BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 25 maart 2024

1991 - 25 maart - 2024 | Vandaag - drieëndertig jaar geleden - beëindigde Aartsbisschop Marcel Lefebvre - een ware belijder en missionaris van het Katholieke Geloof - te Martigny in Zwitserland zijn aardse pelgrimstocht


Wanneer vandaag de dag de Apostolische Mis over de hele wereld nog steeds
bekend is en gevierd wordt, dan zijn we dat hoofdzakelijk aan hem verschuldigd.
Ook zijn wij aan hem verschuldigd de veroordeling van de afschuwelijke fouten
die tijdens en in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie werden gemaakt...
Fouten die aan de basis liggen van de huidige afvalligheid. De dag zal komen
waarop de autoriteiten van de Kerk – die niet langer overschaduwd zullen worden
door de sekte van ketters die haar tot aan de top teistert – hem de publieke eer
zullen bewijzen die het Hemelse Hof hem nu al toekent in de Glorie van de Hemel.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------