BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 28 maart 2016

Eze 47:1 Toen bracht hij mij naar de ingang van de tempel, en daar zag ik van onder de drempel van de tempel water stromen in oostelijke richting; want de voorzijde van de tempel ligt op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijwand van de tempel door, zuidelijk langs het altaar.Vidi Aquam

Ik heb water zien stromen, uit de tempel,
aan de rechterzijde, alleluja;
en allen tot wie dit water is gekomen
zijn verlost en zullen zeggen:
alleluja, alleluja.

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent,
alleluia, alleluia.


Confitemini Domino quoniam bonus:
Quoniam in saeculum misericordia eius.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula sæculorum. Amen.


zaterdag 26 maart 2016

Christus is nedergedaald ter Helle:

Vandaag heerst er een grote stilte op aarde; een grote stilte en verder een grote verlatenheid. Een grote stilte want de Koning slaapt. De aarde heeft gebeefd en is tot rust gekomen, omdat God in het vlees is ingeslapen en hen die sedert eeuwen sliepen, heeft Hij doen opstaan (...). Voorzeker gaat Hij onze eerste voorvader, zoals het verloren schaap, zoeken. Ongetwijfeld wil Hij ook hen die in de duisternis en de schaduw van de dood gezeten zijn, bezoeken, ongetwijfeld gaat Hij de gevangen Adam en ook Eva, die met hem gevangen zit, van hun smarten bevrijden, Hij, hun God en hun Zoon (...). Ik ben uw God, degene die omwille van u uw zoon geworden is (...). Ontwaak, gij die slaapt, want Ik heb u niet daarom geschapen, opdat gij hier in de onderwereld geketend uw dagen slijt. Sta op uit de doden, Ik ben het leven van de doden.

Christus bevrijdt Adam uit de Helle

In de Santa Maria della Neve, Pisogne (BS)

maandag 21 maart 2016

Father Santiago Martin talks about the forced resignation of Pope Benedict XVI, the last true valid Vicar of Jesus Christ.De modernisten à la Danneels, De Kesel en Bonny, samen met de wereld, hebben Paus Benedictus XVI gekruisigd!

En wat hebben de andere bisschoppen en de kardinalen gedaan om Paus Benedictus XVI te steunen?

NIETS!

vrijdag 18 maart 2016

BREAKING: Ketter Jorge Mario Bergoglio stelt de post-synodale exhortatie, die morgen gepubliceerd zou worden, uit tot na Pasen!

Post-synodal document to be published after Easter.


Bron: La Stampa

Link:


http://www.lastampa.it/2016/03/17/vaticaninsider/eng/news/postsynodal-document-to-be-published-after-easter-it-will-be-revolutionary-kasper-says-1GObubX0GlAQ9d09pjvyCN/pagina.htmlDit geeft onze Vlaamse 'bisschoppen' weer de mogelijkheid om met hun eigen ketterijen en nieuwigheden de Goede Week te komen verpesten!De schismatieke, Post-Conciliaire Bastaardkerk werkt zich steeds meer en meer in de problemen: "Priesters zijn blijkbaar toch niet verplicht om de voeten van vrouwen te wassen..."


Bisschoppen en priesters moeten bij de selectie van de kandidaten voor de voetwassing waken over de verscheidenheid [Diversity!].

[Anti-]Paus Franciscus gaf eerder dit jaar met een decreet officieel groen licht om tijdens de herdenking van het Laatste Avondmaal in de Wittedonderdagviering ook de voeten van vrouwen te wassen. [Het betreft géén 'herdenking' van het Laatste Avondmaal en het is ook géén 'viering'. Het is het feest van de Instelling van het Sacrament van de Heilige Eucharistie!]

In het boek Maleachi bijvoorbeeld voorspelt de profeet de afschaffing van het oude offerssysteem en de instelling van een nieuw offer:

Mal 1:10  O, dat iemand van u de deuren [van de joodse tempel] maar sloot; dan zoudt gij niet tevergeefs het vuur op mijn altaar ontsteken! Neen, Ik heb geen behagen in u, spreekt Jahweh der heirscharen. geen lust in het offer uit uw handen.
Mal 1:11  Want van de opgang der zon tot aan haar ondergang is mijn Naam groot onder de volken; op iedere plaats wordt mijn Naam een wierookoffer en een reine offerande gebracht! Waarachtig, mijn Naam is groot onder de volken, spreekt Jahweh der heirscharen!


Maar, dat is geen verplichting, zo verduidelijkt kardinaal Robert Sarah, op vraag van priesters en bisschoppen uit de hele wereld [De verwarring groeit!]. Het gebruik om ook vrouwen in het voetwasitueel te betrekken, bestond overigens in sommige landen al langer in de liturgische praktijk. Paus Pius XII gaf daarvoor bij de hervorming van de liturgie voor Witte Donderdag al eerder officieel groen licht, maar bepaalde toen nog dat vrouwen alleen de voeten van andere vrouwen mochten wassen [Het wassen van vrouwelijke voeten door mannen is traditioneel uiterst vulgair en past eerder in het kader van prostitutie! Omgekeerd trouwens ook.]. Elke priester moet in overeenstemming met zijn geweten en in het verlengde van de intentie van de Heer met de instelling van de heilige eucharistie hierover een beslissing nemen, schrijft kardinaal Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. [Met andere woorden, het is totaal onmogelijk, dat een priester de voeten van een vrouw wast! Dit is werkelijk satanisch!]

Kardinaal Sarah reageert op een tegenstrijdigheid tussen het [vuilbak-]decreet In Missa in Cena Domini van 6 januari en de begeleidende [vuilbak-]toelichting van aartsbisschop Arthur Roche, de secretaris van de congregatie. Missa in Cena Domini bepaalt dat de priesters voor de viering van Witte Donderdag een kleine groep gelovigen selecteren die de verscheidenheid en het geheel van het volk van God vertegenwoordigen [Dit is fundamenteel naast de kwestie. De voetwassing kadert in de instelling van het priesterschap en heeft dus niets met 'barmhartigheid' te maken. Ook niet met het vergeven van zonden.]. Die groep kan samengesteld zijn uit mannen en vrouwen. Aartsbisschop Arthur Roche schrijft in de toelichting dat die groep die voor de voetwassing wordt geselecteerd de hele kerkgemeenschap (leken, gewijden, gehuwden en alleenstaanden, mensen die ziek of gezond zijn, volwassenen meer ook kinderen en bejaarden) moet vertegenwoordigen, zonder zich over het geslacht uit te spreken.

Dit mag volgens Sarah niet worden geïnterpreteerd als de verplichting om nu ook de voeten van vrouwen of van al deze categorieën van gelovigen te wassen [!]. Het geeft wel de aanbeveling om bij de selectie te streven naar verscheidenheid [Diversity!] en te bewaken dat niet eenzijdig een bepaalde groep wordt uitgekozen. [Compleet achterlijk!]

Bron: Aleteia/Catholic Herald


Het is duidelijk, dat Bergoglio lijdt aan ernstige vormen van seksuele perversie.

Het seksuele gedrag, dat Bergoglio hier tentoonspreidt, heet: 'voetfetisjisme'.

Voetfetisjisme is misschien wel één van de meest voorkomende vormen van seksueel fetisjisme, zoals het ruiken aan en het kussen van voeten. Dit maakt géén deel uit van de Katholieke Liturgie, maar is een duidelijke afwijking van de liturgische norm!

In de meeste gevallen gaat het bij voetfetisjisme over de belangstelling van mannen voor vrouwenvoeten. Vandaar dat Bergoglio ook per sé vrouwen in het ritueel wil betrekken.

Voetfetisjisme lijkt een relatie te hebben met masochisme, met onderdanig gedrag en vernedering. De fetisjist plaatst zich letterlijk aan de voet van de 'partner', aanbidt [= het kussen] datgene wat in de regel als 'onfris' wordt gezien. Het benaderen van de voet is 'not done', en daarom voor seksuele perverten juist heel spannend.

Belangrijke factoren voor de seksuele beleving zijn o.a. de vorm van de voet (grootte, elegantie, zachtheid, wel of niet gelakte teennagels) de geur van de voet, waarbij iedere fetisjist zijn eigen voorkeuren heeft.

De maniakale blik van Bergoglio spreekt boekdelen!

donderdag 17 maart 2016

Enkele ketterijen van Moeder Theresa:

“Some call him Allah, some simply God. But we all have to acknowledge that it is he who made us for the greater things: to love and be loved.”

- Mother Teresa -


“Of course I convert. I convert you to be a better Hindu or a better Muslim or a better Protestant. Once you’ve found God, it’s up to you to decide how to worship him.”

Mother Teresa Touched Other Faiths, AP, Sept. 7, 1997


Dit is identiek dezelfde ketterse praat als die van Lieven Boeve, de 'grote baas' van het zogenaamde 'katholiek' onderwijs in Vlaanderen.
An Open Letter to Pope Benedict Regarding the Cause for Canonization of Mother Teresa of Calcutta


maandag 14 maart 2016

Had Bergoglio beter kunnen zwijgen?

Dat paus Paulus VI in de jaren zestig zusters in Belgisch Congo zou hebben toegestaan non-abortieve anticonceptie te gebruiken na verkrachting is een mythe. Weliswaar staat de Kerk toe na verkrachting conceptie te voorkomen, maar niet de innesteling van de eventuele bevruchte eicel. Dat is nooit door een paus bekrachtigd, ook niet door Paulus VI. Dat hij een van de theologen die deze visie ontwikkelden later tot kardinaal verhief, is door velen als een bevestiging gezien.

Zika-virus

Kennelijk ook door paus Franciscus, die dit als voorbeeld aanhaalde tijdens zijn persgesprek op de terugvlucht van Mexico naar Italië vorige week. Toen werd hem gevraagd of abortus of anticonceptie geoorloofd waren met het oog op het Zika-virus en de onbevestigde vermoedens dat dit microcefalie kan veroorzaken.

Abortus wees hij radicaal van de hand, maar voor non-abortieve anticonceptie leek hij een uitzondering te maken, zo bevestigde ook de Vaticaanse woordvoerder later.

Paulus VI

Dat paus Franciscus het mis had over zijn voorganger Paulus VI was niet zo erg. Wel dat hij het vermijden van bevruchting na verkrachting gelijk leek te stellen met het opzettelijk onvruchtbaar maken van de vrijwillig aangegane huwelijksdaad teneinde een mogelijk defect aan een eventuele baby uit te sluiten.

Het mindere kwaad

En dat is precies wat paus Paulus VI in zijn encycliek Humanae Vitae (nr. 14) verwerpt, zoals de internationale koepel van katholieke pro-life- en gezinsorganisaties Voice of the Family direct betoogde.

In een helder essay legt de Amerikaanse moraaltheologe Janet E. Smith uit hoe de vork in de steel zit rond het concept van het mindere kwaad en het vermeende conflict tussen het vijfde en zesde gebod.

Als langjarig lid van de Pauselijke Commissie voor het Gezin doet ze dat zonder de paus zelfs maar te noemen. Iets dergelijks doet ook de Duitse psychiater Christian Spaemann.

Paus zat er naast

De Amerikaanse commentatoren Jeff Mirus en Phil Lawler, beiden door en door katholiek en pausgetrouw, gaan een stapje verder door te constateren dat paus Franciscus er dus naast zat.

En dat is niet voor het eerst, maar nooit eerder zo onmiskenbaar, mede door de bevestiging achteraf door de Vaticaanse woordvoerder dat de paus het toch echt over (non-abortieve) anticonceptie had gehad.

Irritatie

De uitspraak van de paus heeft weliswaar geen leerstellige status, maar de verwarring en de irritatie, schade zelfs volgens Phil Lawler, zijn er niet minder om.

Schadelijk, omdat door de waarheid te spreken aan de reputatie van de paus afbreuk wordt gedaan. Maar omgekeerd lijdt de waarheid schade door te zwijgen.

Zwijgen

De paus zelf erkende lang geleden dat interviews niet zijn sterkste kant zijn als het om gevoelige onderwerpen gaat. Is het dan niet beter desnoods te zwijgen dan onnodige verwarring en vervreemding te veroorzaken, vraagt Phil Lawler zich af. Dat weet dat legertje pauselijke adviseurs toch ook?

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/beter-zwijgenStand-upcomedy
vrijdag 11 maart 2016

Gebed tot de H. Aartsengel Michaël (Paus Leo XIII):De sluwste vijanden hebben de Kerk, de onbevlekte Bruid van het Lam, met gal en bitterheid vervuld en doordrenkt, en hun misdadige hand op de heiligste schatten gelegd.

Zelfs op de heilige plaats, waar de Zetel van de Heilige Petrus en de Troon der Waarheid tot verlichting van de wereld, opgericht werd, hebben ze hun troon van de huiveringwekkende misdaad opgesteld, met het boosaardig opzet om de herders te slaan, opdat de schapen in alle richtingen uiteen gaan.Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, faverrrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia ejus impias miserunt manus.

Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suæ; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.

Link:

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/gebed-tot-de-h-aartsengel-mic/

dinsdag 8 maart 2016

Hesburgh in Hell?

Notre Dame's Fr. Ted Hesburgh went to his death having been a lifelong proponent of contraception


"Named president of the university in 1952," Manion wrote, "he immediately sought to give Notre Dame a makeover, in the image of the eastern elites."

Toward that end, he enlisted the help of population control advocate and billionaire John D. Rockefeller — a man with whom he'd partner for the next few decades to push contraception here and abroad.

Hesburgh had never made a secret of his promotion of contraception. "[H]e supported Notre Dame faculty members who dissented from Pope Paul VI's encyclical 'Humanae Vitae'", West wrote — including, among others, Catholic law professor John T. Noonan, who published a book advocating Church reform on birth control, and whose seat on the papal birth control commission was due in no small part to Hesburgh's influence. Noonan opened the first session of the Commission arguing in favor of contraception.

The Rockefeller Foundation did more to push population control and eugenics than any other organization of the 20th century, giving today's equivalent of millions of dollars to Margaret Sanger's Birth Control League (now Planned Parenthood) and to the architects of Nazi Germany's eugenics program, which would go on to conduct horrific experiments on Jews, the disabled, and other "undesirables."

Both Rockefeller and Hesburgh worked together closely for decades, Hesburgh himself securing a private meeting between Rockefeller and Pope Paul VI in 1965 to sway the Pope to relax Church doctrine on contraception in order to prevent overpopulation.
[Dit is écht zo gegaan! Echter, Paulus VI is hier niet op ingegaan.] 

Bron: Church Militant

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/the-sad-legacy-of-fr.-ted-hesburgh

Hoe ziet een 'chirurgische abortus' er uit?


zondag 6 maart 2016

IPB-Forum over de 'barmhartigheid'

Het IPB-forum van vandaag zaterdag in het Theologisch Pastoraal Centrum in Wilrijk was het eerste onder het voorzitterschap van de in december verkozen voorzitster Christa Damen. Ze mocht als eerste gastspreker mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, verwelkomen.

Hij belichtte het dubbele spoor dat paus Franciscus heeft uitgezet toen hij het Jaar van de Barmhartigheid afkondigde: wij moeten ons dieper laten raken door Gods barmhartigheid opdat wie ons ziet, het gelaat ziet van de Vader die barmhartigheid is.

We worden nu al maandenlang bestookt met 'barmhartigheid'. Tot op heden, heb ik nog nergens gelezen, waar het precies over gaat. Nu gaat Lemmens een poging doen om het uit te leggen.

Lemmens: "Barmhartigheid (misericordia in het Latijn) betekent een hart (cor) hebben voor er slecht (miser) aan toe is, legde mgr. Lemmens uit." [Dit klopt. Maar, de vraag is natuurlijk wie er "slecht aan toe is"...]

Lemmens: "Denk aan de vluchtelingen bv of aan de almaar talrijker wordende groep hoogbejaarden die levensmoe zijn en om euthanasie vragen omdat ze niemand naast zich voelen met een hart voor hen."

Als een 'bisschop' van de Postconciliaire Bastaardkerk gaat Lemmens hier al meteen uit de bocht. Volgens Lemmens, die niet verder kijkt dan zijn neus lang is, moeten wij dus 'medelijden' hebben met de 'vluchtelingen' en met de 'oudjes'. Echter, misericordia heeft niets met de 'vluchtelingen' en met de 'oudjes' te maken.

Fout Lemmens! Niet wij, maar wél God heeft medelijden met ons!

En waarom heeft God medelijden met ons? Het gaat over onze zonden!

Maar, zoals we weten heeft de Postconciliaire Bastaardkerk de zonde afgeschaft, dus praat Lemmens natuurlijk ook niet over de zonde.

GOD HEEFT MEDELIJDEN MET ONS. GOD IS DUS BARMHARTIG!

WIJ VERDIENEN HET, OM OMWILLE VAN ONZE ZONDEN, GESTRAFT TE WORDEN,
MAAR GOD IS CLEMENT!

GOD IS VERGEVINGSGEZIND!

In plaats, dat Lemmens met allerlei nieuwigheden komt aandraven, zou hij beter eens de Catechismus van de Katholieke Kerk ter hand nemen en dan zou hij meteen vaststellen, dat barmhartigheid altijd in de context van de zonde voorkomt! 

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

Over de barmhartigheid en de zonde; enkele citaten:

1846 - Het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de zondaars [!]. De engel kondigt het Jozef aan: "Gij moet Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden [!]" (Mt. 1, 21). Zo is het ook met de Eucharistie, het Sacrament van de verlossing [!]: "Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden [!]" (Mt. 26, 28). 

1847 - "God heeft ons geschapen zonder ons, Hij heeft ons niet willen redden zonder ons". Het ontvangen van zijn barmhartigheid [!] vraagt van ons de bekentenis van onze fouten [!]. "Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden [!], is Hij zo getrouw en genadig [!], dat Hij onze zonden vergeeft [!] en ons reinigt van alle kwaad [!]" (1 Joh. 1, 8-9).

1856 - De doodzonde valt in ons het levensprincipe aan dat de liefde is. Dit maakt een nieuw initiatief van Gods barmhartigheid [!] noodzakelijk evenals een bekering [!] van het hart, die normaal tot stand komt in het kader van het sacrament van boete [!] en verzoening. 

1990 - De rechtvaardiging maakt de mens afkerig van de zonde [!] die in strijd is met de liefde tot God, en ze zuivert zijn hart [!]. De rechtvaardiging volgt op het initiatief van Gods barmhartigheid [!] die vergeving [!] aanbiedt. Ze verzoent de mens met God [!]. Ze bevrijdt uit de slavernij van de zonde en ze geneest.

ZONDE - BEKERING - BOETE - BARMHARTIGHEID - VERGEVING DOOR GOD - VERZOENING

1055 - Krachtens de "gemeenschap van de heiligen" beveelt de Kerk de overledenen aan Gods barmhartigheid [!] aan en zij bidt voor hen en draagt vooral het heilig eucharistisch offer voor hen op.

Merk op, dat dit de Catechismus is van de Katholieke Kerk! De Postconciliaire Bastaardkerk draagt het heilig eucharistisch offer voor de overledenen niet meer op! Want, de schismatieke Postconciliaire Bastaardkerk weigert de gelovigen met een Heilige Mis te begraven!!!

Hoe dan ook, misericordia heeft niets met de 'vluchtelingen' en met de 'oudjes' te maken. Dat is een typische redenering voor de schismatieke Postconciliaire Bastaardkerk, die de Leer van de Kerk altijd ontheiligt en verwereldst!

Maar, Lemmens, die net heeft aangetoond, dat hij niet weet waar het over gaat, laat het hier niet bij. Hij gaat nog wat ketterijen verkopen:

Lemmens: "Het jubeljaar past in de grote droom van Franciscus om de katholieke Kerk ten gronde te veranderen om een Kerk te worden die naar buiten gaat, naar alle mensen, vol tederheid en liefde, vol barmhartigheid en vergeving." [Dit is toch wel een krasse uitspraak: 'Bergoglio gaat de katholieke Kerk ten gronde veranderen'. Zou Lemmens in al zijn wijsheid misschien ook eens kunnen uitleggen, waar Bergoglio het recht vandaan zou halen om "de katholieke Kerk ten gronde te veranderen"? Bergoglio heeft niets te 'veranderen'! En als Bergoglio iets zou veranderen, dan is hij een valse profeet!]

Lemmens: "Een Kerk als een veldhospitaal net na een slag [Een belachelijk en ketters beeld van Bergoglio.]. Een Kerk die moeder én herder is." [De Kerk is niet onze 'herder'. De Kerk is Moeder en Lerares = Mater et Magistra! "Als Moeder en Lerares van de volken is de Katholieke Kerk door Jezus Christus gesticht om allen, die zij in de loop van de eeuwen liefdevol in Haar schoot zou opnemen, aan de volheid van een hoger leven en aan het heil deelachtig te maken." Citaat van Paus Johannes XXIII.] 

En wie is opgenomen 'in de schoot van de Kerk'? Alleen maar zij die Katholiek gedoopt zijn én de Ware Leer verkondigen. Dus, 'allen' die niet gedoopt zijn en de Ware Leer niet verkondigen, kunnen géén aanspraak maken op Gods Barmhartigheid, want zij hebben hun kans voorbij laten gaan.

Bron: Kerknet


Léon Lemmens en het IPB?woensdag 2 maart 2016

Op 2 maart 1876 werd Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli geboren en op zijn verjaardag, 2 maart 1939, werd hij Paus Pius XII


Secondo bombardamento di Roma e Papa Pio XII tra la folla


Spotlight - Official Movie Trailer (2015)Spotlight is een Amerikaanse film uit 2015 van regisseur Tom McCarthy. De film is gebaseerd op het onderzoek van The Boston Globe, dat in 2002 een grootschalig kindermisbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk aan het licht bracht. De hoofdrollen worden vertolkt door Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton en Liev Schreiber. De film ging in september 2015 in première op het filmfestival van Venetië.

In 1976 wordt priester John Geoghan gearresteerd door de politie. Niet veel later wordt hij vrijgelaten en overhandigd aan het aartsbisdom van Boston (Massachusetts). Meer dan 25 jaar later ontdekt Spotlight, het onderzoeksteam van de krant The Boston Globe, dat Geoghan tijdens zijn priesterschap meer dan 80 kinderen misbruikte. Ondanks de weerstand en het stilzwijgen van de lokale geloofsgemeenschap gaat de krant op zoek naar bewijzen voor de grootschalige doofpotoperatie van de Katholieke Kerk.

HET IS DE POST-CONCILIAIRE BASTAARD-KERK
DIE DIT OP HAAR CONTO MAG SCHRIJVEN!!! 

Spotlight:


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------