BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 31 december 2020

Die XXXI. Decembris

Die XXXI. Decembris

Sancti Silvestri Primi

Papae et Confessoris;
qui Magnum Constantinum Imperatorem baptizavit,
et Nicaenam confirmavit Synodum,
ac, multis aliis rebus sanctissime gestis,
quievit in pace.

Natale Hilare et Annum Faustum!!!


De allerbeste wensen voor een gezond 2021!!!


Voor de 'thuisblijvers': Opus - 'Live Is Life' or 'The Real World'

Live uit Kapfenberg - Austria
Het personeel van het rusthuis Notre-Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe in Brussel weigert massaal het genetisch gemanipuleerde corona-vaccin

In de Brusselse woonzorgcentra ligt de vaccinatiebereidheid bij het personeel laag. In het rusthuis Notre-Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe, waar maandag de 101-jarige Lucie het eerste vaccin kreeg toegediend, waren amper personeelsleden gewillig om zich te laten vaccineren. Net zoals in andere Brusselse woonzorgcentra zouden er complottheorieën [vrtNWS verwart 'complottheorieën' met de waarheid!] over het vaccin circuleren onder het personeel.

Het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven stelt dat de lage vaccinatiebereidheid niet enkel bij het rusthuispersoneel heerst: "In het algemeen zijn er minder Brusselaars dan Vlamingen die zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus."

"Voor al het personeel uit de woonzorgcentra hebben we nu informatiesessies opgestart om hen te overtuigen [Het onder druk zetten van bewoners en personeel - op welke wijze dan ook - om deel te nemen aan dit medisch experiment is een 'misdaad tegen de mensheid'!]. Zo hebben we deze week een online workshop gehouden over wat een vaccin precies is en wat het doet [Niemand weet dat!]. In Notre-Dame de Stockel hebben ondertussen al tientallen personeelsleden zich toch laten vaccineren", aldus Neven."Ook werken we samen met andere medische beroepen als artsen zodat zij extra informatie kunnen geven aan gewone burgers [De artsen - die zeer zeker ook onvoldoende kennis over vaccins hebben - als propagandisten, stemmingmakers, influencers...]. Op die manier hopen we de vacciantiebereidheid [!] in heel Brussel te verhogen." [Neen, op deze manier wordt het vertrouwen in gezondheidswerkers en zorgverstrekkers tot NUL gereduceerd! En terecht!]

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Aangezien er géén bewijs is, dat de corona-vaccins virustransmissie zouden voorkomen en aangezien de corona-vaccins een nieuwe vorm van genetische manipulatie zijn met minimaal voordeel (werkzaamheid is niet bewezen), maar met een maximaal risico (bijwerkingen zoals overlijden), is h
et toedienen van een corona-vaccin de facto een medisch experiment!

Een medisch experiment - en zéker het toedienen van een substantie die potentieel dodelijk zou kunnen zijn - valt altijd onder de zogenaamde 'Code van Neurenberg'.


De 'Code van Neurenberg' is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.


Principe 1 van de 'Code van Neurenberg' stelt uitdrukkelijk:

"De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk."

"Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander."

Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van corona-vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren, reisverbod, onderwijsverbod, beroepsverbod etc.) komt neer op een 'misdaad tegen de mensheid' omdat men dan impliciet gedwongen wordt een potentieel levensbedreigende stof in zijn lichaam te laten spuiten, hetgeen daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

BREAKING: WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan waarschuwt: ‘Geen bewijs dat corona-vaccin virusoverdracht voorkomt’De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat er ‘geen bewijs is dat de coronavaccins virustransmissie voorkomen’ en dat mensen ook na het vaccin nog mondmaskers moeten dragen en afstand van elkaar moeten houden. WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan deed de uitspraken maandag tijdens een virtuele persconferentie.

“Op dit moment hebben we geen bewijs dat de vaccins voorkomen dat mensen besmet raken en het virus doorgeven,” zei Swaminathan. Eerder bleek al dat vaccinontwikkelaars Pfizer en Moderna niet hebben onderzocht of hun vaccins virusoverdracht voorkomen. Ze onderzochten alleen of de proefpersonen na het vaccin last kregen van klachten.

De arts zei verder dat er geen bewijs is dat mensen die gevaccineerd zijn geen risico vormen als ze naar een ander land reizen, zoals bijvoorbeeld Australië, waar relatief weinig coronagevallen zijn gemeld.

Bron: Sky News

Hoe werd de zogenaamde 'corona-crisis' kunstmatig gecreëerd?EEN: De valse bewering dat er een nieuw virus is ontdekt en geïsoleerd.


Er is geen echte isolatie uitgevoerd. De zogenaamde genetische sequentiebepaling van het virus was eigenlijk een brouwsel, een samenvoegen van stukjes gegevens die naar RNA-segmenten verwijzen. Er werd aangenomen dat deze segmenten onderdelen van het nieuwe virus waren, maar onderzoekers hadden het virus niet, dus hun veronderstellingen kwamen neer op fraude.


TWEE: Het opzetten van een 'diagnostische' test (PCR-test) voor een virus dat niet geïsoleerd werd.

Het is duidelijk dat zo’n test geen betekenis heeft. Het is gebaseerd op dezelfde soorten absurde aannames die hebben geleid tot de fictieve ontdekking van het virus. Strategisch gezien heeft de test echter miljoenen ‘positieve resultaten’ opgeleverd, die worden opgevat als ‘besmetting door het virus’. Op deze fundering van drijfzand werden de lockdown-maatregelen genomen.


DRIE: De Chinese opsluiting van 50 miljoen burgers, zonder medische reden.

Deze ongekende gebeurtenis vormde het model voor andere regeringen, en voor de CDC en de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu was het “acceptabel” om de wereldbevolking gevangen te zetten en economische verwoesting over de hele planeet aan te richten.


VIER: De absurde computervoorspelling van 500.000 doden in het VK en twee miljoen in de VS, gemaakt door de historisch mislukte modelbouwer Neil Ferguson.

Zijn instituut aan het Imperial College of London wordt gefinancierd door Bill Gates. De voorspellingen van Ferguson werden gebruikt om Trump en Boris Johnson ervan te overtuigen dat noodtoestanden en lockdowns noodzakelijk waren.


VIJF: De gedwongen vroegtijdige dood van miljoenen ouderen over de hele wereld – die ten onrechte “COVID-19-sterfgevallen” werden genoemd.

Deze mensen lijden aan meerdere langdurige gezondheidsproblemen, die nog verergerd zijn door decennia van medische behandeling met giftige medicijnen. Doodsbang door de COVID-diagnose en vervolgens geïsoleerd van familie en vrienden.


Het onderliggende feit dat moet worden begrepen: wat COVID-19 wordt genoemd, is niet één ziekte. Het is een verscheidenheid aan ziekten en effecten - een syndroom - dat het gevolg is van verschillende traditionele oorzaken (zoals bijvoorbeeld de griep), medische blunders (massale intubering), verwaarlozing van patiënten en bewoners van woonzorgcentra (massaal toedienen van morfine) en dit herverpakt onder het label 'COVID-19'.

woensdag 30 december 2020

Viroloog Steven Van Gucht verraadt een stukje van het 'plan'


Lege wegen; de ultieme droom van elke viroloog

Viroloog Van Gucht: "We zijn op kerstdag meer thuisgebleven dan onze buren"

"Tot vlak voor Kerstmis hebben we ons iets vaker verplaatst om te winkelen, maar steeds minder voor vrije tijd en het werk. De daling in mobiliteit lijkt daarmee goed overeen te komen met de daling in het aantal besmettingen", gaat Van Gucht verder.

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Lijkt verdacht véél op de zogenaamde 'klimaatdoelstellingen'!

Nu weet je ook meteen waarom we met die avondklok opgescheept zitten!

'Autoloze nachten'!!!

Een autovrije dag of autoloze dag is oorspronkelijk een door de overheid ingestelde dag waarop het automobilisten verboden werd een voertuig met verbrandingsmotor te gebruiken.

De eerste autoloze zondagen in Nederland waren van zondag 1 oktober tot en met zondag 12 november 1939. Het verbod op autorijden op zon- en feestdagen had te maken met de mobilisatie en het benzinetekort in Duitsland en Frankrijk.

De benzine was in 1946 schaars voorradig en daarom mocht er op zondag alleen auto worden gereden door mensen die voor zakelijke doeleinden op pad waren én toestemming hadden.

Autoloze zondagen in Nederland en België waren van kracht na de Suezcrisis in 1956. In Nederland liep het zondagsrijverbod van 25 november 1956 tot en met 20 januari 1957. Deze maatregel viel in een periode van buitengewone internationale spanning: niet alleen was door de Suezcrisis de olie-aanvoer vanuit het Midden-Oosten verstoord, maar datzelfde jaar vond ook de Hongaarse Opstand plaats, wat de angst voor vijandelijkheden tussen de NAVO en de Sovjet-Unie vergrootte.

Een derde reeks autoloze zondagen volgde ten tijde van de oliecrisis van 1973.

Milieuorganisaties hebben sinds 1973 regelmatig gepleit voor een vrijwillige autovrije zondag, om bewustwording te kweken en aandacht te vragen voor de bezetting van de stad door de auto. Zij noemden deze dag ook wel 'Zonderdag' of 'autoluwe dag'.

In 2020 dus de
'Autoloze nachten'!!!

Mobiliteit wordt de graadmeter voor de verspreiding van het 'virus'.

Daarom ook de hetze tégen buitenlandse reizen en verplaatsingen per vliegtuig, én de verplichting om thuis te werken.


Kortom, het gepeupel moet het wat rustiger aan doen, om de rijken en de internationale jetset er langer van te laten profiteren!

Dus, voortaan moet 'iedereen' dus maar thuis blijven.

Ook geen lockdown-feestjes meer, want dat genereert ongewenste verkeersbewegingen!

En ondertussen gaan we gezellig door met het besmetten van de oudjes in de woonzorgcentra en de vertraagde euthanasie - door middel van intubering - in de 'zieken'-huizen!

Intussen draaien de crematoria op volle toeren. Kwestie om de sporen uit te wissen!

Welkom in concentratiekamp 'België' waar Arbeit frei macht!

It’s the Oil, Stupid!

Het dragen van een mondmasker wordt ingegeven door angst voor de doodTragisch genoeg wendt de gemiddelde mens zich tot de artsen die in de media verschijnen, carrièrepolitici en popsterren voor antwoorden over hoe te reageren op de angst voor de dood. Politici, reguliere media en zogenaamde 'medische experts' zeggen: "Je zult niet sterven indien je een mondmasker draagt. Bedek uw neus en mond om de verspreiding van het virus te stoppen. Blijf veilig thuis. Red levens - draag een masker".


Omdat een virus niet met het blote oog kan worden gezien, is elke persoon die men tegenkomt een potentiële drager, een potentiële bedreiging. Zelfs als iemand zich geen zorgen maakt over zijn eigen gezondheid, kan hij, zonder dat hij het weet, het virus doorgeven aan iemand die wel gezondheidsproblemen heeft. Maskers worden een noodzaak in de poging om zichzelf en de anderen te redden van ziekte en dood. Een ontmaskerd gezicht is een bedreiging voor ziekte geworden en een herinnering aan de dood. Alleen, mondmaskers geven zero bescherming.

Ook is het volkomen onchristelijk om een andere persoon als een bedreiging voor zichzelf te beschouwen. Voordat het Wuhan-virus in de openbaarheid kwam, werd iemand die gewoonlijk een ander als een mogelijke bedreiging voor zijn eigen lichamelijke gezondheid beschouwde terecht als paranoïde bestempeld. Vóór Wuhan werd paranoïde zijn op die manier als abnormaal beschouwd, in strijd met het algemeen belang en in strijd met de gemeenschap die tussen mensen zou moeten bestaan.

Een mens is geroepen zijn naaste lief te hebben en met hem in gemeenschap te zijn. Het masker belemmert de ontwikkeling van een echte gemeenschap die de basis vormt van de menselijke samenleving: het dempt de menselijke stem; het verbergt de menselijke glimlach; het verduistert de diepmenselijke gezichtsuitdrukkingen die een integraal onderdeel zijn van het vormen van menselijke vriendschappen. De mens is van nature sociaal. De spirituele dimensie van de mens - het feit dat hij een rationele ziel heeft - komt het meest nadrukkelijk, diepgaand en waarachtig tot uiting in zijn gezicht. Een man herkent zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn vrienden niet in de eerste plaats aan hun ellebogen of knieën, en zelfs niet aan hun handen. Nee, een mens herkent de mensen van wie hij houdt aan hun gezichten en aan hun stemmen. De mens communiceert ten diepste met zijn gezicht - met woorden, blikken, gezichtsuitdrukkingen. Wanneer gezichten verborgen zijn en stemmen gedempt, wordt de persoon zelf verduisterd. Juist om deze reden dragen inbrekers en criminelen maskers; ze willen niet dat hun identiteit bekend is.

Hoewel men redelijke maatregelen moet nemen om iemands gezondheid te verzekeren, is lichamelijke gezondheid noch de primaire, noch de enige bepalende factor voor iemands daden. Er zijn belangrijkere realiteiten dan lichamelijke gezondheid, vooral geestelijke gezondheid. Een masker dat altijd en overal wordt gedragen, brengt de boodschap over, dat lichamelijke gezondheid het primaire goed is. Er zijn talloze heiligen geweest die, gemotiveerd door bovennatuurlijke naastenliefde, besmettelijke ziekten opliepen en stierven in dienst van degenen die deze ziekten hadden. Zulke personen werden heilig verklaard omdat ze de juiste instelling hadden: lichamelijke gezondheid, hoewel belangrijk, is minder belangrijk dan en moet ondergeschikt worden gemaakt aan geestelijke gezondheid.

Het is daarom niet de lichamelijke dood, die Sint-Augustinus treffend de 'eerste dood' noemt, die de eerste zorg van de mens zou moeten zijn, maar eerder de eeuwige dood van de verdoemden, de 'tweede dood', die de mens te allen prijze moet vermijden.

Het zijn dus alleen maar de hardleerse zondaars zonder berouw die de dood moeten vrezen.

Het feit, dat de collectieve waanzin zo hard toeslaat, zegt heel veel over onze samenleving.


De VRT: van leugenfabriekje tot louche reclamebureau voor de 'Big Pharma' en co.

Zijn er bijwerkingen? En is veiligheid op lange termijn gegarandeerd? Vaccinologe Isabel Leroux-Roels geeft antwoorden

Nu de eerste vaccins toegediend worden, blijven de vragen toestromen in de mailbox van VRT NWS. Hoe kan je een goed vaccin zo snel ontwikkelen? Wat zijn de bijwerkingen? En als we de langetermijneffecten niet kennen, hoe weet je dan dat het veilig is? Wij stelden de vragen aan Isabel Leroux-Roels. Zij is vaccinologe en diensthoofd van het Centrum voor Vaccinologie CEVAC aan de UGent.

Hoe zou Leroux-Roels de langetermijneffecten van een experimenteel vaccin kunnen inschatten?
Heeft zij een glazen bol?Verenigd Koninkrijk keurt Oxfordvaccin goed en dat is goed nieuws voor ons land

Het Britse geneesmiddelenagentschap MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) laat het gebruik toe van het coronavaccin ontwikkeld door de universiteit van Oxford in samenwerking met het farmabedrijf AstraZeneca [Met al die doden tijdens de try-outs!]. Daarmee kan het land in januari beginnen met de brede uitrol van het vaccin.

Ook voor ons land is het vaccin van AstraZeneca goed nieuws [!!!] en van groot belang voor de vaccinatiestrategie. België heeft ingetekend op Europese contracten met AstraZeneca voor 7,5 miljoen dosissen.

In Europa zullen we wel iets meer geduld moeten uitoefenen [!!!]. Het dossier van Oxford/AstraZeneca is ingediend bij het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA op basis van de rolling review-procedure. Met andere woorden: Europa moet ook het licht op groen zetten. Het Oxfordvaccin kan wel "volgens een versnelde procedure" worden behandeld, omdat het deel uitmaakt van een doorlopende evaluatie (rolling review) waarbij het EMA de data en studies al onder de loep nam. [Met andere woorden: het vaccin wordt niet 'goedgekeurd', maar krijgt slechts een voorlopige vergunning! De 'bijwerkingen' (o.a. overlijden) zijn voor rekening van de 'patiënt'.]

Het Oxford-vaccin moet - net als het Pfizervaccin - twee keer toegediend worden. Als grote voordelen heeft deze entstof dat het goedkoop [!!!] is én bewaard kan worden in de koelkast [!!!]. [Wanneer het goedkoop klinkt, dan is het ook cheap. Een soort van tweederangs-vaccin!!! Typisch Brits weer om onder het motto van 'survival of the fittest' het Britse gepeupel en de rest mee te 'vaccineren'!]


CHECK: Nee, overlijdens en gezichtsverlamming komen niet vaker voor na een injectie met het Pfizer-vaccin

Verlammingsverschijnselen, hartaanvallen en zelfs patiënten die overlijden: als je sommige posts op de sociale media leest, laat je je maar beter niet inenten tegen het coronavirus. Maar wat klopt er van die verhalen, en wat niet? [Wat denk je nu dat de VRT hierop gaat antwoorden?]


Erika Vlieghe voert druk op om reizende landgenoten te testen: "Gevoel alsof we maart weer gaan beleven"

"We hebben het gevoel alsof we februari-maart opnieuw gaan beleven", zegt een bezorgde infectioloog Erika Vlieghe in "De ochtend" op Radio 1. Ze doelt daarmee op de vele reizigers die in het voorjaar ervoor gezorgd hebben dat COVID-19 zich in ons land makkelijk heeft kunnen verspreiden [Men blijft dus liegen! Covid-19 was al maanden in het land en niemand had wat gemerkt!]. Ook in deze kerstvakantie trekken heel wat mensen op reis. Vlieghe voert de druk op de regering op om van een verplichte test voor terugkerende Belgen werk te maken [De 'besmettingen-carrousel' moet natuurlijk draaiende gehouden worden.].

Experts pleiten voor een test en quarantaine voor landgenoten die terugkeren vanop reis. Ze vinden het huidige Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) of het verplichte reizigersformulier onvoldoende. "Dat systeem is op poten gezet in de zomer op een moment dat er veel minder virale circulatie was. (...) Het is een kwetsbaar systeem voor fout gebruik, misbruik tot geen gebruik. Dat kunnen we ons in deze fase van de epidemie niet meer permitteren", zegt Vlieghe.

Voorlopig moeten Belgen die terugkeren uit het buitenland geen negatieve test kunnen voorleggen. Daar is geen wettelijk kader voor [Er is trouwens voor géén enkele van de corona-maatregelen een wettelijk kader!], en is moeilijk te organiseren op korte termijn. Maar aanstaande zondag is het al de laatste dag van de kerstvakantie. Mensen gaan opnieuw werken en ook de scholen starten. Loont het nog de moeite dat de verplichte test er later komt?

"Ja, dan loont het nog. Ik steek mijn frustratie niet onder stoelen of banken: we hebben dat als experten in vroegere adviezen aangekaart. Er is wel ontmoedigende communicatie van de regering geweest, maar desondanks zijn er toch veel Belgen vertrokken naar het buitenland [Wat heeft men toch tégen Belgen die naar het buitenland gaan? Is men misschien bang dat de mensen persoonlijk kunnen vaststellen, dat ook daar de lijken niet naast de weg liggen?]. En dat stopt niet meteen. De komende weken gaan er nog altijd mensen reizen. De sneeuw en de zon blijven sowieso lonken."

Vanaf het weekend gaat de federale politie extra coronacontroles doen bij reizigers die terugkeren uit het buitenland [En maar dreigen, dreigen en dreigen.]. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gisteren laten weten. Die controles zullen gebeuren op luchthavens, in stations en op snelwegen. Wie langer dan 48 uur in het buitenland was, moet bij terugkeer een reizigersformulier hebben ingevuld. Daarop staat waar u naartoe geweest bent en met wie u contact hebt gehad [Dit is een flagrante schending van de privacy! Men legt hiermee trouwens een schuldbekentenis af! Onderteken nooit een schuldbekentenis waarbij de privacy omwille van een prul dusdanig geschonden wordt!]. Geval per geval wordt bekeken wie een grote of lage kans had op besmetting, en of er al dan niet een coronatest en/of quarantaine vereist is [De dames en heren daar in Brussel kunnen dat zomaar vanachter hun bureau bepalen! Waanzin! Het is aan een medisch arts om vast te stellen of iemand ziek is of niet, niet aan een ingehuurde 'ambtenaar' die géén kennis van zaken heeft!].

Bron: vrtNWS

dinsdag 29 december 2020

De Belgische corona-maatregelen samengevat in één foto:

De ongrondwettelijke woonstbetredingen door de politie
zijn hét gevaar numero uno voor de volksgezondheid

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is de politiechef op non-actief gezet na een kerstfeest in het commissariaat. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Op sociale media waren foto's te zien waarop agenten in uniform tijdens een kerstfeestje zonder mondmasker aan het gourmetten zijn, zonder anderhalve meter afstand te houden [De zogenaamde '
anderhalve meter' is hier niet aan de orde! Tijdens het eten hoef je ook geen mondmasker te dragen zoals de VRT kennelijk niet schijnt te weten. Dit is een lockdown-feestje! Dat betekent 750 EUR boete voor elke deelnemer en 4.000 EUR voor de organisator!].

Er werd daarom een intern onderzoek gestart naar wie er precies aan de tafel zat, en wat er exact aan de hand was. Op basis van dat onderzoek is nu beslist om de chef van de politie-afdeling in Molenbeek op non-actief te zetten. De politiechef was de avond van het kerstetentje van dienst.

De politiezone zelf wenst voorlopig niet te reageren. "Het intern onderzoek loopt nog," klinkt het daar. "Zolang het onderzoek loopt, geven wij geen informatie."

Bron: vrtNWS

Het zou een teken van 'goed bestuur' zijn wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken kordaat zou reageren en het zou afbollen! Maar goed, de burger bedreigen, is natuurlijk een stuk makkelijker!

Annelies Verlinden - de minister die zo graag met drones in uw tuin komt kijken -
en die u 's nachts in uw woning opsluit, is het kotsbeu!


Duitse longarts: “Grootste fout tijdens eerste golf was massale intubatie”

De grootste fout die de medische wereld tijdens de eerste golf van de coronapandemie heeft begaan, was het massaal intuberen van patiënten met Covid-19. Dat heeft de Duitse longarts Thomas Voshaar gezegd in een gesprek met Focus.

Meer dan 5.000 patiënten Covid-19 hebben momenteel intensieve medische zorgen nodig in Duitsland, en meer dan de helft daarvan wordt kunstmatig beademd. Maar volgens Voshaar, hoofdarts van de longkliniek van het Bethanien-ziekenhuis nabij Duisburg en voorzitter van de vereniging van Duitse longartsen, is dat gevaarlijk voor patiënt én gezondheidszorg. “Kunstmatige beademing is een belangrijke, levensreddende maatregel voor ernstig zieken, maar voor veel Covid 19-patiënten is dat onnodig en zelfs contraproductief. Erger nog: intubatie verhoogt de mortaliteit in extreme mate. 50 procent van hen sterft. Dat is een duidelijk teken dat we een andere weg moeten inslaan”, aldus Voshaar. [Zou het na 10 maanden intuberen niet eens tijd worden om met die waanzin te stoppen? Stop met het doodmartelen van de zogenaamde corona-patiënten! Het is crimineel!]

Volgens de dokter is het al tien jaar “alom geweten” dat invasieve beademing risico’s met zich meebrengt. Bij intubatie pompt een apparaat onder druk lucht in de longen via een slang die door de luchtpijp wordt gestoken, meestal met een verhoogde zuurstofconcentratie. Maar na drie dagen neemt de kans op complicaties volgens Voshaar sterk toe. “Het longweefsel, dat door de ziekte al ontstoken is, kan dan snel extra worden beschadigd door de druk- en schuifkrachten, en door hoge zuurstofconcentraties.” Geïntubeerde patiënten moeten trouwens ook in een kunstmatige coma worden gebracht. “Maar met name voor ouderen is langdurig verdoven erg gevaarlijk”, zegt Voshaar. Bovendien zorgt dat ook voor langere ziekenhuisverblijven en dus meer druk op de gezondheidszorg. Voshaar roept zijn collega’s dan ook op “alleen over te gaan tot intubatie als het absoluut noodzakelijk is”. [Het gerecht moet optreden en einde maken aan deze Nazi-methoden!]

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201224_96693948

maandag 28 december 2020

Het corona-vaccin = het nieuwe 'gouden kalf'

Het Gouden-Kalf-Syndroom: vandaag de max, morgen vergeten

Verblind door een naïef vertrouwen in een vaccin dat ons nu wordt opgedrongen, accepteren we dat ons letterlijk de mond wordt gesnoerd, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, dat de media gecensureerd wordt en nog veel meer. De avondklok - zinloos symbool van onderdrukking - is al geen taboe meer, maar wekt toch buitengewoon kwalijke associaties op. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we uiteindelijk om méér dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren! Wat zijn wij toch slappe sukkels!

Wat nu wordt uitgerold, is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA-techniek tot een veilig en effectief vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie is nu buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren.

Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.

Pierre Van Damme is een levensgevaarlijke charlatan


Kan het vaccineren tegen het coronavirus een stuk sneller dan gepland in ons land? Het is iets waar de taskforce vaccinatie naar kijkt, zo zegt vaccinoloog Pierre Van Damme in "Het Journaal". Concreet wordt gedacht aan een piste waarbij iedereen één spuitje krijgt in plaats van twee. De tweede prik zou dan pas (veel) later kunnen komen [Dit klopt natuurlijk niet! Het is werkelijk ongelofelijk, dat iemand die als 'wetenschapper' wil doorgaan zich niet aan de wetenschappelijke procedures wil houden. Dat maakt Pierre Van Damme tot een levensgevaarlijke charlatan! Eerlijker zou zijn om te zeggen, dat een niet-werkend vaccin sowieso niet werkt. Of je er nu één of twee dosissen van krijgt toegediend, het maakt geen verschil uit, want het werkt toch niet. Echter, omdat het corona-vaccin de productie van antilichamen stimuleert, kan via ADE (Antibody-dependent enhancement) en andere mechanismen, de ziekte waartegen het vaccin is ontworpen, verergeren. Nadat men dus door middel van vaccinatie met een afgezwakte variant van het corona-virus is geïnfecteerd, kunnen bij een herinfectie met 'wild-virus' via ADE de symptomen veel erger zijn dan bij een gewone infectie met 'wild-virus'. Zo een herinfectie na vaccinatie zou potentieel dodelijk kunnen zijn.].

Zo'n aanpak heeft verschillende voordelen, zegt Van Damme: "Je kan er sneller de groepsimmuniteit mee doen aangroeien [Dit is een flagrante leugen!]. Een tweede voordeel is dat je iedereen die op de wachtlijst staat, ook de jongeren, iets zou kunnen aanbieden, bijvoorbeeld al voor de zomer" [Jongeren hebben het vaccin niet nodig.].  Het zou in de praktijk betekenen dat eigenlijk de hele bevolking voor de zomer kan worden gevaccineerd in ons land [Dit zal sowieso nooit lukken.].

Volgens zo'n schema zal je dus sneller minder mensen overhouden die vatbaar zijn voor het virus en bij wie het zou kunnen muteren [Het virus muteert altijd en het is goed dat het muteert omdat het dan steeds zwakker wordt.], wat van groot belang kan zijn. Van Damme verwijst naar het Verenigd Koninkrijk, waar een meer besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken [Nonsens!]. Hoe minder risico op mutaties, hoe beter [Vals!].

De tweede dosis blijft evenwel noodzakelijk voor de meeste vaccins, maar Van Damme zou de periode tussen beide willen verlengen van enkele weken naar bijvoorbeeld zes maanden [Waanzin!]. "Dan heb je er intussen voor gezorgd dat je heel breed kunt gaan vaccineren" [Totaal nutteloos!].

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Van Damme is gewoon bang voor de bijwerkingen na de tweede vaccinatie. Hij hoopt natuurlijk zoveel mogelijk mensen te besmetten voordat mensen gaan weigeren!

Het uitstellen van de tweede Pfizer-prik om zo vaccins over te houden om meer mensen alvast de eerste inenting te geven, is een risicovolle stap. Volgens de huidige voorschriften moet de tweede prik na drie weken worden gegeven om optimaal te werken.

De eerste prik geeft volgens de fabrikanten al wel enige bescherming, maar niet bekend is hoe lang die precies zou aanhouden. Het kan zijn, dat de werking verdwijnt voordat de tweede prik komt en dan zijn mensen weer helemaal níet beschermd. Dan is het zogenoemde "immunologische geheugen" de eerste prik eigenlijk "vergeten".

De tweede prik moet ook op tijd worden toegediend om het nagestreefde 'booster-effect' te bereiken, waardoor de bescherming zo goed mogelijk is. Van Damme neemt foutief aan, dat wanneer iedereen de eerste prik heeft gehad, iedereen al een beetje is beschermd, maar dat zou je met wiskundige modellen eerst moeten onderzoeken waarbij je al zou moeten weten hoe lang die eerste inenting werkt. Helaas weten we dat niet. Maar de tweede prik uitstellen is ronduit waanzin!

De makers van het vaccin hebben benadrukt dat de tweede dosis nodig is om een goede dekking te houden, maar Van Damme weet het weer beter.

Bij één prik ligt de beschermingsgraad rond de 40 procent.

De meeste coronavaccins, waaronder die van Pfizer en Moderna, werken volgens de fabrikanten pas optimaal bij twee inentingen. Zo is de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin vastgesteld op 40 tot 52 procent na de eerste prik en op 95 procent na een tweede vaccinatie.

Een werkzaamheid van 50 procent betekent, dat na een eerste vaccinatie 1 persoon op 100 besmet zal worden. In de groep van de niet-gevaccineerden zullen 2 personen op 100 besmet worden. Dit toont aan, dat - indien het vaccin al zou werken - één vaccinatie een totaal zinloze exercitie is!

Het 'heilige' corona-vaccin, een sprong in het niets, die ons niet zal redden

Aanwijzingen voor een koudeketenbreuk bij PfizerDe dag van vandaag zal 'de geschiedenis ingaan' als V-Day, Vaccinatie-dag: de dag waarop het offensief tégen Covid-19 in heel Europa werd ingezet. Aangekondigd in nadrukkelijke en retorische termen door een kolossale media-propaganda-operatie, is het corona-tegengif 'licht en hoop' geworden. Maar geen van de fase III-onderzoeken werd opgezet om de effectiviteit van het vaccin aan te tonen, noch is er enig bewijs, dat het vaccin de ernstige gevolgen van het corona-virus zal verminderen, zoals ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care of dat het vaccin voor een reductie van het aantal sterfgevallen zal zorgen. Waarschijnlijk niets van dit alles, eerder het tegendeel! We hebben (voorlopig) onvoldoende elementen om de voordelen of de nadelen van het corona-vaccin goed te beoordelen, maar helemaal veilig is het zéér zéker niet!

Bizar toch, dat het Belgische regime eerst 10 maanden lang de tactiek van de verschroeide aarde toepast om te voorkomen, dat er toch maar iemand besmet zou worden met het corona-virus om vervolgens zowat de hele bevolking het virus te gaan inspuiten!

Omdat het corona-vaccin de productie van antilichamen stimuleert, kan via ADE (Antibody-dependent enhancement) en andere mechanismen, de ziekte waartegen het vaccin is ontworpen, verergeren. Nadat men dus door middel van vaccinatie met een afgezwakte variant van het corona-virus is geïnfecteerd, kunnen bij een herinfectie met 'wild-virus' via ADE de symptomen veel erger zijn dan bij een gewone infectie met 'wild-virus'. Zo een herinfectie na vaccinatie zou potentieel dodelijk kunnen zijn.

Kerstmis Montréal 2020: vrachtwagen met lichtreclame over het corona-bedrog

zaterdag 26 december 2020

GLORIA IN EXCELSIS DEO
Dit kerstlied waarvan de oorspronkelijke Franse versie - Les Anges dans nos campagnes - dateert uit de 18e eeuw, herinnert aan de verschijning van de Engel van de Heer, vergezeld van een hemelse legerschare, aan de herders die hun kudden niet ver van Bethlehem hoedden ten tijde van de geboorte van Jezus Christus. Het verhaal werd gerapporteerd in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 8 tot 14:

Luc. 2:8  Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde bewaakten.
Luc. 2:9  Eensklaps stond er voor hen een Engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan.
Luk 2:10  Maar de engel sprak tot hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd.
Luc. 2:11  Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer!
Luc. 2:12  Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in doeken is gewikkeld, en in een kribbe ligt.
Luc. 2:13  En plotseling was de Engel door een hemelse legerschare omringd; ze loofden God, en zeiden:
Luc. 2:14  Glorie aan God in den hogen, En vrede op aarde Onder de mensen van goede wil!
Les anges dans nos campagnes

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.


Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.


Ils annoncent la naissance
Du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.


Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.


Bergers, loin de vos retraites
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs.


Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.
Hoort hoe in de stille dalen

Hoort hoe in de stille dalen
´t Eng´lenkoor met vreugde zingt
Hoort hoe berg en bos herhalen
´t Lied dat door de hemel klinkt

Gloria, in Excelsis Deo,
Gloria, in Excelsis Deo.


God´lijk kindje pas geboren
In de stal van Bethlehem
Wil ook onze zang aanhoren
Luister ook naar onze stem

Gloria, in Excelsis Deo,
Gloria, in Excelsis Deo.


Zoals d´Eng´len eertijds deden
Toen Gij door hen werd begroet
Zo ook willen wij nu heden
Zingen met een blij gemoed

Gloria, in Excelsis Deo,
Gloria, in Excelsis Deo.

vrijdag 25 december 2020

Kerstmis 2020

“Als jongen was ik ongeduldig opdat Kerstmis zou komen en nu begrijp ik waarom. Ik ben nu in feite zelfs nog ongeduldiger dan toen. Ik zou willen dat dit ongeduld - voor iedereen - snel zal veranderen in een brandend verlangen! De viering van Kerstmis geeft ons de genade om ons weer bewust te worden van een volkomen buitengewoon, onherhaalbaar feit: God werd mens! God werd geboren in menselijk vlees. Hij nam de menselijke natuur aan en werd als kind geboren. Hij heeft niets verloren, maar de mens heeft alles gewonnen.

De bestemming van de gehele mensheid wordt alleen bepaald door de verwijzing naar dat ene feit. De mens vindt zijn weg niet, de betekenis van zijn bestaan wordt hem niet duidelijk, zijn einde is onbegrijpbaar zonder het Mysterie van de Godmens, zonder Jezus de Christus te ontmoeten.

De houding van elke Christen, en van iedereen die op dit moment hoort van het Mysterie van de geboorte van de geïncarneerde Zoon van God, geboren in Bethlehem uit de Maagd Maria, zou die moeten zijn van de herders die ontwaken en getroffen worden door de hemelse boodschap van de engelen die de gebeurtenis aankondigt.

"Toen de engelen weer naar de hemel waren gevaren, spraken de herders tot elkander: Laten we naar Bethlehem gaan, om te zien wat er gebeurd is, en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." (Lc 2, 15)

Laten we meedoen, laten we de consequenties trekken, laten we het aan de anderen bekendmaken, laten we zeggen dat het een vreugde is om het object te zijn van Gods Liefde, van Zijn Goedheid en Welwillendheid, om een ​​Redder te hebben: Christus de Heer!

Maar, om het hart voor die gebeurtenis te openen, is het nodig om te zwijgen en te luisteren naar wat van boven komt, om onszelf te bevrijden van de slavernij van de uiterlijke schijn... We moeten af van wat uiterlijk opvalt, naar wat de ziel diep raakt, met als doel om ons de geest van reflectie toe te eigenen. We moeten onszelf bevrijden van het web van eigenbelang, dat ons verstikt, onderdrukt en bang maakt, waardoor we ons alleen maar bezighouden met een loze, aardse 'redding'.

De Blijde Boodschap van Verlossing van de geboorte van de Zoon van God, die uit dat éne feit uit de Kerstnacht voortkomt, wordt aan iedereen aangeboden. Aan het individu en aan de samenleving als geheel, in het bijzonder aan alle gezinnen. Wat een geschenk zou het zijn wanneer de hele samenleving, verstikt door zoveel aardse beslommeringen en zorgen, zich zou openstellen voor de Blijde Boodschap van Kerstmis!"

Beste vrienden dichtbij en ver weg, eindelijk is de Heilige Kerstmis van het jaar 2020 aangebroken.

Ik wens u een Zalige Kerstmis toe!donderdag 24 december 2020

"Menselijke wetten binden het geweten alleen maar wanneer ze rechtvaardig zijn"De wet, zoals Sint-Thomas van Aquino ze definieert en zoals de Traditie consequent volhoudt, is 'een verordening van de rede voor het algemeen welzijn, opgesteld door hem die voor de gemeenschap zorgt en die wordt afgekondigd'. Als een dictaat van de rede: 'Het juiste doel van de wet is haar onderdanen naar de juiste deugd te leiden en aangezien deugd datgene is wat de bezitter ervan goed maakt, volgt daaruit dat het juiste effect van de wet is, dat degenen aan wie ze is gegeven, goed worden gemaakt”. Menselijke wetten binden het geweten daarom alleen maar wanneer ze rechtvaardig zijn. Het is zondig om rechtvaardige wetten niet te gehoorzamen. De vraag is daarom om na te gaan of de vele en wisselende coronavirus-gerelateerde verordeningen, voorschriften en besluiten die politici in het hele land de afgelopen tien maanden hebben uitgevaardigd, rechtvaardige 'wetten' zijn. Aangezien er in het Koninkrijk België zelfs
géén - door het parlement uitgevaardigde - corona-wet is, worden we door de omstandigheden verplicht om het begrip 'wet' erg breed te interpreteren. We moeten goed voor ogen houden, dat het aan de wetgevende macht is om wetten te maken en niet aan de uitvoerende macht en zeker niet aan ambtenaren zoals gouverneurs etc.

Wetten zijn rechtvaardig wanneer ze worden opgelegd omwille van het algemeen belang en wanneer de wet niet "de macht van de wetgever te boven gaat". Bovendien mag de wet om rechtvaardig te zijn geen onevenredige lasten opleggen aan de burgers die door de wet gebonden worden. Een wet kan op vier manieren onrechtvaardig zijn: (1) Ten eerste is een wet onrechtvaardig als ze in strijd is met het menselijk welzijn, "zoals wanneer een autoriteit zijn onderdanen belastende wetten oplegt die bevorderlijk zijn, niet voor het algemeen welzijn, maar veeleer de bekrompenheid of ijdelheid van de autoriteit strelen" (cfr. willekeur!). (2) Ten tweede is een wet ook onrechtvaardig wanneer degene die de wet maakt "de macht die hem is toevertrouwd te boven gaat" (cfr. machtsmisbruik!). (3) Ten derde is een wet onrechtvaardig wanneer de lasten die door de wet worden opgelegd zwaarder wegen op bepaalde mensen of groepen binnen de gemeenschap, ook al wordt in theorie het algemeen welzijn gezocht (cfr. discriminatie!). (4) Ten slotte en het allerbelangrijkste: een wet is onrechtvaardig als ze in strijd is met het Goddelijke Goed of de Goddelijke Wet.

De vereiste bijvoorbeeld om een ​​mondmasker te dragen, is meestal een mandaat dat wordt gegeven bij uitvoerend bevel. Dergelijke mandaten gaan verder dan de reguliere macht en autoriteit die aan de uitvoerende macht van de regering wordt verleend. De uitvoerde macht lijkt zich de plaats van de wetgevende macht - die tot doel heeft de wetten te maken - te hebben toegeëigend.

Het valt zéér te betwijfelen of de Belgische of Vlaamse regering of één of andere burgemeester de bevoegdheid heeft om bijzondere kledingstukken - zoals mondmaskers - verplicht te stellen en om degenen die zich hier niet aan willen houden te straffen. Er is een parallel die kan worden getrokken naar een andere tijd in de geschiedenis waarin burgers werd opgedragen om bijzondere kledingstukken te dragen: de jodenster. Als de wetgevers hun gezag te boven gaan bij het maken van verordeningen of besluiten die mondmaskers verplicht stellen, dan zijn deze 'wetten' onrechtvaardig.

Mandaten voor het dragen van mondmaskers vormen een onevenredige last voor veel groepen in de samenleving. Er worden veel anekdotes verteld over zuigelingen en kleine kinderen die bang zijn voor de gemaskerde volwassenen die ze zien. De tijd zal leren wat de psychologische impact is op deze jonge leden van onze samenleving. Kinderen en tieners worden vaak ook verplicht om op school mondmaskers te dragen, ook al kunnen de maskers het ademen bemoeilijken. Bovendien worden de stemmen van docenten en leerlingen gedempt, wat het leerproces belemmert. Veel volwassenen hebben verschillende gezondheidsproblemen die worden verergerd door het dragen van mondmaskers. Degenen die op ethische of religieuze gronden bezwaar hebben tegen het dragen van maskers, worden gedwongen hieraan te voldoen, anders mogen ze niet deelnemen aan het leven in zowel de publieke als de private sector. De mandaten voor het dragen van maskers leggen een onevenredige last op Katholieken die worden belemmerd in de vrije uitoefening van hun Geloof. Het is in strijd met de aard van het Heilig Misoffer - als de openbare eredienst van de Kerk - om de geestelijkheid, de bedienaren of zelfs de gelovigen te verplichten om mondmaskers te dragen. De realiteit is, dat volgens de Belgische grondwet, de regering de vrije uitoefening van iemands religie niet kan verbieden - inclusief wat wel of niet gedragen mag worden bij de openbare eredienst.

Om al deze redenen kunnen Katholieken alle onrechtvaardige verordeningen, voorschriften en besluiten van nationale en lokale overheden met een goed geweten naast zich neerleggen en mogen Katholieken er ongehoorzaam aan zijn.

Prominente Franse infectioloog van het Pitié-Salpêtrière in Parijs zegt over het coronavaccin van Pfizer: "Ik heb nog nooit zo’n groot aantal bijwerkingen gezien"

De prominente Franse infectioloog Eric Caumes is zich een hoedje geschrokken van het aantal bijwerkingen dat het coronavaccin van Pfizer veroorzaakt. Het hoofd van de afdeling epidemiologie van het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs zei
in Le Parisien over het Pfizer-vaccin het volgende: “Ik heb nog nooit zo’n groot aantal bijwerkingen gezien”.

Toen Caumes zich verdiepte in de gegevens die openbaar zijn gemaakt door farmareus Pfizer, begon hij zich zorgen te maken. “Er is mogelijk een probleem met het Pfizer-vaccin,” aldus professor Caumes. “Het percentage dat bijwerkingen kreeg, is uitzonderlijk hoog. Er treden meer bijwerkingen op bij jonge mensen dan bij ouderen, en na de tweede dosis zelfs meer dan na de eerste.” [Het is waarschijnlijk niet toevallig dat jongeren méér bijwerkingen hebben dan ouderen, omdat jongeren met het vaccin waarschijnlijk extra geviseerd worden, want bevolkingsreductie is het uiteindelijke doel.]

In de rapporten die Pfizer openbaarde, worden veel bijwerkingen gemeld. “15,8 procent van de mensen tussen 18-55 jaar kreeg binnen zeven dagen na de tweede injectie koorts. En 45 procent van hen moest medicijnen slikken tegen de koorts of pijn. 55 procent van de mensen kreeg last van hoofdpijn, 62 procent van vermoeidheid,” zei de infectioloog tegenover Le Parisien.

Er is niet alleen een gebrek aan informatie, maar deze injecties op basis van genetisch materiaal (messenger RNA) zijn tot dan toe nooit de commercialiseringsfase gepasseerd. Misschien zijn ze revolutionair, maar ik wil bewijs van hun betrouwbaarheid, anders komt het erop neer dat fabrikanten blind vertrouwen krijgen. Vandaag haast de wereld zich. Resultaat: we zitten in een commerciële drift.

Volgens de professor is het cruciaal dat we niet het eerste de beste coronavaccin nemen dat op de markt komt en op de koop toenemen dat het onbetrouwbaar is.

Caumes adviseert jonge mensen en mensen zonder onderliggende aandoeningen te wachten met vaccineren. Zelf gaat hij het vaccin van Pfizer/BioNTech niet nemen. Volgens hem zijn de bijwerkingen te ernstig.

Bron: Le Parisien

Link:

https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccin-anti-covid-de-pfizer-je-n-ai-jamais-vu-tant-d-effets-indesirables-s-inquiete-eric-caumes-09-12-2020-8413376.php

Minister Frank Vandenbroucke verduidelijkt: "Kinderen tellen (binnenshuis) ook mee als knuffelcontact" = dergelijke uitspraken zijn emotionele mishandeling!

De impact van de psychologische terreur van het Belgische regime op de volksgezondheid is moorddadig!


Zoals alle daders van psychologische terreur heeft ook Frank Vandenbroucke narcistische of psychopathische karaktertrekken

Pesten, intimidatie en psychische terreur hebben vergelijkbare gevolgen voor de gezondheid als een verkrachting. Het is verbazingwekkend hoe snel een slachtoffer van intimidatie aftakelt. Reeds na enkele dagen krijgen slachtoffers allerlei spanningsklachten, zoals: maag- en darmklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, bovenmatige transpiratie, vermoeidheid, nervositeit, migraine, lage rugpijn, gespannenheid en dergelijke. Men gaat ijsberen, krijgt huilbuien, kan zich niet meer concentreren, maakt fouten, kan plotseling geen woord meer uitbrengen, enz.

In een later stadium kan men te maken krijgen met astma, suikerziekte, schildklierproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid, huidziektes of maagzweren. Ook moeilijk in slaap komen is een veel voorkomend fenomeen. Volgens verschillende onderzoeken heeft slaaptekort negatieve gevolgen voor je prestaties, je concentratie en je langetermijngeheugen. Ook zou het aanleiding geven tot drugs- en alcoholgebruik. Bovendien kan slaaptekort leiden tot uitputting, frustraties, angsten, woede, impulsief gedrag, gewichtstoename, risicogedrag, hoge bloeddruk, een verzwakt immuunsysteem, stress en andere mentale aandoeningen.

Slachtoffers verwaarlozen hun sociale contacten, sluiten zich op in hun eigen huis, kunnen niet goed meer uit hun woorden komen... Als de intimidatie voortduurt of erger wordt, kan een hartinfarct, hersenbloeding of diepe depressie en elke andere vervelende ziekte het gevolg zijn. Het slachtoffer krijgt een somber humeur, verliest zijn gevoel van eigenwaarde, krijgt een buitensporig of misplaatst schuldgevoel, raakt uitgeput, verliest ieder plezier in het werk en zijn vrije tijd en heeft geen belangstelling meer voor alles wat hem vroeger wel interesseerde.

Hierdoor komen slachtoffers in een vicieuze cirkel terecht. Doordat ze zich min of meer vreemd gedragen, vindt de omgeving het begrijpelijk dat ze geïntimideerd worden. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat pesten ook de levensverwachting negatief beïnvloedt. Voor pest-slachtoffers is het risico om te overlijden door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of kanker circa 50 % hoger dan normaal. Sommige slachtoffers lopen zelfs rond met gedachten over zelfdoding, en anderen gaan daartoe over.

De corona-maatregelen zijn een misdaad tegen de mensheid!

Anti-Lockdown-lied van Eric Clapton: ‘Stand and Deliver

Het smerige gezicht van de Belgische, corona-politiestaat
Op beelden die het gezin uit Waterloo zelf verspreidde op sociale media, is te zien hoe de politie mensen in bedwang houdt. Ook de moeder van het gezin ligt met bebloed gezicht op de grond. Volgens de huisarts van het gezin liep de vrouw een neusbreuk op. Op de beelden is niet te zien hoe de moeder op de grond is beland. De vader verklaarde eerder al aan de RTBF dat de agenten agressief werden omdat de interventie door de familie gefilmd werd en ontkende ook dat er slagen aan de politie waren uitgedeeld.


Agenten van de Waals-Brabantse zones Mazerine en Waterloo werden vrijdagavond opgeroepen naar een woning op de rand van de gemeentes Ohain en Waterloo. Daar stootten ze op een feest met een tiental aanwezigen. In het kader van de heterdaadprocedure hadden de agenten toestemming van het parket om de woonst te betreden.

Nogmaals, de politie heeft omwille van een prul niets te zoeken in onze woningen!

Dit zijn gewone mensen die onder stress reageren zoals ze reageren op een externe dreiging!

De politiestaat pleegt huisvredebreuk en schendt de mensenrechten!

Voor de corona-crisis waren dergelijke beelden ondenkbaar in België.

De regering veegt haar voeten aan onze grondrechten en aan de grondwet...

Maar een lockdown-'feestje'? Dan is de tent te klein!

De regering Wilmès-De Croo heeft een hel gemaakt van dit land!

Zij dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid! Oprotten!


woensdag 23 december 2020

Sterke man De Croo (Open VLD) en zijn handlangster Verlinden (CD&V) bereiden de tweede fase van de corona-dictatuur al voor: "Operatie IJzeren Vuist"

Met grof geweld zal elk verzet in de kiem worden gesmoord!

Ik begrijp niet, dat deze lui geen schaamte kennen!

BREAKING: FDA publiceert schrikbarende lijst met mogelijke ziekten en lichamelijke reacties die kunnen optreden na corona-spuitIn een document van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) staat op pagina 16 een afschrikwekkend lijstje van mogelijke ernstige ziekten en nadelige lichamelijke reacties die kunnen optreden na injectie met Covid-19 vaccins. Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en geboorten, en tal van andere (auto-immuun)ziektes genoemd.

Bron: FDA

Link:

https://www.fda.gov/media/143557/downloadDe EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het Pfizer-vaccin ook goedgekeurd, wat betekent dat we in Europa kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. De EMA houdt toezicht op de veiligheid en effectiviteit van medicijnen, en goedkeuring van de instantie is dus onmisbaar voor het vaccinatieproces. De Europese Commissie heeft het advies van EMA overgenomen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat namens Nederland betrokken was bij de beoordeling zegt: "Naar verwachting 8 procent van alle gevaccineerden krijgt koorts. Veel meer mensen zullen na hun inenting last krijgen van hoofdpijn (39 procent), vermoeidheid (37 procent) en spierpijn (25 procent)."


“Voorwaardelijke marktvergunning”

De Europese Commissie heeft maandagavond de “voorwaardelijke marktvergunning” voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Het is het eerste vaccin tegen COVID-19 dat in de Europese Unie zal ingezet worden.

Iedereen is dus een proefpersoon en zal géén recht hebben op schadevergoeding!


Naar de Code van Neurenberg:

Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van Covid-vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren) komt neer op een 'misdaad tegen de mensheid' omdat men dan impliciet gedwongen wordt een potentieel levensbedreigende stof in zijn lichaam te laten spuiten, hetgeen daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.


dinsdag 22 december 2020

Occult ritueel: corona-vaccinaties starten maandag om 11 uur

De eerste corona-vaccins zullen tegelijkertijd in drie woonzorgcentra toegediend worden op maandag, 28 december om 11 uur. Er is één woonzorgcentrum per gewest geselecteerd, meldt het corona-secretariaat.

Jos Hermans (96) is de eerste Vlaming die maandag om 11 u. het corona-vaccin van Pfizer-BioNtech toegediend zal krijgen. Dat zal in zijn woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands gebeuren.

De gelukkige in Wallonië is Josepha Delamotte uit het woonzorgcentrum La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen die maandag om 11 u. het coronavaccin van Pfizer-BioNtech toegediend zal krijgen. Dat meldt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) op Twitter.

Voor Brussel is het Woonzorgcentrum Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe uitgekozen. Daar zal de eerste vaccinatie gebeuren in aanwezigheid van de Brusselse minister van volksgezondheid, Alain Maron (Ecolo), maandag om 11 u.

Bron: vrtNWS

maandag 21 december 2020

Covid-20

De zogenaamde 'virusmutatie' in het Verenigd Koninkrijk is niets anders dan gerecycleerd alarmisme, zonder enige grondslag om de annulering van Kerstmis te rechtvaardigen en ons allemaal in nog meer ellende te storten. Het is onwetenschappelijk, niet te rechtvaardigen en onvergeeflijk.

De wereld (zo wordt ons verteld) is in de greep van een dodelijke virus. De gezondheidsdiensten (zo wordt ons verteld) staan ​​op instorten. En net als je denkt dat het niet erger kan worden, komt het gruwelijke nieuws naar boven dat onze onzichtbare vijand is gemuteerd in een nog ergere gedaante. Hoewel het te vroeg is om er iets wezenlijks van af te weten, is het heel goed mogelijk dat het besmettelijker of gevaarlijker is, of - wie weet - misschien beide, of net niet.

Was dit een objectieve schets van de nieuwe situatie - eergisteren - toen het Verenigd Koninkrijk vlak voor Kerstmis werd ondergedompeld in wat snel de ergste (zelfgeïnduceerde) crisis werd sinds de Tweede Wereldoorlog?

Neen!

Zelfs Christian Drosten, het hoofd van de afdeling virologie in het Charité-ziekenhuis in Berlijn - één van Europa's grootste universitaire ziekenhuizen en 'huisviroloog' van niemand minder dan Angela Merkel - beweert nu op Deutschlandfunk dat het niet zeker is, dat de nieuwe stam van Covid-19 70 procent besmettelijker zou zijn dan de ons vertrouwde Covid-19-stam.

"Plots is er een cijfer, 70 procent, en niemand weet zelfs wat daarmee wordt bedoeld", zei Drosten. De viroloog gelooft dat er gewoon niet genoeg gegevens zijn om echt te zeggen dat de nieuwe soort gevaarlijker is dan de bestaande. De gegevens van de Britse wetenschappers over de nieuwe stam zijn nog steeds onvolledig, zei Drosten, eraan toevoegend dat voorlopige analyseresultaten pas binnen een week zouden arriveren. Dat de ontdekking van een nieuwe stam samenviel met een sterke toename van nieuwe besmettingsgevallen in Zuidoost-Engeland, betekent ook niet noodzakelijk dat het nieuwe virus de schuldige is, meent de viroloog.

Niemand schijnt te beseffen dat Covid-20 is gearriveerd!


Pierre Capel: "Het corona-vaccin? Een utopie!"Enkele aandachtspunten:

De mutatiefrequentie binnen corona is te hoog om een actief vaccin te produceren.

Met andere woorden, er zijn teveel coronastammen en een werkend vaccin zou slechts 1 stam aanvallen.

Het vaccineren van ouderen (+70) heeft weinig zin omdat hun immuunsysteem sowieso slechter werkt.

Wie op een infectie niet goed reageert met antistofvorming, zal ook op een vaccin niet goed reageren.

vrijdag 18 december 2020

BREAKING: "Militair hospitaal wordt omgevormd tot vaccinatiecentrum"

Militairen zullen het killer-vaccin bij de burgers inspuiten.
Bizar, 10 maanden lang past men de tactiek van de verschroeide aarde toe
om te voorkomen, dat de bevolking met het coronavirus besmet raakt,
dan gaat men het virus bij de bevolking inspuiten!


Het leger gaat bijspringen in de massale vaccinatie tegen corona in ons land. Het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek zal worden omgevormd tot een vaccinatiecentrum. Dat heeft de federale regering beslist.


Eind dit jaar mogen we de eerste vaccins verwachten, begin volgend jaar kan de vaccinatiecampagne dan echt van start gaan. In de eerste fase worden de bewoners en het personeel van woonzorgcentra gevaccineerd [Dit wordt een ongeziene slachting! Overtreding van de 'Code van Neurenberg'. Aktion T4 op 'industriële' schaal! Dit komt op het niveau van de oorlogsmisdaden!], net als de zorgkundigen. Die vaccins zullen in de woonzorgcentra en ziekenhuizen zelf worden gezet. Een grote test gisteren heeft uitgewezen dat dat "goed zal verlopen", zo zei vaccinoloog Pierre Van Damme gisteren.

Vanaf de tweede fase worden grotere groepen mensen gevaccineerd: ouderen, mensen met een onderliggende aandoening [!!!] en essentiële beroepen. Daarvoor zullen er grote vaccinatiecentra moeten worden voorzien.

Eén van die centra wordt het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek, zo is vandaag beslist. "Zeven maanden lang gaan we daar zeven dagen op zeven van 8 uur tot 20 uur vaccineren", zegt de woordvoerder van Dedonder. "We denken dat we zo 1.000 vaccins per dag kunnen zetten. Omdat mensen twee vaccins nodig hebben, zullen we in zeven maanden zo'n 100.000 mensen kunnen vaccineren." [Dit toont al meteen de hopeloosheid van het hele vaccinatieprogramma aan. Het is gedoemd om te mislukken! Er gaan totaal zinloos vele doden vallen!]

Bron: vrtNWS


OPGEPAST!!

Gen-vaccinatie heeft totaal geen zin, maar is zeer riskant!

Er is niet alleen een gebrek aan informatie, maar deze injecties op basis van genetisch materiaal (messenger RNA) zijn tot nu toe nooit de commercialiseringsfase gepasseerd. Misschien zijn ze revolutionair, maar ik wil bewijs van hun betrouwbaarheid, anders komt het erop neer dat fabrikanten blind het vertrouwen krijgen.

Eerdere pogingen met gen-vaccinatie werden echter steeds noodgedwongen stop gezet
wegens de verschrikkelijke en dodelijke bijwerkingen!

Dit keer hebben we géén Hitler nodig, onze 'eigen' politici fixen dit wel even!


Infantiele president Macron reageert op corona-besmetting:

"Ik hield afstand en droeg een masker."

Met zijn 'besmetting' toont Macron dus duidelijk aan,
dat de corona-maatregelen totaal zinloos zijn.

Macron zou beter voorgoed in zijn presidentiële bunker verdwijnen,
want deze kerel is een gevaar voor alles en iedereen!"Woonzorgcentra ronden trieste kaap"

In de woonzorgcentra van ons land zijn sinds het begin van de coronacrisis nu al 10.270 mensen overleden. Dat cijfer staat voor 56 procent van het totale aantal COVID-overlijdens in België. Ook nu weer nemen de overlijdens in woonzorgcentra lichtjes toe, zegt viroloog Steven Van Gucht. "De situatie in de woonzorgcentra blijft daarmee precair".

Het aantal besmettingen is de voorbije week ook licht gestegen, maar het aantal grote uitbraken daalt lichtjes. Een derde van alle woonzorgcentra kampt met minstens 1 coronageval, 1 op de 10 woonzorgcentra zitten met een grote uitbraak.

In de Vlaamse woonzorgcentra telt Sciensano 17,1 besmettingen per 1.000 bewoners, iets meer dan vorige week (toen waren het er 15,3 per 1.000). 28 procent van de Vlaamse woonzorgcentra heeft minstens 1 coronabesmetting gerapporteerd, vorige week was dat wel iets hoger (33 procent). In Vlaanderen heeft 13 procent van de woonzorgcentra te maken met een grote uitbraak.

Bron: vrtNWS

Het is allang duidelijk, dat de klappen binnen de woonzorgcentra vallen. Het Belgisch regime slaagt er echter niet in om de woonzorgcentra corona-vrij te houden. De controleerbare woonzorgcentra vallen nochtans onder de bevoegdheid van het regime... Resultaat? Eén groot fiasco!

Hier is sprake van mensenrechtenschendingen en genocide!De draconische en ongrondwettelijke corona-maatregelen werken niet:

"Stijging van aantal nieuwe coronabesmettingen versnelt"

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land stijgt alsmaar sneller, zo leren de meest recente cijfers van Sciensano. In de week van 8 tot 14 december raakten gemiddeld 2.445 mensen besmet, dat is 12 procent meer dan de week daarvoor. Toen waren dat er nog 2.187. Ter vergelijking: gisteren groeiden de besmettingen nog aan met 9 procent, eergisteren stegen ze met 8 procent. Vorige maandag telde Sciensano al meer dan 3.800 nieuwe besmettingen op 1 dag. Het was bijna een maand geleden, van maandag 23 november om precies te zijn, dat het dagcijfer van de besmettingen nog zo hoog lag.

Bron: vrtNWS

Het Belgische regime weet niet waar het mee bezig is.

Hoe zou het
Belgische regime de hele samenleving corona-vrij kunnen houden als het regime er nog niet eens in slaagt om een paar woonzorgcentra corona-vrij te houden?

Het regime verstrekt geen adequate hulp aan mensen in nood!

Het onwettig opsluiten van het gezonde deel van de bevolking zal hier weinig soelaas brengen.

Nogmaals, wie een kuil probeert te graven voor een ander valt er meestal zelf in.

Dit is puur wanbeleid!

Van Gucht: "Ook met vaccin moeten we ons nog laten testen"

Met andere woorden: VACCINATIE IS ZINLOOS!

De teststrategie voor het coronavirus zal niet veranderen eens de eerste vaccins worden uitgerold. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht bevestigd op de vrijdagse persconferentie over het coronavirus. “In eerste instantie komt er geen testbeleid”, waarschuwde Van Gucht voor overdreven optimisme.

Er zijn verschillende redenen waarom testen wel degelijk nog zin heeft, ook na de komst van de vaccins: een vaccin beschermt niet voor de volle 100 procent, de duur van de bescherming is nog een onbekende, en personen kunnen eventueel toch nog drager zijn van het virus nadat ze een vaccin hebben gekregen. “We moeten nog veel leren over het virus,” zei Van Gucht daarover. Bovendien zullen, zeker in een eerste fase, nog heel veel mensen niet gevaccineerd zijn. ”Dus ja, na bijvoorbeeld een hoogrisicocontact zal je nog altijd een coronatest moeten laten afnemen”, onderstreept Van Gucht.

Bron: vrtNWS

“We moeten nog veel leren over het virus?”

Neen, nu moeten we nog veel leren over hét vaccin!!!

De BioNTech/Pfizer mRNA-vaccins bevatten polyethyleenglycol (PEG).

Ongeveer 70% van de mensen ontwikkelt antilichamen tegen deze stof, hetgeen betekent dat veel mensen allergische - mogelijk dodelijke - reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.

Ook een herinfectie met 'wild-virus' na vaccinatie zou dodelijk kunnen zijn.


Corona: vals alarm? Indien de federale regering ongelijk heeft, zal ze vallen...


Wat zou er eigenlijk gebeuren wanneer zou blijken, dat de beslissing om een ​​corona-lockdown op te leggen, verkeerd is geweest? Deze legitieme vraag - die het Belgische regime in samenwerking met de medeplichtige media tot nu toe in de doofpot probeert te smoren, maar die hoorbaar is in het hele land - moet nu worden gesteld. Want de waarheid is, dat niet alleen ‘corona-ontkenners’, ‘complottheoretici’, ‘rechtsradicalen’, ‘linksradicalen’ en andere groepen ernstig twijfelen aan de ongeziene hardheid van de corona-maatregelen.
Het Belgische regime schijnt te vergeten, dat ook heel veel 'gewone' burgers en ondernemers - die in hun voortbestaan worden bedreigd door de lockdown - ernstige bedenkingen hebben bij de tsoenami aan corona-maatregelen. Er bestaat geen twijfel over het feit dat Covid-19 heeft bestaan ​​en nog steeds bestaat - intussen al in bijna 16.000 verschillende stammen gemuteerd - maar toch wordt de massieve lompheid en bruutheid van de corana-maatregelen door de meerderheid van de bevolking in twijfel getrokken.

De enige mogelijkheid voor de politiek om de bevolking in dit stadium van de corona-crisis 'gemotiveerd' te houden en een strengere tweede en derde lockdown door het strot te rammen, is om een ​​oorzakelijk verband te leggen tussen het grote aantallen besmettingen en bepaalde sociale minderheden (codewoord = 'grote gezinnen').

Een cruciaal element in de aanpak van de corona-crisis is natuurlijk de kennis over waar mensen besmet raken. Sinds september doen de contactcenters in ons land aan bronopsporing en vragen ze aan besmette personen waar ze geweest zijn. Dat kan interessante vaststellingen opleveren. Vooral de familiale context blijkt dé belangrijkste bron van besmetting. Maar in quarantaine gaan binnen het eigen gezin is niet evident. "Bronopsporing? Dat doen we zeker en vast", zei Karine Moykens in "Het Journaal" van 11 december 2020. Moykens is het hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. Wat blijkt daaruit? "Als we vandaag gaan kijken naar waar de meeste clusters zich situeren: met kop en schouder de familiale context", weet Moykens.

De verhaallijn dat "zeer specifieke minderheden" verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus - de "zondeboktheorie" - zou zeer nuttig kunnen zijn voor specifieke belangen van het Belgische regime. Denken we maar even aan alle avond- en nachtklokken in stedelijke en minder stedelijke contexten. Deze tactiek, die tot een verdere destabilisering van het land zou leiden, werd de afgelopen decennia echter reeds vaker met succes gebruikt om bepaalde louche wetgevende initiatieven - ten nadele van alle burgers - erdoor te drukken.

Raymond Kardinaal Burke: "De duistere machten achter de 'Great Reset' gebruiken Covid-19 om hun 'boosaardige agenda' en het 'nieuwe normaal' vooruit te helpen"

donderdag 17 december 2020

OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme: "Zonder scholen te sluiten sukkelen we in derde golf nog voor tweede voorbij is"

In Nederland en Duitsland zijn alle scholen gesloten om de coronapandemie te bedwingen, maar in ons land blijven de lagere scholen en de eerste graad middelbaar onderwijs vooralsnog open. Geen goed idee, laat OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme verstaan. Hij baseert zich op vaststellingen van immunoloog Hans-Willem Snoeck. "We zien dat kinderen de hulpmotor zijn van de pandemie", zei Snoeck gisteren in "Terzake".

"Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf nog voor de tweede voorbij is", schrijft Van Damme op Twitter. Opvallend, want de onderwijsexpert is nochtans erg begaan met de leerachterstand door de sluiting van scholen. Hij wil zich met zijn tweet aansluiten bij professor immunologie Hans-Willem Snoeck die in de krant De Morgen kwam met het voorstel om de scholen tot eind januari te sluiten.

Viroloog Steven Van Gucht wil niet zeggen dat kinderen de motor  van de verspreiding van het coronavirus zijn. "We hebben vastgesteld dat de cijfers vanaf september zijn beginnen te stijgen. Dat is deels door teruggekeerde vakantiegangers, deels door de heropening van de scholen. Eind september was er een stabilisatie, die moeilijk te verklaren is. In oktober zijn we terug de hoogte ingeschoten. Dat betekent dat de universiteitsstudenten misschien de katalysator waren."

Bron: vrtNWS


Reactie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA):

"We gaan de scholen níet sluiten omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden", klinkt het straf.

Bron: vrtNWS
Enkele opmerkingen:

In tegenstelling tot wat men denkt, tast het coronavirus niet zozeer de longen aan, maar is het virus fataal voor de hersenen van would-be experts!

OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme wil de scholen sluiten om de derde golf te vermijden.

Wat is nu de expertise van Dirk Van Damme? Onderwijs. Waarom maakt hij zich dan zorgen over de derde golf? Van Damme moet pleiten voor het openhouden van de scholen. Laat anderen zich dan met de derde golf bezighouden. Is Twitter nu het medium om over de sluiting van de scholen te debatteren? Waar zijn de argumenten? Waar is de wetenschappelijke onderbouwing?

Van Damme is géén expert aangaande gezondheidszaken, maar de scholen moeten volgens hem dicht omdat immunoloog Hans-Willem Snoeck iets op "Terzake" gezegd zou hebben. Dit zijn meningen en emoties die niets tot het debat bijdragen. Integendeel, deze dwaze 'meningen' verergeren de crisis!

Die Hans-Willem Snoeck slaat de bal totaal mis door "kinderen de hulpmotor van de pandemie" te noemen. Dergelijke uitspraken zijn regelrecht crimineel!

Steven Van Gucht - die meestal ook nonsens verkoopt - stelt echter voor een keer eens terecht, dat "de universiteitsstudenten de katalysator waren" van de 'tweede golf'.

Echter, de 'tweede golf' werd kunstmatig gegeneerd door het aantal testen gigantisch op te voeren en de procedure van de PCR-test aan te passen door het aantal cycli te verhogen tot 35 waardoor de PCR-test totaal onbetrouwbaar is geworden.

Eerder stelde Dr. Mike Yeadon, voormalig hoofd van onderzoek en vice-president van de Pfizer Corporation, dat: "90% van de positieve PCR-testen vals-positief zijn".

Eind september werd door Oxford Academic een studie gepubliceerd die aantoonde, dat de kans dat iemand die positief test op Covid-19 bij een cyclusdrempel van 35 of hoger, daadwerkelijk geïnfecteerd is, minder dan drie procent is, en dat "de kans dat ... een vals positief wordt gecapteerd 97% of hoger is".

De vervalste positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totale aantal testen) ligt in België momenteel op 9%. Met 2.368 nieuwe 'besmettingen' vandaag, zou dat betekenen, dat slechts 71 mensen daadwerkelijk besmet zouden zijn, aangezien 97% vals-positief is.

Hou er ook rekening mee, dat velen die positief testen, een tweede, derde en vierde test laten uitvoeren, totdat ze een negatief testresultaat hebben. Wie één keer positief test, raakt namelijk niet zo makkelijk aan een negatieve test ook al zit hij al weken in quarantaine. Deze her-testen worden ook allemaal als 'nieuwe' besmettingen gepresenteerd!

De reactie van Weyts spreekt boekdelen: "We gaan de scholen níet sluiten omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden", klinkt het straf.

Hier worden dus kwaadwillige spelletjes gespeeld!

Het zou goed zijn, dat al deze 'experts' - deze malafide kamergeleerden - zo snel mogelijk weer in hun stoffige kantoortjes verdwijnen en dat ze daar dan nooit meer uit komen!

Ook een media-lockdown van twee maanden zou een uitermate gunstig effect hebben op het aantal infecties, want de ene domoor papegaait de andere domoor na!

Stop met deze 'experten'-nonsens, de meesten weten gewoon niet waarover ze het hebben!


De verankering van de dictatuur mag blijkbaar een centje kosten:

"Vlaams Parlement geeft lokale besturen meer hefbomen in handhaving coronamaatregelen"

Het Vlaams Parlement heeft een aanvulling goedgekeurd op het preventiedecreet [!] dat de organisatie van het contactonderzoek in Vlaanderen regelt. Het decreet komt volgens de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD) tegemoet aan de vraag van de lokale besturen om meer (persoons)gegevens te krijgen [Het doorspelen van deze gegevens aan 'wie dan ook' is een schending van de privacy en een schending van het medisch geheim!] om zo efficiënter op te treden tegen corona-overtreders, met name tegen de groep hardnekkige overtreders [Het zijn altijd de "hardnekkige overtreders" die men aanpakt! En en passant ook alle minder "hardnekkige overtreders"!!!].

Hoe ver kan en mag je de persoonlijke vrijheden van burgers inperken om de gezondheidscrisis beter aan te pakken? Het is een debat dat al maanden loopt en het is en blijft een moeilijk spanningsveld.

Het Vlaams Parlement heeft nu een aanvulling op het decreet over het preventiebeleid [!] en de contactopsporing goedgekeurd. Zo is onder meer beslist steden en gemeenten meer persoonsgegevens door te spelen voor een effectievere handhaving, met name van personen die verplicht in quarantaine moeten gaan [!]. Het gaat dan om mensen die positief testten [!], mensen die een verhoogd risico lopen op besmetting bijvoorbeeld omdat ze in nauw contact geweest zijn met een besmet persoon [!] en mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland [!].

Bron: vrtNWS

Waarom een 'preventiebeleid'? Waarom focust men nu niet op effectief zieke mensen?

Op basis van een vals-positief resultaat van een PCR-test moet men dus in quarantaine. Iemand die in contact is geweest met iemand die een vals-positief resultaat van een PCR-test heeft, moet ook in quarantaine. Op basis van willekeurig ingetekende rode zones op allerlei kaarten moet men dus ook in quarantaine?

Niemand heeft mij ooit verteld dat Vlaanderen dergelijke bevoegdheden had om mensen met drogredenen op te sluiten! Maar, wat we zelf doen, doen we blijkbaar beter!Wouter Beke: "Een op de vijf sneltesten in voorzieningen geeft positief resultaat"

In Vlaanderen zijn er 230 voorzieningen die de voorbije weken sneltesten hebben ingezet om coronabesmettingen op te sporen. "Van die uitgevoerde testen in die voorzieningen waren er 19,4 procent positief. 79,5 procent testte negatief en 1,1 procent van de testen was ongeldig". Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) geantwoord op een vraag van Lise Vandecasteele (PVDA).

Vlaanderen besliste in oktober al om 4 miljoen sneltesten aan te kopen en om die prioritair in te zetten in de zorg, het onderwijs en de essentiële bedrijven. In november werd een eerste deel van 1,1 miljoen testen effectief aangekocht en de voorbije weken zijn ze ook ingezet in zorgvoorzieningen, in de eerste plaats in de woonzorgcentra.

Bedoeling van de sneltesten is om sneller besmettingen op te sporen en uitbraken in te dijken. De sneltest wordt wel nog altijd gecombineerd met de PCR-test.

Bron: vrtNWS

Kortom, wanneer men in een school of in een bedrijf 5 mensen test, dan gaat de tent dicht! Fijn toch dat die sneltest zo goed werkt, want met de PCR-test gaat het nog niet snel genoeg!

Nogmaals, het is aan een arts om te bepalen of iemand ziek is! Niet aan één of andere krakkemikkige test!Federale regering gaf dit jaar al 11,5 miljard coronasteun: "Enorm bedrag, maar nodig voor het economisch weefsel"

Het is een ongezien bedrag: het afgelopen jaar ging vanuit de federale regering 11,5 miljard euro aan coronasteun naar de ondersteuning van de economie. Voor volgend jaar is al voorlopig 2,7 miljard voorzien. "Een enorm bedrag, maar het was nodig om ervoor te zorgen dat het economisch weefsel bleef bestaan", zegt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Al beseft ze dat dit een grote en langdurige impact zal hebben op de begroting.


Ruim 14 miljard euro vanuit de federale overheid voor coronasteunmaatregelen. En ook de Vlaamse regering (met als belangrijkste maatregel de corona-hinderpremie, tot nog toe goed voor 1,1 miljard euro) en lokale besturen hebben al veel geld uitgetrokken om de economie te ondersteunen in wat de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd.

Bron: vrtNWS

Waarom gooit men nu al bijna 13 miljard euro over de balk? De bevolking wordt ongevraagd in de schuldarmoede gestort! Dit is puur wanbeleid van de overheid!

In principe moeten we deze vaudeville nu al 10 maanden ondergaan omwille van het feit, dat de ziekenhuizen niet overbelast mogen worden. Waarom bouwt men niet een paar ziekenhuizen bij? De nieuwbouw van 1 ziekenhuis kost met alles erop en eraan 250 miljoen euro. Is die logische optie misschien te goedkoop???

Hoe kunnen politici zo gewillig deze waanzinnige vaudeville meespelen?

Het ongebreideld maken van schuld is een misdaad tégen de mensheid!


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------