BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 december 2023

Vandaag herdenken wij met grote dankbaarheid en spijt de eerste verjaardag van het overlijden van Paus Benedictus XVI, die wij in deze tijden zo erg missen...


Het Kruis is standvastig, terwijl de wereld doordraait

Het Kruis vertegenwoordigt in essentie Opoffering en Verlossing.
Het Kruis dient als een herinnering aan het ultieme Offer
dat Jezus Christus heeft gebracht ter wille van de mensheid.

Het Kruis symboliseert Zijn onwankelbare liefde, mededogen,
en de diepgaande daad van ultieme Verzoening.
Het Kruis is echter niet zomaar een symbool, maar de offerblok
van de centrale Boodschap van het Christelijk Geloof.

Het Kruis is het altaar van het Lam, dat het lijden op Zich nam,
de plek waar het leven de dood bedwingt, en waar het Leven uit de dood ontspringt.

Het Kruis daagt ons uit om verder te gaan dan oppervlakkige uitingen van religiositeit
en in plaats daarvan te duiken in de kern van wat het betekent om Christen te zijn.
Het Kruis nodigt ons uit om de ontberingen en uitdagingen van het leven
met Geloof en Liefde te omarmen, net zoals Jezus dat deed op weg naar Golgotha.

Bovendien betekent het Kruis Hoop.
Het staat als een baken van Hoop in tijden van wanhoop,
een baken die ons eraan herinnert dat er zelfs op de donkerste momenten
de belofte van Verlossing en Eeuwig Leven bestaat.

Door het Kruis vinden wij kracht in onze zwakte
en de genade om ons eigen kruis in het leven moedig te dragen.maandag 25 december 2023

Ondanks alles, een Zalige Kerstmis toegewenst...

Portaal van de Basiliek van Santa Maria in Calvenzano in Vizzolo Predabissi, 13e eeuw

Episodes uit de kindertijd van Christus worden verteld
in het prachtige Romaanse portaal.

De verhaallijn gaat van rechts naar links:

De zegenende hand van God de Vader over Maria en Gabriël in de Annunciatie;
Maria's omhelzing van Elizabeth tijdens de Visitatie;
De Engel die aan Jozef verschijnt;
De Geboorte van Jezus in de grot van Bethlehem;
De Boodschap aan de Herders;
De Aanbidding van de Wijzen;
Het Paleis van de Macht (Herodes);
De Vlucht naar Egypte;
Herodes die onbewogen getuige is van de massamoord op de onschuldigen;
 Herodes, ondergedompeld in een badkuip,
die zo tevergeefs de pijn probeert te verzachten
die wordt veroorzaakt door Goddelijke Straf.

Kerstboodschap 2023 van Monseigneur Mario Oliveri

Bisschop-emeritus van Albenga-Imperia
De Kerk viert vandaag de Geboorte van de Heer, dus de Geboorte van het Leven, het Eeuwige Leven dat zichtbaar werd door in de wereld te verschijnen. Het is de Geboorte van het Leven, omdat Hij - de Jezus die in Bethlehem werd geboren - de Zoon van God is, die in menselijk vlees werd geboren. Hij is het Eeuwige Woord van God, dat de menselijke natuur heeft aangenomen. De Heer die in de wereld is geboren en mens is geworden. Hij die in zijn menselijke natuur geboren is uit een Maagd - de Maagd Maria - de Maagd van Nazareth. Zij die altijd al door God voorbestemd was om de Maagd en Moeder te zijn. Zij die op de gepaste tijd geboorte zou geven aan de Eeuwige Zoon van de Eeuwige Vader.

Door dit onuitsprekelijke Mysterie te overdenken, viert en herbeleeft de Kerk in het Geloof en in de Sacramenten alles wat vanaf de vervulling van dat Mysterie, alles wat vanaf die Geboorte door God wordt aangeboden aan de gehele Mensheid, die gedomineerd en overheerst wordt door de zonde, en die dus absoluut behoefte heeft aan Verlossing, aan Redding, en vooral ook behoefte heeft aan kennis over God. Kennis over de Ware God die zichzelf bekend maakt, die zichzelf openbaart, met een menselijk gezicht, in de menselijke natuur. We kunnen en moeten daarom geloven, zeggen en verkondigen dat de Geboorte van de Heer, het Ware Licht is dat de wereld verlicht en dat het Ware Licht ook de geest en het hart van de mens verlicht, die anders in onwetendheid zou blijven ronddwalen, gehuld in mist en duisternis, die alleen door het Ware Licht van God kan worden verdreven.

Kerstmis is daarom niet alleen de geboorte van hét Licht voor de mens, maar Kerstmis biedt de mens ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het leven van Hem die het Eeuwige Leven is, en die in de wereld kwam om Leven te geven - Zijn Eigen Leven - dat wil zeggen, het Goddelijke Leven. Dit is de reden waarom degenen die in de Zoon geloven, degenen die zich laten verlichten door Zijn Licht, degenen die Hem met heel hun wil aanhangen, bevrijd worden van de zonde, verlost worden door de Genade van het Mysterie van Christus, om zo kinderen van God te worden. Zij gaan de Goddelijke Familie binnen, worden een nieuwe mens, en worden een nieuw schepsel in Christus. Een schepsel dat in de wereld leeft, maar altijd naar het Eeuwige Leven is toegekeerd. Een schepsel dat ernaar verlangt om God te zien en God te kennen zoals Hij is en een schepsel dat daarom heel goed wéét, dat het geen permanent, geen stabiel en géén definitieve thuis in de wereld heeft.

Een Christen weet - door zijn geloof - dat hij een pelgrim doorheen de tijd is, dat hij op reis is naar de Eeuwigheid, waar het volledige Licht, het volledige Leven en de volledige Gelukzaligheid heerst.

Omdat - zoals gezegd - de Geboorte van de Heer, Licht, Leven, Goddelijk Kindschap en Eeuwige Verlossing brengt, is de Geboorte ook de brenger van Broederschap, van Ware Broederschap. In feite kan Ware Broederschap alleen maar voortkomen uit een gemeenschappelijke afstamming, uit één enkel Vaderschap, uit die Ene God, die Mens werd om Leven te geven. Zolang de mens niet weet hoe hij of zij die Ene Oorsprong moet herkennen, kan hij of zij niet goed begrijpen waar Ware Broederschap op gebaseerd is. Op het niveau van de menselijke natuur kan alleen maar naar de Enige Schepper verwezen worden. De Genade van de Eeuwige Verlossing kan niet anders dan haar ware Fundament vinden in de Zoon van God, die mens geworden is, die de menselijke natuur heeft aangenomen om de gedesintegreerde en verstrooide mensheid terug te brengen naar de gemeenschap van het Leven, naar de Eenheid, naar een geërfd Kindschap met aandacht voor de gehele mensheid. Aandacht voor uw broeder, voor ondersteuning, voor naastenliefde, voor een gemeenschappelijke wil in de zoektocht naar het Goede en in het overwinnen van alles wat het voor de mens moeilijk maakt om in vrede te leven, om verder te gaan dan het onmiddellijke, voorbij de huidige tijd...

Aangezien de Geboorte van de Heer alle genoemde goederen met zich meebrengt, hoe zou de Geboorte van de Heer dan niet ook de brenger van Ware Hoop kunnen zijn? Ware Hoop kan niet als uiteindelijk doel de goederen van de huidige tijd hebben, maar wél de Hoop op een verbetering van de levensomstandigheden van de mens in de toekomst. Met als doel het overwinnen van het kwaad van de honger, de armoede, strijd en oorlog, de diverse vormen van uitbuiting, enzovoort. Voor Ware Hoop moeten we duidelijk verder kijken. Ware Hoop heeft zijn fundament in eeuwige werkelijkheden. Ware Hoop moet zich uiteindelijk richten op de dingen 'die boven zijn', op het Koninkrijk der Hemelen, in één woord: op Eeuwige Goederen, op Eeuwig Leven.

Moge de harten van alle gelovigen, de harten van alle mensen, en vooral de harten van degenen die we ontmoeten tijdens de dagen waarin we de Geboorte van de Heer vieren, geopend worden voor de Genade die tot ons komt vanuit het Mysterie van de Geboorte van de Heer, die plaatsvond in Bethlehem!

Ik zegen U!

Albenga, vanuit het Seminarie
25 december 2023
+ Mario Oliveri
Bisschop-emeritus van Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------