woensdag 15 augustus 2018

Ferragosto - La Vara - Messina: "Viva Maria"

De term 'Vara' is het equivalent van 'Bara' of de lijkbaar waarop het lichaam van de Ontslapen Maagd rust. De 'Bara' in Messina is een kristallen kist met daarin de Ontslapen Maagd die in de piramidale structuur op een platform wordt geplaatst. Helemaal bovenaan is de Tenhemelopneming van de Maagd Maria uitgebeeld.

In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.

zondag 12 augustus 2018

zondag 29 juli 2018

"De vijand is paus Franciscus" 

"De vijand zit binnen de Kerk en het is de seculiere politiek van paus Franciscus. Dit gegeven in combinatie met de islamitische invasie en het atheïstisch materialisme, is het grote gevaar voor onze Westerse cultuur en voor de wereld", zo verklaarde de Italiaanse journalist Marcello Veneziani.

"De moslims zijn zich ervan bewust, dat het Christendom een godsdienst in crisis is die ze nu kunnen omverwerpen. Aan de andere kant wil het atheïsme en de vrijmetselarij elk spoor van spiritualiteit en elke religieuze aanwezigheid uit het publieke forum bannen door de mens te reduceren tot zijn behoeftes en egoïsme."

"Bergoglio en zijn aanhangers, die zich in de extremistische en fanatieke sekte van het 'Bergoglionisme' hebben verenigd, willen de Christelijke beschaving herleiden een 'toevluchtsoord' en een 'humanitaire corridor'. Bergoglio rolt de rode loper uit voor immigratie en islamisering door elk levend spoor van Christendom uit te wissen."

Bron: Rorate Caeli/Libero Quotidiano

Link:

https://rorate-caeli.blogspot.com/2018/07/matteo-salvini-and-famiglia-cristiana_28.html#more

http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/13364765/marcello-veneziani-contro-famiglia-cristiana-vero-nemico-papa-francesco-non-matteo-salvini-prete-pedofilo-bambina.html


zaterdag 21 juli 2018

'Flater van de Week' dit keer door 'koning' Filip:


"Koning Boudewijn was een man van hoop. Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof... in de mens."

Een diep geloof in de mens?

Dit is vrijmetselaarspraat en doet géén recht aan wie Koning Boudewijn was.

maandag 16 juli 2018

BREAKING: Het 'SODALIZIO SACERDOTALE MARIANO' zegt: "IL PAPA È BENEDETTO XVI" = "De Paus is Benedictus XVI"

 "De twee pausen zijn een anti-chistologische anomalie."

"De munus zit bij Paus Benedictus XVI: Tu es Petrus."

"De Vaticaanse Vrijmetselarij houdt Paus Benedictus XVI gevangen."

"Jorge Mario kardinaal Bergoglio is niet de paus!"

"De Maffia van Sankt Gallen heeft de afzetting van Paus Benedictus XVI geënsceneerd."

"Zij hebben een vals Conclaaf georganiseerd."

"Samen met kardinaal Bergoglio zijn alle andere kardinalen en bisschoppen van de Maffia van Sankt Gallen én alle kardinalen die aan het valse conclaaf hebben deelgenomen, geëxcommuniceerd. Het zijn ketters en apostaten!"

"Bergoglio heeft geen enkele jurisdictie over de Kerk!"

"WIJ ZIJN DE KATHOLIEKE KERK SAMEN MET PAUS BENEDICTUS XVI!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO IS SCHISMATIEK EN GEËXCOMMUNICEERD!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO VERTEGENWOORDIGT DE SATANISCHE MASSA!"


vrijdag 13 juli 2018

De Post-Conciliaire Bastaardkerk houdt onze kerken bezet

Zo worden Katholieken welkom geheten in Ars:

Op de foto links van de ingang van de kerk: Jorge Mario Bergoglio en Enzo Bianchi van de 'oecumenische monastieke gemeenschap te Bose'. Zij zijn de hogepriesters van de satanische vrijmetselaarskerk; de twee profeten van de Antichrist, die de goddelijkheid van Jezus Christus ontkennen!

Aangezien Bergoglio niet in de goddelijkheid van Christus gelooft, is hij de facto een Ariaan en dus een ketter.

Iedereen die ketters, in casu Bergoglio, verdedigt, zoals de rector van het heiligdom van Ars, is dus zélf ook een ketter!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer