BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 23 december 2018

Het Feest van de Kinderbisschop (Frankrijk, 19 december 2018)


In traditionele scholengemeenschappen wordt soms nog een jongen verkozen
om voor een paar dagen bisschop te spelen. Het feest duurt tot Onnozele Kinderen.
Het is een zogenaamd omkeerfeest, een feest waarin de rollen worden omgedraaid.
De in bisschopsgewaad geklede jongen wordt vergezeld door als priesters uitgedoste
jongens. Zij maken een rondgang door de school terwijl de kinderbisschop iedereen zegent.vrijdag 7 december 2018

Bastaard-bisschop Luc Van Looy is een tevreden man:

“De Sint-Annakerk in Gent wordt een Delhaize, met restaurant én wijnbar”


Madame Soleil weet het beter
Warenhuisketen Delhaize wil een supermarkt bouwen in de monumentale Sint-Annakerk in Gent. Het plan is donderdag door het Gentse schepencollege aangeduid als het ‘beste’ van vijf ingediende herbestemmings-projecten. De plannen kregen al de zegen van Gents bisschop Luc Van Looy.

Even opvallend is dat behalve de Delhaize-winkel er ook een nieuw restaurant komt in het huidige koor. “Met een aansluitend terras dat naar buiten zal lopen in de achtertuin”, aldus schepen Christophe Peeters (Open VLD). “Op het doksaal is een wijnbar voorzien. Links en rechts van de kerk komen waarschijnlijk extra appartementen en een koffiebar. Rechts van het gebouw blijft een doorgang bestaan.” De deal is nog niet volledig afgerond. “Er moet nog onderhandeld worden over de prijs”, zegt Peeters. “Het is nog niet uitgemaakt of de kerk wordt verkocht of via een erfpachtopvereenkomst van 99 jaar ter beschikking gesteld. De Stad verkiest alvast het eerste.” Ondertussen kan tegelijk begonnen worden met de inrichting van de winkel. Delhaize hoopt op de opening van de nieuwe markthal over ten laatste vijf jaar.

Anderzijds keurde het college vanmorgen ook de aankoop goed door de Stad van de Sint-Jozefkerk. De kerk aan de Wondelgemstraat wordt door de Kerkfabriek verkocht voor 200.000 euro. Dat is minder dan de helft van de initiële som.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181206_04013904KAVlaanderen roept de gelovigen op om voortaan de Delhaize te boycotten!

vrijdag 30 november 2018

Bergoglio wil de lege kerken verkopen om de armen te helpen


Na de Reformatie en de Franse Revolutie is dit de derde plunderoperatie die de Kerk treft!
Het gaat dus wéér over de kerkelijke goederen....

donderdag 29 november 2018

Een bericht van de Belgische Bastaard-bisschoppen:

Klimaatbeleid: bisschoppen kiezen voor diepgaande verandering


Bisschoppenconferentie
 

N.a.v. de Klimaatmars van zondag 2 december roepen de bisschoppen van ons land op tot een diepgaande ecologische bekering en een integrale ecologie.

De bisschoppen van België delen de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie, die op zondag 2 december in Brussel de mars Claim the Climate organiseert voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. In navolging van paus Franciscus roepen ze op tot een diepgaande ecologische bekering [= KETTERIJ!] en een integrale ecologie. Hierna volgt de integrale tekst van de perscommuniqué die de persdienst van de bisschoppenconferentie vandaag donderdag 29 november 2018 publiceerde.


Een ethiek van het genoeg


De afgelopen jaren werden we almaar duidelijker geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van de klimaatverandering [Er is géén klimaatverandering.]. Ze treft vooral arme bevolkingsgroepen al langer en tast hun voedselzekerheid, de leefbaarheid van hun woongebieden, de biodiversiteit en de kwaliteit van hun ecosystemen aan [Concrete voorbeelden A.U.B. Géén generalisaties!].

De klimaatcrisis [Waar dan?] met haar sociale en ecologische gevolgen zet mensen in beweging. Zij kiezen voor een duurzame levensstijl en een ethiek van het genoeg, dringen hun gebruik van materiaal en energie terug en vermijden afval [LOL]. Ze schakelen over op hernieuwbare energie, lokale voeding, groene mobiliteit en duurzame producten. Ze investeren in projecten die de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maken. [Je moet eens een paar studenten bezig zien om te beseffen hoe diep die 'bekering' reikt!!!]

Vele [linkse] christelijke organisaties gaan hierin mee voorop. Ook de katholieke Kerk volgt dit voorbeeld [Ja, de Bastaard-kerk volgt de linkse rakkers!]. Zo hebben de Belgische bisdommen vorig najaar aan de financiële instellingen waarmee ze samen werken uitdrukkelijk gevraagd de voorkeur te geven aan investeringen in bedrijven die streven naar een duurzame energietoekomst [Na het homoseksuele pedofilieschandaal hebben de Belgische bisdommen blijkbaar nog zakken vol geld om te investeren.]. Het zijn belangrijke stappen in de immense opdracht die nog wacht voor de zorg voor het gemeenschappelijke huis (cf. [de apostaat-]paus Franciscus in zijn [ketterse bastaard-]encycliek Laudato Si’, 2015).

Het IPCC-rapport voor de Verenigde Naties geeft aan wat nodig is om de beoogde opwarmingslimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden en wat de desastreuze gevolgen zullen zijn als we toelaten dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met 2°C of meer. Het rapport leert ons dat er snel verregaande en ongeziene veranderingen nodig zijn. [Wat een hoogmoed om te denken, dat de mens het klimaat kan beïnvloeden! En wat een nog grote hoogmoed om te denken, dat men het klimaat zou kunnen sturen en terugdraaien! De Kesel, je bent nog gekker dan ik dacht!]

De komende Klimaattop, in de Poolse stad Katowice van 3 tot 14 december 2018, is cruciaal om het Akkoord van Parijs in werking te stellen en een begin te maken met het dichten van de emissiekloof. We delen de bezorgdheid van de vele organisaties van de Belgische Klimaatcoalitie die op 2 december in Brussel de mars Claim the Climate organiseren. Wij steunen de oproep om deel te nemen. [Soros heeft blijkbaar ook een zak geld aan de Belgische Bastaard-bisschoppen gegeven!]

Samen met burgers, organisaties en overheden willen we werk maken van versnelde en verregaande inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken.

[Bastaard-]Kardinaal Jozef De Ke(s)[Z]el en de [andere] bisschoppelijke [ezels] van België


De 'groene', maar vooral toch ook 'rode' bisschop en 'roze' vijand van Christus!


woensdag 14 november 2018

Zogenaamde 'excommunicatie' van Don Alessandro Minutella is ongeldig

Het Aartsbisdom van Palermo, Sicilië, met zijn in de kathedraal fietsende 'aartsbisschop', heeft een formeel decreet gepubliceerd betreffende de zogenaamde 'excommunicatie' van de Italiaanse Priester Alessandro Minutella, voor de vermeende "misdaden van ketterij en schisma". Reeds in november 2017 werd Don Minutella op de hoogte gebracht van een dreigende 'excommunicatie', indien hij geen trouw zwoer aan Bergoglio en diens zogenaamde 'magisterium'.


Het Aartsbisdom verspreidde de volgende mededeling:

Op 13 november 2018 werd Vader Alessandro Maria Minutella op de hoogte gebracht van het Decreet van 15 augustus 2018 (Prot. No. 046/18) waarbij de Aartsbisschop Corrado Lorefice de automatische excommunicatie VERKLAART, die diezelfde priester heeft opgelopen voor de misdaad van ketterij en voor de misdaad van schisma, zoals vereist door de canonieke wet (cf. can.1364 §1 CIC), met alle gevolgen die rijzen uit diezelfde maatregel.

De Aartsbisschoppelijke Kanselier
'priester' Vincenzo Talluto


Aangezien Bergoglio géén paus is, maar een usurpator die door de Maffia van Sankt Gallen in collaboratie met het Obama-regime aan de macht werd gebracht, en daardoor zélf geëxcommuniceerd is, is er natuurlijk ook géén sprake van een excommunicatie van Don Minutella.

Bergoglio is het summum van de Bastaardkerk!
De duivel op de Zetel van Petrus!


zondag 23 september 2018

Vandaag 50 jaar geleden, is Pater Pio overledenBREAKING - Bergoglio zegt: "Ik ben de duivel."6:35 u. Op het vliegtuig, zaterdag 22 september 2018, onderweg naar Vilnius Litouwen,

werd Bergoglio door de journalisten begroet. Bergoglio kreeg een boek over Paus Johannes-Paulus II
door de Poolse fotograaf Grzegorz Galazka overhandigd.

Bij ontvangst van het boek, met een stralende foto van Johannes-Paulus II op de cover,

zei Bergoglio:

"Paus Johannes-Paulus II was een heilige, ik ben de duivel."

Link:

https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6196911/I-devil-John-Paul-jokes-Pope-Francis.html

Helaas wisten we dat al!!!


De satanische kracht die van Bergoglio uitgaat,
is voelbaar tot op minstens 250 m. afstand.

Bergoglio is wérkelijk een monsterlijk wezen uit de hel!zaterdag 8 september 2018

Jef De Kesel te laf om te vemelden dat Koning Boudewijn tégen abortus was


Eind juli was het 25 jaar geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Om hem te herdenken,
was er vandaag een herdenkingsmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken.

vrijdag 31 augustus 2018

Dak van de kerk bovenop de Mamertijnse gevangenis in Rome stort in
De vele toeristen op en rond het Forum Romanum in Rome werden gisteren in de namiddag opgeschrikt door lawaai en een grote stofwolk. Het dak van de vlakbij gelegen kerk van de San Giuseppe dei Falegnami (Sint Jozef van de Timmerlieden) stortte in.

Onder de zestiende-eeuwse kerk bevinden zich de overblijfselen van de Mamertijnse gevangenis, de staatsgevangenis van het Oude Rome. Ook de Apostelen Petrus en Paulus zaten hier gevangen. Het beroemde Mamertinum heeft geen schade opgelopen door de instorting.

Opnieuw een ernstige vingerwijzing richting Bergoglio!

woensdag 29 augustus 2018

BREAKING: Bergoglio vandaag publiekelijk gecontesteerd

Gelovigen scandeerden vandaag tijdens de algemene audiëntie de naam van Aartsbisschop Viganò! Viganò! Viganò!Vaticaan 'censureerde' video met boosaardige repliek van Bergoglio tijdens de ontmoeting met Aartsbisschop Viganò in 2013!

Dit zei Bergoglio:

"Ja, de bisschoppen in de Verenigde Staten mogen niet worden geïdeologiseerd, zij mogen niet 'rechts' worden zoals de aartsbisschop van Philadelphia, (de paus gaf me niet de naam van de aartsbisschop) zij moeten 'herders' zijn; en zij mogen niet 'links' worden – en hij voegde er met opgeheven armen aan toe – en als ik 'links' zeg, dan bedoel ik homoseksueel".

Over Mgr. Carlo Maria ViganòBergoglio droeg in Dublin een Baphomet-mijter
dinsdag 28 augustus 2018

Bergoglio aangeklaagd

Bergoglio weigert alle commentaar


Op de terugvlucht van Dublin naar Rome weigerde Bergoglio zondagavond alle commentaar op de aantijgingen van Nuntius Carlo Maria Viganò. Bergoglio zei tegen de aanwezige pers in het vliegtuig, dat hij “er geen woord over zal zeggen”. Hij zei verder dat ze het document maar moeten lezen, dat het document voor zichzelf spreekt en dat ze zélf maar hun eigen conclusies moeten trekken.

Voor Antichrist Bergoglio is het 'game over' - Dublin - 26.08.2018S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------