BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 oktober 2010

De Zalige Alberto Marvelli (1918-1946)

Ingenieur en geroepen tot heiligheid"We kunnen niet voor God verschijnen met woorden alleen. Wij moeten met daden komen!"

Het volgen van Christus

Matteüs 8: 18-27
[18] Toen Jezus een menigte om zich heen zag, gaf Hij opdracht om naar de overkant te gaan. [19] Een schriftgeleerde kwam naar Hem toe en zei: ‘Meester, ik zal U volgen, waar U ook gaat.’ [20] Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’ [21] Iemand anders, een van zijn leerlingen, zei tegen hem: ‘Heer, sta me toe om eerst mijn vader te gaan begraven.’ [22] Maar Jezus zei hem: ‘Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.’

[23] Toen Hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen Hem. [24] Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. [25] Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan!’ [26] Hij zei: ‘Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en bestrafte wind en zee, en het werd volkomen stil. [27] De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de wind en de zee naar Hem luisteren?’

zondag 17 oktober 2010

Ecce Crux Domini

Ecce Crux Domini
fugite partes adversae
Vicit Leo de tribu David

Nada te turbe

Gebed van de H.-Theresia van Avila (1515-1582)

Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa;
Dios no se muda.
La paciencia
todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene,
nada le falta;
Solo Dios basta.

Niets kan je verwarren,
Niets kan je beangstigen,
Alles gaat voorbij;
God verandert niet,
Geduld bereikt alles;
Wie aan God vasthoudt,
zal het aan niets ontbreken;
Alleen God voldoet.

Let nothing disturb you,
Let nothing surprise you,
All things pass;
God does not change.
Patience wins everything;
whoever holds onto God,
lacks nothing;
God alone is enough.

http://www.youtube.com/watch?v=L1NZjM5TTEQ


donderdag 7 oktober 2010

ABORTUS - een getuigenis

Didier P.

"Ik moet de Paus toch wel bedanken, want zou abortus toen toegelaten geweest zijn, dan zou ik er nu niet zijn..."

"Ik ben blij dat ik leef!"


Mensen, dit is het... Laten we blij zijn dat we leven!!!

zondag 3 oktober 2010

Sint-Franciscus van Assisi

De belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Sint-Franciscus:

* 1181/1182 Franciscus wordt geboren in Assisi.
* 1202 Hij trekt mee ten strijde tegen Perugia. Franciscus wordt een krijgsgevangene.
* 1203 Franciscus' vader koopt hem vrij en lange tijd ligt hij ziek thuis.
* 1204 Het bewijzen van barmhartigheid aan melaatsen brengt een ommekeer in zijn leven.
* 1205 Het kruis van San Damiano spreekt hem aan.
* 1209 Hij hoort het Evangelie van de uitzending van de apostelen en herkent hierin het levensprogramma waarnaar hij op zoek was.
* 1210 Paus Innocentius III geeft Franciscus en zijn eerste elf gezellen mondeling toestemming te leven volgens het evangelie.
* 1212 Clara volgt Franciscus.
* 1219 Franciscus gaat met een kruistocht mee, maar ongewapend. Zo bezoekt hij de sultan.
* 1221 Zo'n 5000 broeders zijn aanwezig op het generaal kapittel (de algemene vergadering van de broeders).
* 1223 De leefregel van de minderbroeders wordt door de paus schriftelijk met een bul bevestigd.
* 1224 Op de berg La Verna ontving Franciscus de stigmata, de wondtekenen van Jezus' kruisiging.
* 1226 Franciscus sterft op 3 oktober in de Transito-kapel, behorend bij de Portiuncula, in het dal bij Assisi (de Basilica di Santa Maria degli Angeli is er later overheen gebouwd).
* 1228 Op 16 juli verklaart paus Gregorius IX Franciscus heilig.

http://www.youtube.com/watch?v=ZlO_97tt7Kc


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------