BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 januari 2021

Nood en dood door quarantaine?Wie het verplegend personeel van de woonzorgcentra opzettelijk decimeert met onzinnige quarantaine-maatregelen moet weten, dat als gevolg van de quarantaine-maatregelen, de bejaarden in de woonzorgcentra méér zullen lijden en in toenemende mate zullen overlijden. Als dat door de politiek wordt geaccepteerd als collateral damage, dan is dat een misdaad tegen de ouderen!

Zelfs gezonde vrienden of familieleden kunnen niet te hulp komen zonder bang te moeten zijn voor frauduleuze PCR-testen en quarantaine. Wil men zo vele kleine Bergamo's 2.0 uitlokken? Denken de beleidsmakers dat het volk weer foto's met doodskisten nodig heeft om de angst weer wat aan te wakkeren en ons gehoorzaam te houden?


Wat we nodig hebben, is ouderenzorg-op-maat. We moeten afstappen van grootschalige woonzorgcentra en bejaarden kleinschalig opvangen in zelfstandige appartementen met kleinschalige gedeelde faciliteiten die door kleine, vaste teams worden bemand. Kleinschaligheid opent vanzelf de deuren naar huiselijkheid. Bewoners zijn bijvoorbeeld moeilijk te motiveren om voor 100 mensen de tafels te helpen dekken in het restaurant, maar voor 10 mensen ligt dat helemaal anders.

Hoe 'effectief' is een corona-vaccin?

In de media vliegen de percentages aangaande de 'effectiviteit' van de corona-vaccins ons om de oren: Pfizer en Moderna zijn voor 90 tot 95 procent effectief, Novavax voor 89,3 procent, dat van Janssen voor 66 procent en AstraZeneca 'slechts' voor 60 procent.


De percentages die de farmaceuten claimen worden berekend in klinische studies. Bij de onderzoeken worden de deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt het vaccin, de andere groep een placebo. Vervolgens is het wachten tot genoeg mensen ziek worden. Als niemand ziek wordt, kan dat immers ook betekenen dat gewoon niemand een ander besmet persoon tegen is gekomen en weet je nog niks over de werking van het vaccin, zeker als mensen zich strikt aan de corona-maatregelen houden.

Om een valide uitspraak over die werking van het vaccin te kunnen doen, moeten er dus effectief mensen ziek worden. De farmaceut Pfizer had bijvoorbeeld 170 deelnemers die ziek werden. Van die 170 mensen bleken er 162 niet het vaccin maar de placebo ingespoten te hebben gekregen. Daarna werd het infectierisico berekend. Bij de placebogroep werden 162 op de 21.830 deelnemers ziek: 0,74 procent. Bij de mensen die het vaccin kregen was dit 8 op de 21.380: 0,04 procent.

Het vaccin verlaagde het infectierisico dus met 0,7 procentpunt. Dat lijkt weinig, maar 0,7 procentpunt op 0,74 procent betekent dat het infectierisico door het vaccin met 94,5 procent verlaagd werd: afgerond is dat de 95 procent die je overal in de berichtgeving voorbij ziet komen. Het zegt dus niet zoveel over jou als individu: het betekent niet dat de kans dat jij besmet raakt 95 procent kleiner wordt of dat je immuunsysteem 95 procent van alle virussen uitschakelt. De "95% effectiviteit" heeft dus betrekking op het aandeel besmette mensen 7 dagen na de tweede dosis en niet op het aandeel gevaccineerde mensen. Hoeveel mensen er na twee weken of een maand ziek worden, weten we dus niet.

Een effectiviteit van 90 tot 95% betekent dus niet, dat 9 op de 10 mensen door de vaccinatie tégen infectie kunnen worden beschermd. Indien dit waar zou zijn, zou dit betekenen, dat het vaccin effectief is voor 90 procent van alle mensen die worden gevaccineerd. Dat zou betekenen, dat als je alle 11 miljoen Belgen zou vaccineren, 90% van hen beschermd is. Dit betekent, dat 1,1 miljoen mensen 'besmet' zullen raken. Dat zou betekenen, dat er dubbel zoveel mensen besmet zouden raken dan tot nu toe! Ik zie werkelijk niet in waarom men daar euforisch over zou zijn! Dit kan dus niet zo bedoeld zijn!

De 90% heeft géén betrekking op de groep gevaccineerden, maar wél op de groep van de geïnfecteerden. BioNTech meldde dat in totaal ongeveer 43.000 mensen aan het onderzoek deelnamen, van wie ongeveer de helft was gevaccineerd en de andere helft een placebo kreeg. Zeven dagen na de tweede dosis waren er in totaal 94 bevestigde gevallen van Covid-19. Dus na zeven dagen!!! Hoeveel zijn er dat na één maand of na één jaar? Het aantal gevallen werd gemeten na zeven dagen! Dus véél kans om geïnfecteerd te raken was er sowieso niet!

Het klinisch protocol van Pfizer bevat de definitie van 'werkzaamheid': 'Voor dit doel wordt het aandeel Covid-19-gevallen in de vaccinatiegroep gedeeld door het aandeel Covid-19-gevallen in de controlegroep. Deze waarde wordt afgetrokken van 1 en vermenigvuldigd met honderd, zodat deze gemakkelijk kan worden uitgedrukt als een percentage'.

Hieruit volgt dat er na 7 dagen 8 gevallen moeten zijn geweest in de vaccinatiegroep en ongeveer 86 in de placebogroep, wat overeenkomt met een afname van ongeveer 90%. (Indien de effectiviteit 95% zou bedragen, moeten er 8 versus 162 gevallen geweest zijn.)

De "90% effectiviteit" is dus niet van toepassing op 9 van de 10 mensen die de vaccinatie hebben ontvangen, noch op alle deelnemers aan het onderzoek of alle mensen die in België gevaccineerd zouden worden. Het is een 'relatieve risicoreductie' die betrekking heeft op het aantal mensen dat besmet is geraakt, maar géén 'absolute reductie' die betrekking heeft op alle gevaccineerden.

De "90% effectiviteit" heeft dus betrekking op het aandeel besmette mensen 7 dagen na de tweede dosis en niet op het aandeel gevaccineerde mensen.

Het verschil tussen 'relatieve' en 'absolute' risicoreductie is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Het kan nog duidelijker worden aan de hand van het voorbeeld van de griepvaccinatie voor mensen tussen de 16 en 65 jaar. In een seizoen waarin de verspreiding van het griepvirus laag is, is de effectiviteit van de griepvaccinatie ongeveer 50 procent. Dit aantal betekent echter niet dat 5 op de 10 gevaccineerden beschermd zijn tegen griep. Het betekent dat van elke 100 mensen zonder vaccinatie er twee een bevestigde influenza-infectie krijgen en van elke 100 mensen met een vaccinatie slechts één.

Het is ook belangrijk om voor ogen te houden dat de "90% effectiviteit" die door BioNTech en Pfizer werd gerapporteerd, verwijst naar een reductie van het aantal 'infecties' van gezonde mensen op basis van een onbetrouwbare PCR-test, en dus niet verwijst naar een reductie in het aantal ernstig ziekten of sterfgevallen. Er werden trouwens slechts 804 gezonde deelnemers van 75 jaar en ouder in de groep met het COVID-19-mRNA-vaccin opgenomen. Het is dus onduidelijk wat de effectiviteit bij hoogbejaarden met comorbiditeit zal zijn. Veel is in de huidige studies nog niet onderzocht.

Maar, daarnaast heb je ook 'effectiviteit' en 'effectiviteit'. We gebruiken in de media eigenlijk één woord waar in het wetenschappelijke Engelse jargon verschillende woorden voor gebruikt worden. Wat we hoger berekend hebben, wordt in vaccinstudies efficacy rate genoemd, maar wordt in berichtgeving gemakshalve vertaald als effectiviteit. Hoe het vaccin in de praktijk bijdraagt aan het verminderen van infecties wordt in wetenschappelijke kring effectiveness genoemd en óók vertaald als effectiviteit.

Maar efficacy en effectiveness zijn echt twee verschillende zaken. Zo is de groep die meedoet aan een onderzoek nooit een perfecte afspiegeling van de bevolking. Verschillende landen kunnen hele verschillende bevolkingssamenstellingen hebben. Is een bevolking sterk vergrijsd, of worden er veel mensen met chronische ziekten ingeënt, dan kan de effectiveness dus aanzienlijk lager uitpakken dan de berekende efficacy.


Daarnaast zijn er ook zeer grote risico's verbonden aan het op grote schaal toedienen van de corona-vaccins:

1. De mRNA-vaccins

Je hebt verschillende soorten vaccins. Er zijn vaccins die gemaakt worden met hulp van dode of verzwakte virussen en bacteriën of waarvoor stukjes van virussen en bacteriën worden gebruikt die zorgen voor een afweerreactie. Ook zijn er virussen die genetisch worden gemodificeerd zodat ze als 'vaccin' kunnen werken. De mRNA-technologie die is gebruikt voor het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld, maar dit resulteerde nog nooit in een goedgekeurd 'vaccin', omdat het in feite géén vaccin is.


2. Wat is mRNA?

mRNA is een kopie van het DNA in de celkern, en dient als boodschapper (m=messenger) om de menselijke cel instructies te geven om een bepaald eiwit te maken. Nadat ze hun boodschap hebben afgeleverd, wordt het in theorie afgebroken. De bouwstenen van het synthetische mRNA hebben net als een Lego-bouwdoos een volgorde. Daarmee kun je een stukje van de genetische code namaken. Daarom hoeven wetenschappers met de mRNA-technologie geen levend celmateriaal van het virus te gebruiken.
 

3. Hoe werkt een mRNA vaccin?

Met het geven van een mRNA-vaccin injecteer je een stukje genetische code voor de aanmaak van een onschadelijk deel van het virus-eiwit: de boodschap aan de cel. Vervolgens gaan lichaamscellen, naast hun normale werk, dat virus-eiwit maken. Om nog wat preciezer te zijn, zorgen ze voor het namaken van een deel van het stekelvormige (spike in het Engels) eiwit. De spikes zitten op het oppervlak van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Vervolgens toont de cel het eiwitstuk op zijn oppervlak, waarna het immuunsysteem deze eiwitten herkent als lichaamsvreemd en in actie komt door antistoffen tegen dit viruseiwit te maken. Op deze manier ‘train’ je - in theorie - zonder ziek te worden, het immuunsysteem om bij een infectie door het echte coronavirus direct in actie te komen en de virus aanval af te slaan. Zoals gezegd, het synthetische mRNA wordt nadat het is afgelezen in theorie afgebroken. Het wordt voor zover bekend nooit onderdeel van ons erfelijk materiaal: het DNA, dat veilig in de celkern zit opgeborgen.


4. Nanodeeltjes?

Het synthetische mRNA is een boodschap voor de aanmaak van een stukje viruseiwit. Ons immuunsysteem herkent dat het eiwit niet thuishoort op de celwand en begint een immuunrespons op te bouwen en antilichamen aan te maken, zoals wat er gebeurt bij een natuurlijke infectie tegen COVID-19.

Het synthetische mRNA zit verpakt in heel erg kleine (=nano) vetblaasjes. Deze vetblaasjes lijken erg op de celwand van menselijke (spier)cellen en worden daardoor gemakkelijk door de cellen in je bovenarmspier opgenomen. Daar kunnen ze vervolgens hun boodschap afgeven. De Engelse benaming voor deze vetbolletjes is ‘lipid nano particles’. ‘Lipid’ betekent vet, ‘nano’ heel erg klein en ‘particles’ betekent deeltjes. Het zijn dus heel erg kleine vetdeeltjes. De bewering die je soms op social media leest dat er nanodeeltjes in het vaccin zitten, klopt dus niet helemaal. Het zijn kleine bolletjes die na vaccinatie het synthetische mRNA beschermen en het naar de juiste plaats in de cellen vervoeren.

Bij mRNA-vaccins heb je de ontwikkeling ervan alleen de genetische code van de ziekteverwekker nodig, in dit geval die van het coronavirus (SARS-CoV-2). De vetblaasjes of ‘lipid nano particles’ zijn snel te maken. Chinese wetenschappers publiceerden deze code op 9 januari 2020 en daarmee werd wereldwijd de aftrap gegeven voor de zoektocht naar veilige en effectieve coronavaccins.

In juli 2020 kondigden BioNTech en Pfizer de eerste positieve onderzoeksresultaten aan van hun hoofd vaccinkandidaat: BNT162b2. Dat is het vaccin dat nu beschikbaar is. Er zijn twee doses van 30 microgram nodig die 21 dagen na elkaar moeten worden gegeven. Ook begon onmiddellijk een fase-3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin op 150 onderzoekslocaties over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika.


5. Voorwaardelijke toelating

Op 30 november dienden BioNTech en Pfizer daarom een verzoek in voor een voorwaardelijke vergunning voor het op de markt brengen van het mRNA-vaccin bij de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Ook dienden ze deze aanvraag onder meer in bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Britse Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaf op 21 december goedkeuring voor gebruik van het vaccin. Op 22 december verleende de Europese Commissie (EC) een voorwaardelijke vergunning (‘conditional marketing authorization’ - CMA) aan Pfizer en BioNTech voor het op de markt brengen van het vaccin (BNT162b2), voor actieve immunisatie ter voorkoming van COVID-19 veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, bij personen van 16 jaar en ouder.


6. De mRNA-vaccins doen aan genetische modificering en zijn potentieel kankerverwekkend!

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: "Het nucleoside-gemodificeerde boodschapper RNA in COMIRNATY is geformuleerd in lipide nanodeeltjes, waardoor afgifte van het niet-replicerende RNA in gastcellen mogelijk is om het S-antigeen van SARS-CoV-2 tot transiënte expressie te brengen. Het mRNA codeert voor het in de membraan verankerde S-eiwit over de volledige lengte met tweepuntsmutaties binnen de centrale helix. Mutatie van deze twee aminozuren tot proline vergrendelt het antigeen S in een prefusie-conformatie die nodig is om een juiste immuunrespons op te wekken. Het vaccin leidt tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)-antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen COVID-19."


7. Het extreme gevaar van ADE (Antibody-dependent enhancement) bij hoogbejaarden

Omdat het corona-vaccin de productie van antilichamen stimuleert, kan via ADE (Antibody-dependent enhancement) en andere mechanismen, de ziekte waartegen het vaccin is ontworpen, verergeren. Nadat men dus door middel van vaccinatie met een afgezwakte variant van het corona-virus is geïnfecteerd, kunnen bij een herinfectie met 'wild-virus' via ADE de symptomen veel erger zijn dan bij een gewone infectie met 'wild-virus'. Herinfectie na vaccinatie zou potentieel dodelijk kunnen zijn.


8. Corona-vaccins bleken in de afgelopen 50 jaar extreem dodelijk bij dierproeven en werden daarom nog nooit goedgekeurd voor toepassingen op mensen


Gezonde mensen zullen meestal niet rechtstreeks als gevolg van de corona-vaccinatie sterven. Het gevaar zit hem hierin, dat virussen elk jaar tijdens het griepseizoen circuleren, en indien je “buitengewoon voorbereid” bent door een geïnjecteerd vaccin, dan heeft je lichaam al een enorme respons ontwikkeld tegen het coronavirus. Maar indien het coronavirus de volgende winter circuleert, of binnen twee jaar tijd, dan ziet je lichaam het circulerende virus zoals een 'allergie', zoals een pinda-allergie. Het is dan zoals anafylaxie.

Anafylaxie is een snelle systemische allergische reactie, die tot een anafylactische shock kan leiden. Anafylaxie treedt soms op wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een allergeen waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is. Vele stoffen kunnen als allergeen fungeren. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken.

Dus wat er gebeurt: het zou zijn alsof men iemand injecteert met pindakaas. Dus je creëert een afweer tegen pinda’s. Maar je vertelt het hen niet. En dan op een bepaald moment eten ze pinda’s, dan kunnen ze feitelijk dood neervallen, of sterven binnen de vier dagen. Het is exact hetzelfde met het corona-vaccin, behalve dat we niet weten wanneer het volgende coronavirus gaat circuleren. Indien corona gaat circuleren – natuurlijk of vrijgelaten – dan kunnen mensen sterven binnen de week ten gevolge van anafylaxie. Je gaat van perfect gezond op dag één naar orgaanfalen op dag vier en dan sterven. Met het vaccineren maakt je een deel van de mensen dus allergisch voor een nieuw, circulerend coronavirus.

Er zijn op dit ogenblik 54 corona-vaccins die met mekaar wedijveren en dat voor een ziekte waarvoor vaccins niet nodig zijn. De veiligheidsstudies worden niet gedaan. De regulators wereldwijd zeggen: "We slaan de dierproeven maar over, want in het verleden werden de corona-vaccins niet goedgekeurd omdat er zoveel dieren stierven". Dus wat ze zeggen is gewoonweg: "We doen de dierstudies niet. En we geven ze gewoon aan mensen". Het kan haast niet anders, dan dat er significante hoeveelheden doden gaan vallen.


Conclusie


Ondanks het feit, dat het normaal is dat sommige mensen met griep of zware verkoudheid ('corona') een longontsteking kunnen oplopen en zo in het ziekenhuis belandden en eventueel daaraan kunnen sterven, wordt nu met ‘Covid-19’ een lockdown, een quarantaine, een avondklok, etc. opgelegd. Het is duidelijk dat een eventueel genetisch gemanipuleerd Covid-19 in het begin zwaardere symptomen kon ontwikkelen, maar intussen allang is uitgeraasd en niet méér is dan een gewone verkoudheid. Op dit ogenblik heerst er in de ziekenhuizen de normale drukte van het jaar, zoals bij 'normale' griepseizoenen.

Men spreekt steeds van 'dé cijfers' en 'dé besmettingen' die werden vastgesteld door een frauduleuze PCR-test bij mensen zonder symptomen. En dan maar testen en testen en blijven testen… Waarom? Om de grafieken naar omhoog te drijven. Zonder hun tests zou deze ‘pandemie’ allang vergeten zijn. En waarom al die tests om die pandemie kunstmatig in leven te houden en de lockdown-maatregelen te rechtvaardigen? Om natuurlijk de 'Grote Reset' te bevorderen, maar ook de mensen te conditioneren voor het nemen van het vaccin. Ook het aankondigen dat men toegang zal worden geweigerd tot bepaalde diensten of evenementen, is onderdeel van dit plan. Men is nu komen aandraven met een zogenaamd 'wonder-vaccin' dat in een mum van tijd werd ontwikkeld en dat ons zal 'bevrijden' van al die dwangmaatregelen.

Maar wat zal het scenario zijn? Men vaccineert een groot deel van de bevolking, bij voorkeur met twee dosissen. Zoals we al hebben gezien, zullen er reeds mensen - vooral oudere en zieke mensen - direct sterven na het ontvangen van dat vaccin. Dan zullen ze nadat het grootste deel van de bevolking werd gevaccineerd, de lockdown-maatregelen opheffen zodat iedereen weer vrij kan bewegen en mensen ontmoeten. Dan zullen circulerende coronavirussen zich goed kunnen verspreiden (of misschien zal er weer één worden losgelaten uit één of ander Chinees lab) en zullen mensen die gevaccineerd zijn en normaal gewoon een verkoudheid zouden krijgen, een zodanige immuunrespons verwekken op die besmetting met een onschuldig coronavirus, dat ze zwaar ziek worden en dat velen zelfs binnen enkele dagen zullen sterven.


Kortom, vaccineren heeft geen enkele zin, maar het brengt héél véél toekomstig leed!

zaterdag 30 januari 2021

Nieuwe autopsieverslagen van acht 'COVID-19-patiënten' (UZ Regensburg, D)

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 62 jaar (44-73 jaar) en de gemiddelde ziekenhuisopnameduur was 33 dagen (16-56 dagen). Alle patiënten leden aan niet-ernstige comorbiditeit: 7 waren zwaarlijvig (mediane BMI van zwaarlijvigheid: 31,5 (26,2-40,4) kg / m2) en 5 hadden arteriële hypertensie. Een bekende ernstige ziekte was levercirrose bij één patiënt (P4), die klinisch werd toegeschreven aan chronisch alcoholmisbruik.

De doodsoorzaak was in alle 8 gevallen het falen van meerdere organen. In 6 gevallen was dit te wijten aan sepsis (= bloedvergiftiging), en vier daarvan werden toegeschreven aan invasieve mycose (= schimmelziekte: infecties veroorzaakt door parasitaire schimmels). In twee andere gevallen ontwikkelde het multi-orgaanfalen zich als gevolg van primaire ernstige respiratoire insufficiëntie. Concluderend kan in 50% van de gevallen in deze serie de dood van de patiënten worden toegeschreven aan sepsis als gevolg van een infectie met schimmels.

Bron: Springer Link

Link:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00428-020-03014-0Korte toelichting

We spreken van 'sepsis' wanneer door een afweerreactie op een ziekteverwekker schade aan weefsel of organen ontstaat. Ziekteverwekkers kunnen bacteriën, schimmels, virussen, parasieten
of hun producten (toxinen) zijn. Een ander woord voor sepsis is bloedvergiftiging.

Ernstige bloedvergiftiging leidt tot een verminderde orgaanfunctie of onvoldoende bloedtoevoer. Duidelijke aanwijzingen van onvoldoende bloedtoevoer zijn een lage bloeddruk, een hoge hoeveelheid melkzuur in het bloed of verminderde urineproductie.
Sepsis kan er ook voor zorgen dat het bloed stolt. Er ontstaan dan heel veel kleine bloedstolseltjes in kleine bloedvaatjes. Hierdoor stroomt er te weinig bloed door delen van weefsels en organen. Dat kan weefsels en organen beschadigen.

'Septische shock' is een lage bloeddruk als gevolg van bloedvergiftiging waarbij geen verbetering optreedt nadat grote hoeveelheden infuusvloeistof zijn toegediend. De primaire infectie komt vaak voor in de longen, hersenen, urinewegen, op de huid en in de buikorganen. Risicofactoren zijn onder andere een jonge of oude leeftijd, een verzwakt immuunsysteem als gevolg van aandoeningen zoals kanker of diabetes.

Als de sepsis lang duurt raakt het afweersysteem uitgeput. De kans dat de patiënt er dan nog een ziekte bij krijgt wordt dan groter. Deze ziekte wordt dan meestal veroorzaakt door schimmels.

vrijdag 29 januari 2021

BREAKING: De definitie die Sciensano gebuikt voor een 'bevestigd geval' van Covid-19 is in strijd met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De WHO veranderde zoals bekend op 20 januari 2021 de definitie van een positieve PCR-test

Een positieve PCR-test is niet langer een 'bevestigd' geval. Een positieve PCR-test alleen kan de opgelegde maatregelen niet langer rechtvaardigen.


De WHO 'corrigeert'

Genève, 20 januari 2021

"PCR-tests zijn bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose, de gebruikers moeten dus elk positief test-resultaat beoordelen in combinatie met het tijdstip van de monsterafname, het monstertype, de testspecificaties, de klinische observaties, de voorgeschiedenis, de status van contacten en de epidemiologische informatie".

Link:

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05De definitie die Sciensano gebuikt voor een bevestigd geval van Covid-19 is in strijd met de definitie van de WHO


Sciensano

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd werd door een moleculaire of antigeen test.[3]

[3] Moleculaire test: RT-PCR; Antigeen test: snelle Ag test of laboratorium antigeen-test.

Link:

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testingConclusie

Dit betekent, dat volgens Sciensano een 'bevestigd geval' totaal losstaat van het klinische beeld van de patiënt. Met andere woorden, men hoeft niet ziek te zijn om een bevestig geval van Covid-19 te zijn.

Een dergelijke gang van zake is in strijd met alles waar de medische wetenschap voor staat. De PCR-test creëert dus ruimte voor manipulatie en misbruik.


Een positief Covid-19-geval wordt dus door middel van tests 'vastgesteld'. Deze tests worden niet op een transparante en eenduidige manier gebruikt en worden niet officieel gevalideerd door een medisch arts. Volgens Sciensano kunnen mensen die positief zijn getest - maar zonder symptomen zijn - nog steeds worden geclassificeerd en behandeld als vermoedelijke 'zieken' of 'besmettelijken'.

Volgens de nieuwe WHO-regels (zie hierboven) is dit niet langer toegestaan. De opsporing van andere potentiële ziekteverwekkers vindt zeer zelden plaats. Zelfs slachtoffers van verkeersongevallen worden op deze manier in ziekenhuizen 'gecodeerd' als Covid-19-gevallen zonder overeenkomstige symptomen.

Dergelijke onjuiste toewijzingen zijn ook zeer lucratief voor de ziekenhuizen. De vermeende diagnose 'Covid-19' is ook lucratief voor huisartsen. Er worden massaal veel valse overlijdensattesten opgemaakt - hetgeen valsheid in geschrifte is - terwijl sommige artsen die hun patiënten willen beschermen tegen de schade als gevolg van het dragen van een masker de politie over de vloer krijgen.


donderdag 28 januari 2021

BREAKING: Nu in België ook 14 overlijdens na coronavaccinatie, maar er werd opnieuw "geen oorzakelijk verband vastgesteld"

In België zijn de voorbije maand veertien mensen overleden nadat ze het coronavaccin kregen, maar er blijkt geen verband te zijn. Het geneesmiddelenagentschap FAGG onderzoekt bij elke patiënt of er een verband is tussen het overlijden en de inenting.

Volgens het agentschap is het geruststellend dat het ziektebeeld van deze patiënten verschillend is. Bij de evaluatie wordt ook gekeken naar aandoeningen die voor de vaccinatie aanwezig waren en het natuurlijk verloop van die aandoeningen. Ook de algemene toestand van de patiënt wordt in rekening genomen. De overleden patiënten waren allemaal 70-plussers, vijf van hen waren ouder dan 90 jaar.

Wat bijwerkingen betreft zijn er sinds de start van de vaccinatiecampagne in totaal 264 meldingen genoteerd, op een totaal van 212.000 inentingen. Het geneesmiddelagentschap geeft aan dat het in de meeste gevallen om de gekende bijwerkingen gaat die ook in de bijsluiter beschreven staan.

Bron: vrtNWS

13 doden in 25 dagen: wéér iemand gestorven in het woonzorgcentrum in Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee) na corona-vaccinatieDe overledenen hadden al een eerste dosis van het corona-vaccin gekregen. Een oorzakelijk gevolg wordt door de autoriteiten echter uitgesloten. De bewoners van het woonzorgcentrum in Uhldingen-Mühlhofen waren de eerste mensen in het Bodensee-gebied die zich tegen het coronavirus lieten vaccineren.

Bron: Schwäbische

[Voor de journalisten van de VRT: Dit zijn dus niet de Chinese staatsmedia die dit melden, zoals de VRT gisteren zo triomfantelijk wist te verkondigen! Want volgens de VRT stellen 'de Chinezen' de Westerse vaccins in een kwaad daglicht om zo hun eigen vaccins beter te laten verkopen.]

Link:

https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/ueberlingen_artikel,-13-tote-25-tage-ein-weiterer-mensch-stirbt-im-seniorenwohnpark-uhldingen-muehlhofen-_arid,11320479.htmlWat is hier gaande?

Het aantal gevallen van overlijden na corona-vaccinatie neemt snel toe. Het aantal niet-gemelde gevallen zal waarschijnlijk nog veel hoger liggen. Het vaccinatieteam trok het woonzorgcentrum binnen, vaccineerde de mensen die het meeste 'risico' liepen, en zij zijn het die ziek werden en stierven.


Hiervoor zijn drie mogelijke verklaringen:


Scenario 1: Toeval. We hebben nogal wat uitbraken gehad in woonzorgcentra in heel Duitsland. Dat het na de vaccinatie net deze centra betrof, kan toeval zijn. Als dat het geval is, dan is de Duitse federale minister van Volksgezondheid Jens Spahn er na tien maanden nog niet in geslaagd om de woonzorgcentra in voldoende mate voor het virus af te schermen. Dat zou een capitale beleidsfout betekenen.

Scenario 2: Het vaccinatieteam brengt de infectie mee naar binnen. Het regime stuurt mobiele vaccinatie-teams naar de woonzorgcentra, maar deze zijn in dit scenario zélf corona-positief en brengen het virus net naar de plek waar het virus het meest verwoestend kan huishouden. Als dit het geval is, dan zouden de federale minister van Volksgezondheid, maar ook de eerste ministers en de andere ministers van de desbetreffende deelstaten en de gezondheidsautoriteiten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Scenario 3: De corona-vaccinatie leidt tot infectie. Dit kan op twee manieren gebeuren: (1) ofwel verzwakt de vaccinatie het immuunsysteem en kan het virus daardoor beter doordringen. (2) Ofwel resulteert het vaccin zélf in een positieve PCR-test en/of veroorzaakt het vaccin een infectie. Dit laatste wordt tot nu toe altijd officieel uitgesloten. 'Experts' zeggen dat het corona-vaccin alleen het spike-eiwit nabootst en dus een immuunrespons opwekt. Een infectie door het vaccin zélf wordt dus officieel als 'onmogelijk' beschouwd. De corona-vaccinatie genereert echter - net zoals andere vaccinaties - een verzwakking van het immuunsysteem. In dat geval rijst de vraag of mensen in de risicogroepen überhaupt gevaccineerd moeten/mogen worden. In dit scenario zou een Neurenberg-tribunaal voor de verantwoordelijken aangewezen zijn!

De officiële partijlijn luidt echter als volgt: "De vaccinatie kwam te laat".

Het Paul Ehrlich Instituut in Duitsland heeft echter tot dusver zeker al tien overlijdens onderzocht kort na een corona-vaccinatie. Nu zijn er dus weer 13 nieuwe gevallen. Een paar dagen geleden raakte echter ook al bekend, dat in de Beierse stad Miesbach - na een massale corona-vaccinatie in twee plaatselijke rusthuizen - massale corona-uitbraken ontstonden die al zeven doden onder de gevaccineerde bejaarden maakten.

Zie:

Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Sieben geimpfte Bewohner tot

Bron: Rosenheim24

Link:

https://www.rosenheim24.de/bayern/landkreis-miesbach-sieben-heimbewohner-sterben-trotz-impfung-an-corona-90174352.html


Een 60-jarige röntgentechnicus aan het South Coast Global Medical Center stierf op 7 januari - twee dagen na het ontvangen van zijn tweede Pfizer-prik

Tim Zook, een 60-jarige röntgentechnicus aan het South Coast Global Medical Center in Santa Ana (California) kreeg bijwerkingen binnen enkele uren nadat hij de tweede dosis van het Pfizer-vaccin kreeg toegediend. Hij stierf twee dagen later. De familie van Zook zei dat hij een verhoogde bloeddruk en licht overgewicht had.

Bron: ABC7

Link:

https://abc7.com/vaccine-covid-death-orange-county/10064394/

woensdag 27 januari 2021

Met al haar ondemocratische en ongrondwettelijke maatregelen slaagt het Belgische regime er niet in om de zogenaamde 'Derde Golf' tegen te houden!

Leugens, bedrog en indoctrinatie via de media moeten de incompetentie en het falen van de Belgische regering en haar 'experts' verdoezelen!De Derde (Griep-)Golf komt eraan
net zoals in 2020, en in 2019, en in 2018
en in 2017 en in 2016 etc., etc., etc...


Bron: Sciensano

Link:

https://www.sciensano.be/nl/file/iliweeklycurbe1png-41
Alle coronacijfers zitten nu in stijgende lijn, ook de overlijdens. In vergelijking met een week geleden is er een toename met 5 procent van het aantal overlijdens als gevolgd van een coronabesmetting. Het zijn dus niet meer alleen het aantal bevestigde besmettingen en de ziekenhuisopnames die stijgen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het wetenschappelijke gezondheidsinstituut Sciensano.

Bron vrtNWS

Het Belgische regime leert niets uit haar fouten, maar blijft haar fouten (opzettelijk?) herhalen met duizenden doden als gevolg! Door systematisch en keer op keer dezelfde fouten te blijven maken, is hier sprake van schuldig verzuim!

Het EU-Blok en farmaproducent AstraZeneca op ramkoers

De verwarring over de vaccinleveringen van het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca lijkt alleen maar toe te nemen. Een eerder bericht van een woordvoerder van de Europese Commissie dat AstraZeneca weigert deel te nemen aan topoverleg met de Europese Unie over de vertraging in de vaccinleveringen werd ontkend door de vaccinproducent. Volgens een woordvoerder van de commissie heeft de farmaceut de afspraak geannuleerd. AstraZeneca ontkent dit en zegt dat het overleg vanmiddag gewoon doorgaat, maar de commissie houdt vol dat het overleg is afgezegd. Het gesprek van vandaag leek een formaliteit, maar de spanningen zijn zéér hoog opgelopen.

Eerder heeft de CEO van AstraZeneca, Pascal Soriot, een opmerkelijk interview gegeven aan een aantal Europese kranten waarin hij stelt dat AstraZeneca er zich alleen toe heeft verbonden om "zijn best te doen" bij de vaccinleveringen aan de EU. Volgens de EU heeft de farmaceut daarmee de vertrouwelijkheid geschonden door in het openbaar te spreken over de zogenoemde 'best-effort'-clausule.

Het EU-Blok verdenkt AstraZeneca - het vijfde belangrijkste farmaceutische bedrijf ter wereld - ervan Europees geld gebruikt te hebben om vaccins te produceren die vervolgens elders in de wereld verkocht worden. Weer zo een typisch voorbeeld van de activiteiten van de Farma-maffia. Of er een rechtzaak komt, is onduidelijk. Hoe dan ook lijkt het EU-Blok zich hier in de voet geschoten te hebben. De vaccinatiestrategie van het EU-Blok was in grote mate op het vaccin van AstraZeneca gebaseerd. Ursula von der Leyen zou beter de eer aan zichzelf houden en opstappen.

In Duitsland zou men de vaccinatiestrategie omwille van de controverse met AstraZeneca nu helemaal willen omgooien. De twijfels over het vaccin dat door productieproblemen en vertraagde leveringen toch al in een kwaad daglicht staat, begonnen maandagavond met een bericht in het Handelsblatt. De Duitse zakenkrant schrijft op basis van anonieme regeringsbronnen dat het vaccin slechts bij 8 procent van de ouderen effectief zou zijn, in plaats van de bekende 70 procent.

Volgens Bild zou het Europese medicijnagentschap het middel daarom zelfs niet willen goedkeuren voor mensen ouder dan 65. De berichten leiden tot grote onrust omdat het vaccin een sleutelrol speelt in de Europese vaccinatiecampagnes. Het Duitse Gezondheidsministerie onder leiding van Jens Spahn - de chouchou van Angela Merkel - sprak de berichtgeving van Handelsblatt en Bild in eerste instantie nog fel tegen.

In een interview met de Italiaanse krant La Repubblica benadrukte de CEO van AstraZeneca, Pascal Soriot, dat er wereldwijd al veel landen zijn die het vaccin vanaf 18 jaar hebben vrijgegeven. Zouden al deze medicijnagentschappen dan iets over het hoofd hebben gezien, vraagt hij retorisch? Opvallend is dat ook Soriot geen concreet percentage kan of wil noemen als de krant vraagt hoe groot de werkzaamheid bij mensen boven de 65 volgens hem dan is? 'Ik heb geen concreet getal in gedachten, om eerlijk te zijn, omdat het team de analyse aan het afronden is'.

In een interview met de Duitse krant die Welt geeft Soriot toe dat minder onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid bij ouderen, omdat het uit ethische overwegingen niet mogelijk was in de eerste testrondes mensen boven de 65 te betrekken. Toch is het vaccin ook voor hen veilig, aldus de CEO. Hier zijn we dan weer terug bij de essentie. Men heeft niets onderzocht. Men weet van niets! Maar, toch moeten wij sjoemelende pillendraaiers zo maar op hun woord geloven. Wel, mooi niet!

De corona-hoax in alle rauwheid: "Dood in het rusthuis"

In Vlaanderen wonen 80.000 ouderen in een rusthuis. De tachtigplussers behoren tot de grootste risicogroep voor het coronavirus. Het rusthuis is niet populair. Meestal verhuis je er pas naartoe als je gezondheid faalt en je volledig afhankelijk bent van zorg. Wie kan, blijft er zo lang mogelijk weg. Daardoor is de verblijfsduur gedaald tot anderhalf jaar. Of anders, cru gezegd: wie verhuist naar een rusthuis zal er sterven na gemiddeld anderhalf jaar. Of nog anders, nog cruer: elk anderhalf jaar kent een rusthuis een totale populatiewissel. Voor alle rusthuizen samen betekent dat 80.000 doden in anderhalf jaar, wat neerkomt op 156 doden per dag. In iets meer dan twee maanden geeft dat 11.200 sterfgevallen.

Het rusthuis is een sterfhuis geworden. We kampten eerder al met een noodsituatie, ook zonder coronavirus. Dat is een realiteit die we blijkbaar maar moeilijk onder ogen willen zien. Imminent gevaar trekt veel sneller de aandacht dan sluipend onheil, zelfs als dat onheil veel ernstiger is. Bovendien zullen de maatregelen tegen dat gevaar weinig uithalen en veeleer averechts werken. Het virus kan hoogstens een beetje gestuit worden, maar niet zonder het rusthuis nog meer unheimlich te maken dan nu al het geval is.

De inspiratie van de specialisten zal waarschijnlijk niet verder reiken dan afzondering en isolatiemaatregelen, een bezoekbeperking of zelfs -verbod, en nog meer ontsmetting en hygiëne. Het rusthuis zal zo steeds meer richting ziekenhuis gaan: medisch, kil, steriel, ontmoedigend, afstandelijk, verder en verder van ons bed.

De dood is onontkoombaar, maar het rusthuis niet. Wie gezond leeft, wordt ook gezond oud. Gezond verouderen vereist blijvende activiteit en zelfstandigheid. Een ouderenzorg die volop activiteit en zelfstandigheid stimuleert, kan op termijn het aantal rusthuizen drastisch afbouwen, ook in tijden van vergrijzing. Actieve, zelfredzame ouderen blijven gewoon thuis wonen. Daar zijn ze bovendien ook het best beschermd tegen virussen zoals het coronavirus of het gewone griepvirus, dat voor hen net zo bedreigend is.

Bron: De Standaard

Link:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200309_04882810

dinsdag 26 januari 2021

De demissionaire premier van Nederland Mark Rutte is 'in complete denial'


De demissionaire minister-president van Nederland Mark Rutte zei zich niet bezig te houden met wat er aan deze rellen ten grondslag ligt. "Daar denk ik niet over na. Ik ga niet zoeken naar diepere sociologische oorzaken, dit is puur crimineel gedrag. Daar gaan we einde aan maken."

Bron: NOS

"Harde taal uiten tegen relschoppers helpt niet"

Burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben boos gereageerd op de avonden van rellen en plunderingen in verschillende steden. "Schaamteloze dieven", noemde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam de relschoppers. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven noemde ze al "het schuim der aarde". "We zijn paraat en we gaan er keihard tegenin", zei demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Vanuit de bestuurders is er veel onbegrip, maar experts zijn niet verrast over de rellen.

"Als je zegt dat we dit niet aan konden zien komen, dan vind ik dat heel naïef", zei sociaal geograaf Floor Milikowski gisteren in Met Het Oog op Morgen op NPO Radio 1. "We zien al jaren onvrede bij een groep die zich niet herkent in beleid. Die zich geen onderdeel van de samenleving voelt. De relschoppers zijn misschien het topje van de ijsberg."

Toch moeten we de relschoppers en plunderaars niet wegzetten als extremisten of criminelen, waarschuwt hoogleraar Sociale verandering en conflict Jacqueline van Stekelenburg aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Dan zie je een heel belangrijk aspect over het hoofd: het gaat om een hele diverse groep. Het grootste deel gaat even kijken uit nieuwsgierigheid, en wordt vervolgens de rellen ingezogen", zegt ze. "Er loopt een groep tussen die echt verbaasd en boos is. Die heeft wel degelijk een politiek motief. Dat is niet goed te praten, maar er ís een reden. Maar echt een kleine groep gaat erheen om zich te verzetten tegen de autoriteit. Dat zagen we afgelopen maanden opbouwen."

Van Stekelenburg ziet dat er in eerste instantie symbolische plekken aangevallen werden: GGD-testplaatsen en een ziekenhuis. "Dat zijn eigenlijk ongebruikelijke plekken. Waarom zou je daarheen gaan? Maar het zijn wel plekken die symbool staan voor coronamaatregelen die getroffen zijn." Daarnaast is er de groep die boos is op de autoriteiten, zegt ze.

De avondklok kan op zo'n moment als rode lap dienen. Als katalysator. Die invoering ging vrij abrupt, en er werd meteen stevig gehandhaafd. Achteraf is dat misschien niet verstandig, meent Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de politieacademie. "Als je het simpelweg afkondigt en het moet meteen gehandhaafd worden, dan roept dat tegenreacties op."

Bron: NOS

Het Ministeriële Besluit van Annelies Verlinden (CD&V) aangaande het verbod op "reizen met een recreatief en toeristisch karakter" is ongrondwettelijk

Ofwel mag je naar het buitenland ofwel mag je niet naar het buitenland.
Op basis van één of andere 'dwingende' reden kan men niet discrimineren.

Indien men een wérkelijke pandemie zou moeten beheren, dan kan men zich niet veroorloven om 10 maanden lang de bevolking te beliegen en te bedriegen! Dat loopt fout af!

Mensen in tijd en ruimte - omwille van niets - beperken in hun bewegingsvrijheid is totaal ongrondwettelijk en een flagrante schending van de mensenrechten!In het nieuwe Ministerieel Besluit wordt ook verduidelijkt hoeveel mensen er in een gebedshuis mogen samenkomen. Eerder mochten maximaal 15 personen een eredienst bijwonen, maar dat gold niet expliciet voor individuele bezoeken. Dat achterpoortje wordt nu dichtgetimmerd: er mogen niet meer dan 15 individuele bezoekers tegelijk aanwezig zijn in een religieus gebouw, onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Bron: vrtNWS


We hebben al vaker gezegd, dat de CD&V een bastaard-partij is!

Met dank aan de schijnheilige Joachim Coens!

Er is niets 'christelijks' in de politiek, behalve het kruisigen van de gelovigen!
We zijn de leugens van het Belgsiche regime beu!


Steven Van Gucht: “Kinderen als opvang bij grootouders, dat willen we niet zien"

Wat Steven Van Gucht wil zien of niet zien, zal ons worst wezen!

Van Gucht moet stoppen om de anti-natuur te promoten!Steven Van Gucht: "Ten vroegste in april kan druk op de ziekenhuizen afnemen"

Er is op dit ogenblik als gevolg van corona NUL druk op de ziekenhuizen!


Stasi-praktijken in Kortrijk: agenten in burger gaan het gedrag van de shoppers controleren: "We moeten boetes uitdelen omdat sensibiliseren niet meer werkt"

Kortrijk gaat agenten in burger inzetten in de winkelstraten, omdat corona-stewards en winkelbedienden signaleren dat mensen agressiever worden. Heel wat shoppers verdragen het niet meer dat ze aangesproken worden als ze de coronaregels niet goed naleven.

“We zien het de verkeerde kant op gaan, zowel in de winkels als in de winkelstraten”, zegt de schepen van Economie, Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Mensen komen niet meer alleen winkelen en steeds vaker weigeren ze een mondmasker op te zetten.”

“Ook winkeliers krijgen met agressie te maken", zegt Vandendriessche. "Klanten reageren dat ze nooit meer zullen terugkomen en regelmatig gaat dat gepaard met duwen en trekken. Mensen zijn het beu en werken dat uit op het winkelpersoneel en de stewards." [Misschien in het vervolg ook niet meer op 'Team Burgemeester' stemmen!]

Vanaf deze week zal Kortrijk daarom agenten in burger inzetten om tijdens prikacties het gedrag van de shoppers te controleren. “We krijgen ook van onze stewards het signaal dat mensen niet meer luisteren als ze hen aanspreken”, zegt de schepen. “We moeten dus meer boetes uitdelen, omdat sensibiliseren niet meer werkt."  

Bron: vrtNWS

"We moeten meer boetes uitdelen omdat sensibiliseren niet meer werkt", aldus schepen van economie, Arne Vandendriessche.

GAME OVER!


De corona-soap is doodgebloed! De angst is weg!

Minister-president Jeholet over de scholen: "Vandenbroucke beseft niet welke paniek hij veroorzaakt

Minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) en minister van Jeugd Valérie Glatigny (MR) roepen op om niet te panikeren over de evolutie van de coronapandemie en aandacht te hebben voor de jongeren. Hun boodschap is duidelijk: het is nu niet het moment om het schoolbezoek verder te beperken, en we zouden zelfs moeten overwegen om in de toekomst bepaalde activiteiten te hervatten.

Jeholet zei op Bel RTL: "Ze kunnen ons in het noorden van het land niet altijd opleggen wat we in het zuiden gaan doen. Nee, de Franstaligen staan niet onder druk."

Overmorgen vindt een ontmoeting plaats tussen federale ministers en deelstaten over de jeugd. De Franstalige minister-president roept echter vooral op tot kalmte en tot "objectivering" van de situatie. Hij heeft het ook over Frank Vandenbroucke (SP.A). "Ik doe een beroep op de koelbloedigheid, ook op die van de federaal minister van Volksgezondheid. Hij was alarmerend zondag. Hij beseft niet welke paniek hij veroorzaakt", aldus Jeholet, verwijzend naar de uitspraken van Vandenbroucke over de rol van scholen bij besmetting.

Jeholet herinnert eraan dat een bijkomende beperking van het schoolbezoek alleen zal gebeuren als "laatste redmiddel". Deskundigen "uit zowel het noorden als het zuiden" bevelen het momenteel niet aan.

Bron: vrtNWS


Stop het corona-alarmisme van Frank Vandenbroucke!
 
Vrijwel alle 'besmettingen' in de scholen zijn vals-positieve PCR-testresulten!

Vrijwel niemand is ook daadwerkelijk ziek!


BREAKING: Geen EU-goedkeuring van AstraZeneca/Oxford voor 65-plussers

Eigenlijk onbegrijpelijk dat men nu nog met een anti-covid-19-vaccin zit te leuren!

Men is anderhalf jaar te laat aangezien Covid-19 allang verdwenen is!


De Duitse kranten Bild en Handelsblatt citeren Duitse overheidsbronnen die beweren dat het corona-vaccin van AstraZeneca/Oxford nauwelijks werkt bij senioren. Bild meldt dat bij volwassenen van 65 jaar en ouder de werkzaamheid "minder dan 10 procent" is, terwijl Handelsblatt een cijfer van 8 procent aanhaalt. De kranten beweren dat Duitse functionarissen vanwege de verontrustende gegevens niet verwachten dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het medicijn zal goedkeuren voor gebruik bij 65-plussers.

In een schriftelijke reactie laat AstraZeneca weten, dat de beweringen
van Bild en Handelsblatt over de matige werkzaamheid "volkomen onjuist" zijn, en merkt op dat het corona-vaccin in het VK een spoedvergunning kreeg voor de leeftijdsgroep in kwestie. Het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf wijst ook op gegevens die in november in The Lancet werden gepubliceerd en die aantoonden dat "oudere volwassenen sterke immuunreacties op het vaccin vertoonden, waarbij 100 procent van de oudere volwassenen spike-specifieke antilichamen genereerden na de tweede dosis."

Bron: Bild en Handelsblatt

Link:

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/regierung-fuerchtet-impfstoff-rueckschlag-keine-astrazeneca-zulassung-fuer-senio-75065640,view=conversionToLogin.bild.html

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/pandemie-bekaempfung-rueckschlag-bei-corona-impfstoff-astra-zeneca-vakzin-wirkt-bei-senioren-offenbar-kaum/26849788.htmlOpnieuw een gigantische blamage voor de universiteit van Oxford! Onthoud: 'Oxford' is eerst en vooral een merknaam die niet garant staat voor kwaliteit! Een universiteit op haar retour - net zoals Cambridge - typisch voor een failed state!

Ook The Lancet gaat voor de bijl. Of liegt
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)?

Wat er waarschijnlijk aan de hand is, is dat de sterftecijfers van de 65-plussers na vaccinatie "verontrustend" zijn.
Er is namelijk niets "verontrustend" aan een werkzaamheid van "minder dan 10 procent", wél wanneer er onder 65-plussers massaal veel doden vallen na vaccinatie!

Kortom, ze liegen allemaal!


maandag 25 januari 2021

De Nederlandse minister-president Mark Rutte: "Wat bezielt deze mensen?"

De demissionaire minister-president van Nederland - Mark Rutte - is trots op zijn avondklokIn principe hoef je niet verder te leven, want de vraag "Wat bezielt deze mensen?" toont duidelijk de kloof aan tussen de politiek en het volk. Of het nu Den Haag, Brussel, Londen, Parijs of Berlijn is, maakt niet uit. Politici leven nu eenmaal in een bubbel die los staat van de werkelijkheid. Politici zijn wereldvreemd en vergeten dat sommige mensen moeten werken om iets op hun bankrekening te krijgen en dat er niet zomaar maandelijks 14.000 EUR op hun bankrekening verschijnt. De corona-crisis hakt er bij velen hard in. Sommigen zijn de helft of meer van hun gebruikelijke inkomen kwijt. Ik begrijp niet waarom het bij sommige politici niet gaat dagen dat er toch iets mis is, wanneer mensen in Eindhoven – het Silicon Valley van Europa – de Jumbo of in andere steden een Albert Heijn gaan leegplunderen. Ik wil niet zeggen, dat er honger is, maar blijkbaar hebben sommige mensen toch het gevoel dat ze tegen hun zin permanent aan het diëten zijn.

Dat minister-president Mark Rutte de onrust en het geweld van het afgelopen weekend veroordeelt, zal wel niemand verwonderen. "Het is ontoelaatbaar". Maar, wie laat het toe? "Elk normaal mens kan hier alleen met afschuw kennis van nemen", zei Rutte. "Wat bezielt deze mensen?" Inderdaad, ergens kennis van nemen om niet te begrijpen wat mensen bezielt. Het klinkt als een nutteloze, emotieloze, academische exercitie. Rutte heeft zich bij het rijkelijke ontbijt in het Catshuis vanochtend – ongetwijfeld met butler - misschien in zijn koffie verslikt, maar hij zal toch geen snee brood minder gegeten hebben.

De demissionaire premier sprak tijdens een interview verder van "crimineel geweld" dat "niets te maken heeft met het strijden voor de vrijheid". Zaterdag, toen de avondklok voor het eerst van kracht werd, was het al meteen raak in Urk. Daar werd onder meer een GGD-teststraat in brand gestoken. In Enschede werd ook het ziekenhuis aangevallen. "Onacceptabel", zei Rutte daarover. De premier benadrukte ook nog dat het geweld geen invloed heeft op de maatregelen. "De avondklok blijft nodig. Het is het virus dat ons de vrijheid beneemt". Rutte doet hier in feite vijf straffe uitspraken op rij, die getuigen van weinig empathie. Integendeel, hij vergroot nog de kloof met de burger. Het "crimineel geweld" in Nederland is in vergelijking met Parijs trouwens nog vrij beschaafd.

Paarden loslaten op vreedzame betogers zoals op het Museumplein in Amsterdam is ook "crimineel geweld". Dat de paardencarrousel op de straatstenen in Eindhoven minder goed draaide, werd ook al door waarnemers in Parijs en de VS gesignaleerd. Ook vergist Rutte zich wanneer hij zegt dat dit geen "vrijheidsstrijd" zou zijn. Indien de Nederlanders destijds in hun vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden géén "crimineel geweld" gebruikt zouden hebben, zou het ook niet veel geworden zijn. Toch blijft het opvallend dat een deel van de ongeregeldheden ook voedselrellen betrof. Iets wat je voorlopig nog maar zelden ziet in Europa. Dit lijkt mij toch een aandachtspunt. Dat het geweld zich ook keert tegen het instrument van de knechting – de PCR-teststraat – moet natuurlijk ook niemand verwonderen.


Rutte in denial

Premier Rutte leeft in ontkenning wanneer hij zegt, dat 99 procent van de Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houdt. Je zou ook kunnen zeggen, dat 100 procent van de Belgen zich aan de maatregelen houden, behalve dan wanneer ze zich er niet aan houden, en er staat echt niet altijd een agent naast om een bekeuring te maken. Je kan je trouwens ook de vraag stellen, hoe het trouwens komt dat al die politici één na één met corona ‘besmet’ raken. Volgens mij ligt de besmettingsgraad bij politici hoger dan de besmettingsgraad bij de gemiddelde Nederlander of Belg.

Dat de vernielingen en gevechten met de politie van gisteren en vannacht volgens Rutte niets te maken zou hebben met de "strijd voor vrijheid" is er compleet naast. "We strijden juist tegen het virus om de vrijheid terug te krijgen", zei hij in een korte verklaring. "We nemen deze maatregelen niet voor de lol. Het is het virus dat ons de vrijheid ontneemt". Denk hij nou echt dat de betogers daar voor hun plezier staan? Dat het virus onze vrijheid zou ontnemen, klopt natuurlijk niet. Het virus sluit geen winkels en het virus kondigt ook geen avondklok af.

Rutte noemde de rellen "ontoelaatbaar", iets waar "normale" mensen alleen maar met afschuw naar kijken. Dat veel relschoppers het verstand van een baksteen hebben, klopt. Maar, ook zij blijven volwaardige burgers die met respect behandeld moeten worden. Rutte sprak verder van "crimineel geweld" van een heel klein groepje mensen en zei dat de daders als criminelen behandeld zullen worden. "Wat we met z'n allen moeten doen, is ervoor zorgen dat het stopt, ook als het je vrienden of kinderen zijn". De boodschap is duidelijk! Geef je vader, moeder, zoon, dochter, vriend of vriendin aan, want "wij" zullen hen als criminelen behandelen.

Dat ook een teststraat en een ziekenhuis zijn aangevallen, vindt Rutte "ongelooflijk". "Mensen die zich het snot voor de ogen werken en dan te maken krijgen met mensen die met stenen gooien. Onacceptabel!" Als het "ongelofelijke" waarheid wordt, dan moet men toch eens gaan nadenken. Maandenlang hebben de Nederlanders zich voorbeeldig gedragen en de straten waren al die tijd zo goed als leeg. Waarom er dan plots een avondklok moet worden ingesteld, is totaal onbegrijpelijk, net op een ogenblik dat de ‘besmettingscijfers’ aan het dalen zijn. Wat Rutte gemist heeft, is dat veel Nederlanders in het diepst van hun ziel geraakt zijn, omwille van het feit, dat Rutte als demissionaire premier een avondklok instelt. Dit heeft bij veel Nederlanders iets geknakt. Ook daar is de Tweede Wereldoorlog nog niet verteerd. Toch maar oppassen met dergelijke maatregelen. Het siert Rutte dat hij een einde wil maken aan het gewelf. De makkelijkste weg om dat doel te bereiken, is waarschijnlijk het intrekken van de avondklok. Maar, kleuters willen nu eenmaal altijd gelijk hebben.

Rutte wilde niet ingaan op de vraag of het leger moet worden ingezet. Dat was een ballonnetje dat door de burgemeester van Eindhoven gisteravond laat werd opgelaten. Volgens Rutte kan de politie het nog goed aan. Maar, Rutte wil eerst de gebeurtenissen analyseren en dan kijken of er méér nodig is. Soms zijn politici inderdaad kleuters die driftig worden wanneer ze hun zin niet krijgen. Zo kan je reeds in een vroeg stadium nagaan of iemand dictatoriale neigingen heeft. Rutte sluit dus niet uit, dat hij het leger gaat inzetten. Alsof het leger iets van crowd-control af weet. Indien Rutte de zaak nog meer wil laten escaleren, dan moet hij vooral dat doen. Waar wacht hij op? Veel Nederlanders hebben nu al het idee dat Rutte te ver gegaan is, om als demissionaire premier nog snel-snel een avondklok af te kondigen. Zou Angela Merkel hem weer op de vingers getikt hebben? Rutte zou beter zijn avondklok intrekken of gaat Rutte het leger ook opdracht geven om bij het volgende zondagmiddagprotest met scherp op het volk te schieten in de strijd tégen corona?

 
Tussenstand: gisteren 250 mensen aangehouden

Bij de rellen van gisteren zijn zo'n 250 mensen aangehouden. Het grootste deel daarvan is opgepakt in Amsterdam, zei Willem Woelders van de Nationale Politie in 1 op 1 met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. Woelders is hoofd operatiën van de Nationale Politie en zat gisteren in het crisiscentrum in Driebergen. "Het was verbijsterend", zei hij. De politie was op grote rellen voorbereid en kreeg bijstand van de Koninklijke Marechaussee. Toch was de politie verrast door de hoeveelheid mensen die bij protesten in diverse steden op de been kwam. "Dat was gewoon niet te voorspellen", zei Woelders. "Ik had niet verwacht dat het zo hevig in alle steden zou losbranden". Het is zonneklaar dat de demissionaire Rutte hier een grote inschattingsfout heeft gemaakt.

Normaal gesproken vinden er nooit tegelijkertijd op zo veel plaatsen in het land ongeregeldheden plaats. "Je zit nu met aanrijtijden van soms een half uur, drie kwartier voordat je ernaartoe kunt. Qua aansturing was dit heel lastig". Ook Woelders zegt dat groepen die op geweld tegen de politie uit waren, zich onder andere demonstranten hebben gemengd. Hij zag gisteren voetbalsupporters van bekende voetbalverenigingen onder de relschoppers. Dat zal wel. Feit is, dat de bevolking die corona-maatregelen en het gechipoteer van de diverse regeringen kotsbeu is.


NPB: nieuwe uitputtingsslag middenin gezondheidscrisis

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs vreest een nieuwe uitputtingsslag middenin de gezondheidscrisis. De komende dagen zijn volgens hem bepalend voor de vraag of na de ziekenhuizen ook de politie bestand is tegen de gevolgen van het coronavirus. "Alles is opgeschaald. De vraag is of we hier te maken hebben met een piek en een ontlading van het ongenoegen, of dat we er langdurig mee te maken krijgen. Het moet geen uitputtingsslag worden". Voorlopig kan de politie het aan, is zijn analyse na een ochtendoverleg met zijn ledenvertegenwoordigers in het land over twee dagen en avonden van harde confrontaties tussen relschoppers en ordehandhavers.

Het leger kan wat hem betreft in de kazerne blijven. "Daar moeten we wat mij betreft ook verre van blijven. Dan gaan we een heel andere fase in, dan heb je het over een soort staat van beleg. Militairen zijn getraind om mensen uit te schakelen, niet zoals politiemensen om de orde te handhaven". De politiemensen moeten naar zijn zeggen "de komende dagen volop aan de bak en dat gaan ze ook doen". Maar hij stelt ook dat "deze olievlek zich niet te ver moet gaan verspreiden".

Volgens Struijs hebben zijn kaderleden flink stoom afgeblazen na het oproer en het verzet tegen de avondklok en andere coronamaatregelen. "Politiemensen hebben te maken gehad met relschoppers die zwaar vuurwerk, stenen en molotovcocktails naar hen gooiden, sommigen hadden zelfs messen bij zich. Het is ongelooflijk dat mensen middenin een gezondheidscrisis bereid zijn de gezondheid van andere mensen te bedreigen, van mensen die de orde moeten bewaren, maar ook van kwetsbare mensen in een teststraat op Urk of een ziekenhuis in Enschede, of middenstanders die geplunderd zijn".

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond waarschuwde vorige week al voor verzet van jongeren tegen de avondklok en de gevolgen voor de openbare orde. Struijs zegt het niet fijn te vinden gelijk te hebben gekregen. Intussen kregen in Nederland tijdens de eerste twee nachten van de avondklok al 5.765 mensen een bekeuring voor het niet naleven van de avondklok.

zondag 24 januari 2021

BREAKING - Curfew Backlash: "Weinig draagvlak voor 'avondklok' in Nederland!"

"Het lijkt wel oorlog!" Chaos, oproer, rellen, brandstichtingen en plunderingen in Amsterdam, Den Haag, Breda, Oosterhout, Eindhoven, Tilburg, Helmond, Stein, Roermond, Venlo, Arnhem, Apeldoorn, Enschede, Almelo...BREAKING: Anti-avondklokrellen in Amsterdam en voedselrellen in Eindhoven

Franse toestanden in EindhovenOp het Amsterdamse Museumplein en het 18 Septemberplein in de binnenstad van Eindhoven heeft de politie met waterkanonnen, paarden, honden en de wapenstok een einde proberen te maken aan 'verboden' demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. In beide steden is met vuurwerk gegooid naar de politie en in Eindhoven gebruikte de politie traangas tegen demonstranten.


In Amsterdam liepen groepen mensen naar het Museumplein. Daar stonden ze aan het begin van de middag in groepjes bij elkaar, sommigen met spandoeken met teksten tegen de regering en tegen de coronamaatregelen. Op beelden was te zien dat lang niet iedereen een mondkapje droeg of afstand hield. De gemeente beschouwde de aanwezige groepjes als één demonstratie. De Amsterdamse politie begon rond 15.00 uur met het 'wegsturen' van mensen op het Museumplein. Op beelden is te zien, dat dat 'wegsturen' niet zonder slag of stoot is gegaan.

In Eindhoven hebben demonstranten dan weer op grote schaal vernielingen aangericht en winkels bij het station geplunderd. Dat gebeurde nadat een 'illegale' demonstratie tegen de coronamaatregelen door de politie was 'beëindigd'. De politie zette daarbij traangas in. Rond 15.30 uur keerden demonstranten terug op het 18 Septemberplein, waar de politie eerder had ingegrepen. Dat deden ze omdat het voertuig met het waterkanon van de politie een lekke band had. Vervolgens besloot de politie traangas te gebruiken en richtten de demonstranten op verschillende plekken een ravage aan.

Zo werden er fietsen en auto's in brand gestoken, onder meer een auto van ProRail bij het station. Het trein- en busverkeer vanaf het station werd stilgelegd. Daarna werd het station zelf een doelwit van de demonstranten. Ze plunderden daar winkels en gooiden ruiten in. Ook de stationspiano werd vernield. Onder meer de Jumbo op het station werd geplunderd!

De straten van de binnenstad liggen bezaaid met stenen, resten van in brand gestoken fietsen en onderdelen van scooters, schrijft Omroep Brabant. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Volgens de politie zijn er nog altijd kleine groepjes in de binnenstad aanwezig die zich misdragen.
BREAKING: De WHO heeft de richtlijnen aangaande het gebruik van de PCR-test gewijzigd op de dag dat President Donald Trump het Witte Huis verliet

De WHO stelt nu, dat een positief PCR-testresultaat op zichzelf geen indicatie van infectie met COVID-19 is. Men moet ernstig rekening houden met 'vals-poritieve testresultaten' (= een positieve diagnostische test zonder werkelijk ziek te zijn) en dat een tweede test samen met een klinische diagnose vereist is.


WHO

Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.  

Users of IVDs must read and follow the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity threshold is recommended by the manufacturer.

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.

WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.

Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.


Bron: WHO

Link:

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05De nieuwe richtlijn aangaande “Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2” werd op 13 januari gepubliceerd en op 20 januari geüpdatet. Deze documenten werden dus vrijgegeven op dezelfde dag dat Donald Trump het Witte Huis verliet.

Maandenlang hebben veel wetenschappers kritiek geuit en gewaarschuwd dat de PCR-test gebrekkig is en leidt tot een zeer hoog aantal (zelfs méér dan 97%) vals positieve testresultaten voor COVID-19. Indien er de komende tijd minder positieve PCR-testresultaten zullen zijn, dan ligt het hier aan!Wij herinneren hier aan het vonnis van de rechtbank in Lissabon van 11 november 2020:


De Portugese rechters haalden een studie aan die was uitgevoerd door "enkele van de leidende Europese en wereldspecialisten" en die eind september door Oxford Academic werd gepubliceerd. Deze studie toont aan dat de kans dat iemand die positief test op Covid-19 bij een cyclusdrempel van 35 of hoger, daadwerkelijk geïnfecteerd is, minder dan drie procent is, en dat "de kans dat ... een vals positief wordt gecapteerd 97% of hoger is".

Bron: KAVlaanderen

Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/11/het-hof-van-beroep-in-lissabon.html


BREAKING: Het 'Amtsgericht' van Weimar oordeelt: "Het Corona-contactverbod is ongrondwettelijk, de 'lockdown' is een catastrofale politieke miskleun"

De rechtbank van Weimar heeft in een baanbrekend vonnis geoordeeld, dat het Corona-contactverbod in Thüringen ongrondwettelijk is. "Het lockdown-beleid van de deelstaatregering in het voorjaar (en nu weer), waarvan het algemene contactverbod een essentieel onderdeel was (en is), is een catastrofale politieke fout", aldus de rechtbank.

Bron: Deutsche Wirtschaftsnachrichten

Link:

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509098/Amtsgericht-Weimar-Corona-Kontaktverbot-verfassungswidrig-Lockdown-katastrophale-politische-Fehlentscheidung

De Belgische regering verraadt en terroriseert een hele generatie


Wat ik niet begrijp, is dat het Belgische regime schijnt te denken, dat de bevolking deze hutsepot van corona-maatregelen zal blijven slikken. In Nederland is de regering al gevallen, maar Mark Rutte is nog niet helemaal weg. Benieuwd als hij zich nog lang zal kunnen handhaven. In Italië wil nu al meer dan 60% van de bevolking dat de regering van premier Giuseppe Conte eindelijk eens opstapt. De definitieve struikelblok voor de regering Conte lijkt de vaccinatie-chaos te worden. Na mensen nu al 10 maanden opgesloten en economisch geruïneerd
te hebben, zou hét vaccin dé oplossing brengen. Conte zegt dat een vertraging in de levering van corona-vaccins van Pfizer en AstraZeneca "onaanvaardbaar" is en heeft hen beschuldigd van ernstige contractovertredingen. Een hoge Italiaanse gezondheidsfunctionaris heeft gewaarschuwd dat het land zijn vaccinatieprogramma moet heroverwegen als de leveringsproblemen aanhouden. Het amateuristische Belgische regime kampt in slow motion natuurlijk met dezelfde zelfgecreëerde problemen. Regeringen dreigen in een vaccin-oorlog met de Big-Pharma-bedrijven terecht te komen. Ook de 'experts' en de universiteiten zullen in de klappen delen. De overheid, politie en gerecht, de universiteiten, de hele medische sector, de media en zelfs de Big-Pharma-bedrijven zijn niet meer geloofwaardig.

Pfizer en AstraZeneca hebben 'gewaarschuwd' dat ze vanwege productieproblemen geen vaccins aan het EU-blok kunnen leveren zoals afgesproken. Het AstraZeneca-vaccin, ontwikkeld door de universiteit van Oxford, heeft overigens nog geen EU-goedkeuring gekregen. Naar verwachting zal de medicijnenregulator van het EU-blok het vaccin echter eind deze maand 'groen licht' geven. Maar met een 'groen licht' kopen we natuurlijk helemaal niets. Verder is het ook onbegrijpelijk dat men gekozen heeft om het vaccineren te beginnen bij de 80-plussers. De doofpot pruttelt nog niet over, maar de gevaccineerde bejaarden schijnen bij bosjes te sterven. De vaccins zijn niet goedgekeurd om aan hoogbejaarden toe te dienen. Verder kampen heel wat woonzorgcentra met corona-uitbraken net na de eerste vaccinatie. Bizar toch. Het vaccin lijkt wel corona te veroorzaken. Het spreekt voor zich dat vele hoogbejaarden dit ongeziene amateurisme van overheidswege niet zullen overleven. Het regime tracht ons te bezweren en ons te overtuigen dat hun aanpak de enig mogelijke is om ons uit de pandemie te halen. Maar, eigenlijk hebben alle ondemocratische en ongrondwettelijke corona-maatregelen tot op heden helemaal niets uitgehaald. Er is al tig-maal wetenschappelijk aangetoond, dat lockdowns en avondklokken niet werken. Maar, koppig als een steenezel blijft het regime de reeds betreden paden verder volgen, richting het ravijn.

De zogenaamde 'Derde Golf' is (zoals elk jaar) onvermijdbaar, omdat het de voorjaarsgriep betreft. Infecties aan de luchtwegen komen vooral bij de overgang van warm naar koud en van koud naar warm weer voor. 'Dankzij' de frauduleuze PCR-test zullen al die luchtweginfecties weer als 'corona' worden bestempeld. Merk op, dat Covid-19 intussen alweer vergeten schijnt - dat was maar om te lachen - maar met de Britse en Zuid-Afrikaanse variant wordt het pas écht serieus. Het ziet er dus naar uit dat we het 'herwinnen van onze vrijheid' nog even zullen moeten uitstellen. Tot volgende week? Volgende maand? Volgend jaar? Iedereen begrijpt dat deze vaudeville niet eeuwig kan blijven duren. Een regering die al alles fout gedaan heeft wat ze fout kon doen, kan onmogelijk aanblijven. Niet alleen wordt alle (valse) vaccin-hoop nu getorpedeerd - het vaccin werkt sowieso niet en is eigenlijk levensgevaarlijk - maar het Belgische regime dat blijkbaar de controle over de situatie compleet verloren heeft, neemt de ene paniek-maatregel na de andere. België wordt één groot corona-gevangenkamp waar we dag na dag de psychologische terreur van de media moeten ondergaan. Neen, het regime speelt met vuur.

Ouders van schoolgaande kinderen en tieners beginnen wanhopig te worden, omdat ze hun kinderen niet meer weten te motiveren. Voor de ouders zélf wordt het ook steeds moeilijker nu de regering de ene deur na de andere dichtslaat en zo onze hoop op een terugkeer naar de normaliteit torpedeert. Kinderen en jongeren beginnen zich af te vragen waarom ze eigenlijk nog moeten studeren, want het verre perspectief van "wat wil ik later worden" is helemaal wazig geworden. Voor de ouders beginnen de scheuren zichtbaar te worden. Leraren worden door hun directies aangespoord om elke dag drie tot vijf uur huiswerk aan te leveren. Het is aan de ouders om dit allemaal maar aan hun kinderen en tieners over te brengen. Maar, het motiveren van kinderen is net zo moeilijk geworden als het begrijpen van hun wiskundelessen. Deze somberheid is uiterst besmettelijk. Het gefreewheel en de opgewekte online chats van weleer zijn veranderd in stille klachten en neerslachtigheid. De brede, steeds veranderende sociale netwerken van onze kinderen op de speelplaatsen zijn grotendeels verdwenen en vervangen door 'sociaal contact' met iedereen - die op hetzelfde moment online is. Dit alles is op geen enkele manier gezond. We lopen nu het risico de 'liefde voor het leren' van onze kinderen te vernietigen en tegelijkertijd een geestelijke gezondheidscrisis te creëren die ongezien is. Geestelijke gezondheidszorg zal nodig zijn voor tienduizenden vanwege de verwoestende economische, gezondheids- en gezinsdruk als gevolg van de aanhoudende corona-crisis. Het is zelfs zo erg, dat kinderen vanaf vijf jaar met zelfmoordgedachten rondlopen en dat het aantal eetstoornissen dat door adolescenten werd gemeld verdrievoudigd is. Tieners blijven tot 5 uur 's ochtends op, slapen niet of te weinig en overdag hebben ze geen rustige plek in huis om te studeren. En als de oudere tieners op een onbewaakt moment de avondklok in groep weten te overtreden zijn drank- en druggebruik legio. Beide substanties hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze de werkelijkheid verdraaien...

Onze kinderen en tieners zijn beroofd van een heel jaar van hun opleiding én hun leven en dat in een tijd waarin elke volwassene die ze kennen het belang van school telkens weer onderstreept. Dit is verraad tegenover onze kinderen. Alles wat we hen hebben verteld aangaande de voorbereiding op de volwassenheid blijkt voor hen nu een leugen te zijn. Veel ouders hebben steeds hogere verwachtingen richting hun kinderen en nu hebben we die kinderen en hun kansen om die idealen ooit te bereiken, gefnuikt door hen een volledige en behoorlijke opleiding te ontzeggen. Het corona-hiaat bestaat erin, dat we iemand vragen om spijkers met koppen te slaan, maar we hebben hen de hamer ontnomen. Er is een crisis op komst, één die problemen op de lange termijn zal veroorzaken. Onze kinderen en tieners zullen de prijs betalen voor de gecreëerde onzekerheid, het gecreëerde wantrouwen, de passiviteit, de incompetentie én het verraad van een desintegrerende overheid.

zaterdag 23 januari 2021

BREAKING: Op Urk (Flevoland, NL) steken 'reljongeren' de corona-teststraat in brand en in Stein (Limburg, NL) scanderen jongeren: "Dictatuur!"

De brandende corona-teststraat op Urk
Door heel Nederland zijn zaterdagavond protesten tegen de avondklok losgebarsten. Vanaf 21.00 uur moeten Nederlanders binnenblijven, om zogezegd het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Op beelden is te zien dat niet iedereen zich daaraan houdt. Onder andere op Urk, Rotterdam, Stein en Amersfoort zijn er protesten. Op Urk werden brandjes gesticht en werd veel getoerd. Jongeren zijn aan het feesten. Verder worden agenten bestookt met vuurwerk. In het havenkwartier op Urk werd eerder op de avond ook de corona-teststraat van de GGD in de fik gezet. [De Urker jongeren, of beter 'vrijheidsstrijders', weten zeer goed, dat de PCR-test vijand nummer 1 van de vrijheid is!]

"Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen", reageerde burgemeester Van den Bos op het linkse Twitter. "Op dit moment rest mij als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar één middel: het noodbevel met de inzet van de ME. We willen rust op Urk." Uiteindelijk was de inzet van de ME (oproerpolitie) niet nodig om de rust te herstellen, zegt de politie tegen Omroep Flevoland.

Rond 23.30 uur zei de politie dat het havengebied is ontruimd en dat er aanhoudingen zijn verricht. Hoeveel dat er zijn, is nog niet duidelijk. In het centrum was het toen nog steeds onrustig. Agenten probeerden iedereen naar huis te krijgen. Ook cirkelde er een politiehelikopter boven Urk.


Grote groep jongeren in Stein negeert avondklok
Meer dan tweehonderd jongeren trotseerden zaterdagavond na 21.00 uur de avondklok. Ze trokken vanuit het Raadhuisplein door het centrum, "dictatuur" scanderend. Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: "Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn." Ze zorgden volgens de politie voor veel kabaal en onrust. Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.
Volgens 'De Limburger' waren zo’n veertig politiemensen ter plaatse, maar trokken deze zich terug omdat de politie de controle over de situatie was verloren.

Later op de avond is de ME (oproerpolitie) ingeschakeld, waarna de groep zich in kleinere groepjes door het centrum verspreidde. Daar ontstond een kat-en-muisspel waarbij agenten met wapenstokken door straten en zijstraatjes achter de jongeren aan renden ["De politie als je beste vriend..."]. Rond 23.30 uur was de rust nog niet teruggekeerd. Algemeen commandant Bert Vermariën van de politie deelde mede: "Het is onbegrijpelijk dat mensen ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn moedwillig samenkomen en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren."

Ja, het is inderdaad onbegrijpelijk!

Alexander De Croo: de schaapachtige woordvoerder van de 'Deep State' in België

Wiens orders voert deze Open-VLD-er uit? Merkel, Schwab, Biden, Gates???

BREAKING: De éérste vaccin-dode in Nederland is door de censuur gegliptOndanks, dat het nieuws door alle media gedoofpot wordt, lekt het natuurlijk toch uit.

Dinsdag is een bewoner van woonzorgcentrum Anna Schotanus in Heerenveen overleden vlak nadat hij het corona-vaccin had gekregen. Een woordvoerder zei ‘dat er sprake was van onderliggend lijden’ en voegde eraan toe: “In de ouderenzorg overlijden dagelijks mensen, dus ook op dit soort momenten. Je moet ervoor oppassen dat je dan niet te snel een verband met het vaccin legt.”

Bron: Onbekend, maar "het staat in de gazet"

vrijdag 22 januari 2021

ACHTUNG! Verbod op niet-essentiële reizen van 27/1 tot 1/3 is ongrondwettelijk

Oost-Berlijn 1961


Het Overlegcomité heeft beslist dat alle niet-essentiële reizen verboden zijn van 27 januari tot 1 maart.

Probleem: het Overlegcomité gaat daar niet over. De macht van het Belgische regime reikt maar tot aan de grens. Het Belgische regime heeft géén jurisdictie in het buitenland. Wie een paspoort of identiteitskaart van deze bananen-republiek heeft, kan naar het buitenland.

Het enige wat het Belgische regime kan doen, is een muur rond het koninkrijk bouwen - zoals in de DDR - om de ingezetenen binnen te houden. Maar, eenmaal buiten is buiten.


Oost-Berlijn 1963

Frank Vandenbroucke (SP.A): "Wie de ziekte heeft, moet zich tien dagen isoleren omdat nieuwe varianten besmettelijker zijn"

"Testen, isoleren en vaccineren", dat wordt de strategie om de coronapandemie aan banden te leggen. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) op de persconferentie van het Overlegcomité.

"Wie de ziekte heeft moet zich vanaf nu tien dagen isoleren, niet zeven. Dat doen we omdat de nieuwe varianten besmettelijker zijn."

Bron: vrtNWS


Wat bedoelt Vandenbroucke met: "Wie de ziekte heeft...".

Gaat het over iemand die effectief ziek is of iemand die een positieve PCR-test heeft afgelegd?

Een positieve PCR-test betekent nog niet dat iemand effectief ziek is!

De waarheid niet onder ogen willen zien, is schuldig verzuim!!!

Wij wensen het regime veel succes met hun 'Derde Golf'!

Hun corona-maatregelen zullen ook dit keer géén zoden aan de dijk brengen!


Advocaat Reiner Fuellmich stelt: "De frauduleuze PCR-test en de zogenaamde corona-maatregelen zijn een misdaad tegen de mensheid."

Fuellmich: "Niet het corona-virus, maar wél de corona-maatregelen zijn verantwoordelijk voor de oversterfte"

U kan de ondertiteling rechts beneden inschakelen.


BREAKING: Vrijspraak voor het niet dragen van een mondmasker: ‘Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is strijdig met de grondwet’

Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg, nochtans een verplichting in het Brussels Gewest. ‘Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is strijdig met de grondwet’, vond rechter Lionel Van Damme.

 Een Brusselse twintiger bevond zich op 9 augustus aan de Slachthuizen in Anderlecht, de overdekte markt, een openbaar domein dus. Hij was er met zijn vader, een marktkramer en droeg geen masker. Omdat dit een overtreding is van de coronamaatregelen stelde de politie een proces-verbaal op.

De man vocht zijn boete aan voor de rechter en die geeft hem nu gelijk. “Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel en in tegenspraak met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk”, oordeelde de rechter nog in zijn vonnis.

Volgens de politierechter kan er geen algemene regel worden opgelegd waarbij men overal een mondmasker moet dragen. “Het mondmasker kan nuttig zijn om de pandemie tegen te gaan. Maar het is een verschil of je alleen in de straat loopt of met velen. Deze verschillen bedenken met een algemene verplichtende regel is een inbreuk op de principes van de gelijkheid en de niet discriminatie”, staat er nog letterlijk.

Het vonnis dateert van 12 januari maar raakte pas nu bekend. Het parket kan nog in beroep gaan. Het heeft een maand de tijd daarvoor.

Bron: De Morgen

Link:

https://www.demorgen.be/nieuws/vrijspraak-voor-niet-dragen-van-mondmasker-strijdig-met-de-grondwet~bbc03e44/


Het is overduidelijk, dat de federale regering met haar corona-maatregelen haar bevoegdheden ver te buiten gaat en dus zélf ongrondwettelijk is!

Communistische staatsgreep: "Franse studenten krijgen goedkope maaltijden"

Universiteitsstudenten in Frankrijk kunnen binnenkort twee keer per dag een maaltijd krijgen voor 1 euro. Dat heeft president Macron beloofd in een gesprek met studenten in Parijs, schrijft de BBC. De belofte volgt op protesten en oproepen van studenten voor meer steun bij het bestrijden van eenzaamheid en financiële problemen door de coronacrisis. [De Franse universiteiten waren voor de corona-crisis al rampgebieden! Achter de statige gevels van de universitaire gebouwen is het pure armoede!]

In Frankrijk geldt momenteel een avondklok van 18.00 uur tot 06.00 uur. De afgelopen weken bleef het aantal besmettingsgevallen stijgen. Macron zegde ook geld toe voor begeleiding van studenten die psychische problemen hebben gekregen door de pandemie en de lockdown. [De lockdown en de avondklok zijn er alleen maar om de mensen economisch kapot te maken! De mensen worden economisch gewurgd en men wil iedereen in de armoede storten en afhankelijk van de staat maken! Deze waanzin moet stoppen!]

Bron: BBC

Link:

https://www.bbc.com/news/world-europe-55752373


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------