BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 28 januari 2019

Het is duidelijk, dat Etienne Vermeersch door de duivel bezeten was:Hij wilde dat zoveel mogelijk mensen, door zijn werk, afvallig zouden worden.

Wie zou dat willen behalve de Duivel zelf én zijn volgelingen?

Met abortus en euthanasie probeerde Etienne Vermeersch
de mens fysiek te vernietigen.

Door het verspreiden van zijn denkbeelden
probeerde Vermeersch de mens ook van zijn zieleheil te beroven.

Mensen in de eeuwige verdoemenis storten, was zijn doel.

Het is duidelijk, dat Etienne Vermeersch
een misantroop, een mensenhater, was.

In de media altijd maar de 'humanist' uithangen,
maar in realiteit was hij een vijand van de mens.
 

zaterdag 26 januari 2019

Gaat bastaardbisschop Jean Kockerols in Panama water in wijn veranderen of gaat hij op blasfemische manier 'eucharistie vieren' met onedel vaatwerk?


REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
 

Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
 

117

Het heilig vaatwerk dat bestemd is om het Lichaam en Bloed van de Heer te bevatten, dient strikt naar de norm van de traditie en de liturgische boeken te worden vervaardigd. Het is echter wel strikt vereist dat dergelijk materiaal naar de algemene opvatting van iedere streek werkelijk edel is, zodat door het gebruik ervan aan de Heer eer wordt gebracht en het gevaar geheel wordt vermeden dat voor de ogen van de gelovigen afbreuk wordt gedaan aan de leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistische Gedaanten. Daarom is voor de viering van de H. Mis welk gebruik dan ook af te keuren van gewoon vaatwerk of van vaatwerk van een mindere kwaliteit, of van vaatwerk dat elke kunstzinnigheid mist, of van eenvoudige mandjes of ander vaatwerk van glas, aardewerk, klei en ander materiaal dat gemakkelijk breekt. Dit geldt ook voor metalen en ander materiaal dat gemakkelijk wordt aangetast.Ook bastaardbisschoppen zouden zich in theorie althans aan de regels moeten houden!

donderdag 24 januari 2019

Etienne Vermeersch, de Westvlaamse Jezuïet die Vlaanderen van het Katholieke Geloof beroofde, pleegde vrijdag l.l. uit wanhoop euthanasieDe tragiek van deze man is, dat hoe succesvoller hij werd,
des te irelevanter zijn perverse 'boodschap' werd,
aangezien steeds minder mensen geïnteresseerd waren.

Zijn pleidooi voor abortus en euthanasie werd ingegeven door

het criminele malthusiaans gedachtegoed dat hij aanhing.

De daad van euthanasie, die neerkomt op zelfmoord,

is de ultieme daad van rebellie tegenover God.

Het gevolg is automatische excommunicatie en hel.


Intussen lacht de duivel met de primitieve 'filosofie' van Vermeersch.

Niet Vermeersch bedacht deze 'filosofie',
maar het was de duivel zélf die hem die influisterde,
terwijl de duivel wist dat ie loog.

In het leven weigerde Vermeersch om voor God te buigen.
Nu is het de dood die hem plooide.
De dood die niet het einde is.

De dood is het einde van de pelgrimstocht van de mens op aarde,
het einde van de tijd van genade en barmhartigheid die God hem schenkt
om zijn aardse leven te verwezenlijken of te verprutsen
en het moment om over zijn uiteindelijke bestemming te beslissen.  zondag 13 januari 2019

BREAKING: Franse luchtmacht bestookt in Toulouse 'Gele Hesjes' met gasbommen


Reeds meermaals door de Franse censuur op YouTube verwijderd:


VIDEO CHOC: Franse politie slaat bejaarde man in mekaar, Bordeaux

Eén woord: "Nazi's!"

Mgr. Bernard Ginoux, Bisschop van Montauban, vervoegt de 'Gele Hesjes'


Montauban, 9 december 2018


Mgr. Ginoux zegt:

"Gewoonlijk draag je langs de kant van de weg een geel hesje wanneer je in nood bent.
Hier is het hetzelfde. Deze mensen zijn in nood. Het feit alleen al, dat zij op zondag hier
in de regen komen staan, moet ons aan het denken zetten. De Kerk moet hen gaan
opzoeken om naar hen te luisteren. Sommigen zullen zeggen, dat ik me heb laten
manipuleren, maar dat die intellectuelen zélf eens naar deze ellende komen kijken.
Dit zegt méér dan alle intellectuele analyses over de 'Gele Hesjes'."

"Vaak zijn deze arme mensen gedoopt. En zeer waarschijnlijk zullen zij zich ook
kerkelijk laten begraven. Maar, wat doet de Kerk tussen deze twee momenten?
Indien wij hen niet gaan troosten wanneer zij hun lijden uiten, wanneer moeten
wij dan naar hen gaan? Een eeuw geleden ging de overgrote meerderheid van
de 'Gele Hesjes' op zondag nog naar de Heilige Mis. Nu staan ze hier.
De Kerk heeft vele kansen gemist."


maandag 7 januari 2019

Het 'misgenderen' van 'transgenders' leidt tot deze gestoorde situaties:
Probleem is, dat 'transgenders' schijnen te denken, dat normale mensen een glazen bol zouden hebben, waarin ze kunnen zien, hoe zij zich op een bepaald moment 'voelen'.

Mijn bescheiden mening is, dat normale mensen aan deze gestoorde nonsens, niet hoeven mee te doen.


dinsdag 1 januari 2019

Taizé Madrid (28-12-2018 - 1-1-2019) flopt: amper 10.000 deelnemers


Taizé Brussel (2008-2009) kon destijds nog op 40.000 deelnemers rekenen. De mislukking van
Taizé Madrid is symptomatisch voor de implosie van de Taizé-beweging. Vooral tieners en
jonge twintigers sturen hun kat. De grootste delegaties komen uit Polen (3.500 deelnemers),
Oekraïne (2.000), Kroatië (1.300), Frankrijk (1.100) en Portugal (600). Vanuit ons land
trokken slechts een veertigtal 'jongeren' met IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen en de
Franstalige tegenhanger daarvan naar de Spaanse hoofdstad. België is dus definitief
uitgeteld. Vandaar dat men het volgend jaar weer eens in Polen gaat proberen.

En inderdaad, het Taizé-gebed met liggende 'jongeren' in een jaarmarkthal doet

inderdaad aan een moskee denken.

Roma, Piazza San Pietro. Buon Anno 2019S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------