BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 16 april 2023

Over de Heilige Communie: Alleen de gewijden mogen de Heer aanraken

"Noli me tangere" | "Raak Me niet aan": het zijn de woorden die Christus sprak tegen Maria Magdalena, toen zij Hem herkende na Zijn Verrijzenis

Tegen de leken: "Houd Mij niet vast" (Joh. 20:17)De gelovige Maria Magdalena
Tegen de gewijden: "Leg uw vinger hier, en bezie Mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in Mijn zijde" (Joh. 20:27)De ongelovige Thomas


maandag 10 april 2023

"Si Consurrexistis Cum Christo"

Kol 3:1 Zo gij dan met Christus verrezen zijt, zoekt dan ook naar wat hierboven is: waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------