BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 12 oktober 2009

Veni Creator Spiritus
http://www.youtube.com/watch?v=q5TWqV0BU4A&feature=related

Biografie/tijdlijn van Pater Damiaan

[3 januari 1840]
Geboren op 3 januari 1840 in Ninde-Tremelo. Dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Tremelo.

[14 december 1848]
Sterfdag van jongste zusje: Marie-Melanie, vier jaar oud.

[lagere school]
Dorpsschool Werchter. Onderwijzers: meester Bols sr. en meester Bols jr.

[5 april 1854]
Eugenie, Damiaans zus en mère Alexis van de Ursulinen van Tildonk, sterft in Uden, Nederland.

[maart 1857]
Broer August De Veuster begint zijn noviciaat bij de paters Picpussen te Leuven in maart 1857, met als kloosternaam Pamfiel.

[15 mei 1858]
Jozef De Veuster begint in Braine-Le-Comte zijn internaat. In oktober van dat jaar volgt een retraite gepreekt door een pater Redemptorist.

[januari 1859]
Jozef bezoekt zijn broer Pamfiel en besluit in het klooster van Leuven te blijven als postulant.

[2 februari 1859]
Jozef begint zijn kloosterleven als koorbroeder, met als kloosternaam Damiaan. Novicemeester is Caprasius Verhaeghe, superior is pater Wenceslas Vincke.

[augustus 1859]
Damiaan wordt toegelaten tot de groep van studenten in opleiding voor het priesterschap.

[7 juni 1860]
Damiaan trekt naar Issy voor de laatste maanden van het noviciaatjaar.

[7 oktober 1860]
Damiaan doet zijn eeuwige geloften. Hij blijft daarna in Issy om verder Latijn, Grieks en filosofie te studeren.

[september 1861]
Damiaan komt terug naar Leuven om theologie te studeren aan de universiteit.

[september 1863]
Damiaan ontvangt kleine wijdingen in Romboutskathedraal, Mechelen.

[oktober 1863]
Pamfiel krijgt de opdracht zich klaar te maken om naar Hawaï te reizen. Dit vertrek, voorzien voor eind oktober, kan niet doorgaan wegens ziekte van Pamfiel.

[10 oktober 1863]
Damiaan vraagt toelating om in Pamfiels plaats te vertrekken (Brief aan de Generale Overste, Parijs).

[15 oktober 1863]
Toelating bekomen. Diezelfde dag neemt Damiaan afscheid van zijn familie te Tremelo, de volgende dag neemt hij afscheid van zijn moeder te Scherpenheuvel.

[23 oktober 1863]
Algemeen overste Euthyme Rouchouze predikt retraite voor de afreizende missionarissen.

[29 oktober 1863]
Vertrek uit Parijs, de trein op naar Bremen, Duitsland.

[2 november 1863]
Inscheping op de 'R.W. Wood', afvaart op 9 november van vijf broeders en tien zusters ss.cc.

[21 mei 1864]
Priesterwijding in de Onze Lieve Vrouw Koningin van Vrede­kathedraal te Honolulu, door Mgr. Louis Maigret.

[juni 1864]
Damiaan vertrekt naar zijn eerste missiepost in Puna, op het grote eiland Hawaï.

[januari 1865]
Het eerste officiële decreet 'To prevent the spreading of Leprosy' verschijnt.

[19 maart 1865]
Damiaan wisselt zijn district met Clemens Evrard en werkt van dan af in het district Kohala-Hamakua.

[6 januari 1866]
De eerste melaatsen worden aan wal gezet in Kalawao.

[1867]
Een eerste bescheiden hospitaal wordt gebouwd in Kalawao.

[1868]
Constance, zus van Damiaan, overlijdt op 40-jarige leeftijd.

[oktober 1868]
Gulstan Ropert komt Damiaan vervoegen en neemt het district Hamakua over, terwijl Damiaan verder werkt in Kohala.

[1872]
Broeder Joseph (Victorin) Bertrand bouwt de eerste Sint­-Philomenakapel in Kalawao.

[4 mei 1873]
Inzegening van de nieuwe kerk van Wailuku door bisschop Maigret, die vrijwilligers vraagt om de zielzorg van de patiënten in Kalawao te behartigen. Damiaan meldt zich.

[4 juli 1873]
Pauline, zus van Damiaan en zuster Alphonse van de Ursulinen in Tildonk, overlijdt in Uden, Nederland.

[oktober 1873]
Damiaan spreekt, staande in een roeiboot, zijn biecht aan pater Modest Favens, missieoverste.

[juli 1876]
Dr. Georg W. Woods, medisch inspecteur bij de US Navy en gestationeerd op de 'Lackawana', krijgt de speciale opdracht van het 'Bureau of Medicine and Surgery' een rapport op te maken over lepra. Zo ontmoet hij Damiaan en wordt hij ook een fervent bewonderaar.

[september 1881]
Bezoek van Prinses Liliuokalani aan Kalawao. Damiaan mocht koninklijk ereteken ontvangen.

[1884]
Charles Warren Stoddard, schrijver/journalist, komt op bezoek en publiceert daarover later in 1892 het boekje 'The Lepers of Molokai' en daarna 'Father Damien. The Martyr of Molokai' in 1901.

[november 1884]
Dr. Eduard Arning stelt de diagnose: pater Damiaan is melaats. Hij wordt van dan af officieel geregistreerd als leprapatiënt in de leprozennederzetting Kalawao.

[29 juli 1886]
Ira Barnes (Joseph) Dutton komt naar Molokai om Damiaan te helpen.

[6 augustus 1886]
Damiaans moeder, Anne-Catherine Wouters, overlijdt.

[7 mei 1888]
De Belgische priester Lambert Conrard komt naar Kalawao om Damiaan te helpen.

[juni 1888]
De Ier James Sinnett komt naar Molokai. Hij is Damiaans verpleger tijdens diens laatste dagen.

[14 november 1888]
Mother Marianne en drie medezusters Franciscanessen komen aan op Molokai.

[november 1888]
Pater Wendelin Möllers, kapelaan van de zusters benoemd, komt zich vestigen in Kalaupapa.

[december 1888]
Niettegenstaande zijn verslechterende gezondheid blijft Damiaan verder werken aan de restauratie van de Sint-Philomenakerk.

[december 1888]
Edward Clifford bezoekt Damiaan enkele dagen voor Kerstmis.

[april 1889]
Damiaan is verplicht het bed te houden en ontvangt de laatste sacramenten.

[maandag 15 april 1889]
Op maandag 15 april 1889, in de Goede Week, sterft pater Damiaan. De dag daarop wordt hij begraven bij zijn geliefde melaatsen.

[16 oktober 1895]
Pater Pamfiel vertrekt naar Hawaï om in de melaatsennederzetting Kalawao te dienen tot augustus 1897. Pamfiel overleed te Leuven op 29 juli 1909.

[13 januari 1936]
Het stoffelijk overschot van Damiaan wordt ontgraven en met een militair vliegtuig overgebracht naar Honolulu; vandaar met het troepentransportschip 'Republic' overgebracht naar San Francisco en vervolgens naar San Cristobal, Panama.

[3 mei 1936]
Het Belgisch opleidingsschip 'Mercator' meert aan te Antwerpen. Het stoffelijk overschot wordt begroet door Koning Leopold III en een groot aantal civiele en kerkelijke autoriteiten. Vanuit Antwerpen wordt Damiaan in een gemotoriseerde lijkwagen naar Leuven gebracht.

[1956]
Damiaans rustplaats wordt geopend om het lichaam te identificeren; een voorbereidende stap in het op gang gebrachte proces van zaligverklaring .

[4 mei 1936]
Plechtige requiemmis gecelebreerd door pater provinciaal Paul Vanhoutte, in aanwezigheid van Kardinaal Van Roey. Pater Damiaan wordt opnieuw begraven in de Sint-Antoniuskapel van de Congegatie van de Heilige Harten te Leuven.

[1961]
Installatie van het door Marisol Escobar gemaakte Damiaanbeeld in de Statuary Hall van het Capitool in Washington D.C.

[1989]
Centennial. Grootse plechtigheid door de Internationale Gemeenschap van de Heilige Harten; volkse huldigingen worden gehouden in het Heizelstadion in Brussel en ook in zijn geboortedorp Tremelo.

[15 april 1994]
Damiaans graf wordt geopend om zijn rechterhand weg te nemen om als relikwie terug te brengen naar Kalawao en herbegraven te ·worden in het oorspronkelijke graf.

[4 juni 1995]
Op pinksterzondag wordt pater Damiaan door paus Johannes Paulus II plechtig zalig verklaard op de esplanade van de Basiliek van Koekelberg, Brussel. Zijn liturgisch feest is vastgesteld op 10 mei.

[22 juni 1995]
Plechtige herbegraving van Damiaans rechterhand in Kalawao.

[1 december 2005]
"De Grootste Belg" Pater Damiaan, ss.cc. (Jozef De Veuster) wordt als winnaar uitgeroepen.

[21 februari 2009]
Tijdens een gewoon consistorie te Rome wordt de heiligverklaring van pater Damiaan vastgesteld op zondag 11 oktober 2009.

[11 oktober 2009]
Pater Damiaan - HEILIG

zondag 11 oktober 2009

Sint-Damiaan
God openbaart Zich bij voorkeur in de stilte...
... daarom verdragen velen de stilte niet...

Het Nederlandstalige gedeelte van de preek van Paus Benedictus XVI na de Heiligverklaring van Sint-Damiaan


"Jozef De Veuster, die de naam "Damiaan" verkreeg in de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorteland Vlaanderen toen hij 23 jaar oud was in 1863 om het Evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld op de Hawaïaanse eilanden.

Zijn missieactiviteit, die ons zoveel vreugde heeft verschaft, zal zijn hoogtepunt vinden in de Naastenliefde.

Niet zonder vrees of weerzin heeft hij ervoor gekozen om naar het eiland Molokaï te gaan, ten dienste van de melaatsen die zich daar bevonden, door iedereen verlaten.

Zo stelde hij zich bloot aan de ziekte waaronder zij lijdden. Hij voelt zich echter bij hen thuis.

De Dienaar van het Woord is een Lijdende Dienaar geworden.

Melaats met de melaatsen, gedurende de laatste 4 jaar van zijn leven."

Paus Benedictus XVI
Rome, 11 Oktober 2009

Pater Damiaan - HEILIGDe canonisatieformule luidde: "Tot eer van de Allerheiligste Drie-eenheid, voor de verheffing van het Katholieke Geloof en de groei van het Christelijke leven; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus en op ons eigen gezag; na rijp beraad, na inroeping van de Goddelijke hulp en na raadpleging van vele broeders in het bisschopsambt, verklaren wij de zaligen Zymgunt Felinski, Francisco Coll y Guitart, Jozef Damiaan De Veuster, Rafael Arnaiz Baron en Jeanne Jugan Heilig en nemen wij hen op in de Catalogus van de Heiligen. Wij bepalen dat zij in heel de Kerk devoot onder de Heiligen worden vereerd".

Damiaan: Koningspaar in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI


Koning Albert II en Koningin Paola zijn zaterdag 10 oktober 2009 in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI, in het kader van de plechtigheden rond de heiligverklaring van Pater Damiaan.

Damiaan, Held en Heilige

zaterdag 10 oktober 2009

Het abortus-drama

Naar Luc Kiebooms, arts te Genk

Er moet veel meer aandacht komen voor het bevorderen van de vruchtbaarheidsbeleving van vrouwen én mannen. Die kan bijdragen aan stabielere gezinslevens en een verkleining van het 'abortus-drama'.

Ruim 33.000 abortussen geregistreerd in Nederland en zo'n 18.000 in België is niet niks. De Nederlandse cijfers zijn dan nog opgepoetst door de 'overtijdbehandeling'. In harde euro's uitgedrukt zijn de kosten voor abortus in België jaarlijks vijf miljoen euro.

Tegelijk wordt 15 miljoen euro uitgegeven aan medisch geassisteerde vruchtbaarheidsbehandelingen, goed voor 2000 kinderen per jaar. Dit is de prijs van 'zelfbeschikking': het nutteloos vernietigen van tienmaal zoveel kinderen dan er met veel inspanningen en kosten tot leven worden gebracht (overigens ook ten koste van de vernietiging van minstens 10.000 embryo's).

Misschien moet toch wat scherper onder de aandacht worden gebracht dat ondanks de massale propaganda voor en het gebruik van anticonceptie nog steeds de helft van de vrouwen die om een abortus verzochten, geen anticonceptie had gebruikt, terwijl de andere helft zegt dat die niet werkte. Dit leren de werkzaamheden van een Belgische parlementaire commissie.

Het is dus niet bewezen dat 'anticonceptie abortus terugdringt'
.

Het tegendeel wordt vastgesteld in de cijfers. Trouwens, de instructies op gebied van gebruik van anticonceptie in de abortuscentra zelf lijken de inefficiëntie aan te tonen, gezien het recidief karakter van abortus: veel vrouwen ondergaan het tweemaal en zelfs driemaal. Waarom wordt anticonceptie dan aangeprezen als dé (enige) oplossing? Waarom wordt het gebruik van anticonceptie gelijkgesteld met een verantwoorde vruchtbaarheidsbeleving?

Vruchtbaarheidsbewustzijn betekent een individuele begeleiding die het meisje ertoe brengt haar eisprong en de vruchtbaarheid echt te ervaren. Dit moet ingebed zijn in een klimaat van eerbied voor de vruchtbaarheid als gave en opgave. Ook de jongens moeten erbij betrokken worden, opdat ze op een positieve manier vruchtbaarheid benaderen. Dit houdt in dat elk meisje echt haar verantwoordelijkheid over haar eigen vruchtbaarheid kan en dan ook moet opnemen. We zijn hier ver van het huidige model van anticonceptiepropaganda en doe-maar-raak-zolang-het-geen-kwaad-kan, lees: zwangerschap veroorzaakt.

Het spijtige is dat de overgrote meerderheid van opvoeders en ook geneesheren slechts pil en condoom kennen, en niet in staat zijn individuele begeleiding voor vruchtbaarheidsbewustzijn te verschaffen.

Ook binnen onze gezinnen is deze kennis niet aanwezig omdat vrouwen en moeders vanaf het prille begin als het ware worden volgestopt met de pil. Dit belet uiteraard alle toegang tot het verantwoord samen beleven van de eigen vruchtbaarheid in het jonge gezin. Nochtans zou deze (positief) beleefde ervaren vruchtbaarheid gunstig kunnen inwerken op de vrouwen die zich aanbieden voor abortus en die hoe dan ook geen anticonceptie namen of zullen nemen. Verder kan een dergelijk vruchtbaarheidsbewustzijn aanleiding zijn tot voortdurende dialoog met de partner, liefst man of vader, over een bewust samen beleven van de vruchtbaarheid, op verantwoorde wijze en met eerbied voor elkaars lichaam.

De omvang van abortus en de banalisering ervan bedreigen de leefbaarheid van onze samenleving. Dan spreken over een 'recht' ligt toch wel erg moeilijk. Bovengeschetst alternatief is niet gemakkelijk en strijkt tegen de haren in, maar verder afglijden zal met het huidige aanbod niet worden tegengegaan. In tegendeel.

maandag 5 oktober 2009

20.000 mensen vieren Pater Damiaan

Naar schatting 20.000 mensen hebben zondag in Tremelo de feestelijkheden bijgewoond voor Pater Damiaan.

Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld de eucharistieviering in een reusachtige tent en het spektakel waarbij 250 figuranten het bewogen leven van Damiaan uitbeeldden.

De viering was eigenlijk de voorbode van de heiligverklaring van Pater Damiaan volgende zondag in Rome.

zondag 4 oktober 2009

De "Belgische" Heiligen

H. Amandina van Schakkebroek

Zuster Amandina wordt op 28 december 1872 geboren als Paulina Jeuris. In 1895 treedt ze in het klooster als novice bij de Zusters Franciscanessen van Maria in Antwerpen. Deze Franse congregatie concentreert zich op missiewerk.

Vier jaar later vertrekt zij dan ook als missiezuster naar China, waar ze onder meer in een weeshuis werkt. In de lente van 1900 wordt Amandine zwaar ziek, maar ze geneest op miraculeuze wijze.

Op dat moment wordt de Bokseropstand in China, een opstand van een nationalistische beweging gericht tegen de invloed van het westen en hun invloed op het vlak van handel, politiek, religie en technologie.

In juli 1900 wordt een edict uitgevaardigd waarbij de Katholieke missionarissen worden uitgewezen op straffe van dood. Hoewel de kerkelijke verantwoordelijken er bij hun missionarissen op aandringen China te verlaten, wilden de missiezusters toch op hun post blijven. Kort daarop wordt zuster Amandina samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen terechtgesteld.

Op 1 oktober 2000 verklaart Paus Johannes Paulus II zuster Amandina uit Schakkebroek (Herk- de- Stad) heilig. Op 24 november 1946 had paus Pius XII haar al zalig verklaard.

Haar feestdag wordt gevierd op 10 juli.


H. Johannes (Jan) Berchmans

Johannes Berchmans wordt op 13 maart 1599 in Diest geboren en overlijdt op 13 augustus 1621 in Rome. Hij was lang de enige gecanoniseerde Vlaming.

Zijn vader was schoenmaker, en hoopte dat zijn zoon de zaak zou overnemen. Maar Jan wilde al van kindsaf priester worden. In 1616 treedt hij in bij de jezuïeten. Het is vooral het levensverhaal van Aloysius van Gonzaga dat hem daartoe inspireert. Daarbij is zijn leidraad: "Heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van gewone dingen".

Jan Berchmans wordt door de paus uitgenodigd om zijn studies filsofie te voltooien in Rome, wat hij ook met glans heeft gedaan. Hij werkt daarna voor de jezuïetenopleiding in Rome. Dat vergt veel van zijn krachten, hij wordt ziek en sterft, helemaal verzwakt, in1621.

Paus Leo XIII verklaart Johannes Berchmans heilig in 1888. Op 9 mei 1865 was hij al zalig verklaard. Berchmans werd samen met Aloysius Gonzaga, zijn grote voorbeeld, uitgeroepen tot patroon van de studerende jeugd. Tientallen colleges en ook enkele parochies zijn naar hem genoemd. Wie op een Sint-Jan-Berchmanscollege studeert, gaat dus een briljante schoolcarrière tegemoet.

Zijn geboortehuis in de naar hem genoemde Sint-Jan-Berchmansstraat in Diest kan nog steeds bezocht worden.

Zijn feestdag wordt gevierd op 26 november.


H. Mutien-Marie

Broeder Mutien- Marie wordt op 20 maart 1841 in Mellet geboren als Louis-Joseph Wiaux. Zijn vader wilde dat Louis-Joseph de stiel van zijn vader zou leren, smid. Maar al snel had hij begrepen dat zijn zoon liever iets anders deed.

Op 15 jarige leeftijd treedt Wiaux in bij de Broeders van de Christelijke scholen, en krijgt hij de naam Marie-Mutien. Hij wordt naar het college in Malonne gestuurd als klassenleraar, maar dat ligt hem niet. Hij blijft wel in het college als broeder en wordt te pas en te onpas ingezet voor kleinere taken op de school: hulpleraar tekenen en muziek, klokkenluider, lid van het schoolorkest, surveillant in het holst van de nacht,...

Dat doet hij 58 jaar lang, met de glimlach én met de rozenkrans. Opvallend is dat hij altijd aan het bidden is. Zijn bijnamen "de Broeder die altijd bad", of "de Apostel van het Weesgegroet", liegen er niet om. Op zijn sterfbed concludeert de verpleegster: "hij bidt niet meer, dus zal hij gestorven zijn." Dat was op 30 januari 1917.

Op 30 oktober 1977 wordt "de biddende broeder" zalig verklaard door paus Paulus VI. Op 10 december 1989 spreekt paus Johannes Paulus II zijn heiligverklaring uit.

Op 30 januari wordt zijn feestdag gevierd.

Enkele Heiligen uit onze streek

H. Bavo (van Gent): werd rond 600 in Haspengouw geboren en trad na een losbandig leven in in de Gentse Sint-Pietersabdij. Uiteindelijk opteerde hij voor een kluizenaarsleven. Volgens sommige historici overleed hij in 650, volgens anderen in 654.

H. Goedele van Brussel: rond 650 in Hamme (Merchtem) of Ham (Aalst) geboren. De Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel is naar haar genoemd. Gestorven circa 710.

H. Begga (van Andenne): (ca 615- ca.695). Stichtte een klooster in Andenne.

H. Gertrudis van Nijvel: leefde van 626 tot 659. Was een dochter van Pepijn van Landen.

H. Hubertus van Luik: ca 655 Aquitanië / 30 mei 727 Tervuren. Heilig verklaard in 743.

H. Guido van Anderlecht: werd in het midden van de 10e eeuw in Brabant geboren. Hij stierf op 12 september 1012 en ligt begraven in Anderlecht.

H. Faraïldis van Gent (Veerle van Gent): (circa 750 geboren in Gent).

H. Ivetta van Hoei (1158-1228)

H. Sulpicius van Tongeren (overleed in 500). Weinig over geweten.

H. Poppo van Deinze (978-1049). Ook Poppo van Stavelot genoemd. Werd begraven in Stavelot.

H. Harlindis en Relindis: op het einde van de 7e eeuw in Aldeneik (Maaseik) geboren.

H. Bonifatius van Brussel: omstreeks 1180 in Brussel geboren. Stond een tijd aan het hoofd van de abdij van Ter Kameren.

H. Leo van Veurne: zou in 1150 samen met de graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, de relikwie van het H. Bloed naar Brugge hebben gebracht.

H. Coleta van Gent: (1381-1447): stichtte zeventien kloosters, waarvan dat van de Arme Klaren in Gent. Heilig verklaard in 1807.

H. Juliana van Cornillon: ca 1192 Retinne (bij Luik) - 1250 Fosses-la-Ville. Droeg bij tot het onstaan van Sacramentsdag.

H. Waltrudis van Bergen: 600 - 688

H. Ida van Leuven: (1200-1265)

H. Lutgardis van Tongeren: 1182- 1246

H. Alena van Dilbeek: overleed rond 640 in Vorst

H. Landrada van Munsterbilzen. Stierf in 690. Speelde een belangrijke rol in de kerstening van de Kempen.

H. Christina de Wonderbare: Brustem 1150 - Sint-Truiden 1224. Ook Christina Mirabilis genoemd.

H. Margaretha van Leuven: ca 1207 Leuven - 1225 Leuven. Ook Fiere Margriet genaamd.

H. Gerardus van Brogne: eind 9de eeuw Stave (bij Namen). Overleed in 959 in Brogne (nu Saint-Gérard). Introduceerde de regel van Benedictus in tal van kloosters, ook in Vlaanderen.

H. Gommarus van Lier: geboren in Emblem (bij Lier) - overleden ca 775. Populaire Vlaamse volksheilige.

H. Ida van Zoutleeuw: begin 13de eeuw

H. Odrada van Balen: overleed in 1150 in Balen. Weinig over geweten.

H. Trudo: ca 628 Haspengouw - 695 Sint-Truiden. Sint-Truiden is naar hem genoemd.

H. Albertus van Leuven: 1166 Leuven - 1192 bij Reims.

H. Arnoldus van Soissons: ca 1040 Tiegem (bij Oudenaarde)- 1087 Oudenburg. In 1121 heilig verklaard.

vrijdag 2 oktober 2009

De HH. Engelbewaarders


Engelbewaarders; vanaf het begin (Vgl. Mt. 18, 10) tot de dood (Vgl. Lc. 16, 22) is het menselijk leven omringd door hun bescherming (Vgl. Ps. 34, 8; Ps. 91, 10-13) en voorspraak (Vgl. Job 33, 23-24; Zach. 1, 12; Tob. 12, 12).

Mattheüs 18:10: "Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben Engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van Mijn Vader die in de hemel is".

"Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden" (H. Basilius van Caesarea, Contra Eunomium. 3,1, vert. uit Gr).

Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God.

Engelbewaarders wenen samen met ons. Zij staan ons steeds bij.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------