 3,4% niet-gevaccineerd was.

Nog zorgwekkender voor onderzoekers was een uitbraak in Israël afkomstig van een volledig gevaccineerde ziekenhuispatiënt die meerdere gezondheidswerkers en patiënten besmette, evenals hun familieleden.

Bron: The Lancet

Link:

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext


Kortom, de Vierde Golf is een golf van gevaccineerden.

De hele vaccinatiecampagne is - zoals alles in de Corona-crisis - een totale mislukking.

Politici proberen alles te regelen, maar hoe méér ze regelen, hoe groter de chaos wordt!

maandag 13 september 2021

Corona-vaccinatie: de wereldbevolking wordt door de poorten van de hel gevoerdDrie kernvragen:

1. Werken de coronavaccins?

Ik vermoed dat géén van hen dat doet.

Paul & Howard leggen een deel van het bewijsmateriaal uit.

Link:

https://drtrozzi.com/2021/09/the-covid-19-injection-is-not-a-vaccine/2. Zijn deze vaccins veilig?

De coronavaccins zijn absoluut niet veilig. Ze zijn verantwoordelijk voor enorme aantallen bijwerkingen en sterfgevallen in volledig ongekende aantallen, afgaande op de monitoring van de openbare controlesystemen voor vaccinveiligheid in de VS, het VK en Europa.3. Zijn deze vaccins nodig?

Nee, helemaal niet. Als er iets opvalt dan is het de stijging van het aantal sterfgevallen onmiddellijk nadat de massale vaccinatie begon.


Enkele conclusies:

Aangezien de corona-'vaccins' géén vaccins zijn, niet werken als vaccins, en enorm ver verwijderd zijn van een acceptabel veiligheidsprofiel, waarom zou je iemand dan toestaan ​​een naald in je arm te steken?

Als je niet bent ingeënt, capituleer nu dan niet. Als je gevaccineerd bent, weiger dan het corona-paspoort te gebruiken. Toegeven aan tirannie leidt altijd tot méér tirannie.

We mogen niet meewerken aan onze eigen destructie. Eén van dé doelstellingen is om ons allemaal naar een VaxPass-database te lokken. Dat zullen we dan later moeten laten zien om nog wat eten te kopen. Wie nu meewerkt, zal later honger lijden.

DUS, SAMEN VERENIGD IN NIET-SAMENWERKING.

zondag 12 september 2021

Bergoglio in Boedapest voor de afsluiting van het 52e Int. Eucharistische Congres


Wederom afschuwelijke gewaden die een verzwakte en vervormde esthetiek
laten zien en getuigen van een goedkoopheid (hoewel waarschijnlijk niet
in financieel opzicht) die je alles vertellen wat je moet weten over hoe deze lieden
hun 'plicht tot aanbidding van God' opvatten... Daarenboven ook nog eens de
Lello Scorzelli-ferula van de schijnheilige paus en kerkverwoester Paulus VI.

Naast Bergoglio loopt de aangeduide bisschop van Tortona, Mgr. Guido Marini
(in één van zijn laatste handelingen als Meester van de Pauselijke
Liturgische Ceremonies), en Mgr. Jan Dubina.
Parallel Universum


De prominente aanwezigheid van de 'Groene Patriarch' toont aan, dat in
de Bergogliaanse bastaardkerk, ketters en schismatiekers 'welkom' zijn,
maar dat échte Katholieken worden buiten geschopt!

zaterdag 4 september 2021

De Gezondheidspas in de praktijk: vandaag méér dan 200 betogingen in Frankrijk en een kleine incursie in 'les Halles' in Parijs

Op 4 september 1991 stierf Henri de Lubac, belijder van het neomodernisme of de 'Nouvelle Théologie' in 1950 onfeilbaar veroordeeld door Paus Pius XII


De jezuïet vertrok na zijn studies naar Lyon waar hij aan de plaatselijke universiteit geschiedenis en theologie doceerde tot 1961, met een onderbreking tussen 1950 en 1954. In 1946 publiceerde De Lubac Surnaturel: études historiques. In dit boek besprak hij kritisch de scheiding tussen natuur en bovennatuur. De generaal van de jezuïeten nam hem daarop zijn leerstoel af, wegens de aanklacht van neomodernisme en Nouvelle Théologie, in 1950 onfeilbaar veroordeeld door Pius XII met de encycliek Humani generis.

Na de dood van Pius XII rehabiliteerde Roncalli hem en riep hem als expert naar het Tweede Vaticaans Concilie. De Lubac wijdde zich vervolgens aan de bestudering van het boeddhisme. Zowel Jean Daniélou als Hans Urs von Balthasar zijn door hem onderwezen. Montini benoemde de Lubac in 1965 tot consultor van het secretariaat voor de niet-christelijke religies. Wojtyla, nog zo een kampioen van de neomodernisten, creëerde hem tot kardinaal in 1983.

Vatican II and the implosion of the Catholic Church was an 'inside job'!


zondag 29 augustus 2021

BREAKING vanuit de 'Sala Stampa della Santa Sede': Bergoglio de Apostaat schopt Mgr. Guido Marini - de té Katholieke pauselijke ceremoniarius - het Vaticaan uit


Mgr. Guido Marini zoals we hem kennen
als een vriendelijke en uiterst bescheiden man.

Traditionis custodes werd Mgr. Guido Marini waarschijnlijk nét iets te veel...

De derde ambtstermijn van Mgr. Guido Marini onder Bergoglio zou pas
eind volgend jaar aflopen, maar hij wordt nu onverwacht benoemd tot
bisschop van Tortona, een stad in Noord-Italië op circa 600 km van Rome...

De anti-katholieke zuiveringen gaan dus lustig door in het Vaticaan.

Met dank aan de Maffia van Sankt Gallen en Godfried 'kardinaal' Danneels,
de grootste huichelaar 'binnen' de Kerk in België na Leo 'kardinaal' Suenens.


zaterdag 28 augustus 2021

Het Italiaanse Apartheids-regime verplicht vanaf september de 'Green pass' ook in scholen, universiteiten en op het openbaar vervoer

Het Italiaanse Volk tégen de Neo-communistische dictatuur
De 'Green pass' is een onaanvaardbare - dictatoriale - maatregel, omdat de pas de facto een corona-vaccinatieverplichting oplegt, en omdat de pas burgers van A en B-niveau creëert.

Corona-vaccins zijn potentieel dodelijke substanties die de mens genetisch manipuleren!

woensdag 25 augustus 2021

Het 'Rijk van de Vrijheid' blijkt een luchtkasteel te zijn: "Voortaan verplichte test voor gevaccineerden bij hoogrisicocontact" = Vaccinatie werkt niet!!!


BREAKING:

25-08-2021 Wie een hoogrisicocontact heeft gehad
en gevaccineerd is, moet opnieuw een test ondergaan
op dag één en dag zeven na terugkeer uit het buitenland.
Dat heeft de Interministeriële conferentie
Volksgezondheid beslis
t.

Bron: vrtNWSdonderdag 19 augustus 2021

Schokkend! Het Belgische regime wéét dat de coronavaccinaties niet veilig zijn en niet effectief zijn, maar blijft dreigen met verplichte vaccinatie!

De situatie is intussen blijkbaar zo ernstig dat het Belgische regime niet langer kan ontkennen dat volledig gevaccineerden ook ernstig ziek worden!
Situatie


Drie maanden na het ontvangen van de tweede prik van de vaccins van Pfizer of AstraZeneca daalt de effectiviteit tegen de nu dominante Delta-variant aanzienlijk. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. Voor het onderzoek werden meer dan drie miljoen neus- en keeluitstrijkjes onderzocht.

Na drie maanden daalt volgens de onderzoekers de bescherming van het AstraZeneca-vaccin naar 61 procent en dat van Pfizer naar 75 procent. Bij gevaccineerde mensen die ouder zijn dan 35 jaar, nam de effectiviteit sneller af dan bij jongeren, schrijven de onderzoekers.

Het onderzoek stelt ook dat als gevaccineerde mensen besmet raken met de Delta-variant, ze het virus waarschijnlijk even makkelijk door kunnen geven als ongevaccineerde mensen. De onderzoekers vonden bij beide groepen evenveel virusdeeltjes in neus en keel. [Het is nog maar de vraag of de vaccins wérkelijk 'minder effectief' worden, of dat niet veeleer de Delta-variant zijn opmars gewoon doorzet zonder zich iets van de vaccinatie aan te trekken?]Wie ligt er in het ziekenhuis met COVID-19? En zijn daar veel gevaccineerden bij?


Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar toch stijgt het aantal ziekenhuisopnames weer. Meestal gaat het om mensen die niet gevaccineerd zijn, maar niet altijd. Wie ligt er op dit moment in het ziekenhuis met COVID-19? Waarom het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt, heeft de federale overheidsdienst Sciensano (die van de coronacijfers) al eerder verklaard: meer versoepelingen, meer reizen en een besmettelijkere variant van het coronavirus: de deltavariant.

Dat er dus ondanks de vaccinatiegolf weer meer mensen in het ziekenhuis belanden, is niet zo vreemd: het virus kan zich wijder verspreiden en mensen die kwetsbaar zijn (ondanks vaccinatie) of mensen die niet gevaccineerd zijn, hebben een grotere kans om het virus op te lopen.

Die twee groepen patiënten zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Dat blijkt uit twee rapporten die Sciensano nu gepubliceerd heeft over wie er nog in het ziekenhuis belandt.

Een groot deel van de covidpatiënten die deze zomer nog in het ziekenhuis belanden, zijn tussen 40 en 59 jaar oud, zijn deels of niet gevaccineerd en hebben geen onderliggende aandoeningen. [Waarom mogen we het percentage 'deels' of 'niet gevaccineerden' niet weten?]

Het aandeel gevaccineerden dat toch in het ziekenhuis terechtkomt, neemt toe [Dit is het punt!]. Dat is niet onlogisch: hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de kans dat zo iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en opduikt in de statistieken [Nu is dit plots 'logisch'. Was de vaccinatie niet 'de weg naar de vrijheid'? Wie gevaccineerd was, kon toch niet meer ziek worden?]. Vandaag is zo'n 30 procent van de covidpatiënten volledig gevaccineerd (cijfers van eerste week augustus) [Dit is ronduit schokkend!].

Bron: vrtNWS


Britse studie: "Corona-vaccins na verloop van tijd minder effectief"

Een groot onderzoek aan de University of Oxford, in het Verenigd Koninkrijk, toont dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer na verloop van tijd minder effectief worden tegen besmetting. Na drie maanden daalt de effectiviteit volgens de onderzoekers naar respectievelijk 61 tot 75 procent. Belangrijke kanttekening: het onderzoek is nog niet in een officieel wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd en moet dus nog bevestigd worden [Waarom zou dit een 'belangrijke kanttekening' zijn? Dit is niet relevant!].

Het Verenigd Koninkrijk startte op 8 december 2020 met zijn vaccinatiecampagne, in eerste instantie met Pfizer, later ook met AstraZeneca en Moderna. Wetenschappers hebben nu ongeveer 2,6 miljoen neus- en keeluitstrijkjes onderzocht bij meer dan 384.500 volwassenen tussen december 2020 en midden mei 2021, toen de alfa-variant (de zogenoemde Britse variant) dominant was. Daarnaast onderzochten ze ook meer dan 811.600 testresultaten van 358.983 volwassenen tussen midden mei en 1 augustus 2021, toen de deltavariant de bovenhand nam.

De onderzoekers bekeken de effectiviteit van vaccinatie tegen besmetting over een periode van drie maanden en stelden vast dat die daalde na verloop van tijd. Negentig dagen na de tweede prik was AstraZeneca nog 61 procent effectief tegen besmetting [Dit is bijna niets!], bij Pfizer was dat nog 75 procent. Ter herinnering: 14 dagen na de tweede prik biedt AstraZeneca 80 procent bescherming, Pfizer biedt 7 dagen na de tweede prik 95 procent bescherming (bron: laatjevaccineren.be) [Het is geweten dat de effectiviteitsdata van Pfizer vervalst zijn!].

"We zien al vrij snel een vermindering van de effectiviteit, maar het is niet zo dramatisch dat we ons daar heel ernstige zorgen over hoeven te maken", zegt de Nederlandse epidemioloog Koen Pouwels, die in Oxford meewerkte aan het onderzoek. "De bescherming is na drie maanden nog altijd een stuk beter dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in eerste instantie vooropstelt." [Een bescherming van 61% stelt vrijwel niets voor! Dit is vergelijkbaar met de effectiviteit van een modaal (slecht werkend) griepvaccin.]

Hoe verder in de tijd, hoe minder de effectiviteit, dus. Maar niet alleen de tijd, ook de besmettelijkere delta-variant (die voor het eerst in India werd vastgesteld en intussen dominant geworden is, red) speelt een rol. Uit het onderzoek blijkt dat gevaccineerden die besmet werden met de delta-variant net zoveel virusdeeltjes in hun neus en keel hebben als niet-gevaccineerden. [Er is dus géén verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden! Met andere woorden, de vaccins werken niet! Als gevaccineerden net zo besmettelijk zijn, heeft het geen zin alleen ongevaccineerden te testen. Het maakt weer duidelijk dat het beleid niet gericht is op volksgezondheid, maar op het afdwingen van een algehele vaccinatie.]

Of zoals Koen Pouwels het formuleert: "Je hebt als gevaccineerde nog steeds een veel kleinere kans om iemand te besmetten dan een niet-gevaccineerde. Maar als je besmet bent met de deltavariant, is de kans groter dat er meer virusdeeltjes in je neus en keel zitten [Met andere woorden, een gevaccineerde wordt een super-verspreider en zou dus eigenlijk in quarantaine geplaatst moeten worden!]. Je zou waarschijnlijk dus beter ongevaccineerde en dus onbeschermde personen [én gevaccineerden] kunnen besmetten dan eerst het geval was."

Als de bescherming na verloop van tijd afneemt, moet er dan gedacht worden in eventuele volgende prikken? "Als derde, vierde, vijfde prikken effectief minder kans bieden op ziekenhuisopnames en overlijden. We mogen niet vergeten dat het vermijden van ziekenhuisopnames en overlijdens het doel is van vaccinatie [Dit was NIET het doel van de vaccinaties!], niet per se het voorkomen van infecties zonder ernstige gevolgen [Dit was WEL het doel van de vaccinaties! Het liegen gaat dus nog steeds door!]."

Bron: vrtNWS


In Israël - het ‘lab van de wereld’ volgens Pfizer - is reeds 95 procent van de ernstig zieke Coronapatiënten volledig gevaccineerd!


Bioloog Ran Israeli plaatste op Twitter een fragment van Channel 13 waaruit blijkt dat 85 tot 90 procent van de ernstig zieke Coronapatiënten in het Herzog ziekenhuis in Jeruzalem gevaccineerd zijn.

"95% van de ernstig zieke patiënten is gevaccineerd."
"85-90% van de ziekenhuisopnames zijn van volledig gevaccineerde mensen."
"We openen steeds meer COVID-afdelingen."
"De effectiviteit van het vaccin neemt af."

Bron: Channel 13

Link:

https://uncutnews.ch/israelische-medien-85-90-der-corona-patienten-im-krankenhaus-von-jerusalem-sind-vollstaendig-geimpft/


https://www.nytimes.com/2021/08/18/world/middleeast/israel-virus-infections-booster.html


Indien dit waar is en geverifieerd kan worden, gaat dit steeds meer op ADE (Antibody-dependent enhancement) lijken!

THE NARRATIVE IS CRUMBLING. SOMETHING BAD AND BIG IS GOING ON.

Link:


https://www.bitchute.com/video/jXfmhulYzIAs/dinsdag 17 augustus 2021

Open brief aan niet-gevaccineerdenU bent niet alleen! In de VS en in de Europese Unie is minder dan de helft van de bevolking volledig gevaccineerd, en zelfs in Israël, het ‘lab van de wereld’ volgens Pfizer, blijft een derde van de mensen volledig niet gevaccineerd. Politici en de media hebben een uniform standpunt ingenomen en hebben de niet-gevaccineerden tot zondebok gemaakt voor de problemen die zijn ontstaan ​​na achttien maanden van angstzaaierij en lockdowns. Het is tijd om het één en ander recht te zetten.


Het is volkomen redelijk en legitiem om ‘neen’ te zeggen tegen onvoldoende, geteste vaccins waarvoor geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek bestaat. U hebt het recht om het zelfbeschikkingsrecht over uw lichaam te doen gelden en om medische behandelingen te weigeren als u dat nodig acht. U zegt terecht ‘neen’ tegen een schending van uw waardigheid, uw integriteit en uw lichamelijke autonomie. Het is uw lichaam en u heeft het recht om te kiezen. U heeft gelijk dat u voor uw kinderen vecht tégen hun massale vaccinatie op school.

U vraagt ​​zich terecht af of vrije en geïnformeerde toestemming onder de huidige omstandigheden wel mogelijk is. Effecten op lange termijn als gevolg van het COVID-19-vaccin zijn niet bekend. Transgenerationele effecten zijn niet bekend. Vaccin-geïnduceerde deregulering van de natuurlijke immuniteit is niet bekend. Mogelijke schade is niet bekend, aangezien de melding van ongewenste voorvallen vertraagd, onvolledig en inconsistent is.

U wordt het doelwit van de reguliere media, van social engineering-campagnes van de overheid, onrechtvaardige regels en beleid, samenwerkende werkgevers en de sociale media-menigte. Er wordt u verteld dat u nu het probleem bent en dat de wereld niet meer normaal kan worden tenzij u zich laat vaccineren. U wordt op een gemene wijze tot zondebok gemaakt door propaganda en onder druk gezet door de anderen om u heen. Denk eraan; er is niets mis met u.

U wordt er ten onrechte van beschuldigd een fabriek te zijn voor nieuwe SARS-CoV-2-varianten, terwijl uw natuurlijke immuunsysteem volgens vooraanstaande wetenschappers in feite immuniteit genereert tegen meerdere componenten van het virus. Dit bevordert uw bescherming tégen een breed scala aan virale varianten en heft verdere verspreiding naar iemand anders op.

U hebt het recht om onafhankelijke peer-reviewed onderzoeken te eisen, die niet worden gefinancierd door multinationale farmaceutische bedrijven. Alle collegiaal getoetste onderzoeken naar veiligheid op korte termijn en werkzaamheid op korte termijn zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door deze ondernemingen met winstoogmerk; en geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.

U hebt gelijk om de voorlopige resultaten van de vaccin-trials in twijfel te trekken. De beweerde hoge waarden van relatieve werkzaamheid berusten op kleine aantallen nauwkeurig vastgestelde "infecties". De onderzoeken waren ook niet blind, waarbij mensen die de injecties gaven weliswaar wisten of konden afleiden of ze het experimentele vaccin of de placebo injecteerden. Dit is geen aanvaardbare wetenschappelijke methode voor vaccinproeven.

U hebt gelijk in uw oproep om ​​diversiteit in wetenschappelijke meningen. Net als in de natuur hebben we een poly-cultuur van informatie en zijn interpretaties nodig. En dat hebben we nu niet. Kiezen om het vaccin niet te nemen, creëert ruimte voor rede, transparantie en verantwoordingsplicht. U heeft gelijk als u zich afvraagt: "Wat gebeurt er als we de autoriteit over ons eigen lichaam weggeven?"

Laat u niet intimideren. U toont veerkracht, integriteit en doorzettingsvermogen. U komt samen in uw communities, maakt plannen om elkaar te helpen en staat ​​voor wetenschappelijke verantwoording en vrijheid van meningsuiting, die allemaal nodig zijn om de samenleving te laten bloeien. Wij zijn één van de velen die naast u staan. En vergeet niet, dat de gevolgen van vaccinatie levenslang en onomkeerbaar zijn!

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD


Bron: OCLA

Link:

https://ocla.ca/a-letter-to-the-unvaccinated/


zondag 15 augustus 2021

O SanctissimaOp 1 november 1950 kondigt Paus Pius XII 'ex cathedra' het 'dogma fidei' van de Tenhemelopneming van Maria af en dit feit wordt steeds op 15 augustus gevierd


Het dogma werd bevestigd in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus

De formulering van het dogma is als volgt:

"Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven
en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot Glorie van de Almachtige God,
die met bijzondere welwillendheid Zijn Gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld:
ter ere van Zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der Eeuwen en de overwinnaar op zonde
en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel
van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Zalige Apostelen Petrus
en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door
God geopenbaard dogma is: dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het
voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen."zaterdag 14 augustus 2021

De Heilige Maximiliaan Maria Kolbe


Pater Kolbe plaatst het geloofsoffensief
onder leiding van Maria-Onbevlekt-Ontvangen
tegenover het defensieve beleid van de wereldkerk.

In zijn publicaties veroordeelt Pater Maximiliaan Maria Kolbe
de vrijmetselarij, het communisme, het zionisme, het nazisme en het kapitalisme.donderdag 12 augustus 2021

BREAKING: Zoals verwacht is de Delta-variant een 'vaccin'-resistente mutatie

Onderzoek toont aan dat de Pfizer en Moderna Covid-'vaccins' een significante verminderde effectiviteit hebben tégen de Delta-variant van het SARS-CoV-2De zogenaamde corona-'vaccins' hebben de strijd tegen de mutaties nu al verloren!

Booster-shots zullen géén effect hebben, tenzij negatief!

Uit een studie, die vorige week in medRxiv werd gepubliceerd, blijkt dat de effectiviteit van het Pfizer/BioNTech-'vaccin' daalde van 76% in de eerste helft van 2021 tot slechts 42% in juli 2021. De effectiviteit van het Moderna-vaccin daalde in dezelfde periode van 86% naar 76%.

De onderzoekers koppelen de verandering aan de meer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus, waarvan de prevalentie in Minnesota, USA toenam van 0,7% in mei tot ruim 70% in juli 2021.

De Delta-variant, die vorig jaar voor het eerst in India werd ontdekt, verspreidt zich snel over de hele wereld. Volgens de Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) is de Delta-stam, die dominant is geworden in het land, bijna twee keer zo besmettelijk als de vorige varianten.

Bron: medRxiv

Link:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.06.21261707v2Enkele opmerkingen:

Nu al kennen we de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en vele andere mutaties van het coronavirus. Hoe meer het virus rondwaart, hoe waarschijnlijker het is dat er mutaties en varianten zullen opduiken, waardoor onze huidige 'vaccins' niet doeltreffend zullen zijn. De bestaande corona-'vaccins' zijn echter binnen een half jaar al niet meer effectief.

De corona-'vaccins' schakelen de werking van bepaalde virussenstammen (vb. Alpha-variant) uit, maar slagen er niet in om alle virusstammen (vb. de Delta-variant) uit te schakelen. Deze virusstammen zijn dus resistent tegen de vaccins, waardoor ze verder kunnen groeien en de plaats van de niet-resistente virussen innemen. Merk op, dat deze virusstammen niet resistent worden, maar het altijd al geweest zijn.

De 'vaccins' zijn dus nutteloos. 'Vaccinatie' is totaal nutteloos.

De resistentie wordt dus veroorzaakt door de 'vaccins'!


De weerstand van de gevaccineerden wordt daarenboven aangetast door de 'vaccins' waardoor zij kwetsbaarder zijn voor nieuwe virusstammen (Antibody-dependent enhancement - ADE) dan de niet-gevaccineerden. Merk trouwens op hoe al die gevaccineerden nu al zitten te hoesten en proesten!

Méér dan 80 procent van Belgische volwassenen is volledig gevaccineerd, toch blijven de coronacijfers stijgen... Hoe zou dat nu komen?

De zogenaamde corona-'vaccins' hebben de strijd tegen de mutaties nu al verloren!

Tegen muterende virussen kan je niet vaccineren!

De hele vaccinatie-campagne is een maat voor niets geweest!

woensdag 11 augustus 2021

Vraagtekens bij de COVID-19-inentingAangaande de inhoud van hét 'vaccin' en de combinaties van vaccins:

Wat is precies de inhoud van een specifiek vaccin of inenting?
Welke stoffen en conserveringsmiddelen worden toegevoegd?
Wat is de exacte lijst met ingrediënten alsmede de productiedetails?


Aangaande de veiligheid en de bijwerkingen:

Hoe veilig is het vaccin en de combinaties van vaccins?
Wat zijn de risico’s op het immuunsysteem en ziektes nu en op latere leeftijd?
Waarom is er geen openheid over risico’s en bijwerkingen van de Covid-19-vaccins en wordt hier zo krampachtig over gedaan door overheid en industrie?
Ouders zien hun kinderen reageren op een vaccinatie en voelen zich niet erkend en serieus genomen. Hoe wordt het totaal aantal reacties en bijwerkingen gemeten en gepubliceerd?
Waarom vindt de discussie inzake vaccineren zo verschillend plaats ten opzichte van ander medicijngebruik, mogelijke bijwerkingen en onderlinge wisselwerking?
Waarom is er geen afstemming op de persoon (in overleg met de huisarts) in plaats van one size fits all?


Aangaande het Rijksvaccinatieprogramma:

De leeftijdsgrenzen zijn verlaagd, de frequentie wordt verhoogd, combinaties van vaccins uitgebreid en in de calculaties meegenomen. Hoe komt dit beleid tot stand en wat is de invloed van een miljarden-industrie hierin?
Wat zijn de gevolgen van de vaccinatie-cocktail op het immuunsysteem van kinderen?
Is de huidige startleeftijd en opvolgende frequentie goed onderzocht en wat zou de meest optimale vorm zijn gezien ook de verschillen in de startleeftijd en frequentie in verschillende landen?
Waarom kunnen burgers niet kiezen voor specifieke vaccins?
Waarom is er geen keuzevrijheid in het type toediening?


Aangaande de onafhankelijk van het beleid van de overheid:

Het is duidelijk dat er een belangenverstrengeling mogelijk is en aangetoond is in het verleden, waarbij de farmaceutische industrie en haar lobbyisten in veel gevallen het commerciële belang boven dat van het individu stellen. Wat is precies de rol van de farmaceutische industrie inzake lobby en deelname aan overheids-werkgroepen, de universiteiten en het Rijksvaccinatieprogramma en de onafhankelijkheid van de overheid en vertegenwoordigers van de overheid hierin?
In hoeverre kunnen onafhankelijke onderzoeken worden opgestart naar het mogelijk voorkomen van ziektes bij kinderen en volwassenen in de gevaccineerde groep ten opzichte van niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen?
Hoe kan de overheid een echt onafhankelijk beleid voeren, gebaseerd op open en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij criteria worden opgesteld welke ook weer ter discussie kunnen staan bij nieuwe data en feiten?
Hoe kan de farmaceutische industrie waarborgen dat er geen fouten worden gemaakt bij de productie van vaccins en voorkomen dat deze in de samenleving terechtkomen? Is hier een onafhankelijke controle op door overheden?
Hoe kan de lobby en de monopolistische macht en kennis van de farmaceutische industrie, buiten het zicht van de burger, beteugeld worden?


Aangaande de informatievoorziening:

Is er momenteel wel een probleem anders dan in de afgelopen 50 jaar waar eens in de zoveel tijd een epidemie uitgebroken is met een vele malen lager aantal slachtoffers dan verkeersdoden, drugs- en alcoholdoden?
Hoe kan het dat niet-gevaccineerden een risico zijn voor gevaccineerden?
Ook gevaccineerden kunnen altijd de betreffende ziekten krijgen, dus vaccinatie biedt geen garantie!
Waarom leest de website van de WHO als het jaarverslag van een multinational qua omzet en penetratiegraad van vaccins per regio met duidelijke omzet-uitschieters tijdens de vogel- en varkensgriep?

dinsdag 10 augustus 2021

China lacht met de 'apocalyptische' voorstellingen in het IPCC-rapport


De door 'de CO2-uitstoot van de mens veroorzaakte opwarming van de aarde' is onzin.
De lange termijn CO2-niveaus zijn een gevolg en géén oorzaak
van de veranderingen in het klimaat. Het is de zon die het klimaat aandrijft!


China heeft geen plannen het beleid te wijzigen naar aanleiding van de alarmsignalen van het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC). Het land blijft ernaar streven in 2060 klimaatneutraal te zijn. Het IPCC waarschuwde maandag in een rapport dat de temperatuur op de wereld al in 2030 1,5 graden hoger zou worden [dan in de 19de eeuw!] als er geen actie wordt ondernomen en het panel voorziet catastrofale gevolgen voor de mensheid.


China is goed voor ongeveer een derde van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet desgevraagd dinsdag weten dat het klimaatbeleid hetzelfde blijft. De Volksrepubliek blijft ernaar streven in 2060 klimaatneutraal te zijn en rekent erop dat het land in 2030 op zijn hoogtepunt is wat betreft de uitstoot van CO2. Daarna moet dat alsmaar minder worden.

President Xi Jinping gaat ook "strikte controle uitoefenen" op de groei van het aantal kolencentrales in het land. Het land zou dan na 2026 steeds minder energie uit kolen halen. China wordt al geruime tijd bekritiseerd wegens het openen van tientallen kolencentrales. Eerder deze maand maakten de autoriteiten in Peking bekend dat er recent vijftien kolenmijnen zijn heropend die eerder werden opgedoekt. Binnen afzienbare tijd worden nog eens 38 eerder gesloten kolenmijnen weer in gebruik genomen.

China worstelt met een groeiende vraag naar betaalbare energie. Het land telt al meer dan duizend kolencentrales en dat is ongeveer de helft van de kolencentrales op aarde. In China is nauwelijks melding gemaakt van de apocalyptische voorstellingen van het IPCC.

Bron: ANP

Het is duidelijk dat de EU - in opdracht van de USA - een genocidair programma doorvoert tégen de volkeren van Europa. De EU moet net zoals de VN dringend worden ontbonden.


Er zijn verschillende redenen waarom u de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, etc. Covid-19-inenting niet zou moeten nemen:


We hebben tegenwoordig allemaal te maken met zo'n snelle nieuwscyclus, dat mensen vergeten waarom ze het Covid-19-vaccin niet zouden moeten nemen en dat terwijl de reguliere media met een nieuw propaganda-programma begint, dat zelfs de oude Sovjet-krant Pravda zou doen blozen... Laten we nu een aantal zeer fundamentele redenen bekijken waarom u het Covid-19-vaccin niet zou moeten nemen:

Het Covid-19-vaccin is initieel gemaakt van cellijnen van geaborteerde baby's. Dit waren echte baby's die nooit hebben ingestemd om deel uit te maken van een Frankenstein-experiment.

Het Covid-19-vaccin is potentieel dodelijk. Elke dag hoor ik van mensen die me vertellen dat ze iemand kennen die ziek is of sterft door onbekende oorzaken na de "tweede Pfizer". Als we bedenken hoeveel griepdoden in 2020 zijn ondergebracht in de vermeende Covid-19-sterfgevallen, dan hebben we sterke redenen om aan te nemen dat het vaccin veel meer mensen zal doden dan het virus.

Het Covid-19-vaccin wordt ons opgedrongen onder overheidsdwang. Het Covid-19-vaccin is geen medicijn, maar een politiek project. Geen enkel medicijn voor de gezondheid heeft ooit dwang nodig gehad.

Het Covid-19-vaccin wordt het eerste in een lange rij van tientallen prikken die u 'nodig' zal hebben. De Britse Daily Mail wist te vertellen: "Er zullen maandelijks vaccindoses worden aangeboden om meer dan 1 miljoen Britten te helpen de ziekte te verslaan." Dat betekent dat er geen einde komt aan de experimentele vaccins die de overheid in uw arm wil injecteren.

Het Covid-19-vaccin houdt het Corona-virus niet tegen. Een verpleegster vertelde mij: "Alles wat ik zeker weet, is dat mensen nog steeds erg ziek zijn van Covid, zelfs na 2 doses van het vaccin". NBC-verslaggever Ken Dilanian tweette: "Nieuwe gegevens suggereren dat gevaccineerde personen niet alleen Covid oplopen, maar mogelijk ook hogere virusniveaus in zich dragen dan eerder werd aangenomen, wat de verspreiding vergemakkelijkt".

Het Covid-19-vaccin is géén vaccin, maar eerder een "mRNA-spike-eiwitinductor" die "cumulatieve schade en chronische ontsteking aan cellen" veroorzaakt. Dr. Jacob Wes Ulm, MD, Ph.D., een geneticus, legde deze zorg in detail uit in een brief aan het British Medical Journal, evenals in een openbare opmerking bij een artikel over mRNA-vaccins in januari 2021: “Het lijkt erop dat ze [de mRNA-vaccins] een veel breder weefselbereik kunnen binnendringen in vergelijking met zelfs verzwakte virusvaccins... En aangezien de mRNA-vaccins SARS-CoV-2 virale spike-eiwitexpressie zouden induceren, lijkt dat te betekenen, dat mensen die mRNA-vaccins krijgen een veel groter aantal cellen en weefsels hebben die kwetsbaar zijn voor cytotoxische [T-cel] aanvallen … met bijwerkingen (cumulatieve schade en chronische ontsteking) die zich pas over jaren zullen manifesteren.”

Fauci's NIH heeft toegegeven het Wuhan-lab te hebben gefinancierd. Dit betekent, dat als dezelfde pro-abortus adept zowel aan het vaccin als aan het virus werkt, het duidelijk is, dat dit een project is om ‘overbevolking’ af te wenden. Zodra u zich realiseert dat het virus voor het vaccin is gemaakt, en niet omgekeerd, moet u begrijpen, dat het vaccin niet alleen 'per ongeluk' sommige mensen kan doden. Dit is een wereldwijd project van technocratisch communisme en Big Tech om een ​​méér "duurzame" planeet te maken net voor deze elites.

maandag 9 augustus 2021

Opnieuw een alarmerend 'nieuw' VN-rapport: "Klimaatopwarming gaat sneller dan verwacht en wordt intenser" [Hebben we dit vorig jaar niet al eens gehoord?]
Bij het beoordelen van de geldigheid van deze ernstige IPCC-waarschuwing moeten we opmerken, dat het overweldigende aantal van de "méér dan 14.000 wetenschappelijke artikelen" die zijn gebruikt om deze studie over klimaatverandering te maken, geproduceerd zijn door instellingen, organisaties en universiteiten die volledig afhankelijk zijn van financiering door de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Vandaag de dag wordt de 'eenzame vorser', die in zijn garage wat aan het sleutelen is, overschaduwd door enorme taskforces van anonieme wetenschappers in overheidslaboratoria. Op dezelfde manier heeft de vrije universiteit, historisch gezien de bron van vrije ideeën en wetenschappelijke ontdekkingen, een revolutie doorgemaakt in het uitvoeren van extern gefinancierd - en dus niet onafhankelijk, maar biased, vooringenomen en partijdig - onderzoek. Mede door de enorme kosten die ermee gemoeid zijn, wordt een overheidscontract als het ware een substituut voor intellectuele nieuwsgierigheid. "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt" geldt steeds nadrukkelijker voor berooide wetenschappers die hun hele leven lang op kosten van de staat leven. Briljante geesten met een beurs zijn nu eenmaal manipuleerbaar.

Omdat de grootste groep wetenschappers wereldwijd voor financiering van hun onderzoek vaak volledig afhankelijk is van de regering van de Verenigde Staten van Amerika, is de wetenschap zélf een politiek wapen geworden dat socialistisch-globalistische krachten nu hanteren in volledige minachting voor feiten en logica.

Dirk Draulans: 'De racist en seksist in Charles Darwin: een kind van zijn tijd?'

Genoeg bewijs om Darwin te cancelen? Ja, afgaand op de precedenten.
Het was even schrikken, Geachte Lezers, Beste Vrienden, toen ik enkele maanden geleden in het wetenschappelijke topvakblad Science een aanval las op de integriteit van mijn grote held Charles Darwin, de man die ons met zijn natuurlijke en seksuele selectie sluitende mechanismen voor de evolutie van het leven gaf [Als goede journalist 'vergeet' Dirk Draulans te refereren naar het artikel in kwestie: 'The Descent of Man, 150 years on' van Agustin Fuentes in Science van 21 May 2021: Vol. 372, Issue 6544, pp. 769.]. Een man die ik een dikke tien jaar geleden intens heb leren kennen, tijdens een acht maanden durende zeiltocht rond de wereld in het zog van de reis die hij destijds als twintiger maakte. Op basis van alles wat ik toen over hem vernam, leek hij me een aangename man te zijn geweest.


Maar in de context van de cancel-cultuur die tegenwoordig wild om zich heen slaat en iedereen in de banvloek wil slaan die ergens in de loop van de geschiedenis een scheve uitspraak heeft gedaan, wordt Charles Darwin er nu van beschuldigd een racist en een seksist te zijn geweest [Dirk Draulans heeft het zélf ook al in de gaten!]. Zijn boek ‘The Descent of Man’ uit 1871, net 150 jaar oud dus, waarin hij zijn evolutiemechanismen consequent toepast op de mens, werd in Science net niet weggezet als iets dat op een zwarte lijst moet komen wegens ‘dikwijls problematisch, bevooroordeeld en beledigend’.

Het is correct dat Darwin mannen in het boek ‘moediger, energieker en intelligenter’ dan vrouwen noemde [!]. Het is waar dat hij Afrikanen omschreef als ‘van een lagere orde dan andere rassen’ [!]. En dat ondanks het feit dat hij een uitstekende relatie had met zijn vrouw en dochters, en dat hij zich zijn leven lang inzette voor de strijd tegen de slavernij – een zwarte man die hem in zijn studententijd leerde vogels opzetten, inspireerde hem later tot de zin dat ‘Negers en Europeanen nauw verwant zijn, ondanks oppervlakkige verschillen in hun voorkomen’.

We kunnen Darwin nu toch niet verwijten dat hij een kind was van zijn tijd [Altijd die misplaatste excuses...]: het Victoriaanse Engeland, niet bepaald een vrouwvriendelijke maatschappij. Het was toen bon ton om als blanke man uit de beau monde wat denigrerend te doen over het andere geslacht en over andere rassen (en andere maatschappelijke klassen). Maar het geeft geen pas om hem daar vandaag op af te rekenen [En waarom niet?]. Zijn wetenschap staat nog altijd als een huis, en zijn naam is terecht verbonden aan het grote inzicht dat hij ons verschafte in hoe wij ontstaan zijn en functioneren [Nog méér illusies!].

Maar nee hoor, vandaag menen sommigen de man en zijn werk in diskrediet te moeten brengen, meestal om in één moeite door zijn verhaal van de evolutie van het leven in vraag te stellen – er zijn nog altijd mensen die weigeren te geloven dat wij van apen afstammen en dat er geen goddelijke hand aan onze schepping te pas kwam [Het is niet omdat mensen en apen enkele gelijkenissen vertonen, dat de één van de ander zou afstammen. De mens stamt helemaal niet af van dé aap!].

Veel erger vind ik trouwens het gegeven dat het zelfs vandaag nog altijd nodig is te vechten tegen racistisch en seksistisch geïnspireerde onzin. Nochtans is de biologie er helemaal uit: geef mensen van verschillende geslachten, rassen, culturen of maatschappelijke klassen dezelfde kansen en ze ontwikkelen dezelfde capaciteiten. Moeilijker dan dat is het niet [Dit is naast de kwestie.].

Dirk Draulans op Facebook (en in Knack)


Enkele bedenkingen:

Agustin Fuentes stelt dat Darwins werken, in het bijzonder de Descent of Man, verschillende etnocentrische, racistische en seksistische beweringen zouden bevatten. Dit is een ondubbelzinnig feit dat iedereen - die deze boeken ooit heeft gelezen - kan bevestigen! Wat bijzonder onthullend en cruciaal is - meer nog dan die publicatie van Fuentes - is de krampachtige reactie hierop van een aantal geleerden en journalisten van het niveau van een Dirk Draulans. Zij proberen Fuentes af ​​te schilderen als een radicaal of een outcast binnen de wetenschappelijke wereld. Dit is een typische strategie die wordt gebruikt tegen elke evolutionaire bioloog die de quasi-religieuze verheerlijking van Darwin een beetje in twijfel trekt.

Darwins verafgoding vond niet plaats ondanks zijn etnocentrische en racistische ideeën en steun voor het kolonialisme en het Britse imperialisme, maar voor een groot deel nét daardoor! Darwin kreeg namelijk een staatsbegrafenis in Westminster Abbey, een emblematisch symbool van de Britse macht, waar talloze kroningen en koninklijke huwelijken en begrafenissen hebben plaatsgevonden. Bij zijn eigen begrafenis werd Darwin herdacht door het neusje van de zalm van de Victoriaanse samenleving als het symbool van "Engels succes in het veroveren van de natuur en het beschaven van de wereld tijdens Victoria's lange regeerperiode". Wat vooral opvalt aan degenen die een quasi-religieuze eerbied voor Darwin hebben, is dat velen van hen de Descent of Man niet eens hebben gelezen en  niet weten dat de geleerden die iets méér over Darwin weten, erkennen dat zijn werken wel degelijk verschillende etnocentrische, racistische en seksistische - en zelfs proto-nazistische - ideeën bevatten.

Darwin was een bioloog met uitstekende observatievaardigheden, maar een antropoloog die vaak verblind werd door zijn eigen vooroordelen. Hij geloofde bijvoorbeeld niet alleen dat vrouwen mentaal inferieur waren aan mannen, maar ook dat bijvoorbeeld de Vuurlanders 'moreel inferieur' waren aan Westerlingen. Darwin schreef dergelijke onnauwkeurige en pseudo-wetenschappelijke beweringen als 'wetenschappelijke feiten' op in zijn boeken, in plaats van te observeren en neer te schrijven wat zich wérkelijk voor zijn ogen afspeelde. Zoals George Orwell het ooit verwoordde: "Om te zien wat zich voor je neus bevindt, heb je een constante strijd nodig". Helaas was Darwin vaak niet erg succesvol in die strijd, terwijl het object van zijn studie toch zijn eigen soort was.

Dit is ironisch, want Darwin wordt vaak gebruikt als symbool van niet alleen de 'overwinning' van Europeanen en hun 'beschaving', maar ook van hun 'kennis' en 'wetenschap', in tegenstelling tot 'irrationele' overtuigingen. Degenen die zichzelf als de overwinnaars zien binnen deze 'dubbele' overwinning, zijn inderdaad degenen die zo bang zijn voor enige kritiek op hun idool, dat ze het als kritiek op zichzelf beschouwen. Dit is duidelijk te merken aan de gecrispeerde reactie van Dirk Draulans.

Een ander typisch verdedigingsmechanisme dat tegen elke kritiek op Darwin wordt gebruikt, is dat zijn racistische en seksistische ideeën niet écht het product van zijn geest waren, maar het product van 'zijn tijd' zijn, alsof Darwin een automaat was die verplicht was dergelijke ideeën te hebben en dat hij ze in zijn pseudo-wetenschappelijke boeken neer moest schrijven als feiten. Het lijkt er wel op, dat de 'goede' ideeën van Darwin het product van Darwins 'unieke genie' waren en dat de 'slechte' ideeën uitsluitend de schuld zijn van de tijd waarin hij leefde. Dat is natuurlijk een flauw argument, dat ook door Dirk Draulans wordt gemaakt.

Marguerite Yourcenar verwoordde het eerder op briljante wijze: "Er zijn altijd mensen die niet denken zoals anderen... dat wil zeggen, die niet denken zoals degenen die niet denken". Anders zouden er nooit maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Een emblematisch voorbeeld hiervan is Alfred Russel Wallace, die in hetzelfde tijdperk en hetzelfde land leefde en - in tegenstelling tot Darwin - vaak de inheemse volkeren prees die hij op zijn reizen ontmoette, en openlijk de kolonialistische hiërarchieën en het Britse imperialisme veroordeelde, en zichzelf gewoonlijk definieerde als 'feministisch'. Dat het Britse imperium hem dat niet in dank afnam, zal wel duidelijk zijn.

Wallace was ook een natuuronderzoeker, hij ontwikkelde een soortgelijke evolutietheorie door natuurlijke selectie als Darwin - en voltooide het schrijven van een manuscript erover in 1858, een jaar voordat Darwin dat deed - maar vandaag is er geen Wallacisme en is er géén quasi-religieuze verafgoding van Wallace. Zoals het vaak gaat in de samenleving is meritocratie in de wetenschap niet het hele ding, en vaak zelfs niet het belangrijkste. Elke vorm van verafgoding houdt altijd ontkenning in: het is daarom tijd om deze onderwerpen voor eens en altijd te bespreken, zonder taboes, weglatingen, verafgoding, demonisering of bang te zijn voor de afgoden van de 'anderen'.

Wetenschappers zouden er dus goed aan doen om te stoppen met het blindelings idealiseren van een bijgekleurd en selectief 'verleden' en het verafgoden van bepaalde boeken zoals The Descent of Man die toevallig in hun kraam passen. Elke poging om een ​​'goede' Darwin te scheiden van een 'slechte' sociaal-darwinist zal falen wanneer men Darwins eigen geschriften zorgvuldig leest. Darwin onderschreef enthousiast de visie van zijn neef Francis Galton op erfelijke genialiteit die langs de mannelijke lijn werd doorgegeven, en neeg zonder twijfel in de richting van de eugenetica.

De wetenschap had ooit de luxe om te doen alsof ze buiten politiek en moraliteit stond, maar de geschiedenis (cfr. de corona-crisis) laat ons ook zien dat dit nooit écht het geval was.'The Descent of Man, 150 years on' van Agustin Fuentes

Bron: Science

Link:

https://science.sciencemag.org/content/372/6544/769/tab-e-letters


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------