dinsdag 19 juni 2018

'Flater van de Week' dit keer door Mark Eyskens:

"Nooit wordt aan de kiezers uitgelegd dat Europa afslankt en dat ons geografisch klein subcontinent aan het eind van deze eeuw 50 miljoen autochtone Europeanen minder zal tellen. Tenzij een bij voorkeur gezamenlijk Europees beleid wordt gevoerd, gericht op de selectieve immigratie van hoofdzakelijk jonge mensen."

"Die moeten inburgerbaar zijn en arbeidsgeschikt worden, zodat zij in staat zijn de vergrijzingkost van een steeds groter percentage van de bevolking mede te financieren en de lage fertiliteitsgraad van de Europese vrouwen te compenseren. Maar de politicus die dit soort evidenties verkondigt, dreigt bij de volgende verkiezing al zijn stemmen te verliezen."
Bron: VRT
Link:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/18/opinie-mark-eyskens-voetbal-en-identitteit/

Enkele bedenkingen:

Dergelijke wansmakelijke commentaren kunnen beter achterwege gelaten worden door een intussen een beetje seniele CD&V-er. Het getuigt van zeer veel minachting voor het eigen volk. Het getuigt van eenzelfde hautaine houding als Herman De Croo enkele dagen geleden.

Wat is trouwens de oorzaak van de 'vergrijzing'?

1. voorbehoedsmiddelen

en

2. abortus (beiden door de CD&V ingevoerd!)maandag 18 juni 2018

Paus Paulus VI was duidelijk een bastaard-paus; een verrader van de Kerk


 


Archbishop Marcel Lefebvre and the 1976 Audience with Pope Paul VI


With the publication of Mgr. Sapienza’s book on May 16, 2018, we now have two sources that reproduce the famous meeting between Pope Paul VI and Archbishop Marcel Lefebvre on September 11, 1976, in Castel Gandolfo.

The first source to tell of the event was Archbishop Lefebvre himself, who immediately told the story to the seminarians in Econe in two conferences recorded on September 12 and 18, 1976. They served as the basis for the account given by his authorized biographer, Bishop Tissier de Mallerais.

The second source, that had remained a secret until now, is the transcription of the meeting that the Pope had drawn up “as faithfully as possible.” The words of the audience were thus put in writing by Cardinal Benelli, the substitute for the Secretariat of State; they cover eight typewritten pages.

While Archbishop Lefebvre’s two conferences were an immediate, living reaction just after the meeting and meant for his seminarians’ ears, they were not meant to give every last detail of every minute of the audience.

The verbatim account drawn up by Cardinal Benelli is a factual transcription of the private audience, meant first and foremost for the Pope and his collaborators. The author scrupulously recorded the beginning of the conversation (10:27) and its end (11:05).

Link:

https://fsspx.news/en/content/38774


vrijdag 15 juni 2018

Internationale elite wil van Vlamingen minderheidsgroep maken in eigen land
Bron: VRT

Link:
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/14/herman-de-croo-binnen-13-jaar-is-70-procent-antwerpse-kiezers/
Met onze titel willen we niet beweren, dat Herman De Croo, een notoir vrijmetselaar, tot de internationale elite zou behoren, maar hij studeerde toch met een Fulbright-beurs aan de University of Chicago Law School waar hij natuurlijk door de internationale elite werd benaderd.

De uitspraken van De Croo zijn natuurlijk totaal onaanvaardbaar, want wat zegt hij anders dan:
"Ik ben een Vlamingenhater."

De Croo, die blijkbaar graag de praatjes van de internationale elite gelooft, kan natuurlijk zeggen wat hij wil. Het zou inderdaad kunnen, dat er binnen 13 jaar een allochtoon burgemeester van Antwerpen zal zijn. Maar, na de jarenlange dominantie van Antwerpen door de socialisten kan dat alleen maar een vooruitgang betekenen.

Verder zal het me worst wezen wie er burgemeester van Antwerpen zal worden. De Croo verwijst zelf o.a. naar Brussel, waar de Turkse Belg Emir Kir (PS) sinds 2012 burgemeester van Sint-Joost-ten-Node is. Wie Sint-Joost-ten-Node een beetje kent, weet meteen waarom daar een Turkse burgemeester is. Ten eerste is Sint-Joost-ten-Node niet Brussel. Ten tweede is Sint-Joost-ten-Node één van de kleinste en één van de armste gemeentes van het land, waar er bendes kinderen van allochtone afkomst in gescheurde kleren over de straten slenteren. Misschien is dit wel het beeld dat De Croo ook voor Antwerpen voor ogen heeft. Sint-Joost-ten-Node werd tussen haakjes jarenlang bestuurd door entertainer Guy Cudell, die destijds een groot privézwembad in zijn appartement had.  

De Croo verwijst verder naar de Londense burgemeester Sadiq Khan (van Pakistaanse origine) en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (van Marokkaanse origine). Volledigheidshalve moet daarbij worden vermeld dat Nederlandse burgemeesters door de koning worden benoemd, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. De Londense burgemeester Sadiq Khan is natuurlijk de loopjongen van Ed Miliband, ook nog zo een handlanger van de internationale elite.

Tot slot. Indien we de believers van de antropogene klimaatsverandering moeten geloven, en De Croo als goede globalist doet dat zeker, dan zou het over 30 jaar nog wel eens slecht kunnen uitzien voor Antwerpen. Dan staan ze daar misschien al met de voeten in het water. En aangezien de Belgische en Vlaamse politiek er niet in slaagt om ook maar één groot infrastructuurproject tot een goed einde te brengen (bijvoorbeeld een dijkversterking), dan zou het nog wel eens kunnen, dat het niet alleen "Bye bye meneer De Wever!" is, maar ook "Bye bye Antwerpen".

Van de heer De Croo hebben we tegen die tijd natuurlijk ook al allang afscheid genomen.

dinsdag 5 juni 2018

Priester Lucien Ambunga knielt voor de bisschoppelijke zegen van Mgr. Fridolin Ambongo van Mbandaka-Bikoro (Congo) tijdens zijn ebola-quarantaine


De priester, die met ebola besmet was geraakt bij het toedienen van de Laatste Sacramenten
aan een stervende ebola-patiënt, werd enkele dagen geleden genezen verklaard.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer