BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 9 september 2019

Een jammerende Mark Van de Voorde schrijft een kolderiek en satirisch opiniestuk


“Op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Vlaamse regering ligt een voorstel van Open VLD en N-VA om de uren godsdienst in het secundair onderwijs te halveren, van twee naar één uur per week. Ook voor de  katholieke scholen. Open VLD wil in plaats van een uur godsdienst een 'neutraal' vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie), N-VA een uur Nederlands. CD&V had eerst bezwaar, maar ligt er niet langer wakker van”. Publicist Mark Van de Voorde is het daar helemaal niet mee eens. “Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt”.

Een uurtje meer of minder maakt weinig verschil, en Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat', het katholiek onderwijs] moet maar zien hoe hij dat zal oplossen met een nieuw vak of LEF", zegt een van de CD&V-onderhandelaars cynisch. Volgens Mark Van de Voorde is de CD&V op drift. Er is het gevecht om de macht en de koers van de partij  tussen de linker- en de rechtervleugel. Dat gevecht is aangewakkerd door twee fenomenen. Enerzijds het onverwachte succes bij de jongste verkiezingen van Vlaams Belang met zijn extreemrechtse antivreemdelingenverhaal op het platteland, waar [de moslimpartij] CD&V altijd sterk stond. Anderzijds de spanning met de christelijke arbeidersbeweging die de grootste 'leverancier' van steun en kandidaten was.

De crisis van de partij zit evenwel dieper: de ideologie en de politieke filosofie van de partij zijn zoek, omdat de meeste mandatarissen nog nauwelijks weten waar christendemocratie voor staat [Alsof een Wilfried Martens, een Miet Smet, een Mark Eyskens, een Jean-Luc Dehaene, een Yves Leterme of een Herman Van Rompuy zouden weten wat het woord 'Christen' of 'Katholiek' zou betekenen!!! Allen waren ze betrokken bij de wetgevingen aangaande abortus, euthanasie en/of het zogenaamde 'homohuwelijk'. Om vooral de condoomresolutie en de belachelijke 'veroordeling' van Paus Benedictus XVI door het Belgisch parlement niet te vergeten!].

Nieuw is dat niet. Toen ik speechschrijver was bij Yves Leterme en Herman Van Rompuy (2004-2011), stond ik vaak versteld van de ideologische onwetendheid bij sommige verkozenen en zelfs bij sommige kabinetsmedewerkers. Ze konden niet zeggen waar de christendemocratie voor staat en wat het maatschappijbeeld van het personalisme is wisten ze al helemaal niet. Politiek was voor velen een technische aangelegenheid waarin ze zeer bedreven waren, maar niet gedreven. Het is er niet op verbeterd. De voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom is zoek. [Beste Mark Van de Voorde, als hoofdredacteur van Kerk & Leven (1987-2004) stond jij toch jarenlang op de eerste rij om met je vermaledijde 'parochieblad' het Katholiek Geloof te besmeuren en belachelijk te maken! Waarom jammer je nu? Je bent toch in je opzet geslaagd! Je hebt toch bereikt wat je hebt gewild! Iedereen wéét, dat de CD&V een anti-katholieke moslimpartij is. En als jullie nog eens een bijeenkomst organiseren in de parochiezaal, dan moeten jullie in het vervolg wat minder homo-vlaggen aan de deur hangen, want de mensen vinden door al die kleurtjes de ingang niet meer. Om dat te weten hebben we toch geen 12 CD&V-apostelen nodig!]

Hoe zou de partij zich dan gedreven op kunnen werpen voor de verdediging van godsdienstonderricht? Bovendien, heel wat CD&V-verkozenen hebben nauwelijks nog voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom of weten niet waar het christelijke geloof voor staat. [Jarenlang hebben de bisschoppen niet het Katholieke Geloof, maar wel het programma van de CD&V in de kerken verkondigd. Idem voor je parochieblad! Waarom ben je nu dan verwonderd, dat de CD&V-verkozenen niet meer weten wat het Katholieke Geloof inhoudt? Dat is toch jullie eigenste verdienste. Heel wat CD&V-schepenen dachten dat ze een 'goede' daad deden, door bijvoorbeeld condoomautomaten op te hangen in de jeugdhuizen. Hoe dwaas!]

Daardoor mikt CD&V vaak op kiezers die ze niet heeft (en ook nooit zal krijgen) en verwaarloost ze haar trouwste kiezers, de geëngageerde gelovigen en de mensen die op een of andere manier waarde hechten aan religie [Het is zoals in de hele Bastaardkerk: "Joden, moslims, boeddhisten en vrijmetselaars welkom! Katholieken buiten!"]. Veel CD&V'ers weten zelfs niet dat hun trouwste kiezers ethisch bezorgd maar mild zijn, sociaaleconomisch centrumlinks, maatschappelijk voor een open verbondenheid en levenbeschouwelijk bewust [Is dat mijn probleem?].

Bij de houding van de christendemocraten in het onderwijsdebat kan men de vraag stellen: steekt CD&V haar trouwste kiezers een mes in de rug? Als ze straks ook de relaties met het christelijke middenveld opblaast, is ze het gros van haar kiezers kwijt. Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt, de verdamping en vervolgens de verdwijning van de christendemocratie in Vlaanderen.

Bron: VRTNWS


Tip aan Lieven Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat']:

Maak van de nood een deugd en steek in dat uur LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) alle zooi aangaande het jodendom, islam, boeddhisme en vrijmetselarij en al die vunzigheid omtrent 'relaties' en homofilie, die jullie nu aan onwetende leerlingen als 'Rooms-Katholieke Godsdienst' verkopen. En noem dat vak dan geen LEF, maar wel HAK (Heidendom, Apostasie en Ketterij).

Gebruik dan dat ene uur Rooms-Katholieke Godsdienst dat nog overblijft om alléén maar échte Rooms-Katholieke Godsdienst te geven, zoals bijbelstudie, gewijde geschiedenis en échte Catechese!

En hou wat beter toezicht op jullie door de KULeuven ongelovig gemaakte godsdienstleerkrachten, want niet weinigen twijfelen aan de Goddelijkheid van Christus.

Buon Pranzo!

maandag 2 september 2019

Mons. Andrea Gemma: “Medjugorje? Non è vero”
Tijdens zijn allerlaatste interview herhaalde de vandaag overleden exorcist Mons. Andrea Gemma nog eens: "Non credo a Medjugorje" / "Ik geloof niet in Medjugorje".

Medjugorje is bedrog!

zondag 1 september 2019

Beslan, 1, 2 en 3 september 2004
De groep moslimterroristen bestond uit een internationaal gezelschap van Arabieren, Tataren, Kazachen, Tsjetsjenen, Oezbeken en zelfs een plaatselijke inwoner. Uiteindelijk kon de identiteit van 32 gijzelnemers worden achterhaald. Onder hen waren 5 moslima's.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------