BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 28 juli 2019

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zijn collectieve valsemunters omdat zij stenen en schorpioenen geven in plaats van het ware Geloof


"Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt?"
De bisschoppen zijn zo verdorven, dat ze zelfs géén goede gaven aan hun kinderen meer weten te geven.Het Evangelie van deze zondag drukte ons nogmaals met de neus op de harde feiten, namelijk dat de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen de collectieve valsemunters zijn van het Geloof. Met hun vervalst 'Grieks' Onze Vader, waaraan niets Rooms-Katholiek, aanbidden zij God niet, maar wél de duivel.

De bisschoppen dachten Christus te moeten verbeteren, maar zij handelen duidelijk in tegenspraak met het Evangelie. De nieuwe, 'Griekse' vertaling van het Onze Vader heeft dan ook géén enkele status binnen de Kerk en moet door elke gelovige worden verworpen, omdat deze vervalste vertaling het werk van ongelovigen is, die de gelovigen iets proberen op te dringen, dat tégen het Geloof ingaat.

Het Latijnse adagium Lex orandi, lex credendi betekent letterlijk 'de wet van het bidden is de wet van het geloven'. Met andere woorden, het Gebed is de bron van het Geloof. Het is een klassiek Katholiek principe.

De traditionele correcte vertaling van het Onze Vader uit het liturgische Latijn luidt:

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.Het is dan ook goed om vast te stellen, dat deze traditionele vertaling door de gelovigen overal wordt gebeden, behalve dan in de officieel vervalste en ongeldige Novus Ordo vieringen, waar de priesters en het koor met hun schreeuwerig gezang de gelovigen proberen te overstemmen.

Echter, enkel het (correcte) gebed leidt tot geloof.


donderdag 25 juli 2019

BREAKING: Verrassingsbezoek van Paus Benedictus XVI aan de Castelli Romani


Het zwaar bewaakte bisschoppelijke paleis van Frascati waar Paus Benedictus XVI op dit ogenblik verblijft
Vandaag vond na lange tijd een verrassingsbezoek plaats van Paus Benedictus XVI aan de Castelli Romani. Paus Benedictus XVI werd rondgereden in een zwarte Mercedes met getint glas. De eerste stop was de Pauselijke Villa in Castelgandolfo waar hij de namiddag in het park doorbracht en er o.a. de Rozenkrans bad. Daarna volgde van 17.00 u. tot 18.30 uur een begroeting van het personeel.

Daarna ging Paus Benedictus XVI naar Rocca di Papa, waar hij in het heiligdom van de Madonna del Tufo, voor een gebed halt hield en de pastoor begroette. Uiteindelijk ging de Paus naar het bisschoppelijk paleis in Frascati waar hij verwelkomd werd door bisschop Monseigneur Raffaello Martinelli voor een privébezoek en een licht diner, op basis van verse vis, in de eetzaal van de Curia, dat op dit ogenblik nog gaande is.

Paus Benedictus XVI werd rondgereden in een zwaar gepantserde limousine en omgeven door een dik cordon bewakers van de Vaticaanse Gendarmerie en van het Ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano, een bijzonder beveiligingsdetachement van de Italiaanse politie, dat de Paus beveiligt wanneer hij zich op Italiaans grondgebied bevindt. Zowel te Castelgandolfo, Rocca di Papa als in Frascati werd de Paus begeleid door de Italiaanse politie en de Carabinieri van Albano en Frascati.

Paus Benedictus XVI werd begeleid door zijn Privé-secretaris en hoofd van het Pauselijke Huis, Monseigneur Georg Gänswein, en zijn huispersoneel.

zondag 14 juli 2019

Pater Marcelo Rossi tijdens eucharistieviering door een vrouw aangevallen:
Het voorval gebeurde zondag, 14 juli 2019 in Cachoeira Paulista nabij São Paulo (Brazilië). Cachoeira Paulista is het hoofdkwartier van de Katholieke Canção Nova Community die in 1978 door Monsignor Jonas Abib werd gesticht en onderdeel is van de Salesiaanse familie. Pater Marcelo Rossi kon na het incident de eucharistieviering verderzetten en dient geen klacht in tegen de vrouw.

Franse 'veiligheidsdiensten' laten zich tijdens het 'Feest van de Revolutie' op 14 Juli in Parijs weer eens verrassen:


zaterdag 13 juli 2019

Orgaandonor is helemaal niet dood als zijn organen eruit gehaald worden
Vanuit Katholiek standpunt is dit duidelijk een onnatuurlijke verkorting van het leven die neerkomt op moord en/of zelfmoord en dus ontoelaatbaar.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------