BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 30 juni 2015

De Post-Conciliaire Bastaardkerk in Brussel:

Priester Jan De Koster vertelt over zijn werk in de pastorale eenheid Betlehem in het zuiden van Brussel.


Zijn er momenten dat je niet met de Kerk bezig bent?

Als ik thuis kom lukt het me nogal om het werk achter te laten; ik vind het daarom een goede zaak dat werkplek en woonplek niet samenvallen. Die woonplek deel ik met mijn levensgezellin, en zo is het voor mij ook echt thuiskomen. D aar horen de gewone huiselijke dingen: samen voor het eten zorgen, boodschappen doen, overleggen, de krant lezen, samen naar tv kijken…

We gaan ook regelmatig even naar de Ardennen om er uit te zijn: dan ben ik niet met het kerkwerk bezig, maar werk ik bv. in de tuin, lees ik een boek, doe ik een babbeltje met de buren… Het is een tweede thuis. Wandelen doe ik ook vaak, en naar een klassiek concert gaan, of er thuis naar luisteren. En uiteraard maak ik echt tijd voor vakantie. Dat is pas er helemaal uit zijn, op adem komen, de batterijen herladen…

Info:
Jan De Koster
Dekenijstraat 96
1180 Ukkel
Tel. 02 345 14 69 / 0474 941 035
jan.dekoster@skynet.be

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatbrussel/nieuws_detail.php?ID=380&nieuwsID=132659


Zoals de website van de 'Katholieke Kruistochten' toont, heeft Jan De Koster destijds ook het manifest "Gelovigen nemen het woord" ondertekend en fungeerde destijds als pastoor.

Beste Jean Kockerols,

Gaat u nog actie ondernemen of blijft u de lafaard uithangen?

vrijdag 26 juni 2015

Dit verzin je niet: Bergoglio zegt dat wereldse priesters te veel praten en te weinig luisteren... Is dit niet dé crux van Bergoglio, dat hij een pathologische kletstante is?

Bergoglio waarschuwde gisteren in zijn preek ook nog voor 'valse profeten'.

Wat is hét kenmerk van een 'valse profeet' volgens Bergoglio?

"Zij praten te veel en luisteren te weinig!"

"Zij zijn bang van de stilte..."

Bergoglio, Bergoglio toch!

Bron: Vatican Radio

Link:


http://en.radiovaticana.va/news/2015/06/25/pope__worldly_pastors_talk_too_much,_listen_little/1153975

vrijdag 19 juni 2015

Oproep: "Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?"

Bericht:

Op 26/mei/2008 verscheen er op Kerknet een artikeltje met een minifoto en daarop zeer trots:
1. in het midden de pedofiele bisschop van Brugge Roger vanGheluwe in kazuivel;
2. links van hem in albe met stool Carmen Bohez, destijds verantwoordelijke aaspreekpartner voor geînteresseerde roepingen en vroegere directeur van het grootseminarie in Brugge, waar hij zich als zeer lichemelijke mens veel met seminaristen bezig hiel (in de laatste weken daagden er opeens zeer veel klachten van priesters en ex-seminaristen Bohehiertoe betreffend op); later moest Bohez het seminarie verlaten en wird dan Maar in het bisdom aangesteld (dat kennen we van Tom Flavez) als "adjunct-vicaris voor de jeugd" (astablieft!)(met "bijzonder spirituele vieringen in het Heuvelland" oa met pater Kenny Brack(!)), kondigde daar dan in het voorjaar 2014 zijn vertrek naar het onderwijs, waar hij in het meisjeslyceum "Hemelsdaele" (ge moet inderdaad niet beschaamd zijn) godsdienstonderwijs begon te geven aan meisjes van 11 en 12 jaar, en daar in april 2014 opeens verdween (een kleine stokdroge melding in De Morgen).
Geen mens in dit bisdommelijk bestuur schijnt zich af te vragen of dit niet gevaarlijk was.


Vraag:

Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?
Hij geeft daar namelijk les in de humaniora, de vijfdes en de zesdes (dus 16 a 18 jarigen). Hij zal er bij mijn weten ook komend schooljaar lesgeven.


Kunnen er referenties of bronnen gegeven worden?

zondag 14 juni 2015

Kerknet: "Opening oorlogsarchieven van Vaticaan loopt vertraging op"

De opening van de oorlogsarchieven van het Vaticaan met betrekking tot het pontificaat van paus Pius XII (1939-1958) lopen vertraging op. Dat bevestigt staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin in een interview met de krant 'Jerusalem Post' [Groot 'nieuws' natuurlijk!]. De staatssecretaris ontkent met klem dat er sprake zou zijn van kwade wil [Hier wordt inderdaad weer een groot complot van de jezuïeten verondersteld.]. "Dit is een kwestie van technologie en archivering. Het indrukwekkende aantal archieven in het Vaticaan maakt de situatie veel complexer dan gedacht." ["Veel complexer dan gedacht" is natuurlijk een leugen. Men wist dit!] Het Vaticaan kondigde eerder aan [Neen, een voortvarende Bergoglio heeft dat aangekondigd.] dat de oorlogsarchieven nog dit jaar voor onderzoek toegankelijk zouden zijn, maar dat is onhaalbaar. De staatssecretaris schuift geen nieuwe datum voorop. 

Normaal gesproken, worden de archieven pas 70 jaar na de dood van een Paus openbaargemaakt. Bergoglio heeft dat veranderd in "zo snel mogelijk".

Echter, het archief van Paus Pius XII omvat meer dan 16 miljoen pagina's, en gaat niet alleen maar over 'de joden', maar over nog heel wat andere zaken.

De grote meerderheid van deze 16 miljoen pagina's bevinden zich nog steeds in honderden dozen, die nog steeds niet gecatalogiseerd zijn.

Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien men 70 jaar tijd had om de documenten te ordenen en toegankelijk te maken. Dat zou pas in 2028 gebeuren.


Joodse verenigingen en historici vragen al jaren de openstelling van de zogenaamde 'oorlogsarchieven’ [Waarom? Hiertoe bestaat er geen enkele reden!]. Zij hopen dat dit duidelijkheid schept over de opstelling van paus Pius II tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral dan in verband met de houding van het Vaticaan tegenover de Jodenvervolging [Alles omtrent deze vraagstelling is geweten.]. Het 'geheime archief' van het Vaticaan telt een 50-tal medewerkers. Die werken hard, maar zijn onvoldoende opgeleid [Hier wordt het personeel weer eens zwart gemaakt, terwijl het net de beste archivarissen van de wereld zijn! Schande! Niet het personeel schiet hier tekort, maar wél een autoritair baasje, dat zichzelf de 'bisschop van Rome' noemt!]. Bovendien zijn de correspondentie en het archief van de ambassadeurs die in die periode in Oost-Europa werkten, samen met de documenten over de Koude Oorlog opgeslagen. Dat zorgt voor chaos.

Wereldwijd wachten landen 50 jaar en langer met de openstelling van hun archieven. Het Vaticaan geeft de documenten na 70 jaar voor onderzoek vrij [Waarom zou men nu dan haast maken? Omdat 'de Joden' het vragen?]. Het Vaticaan gaf wel al aan een groep wetenschappers de opdracht voor een bundeling van de belangrijkste documenten. Die werden in 11 boekdelen verzameld en zijn al geruime tijd voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Staatssecretaris Parolin zegt dat het Vaticaan wil meewerken om de historische waarheid over deze periode aan het licht te brengen [We kennen dé historische waarheid reeds!]. Hij vestigt er nog de aandacht op dat velen hun leven hebben gegeven om joden te redden. ['De joden' kunnen pas écht gered worden, indien de Katholieke Kerk hen zou oproepen om zich daadwerkelijk tot het Ware Geloof te bekeren!]

Bron: Kerknet

maandag 8 juni 2015

Apostolisch Commissaris, en vriend van Bergoglio, 'pater' Fidenzio Volpi, beter bekend als de 'Gesel van de Franciscanen van de Immaculata', is niet meer...

Volgens het bericht zou 'pater' Volpi
naar het 'Huis van de Vader' zijn "teruggekeerd".

In het kader van "Who am I to judge",
en na alles wat er is gebeurd,
lijkt het ons een beetje voorbarig,
om 'pater' Volpi zomaar de hemel in te prijzen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------