zondag 23 februari 2020

Augustus Tolton, de eerste, zwarte priester in de Verenigde Staten (1886)

Giovanni Kardinaal Simeoni, Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, stuurde Tolton niet zoals voorzien naar Afrika als missionaris, maar hij stuurde Tolton terug naar de Verenigde Staten van Amerika
dinsdag 18 februari 2020

Bernadette opent op aanwijzing van Onze-Lieve-Vrouw de bron in Lourdes
“Ga drinken aan de bron en was u er”, vroeg de Heilige Maagd Maria aan Bernadette op 25 februari 1858. Het water van de bron is echter géén wijwater. Het is doodgewoon water. Het heeft geen enkele genezende kracht of bijzondere eigenschap. De populariteit van het water van Lourdes komt echter door de wonderen. De genezen personen hebben er allemaal van gedronken, er zich in laten onderdompelen of er zich mee gewassen. Bernadette Soubirous heeft zelf gezegd: “Men neemt het water als een medicament. Maar, men moet geloof hebben, men moet bidden. Dit water heeft geen enkele waarde zonder het Geloof!”

zaterdag 15 februari 2020

Joseph Kardinaal Zen zaterdag in de St. Vincent Ferrer kerk in New York


Joseph Kardinaal Zen uit zware kritiek aan het adres van Bergoglio in verband met zijn wanbeleid richting China en Hong Kong
Joseph Kardinaal Zen: "De officiële staatskerk in China is nu schismatiek met de 'zegen' van het Vaticaan"

Joseph Kardinaal Zen: "Pietro kardinaal Parolin is geen man van het Geloof."

Joseph Kardinaal Zen: "Pietro kardinaal Parolin heeft enkel verachting voor de Helden van het Geloof."


woensdag 12 februari 2020

Bergoglio trekt zijn keutel aangaande gehuwde 'priesters' in


In zijn ongeldige en op vele punten schandalige exhortatie Querida Amazonia schrijft de laffe Bergoglio natuurlijk niets over het verplichte celibaat. Maar ook spreekt hij niet over de mogelijkheid van een priesterwijding voor gehuwde mannen (de zogeheten viri probati), noch zegt hij iets over het diaconaat voor vrouwen, behalve dan dat hij de vrouwen niet wil 'clericaliseren'. Alsof hij daarover te beslissen zou hebben!


CODEX IURIS CANONICI

277 § 1 Clerici zijn aan de verplichting gehouden gedurende geheel hun leven een volledige onthouding omwille van het Rijk der Hemelen in acht te nemen en zijn daarom verplicht tot het celibaat, dat een bijzondere gave Gods is, waardoor immers de gewijde bedienaren zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus kunnen hechten en zich met grotere vrijheid kunnen wijden aan de dienst van God en van de mensen.CODEX IURIS CANONICI

1024 Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige Wijding.


Dit betekent:

1. Dat clerici of de geestelijke bedienaren steeds celibatair moeten zijn.
2. Dat clerici in de loop van de geschiedenis van de Kerk altijd celibatair geweest zijn.
3. Dat gehuwde en seksueel actieve 'diakens' géén clerici, maar wél leken zijn, die ongeldig werden gewijd.
4. Dat men clericus wordt door (geldige) wijding.
5. Dat het teken van de clericus de tonsuur of kruinschering is.
6. Dat vrouwen nooit de tonsuur ontvingen.
7. Dat in de Kerk de tonsuur voor mannen bedoeld is als symbool van toewijding en onderwerping aan God en verzaking aan seksualiteit.


Pater Thomas Michelet, OP ‏(Angelicum - Rome): "Gehuwde priesters in de eerste eeuwen van het Christendom? Ja, maar in perfecte continentie/onthouding."

Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot priester niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot permanent diaken niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit is gebaseerd op Goddelijk Recht:

Mat 19:12  Er zijn onhuwbaren, die zo geboren zijn van de moederschoot af; en er zijn onhuwbaren, die door de mensen onhuwbaar gemaakt zijn; en er zijn onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen. Wie het vatten kan, hij vatte het. 

De "onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen" zijn natuurlijk de mannen die een wijding hebben ontvangen.


En aan hen die nog van het vrouwen-diaconaat dromen, kunnen we het volgende zeggen: Aangezien vrouwen geen enkele wijding geldig kunnen ontvangen, zijn alle betrokkenen, indien zij daar een poging toe ondernemen, geëxcommuniceerd.

Canon 19 het Concilie van Nicaea stelt klip en klaar dat 'diaconessen' "vrouwen zijn die een habijt dragen". Het betreft dus vrouwelijke religieuzen. Het Concilie stelt uitdrukkelijk, dat dat leken zijn, aangezien zij géén wijding hebben ontvangen, maar ook zij moeten celibatair leven.

Dat vrouwen geen enkele wijding kunnen ontvangen, is dus gebaseerd op Goddelijk Recht zoals verwoord in het Kerkelijk Recht:

1024 Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige Wijding.

 

Het dogma dat hier in verband mee staat, zegt dat Jezus Christus enkel mannen heeft uitgekozen om het College van de Twaalf Apostelen te vormen, en de Apostelen hebben op dezelfde wijze gehandeld, toen zij hun medewerkers uitkozen.

Wie dus pleit voor het diakenschap of het priesterschap voor vrouwen is niet meer in volle communie met de Kerk, maar neigt naar schisma.

Mensen die het met deze Goddelijke Bepalingen niet eens zijn, horen niet thuis binnen de Katholieke Kerk en kunnen zich eventueel bij één of andere protestantse sekte aansluiten, waardoor zij hun zieleheil duidelijk in gevaar brengen, omdat zij zich toch niet willen onderwerpen aan de Wil van God.

zaterdag 8 februari 2020

zondag 2 februari 2020

Kaarsenprocessie voor Maria-Lichtmis in Bordeaux


De kaarsenprocessie wordt gehouden vóór de mis; vandaar de naam 'Lichtmis'. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het 'Licht dat voor alle volkeren straalt'. 


zaterdag 1 februari 2020

Processie ter ere van de Heilige Caecilius, patroonheilige van Granada


De Heilige Caecilius van Elvira/Granada is één van de Zeven Apostolische Mannen, de zeven geestelijken door de Heilige Petrus en Paulus in Rome gewijd, om Spanje te evangeliseren.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer