BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 31 januari 2015

'Kerk en leven': "Duitse kerken verliezen massaal gelovigen"

"Nog nooit traden in Duitsland zoveel mensen uit de kerken als vorig jaar. Geschat wordt dat 350.000 van onze oosterburen een procedure startten om zich te laten schrappen als kerklid, zodat ze geen kerkbelasting meer moeten betalen."

Bron: Kerk en leven


Ziedaar het Bergoglio-effect!

Vandaar dat Reinhard 'kardinaal' Marx van München, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, de communie aan de hertrouwde gescheidenen wil geven. Alsof dat hen zal redden. Marx, die zijn naam alle eer aandoet, zit natuurlijk ook graag in de zakken van de mensen!


dinsdag 27 januari 2015

'Rabbit-Gate': Bergoglio biedt zijn excuses aan:

Pope Francis surprised by misunderstanding of his words on family


“The Pope is truly sorry that it created such disorientation. He absolutely did not want to disregard the beauty and the value of large families,” Archbishop Becciu stated.

Bron: Catholic News Agency

Link:

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-surprised-by-misunderstanding-of-his-words-on-family-87111/


Met andere woorden, Katholieken mogen wel kweken zoals konijnen!

Merkwaardig, dat Bergoglio "verwonderd" is aangaande de verontwaardiging.

Met andere woorden, hij beseft zelf niet wat hij allemaal zegt.

Ook dit begrijpen wij niet! Bergoglio, als een goddeloze heiden onder de heidenen, bij de boeddhisten in Sri Lanka:


'Urbi e botte da orbi': Il nostro papa Francesco diventa boxeur

Bergoglio: "Als iemand mijn moeder beledigt, verkoop ik hem een mep"

"Dat is toch normaal!"

Link:

http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/508581/urbi-e-botte-da-orbi.html

maandag 26 januari 2015

In de schismatieke Engelse Staatskerk geldt NIET de 'Wet van Christus', maar wél de 'Wet van het Land'. Toch is niet iedereen het hiermee eens!De Britse koningin en de synode van de Church of England gaven in november 2014 definitief groen licht om voortaan ook vrouwen tot bisschop te wijden. Een compromis bepaalt dat parochies die zich tegen een vrouwelijke bisschop kanten op alternatief toezicht beroep kunnen doen.

De valse aartsbisschop vraagt aan de gemeente:

"Is het uw wil dat ze wordt gewijd?"

Een man zegt: "NO, NOT IN THE BIBLE!"


WAT EEN TOTALE AFGANG!

HIER WORDT DE 'CHURCH OF ENGLAND' TOTAAL ONTMASKERD
ALS EEN ZIELIGE STAATSKERK,
ALS EEN ORDINAIR MINISTERIE VOOR RELIGIE,
DAT TOTAAL NIETS MET HET CHRISTENDOM
TE MAKEN HEEFT!

TOCH, ZIEN WE HET KWIJL AL UIT DE MOND VAN JOHAN BONNY LOPEN!

MAAR, TER HERINNERING, IN DE SCHISMATIEKE 'CHURCH OF ENGLAND'
ZIJN ER GEEN PRIESTERS EN GEEN BISSCHOPPEN!!!

ENKEL MAAR ZIELIGE EN GODDELOZE AMBTENAARTJES (M/V)! 

De valse 'bisschop' met haar man. Beiden staatsambtenaar!

Bergoglio wil nietigverklaring huwelijk vereenvoudigen

Paus Franciscus heeft zaterdag nogmaals gepleit voor een vereenvoudiging van de nietigverklaring van het huwelijk, tijdens een ontmoeting met de deelnemers van een congres over kerkelijk recht. De paus zei dat de instructie 'Dignitas connubii' van tien jaar geleden alle middelen ter beschikking stelt voor een snelle nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk, terwijl de procedure vandaag vaak lang en tergend traag is. Hij [= de bastaard Bergoglio] sluit niet uit dat er in de toekomst nieuwe regels komen om de procedure nog te versnellen.

Paus Franciscus vroeg vrijdag bij de opening van het kerkelijk jaar aan advocaten en rechters van de Romeinse Rota ook al om bij de nietigverklaring van kerkelijke huwelijken rekening te houden met het geloof van de jongeren, al blijft de onontbindbaarheid de regel. "Het verlaten van een gelovig perspectief leidt, in een geseculariseerde samenleving, echter onverbiddelijk tot een verkeerd begrip van het huwelijk." Jongeren trouwen vandaag vaak niet meer uit geloof en zij hebben vaak een verkeerd besef van het sacrament van het huwelijk. Bij de nietigverklaring van het huwelijk moet met die gewijzigde context rekening worden gehouden.

INDIEN 'JONGEREN' NIET UIT GELOOF KERKELIJK HUWEN,
DAN MOGEN ZIJ NIET KERKELIJK HUWEN!!!

Bron: Kerknet

IEDEREEN DIE IN HET SCHUITJE VAN DE 'NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK' ZIT,
MAG DAAR 'TROTS' OP ZIJN!

MAAR JA, HIER IN WEST-EUROPA WILLEN DE JONGEREN NIET MEER TROUWEN,
DUS ZOUDEN DIE POST-CONCILIAIRE PRIESTERS, DIE HET NAAR EIGEN ZEGGEN, TOCH ZO DRUK HEBBEN,
WEL EENS WERKLOOS KUNNEN WORDEN.

DUS MOET BERGOGLIO EEN NIEUWE DOELGROEP AANBOREN,
NAMELIJK ZIJ DIE AL EEN KEERTJE GETROUWD ZIJN EN DAT NOG EENS WILLEN DOEN.

DUS, KASSA, KASSA!!!


'Double-agent' Bergoglio als spreekbuis van de Amerikanen:

"PAUS DOET VREDESOPROEP VOOR MARIOEPOL"

Paus Franciscus maande zondag aan tot een hervatting van de dialoog tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne en het staken van elke vorm van vijandigheid. Franciscus reageerde in zijn angelustoespraak op de raketaanval op de Oost-Oekraïense havenstad Marioepol.

Gisterochtend kwamen raketten neer in een woonwijk en een markt. Enkele gebouwen vlogen in brand. Er vielen twintig vielen en meer dan tachtig gewonden. President Jatsenjoek van Oekraïne riep westerse bondgenoten en de VN-veiligheidsraad op tot actie. Rusland schendt volgens hem met de aanval gemaakte afspraken en het internationaal recht. [Pure Politiek!]

De paus werd vanmorgen vergezeld door een jongen en een meisje van de jongerenafdeling van de Katholieke Actie in het bisdom Rome, die vandaag haar Karavaan van de Vrede afsluit, een jaarlijkse manifestatie voor de wereldvrede.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128956


US-Born Ukrainian Church Leader Offers "Just War" Defense of Escalating Violence against East Ukraine


US-born Bishop Gudziak said that according to the Gruz200 monitoring website, Russian soldiers and mercenaries were operating unofficially in Ukraine.

Borys Gudziak, who is head of External Affairs of the Ukrainian Greek Catholic Church and president of the Ukrainian Catholic University.

Bron: Russia Insider

Link:

http://russia-insider.com/en/2015/01/24/2704

'Bisschop' Borys Gudziak is hoofd van de Externe Aangelegenheden van de Oekraïnse Grieks-katholieke kerk en President van de Katholieke Universiteit van Oekraïne. Hij werd in Amerika geboren! Met andere woorden: de 'bisschop' is een Amerikaanse agent!

Geboren in Syracuse, New York, USA en door de CIA gerecruteerd aan de Universiteit van Harvard!

De Oekraïnse Grieks-katholieke kerk speelt een zeer vuile rol daar in het conflict in Oekraïne!

vrijdag 16 januari 2015

De Kerk in de Filipijnen is reddeloos verloren:

De schijnbare ingetogenheid

Bergoglio doet zijn intrede en de chaos breekt uit! Chaos is het teken van de aanwezigheid van de satan. Dit zijn dan concelebrerende 'priesters'! Om je dood te lachen!
:

Vaticaanse bankpresident: "Ik werd onterecht ontslagen"

Ettore Gotti Tedeschi stelt dat Benedictus XVI als paus heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke rehabilitatie.

Dat schrijft de oud-president van de Vaticaanse Bank in de Catholic Herald. Hij dringt er op aan dat de kardinaal die toezicht houdt op de financiële hervorming van het Vaticaan goed de gebeurtenissen onderzoekt die leidden tot Tedeschi's dramatische vertrek in 2012.

Tedeschi reageert op een artikel van kardinaal Pell, prefect van het Vaticaanse secretariaat voor de economie dat de Catholic Herald afgelopen maand publiceerde.

In het artikel stelde kardinaal Pell dat de financiën van het Vaticaan in betere toestand waren dan velen gevreesd hadden. Dit dankzij vele honderden miljoenen euro's die waren "weggestopt in afzonderlijke rekeningen en die niet op de balans voorkwamen."

Volgens Tedeschi heeft kardinaal Pell "absoluut gelijk als hij zegt de dat H. Stoel een groot verlangen heeft om te beantwoorden aan internationale standaarden van financiële transparantie. Dat is precies wat Benedictus XVI van plan was te bereiken toen hij grondige hervormingen van de Vaticaanse financiën in gang zette".

Er werden destijds negen redenen gegeven voor zijn ontslag, maar Tedeschi zegt dat die "misleidend" waren en dat hij er zelf van overtuigd is dat hij het vertrouwen van de raad van toezicht verloor "met een plan dat de rol en het bestuur van de bank totaal zou hebben veranderd."

Tedeschi stelt dat een toezichthoudende commissie van kardinalen het besluit van de raad niet bekrachtigde omdat "sommige kardinalen mijn inspanningen en professionalisme steunden en weigerden met zo'n besluit mee te gaan."

Bovendien zou Benedictus XVI door de uitkomst van de stemming verrast zijn en het besluit "genomen hebben mij direct te rehabiliteren - een besluit dat nooit werd uitgevoerd na het terugtreden van Benedictus XVI" in februari 2013.

Tedeschi dringt er bij kardinaal Pell op aan de stukken te onderzoeken die zijn versie van de gebeurtenissen ondersteunen en de omstandigheden van zijn vertrek te onderzoeken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6785-vaticaanse-bankpresident-ik-werd-onterecht-ontslagen


DEZE AFFAIRE LIGT AAN DE BASIS VAN DE ZOGENAAMDE 'ABDICATIE' VAN PAUS BENEDICTUS XVI.

OOK DIT WAS EEN STAATSGREEP!

MEER DAN OOIT BLIJKT DAT PAUS BENEDICTUS XVI
NOG STEEDS DE PAUS IS!!!

 

Cardinal Pell should look into why I was ousted, says former Vatican bank chairman

Ettore Gotti Tedeschi says Benedict XVI called for his immediate rehabilitation in an exclusive article for the Catholic Herald

The ousted chairman of the Vatican bank has urged the cardinal overseeing Vatican financial reform to throughly examine the events that led to his dramatic departure in 2012.

In this week’s edition of the Catholic Herald, Ettore Gotti Tedeschi explains for the first time in detail why he believes he was ousted.

Dr Gotti Tedeschi says he is writing in response to an article by Cardinal George Pell, prefect of the Vatican Secretariat for the Economy, published by the Catholic Herald last month.

In the article, Cardinal Pell said the Vatican’s finances were in better shape than many had feared, thanks to the discovery of hundreds of millions of euros that were “tucked away in particular sectional accounts and did not appear on the balance sheet”.

Dr Gotti Tedeschi writes: “Cardinal Pell is absolutely right when he says the Holy See has a strong desire to comply with international standards of financial transparency. That is exactly what Benedict XVI set out to achieve when he launched sweeping reforms of the Vatican’s finances.”

Nine reasons were given at the time for his removal, but Dr Gotti Tedeschi says the reasons were “misleading” and that he is convinced he lost a vote of no confidence after he presented the board “with a plan that would have totally changed the role and governance of the bank”.

He says that a supervisory commission of cardinals did not ratify the board’s no-confidence vote as “some cardinals were supportive of my efforts and my professionalism, and refused to approve such a decision”.

Furthermore, he says, Benedict XVI was surprised by the vote and took a “decision to rehabilitate me immediately – a decision that was never implemented after Benedict XVI’s resignation” in February 2013.

He urges Cardinal Pell to examine documents which he says support his account and to look into the circumstances of his departure.

Dr Gotti Tedeschi’s article appears in this week’s edition of the Catholic Herald magazine and will be published online today.
 

Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/01/08/cardinal-pell-should-look-into-why-i-was-ousted-says-former-vatican-bank-chairman/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------