BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 27 april 2018

De Vrijmetselarij spreekt de wereld toe, letterlijk van op de pauselijke troon


De 'Unite to cure' conferentie in de Vaticaanse synodezaal over de impact van nieuwe 'medische' technieken (o.a. genetica, stamcelonderzoek etc.)Kijk hoe deze satanisten ervan genieten!

"There's no greater venue than the #Vatican", says Ron DePinho, to bring together leaders from many fields so they can share their collective wisdom and articulate plans to make diseases history.


WEERZINWEKKEND!


Dit gaat niet over geneeskunde, maar wél over Transhumanisme!

Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken. 


De cadeaus van de 'Unite to Cure' conferentie in het Vaticaan


Ook voor Gianfranco 'kardinaal' Ravasi en Parolin.

Gianfranco 'kardinaal' Ravasi is een gekend vrijmetselaar!

Gianfranco 'kardinaal' Ravasi geeft in feite zélf toe, dat 'Unite to Cure' een initiatief van de Farmaceutische Maffia is!'Unite to Cure' wordt georganiseerd door de esoterische 'Cura Foundation'


Voormalig vice-president Joe Biden is één van hun favoriete gastsprekers:

Hier kan u zien hoe Bergoglio,
tijdens zijn bezoek aan het Amerikaanse Congres,
Joe Biden een vrijmetselaarshanddruk geeft!

De lobbyisten van de Farmamaffia in het Vaticaan (29 april 2016)


Joe Biden en Bergoglio

The Edge van U2


Bergoglio en Ravasi


Ravasi en Biden

Bron: Mail Online

Link:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3565828/An-unlikely-trio-Joe-Biden-Pope-Edge-join-forces-call-global-push-cures-cancer.html

Informeel statieportret van Gianfranco 'kardinaal' RavasiDodelijke leugens van de Farmaceutische Maffia


woensdag 25 april 2018

Jef De Kesel lult weer uit zijn nek


In een interview met Cathobel heeft Jozef De Kesel het onder meer over de in zijn ogen belangrijkste uitdagingen waarvoor de Katholieke Kerk in het Westen zich vandaag staat. Hoe aantonen dat het christelijke geloof, het Evangelie, een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor de huidige geseculariseerde mens, vat de kardinaal de belangrijkste uitdaging samen. [Het Christelijk Geloof is géén "belangrijke toegevoegde waarde", maar net de essentie van ons bestaan!]

Secularisatie en secularisme

Onze samenleving is vandaag  niet langer christelijk als zodanig en dat moeten we accepteren [Met andere woorden, Jef gooit de handdoek in de ring. Lekker makkelijk! Dit was waarschijnlijk ook de mentaliteit van de eerste Christenen!]. Ik ontmoet wel eens bisschoppen uit het Midden-Oosten, die in moslimlanden leven waar de Kerk een minderheid is en waar christenen vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Die bisschoppen verzekeren me dat wat zij nodig hebben alleszins geen religieus regime is, maar juist een 'lekenregime', d.w.z. een neutraal regime waarin iedereen omwille van zijn eigen overtuiging gerespecteerd  wordt. Ik denk dat dit niet alleen geldt voor het Midden-Oosten, maar net zo goed voor ons [Jef, een overheid die echtscheiding, homofilie, abortus en euthanasie promoot, is géén "neutraal regime"!!!]. Ik hoop uiteraard dat onze pluralistische, geseculariseerde samenleving niet uitmondt in ‘secularisme', waarin godsdienst en geloof geminoriseerd, aan de kant geschoven en ‘geprivatiseerd’ worden. Maar willen terugkeren, bij ons, naar een cultuurchristendom, is voor mij niét de toekomst van de Kerk [Jef, je bent een schismatieker die eigenlijk nooit katholiek is geweest!].

Nood aan spiritualiteit

Kardinaal De Kesel zegt in het interview niet erover verbaasd te zijn dat vandaag zoveel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en zingeving, maar daarbij het christelijke geloof vaak links laten liggen [Jef, wie zou er nu geïnteresseerd zijn in een geloof met leiders zoals jij? JIJ BENT EEN DEEL VAN HET PROBLEEM, JEF!]. Een geseculariseerde en consumptiegerichte samenleving creëert een grote spirituele dorst. En er zijn vandaag zovele soorten spiritualiteit. Het echte probleem van de geseculariseerde mens is de kwestie God, want die raakt aan de autonomie van de mens, die precies aan de basis ligt van de secularisatie. Secularisatie, dat is de mens die zijn vrijheid gevonden heeft en last heeft om de limieten van die vrijheid te accepteren. Wel, ik denk dat een vrijheid zonder limieten een mythe is en bovendien aan de basis ligt van het gebrek aan zin in het leven [Jef, aangezien iedereen sterfelijk is, is al dat gezeur over de "autonomie van de mens" regelrechte lulkoek!].

Kardinaal De Kesel heeft het verder in het interview ook nog over wat hij als de hoofdlijnen ziet in het pontificaat van paus Franciscus – de collegialiteit binnen de katholieke Kerk en de barmhartigheid [Bergoglio is noch collegiaal, noch barmhartig, maar een meedogenloze dictator!] – en over de vraag of en hoe de Kerk nood heeft aan hervorming [De Kerk heeft géén nood aan 'hervorming', maar moet weer authentiek KATHOLIEK worden en al die carrière-bisschoppen zouden best oprotten!].

Bron: Kerknet

zaterdag 21 april 2018

"Bergoglio, dit is niet wat wij als gelovigen van een paus verwachten!"

Interview met H.J.A. Sire, de auteur van het boek "The Dictator Pope".

"Bergoglio is een Peronist die totaal opportunistisch handelt en op een onmeedogenloze manier wraak neemt op zijn tegenstanders"

"Dit is niet voor herhaling vatbaar!"

"Bergoglio was ongeschikt om bisschop te worden."

"Bergoglio is eerst en vooral een politicus."

"Bergoglio is de kandidaat van de Maffia van Sant Gallen."

"De Katholieke Leer is onveranderlijk."

"Bergoglio behandelt de bisschoppen niet als gelijken, of op een collegiale manier. Bergoglio is een dictator!"

"Bergoglio is ontspoord."

"De 'goede' Jezuïtische traditie werd in de jaren '60 gecorrumpeerd."

"Bergoglio is het product van een totaal gecorrumpeerde en bedorven Sociëteit van Jezus, en hij is nog niet eens het ergste voorbeeld."

"Bergoglio voert één van de meest desastreuze pontificaten in de geschiedenis van de Kerk."

"Bergoglio is niet alleen als persoon een mislukking, aangezien hij zijn ambt op een onwaardige manier bekleedt, maar hij probeert de Kerk ook in een richting te leiden, die de Traditie verwerpt. Géén enkele van de mislukte 'pausen' uit het verleden hebben dat ooit geprobeerd."

donderdag 5 april 2018

Nog 7 Katholieke Bisschoppen in Duitsland


Zeven Duitse Bisschoppen leggen zich niet neer bij het besluit van hun collega’s in bepaalde gevallen niet-katholieke huwelijkspartners toe te laten tot de communie. In een brandbrief hebben ze de Vaticaanse Congregaties voor de Geloofsleer en voor de Eenheid der Christenen om hulp gevraagd.

In februari keurde een meerderheid van de Duitse bisschoppenconferentie een concept van een pastorale richtlijn goed die in bepaalde gevallen binnen een gemengd huwelijk de lutherse partner toestaat de communie te ontvangen. Het gaat om “individuele gevallen” waarin “de geestelijke honger naar een gemeenschappelijk ontvangen van de communie zo dringend kan zijn dat het niet kunnen stillen ervan het huwelijk en het geloof van de partner in gevaar zou kunnen brengen”, aldus een toelichting op het besluit.

Die zorgde nationaal en internationaal tot verbazing en verontwaardiging, omdat het een breuk zou betekenen met de Leer. Kardinaal Gerhard Müller, emeritus-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg zich in een uitgebreid interview met Die Tagespost openlijk af of de conferentie haar competentie niet had overschreden. “Noch de paus, noch wij bisschoppen kunnen de Sacramenten herdefiniëren tot een middel om psychische problemen te verlichten en spirituele behoeften te bevredigen”, aldus Müller.

Onder leiding van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Rainer Woelki [Wie had dat gedacht!] hebben zes andere (aarts)bisschoppen de hulp ingeroepen van Rome, omdat ook zij menen dat de conferentie haar competentie heeft overschreden. Het gaat om aartsbisschop Ludwig Schick (Bamberg) en de bisschoppen Rudolf Voderholzer (Regensburg), Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) en Stefan Oster (Passau).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/duitse-bisschoppen-verdeeld-over-communierichtlijn


zondag 1 april 2018

ZALIG PASENMarcus 16:1  Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria van Jakobus, en Salome
specerijen, om Jezus te gaan balsemen.
Marc
us 16:2  Zeer vroeg op de eerste dag der week, bij het opgaan der zon, kwamen ze bij het graf.
Marc
us 16:3  En ze zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen wegrollen voor de ingang van het graf?
Marc
us 16:4  Maar toen ze gingen zien, merkten ze, dat de steen al op zij was gerold; want hij was zeer groot.
Marc
us 16:5  Ze gingen het graf in, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, in een wit gewaad gekleed. Ze werden hevig ontsteld.
Marc
us 16:6  Maar hij sprak tot haar: Weest maar niet bang! Gij zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is?
Hij is verrezen; hier is Hij niet. Ziet hier de plaats, waar men Hem heeft neergelegd.
Marc
us 16:7  Gaat nu heen, en zegt aan zijn leerlingen en aan Petrus: Hij gaat u vóór naar Galilea;
daar zult gij Hem zien, zoals Hij het u heeft gezegd.

O Filii et FiliaeDe Liturgie van Pasen (01-04-2018) volgens het Missale Romanum van 1953 in het Monastère Saint-Benoît, La Garde-Freinet, Frankrijk
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------