BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 25 mei 2016

Georg Gänswein: "Zoals in de tijd van Petrus, kent, de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, ook vandaag nog altijd maar één enkele rechtmatige Paus."

 

Georg Gänswein: "Wie seit den Tagen des Petrus kennt die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche zwar auch heute immer noch nur einen einzigen rechtmäßigen Papst."


Georg Gänswein: "Come ai tempi di Pietro, anche oggi la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica continua ad avere un unico Papa legittimo."Er bestaat nu geen enkele twijfel meer:

BENEDICTUS XVI TRAD NIET AF!

HIJ DEED GEEN AFSTAND VAN DE MUNUS, MAAR ALLEEN MAAR VAN DE UITVOERING VAN DE MUNUS  =  DE ACTIEVE UITOEFENING VAN HET PETRIJNSE AMBT.

PAUS BENEDICTUS XVI IS DUS DE ENE ENKELE RECHTMATIGE PAUS.
 

Het feit, dat Benedictus XVI niet van plan was om af te treden, maar alleen afstand heeft gedaan van de uitoefening van het Petrijnse Ambt, maar op één of andere manier toch Paus wenste te blijven, maakt zijn zogenaamde 'abdicatie' van nul en gener waarde!!!

De Paus beschikt niet over de bevoegdheid om het pausschap "uit te breiden" of om het Petrijnse Ambt aan twee mannen tegelijkertijd toe te vertrouwen, zoals Benedictus klaarblijkelijk heeft geprobeerd te doen.


De uitspraken van Georg Gänswein gaan lijnrecht in tegen hetgeen zij twee jaar geleden zeiden:

Paus Benedictus XVI: speculaties over zijn terugtreden zijn ‘absurd’

Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI heeft in een brief aan de Ital­i­aanse jour­nal­ist Andrea Tornielli van de krant ‘La Stampa’ de the­o­rieën in de media, de laat­ste tijd, over de rede­nen van zijn terugtre­den als paus “absurde spec­u­laties” genoemd.

“Er is absoluut geen twi­jfel over de geldigheid van mijn terugtre­den van de Petri­jnse Dienst”, schri­jft de emeritus-paus. De enige vereiste voor de geldigheid van zijn ontslag was de absolute vri­jheid waarin hij zijn besliss­ing kon nemen. Die geldigheid ter dis­cussie stellen is “een­voudig­weg absurd”.

Bene­dic­tus XVI geeft in zijn brief ook aan dat hij “om zuiver prak­tis­che rede­nen” nog steeds de witte toog draagt en de naam Bene­dic­tus aange­houden heeft. Op het moment van zijn ontslag was er geen andere kled­ing beschik­baar. Hij draagt de witte toog op een zicht­baar andere wijze als de regerende paus. De the­o­rieën omtrent de motieven achter de kled­ingkeuze noemt hij “com­pleet onge­gronde spec­u­laties”.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/02/paus-benedictus-xvi-speculaties-over.html


Wat zegt Georg Gänswein nu?

"Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten."


Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/Georg Gänswein: "Benedictus is nog steeds Paus, net daarom draagt hij de witte soutane, laat hij zich 'Heilige Vader' noemen, en daarom woont hij nog in het Vaticaan!"

Georg, indien dit de waarheid is, dan waren de vorige mededelingen leugens!!!

Trouwens, twee personen die hetzelfde pausambt uitoefenen?

Dat is ketterij!


DUS:

BENEDICTUS IS PAUS!

BERGOGLIO IS ANTIPAUS!

dinsdag 24 mei 2016

'Kerknet' wordt ook wakker... Half-wakker!

Georg Gänswein, de privésecretaris van Benedictus XVI, liet zich bij de voorstelling van een boek een en ander ontvallen over diens pausverkiezing.

De Duitse aartsbisschop Georg Gänswein is de persoonlijke secretaris van de emeritus paus Benedictus XVI en het hoofd van de prefectuur van het pauselijke huishouden. Tijdens de voorstelling van het boek Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI (Voorbij de crisis van de Kerk. Het pontificaat van paus Benedictus XVI) van de Italiaanse auteur Roberto Regoli in de Gregoriaanse Universiteit in Rome bevestigde hij dat de verkiezing van paus Benedictus XVI tijdens het conclaaf van 2005 het resultaat was van een dramatische en verbeten strijd tussen twee groepen kieskardinalen.

Groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen

Volgens Regoli stond daarbij een groep aanhangers van kardinaal Joseph Ratzinger, die als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer groot gezag en veel invloed had, met kardinalen als Lopez Trujillo, Camillo Ruini, Julian Herranz Casado en Ruoco Varela tegenover de zogeheten groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen. Tot die laatste groep behoorden onder meer de kardinalen Godfried Danneels, Achille Silvestrini (Italië) en Cormac Murphy-O'Connor (Engeland). Regoli brengt in zijn nieuwe boek uitvoerig verslag uit van de pausverkiezing destijds. Gänswein: Deze verkiezing was ongetwijfeld het resultaat van een strijd. De sleutel tot dit conclaaf is de homilie van kardinaal Ratzinger, die toen decaan van het kardinaalscollege was, over de dictatuur van het relativisme.

Pausschap zal nooit meer hetzelfde zijn

Gänswein bracht op de boekvoorstelling ook uitgebreid hulde aan de moed van paus Benedictus XVI, die hij omschrijft als een verdediger van de rijkdom van de katholieke traditie, om met emeritaat te gaan en beklemtoont dat dit aftreden geen resultaat was van Vatileaks. Vatileaks had hier niets of nauwelijks iets mee te maken. Benedictus XVI besefte gewoon dat hij steeds zwakker werd. Het ontbrak hem steeds meer aan de kracht om zo’n zware taak te vervullen [Leugens!]. Door zijn terugtreden heeft hij de opvatting over het pausschap veranderd [Opvatting?], omdat hij het mogelijk heeft gemaakt dat er tegelijk een actieve en een contemplatieve paus kan zijn [Het pausschap kan maar door één persoon tegelijkertijd worden uitgeoefend, géén twee! Dit is ketterij!]. In plaats van twee pausen kunnen wij daarom beter spreken over een uitgebreid pausschap ["Een uitgebreid pausschap"... En Kerknet gelooft deze bullshit?]. Benedictus XVI heeft de opvatting over het pausschap verruimd. Sinds 11 februari 2013 is het pausschap niet langer hetzelfde. Hij heeft dit ingrijpend en duurzaam veranderd. [Benedictus had helemaal de macht niet om het pausschap te verruimen of wat dan ook! Er is niets veranderd!]

Bron: Kerknet/National Catholic Register

Moeten we nu ook nog gaan geloven, dat het pausschap door twee personen tegelijkertijd wordt uitgeoefend? Georg Gänswein kan zichzelf voor de gek houden, of Kerknet, maar niet de Katholieken!


“Benedict did not resign because of Vatileaks. It was bigger than that,” says his secretary...
Het ongeldige ontslag van Paus Benedictus XVI was dus geen gevolg van Vatileaks, maar van iets 'groters'...

Wat zou dat dan toch maar geweest kunnen zijn?

Zou het iets te maken kunnen hebben met geld?

Het stilleggen van het betalingssysteem in het Vaticaan?

Was Pope Benedict SWIFTed?


Link:

 
https://gloria.tv/article/CUwvxSH7sjs


Georg Gänswein, de privé-secretaris van Paus Benedictus XVI en Hoofd van het Pauselijk Huis, vrijdag l.l. over de 'Maffia van Sankt Gallen'!
"Ähnlich leuchtend und erhellend ist die wohlrecherchierte Darstellung Don Regolis der verschiedenen Phasen des Pontifikats. Vor allem von dessen Anfang im Konklave vom April 2005, aus dem Joseph Ratzinger nach einer der kürzesten Wahlen der Kirchengeschichte nach nur vier Wahlgängen als Papst hervorging – und zwar nach dem dramatischen Ringen einer so genannten „Salz-der-Erde-Partei“ (Salt of Earth Party) um die Kardinäle López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela oder Medina und der so genannten „Sankt Gallen-Gruppe“ [!], um die Kardinäle Danneels [!], Martini, Silvestrini oder Murphy-O’Connor, die Kardinal Danneels [!] von Brüssel erst kürzlich noch amüsiert  „als eine Art Mafia-Club“ [!] bezeichnet hat."

"Die Wahl folgte freilich auch einem Ringen, dem der Kardinaldekan Ratzinger seine historische Predigt vom 18. April 2005 in Sankt Peter quasi als Notenschlüssel voran gesetzt hatte, wo  er „der Diktatur des Relativismus [!], die nichts als definitiv erachtet und als letztes Maß nur das eigene ich und seinen Willen gelten lässt, als anderes Maß wahrer Menschlichkeit den Sohn Gottes und wahren Menschen“ entgegen setzte. Dieser Teil der klugen Analyse Roberto Regolis liest sich teilweise heute schon wie ein spannender Krimi aus gar nicht so fernen Tagen – während sich die „Diktatur des Relativismus“ heute längst überwältigend auf vielen Kanälen der neuen Medien manifestiert, an die im Jahr 2005 noch kaum zu denken war."

Bron: The Cathwalk

Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/In het Italiaans:

Gänswein: nel 2005 vi fu una drammatica lotta tra il partito ratzingeriano e la «Mafia di San Gallo»


«[...] Ugualmente brillante e illuminante è l’esposizione approfondita e ben documentata di don Regoli delle diverse fasi del pontificato. Soprattutto dell’inizio di esso nel conclave dell’aprile del 2005, dal quale Joseph Ratzinger, dopo una delle elezioni più brevi della storia della Chiesa, uscì eletto dopo solo quattro scrutini a seguito di una drammatica lotta tra il cosiddetto “Partito del sale della terra” (“Salt of Earth Party”) intorno ai cardinali López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela o Medina e il cosiddetto “Gruppo di San Gallo” [!] intorno ai cardinali Danneels [!], Martini, Silvestrini o Murphy-O’Connor; gruppo che, di recente, lo stesso cardinal Danneels [!] di Bruxelles in modo divertito ha definito come “una specie di mafia-club” [!]

Bron: Il Timone

Link:


http://www.iltimone.org/34723,News.html#

De Post-conciliaire Bastaardkerk in België is morsdood!

"Aantal priesters daalt fel en bovendien zijn veel priesters oud"


Het aantal priesters is in de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel de afgelopen acht jaar geslonken van 2.585 naar 1.818. Bovendien is zowat de helft ouder dan 70 jaar. Het is het christelijke opinieweekblad Tertio dat de cijfers verzameld heeft in een dossier over de toekomst van de parochies.


In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn bijvoorbeeld 184 priesters tachtig jaar of ouder en er is er maar één in de leeftijdscategorie tussen 25 en 30 [Proficiat Godfried 'kardinaal' Danneels!]. In het bisdom Gent zijn 27 priesters 90 of ouder en er zijn er amper twee in de categorie tussen 30 en 39, terwijl er geen enkele jonger is [Proficiat Luc Van Looy! Ook geen vrouwelijke priesters voor uw vuilbakbisdom gevonden? Goed bezig, Luc! Een dikke 'duim' van Bergoglio!].

Terwijl het aantal priesters in mei 2016 fel is gezakt ten opzichte van de vorige telling in maart 2008, bleef het aantal parochies min of meer gelijk. Met 2.038 zijn het er vandaag in de vijf bisdommen slechts 32 minder dan in 2008.

Hier en daar worden er wel grondige herstructureringen van de parochies voorbereid. Zo wil het bisdom Gent dit najaar de huidige 427 parochies terugbrengen tot ongeveer een vijftig nieuwe parochies. [De kerken moeten kerken blijven!]

De terugval bij de priesters wordt niet gecompenseerd door andere betaalde pastorale krachten. Tegenover 2008 kwamen er slechts 39 permanente diakens [Het permanent diaconaat moet worden afgeschaft!] - mensen die de eerste hiërarchische wijding ontvangen hebben en dus dopen en huwelijken mogen voltrekken - en 43 parochieassistenten [Leken mogen nooit 'voorgaan'!] en pastorale werkers bij in het aartsbisdom en de Vlaamse bisdommen.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2652631In 2016 vier nieuwe priesters voor de Belgische Kerkprovincie


Bisdom Namen

Fabian Mathot en Antoine Nguyen Thai Ta zullen op zondag 26 juni in de Sint-Aubinkathedraal in Namen tot priester worden gewijd.


Jezuïeten

In april werden Albert Evrard en Benoît Willemaers in de kerk van St.-Jan Berchmans in Brussel door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. De Kesel, tot priester gewijd voor de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vier-nieuwe-priesters-en-negen-nieuwe-diakens-voor-belgische-kerkprovincieIn 2016 dus NUL nieuwe priesters

voor de Vlaamse Bastaardkerk!

 

Een dikke proficiat aan de Vlaamse Bastaardbisschoppen!


"Zeg Luc, nu hebt ge helemaal geen wijdingen meer...
Hoe ge dat klaargespeeld?"
"Ik heb gewoon uwe raad gevolgd, Godfried."
"Dat is goed zo, Luc!"
"De Maffia van Sankt Gallen zal tevreden zijn!"


zondag 22 mei 2016

Vandaag tijdens het Angelus, protest tégen Bergoglio: "Aangaande de burgerlijke homoverbintenissen géén woord... Hebt u ons verlaten?"


Vertelt de persdienst van het Vaticaan niet de waarheid aangaande het Derde Geheim van Fatima? Verbreekt Paus Benedictus XVI de stilte?


Enkele Opmerkingen:

1. "De publicatie van het Derde Geheim van Fatima is compleet".

Aangezien het Derde Geheim inderdaad gepubliceerd is, klopt het inderdaad dat de 'publicatie' compleet is. Het Vaticaan heeft gezegd, wat het wilde zeggen. Echter, dit betekent nog niet, dat het originele Derde Geheim letterlijk werd gepubliceerd.

2. Het getuigenis van Prof. Ingo Dollinger wordt afgedaan als "absoluut onwaar".

Echter, Rector Dollinger die vandaag opnieuw gecontacteerd werd door One Peter 5 blijft bij zijn getuigenis.

Rector Dollinger was goed bekend met Pater Pio en heeft 58 keer bij hem gebiecht!

3. Het bericht, dat door de persdienst van het Vaticaan werd verspreid, is niet ondertekend door Paus Benedictus XVI. De toon van het persbericht is hard en dus atypisch voor Paus Benedictus XVI.

HIER WORDT DOOR HET VATICAAN, DUS OP ZIJN MINST, NIET DE WAARHEID GESPROKEN EN, NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID, ZELFS GELOGEN!

NIET ENKEL RECTOR DOLLINGER BEWEERT DAT ER MEER IS, ER IS OOK NOG EEN AARTSBISSCHOP DIE HETZELFDE ZEGT!


ONE PETER 5


"Cardinal Ratzinger: We Have Not Published the Whole Third Secret of Fatima"


Link:

http://www.onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/

 

"On Fatima Story, Pope Emeritus Benedict XVI Breaks Silence"


Link:

http://www.onepeterfive.com/on-fatima-story-pope-emeritus-benedict-xvi-breaks-silence/We verwijzen ook nog naar het boek van Antonio Socci van 2006:


Voor de duidelijkheid:

Er is géén vierde geheim!

Het Vaticaan heeft zélf het originele Derde Geheim herschreven en dat gepubliceerd!

Ratzinger werd door Paus Johannes Paulus II gedwongen om dat gefabriceerde 'geheim' als authentiek te erkennen!
Vrijdagavond, 20 mei 2016. Aartsbisschop Georg Gänswein, de privé-secretaris van Paus Benedictus XVI en Hoofd van het Pauselijk Huis, gaat geschiedenis schrijven en is duidelijk een beetje 'overspannen'!

Gänswein geeft toe dat Benedictus XVI nog altijd Paus is!


La commedia è finita.

Na drie jaar te hebben ontkend, zegt Gänswein nu plots, dat we geen twee pausen hebben, maar dat twee personen één pausambt uitoefenen!

Dat is totale ketterij! Er kan maar één persoon paus zijn en dat is Benedictus!

Men geeft het nu zelf impliciet toe!

Dit is wat Malachi Martin voorzegde: "The Total Collapse at the Center"

Het pausdom, het centrum van de Kerk, is als een pudding in elkaar gezakt!

Anti-paus Bergoglio heeft volgens het Kerkelijk Recht geen enkele autoriteit binnen de Kerk en Paus Benedictus XVI wil zijn autoriteit (voorlopig toch nog) niet uitoefenen.

Dit betekent, dat de Kerk op dit moment de facto stuurloos is!
zaterdag 21 mei 2016

BREAKING: Georg Gänswein, de privé-secretaris van Paus Benedictus XVI en Hoofd van het Pauselijk Huis, geeft toe dat Benedictus XVI Paus is!


Im Wesentlichen war der epochale Rücktritt des Theologenpapstes deshalb ein Schritt nach vorn, als er am 11. Februar 2013 auf Lateinisch vor den überraschten Kardinälen die neue Institution eines „Papstes emeritus“ in die katholische Kirche mit den Worten einführte [Een 'paus-emeritus' is iets wat onmogelijk is binnen de Kerk!], dass seine Kräfte nicht mehr ausreichten, „den Petrusdienst in angemessener Weise auszuüben“.

Das Schlüsselwort dieser Erklärung ist der Begriff Munus Petrinum, das hier – wie meistens – als Petrusdienst übersetzt wurde. Doch das lateinische Munus hat eine vielfältige Bedeutung. Es kann Dienst, Aufgabe, Leitung, oder Geschenk heißen – bis hin zu Wunderwerk. Als Teilhabe an einem solchen „petrinischen Dienst“ aber verstand und versteht Benedikt seine Aufgabe vor und nach dem Rücktritt bis heute [Benedictus XVI neemt volgens Gänswein deel aan de Petrusdienst! Dit is onmogelijk! Het is alles of niets!].

Er hat seinen Stuhl geräumt, doch diesen Dienst hat er mit seinem Schritt vom 11. Februar 2013 eben nicht verlassen [Hij heeft zijn stoel geruimd, maar niet verlaten!!!].

Er hat das personale Amt stattdessen ergänzt um eine kollegiale und synodale Dimension [Dit is ketterij! Totaal onmogelijk binnen de Kerk!], als einen quasi gemeinsamen Dienst [ONMOGELIJK!], als wollte er damit auch noch einmal die immanente Einladung jenes Mottos wiederholen, das Joseph Ratzinger sich schon als Erzbischof von München und Freising gab und als Bischof von Rom natürlich beibehalten hat: „cooperatores veritatis„. Das heißt auf Deutsch „Mitarbeiter der Wahrheit“. Denn es ist kein Singular, sondern eine Pluralform, entnommen dem 3. Johannesbrief, wo es im Vers 8 heißt: „Darum sind wir verpflichtet, solche Männer aufzunehmen, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit werden.“ [Het pausschap is géén parttime job!] 

Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber ["Sinds de verkiezing van zijn opvolger Franciscus op 13 maart 2013, zijn er dus geen twee pausen, maar feitelijk een uitgebreid ambt - met een actieve en een contemplatieve deelnemer!!!" Zoiets is totaal onmogelijk!].

Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten. [Hier haalt Georg Gänswein de uiterlijke tekenen aan die aantonen dat Paus Benedictus nog steeds de paus is!!!]

Bron: The Cathwalk

Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/BESLUIT:

Er kunnen géén twee pausen zijn!

De Paus is Benedictus XVI.

Bergoglio is de antipaus!

Alles wat Bergoglio gezegd en gedaan heeft, inclusief zijn heiligverklaringen en benoemingen, zijn van nul en gener waarde!

'Father' Thomas Rosica, directeur van Salt and Light TV, spindokter van de Engelstalige Vaticaanse media, rechterhand van Federico Lombardi en lid van Vaticaanse 'Roze Brigade': "Maak van de sociale media geen beerput" [want het is al erg genoeg dat het Bergogliaanse Vaticaan dat doet!]


Rosica: "Sinds paus Franciscus staat de Kerk niet langer bekend om haar standpunten tegen abortus, homohuwelijk of geboorteregeling, om nog niet te spreken van het kindermisbruik."

Rosica: "Als mensen het vandaag over de Kerk hebben, dan uiten ze hun bewondering voor een paus die niet bang is om ons te confronteren met zonden en kwaad, die bezorgd is om het klimaat, om barmhartigheid, medelijden en liefde. Die gedreven is door een diepe passie..."

Bron: Kerknet

DIE 'BEERPUT' MOET INDERDAAD GESLOTEN BLIJVEN!

 
Juan Grabois, één van de Argentijnse amigo's van Bergoglio!


Fr. Thomas Rosica 'lichamelijk' met Bergoglio.

Mensen vallen niet zomaar omhoog!
Fr. Thomas Rosica 'lichamelijk' met Luis 'kardinaal' Tagle, het 'schandaal van Manilla'
Fr. Thomas Rosica 'lichamelijk' met Donald 'kardinaal' Wuerl: ook nog zo een 'kardinaal' met een gay-agenda...

Fr. Thomas Rosica 'lichamelijk' met...

Link:

http://saltandlighttv.org/blog/general/come-down-o-love-divine-sl-premiereLink:

http://saltandlighttv.org/blog/rosicareflections/for-unto-us-a-child-is-born

ZEGT VOLDOENDE!


Hoofdredacteur 'Kerk & Leven' pleit tegen verplicht celibaat, voor vrouwelijk priesterschap

Hoofdredacteur Luk Vanmaercke van het Vlaamse katholieke blad 'Kerk & Leven' pleit in een column voor gehuwd priesterschap en openstelling van het priesterschap voor vrouwen.

In de op kerknet.be, de website van de Vlaamse kerkprovincie, gepubliceerde bijdrage schrijft Vanmaercke: “Dat vrouwen nog steeds worden uitgesloten van het priesterambt, valt niet langer te verantwoorden. Pogingen tot theologische onderbouw van het exclusief mannelijke priesterschap rammelen aan alle kanten en overtuigen de overgrote meerderheid van de gelovigen niet langer.”

Orgaan Vlaamse Kerk

Kerk & Leven wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse bisschoppen. Het blad werd in de jaren veertig van de twintigste eeuw opgericht door de Vlaamse dominicanen, toen nog onder een andere naam.

In 1959 werd het overgenomen door de Vlaamse bisdommen. Het valt volgens eigen opgave wekelijks bij 240.000 huishoudens in de bus.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/hoofdredacteur-kerk-leven-pleit-tegen-verplicht-celibaat-voor-vrouwelijk-priesterschapWie pleit voor het priesterschap voor vrouwen is niet meer in volle communie met de Kerk, maar neigt naar schisma.

Aangezien dit alles onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse 'bisschoppen' gebeurt, neigen ook zij naar schisma!

vrijdag 20 mei 2016

Bisschop Athanasius Schneider: Rome Life Forum 2016 - Highlights
DEI FILIUS
3de Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
Eerste Vaticaans Concilie
Datum: 24 april 1870


HOOFDSTUK 3 - Het Geloof

10 Aangezien de mens volledig afhankelijk is van God als zijn Schepper en Heer, en de geschapen rede geheel onderworpen is aan de ongeschapen Waarheid, zijn wij verplicht in het Geloof aan de zich Openbarende God de volle gehoorzaamheid van het verstand en van de wil te betonen.

11 Opdat niettemin de dienende gehoorzaamheid van ons geloof in overeenstemming zou zijn met de rede, behaagde het God aan de innerlijke bijstand van de Heilige Geest uitwendige tekenen van zijn Openbaring te verbinden: namelijk goddelijke werken, in de eerste plaats wonderen en profetiën.

12 Hoewel echter de instemming van het Geloof geenszins een blinde beweging van het hart is, toch kan niemand "de prediking van de heilsboodschap beamen', zoals dat voor het verkrijgen van het heil noodzakelijk is, 'zonder verlichting en inspiratie van de Heilige Geest, die alleen de zoetheid van de instemming met en de aanname van het geloof verleent".

13 Met Goddelijk en Katholiek Geloof moet dus al datgene geloofd worden, wat in het geschreven of overgeleverde Woord Gods vervat is en door de Kerk in plechtige beslissing of door gewone en algemene leerverkondiging als door God geopenbaard als te geloven wordt voorgelegd.
E SUPREMI APOSTOLATUS
Bij aanvang van het pontificaat, over alles herstellen in Christus

Encycliek
H. Paus Pius X
Datum: 4 oktober 1903


PARAGRAAF 2 - De treurige toestand, waarin de mensheid verkeert

4 Vervolgens, om de andere redenen stilzwijgend voorbij te gaan, we voelden ons op zijn allerhevigst afgeschrikt bij het gezicht van de dieptreurige toestand, waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Want wie zou niet weten, dat de maatschappij tegenwoordig. meer dan in het verleden, ten prooi is aan een zware, diep ingewortelde ziekte, die van dag tot dag verergert, die aan haar binnenste knaagt en haar ten ondergang voert? Ge begrijpt, eerbiedwaardige broeders, welke die ziekte is: het is de afval, de afscheiding van God. Niets is er, waar de ondergang zekerder mee verbonden is, volgens het woord van de profeet: “Want zie, die U verlaten, gaan zeker te gronde.” (Ps. 72, 27) Tegen die vreselijke ramp - zo zagen we - moeten we krachtens het ons opgedragen opperpriesterlijke ambt ons te weer stellen. We achtten immers het bevel van God tot ons gericht: “Zie, heden geef Ik u volmacht over volken en koninkrijken, om uit te roeien en af te breken, om op te bouwen en te planten” (Jer. 1, 10); maar in het bewustzijn van onze zwakheid schrikten we terug voor een taak, die geen uitstel duldt en tegelijk zo vol van moeilijkheid is.


HOOFDSTUK 1 - Het doel van de Paus: alles herstellen in Christus

ARTIKEL 1 - Een geweldige strijd tegen God is aan de gang


7 Als we nu dit heerlijke werk gaan ondernemen en altijd blijven voortzetten, hebben we, eerbiedwaardige broeders, als hoogste aanmoediging de zekerheid, dat gij allen onze krachtige helpers zult zijn om het te voltooien. Immers, om daaraan te twijfelen, zouden we u, zeker ten onrechte, voor onwetend of voor onverschillig moeten houden tegenover de misdadige strijd, die op het ogenblik bijna overal tegen God is ondernomen en voortdurend wordt aangewakkerd. Want waarlijk “de volken razen en de naties maken ijdele plannen” (Ps. 2, 1) tegen hun Schepper. De kreet van Gods tegenstanders: “Ga weg van ons” (Job 21, 14) is haast algemeen geworden. Vandaar bij zeer velen niet de minste eerbied meer voor de eeuwige God. Men houdt in het particuliere, in het openbare leven in geen enkel opzicht rekening meer met Zijn soeverein Wezen. Ja nog meer, men spant alle krachten in, men wendt alle middelen aan om zelfs de herinnering aan God en de notie van God geheel en al te doen verdwijnen.


ARTIKEL 2 - Men zou haast vrezen, dat de antichrist reeds op aarde is

8 De overweging hiervan doet onwillekeurig de vrees opkomen, dat deze verdorvenheid van de gemoederen een voorproef en als het ware het begin is van alle rampen, die op het einde der tijden te wachten staan, en dat de “zoon des verderfs”, waarvan de apostel spreekt (2 Tess. 2, 3), reeds hier op aarde verblijft. Zo groot is namelijk de vermetelheid, zo hevig de razende woede, waarmee men overal de eerbied voor de godsdienst aanvalt, de leerstukken van het geloof bestrijdt, en hardnekkig poogt alle plichtsbetrekkingen van de mens met God af te schaffen en totaal te vernietigen. Van de andere kant - en dat is volgens dezelfde apostel het karakteristieke kenteken van de antichrist - de mens heeft zich in ongeëvenaarde overmoed op de plaats van God gedrongen, en zich verheven “tegen al wat God heet”. Zover is hij daarin gegaan, dat hij, hoewel niet in staat de kennis van God geheel in zich te vernietigen, toch Gods opperhoogheid verworpen heeft en voor zichzelf deze zichtbare wereld als het ware tot een tempel heeft gewijd om zich door de overigen te laten aanbidden: “Hij zet zich neer in Gods tempel en geeft zich uit voor God.” (2 Tess. 2, 4)


ARTIKEL 3 - De einduitslag van de strijd is zeker: Gods zegepraal

9 Welke de uitslag zal zijn van deze strijd van de stervelingen tegen God, daarover kan wel geen verstandig mens in twijfel zijn. Zeker, de mens, die zijn vrijheid misbruikt, heeft de vrijheid, het recht en het gezag van de Schepper aan te randen, maar de overwinning is altijd aan de kant van God. Ja zelfs, de ondergang is juist dan het meest nabij, als de mens, in de hoop te triomferen, zich met groter vermetelheid verheft. God zelf waarschuwt ons hieromtrent in de heilige Schrift. “Hij doet namelijk alsof Hij de zonden van de mensen niet ziet” alsof Hij Zijn macht en opperhoogheid vergeten heeft. Maar dan opeens, na die schijnbare terugtocht, rijst Hij op “als een held dronken van de wijn, die opstaat uit de slaap” (Ps. 77, 65) - en “zal Hij de kop van Zijn vijanden verpletteren” (Ps. 67, 22), opdat allen zullen weten, “dat God de Koning is der ganse aarde en de heidenen leren, dat ze maar mensen zijn” (Ps. 9, 21).


ARTIKEL 4 - We moeten trachten Gods overwinning te bespoedigen

10 Dit alles, eerbiedwaardige broeders, nemen we met vast geloof aan en verwachten we. Maar dit belet niet, dat ook wij, ieder voor ons deel, Gods werk trachten te bespoedigen. Dat doen we niet alleen door voortdurend te bidden: “Sta op, Heer! Laat de mens niet de overhand krijgen” (Ps. 9, 20), maar - en dat is van meer belang - dat doen we ook door met woord en daad, in het volle licht, Gods opperheerschappij over de mens en over ieder schepsel met nadruk te belijden en te verdedigen, met het doel, dat Zijn heersersrecht en -macht door allen met heilige eerbied worde erkend. 

woensdag 18 mei 2016

Steun 'Restkerk' - Oproep tot gebed en vasten op woensdag 18 mei!!!


De redactie van restkerk.net wil even de noodklok luiden en oproepen tot een dag van gebed en vasten.

Link naar de noodoproep van 'Restkerk':


https://restkerk.net/2016/05/14/belangrijk-oproep-tot-gebed-en-vasten-op-woensdag-18-mei/


"GEWORTELD EN OPGEBOUWD IN JEZUS CHRISTUS,
STANDVASTIG IN HET GELOOF” (KOL. 2:7)Kritiek op de paus

Sinds het aantreden van paus Franciscus is er in toenemende mate kritiek op de paus, vooral na de publicatie van zijn apostolische exhortatie ‘Amoris Laetitia’. In hoeverre mag je als katholiek kritiek hebben op de paus? Is dat wel gepast? Of is het een moderne dwaling waarbij de hiërarchie van de Kerk niet wordt geaccepteerd? Hierop ga ik in dit artikel kort in.

Zijn er in de geschiedenis slechte pausen geweest?

Naast vele geweldige en heilige pausen heeft de Kerk in het verleden ook heel slechte pausen gehad. Van Petrus, de eerste paus van de Kerk, kun je niet zeggen dat het een slechte paus was. Maar het is wel zo dat hij terecht gewezen is tijdens zijn pontificaat door één van zijn bisschoppen. Dit gebeurd in Galaten 2 waar Paulus (als bisschop) Petrus (de paus) terecht wijst over het feit dat hij niet wil eten met heiden. In deze heeft Paulus en niet Petrus gelijk, ondanks dat hij de paus van dat moment is.

Er zijn ook slechte pausen geweest in de geschiedenis van de Kerk, zoals Vigilius en Honorius die beide erg weifelachtig waren in het geloof. Honorius is zelfs veroordeeld als ketter door zijn opvolger H. Leo II. Maar te denken is hierbij ook aan Liberius die de H. Athanasius excommuniceerde en verbande, terwijl Anthanasius degene was die het geloof verdedigde tegen de Arianen, die niet geloofden dat Christus van eeuwigheid God was. De crisis in de Kerk was toen zo erg dat de kerkvader Hieronymus verzuchtte dat het wel leek of de hele wereld Ariaans was geworden. Destijds kreeg Athanasius het verwijt naar zijn hoofd geslingerd dat hij een ruziemaker was en intolerant. Een verwijt dat mensen nu ook krijgen te horen wanneer ze de leer van de Kerk verdedigen, zoals kardinaal Burke, Brandmüller, en Müller hebben gedaan.

Heb je te weinig respect voor de paus wanneer je kritiek uit?


Nee, kritiek hebben op de paus heeft niet noodzakelijkerwijze te maken met disrespect voor de paus en het in twijfel trekken van het pauselijk primaatschap. Dit primaatschap van de paus is samen met zijn onfeilbaar Magisterium het fundament waarop Christus de Kerk heeft gebouwd, ‘en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’. De paus is de opvolger van Petrus aan wie Christus de missie toevertrouwt heeft om het zichtbare hoofd van Kerk te zijn. De paus is de opvolger van Petrus, niet van Christus, en dat op een indirecte wijze, door de apostolische opvolging.

Zijn er heiligen geweest die kritiek hebben gehad op de paus?

Er zijn vele heiligen en zaligen van de kerk geweest die kritiek gehad hebben op de paus in hun tijd. Zo heeft de zalige Jacopone Da Todi fel gestreden tegen de verwereldlijking van de Kerk en raakte in zijn laatste jaren in een hevig conflict met paus Bonifatius VIII, die hem in de ban deed en tussen 1298 en 1303 gevangen zette; paus Benedictus XI nam hem weer in de Kerk op. In de afdeling "Paradiso" laat Dante Alighieri Petrus vermanend paus Bonifatius VIII en zijn onwaardige ambtsbroeders toespreken over hun kwalijke wandel. De heilige Catharina van Siena heeft scherpe kritiek geuit tegenover paus Gregorius XI, de paus bevindt zich in Avignon en dit staat Catharina niet aan. Ze dringt er op aan dat de paus weer naar Rome verhuist, iets wat hij al langer van plan was, maar niet durft. Catharina weet zijn twijfels en angsten echter weg te nemen en schrijft hem bijvoorbeeld: ‘Wees alstublieft een man en geen angstige zuigeling! Wissel uw melktanden eindelijk in voor een vast gebit!’

Wanneer is de paus onfeilbaar?

De paus is niet altijd onfeilbaar in zijn uitspraken. Om een onfeilbare uitspraak te doen moet hij allereerst een onfeilbare uitspraak willen doen en daarbij de daarvoor geldende regels respecteren. De voorwaarden voor het onfeilbaar spreken van de paus zijn vastgelegd door het Eerste Vaticaanse Concilie: hij moet spreken vanuit zijn ambt als herder en leraar van alle christenen met het hoogste apostolische ambtsgezag; ex cathedra; en met de intentie om definitief te beslissen over een leer betreffende het geloof of de zeden die door de gehele Kerk gehouden moeten worden.

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wil dat natuurlijk niet zeggen dat de paus ongelijk heeft. Integendeel, we moeten in principe de paus het voordeel van de twijfel geven. Maar het is anderzijds zo dat de paus wanneer hij geen onfeilbare uitspraak doet hij zich dus kan vergissen. Daarnaast is de mate waarin uitspraken van de paus als gezaghebbend moet worden gezien verschillend. Een losse uitspraak op staat heeft niet hetzelfde gewicht als een encycliek en een encycliek heeft niet hetzelfde gezag als een onfeilbare en dogmatische uitspraak.

Wat is papolatrie?

Papolatrie is het toekennen van ‘goddelijke’ eigenschappen aan de paus, bijvoorbeeld door er vanuit te gaan dat de paus volmaakt en onfeilbaar is in al zijn daden en uitspraken. Deze vorm van pausverering is iets heel anders dan de devotie die elke katholiek (als het goed is) heeft voor de paus. Deze devotie is, samen met de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw zelfs een van de pilaren voor de katholieke spiritualiteit.

Om te weten wat de gepaste verering van de paus is moeten we eerst weten wie de paus is en wat hij niet is. De paus is Christus niet, hij is geen God-mens, zoals Christus was. De paus heeft maar één natuur en dat is de menselijke. De paus heeft ook last van de erfzonde, hij kan zich zoals ieder mens vergissen en hij kan zondigen. Wanneer wij iets goeds doen is dat een samengaan van onze wil met de genade van God. Een actie van de Heilige Geest alleen is dus niet genoeg, zoals de Lutheranen en Calvinisten wel geloven. Degenen die er vanuit gaan dat de paus zich niet kan vergissen, omdat hij door de bijstand van de Heilige Geest onfeilbaar is, herhalen dus de fout van de Calvinisten.

Mogen leken kritiek hebben op de paus?

In reactie op een zeer kritisch boek van Socci heeft paus Franciscus aangegeven dat men de niet onfeilbare daden van de paus mag bekritiseren, vooral als het gaat om politiek en pastorale keuzes, op voorwaarde dat het respectvol is en misstappen van de persoon betreft en niet het gezag van het pausdom (http://www.corrispondenzaromana.it/socci-le-critiche-che-fanno-bene-al-papa/).

Verder is artikel 212 van het katholieke wetboek glashelder over de vraag of katholieken kritiek mogen hebben op hun herders, de bisschoppen en de paus: “§ 3 Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken.”

Wat is de rol van ons geweten?

Kritiek op de paus uiten kan wanneer het geweten daartoe dwingt, de liefde voor de paus hoeft er dus niet van te weerhouden om deze kritiek te uiten. Elke gedoopte persoon ontvangt het licht van het geloof en de rede die het hart en geweten verlichten. Het geweten is de stem van de waarheid in onze ziel. God geeft ons het geloof en de rede, twee objectieve zaken die ons pad verlichten. Daarom kunnen we nooit tegen het geloof en de rede ingaan, omdat God het geeft is het licht van de rede en het geloof op geen enkele wijze tegenstrijdig, dubbelzinnig of vaag. Het is noodzakelijk dat het geweten wordt gevormd en zo nodig bijgeslepen door de Leer en Traditie van de Kerk, zodat het niet een soort gevoel is, een inwendig stemmetje die een goed of slecht gevoel geeft.

Wanneer we eens voor God zullen komen te staan, bij het Laatste Oordeel, staan we daar met ons geweten, zonder pausen, bisschoppen, vrienden of wie dan ook maar. God zal dan ons geweten onderzoeken.

Moge Hij ons pad verlichten en ons wijsheid geven om de juiste keuzes te maken in deze verwarrende tijd.


Bron: Echt katholiek

Link:

http://echtkatholiek.blogspot.be/2016/05/kritiek-op-de-paus.html

maandag 16 mei 2016

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------