BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 30 juli 2023

Over het Bergogliaanse schismaJorge Mario Bergoglio spreekt alsof er in de nabije toekomst een schisma zou dreigen. Dat is natuurlijk niet waar. Bergoglio en zijn 'synodale' hiërarchie zijn zélf ketters en schismatiekers. Zij maken hoegenaamd géén deel uit van de Katholieke Kerk. Zij bezetten alleen maar de fysieke infrastructuur van de Kerk en hebben op illegale wijze het kerkelijke apparaat gekaapt en de kerkelijke macht geüsurpeerd. Deze putschisten handelen in opdracht van de vijanden van de Kerk - en uiteindelijk in opdracht van de Satan zélf - met als enige doel het Katholieke Geloof en de Katholieke Religie te vernietigen.

Katholieken moeten deze realiteit resoluut onder ogen durven zien: Bergoglio en zijn kliek staan buiten de Kerk. Zij zijn schismatiek! De gelovigen moeten - in het licht van de Traditie - op eigen houtje doorgaan om zo de Kerk in stand te houden. De Katholieken hebben de morele plicht om Bergoglio en zijn kliek te negeren en te handelen alsof zij niet zouden bestaan.

Alle richtlijnen, decreten en pseudo-magistrale uitspraken van Bergoglio en zijn kliek moeten door alle Katholieken worden genegeerd en worden bestreden op dezelfde manier waarop we elk 'decreet' van bijvoorbeeld de zogenaamde 'aartsbisschop van Canterbury' zouden negeren. Een dergelijke houding zal voorkomen dat wij samen met Bergoglio en zijn kliek in een schisma zouden raken. Door niet te luisteren naar de sirenenzang van Bergoglio en zijn kliek kunnen wij voorkomen, dat wij uiteindelijk ook ons zieleheil in gevaar zouden brengen met als gevolg het vuur van de hel als eeuwigdurende straf.

zaterdag 29 juli 2023

Op 4 juli 2019 bracht President Poetin een derde bezoek aan Bergoglio

Vladimir Poetin vroeg - met betrekking tot Rusland - Bergoglio naar het Derde Geheim van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima | Bergoglio weigerde iets te zeggen!vrijdag 21 juli 2023

Waarom verliest het Collectieve Westen elke oorlog?


Hoewel administraties kunnen veranderen,
verandert de obsessie om te domineren niet.

De wanhopige beslissingen van de VS
creëren grote gevaren over de hele wereld.


Sinds 1945 heeft het Collectieve Westen geen enkele oorlog meer gewonnen. Enige uitzondering is Operatie Desert Storm van 17 januari tot 28 februari 1991 tegen Irak. Maar, dat was eigenlijk geen 'oorlog', maar slechts een veldslag die amper 42 dagen duurde. Het probleem gaat dus veel dieper dan alléén maar Oekraïne of zelfs Oekraïne én Taiwan. Het handelt zich om een fundamenteel en systemisch probleem in heel het Collectieve Westen, namelijk de corruptie aan de top. Dus: de laatste keer dat het Collectieve Westen - zonder Duitsland, maar wél met de hulp van de Sovjet-Unie (23 miljoen doden) - nog een oorlog won, was in 1945 toen Duitsland en Japan werden verslagen in WO II.

Sinds WO II heeft het Amerikaanse regime 297 militaire operaties uitgevoerd. Toch werd geen enkele van die oorlogen gewonnen. De lijst van Amerikaanse invasies van de Amerikaanse Congressional Research Service (inclusief de toename van het aantal invasies) somt ze allemaal op en beschrijft ze in het kort en is getiteld "Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2022".

Link:

https://web.archive.org/web/20230206033815/https:/crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42738Die 297 Amerikaanse militaire operaties van de afgelopen 77 jaar waren er meer dan in de periode 1798-1945 – wat een twee keer zo lange periode was, namelijk 147 jaar. En géén van die 297 invasies na 1944 was defensief. Exact 244 van de 297 militaire interventies vonden plaats na het einde van de Sovjet-Unie in 1991 en vóór de Russische invasie van Oekraïne in 2022 (Dus: 244 tégen 1). Exact 175 van de militaire interventies vonden plaats tussen de eerste dag van de 21e eeuw en de dag (24 februari 2022) waarop Rusland Oekraïne binnenviel.

Gedurende die hele tijd was er geen enkele Amerikaanse oorlogsverklaring. Alle 297 militaire interventies waren dus ongrondwettelijk (zonder een officiële oorlogsverklaring van het Congres). De meeste militaire operaties van de VS waren pure daden van agressie, soms zelf om een buitenlandse dictator in het zadel te houden. Nadat de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan, gingen alle remmen los en voerde het Amerikaanse regime internationaal de frequentie van zijn militaire operaties op.

De oprichters van Amerika hadden er nochtans op aangedrongen dat er geen "permanent leger" in de VS zou zijn. Totdat de vrijmetselaar Harry S. Truman - en de man van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki - in 1947 het Department of Defence (DoD) en de CIA oprichtte, was er ook geen staand leger in de VS. Die verandering, door Truman in het leven geroepen, creëerde het militair-industriële complex van de VS, dat nu het land en de wereld bestuurt, namens de Amerikaanse miljardairs. Dit selecte clubje bestaat uit een kleine duizend oligarchen die de wapenfabrieken van de VS controleren.

Eigenlijk zijn alle Amerikaanse presidenten sinds 25 juli 1945 neocons (behalve JFK die vermoord werd), hoewel sommige presidenten erger waren dan andere. Het ergst van allemaal waren Truman, Eisenhower, de beide Bushes, Obama en Biden. De VS een "democratie" noemen, is zonder meer een slechte grap. Het is een kleptocratie. Het Amerikaanse departement van 'Defensie' bijvoorbeeld is het enige van de 15 Amerikaanse, federale departementen dat zo corrupt is, dat het niet eens door het Congres 'gecontroleerd' wordt.

Naast de 749 Amerikaanse binnenlandse militaire bases hebben de VS nu méér dan 900 militaire bases wereldwijd. De VS geven nu ongeveer de helft van het globale militaire budget uit. De exacte cijfers voor het Amerikaanse leger zijn: 1.447,7 biljoen dollar voor dit jaar en 1.510,3 biljoen dollar aangevraagd voor volgend jaar. De frauduleuze 'denktanks' die in DC gevestigd zijn, werken nauw samen met het Amerikaanse regime om het publiek wereldwijd voor de gek te houden. Momenteel besteedt het Amerikaanse regime ongeveer 53% van al haar door het Congres- en presidentieel geautoriseerde (of de zogenaamde "discretionaire") jaarlijkse uitgaven aan haar leger, en slechts 47% van het budget aan alle andere doeleinden samen. Ongeveer 26% van de 1.447,7 biljoen gaat rechtstreeks naar betalingen aan wapenfabrikanten.

Wat is het resultaat van dit alles? Massale, wereldomvattende corruptie georganiseerd door de top van het Amerikaanse regime, en opgelegd aan al haar buitenlandse ‘bondgenoten’, vazalstaten en koloniën, met als kers op de taart de manipulatie van al de reguliere, 'vrije' nieuws-media van het Collectieve Westen (want dit zijn tenslotte allemaal ‘democratieën’). Het enige doel van deze morbide zwendel is de geldtransfer van de 'kleine man' wereldwijd, naar de 1.000 miljardairs die het militair-industriële complex van de VS controleren.

zondag 9 juli 2023

BREAKING: De Bisschopszetel van Roermond (NL) is eveneens ‘verhinderd’

Bisschop Harrie Smeets verklaart de Zetel van Roermond "verhinderd"

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft besloten vanwege zijn ziekte een flinke stap terug te zetten. De Bisschop treedt niet af, maar is voortaan "verhinderd" om zijn werk als Bisschop te doen. Het Kerkelijk Recht biedt de mogelijkheid om een Bisschopszetel "verhinderd" te verklaren "wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen" (Canon 412).


BRIEF VAN DE BISSCHOP:


Broeders en zusters in Christus,

Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik ziek werd. Sindsdien lukt het mij niet meer om zelf de Heilige Mis op te dragen. Ik bezoek daarom zoveel als mogelijk is de dagelijkse eucharistieviering in de Munsterkerk, vlak bij het bisschopshuis in Roermond.

Het is daar de gewoonte om voorafgaand aan elke Mis een moment van aanbidding te houden. Samen met de aanwezige parochianen zitten we dan minutenlang in stilte voor het Allerheiligste. Ik kan u verzekeren dat is een uitstekend begin van de dag. De rust en devotie die van dat moment uitgaan, bieden mij de gelegenheid om al mijn vragen en zorgen bij Onze-Lieve-Heer neer te leggen.

Niet eerder heb ik zelf zo sterk ervaren wat in het Evangelie van deze zondag gezegd wordt: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” U en ik kennen in ons leven allemaal onze moeilijke momenten, maar als we ze delen met Onze-Lieve-Heer geeft hij ons kracht naar kruis. Maar er komt ook een moment dat wij als mensen voelen dat onze krachten niet meer toereikend zijn.

Toen ik in 2018 benoemd werd tot Bisschop van Roermond, was dit beslist niet de benoeming waar ik naar uit had gezien. Ik moet u ook eerlijk bekennen dat het me in het begin moeite gekost heeft om mij in deze rol te schikken. Maar bij mijn priesterwijding heb ik ‘ja’ gezegd op mijn roeping en ik vond dat ik niet mocht weglopen voor de verantwoordelijkheden die daarna op mijn pad kwamen. Daarom heb ik het bisschopsambt aanvaard.

Net toen ik mijn draai een beetje gevonden had, werd ik ziek. Wat aanvankelijk een herseninfarct leek, bleek een kwaadaardige tumor te zijn. U heeft allen meegekregen hoe een en ander zich ontwikkeld heeft. Ik ben daar altijd bewust heel open in geweest. Diverse behandelingen en medicijnen hebben mij een tijdlang letterlijk en figuurlijk op de been gehouden. Maar begin dit jaar hebben de artsen laten weten niets meer voor mij te kunnen betekenen. Alle behandelingen zijn toen stopgezet. Sindsdien zijn mijn krachten achteruitgegaan.

Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag zou willen en dat ik niet meer in staat ben het Bisdom te besturen. Ik heb daarom besloten om gebruik te maken van een mogelijkheid die het Kerkelijk Recht daartoe biedt: namelijk om de Zetel van Roermond "verhinderd" te verklaren. Dit kan "wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen", zoals dat formeel heet. Helaas moet ik constateren dat dit op dit moment het geval is.

Dit besluit betekent niet dat ik aftreed, maar dat ik wel een flinke stap terugzet. Ik zal tot het einde van mijn leven uw Bisschop blijven, maar als gevolg van mijn ziekte ben ik verhinderd om die taak uit te voeren. Op mijn verzoek en in mijn naam heeft Vicaris-generaal Mgr. René Maessen met ingang van donderdag 6 juli 2023, conform de regels van het Kerkelijk Recht, het volledige bestuur van het Bisdom overgenomen, tot aan het moment waarop de Zetel daadwerkelijk vacant raakt.

Het is mij niet makkelijk gevallen om dit besluit te nemen. Het ligt niet in mijn aard om een opdracht niet af te maken. Maar sinds het bekend worden van mijn ziekte heeft het mij veel moeite gekost om mijn werk te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te blijven komen en contacten te onderhouden.

Een tijd lang ging dat ook redelijk goed. Ik ben dankbaar dat ik in die periode bijna elke zondag als gewone kerkganger een andere parochie heb mogen bezoeken en in alle dekenaten ben geweest. Maar ik moet nu constateren dat mijn krachten uitgeput zijn. Het is op!

Graag wil ik u allen heel hartelijk danken voor het vertrouwen dat u mij als Bisschop hebt geschonken en voor het gebed en de vele blijken van medeleven die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Dank ook voor het geduld dat u met mij hebt gehad.

Ik weet niet hoeveel tijd Onze-Lieve-Heer mij in dit leven nog geeft, maar – ondanks mijn eigen aarzeling in het begin – is het een voorrecht om uw Bisschop te mogen zijn.

Blijf geloven in de Boodschap van het Evangelie. Blijf hopen op het goede. En blijf elkaar 'in Gods naam' liefhebben, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Het ga u allen goed.

In Christus verbonden

Roermond, 6 juli 2023

+ Harrie Smeets,
Bisschop van RoermondLink naar de brief:

https://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Voorleesbrief%20bisschop%20Smeets%20juli%202023.pdf
De situatie is vrijwel identiek aan de flinke stap terug die Paus Benedictus XVI in 2013 zette:

Paus Benedictus XVI; en de Sede Impedita / Verhindering van de zetel in 2013

Géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013


Paus Benedictus XVI behield de Munus en bleef Bisschop van Rome ook na 2013


"Er is maar één Paus" bleef Paus Benedictus XVI bijna 10 jaar lang herhalen, zonder ooit uit te leggen wie die ene Paus dan was. Misschien kon hij het niet zeggen omwille van de Sede Impedita / de 'Verhindering van de zetel' in 2013 met als gevolg géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013.

Met de Declaratio van 2013 had hij wel degelijk de bedoeling om "af te treden" door middel van afstand te doen van het "ministerium" (= de praktische uitoefening of de publieke bediening van zijn functie), maar hij deed helemaal géén "afstand" van de goddelijk gecreëerde "munus", namelijk van zijn functie zélf.

Woorden zijn belangrijk: "ontslag nemen" is afstand doen van de publieke uitoefening van zijn functie, maar "aftreden" of "abdiceren" - hetgeen hij niet gedaan heeft - is afstand doen van de troon. De drie woorden "ministerium", "munus" en "officium" worden in het Nederlands vertaald door "bediening", "functie", en "ambt".


Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2022/12/breaking-sede-impedita-verhindering-van.htmlBergoglio = Fake pope


Nog even een vermaning aan de zwijgende 'huurlingen' die de kerkelijke cenakels bevolken en ambten bekleden waar ze géén recht op hebben, of ambten uitoefenen die ze intussen alweer van rechtswege verloren hebben of ambten blijven usurperen die ze de facto echter nooit bekleed hebben en ook een vermaning aan de pseudo-traditionalisten:

Steeds meer geestelijken en gelovigen buiten het zogenaamde pseudo-traditionalistische 'verzet' - dus mensen die 'te goeder trouw' en tegen wil en dank deel uitmaken van de Novus-Ordo-kerk - komen tot het besef dat Jorge Bergoglio niet de paus van de Katholieke Kerk is.

Ondertussen blijven de geestelijken van het zogenaamde pseudo-traditionalistische 'verzet' Jorge Bergoglio accepteren als 'paus' en blijven herhalen: "We wachten op de Kerk om een oordeel te vellen".

Toch hebben hun vroegere leiders - die misschien wel wat heldhaftiger waren dan zijzelf - vooruitgelopen op het oordeel van de Kerk om tot het besluit te komen dat het Tweede Vaticaanse Concilie niet 'katholiek' was en dat de schismatieke Novus-Ordo-rite niet acceptabel is voor een Katholiek.

Vreemd. Het pseudo-traditionalistische 'verzet' doet alsof Paus-zijn een puur canonieke kwestie is en dat ze daarom een canoniek oordeel moeten afwachten. Natuurlijk is dit niet waar. Om Paus te zijn, moet de persoon in kwestie eerst en vooral Katholiek zijn. De openbare zonde van manifeste, formele ketterij transformeert iemand van Katholiek in niet-katholiek, en dit is altijd al het geval geweest ongeacht of de bewuste ketterij een canoniek delict (d.w.z. een 'misdaad') is.

Of iemand de openbare zonde van manifeste, formele ketterij begaat, kan door elke kundige waarnemer met morele zekerheid worden vastgesteld en is als bewijs voldoende.

In het geval van Jorge Bergoglio is zijn openlijke, manifeste, formele ketterij een feit en kan daarom met morele zekerheid worden gekend door een waarnemer die ogen heeft om te zien en oren om te horen.Benedetto XVI | il Papa per Sempre
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------