zondag 13 oktober 2019

De Heilige Padre Pio van Pietrelcina zei in 1960 tegen exorcist Padre G. Amorth: "Satan zal komen om een ​​valse kerk te regeren"

Dit en de algehele geloofsafval binnen de Kerk is het Derde Geheim van Fatima
Lucas 18:1  Jezus zeide hun nog een gelijkenis over de noodzakelijkheid, om altijd te bidden, en nooit de moed te verliezen.

Lucas 18:7  En zou God dan aan zijn uitverkorenen geen recht doen, die dag en nacht tot Hem roepen? Of zou Hij ze lang laten wachten?


zaterdag 5 oktober 2019

Heidense rituelen ter ere van apostaat Jorge Mario Bergoglio
Apostaat Bergoglio overtreedt hier op zeer flagrante wijze het eerste Gebod.

De gnostisch-ketterse usurpator van de pauselijke troon (en de voormalige buitensmijter van een nachtclub in Buenos Aires) Jorge Mario Bergoglio is géén 'barmhartige en liefdadige herder van zielen'. Hij is een sluwe en roofzuchtige beeldenstormer en vernietiger van alles wat echt heilig en Katholiek is. Zijn agenda is dezelfde als die van Voltaire, die ooit zei: "Ik ben het zat om te horen dat twaalf mannen het Christendom hebben gesticht. Ik ga bewijzen dat één man het Christendom kan vernietigen."

Ook dit keer werd in Rome bij de creatie van de nieuwe kardinalen de 'pantomime van de twee pausen' weer eens opgevoerdDeze komedie zal niet meer lang blijven duren. We moeten nog wat geduld hebben want,

"Neen, de scepter der bozen mag niet blijven drukken op het erfdeel der vromen, opdat ook de braven ten leste hun handen niet aan ongerechtigheid slaan." (Psa 125:3)
 

Michael Voris: Is Bergoglio verkozen door een ongeldig conclaaf en een ketter?
There are whispers and quiet chatter all over Rome just days before the controversial Amazon Synod kicks off that the conclave which elected Pope Francis might have been invalid; a very close second to the talk of an invalid conclave is that Francis may have committed heresy.

All of these things, and much more, have started a lot of private conversations in and around Rome, as well as other parts of the Church, explicitly asking the question: Is Francis really the true pope?

So, quiet dinner conversations are punctuated with topics about whether the conclave that elected him was actually valid.

Or if it was valid, has Francis pronounced heresy in some fashion? And if he has, is he, therefore, no longer the pope?


Bron: Church Militant

Link:

https://www.churchmilitant.com/news/article/pre-synod-report-invalid-conclave-or-heresy?


vrijdag 4 oktober 2019

Vaticaanse Justitie opent de aanval op de Maffia van Sankt GallenDe Vaticaanse politie viel op 1 oktober de kantoren van het Staatssecretariaat binnen en nam documenten en apparatuur in beslag op bevel van de hoogste officier van justitie. De persdienst van het Vaticaan heeft bekend gemaakt, dat de verbluffende inval was geautoriseerd door de hoogste officier van justitie, Gian Piero Milano, in verband met een onderzoek naar verdachte financiële transacties.

De ongekende inval was gericht op de zogenaamde 'eerste afdeling' van het Vaticaanse Staatssecretariaat, dat het administratieve werk van de Romeinse Curia en de Vaticaanse stadstaat controleert. De inval had ook betrekking op de kantoren van de Financiële Informatie Autoriteit (FIA), die in 2010 werd opgericht om toezicht te houden en transparantie te waarborgen voor financiële zaken in Vaticaanstad.

Vijf mensen zijn dinsdag bij de invallen gearresteerd. Het gaat volgens het Italiaanse tijdschrift L'Espresso onder andere om iemand van de Financiële Informatie Autoriteit (FIA), de instantie die gaat over de geldstromen binnen het Vaticaan. Daar werd een inval gedaan, net als bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Onduidelijk is waar de arrestanten precies van worden verdacht. Ze zijn geschorst.

De schokkende aanval op het Staatssecretariaat, het machtigste agentschap van het Vaticaan, volgt op het verzet van het Staatssecretariaat tegen de inspanningen van het Secretariaat voor Economie om onafhankelijke audits uit te voeren en te zorgen voor een volledige begrotingsboekhouding voor alle afdelingen.


Wat is hier aan de hand? Dit is wat we zeker weten:

Gedurende ten minste enkele maanden heeft de officier van justitie onderzoek gedaan naar dubieuze financiële transacties die waren gemarkeerd door de Vaticaanse bank en door het kantoor van de auditeur-generaal. Het ambt van de auditor-generaal is momenteel echter vacant. Het werk wordt daar gedaan door een interim-beheerder. De laatste auditeur-generaal, Libero Milone, werd gedwongen af ​​te treden in juni 2017. Hij werd tot ontslag gedwongen door aartsbisschop (nu tot kardinaal benoemd als dank voor 'bewezen diensten') Angelo Becciu. Milone beweerde dat hij was afgezet nadat hij begon met het opsporen van financiële onregelmatigheden. Becciu beweerde dat Milone zijn superieuren had bespioneerd. Eén van de Vaticaanse functionarissen die nu geschorst zijn in verband met dit onderzoek is Mgr. Mauro Carlino die tot voor kort assistent was van 'kardinaal' Becciu in het Staatssecretariaat.

Zoals altijd houdt men binnen het Vaticaan de lippen stevig op mekaar, maar zelfs met de weinige feiten die nu al aan het licht zijn gekomen, is het duidelijk, dat de Vaticaanse financiële corruptie niet geëlimineerd kan worden zolang het Staatssecretariaat effectief een vetorecht heeft over de beslissingen van het Secretariaat voor Economie. George Kardinaal Pell, die nog steeds in een Australische gevangenis verblijft, werd destijds naar Rome gebracht om het Vaticaan financieel transparant te maken. Pell verloor een belangrijke strijd toen zijn plan voor een onafhankelijke audit werd geblokkeerd... door het Staatssecretariaat. Milone, de auditor-generaal, verloor zijn baan toen zijn zoektocht naar voorkennis werd geblokkeerd... door het Staatssecretariaat.

Had het Staatssecretariaat de hand in de veroordeling van George Kardinaal Pell? Heeft het corrupte Bergogliaanse Vaticaan - dat op de rand van het faillissement balanceert - Kardinaal Pell zo uit de weg geruimd?

maandag 9 september 2019

Een jammerende Mark Van de Voorde schrijft een kolderiek en satirisch opiniestuk


“Op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Vlaamse regering ligt een voorstel van Open VLD en N-VA om de uren godsdienst in het secundair onderwijs te halveren, van twee naar één uur per week. Ook voor de  katholieke scholen. Open VLD wil in plaats van een uur godsdienst een 'neutraal' vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie), N-VA een uur Nederlands. CD&V had eerst bezwaar, maar ligt er niet langer wakker van”. Publicist Mark Van de Voorde is het daar helemaal niet mee eens. “Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt”.

Een uurtje meer of minder maakt weinig verschil, en Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat', het katholiek onderwijs] moet maar zien hoe hij dat zal oplossen met een nieuw vak of LEF", zegt een van de CD&V-onderhandelaars cynisch. Volgens Mark Van de Voorde is de CD&V op drift. Er is het gevecht om de macht en de koers van de partij  tussen de linker- en de rechtervleugel. Dat gevecht is aangewakkerd door twee fenomenen. Enerzijds het onverwachte succes bij de jongste verkiezingen van Vlaams Belang met zijn extreemrechtse antivreemdelingenverhaal op het platteland, waar [de moslimpartij] CD&V altijd sterk stond. Anderzijds de spanning met de christelijke arbeidersbeweging die de grootste 'leverancier' van steun en kandidaten was.

De crisis van de partij zit evenwel dieper: de ideologie en de politieke filosofie van de partij zijn zoek, omdat de meeste mandatarissen nog nauwelijks weten waar christendemocratie voor staat [Alsof een Wilfried Martens, een Miet Smet, een Mark Eyskens, een Jean-Luc Dehaene, een Yves Leterme of een Herman Van Rompuy zouden weten wat het woord 'Christen' of 'Katholiek' zou betekenen!!! Allen waren ze betrokken bij de wetgevingen aangaande abortus, euthanasie en/of het zogenaamde 'homohuwelijk'. Om vooral de condoomresolutie en de belachelijke 'veroordeling' van Paus Benedictus XVI door het Belgisch parlement niet te vergeten!].

Nieuw is dat niet. Toen ik speechschrijver was bij Yves Leterme en Herman Van Rompuy (2004-2011), stond ik vaak versteld van de ideologische onwetendheid bij sommige verkozenen en zelfs bij sommige kabinetsmedewerkers. Ze konden niet zeggen waar de christendemocratie voor staat en wat het maatschappijbeeld van het personalisme is wisten ze al helemaal niet. Politiek was voor velen een technische aangelegenheid waarin ze zeer bedreven waren, maar niet gedreven. Het is er niet op verbeterd. De voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom is zoek. [Beste Mark Van de Voorde, als hoofdredacteur van Kerk & Leven (1987-2004) stond jij toch jarenlang op de eerste rij om met je vermaledijde 'parochieblad' het Katholiek Geloof te besmeuren en belachelijk te maken! Waarom jammer je nu? Je bent toch in je opzet geslaagd! Je hebt toch bereikt wat je hebt gewild! Iedereen wéét, dat de CD&V een anti-katholieke moslimpartij is. En als jullie nog eens een bijeenkomst organiseren in de parochiezaal, dan moeten jullie in het vervolg wat minder homo-vlaggen aan de deur hangen, want de mensen vinden door al die kleurtjes de ingang niet meer. Om dat te weten hebben we toch geen 12 CD&V-apostelen nodig!]

Hoe zou de partij zich dan gedreven op kunnen werpen voor de verdediging van godsdienstonderricht? Bovendien, heel wat CD&V-verkozenen hebben nauwelijks nog voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom of weten niet waar het christelijke geloof voor staat. [Jarenlang hebben de bisschoppen niet het Katholieke Geloof, maar wel het programma van de CD&V in de kerken verkondigd. Idem voor je parochieblad! Waarom ben je nu dan verwonderd, dat de CD&V-verkozenen niet meer weten wat het Katholieke Geloof inhoudt? Dat is toch jullie eigenste verdienste. Heel wat CD&V-schepenen dachten dat ze een 'goede' daad deden, door bijvoorbeeld condoomautomaten op te hangen in de jeugdhuizen. Hoe dwaas!]

Daardoor mikt CD&V vaak op kiezers die ze niet heeft (en ook nooit zal krijgen) en verwaarloost ze haar trouwste kiezers, de geëngageerde gelovigen en de mensen die op een of andere manier waarde hechten aan religie [Het is zoals in de hele Bastaardkerk: "Joden, moslims, boeddhisten en vrijmetselaars welkom! Katholieken buiten!"]. Veel CD&V'ers weten zelfs niet dat hun trouwste kiezers ethisch bezorgd maar mild zijn, sociaaleconomisch centrumlinks, maatschappelijk voor een open verbondenheid en levenbeschouwelijk bewust [Is dat mijn probleem?].

Bij de houding van de christendemocraten in het onderwijsdebat kan men de vraag stellen: steekt CD&V haar trouwste kiezers een mes in de rug? Als ze straks ook de relaties met het christelijke middenveld opblaast, is ze het gros van haar kiezers kwijt. Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt, de verdamping en vervolgens de verdwijning van de christendemocratie in Vlaanderen.

Bron: VRTNWS


Tip aan Lieven Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat']:

Maak van de nood een deugd en steek in dat uur LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) alle zooi aangaande het jodendom, islam, boeddhisme en vrijmetselarij en al die vunzigheid omtrent 'relaties' en homofilie, die jullie nu aan onwetende leerlingen als 'Rooms-Katholieke Godsdienst' verkopen. En noem dat vak dan geen LEF, maar wel HAK (Heidendom, Apostasie en Ketterij).

Gebruik dan dat ene uur Rooms-Katholieke Godsdienst dat nog overblijft om alléén maar échte Rooms-Katholieke Godsdienst te geven, zoals bijbelstudie, gewijde geschiedenis en échte Catechese!

En hou wat beter toezicht op jullie door de KULeuven ongelovig gemaakte godsdienstleerkrachten, want niet weinigen twijfelen aan de Goddelijkheid van Christus.

Buon Pranzo!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer