BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 juli 2016

'Asielzoeker' steekt de Pastoor van Lanaken (Limburg) neer met mes:

'Pastoor overvallen door asielzoeker'De 65-jarige Jos Vanderlee, pastoor in Lanaken, is deze middag thuis overvallen door een asielzoeker. Die belde aan en vroeg hulp en een douche. Nadien vroeg hij ook nog geld. Toen de pastoor dat weigerde, werd hij aangevallen met een mes. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.

De overvaller belde rond 14 uur aan bij de pastoor en stelde zich voor als een kandidaat-asielzoeker in Nederland. Hij vroeg hulp en mocht een douche nemen, maar toen hij geen geld kreeg ontstond er een schermutseling. De pastoor werd met een mes aangevallen en raakte gewond aan zijn handen. De overvaller sloeg op de vlucht. De pastoor werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op basis van de informatie die de gemeente Lanaken heeft, kan gesteld worden dat de overvaller geen bewoner is van het asielcentrum in Lanaken. Het parket Limburg en de politie Lanaken-Maasmechelen zijn een onderzoek gestart.

Bron: VTM-Nieuws

Link:

http://nieuws.vtm.be/binnenland/201198-pastoor-overvallen-door-asielzoekerDE JACHT IS BLIJKBAAR GEOPEND!

MUST-SEE: Lezing van het Kolbe-Center over 'Schepping en Evolutie' na de Tridentijnse Mis en de Catechese door Mgr. Athanasius Schneider in Krakau.

Lecture on the Catholic Doctrine of Creation given by Hugh Owen and Thomas Seiler in St. Paul's Conversion Church to the attendees of the World Youth Day in Cracow on 28 July 2016.


Totaal losgeslagen 'Novus Ordo viering' te Krakau:
zaterdag 30 juli 2016

De Post-conciliaire Bastaardkerk in actie op de JMJ in Polen! Totaal zot! Totaal werelds! Totaal protestants! Totaal sektarisch! Totaal anti-katholiek! Totaal blasfemisch! Totaal satanisch! Totaal Anti-Christus!Nog meer ketterij van Bergoglio! Dit keer uit de kapel van de 'Goddelijke Barmhartigheid' in Krakau: "Misericordia quiero y no sacrificio" (Spaans) = "Ik wil barmhartigheid en géén offers"

Bergoglio schrijft zijn valse 'boodschap' in het gulden boek


"Misericordia quiero y no sacrificio" = "Ik wil barmhartigheid en géén offers"

Het probleem met dit citaat is, dat het een citaat is, dat uit zijn context werd gerukt.
Met andere woorden, Christus heeft dit niet zo gezegd!!!

Bergoglio suggereert hier, dat Christus géén offers wil!

Dit is vals! Dit is ketterij!

Christus wil wel degelijk offers, maar oprechte offers en géén schijnheiligheid!

Dit citaat gaat terug op Hosea:

Hosea 6:6  Want vroomheid wil Ik, geen offers; Kennis van God liever dan offeranden.

Merk op, dat hier de vertaling is 'vroomheid' en niet per sé 'barmhartigheid'.

Mat 9:13  Gaat, en leert wat het zeggen wil: "Barmhartigheid wil Ik, en geen offerande." Ik ben niet gekomen, om de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen.

Christus roept ons op om de diepere betekenis van deze woorden te ontrafelen.

Mat 12:7  Zo gij wist, wat het zeggen wil: "Barmhartigheid wil Ik en geen offerande," dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld;
Mat 12:8  want de Mensenzoon is heer van de sabbat.

Het gaat dus over het veroordelen van onschuldigen!


Mat 23:23  Wee u, schriftgeleerden en farizeeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.

Hier wordt dan de volledige Waarheid door Christus zelf gepresenteerd!

Christus wil geen valse offers!

Hij wil géén schijnheiligheid!

Offers zijn pas oprecht, wanneer men geen schijnheilige is!


MAAR:

"Dit moet men doen, en het andere niet laten."

DUS:

Men moet barmhartig en vroom zijn
én offers brengen aan Christus! 
 


Hier zien we dan een kruising tussen Soeur Sourire en The Sound of Music! Ongelofelijk!

En hier gaan de zusters helemaal uit de bol! Onvoorstelbaar! Totaal losgeslagen!

Buiten zien we wat we al de hele tijd zien in Polen. Bergoglio trekt bijzonder weinig volk.
Het terrein is slechts voor één derde gevuld.

vrijdag 29 juli 2016

De 'kruisweg' in Krakau onder leiding van Bergoglio: een satanische show!

Het blasfemische spektakel begint...

Vulgair, 'liturgisch' ballet

Antipaus Bergoglio ligt al te soezen...

Jezus?

Nog meer ballet!

De hoedjes! Totaal respectloos! Men drijft de spot met het lijden van Christus!

Weerzinwekkend!

Satanisch oog

Spot!

Jezus als 20ste eeuwse jood. Beseffen de zieke geesten die dit bedacht hebben niet,
dat de Asjkenazische joden destijds nog niet eens bestonden???


Circus

Nog méér circus

Wat moet dit voorstellen?


Men drijft de spot!

Doornenkroon van prikkeldraad gemaakt!!!

LAFAARDS!

Nog meer ketterij van Bergoglio uit Auschwitz:

De 'joden' zijn niet 'het Volk van God', dat zijn de Katholieken!

De Post-conciliaire Bastaardkerk in actie in Krakau:Om een geldige biecht te spreken en te horen zou:

1. De priester maar beter zijn stola omhangen.
2. De biechtelinge haar biecht op de knieën moeten uitspreken en niet gezeten.
3. De biechtelinge zich beter wat meer bedekken, want ze geeft ergernis en zet aan tot zonde.
4. Want de priester (en anderen) zouden nog wel eens in bekoring kunnen komen!
(5. De blote benen van de priester zullen wel niemand in bekoring brengen,
zelfs al trekt hij zijn broekspijp nog wat hoger!)

Meteen is duidelijk waarom de biecht in een biechtstoel uitgesproken moet worden, waar de mogelijkheid tot lichamelijk contact totaal uitgesloten is, en waar de biechtvader niet afgeleid wordt door allerlei frivoliteiten...

NOGMAALS, HET SACRAMENT VAN DE BIECHT IS GEEN VRIJGELEIDE OM MEER TE ZONDIGEN,
ZOALS DE BASTAARDKERKERS SCHIJNEN TE DENKEN, MAAR MINDER!!!
 

dinsdag 26 juli 2016

BREAKING: Twee moslim-terroristen nemen in de kerk van Rouvray, nabij Rouen, tenminste 6 gijzelaars. Zij werden door de politie uitgeschakeld, maar pastoor Jacques Hamel (84 jaar - 58 jaar priester) werd de keel overgesneden en er wordt gevreesd voor het leven van nog één gelovige...

LIVE FEED from hostage scene in Rouvray, France

Bij een gijzeling in een kerk nabij de Franse stad Rouen is een gijzelaar gedood. Het gaat om de priester van de betrokken parochie. De ordediensten konden de twee gijzelnemers uiteindelijk doden.

Even voor tien uur vanmorgen drongen twee mannen de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray binnen, net ten zuiden van Rouen in de regio Normandië. Er was net een mis aan de gang. De daders waren gewapend met messen.

In de kerk waren zes mensen aanwezig: de priester, twee zusters en enkele gelovigen. Een zuster kon ontsnappen en alarmeerde de ordediensten.

Volgens Franse media werd de priester de keel overgesneden en is de man gestorven. De precieze toestand van de andere gijzelaars is nog niet bekend, volgens France Info zou zeker een andere gijzelaar zwaar gewond geraakt zijn.

De interventiediensten kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. Rond 11 uur vielen ze binnen en konden ze de gijzelnemers neutraliseren. Volgens France Info zouden de daders doodgeschoten zijn.

Het precieze motief van de gijzelnemers is op dit moment nog niet bekend [Het zal nog wel even duren voordat ze daar achter zijn!]. De antiterreurcel van het Franse parket neemt het onderzoek in handen, wat erop wijst dat de autoriteiten uitgaan van een terreurdaad.

De Franse president François Hollande en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zijn op weg naar Saint-Etienne-du-Rouvray.

Bron: De Redactie


GEBED GEVRAAGD!

Wij bidden intussen voor het zieleheil van de overledene(n) die zich, in Christelijke zin, goed 'geweerd' hebben. De terroristen zijn niet in hun opzet geslaagd!

"Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het Geloof" (KOL. 2:7)

zaterdag 16 juli 2016

Nice Terror AttackDe 'nieuwe realiteit' die we volgens Manuel Valls "normaal" moeten vinden:
Manuel Valls: "Nous avons changé d'époque et la France va devoir vivre avec le terrorisme."

Ge moet het maar durven zeggen!

"Bergoglio is géén ketter!" - DUS WEL!

Paus opgeroepen verwarring rond exhortatie weg te nemen


Prominente Katholieken, onder wie bisschoppen en vooraanstaande academici, vragen paus Franciscus om zijn exhortatie Amoris Laetitia deels te herroepen. Die bevat een reeks passages die tot ernstige dwalingen zouden kunnen leiden, meldt LifeSiteNews.

Twee oproepen

Het gaat om twee oproepen, een direct tot de Heilige Vader en een tot de deken van het Kardinalencollege, kardinaal Angelo Sodano (88), van 1991 tot 2006 als kardinaal staatssecretaris de tweede man van het Vaticaan.

Videoboodschap

De eerste oproep betreft een videoboodschap waarin een aantal prominenten uit met name de pro-lifebeweging de paus dringend verzoekt een einde te maken aan de verwarring rond Amoris Laetitia. Onder hen zijn John Smeaton, voorzitter van de Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), Christine Vollmer, medeoprichtster van de Pauselijke Academie voor het Leven en van de Latijns-Amerikaanse Alliantie voor het Leven en de Nederlandse pater Elias Leyds, programma-directeur voor Radio Maria Nederland.

Leyds wijst er in de video-boodschap op dat het eerste concilie dat in de Kerk werd gehouden voortkwam uit St.-Paulus’ oproep aan Petrus om duidelijkheid te scheppen, onder meer over het huwelijk. 

Oproep aan de kardinalen

Daarnaast hebben 45 prominente katholieken, prelaten, academici en clerici zich met een oproep gericht tot de deken van het Kardinalencollege. Daarin vragen zij de 218 katholieke kardinalen en patriarchen de paus te verzoeken om de lijst van dwalingen en onduidelijkheden in Amoris Laetitia te herroepen.

Niet bekendgemaakt

De ondertekenaars van de brief hebben zich naar buiten toe niet bekend gemaakt, evenmin als de inhoud van hun petitie. Wel laten zij via een woordvoerder weten dat de exhortatie een “aantal stellingen bevat die begrepen kunnen worden op een manier die tegengesteld is aan het Katholieke Geloof en zijn moraal.” Hun oproep is voorzien van een uitgebreide toelichting waarin de “aard en de mate van dwaling” wordt toegelicht “die aan Amoris Laetitia kan worden toegeschreven”.

Duidelijk en definitief

De groep roept de kardinalen op, in hun hoedanigheid als de officiële adviseurs van de paus, de Heilige Vader te vragen “de dwalingen” die zij noemen “op een duidelijke en definitieve manier” af te wijzen “en gezagvol te verklaren” dat geen van deze stellingen “geloofd” of als “mogelijk waar” beschouwd moeten worden.

‘Paus is geen ketter’ [Iemand die zelfs slechts maar één ketterij verkondigt, is een ketter!]

“Wij beschuldigen de paus niet van ketterij” [Nééééé hoor!], aldus dr. Joseph Shaw, een van de ondertekenaars en woordvoerder van de groep. “Wij menen dat talloze stellingen in Amoris Laetitia bij gewone lezing als ketters kunnen worden uitgelegd.” Een aantal stellingen zouden onder meer als “ergerniswekkend, dwalend in het geloof en ambigu” kunnen worden uitgelegd.

Verwarring bezweren

Met een duidelijke herroeping van deze dwalingen hoopt de groep dat de paus “de reeds door Amoris Laetitia onder herders en gelovigen opgeroepen verwarring bezweert”. “Want die verwarring kan alleen effectief worden weggenomen door een ondubbelzinnige bevestiging van de authentieke katholieke leer door de opvolger van Petrus”, aldus Shaw.

19 omstreden passages

De ondertekenaars noemen negentien passages in de exhortatie die tegenstrijdig lijken met de Katholieke Leer. Ook blijven zij erbij dat Amoris Laetitia de Leer ondermijnt dat gescheiden en burgerlijk hertrouwde Katholieken die niet in onthouding even niet de sacramenten mogen ontvangen.

Prominenten

Onder te ondertekenaars zijn bisschoppen, wetenschappers, docenten, schrijvers en clerici van verschillende pauselijke universiteiten, seminaries, colleges, theologische instituten, religieuze orden en bisdommen van over de hele wereld.

Inhoud ‘te technisch’

De reden om de tekst van de oproep en de begeleidende brief niet publiek te maken is omdat deze gericht is aan de kardinalen. “Het Heilig College moet in de gelegenheid worden gesteld de inhoud van het document en de eventuele vervolgstappen te overwegen voor deze bekend wordt gemaakt”, aldus Shaw.

Bovendien is de onderbouwing zo gedetailleerd en ‘technisch theologisch’ dat deze niet voor het brede publiek toegankelijk is. Dat zou gemakkelijk tot misverstanden kunnen leiden. De kardinalen zouden in hun taak gehinderd kunnen worden door de media-aandacht en de veelal ongeïnformeerde discussies en polemieken die erdoor worden opgeroepen, aldus de groep.

Ter geruststelling

“Tegelijkertijd is het belangrijk dat Katholieken die moeite hebben met bepaalde stellingen in Amoris Laetitia zich ervan bewust zijn dat er stappen worden ondernomen om de opgeroepen problemen te adresseren. Daarom dat wij het bestaan ervan bekend maken", aldus Shaw.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/KN/LSN


Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-opgeroepen-verwarring-rond-exhortatie-weg-te-nemen

vrijdag 15 juli 2016

Mgr. Michel Schooyans: ‘De Kerk wordt bedreigd in haar eigenlijke fundamenten’


Professor emeritus aan de Université Catholique de Louvain, tevens voormalig pauselijk adviseur bij Paus Johannes Paulus II, lid van verschillende pauselijke raden in Rome, ereprelaat van de H. Stoel en ridder in de Leopoldsorde, Mgr. Michel Schooyans, heeft op LifeSiteNews een opiniestuk geschreven over de huidige toestand in de Kerk, en waar hij in niet mis te verstane bewoordingen Bergoglio de les spelt.


Hij schrijft: “De Synode over de Familie heeft een diepgaande malaise in de Kerk aangetoond – zelfs aannemend dat dit noodzakelijk was. Zonder twijfel een crisis van groei, maar ook herhaaldelijke debatten over de kwestie van hertrouwde gescheidenen, gescheiden personen, modellen voor de familie, de rol van de vrouw, geboortecontrole, surrogaatmoederschap, homoseksualiteit en euthanasie. Het is nutteloos om onze ogen te sluiten: de Kerk wordt bedreigd in haar eigenlijke fundamenten.

Schooyans zegt dat “De Heer de Kerk geen missie gegeven heeft om deze waarheden te wijzigen, noch heeft Hij haar een missie gegeven om het Credo te herschrijven. De Kerk is de bewaarder van deze schatten.” Hij zegt dat de Kerk deze waarheden moet bestuderen en verduidelijken en alle mensen moet uitnodigen om door het geloof deze ware Leer aan te hangen.


Het splijten van de moraliteit


De christen is volgens hem geroepen om open te zijn voor de inspiratie van de H. Geest, die liefde is, en om te antwoorden aan deze liefde door geloof, die handelt door liefde. Tussen deze twee is de band onverbreekbaar.

Nu, “als in de leer van de Kerk deze link gebroken wordt, zinkt de christelijke moraliteit in verschillende vormen van relativisme of scepticisme, tot het punt van tevredenheid met subjectieve en fluctuerende opinies.” Er wordt volgens hem “een scheiding gecreëerd tussen waarheid en actie, er is niet langer enige verwijzing naar de Waarheid, noch naar de autoriteit die het garandeert.”

Moraliteit wordt dodelijk gespleten, en de deur is wijd opengezet voor het legalisme, agnosticisme en secularisatie. De regels om te leven, onderwezen door de profeten, door de Heer en door de Kerkvaders, worden systematisch ontmanteld.” En “de moraliteit wordt dan bijgevolg een vorm van gnostisch positivisme, een kennis die gereserveerd is voor de ingewijden.

Schooyans gaat verder met St. Paulus aan te halen, die zegt dat we niet mogen toegeven aan de handelswijzen van deze wereld, er moet een inwendige verandering zijn, een herscheppen van je gedachte, zodat je kan uitmaken wat Gods wil is, het goede, het wenselijke, het perfecte (Rom. 12:2).


Uit de Heilige Schrift:

Rom 12:2  Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.


Casuïstiek

Volgens Schooyans keren we terug naar de casuïstiek [Hetgeen slecht is!] (* zie noot onderaan), waar moralisten de gewetenskwesties trachten te bestuderen en op te lossen. “Bepaalde moralisten willen oplossingen bieden die diegenen die hun toevlucht hebben genomen tot hun superieure kennis, kunnen tevreden stellen. Onder de (neo-)casuïsten van gisteren en van vandaag, worden de fundamentele beginselen van de moraliteit verduisterd door de (doorgaans divergente) opinies, die geuit worden door deze slechte spirituele adviseurs.[vb. Leon Lemmens, Jean Kockerols, Jozef De Kesel, Johan Bonny, Luc Van Looy, Roger Vangheluwe, Godfried 'kardinaal' Danneels, Walter 'kardinaal' Kasper, Leo 'kardinaal' Suenens, Carlo 'kardinaal' Martini, Bergoglio en co. = de 'kerkelijke maffia'!]

Hij gaat verder: “De casuïsten zullen zelfs de morele wet zelf willen aanpassen. Dit zal de taak zijn van casuïsten, belijders, spirituele adviseurs en bij gelegenheid bisschoppen [!]. Allen moeten bezorgd zijn om iedereen tevreden te stellen. Ze moeten bijgevolg compromissen sluiten, hun argumenten aanpassen aan de bevrediging van de menselijke passies: geen enkele persoon mag afgewezen worden.”


Het aanpassen van de Sacramenten


Schooyans zegt dat om iedereen tevreden te stellen, het noodzakelijk is om de Sacramenten aan te passen  [Hetgeen natuurlijk niet kan!]. “Laten we het geval nemen van het Sacrament van de Biecht. De onverschilligheid waarmee dit sacrament vandaag wordt bekeken kan begrepen worden door het rigorisme dat werd betoont door de biechtvaders in de tijden van de ouderen. Of ten minste, dit wordt door de casuïsten verzekerd. Vandaag zou de biechtvader moeten leren dit sacrament een sacrament maken dat de boetelingen behaagt. Echter, in het minimaliseren van de ernst van dit sacrament, scheidt de casuïst de boeteling van de genade aangeboden door God. De neo-casuïst van vandaag scheidt de zondaar van de Goddelijke bron van Barmhartigheid. Het is echter hiernaartoe dat we moeten terugkeren.”

“De gevolgen van deze opzettelijke afwijking zijn paradoxaal en dramatisch. De nieuwe moraliteit leidt de christen tot het achten van het Sacrament van de biecht, en bijgevolg het Kruis van Christus en zijn Verrijzenis, als zijnde onbeduidend. Als dit sacrament niet langer wordt ontvangen als één van de belangrijkste manifestaties van de barmhartige liefde van God voor ons, dan wordt het niet langer gezien als noodzakelijk voor onze verlossing, en zal het spoedig ophouden noodzakelijk te zijn om bisschoppen en priesters voor te schrijven de Sacramentele absolutie te geven aan zondaars. De zeldzaamheid en uiteindelijk, het verdwijnen van het sacramentele aanbieden van vergiffenis door een priester, zal leiden, en heeft al geleid, tot andere vervreemdingen, inclusief die van het gewijd priesterschap en de Eucharistie [!]. En dit gaat zo voort voor de sacramenten van het Doopsel en het Vormsel, de Ziekenzalving, om dan nog niet te spreken over de liturgie in het algemeen… ”

“Op elk vlak is er voor de neo-casuïsten in feite niet langer een Openbaring die moet ontvangen worden, of een Traditie die moet doorgegeven worden. Zoals reeds werd aangehaald: de waarheid is het nieuwe! Het nieuwe is het nieuwe zegel van de waarheid. Deze nieuwe casuïstiek leidt christenen ertoe een heldere breuk te maken met het verleden. Uiteindelijk stuwt de obsessie met het compromitteren de nieuwe casuïsten tot een terugkeer tot de natuur, zoals die was voor de zondeval (waar de zonde niet langer bestaat) [!].

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/top-adviser-to-pope-jpii-warns-of-a-cabal-undermining-church-with-backing-f


*Noot: In de wetenschap betekent casuïstiek in het algemeen de behandeling van individuele gevallen (casussen) in een specifiek gebied.

Casuïstiek wordt onder andere toegepast in de moraalwetenschap, bij juridische en ethische discussies (dus over wet en ethiek). Het komt dan vaak neer op een vorm van kritiek op principiële of op wetten gebaseerde standaardredenaties. Zo zal de casuïst bijvoorbeeld in bepaalde gevallen liegen – dat normaal gesproken altijd als onethisch wordt beschouwd - toch als de beste keuze zien gezien de omstandigheden (bron: wikipedia)

Bron: RK

vrijdag 8 juli 2016

'Bild' heeft het begrepen! Binnenkort hebben we 3 'pausen'!


Gibt es bald drei Päpste?


Erzbischof Gänswein nennt die Möglichkeit eines weiteren Rücktritts „realistisch“ ++ Päpste untereinander „keine Konkurrenten“

Zwei Päpste im Vatikan – das brachte nach dem spektakulären Rücktritt von Papst em. Benedikt XVI. (89) bereits das Vorstellungsvermögen der meisten Gläubigen an ihre Grenze. Aber drei?


Bron: Bild

Link:

http://www.bild.de/politik/ausland/papst/gaenswein-kann-sich-dritten-papst-vorstellen-46576268.bild.html
Hoelang gaat de komedie nog duren?

De 'Hoer van Babylon'
is de Post-conciliaire Bastaardkerk
met haar pedo- en homofilie!

woensdag 6 juli 2016

Opiniepeiling over het 'ontslag' van Paus Benedictus XVI


Over de Ganswein-hypothese


"Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten."

Georg Gänswein: "Benedictus is nog steeds Paus, net daarom draagt hij de witte soutane, laat hij zich 'Heilige Vader' noemen, en daarom woont hij nog in het Vaticaan!"

Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/


Nu een poll over het waarheidsgehalte van deze hypothese:

POLL: Your thoughts on Benedict’s resignation

If Pope Benedict XVI had presented his intentions as such on 11 February 2013, what conslusions would you have drawn about its effect on the Petrine Ministry and the See of Peter moving forward, as well as the conclave that followed?

 • N/A Ganswein did not accurately present Benedict's intentions.
 • Ganswein accurately presented Benedict's intentions and they have been realized.
 • Ganswein accurately presented Benedict's intentions and they are impossible.
 • The See of Peter was rendered vacant / the conclave that followed was valid.
 • The See of Peter was not rendered vacant / the conclave that followed was invalid.
 • My sensus Catholicus fails me. I must defer to the judgment of a future pope.

VERTALING:

Indien Paus Benedictus XVI zijn bedoelingen op 11 februari 2013 zo gepresenteerd zou hebben (= zoals de 'Gänswein-hypothese'), welke conclusies zou u dan hebben getrokken aangaande het effect daarvan op de uitoefening van het Petrijns Ambt en de opvolging van de Zetel van Petrus, evenals het conclaaf dat volgde?

 • N/A Gänswein gaf de intenties van Benedictus niet correct weer.
 • Gänswein gaf de intenties van Benedictus nauwkeurig weer en zij werden gerealiseerd.
 • Gänswein gaf de intenties van Benedictus nauwkeurig weer en zij zijn onmogelijk.
 • De Zetel van Petrus is vacant geworden / het conclaaf dat volgde was geldig.
 • De Zetel van Petrus is niet vacant geworden / het conclaaf dat volgde was ongeldig.
 • Mijn sensus Catholicus schiet mij tekort. Ik moet het oordeel van een toekomstige Paus afwachten.


STEM HIER:

https://akacatholic.com/poll-your-thoughts-on-benedicts-resignation/


Er is maar één antwoord correct!

dinsdag 5 juli 2016

In 'The World Over' met Raymond Arroyo (EWTN), één van de best bekeken televisieprogramma's van een Katholieke mainstream-zender wereldwijd, vernietigende kritiek op Bergoglio:


Vanaf minuut 27:46 geven Father Gerald Murray, Canoniek Rechter van het Aartsbisdom New York en Robert Royal, hoofdredacteur van 'The Catholic Thing' vernietigende kritiek op Bergoglio!Terwijl Bergoglio maar blijft fulmineren tegen de 'Traditionalisten', vallen ook de mainstream Katholieke media hem af!

maandag 4 juli 2016

Liegt Paus Benedictus XVI of wordt er voor hem gelogen?

Nieuw boek Benedictus XVI: over 'homolobby', terugtreden, Franciscus

'Homolobby' en bestuur Kerk

Benedictus erkent volgens de krant dat er tijdens zijn pontificaat een “homolobby” in het Vaticaan bestond. Daarbij zouden slechts vier of vijf mensen betrokken zijn en de emeritus-paus denkt dat hij hun pogingen Vaticaans beleid te beïnvloeden, verslagen heeft. [Deze bewering is gewoon lachwekkend!]

Ook zegt Benedictus te beseffen dat hij de beslistheid miste om tot effectief bestuur te komen. Hij bevestigd dat hij onder Sint-Johannes Paulus II verschillende keren zijn ontslag indiende, maar op verzoek van de Poolse paus aanbleef. [Indien Benedictus XVI niet effectief bestuurde, hoe kan hij de homolobby dan verslagen hebben?]

Terugtreden en verkiezing paus Franciscus

Over zijn terugtreden als paus merkt hij op dat niemand hem daartoe onder druk heeft gezet [Dit is de crux! Indien hij wél onder druk gezet zou zijn geweest, dan is hij daarom alleen al, volgens het Kerkelijk Recht, nog steeds Paus.]. Slechts zeer weinigen wisten volgens Benedictus van zijn voornemen voordat hij het in een toespraak bekendmaakte. [Het hele pauselijke huis wist het!]

Dat kardinaal Jorge Bergoglio tot zijn opvolger werd gekozen, verraste de emeritus-paus, die verwacht had dat één van de andere kardinalen paus zou worden [Totaal absurde bewering aangezien Bergoglio in 2005 als tweede eindigde na hem!]. Zijn tweede reactie was echter vreugde, aldus Benedictus, vanwege zijn hoge achting voor de Argentijnse prelaat [Belachelijk!].

Benedictus en Franciscus

Onlangs nog, bij een bijeenkomst voor zijn 65-jarig priesterjubileum, dankte Benedictus Franciscus voor diens "goedheid" [Idem!]. Franciscus op zijn beurt omschreef kort daarvoor de emeritus-paus in een voorwoord bij een bundel met preken van diens hand als een man "die de heiligheid belichaamt".

Dagboek vernietigen

Als paus, zo vertelt Benedictus, hield hij steeds een dagboek bij. Hij is echter van plan dat te vernietigen, al erkent hij dat historici de aantekeningen als een “gouden kans” zouden zien. [Inderdaad! Weg met de waarheid!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/filmpje-nieuw-boek-benedictus-xvi-over-homolobby-terugtreden-paus-franciscus-en-meerGelogen van de eerste tot de laatste letter!

Eén van de redenen die destijds werden aangevoerd om het 'aftreden' van Paus Benedictus XVI te motiveren, was dat hij niet hetzelfde lot wilde ondergaan als paus Johannes Paulus II, namelijk, dat het pontificaat, wegens de ouderdom van de paus, gegijzeld zou worden door zijn entourage.

Wel, nu Paus Benedictus XVI zogezegd afgetreden is, wordt hij evenzeer geïnstrumentaliseerd door de Vaticaanse Gay Lobby!

"Ik dreef de homolobby uiteen!"

"Ik ben uit vrije wil afgetreden."

"Ik had de naam van mijn opvolger niet in gedachten."

"Ik had hoge achting voor de Argentijnse prelaat."

"Ik ben dankbaar voor de goedheid van paus Franciscus."

"Ik ga mijn dagboek vernietigen!"

Is hier een dementerende aan het woord, of wordt hier gelogen alsof het gedrukt staat?


Waar ging dit dan over?

Wanneer gaat de 'Doos van Pandora' eindelijk eens open?

Of is dit ook een lege doos?


Is Paus Benedictus XVI de gijzelaar van Bergoglio?

Paus Benedictus XVI bedankte op 28-6-2016 Bergoglio voor zijn 'goedheid':


"Holy Father, Dear Brothers,

Sixty-five years ago, a brother priest who was ordained with me decided to have written on the card commemorating his first Mass, in addition to the name and the date, a single word in Greek — eucharistomen — convinced that this multi-faceted term expressed everything that could be said at such a moment. Eucharistomen expresses a human “thank you”; a “thank you” to everyone. First of all, thank you, Holy Father! Your goodness, evident from the moment of your election, has continually impressed me, and greatly sustains my interior life. The Vatican Gardens, even for all their beauty, are not my true home: my true home is your goodness. There, I feel safe. Thank you also for the kind words of gratitude, for everything. We hope that you will continue to go forward with all of us on this road of Divine Mercy, showing us the way of Jesus, toward Jesus, toward God."


Bron: Vaticaan

Link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160628_65-ordinazione-sacerdotale-benedetto-xvi.htmlVertaling:

"Heilige Vader, Dierbare [Loge-]Broeders,

Vijfenzestig jaar geleden, een broeder-priester [?] die met mijn werd gewijd, besloot om op zijn kaart ter herdenking van zijn eerste mis, om naast de naam en de datum, één enkel woord in het Grieks te schrijven — eucharistomen — ervan overtuigd dat deze veelzijdige term alles uitdrukte wat op zo'n moment kon worden gezegd [
Eucharistomen slaat dus duidelijk op de Heilige Eucharistie!]. Eucharistomen geeft uitdrukking aan een menselijk [?] "dank u"; een "dank u" voor iedereen [Dus, niet God wordt 'bedankt', maar wél alle mensen!]. Eerst en vooral, dank u, heilige vader [En dan nog eens "eerst en vooral" Bergoglio! Bergoglio neemt de plaats van God in!]! Uw goedheid [van Bergoglio], evident van op het moment van uw verkiezing [!], maakt voortdurend indruk op mij, en voedt mijn innerlijk leven [Dus, Bergoglio voedt het innerlijke leven van Paus Benedictus XVI!!! Dit is satanisme!!!]. De tuinen van het Vaticaan, zelfs in al hun schoonheid, zijn niet mijn ware thuis: mijn ware thuis is uw goedheid [van Bergoglio!!!]. Daar, ik voel me veilig [WAANZINNIG!]. Ook hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden van dankbaarheid, voor alles. We hopen dat u ons zal blijven voorgaan op deze weg van Goddelijke Genade [???], tonend ons de weg van Jezus, naar Jezus, tot God."


En dat zou dan over Bergoglio gaan?

Dit alles is duidelijk ontleend aan de psalmen:

Psa (34-9) Smaakt en beseft dan de goedheid van Jahweh; Gelukkig de man, die zijn hoop op Hem stelt. 

Psa (54-6) Zie, God is mijn Helper; Het is de Heer, die mijn leven behoudt! 

Psa (57-2) Ontferm U mijner, o God; ontferm U mijner, Want ik neem mijn toevlucht tot U. In de schaduw uwer vleugelen zoek ik een schuilplaats, Totdat het onheil voorbij is. Verhef U boven de hemelen, o God; Uw glorie vervulle de aarde!
Psa (57-3) Ik roep tot God, den Allerhoogste, Tot God, zo goedertieren voor mij.  


Psa 91:4  Hij zal met zijn vleugelen u dekken, En onder zijn wieken vindt gij een schuilplaats.

BERGOGLIO NEEMT DE PLAATS VAN GOD IN! ONGELOFELIJK!

vrijdag 1 juli 2016

Danneels-Gate 48

RESTKERK: The Remnant Newspaper over Danneels: ‘In iedere maffia loert een mol, een man met een knagend geweten’


“Deze man vreest niets of niemand, en laat zich niet kennen door kerkelijke doctrine, de Bijbel, of door het Magisterium, al die zaken, waartegenover hij ooit zwoer loyaal te blijven.”

The Remnant Newspaper publiceerde vandaag een artikel dat van kardinaal Godfried Danneels weinig heel laat. Onze Engelstalige vrienden omschrijven Danneels als een mol, die alles op alles heeft gezet om Bergoglio op de Stoel van Petrus te krijgen.

“Op 13 maart 2013 werd op het Piazza di San Pietro de opvolger van de afgetreden Benedictus XVI aan de Katholieke Kerk voorgesteld, terwijl duisternis over het plein neerkwam.

Ook uitgenodigd om op het balkon plaats te nemen, een luttele armlengte van de nieuwe paus, overzag kardinaal Godfried Danneels de menigte, die naar Rome was afgezakt om het resultaat van de verkiezing met eigen ogen waar te nemen. Daar, op de Loggia van de Sint-Pietersbasiliek, stond hij dan, een boodschap de wereld insturend, met zijn veelzeggende, triomferende blik. Bekroond voor zijn nietsontziende loyaliteit en kerkelijke politieke dapperheid, stond hij daar, prominent aanwezig, naast de paus, als een bevestiging van zijn makkers, dat de persoonlijke voorkeur van Danneels uiteindelijk op de Stoel van Sint-Petrus zou plaatsnemen.

De Belgische kardinaal, uitgedost in zijn ceremoniële gewaden, stond daar, als het overwinnende meesterbrein achter de clandestiene groep van Europeaanse prelaten, de groep van Sankt Gallen, die er al sinds 1996 alles had aan gedaan om een radicaal hervormende paus aan de macht te krijgen. De groep van Sankt Galles had al vroeg een voorkeur voor Jorge Bergoglio uit Argentinië, erop rekenend dat hij de Katholieke Kerk radicaal zou transformeren en moderniseren, volgens hun wens en plan. Ze hielden hun schema en krijgsplan voorzichtig verborgen.

Ze wonnen de bendeoorlog bijna, toen in 2005 Johannes Paulus II stierf. De groep van Sankt Gallen haastte zich, om op het uitgelezen moment hun man te installeren. Maar ze verloren. Hun pauselijk politiek getouwtrek resulteerde in een tweede plaats voor Bergoglio, die de eer aan de conservatieve kardinaal Ratzinger moest laten. Mediaverslagen stellen dat de groep van Sankt Gallen na 2006 niet meer is bijeengekomen. Misschien kwamen ze niet meer bijeen in Sankt Gallen, of misschien veranderden ze van naam en ontmoetten ze elkaar ergens anders.

De uitgesproken frustratie en de weinige, precieuze tijd leidden ertoe dat de groep van Sankt Gallen de langverwachte droom van een moderne kerk door zijn vingers zag glippen. Jorge Bergoglio werd al snel te oud voor het pausschap. Ergst van al, bezette een relatief gezonde Benedictus de Stoel van Petrus, als een onneembare vesting op hun kaart.

Afgezien van de duivel, is geen vijand meer nietsontziend, dan vadertje tijd.

De klok bleef voorttikken. Het leek erop dat Benedictus zijn positie in de Stoel van Petrus goed wist te verdedigen, zonder dat God moest tussenkomen. De groep van Sankt Gallen kon geen 3 of 4 jaar meer wachten op zijn aardse overlijden. Kardinaal Bergoglio was trouwens al 76, en weldra zou hij te oud zijn om tot paus te worden verkozen.

Toen gebeurde het ondenkbare. Een bliksemschicht trof de Sint-Pietersbasiliek.

De bliksem sloeg in, toen Paus Benedictus, de man die verhinderde dat Bergoglio tot paus kon worden verkozen, besliste om de Troon van Petrus achter zich te laten. De langverwachte plannen, ooit gesmeed in Sankt Gallen, zouden zich achter het conclaafsgordijn ontvouwen.

Danneels en de andere samenzweerders beraamden de snelle verkiezing van de paus-in-wording, de kardinaal van Buenos Aires, met een doordachtheid die weinigen is gegeven. Bergoglio werd verkozen door het College van Kardinalen, en de rest, is ketterij.

De majestueuze zet van kardinaal Danneels kon niet onopgemerkt voorbijgaan.  De troste prelaat had nood aan publieke erkenning voor zijn meesterlijke verdienste. De Belgische kardinaal verbrak tijdens de voorstelling van zijn biografie de regel van Omertà, de zwijgplicht, door er trots over op te scheppen dat de groep van Sankt Gallen Bergoglio had ingewijd. Danneels besloot de persconferentie toen lachend, vermeldend dat de groep van Sankt Gallen als ‘maffia’ het levenslicht had gezien.

Dit geheime complot sleutelde bijna 2 decennia aan de installatie van Jorge Bergoglio uit Buenos Aires, die de 266ste paus zou worden, om de Katholieke Kerk drastisch te hervormen.

Godfried, de Godfather, was op zoek naar erkenning, daarbij de leuze van de Godfather – ijdelheid is mijn favoriete zonde – demonstrerend.

Wat zegt het over de verkiezing van Bergoglio, dat een van zijn belangrijkste pionnen zijn achterhoede als maffia omschrijft?

Wat voor man, als prins van de Kerk dan nog, schept erover op lid van de groep van Sankt Gallen, welke hij omschrijft als ‘maffia’, te zijn?

Wat voor man, een kardinaal, verkondigt met veel trots dat hij en zijn clandestiene groep van prelaten zichzelf hebben vernoemd naar de gewelddadige, criminele organisatie, die doodt voor geld en macht, die gewone burgers terroriseert en chanteert, en die domineert met behulp van intimidatie en moordende wreedheid?

Wat voor paus laat zichzelf omringen door mannen die erover opscheppen de maffia te zijn?

Wat voor kerkelijk elect verwijst naar zichzelf als maffia, de criminele organisatie die de zwakkeren onderdrukt, de luidruchtigen het zwijgen oplegt en de politiek intimideert?

Het is niet de eerste keer dat Danneels, die Bergoglio tot koning kroonde, probeerde om een slachtoffer te doen zwijgen. In 2010 poogde hij om een tienjarig misbruikschandaal, waarbij zijn vriend en collega-bisschop was betrokken, in de doofpot te steken. Nog erger is dat de kindermisbruiker, Roger Vangeheluwe, bisschop van Brugge, in België, de oom van het slachtoffer is. De intimiderende kardinaal wees er tijdens een gesprek met het slachtoffer op dat het stil moest blijven, en ‘om vergiffenis moest vragen’, ‘daarbij eigen schuld bekennend.’

Danneels werd betrapt omdat het slachtoffer de conversatie heimelijk had opgenomen (een succesvolle taktiek die door de overheid tegen de maffia wordt gebruikt). Danneels verfijnde zijn intimidatietalent de daaropvolgende jaren, maar de machtige kardinaal werd niet bestraft, en kon zo voortwerken aan de verkiezing van Jorge Bergoglio.

Deze man vreest niets of niemand, en laat zich niet kennen door kerkelijke doctrine, de Bijbel, of door het Magisterium, al die zaken, waartegenover hij ooit zwoer loyaal te blijven. Ondanks die plechtige eed, moedigde Danneels de koning van België aan om een abortuswet te ondertekenen. Ondanks die plechtige eed, steunde hij een wetsvoorstel omtrent de goedkeuring van het homohuwelijk in België. Maar, ondanks de publieke schandalen, kiest Franciscus ervoor om Danneels aan te stellen als zijn persoonlijke vertegenwoordiger op de synode over de familie!

Loyaliteit is de meest geprezen waarde in de maffia, en blijkbaar ook onder de prinsen van de Kerk.

Andere leden van Sankt Gallen werden beloond voor hun trouw aan Jorge Bergoglio. In het bijzonder de Duitse kardinaal Walter Kasper, die dienstdoet als de machtige doctrine-capo onder Franciscus.

De spokende vraag blijf echter ronddwalen: Wat heeft ervoor gezorgd dat Benedictus is afgetreden?

Heeft de maffia van Sankt Gallen ervoor gezorgd dat Ratzinger is afgetreden?

Deden de Monseigneurs Benedictus een voorstel die hij niet kon weigeren?

Onderdrukte de maffia van Sankt Gallen Benedictus?

Chanteerden ze Benedictus?

Paus Franciscus blijft in de Stoel van Petrus zitten, als het prijshaantje van de maffia van Sankt Gallen.

In iedere maffia loert een mol, een man met een knagend geweten.

Iemand weet wat er is gebeurd, toen op die avond een bliksemschicht de Sint-Pietersbasiliek trof.

Wees niet bang om te praten.”

Bron: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2016/07/01/the-remnant-newspaper-over-danneels-in-iedere-maffia-loert-een-mol-een-man-met-een-knagend-geweten/

Met dank aan 'Restkerk' voor de uitstekende vertaling!


The Remnant: "The Gall of the St. Gallen Mafia"


“Never let anyone know what you are thinking.”
~Mario Puzo, The Godfather

Darkness descended onto Piazza di San Pietro into the evening hours of March 13, 2013, as the successor to the resigned Benedict XVI, was introduced to the Cat holic Church.

Invited onto the balcony, a mere arm’s length from the new Pontiff, Cardinal Godfried Danneels surveyed the massive crowd during the announcement of the papal election of Jorge Bergoglio. There, on the Loggia of St. Peter’s, he stood, sending a message with his smug triumphant gaze.

Rewarded for his unstinting loyalty and ecclesial political prowess, he stands prominently with the Pontiff, as an acknowledgement from his peers that Danneels’ handpicked choice is finally elevated to the Chair of St. Peter.

Decked out in his ceremonial scarlet, Belgian Cardinal Danneels proudly stood as the victorious mastermind behind the clandestine St. Gallen group of European prelates who plotted since 1996 to elect a radical reformer pope. Early on, the St. Gallen group identified their prime papal contender as Jorge Bergoglio of Argentina, confident that he would radically transform and modernize the Catholic Church in their image and likeness. They kept their scheme and racket carefully under wraps.

They nearly won the turf war in 2005 when John Paul II died. The St. Gallen group scrambled for their opportunity to install their man, yet fell short. Their papal politicking tallied a second place papal ballot finish for Bergoglio, but ultimately he lost out to the conservative Car dinal Ratzinger. Media reports state that the St. Gallen group never met after 2006. Perhaps, they never met again in St. Gallen, or possibly they changed their name and met elsewhere.

Frustration was building. They were running out of precious time, as the St. Gallen group aged and, more importantly, Jorge Bergoglio was rapidly growing too old for papabile. The dream of modernizing the Church was slipping through their ecclesial fingers. Worst of all, a relatively healthy Benedict occupied the Chair of Peter as an impenetrable impediment to their plans.

Apart from the devil, there is no more unforgiving enemy, than random Father Time.

The clock was ticking. Without divine intervention, Benedict appeared firmly ensconced in the Seat of Peter. The St. Gallen Prelates couldn’t wait another 3 or 4 years for his earthly demise. Besides Cardinal Bergoglio was already 76, and soon, he would be too old to be elected Pope.

Then, the unthinkable happened. Lightening struck St. Peter’s.

“You can’t hide the thunderbolt. When it hits you, everybody can see it. Christ, man, don’t be ashamed of it, some men pray for the thunderbolt. You’re a very lucky fellow.”  ~Mario Puzo,The Godfather

Lightning struck, when Pope Benedict, the man who had stood in the way of Bergoglio’s papal fortunes, abdicated the throne of Peter. With a crack of thunder out of the dark blue sky, the long-awaited plans of St. Gallen would enfold behind the conclave curtain.

Danneels and his St. Gallen co-conspirators quickly and skillfully engineered the election of their designated pope-in-waiting, the Cardinal of Buenos Aires. Bergoglio was elected Pope by the College of Cardinals, and the rest, is heresy.

Having successfully engineered their papal takeover, Cardinal Danneels couldn’t contain his bravado. The pompous prelate needed public credit for his masterful plot. At the release of his biography, the Belgian Cardinal broke the cardinal (‘scuse the pun) rule of Omertà, the strict code of silence, by proudly bragging that the St. Gallen group anointed Bergoglio.   Daneels laughingly disclosed at the book press conference that the St. Gallen group was dubiously christened by the group as the “mafia.”

For nearly 2 decades, this secret cabal schemed and plotted to install Jorge Bergolio of Buenos Aires as the 266th pontiff to drastically reform the Catholic Church.

Godfried, the Godfather sought acclaim for the Bergoglio election, thus demonstrating the famous line of the Godfather, “vanity is my favorite sin.”

What does it say about the papal selection of Bergoglio that one of his chief promoters characterizes the papal plotters as mafia?

What kind of man, a Prince of the Church, no less, flippantly brags about being a member of the St. Gallen group which he describes as the ‘mafia’?

What kind of man, a Cardinal, proudly proclaims that he and his clandestine group of prelates named themselves after the violent criminal organization that kills for money and power, terrorizes and blackmails ordinary citizens, and dominates with murderous savagery and intimidation?

What kind of papabile surrounds himself with supporters who boast that they are the mafia?

What manner of high Church officials call themselves the mafia, after the criminal organization that strong arms the weak, silences the vocal, and flexes political muscle with intimidation?

It’s not the first time that Danneels, the Bergoglio kingmaker and St. Gallen Don, tried to silence a victim. In 2010, he attempted to cover up years of sex abuse involving his close friend and fellow bishop. Worse yet, the child abuser was the victim’s uncle, Roger Vangheluwe, Bishop of Bruges, Belgium. In the meeting with the victim, the intimidating Cardinal Danneels directed the abuse victim to remain silent about the abuse and “ask for forgiveness” and to “acknowledge your own guilt.”

Danneels got caught covering up this clergy sex scandal when the victim secretly recorded the conversation (a successful government tactic often used against the mafia). Over the years, Danneels honed his intimidation skills to silencing victims and covering up clergy abuse. Yet the powerful Cardinal suffered no consequences and continued to plot and scheme for the election of Jorge Bergoglio as Pope.

This man fears no one and is not constrained by Church doctrine, biblical teaching or the Magisterium, all of which he swore to uphold in his episcopal vows. Despite that solemn vow, Danneels encouraged the Belgian King to sign an abortion law and supported a gay marriage amendment in Belgium. Yet, despite Danneels’ public scandals, Francis chooses him as his personal representative to the Synod on the Family!

Loyalty is the most prized virtue in the Mafia, “Loyalty is everything, Loyalty is royalty,” apparently, also among the Princes of the Church.

Others of the St. Gallen members have been rewarded for their loyalty to Jorge Bergoglio: in particular, German Cardinal Walter Kasper who serves as powerful doctrinal capo in the Francis papacy.

The haunting question still lingers: what caused Pope Benedict to abdicate?

Did the St. Gallen Mafia put heat on Ratzinger to step down?

Did the Mafia Monsignors make Benedict an offer he couldn’t refuse?

Did the St. Gallen Mafia strong arm Benedict?

Did they blackmail Benedict?

Pope Francis remains in the Seat of Peter, as the hand picked choice of the St. Gallen Mafia.

In every mafia, there lurks a mole, a man with a nagging conscience.

Someone knows what happened the night that lightening struck St. Peter’s.

Be not afraid to speak.

Bron: The Remnant

Link:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2610-the-gall-of-the-st-gallen-mafia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------