BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 24 oktober 2015

Op 24 oktober 1147 valt de stad Lissabon in handen van de Christenen en wordt de stad na een lang beleg eindelijk van de Moren bevrijd:

Het Beleg van Lissabon vond plaats van 1 juli tot 25 oktober 1147 en resulteerde in het veroveren van de stad op de Moren, de stad viel op 24 oktober in handen van de Christenen en kwam daarmee definitief onder Portugese heerschappij. Het Beleg van Lissabon was de enige Christelijke overwinning van de Tweede Kruistocht en wordt gezien als een zeer cruciale slag in de Reconquista.

maandag 19 oktober 2015

Antonio Kardinaal Canizares, de Aartsbisschop van Valencia, noemde de vluchtelingencrisis een "invasie van immigranten" en omschreef het fenomeen als het "Paard van Troje"...

Spanien: Kardinal sorgt für Empörung


Mit seiner Aussage, es gebe eine „Invasion der Einwanderer“, die sich als „trojanisches Pferd“ erweisen könnte, sorgte der Erzbischof von Valencia, Kardinal Antonio Canizares, am Mittwoch für Empörung. Joan Ribo, Bürgermeister von Valencia, warf dem Kardinal vor, er habe sich auf die Seite der „extremen Rechten“ gestellt. Was er gesagt habe, sei „unglücklich und unsolidarisch“ und widerspreche „dem Geist und den Schriften von Papst Franziskus“ [De uitspraken van Kardinaal Canizares gaan inderdaad in tégen "de geest en de geschriften van Bergoglio", maar gaan niet in tegen de Leer van de Kerk!]. Auch die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau äußerte Kritik an den aussagen: Die Einlassungen des Kardinals seien „offenkundig rassistisch. Sie fordert den Rücktritt des Erzbischofs. 

Bron: Radio Vatikan

Link:

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/16/spanien_kardinal_sorgt_f%C3%BCr_emp%C3%B6rung/1179749


woensdag 14 oktober 2015

De 'kerk van Bergoglio' in Argentinië:

Op 12 Oktober 2015 probeerden pro-abortus 'feministen' de kathedraal van Mar de Plata in Argentinië in brand te steken:
Wie durft nu nog beweren, dat abortus niet 'des duivels' is?
 

Bergoglio, werk aan de winkel, in uw eigen land!

maandag 12 oktober 2015

Het Vaticaan is de regie totaal kwijt!

Boze gelovigen uit het Bisdom Osorno, Chili, vroegen Bergoglio om uitleg aangaande de benoeming van bisschop Juan Barros Madrid, die ervan verdacht wordt een doofpot te hebben georganiseerd om priester Fernando Karadima, die 20 jaar lang misdienaars misbruikt heeft, te beschermen.

Bergoglio blijft achter de benoeming van bisschop Juan Barros Madrid staan en noemde de gelovigen van Osorno: "Dom".

Bergoglio zei: "Osorno is dom omdat ze hun hart nog niet geopende hebben voor wat God zegt".

Dus, wanneer Bergoglio spreekt, dan spreekt God.

Ik kan me nog een pastoor herinneren die net hetzelfde beweerde. Het is toen niet goed afgelopen met die man.

 

Oproer in Osorno!


De gelovigen van Osorno vertrouwen Bergoglio niet meer wanneer hij zegt, dat hij de pedofilie binnen de Kerk met wortel en tak zal uitroeien.Zij zeggen:
 

"NU ZIEN WE HET WARE GEZICHT VAN BERGOGLIO!"

"BERGOGLIO IS ONTMASKERD!"


Bron: Church Militant

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/uproar-after-pope-calls-chilean-bishops-critics-dumbZie ook:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/03/de-post-conciliaire-bastaardkerk-in.htmlOordeel zelf!

In de volgende video spelt Bergoglio de gelovigen de les.

Ziet u ook een verstokte, autoritaire man?

Een gevaarlijke dictator?


Ziedaar de beroemde 'Bergogliaanse Barmhartigheid'!

dinsdag 6 oktober 2015

Bruno de Kartuizer, La Torre † 1101 - Feest 6 oktober
Bruno voelde zich sterk aangetrokken tot de eenzaamheid. Hij verlangde ernaar God te zoeken in een leven van gestrengheid en gebed.

Er is een legende die probeert te verklaren hoe dat gekomen is:

Toen Bruno in Parijs een glanzende kerkelijke carrière tegemoet leek te gaan, stierf een beroemde professor aan de universiteit; volgens een oude verhalencyclus over het leven van Bruno heette deze geleerde Diocres. Bruno woonde de dodenwake bij. De overledene lag opgebaard in een open kist.

Toen de lector in de kerk de woorden voorlas: "Responde mihi!" (= "Antwoord mij!"), ging de overledene plotseling rechtop zitten en riep met luide stem: "Ik ben voor Gods rechterstoel geroepen." Daarop zonk hij weer zielloos terug. De aanwezigen waren verlamd van schrik.

De volgende morgen werd het ochtendofficie voor de overledene gebeden. Toen men bij de woorden was aangekomen "Responde mihi!", hief de overledene wederom zijn hoofd rechtop en riep: "Over mij is voor Gods rechterstoel een oordeel uitgesproken!" En weer stoven de aanwezigen uiteen naar alle kanten.

Op de derde dag had zich een grote menigte verzameld voor de uitvaart; men was afgekomen op de griezelige verhalen. Voor de derde maal richtte de dode zich op, en sprak wanhopig: "Ik ben voor Gods rechterstoel verdoemd." Daarop werd hij in ongewijde aarde begraven.

Na deze gebeurtenis zou Bruno zijn studenten hebben gewezen op het kluizenaarsbestaan; zelf heeft hij alle wereldse zaken eraan gegeven hebben om als kluizenaar God te zoeken.

Bruno was geboren rond het jaar 1030 in een vooraanstaande Keulse familie. Al tijdens zijn opleiding tot een geestelijk ambt vestigde hij de aandacht op zich door zijn talent en zijn houding van recht-door-zee. Door de bisschop van Reims werd hij benoemd tot directeur van de domschool aldaar. Hij bleek een voortreffelijk docent. Onder zijn leerlingen bevond zich o.a. Hugo van Grenoble († 1132; feest 1 april) die verderop in het leven van Bruno een belangrijke rol zou spelen. Toen de Paus aan Bruno vroeg de kanselier van de bisschop van Reims te worden, vluchtte hij. Hij had een afschuw van de hardvochtige en praalzieke levenswijze van de kerkvorst die bovendien zijn ambt voor geld gekocht had.

Aanvankelijk trok hij zich terug in de Benedictijner abdij van Molesme. Maar ook hier vond hij de strenge geest te zeer verziekt door welvaart, spil- en speelzucht. Met zes gelijkgezinde monniken verliet hij het klooster en begaf zich naar zijn oudleerling Hugo (de latere heilige bisschop Hugo van Grenoble, bijgenaamd 'de Kartuizer'); deze had hem in een nachtelijk visioen al naar hem toe zien komen, ontving hem met zijn gezellen hartelijk, kleedde hen met een nieuw ordesgewaad en schonk hun een woest stuk grond in de eenzaamheid van de Alpen. Daar aangekomen bouwden de zeven zich een onderkomen: ieder bewoonde een eigen hutje en zorgde voor zijn eigen onderhoud. Eenmaal per dag kwam men in een kapelruimte bij elkaar voor gezamenlijk gebed. Eens per week maakte men een korte wandeling waarin men elkaar geestelijk voedsel toediende. Het heette daar: "La Chartreuse". De beweging van de Kartuizers was geboren. Het was 1084. De heilige bisschop Hugo kwam herhaaldelijk voor enige tijd naar de Chartreuse om er te bidden; dat hield hij dan zo lang vol dat Bruno zich genoodzaakt zag hem in zijn gebed te storen om hem eraan te herinneren dat hij naar zijn mensen terug moest.

Bruno mocht hopen dat men hem zou vergeten, en dat hij zijn geliefde leven van God-zoeken-in-de-eenzaamheid onbekommerd zou kunnen voortzetten. Maar Paus Urbanus II († 1099; feest 29 juli) had een vroom en wijs raadsman naast zich nodig en zijn keus viel op Bruno. Deze kon niet weigeren, en begaf zich tot zijn verdriet in het jaar 1090 naar zijn nieuwe taak. Onophoudelijk heeft hij de Paus gevraagd om te mogen terugkeren naar de eenzaamheid.

Tenslotte stond deze het hem toe: 1091. Hem werd een stuk grond in Calabrië geschonken, en wederom trok hij zich met zes gelijkgezinden in de stilte terug. Pogingen om contacten te leggen met zijn eerste vestiging mislukten. Na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Calabrische Chartreuse, stierf hij. Hij werd ter plaatse begraven. Toen men vierhonderd jaar later zijn lichaam opgroef, bevond het zich nog in ongeschonden staat.

San Bruno wordt afgebeeld in kartuizer-habijt (lang wit gewaad met capuchon), een vinger aan de lippen; soms een mijter aan zijn voeten, omdat hij in 1090-1091 een aanbod van Urbanus II afsloeg om bisschop van Reggio te worden; vaak houdt hij de blik gevestigd op een kruisbeeld; soms valt er ook een schedel te zien, symbool voor versterving; hetzelfde symboliseert de voorstelling dat hij op een aardbol staat: wereldverzaking; ook wordt hij wel afgebeeld met een ster op de borst of een krans van sterren om zich heen.

Prior Marcellin Theeuwes van La Grande Chartreuse
Comune di Serra San Bruno - La visita del Papa 9 ottobre 2011


Paus Benedictus XVI - 2 oktober 2015


maandag 5 oktober 2015

Om de 'moraal' op de Synode wat op te krikken, werd dit lied uitgebracht:"Ben jij een 'believer'?" "Klimaat of religie?"


'Kerknet' over het 'cricketteam' van het Vaticaan

Op een persconferentie in Rome maakte Nigel Baker, de Engelse ambassadeur bij de Heilige Stoel [Ook de Engelsen spelen wat veel baas daar in het Vaticaan.], bekend dat het cricketteam van het Vaticaan op 24 oktober zal aantreden tegen een team van anglicaanse geestelijken [De anglicanen hebben geen 'geestelijken'.]. De wedstrijd vindt plaats in Rome. Het Britse cricketteam reist vanuit Londen mee naar Rome met de delegatie van de anglicaanse Kerk [De anglicaanse staatskerk, die eerder een sekte is, wordt hier bedoeld.], die op 25 oktober deelneemt aan de slotviering van de bisschoppensynode.

De oprichting van het cricketteam van het Vaticaan werd al in oktober 2013 door de Pauselijke Raad voor de Cultuur aangekondigd. Het sportteam wordt gevormd door priesters en seminaristen, evenals studenten van de pauselijke universiteiten en colleges in Rome. Het cricketteam van het Vaticaan draagt de naam ‘St. Peter’s Cricket Club’. De idee voor de oprichting van het team was afkomstig van John McCarthy, de Australische ambassadeur bij het Vaticaan en fanatiek cricketliefhebber. In september 2004 speelden enkele priesters en seminaristen uit Rome al eens een vriendschappelijke wedstrijd tegen anglicaanse geestelijken [Nogmaals, de anglicanen hebben geen 'geestelijken'.].

Bron: Kerknet

'Kerknet' probeert hier weer te provoceren met haar 'anglicaanse geestelijken'. Maar, zoals zo vaak loopt 'Kerknet' achter de feiten aan! 

Niet alleen anglicanen, maar ook moslim cricketteams zullen aantreden!

Dat is nog wat anders dan die anglicanen!

"Vatican cricket team to play Muslim club from Yorkshire" 


Bron: The Telegraph

Link:


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11904368/Vatican-cricket-team-to-play-Muslim-club-from-Yorkshire.html

Danneels-Gate 17: "Una manovra occulta per l’elezione di papa Francesco?" - Over de occulte maffia-club die Bergoglio aan de macht heeft gebracht!

Se certe faccende fossero anche soltanto verosimili, già vi sarebbe motivo di allarme. Quando poi si rivelino vere, la preoccupazione si trasforma in tragedia. È questo il pensiero che sorge spontaneo dopo la presentazione della sconcertante biografia sul card. Godfried Danneels uscita in Belgio, opera degli storici della Chiesa, Jürgen Mettepenningen e Karim Schelkens. Che hanno compiuto indubbiamente il proprio lavoro: loro stessi hanno definito «scientifico» l’approccio scelto e non v’è ragione di dubitarne, avendo avuto accesso agli archivi personali dell’interessato.

Tutto ebbe dunque inizio nel 1996, quando l’Arcivescovo di Milano, card. Carlo Maria Martini, deciso ad arginare la crescente influenza nella Chiesa del card. Joseph Ratzinger e del suo entourage, iniziò ad organizzare degli incontri “riservati” con Eminenze e Vescovi. Si tennero nella cittadina di San Gallo, in Svizzera, su iniziativa del vescovo del posto, mons. Ivo Fürer. Di tali incontri ebbero sentore alcuni addetti ai lavori, ma la notizia non si propalò. 

Bron: Corrispondenza Romana

Link:

http://www.corrispondenzaromana.it/una-manovra-occulta-per-lelezione-di-papa-francesco/

zondag 4 oktober 2015

Via Crucis 2005 - Joseph Kardinaal Ratzinger: "Hoeveel vuil is er in de Kerk, juist ook onder degenen die Hem in het priesterschap helemaal zouden moeten toebehoren! Het besmeurde kleed en gelaat van uw Kerk shockeert ons."


De Vaticaanse homo-priester, Krzysztof Charamsa werd gesuspendeerd door Mgr. Ryszard Kasyna, de Bisschop van Pelplin:

"De verklaringen in de media van Krzysztof Charamsa gaan in tégen de Heilige Schrift en tégen de Leer van de Katholieke Kerk."

Verder roept de Bisschop de gevallen priester op om tot inkeer te komen.

Bron: Polonia Christiana

Link:

http://www.pch24.pl/biskup-pelplinski-upomnial-ksiedza-krzysztofa-charamse,38557,i.html


Een duidelijke actie!

Imitating Judas: The Kasper Position

First, like Judas and the money bag, they are more concerned about money than the salvation of souls.

It is no secret that the main proponents of the Kasper proposal (i.e. most of the German bishops) stand to gain a great deal of money if the church overturns her 2,000 year old practice on Holy Communion. This is so because the church in Germany receives money from the German government for every person that identifies themselves as “Catholic” on their income taxes. Many divorced and remarried Germans who would otherwise identify themselves as “Catholic” do not do so because they are forbidden to receive Holy Communion. This means the German bishops are losing money under the current discipline in the Church.

Financial gain is an incredibly strong motive to advance the Kasper position.

Bron: One Peter 5

Link:

http://www.onepeterfive.com/imitating-judas-the-kasper-position/

zaterdag 3 oktober 2015

De openingstoespraak van de Sodomieten-Synode 2015


Bergoglio, de 'paus van de sodomieten' kust een homoseksueel:


Logo van de Sodomieten-Synode werd voorgesteld:

Link:

https://newwaysministryblog.wordpress.com/2015/10/02/reporting-from-rome-on-rainbow-catholics-assembly-and-synod-on-the-family/

Het Bergogliaanse Vaticaan anno 2015: totaal geperverteerd en verdoemd!

De bittere 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie...

Van 'tucht-kerk' naar 'dialoog-kerk':

'Monsignore' Krzysztof Olaf Charamsa en compagnie
The Happy Couple

WHO AM I TO JUDGE?

De hypocriete Bergoglio valt helemaal door de mand!

Het is natuurlijk één ding om te (s)preken zoals Bergoglio doet, maar het is iets heel anders als je je eigen woorden daadwerkelijk in praktijk moet brengen. Zo vroeg hij afgelopen juni tijdens een toespraak op het St.-Pietersplein in Rome vergeving voor hen die de deur sluiten voor vluchtelingen die ver van huis een veilig onderkomen zoeken.

Een Italiaans televisieprogramma probeerde te testen hoe de mooie woorden van Bergoglio in de praktijk zouden uitpakken.

Zij huurden een acteur in die zowel Arabisch als Engels spreekt en stuurden hem als Syrische vluchteling gewapend met de typische plastic zak naar het Vaticaan en directe omgeving.


De volgende video is een 6 minuten durende reportage zoals die op 24 september werd uitgezonden op de Italiaanse televisie.

Het is in het Italiaans zonder ondertiteling, maar dat is ook niet nodig want je ziet heel duidelijk hoe deze vluchteling nergens onderdak krijgt, ook niet bij het Vaticaan, en volledig aan zijn lot wordt overgelaten. Ja, hij mag een suite huren in een hotel voor 500 Euro per nacht.
De reactie van de Post-Conciliaire bastaard-priesters op het St.-Pietersplein is tekenend voor de Kerk vandaag!

Luk 10:30  Jesus hernam, en sprak: Eens reisde een man van Jerusalem naar Jericho, en viel in handen van rovers; ze schudden hem uit, verwondden hem vreselijk, en lieten hem half dood achter.
Luk 10:31  Toevallig kwam een priester die weg langs; hij zag hem, en ging voorbij.


OOK ALS TEGENWOORDIG EEN KATHOLIEK OM EEN HEILIGE MIS VRAAGT, TIJDENS ZIJN KERKELIJKE UITVAART, IS HET ANTWOORD: "NO, NO, NO!!!"

BASTAARD-PRIESTERS EN BASTAARD-BISSCHOPPEN!!! 

De Fiat 500L van Bergoglio in de VS. "Simpel en bescheiden" of toch niet?

Naast de twee pausmobielen die naar de VS werden overgevlogen, maakte Bergoglio aldaar ook nog gebruik van een kleine, bescheiden Fiat 500L. Dus de verlengde versie van de Fiat 500. Kostprijs ca. 25.000 euro. Dus, niet echt een kleine auto.

Echter, Bergoglio bezocht in de VS 3 steden met telkens een andere kleine, bescheiden Fiat 500L. Dat zijn er al 3. En telkens was er een back-up kleine, bescheiden Fiat 500L. Dat zijn er al 6.

Kostprijs van dit grapje ca. 150.000 euro.

Bergoglio, 'de paus van de armen'!

Hoe hyocriet kan je zijn!

En Luc Van Looy maar papiertjes oprapen!


The back story behind the Pope Francis’s Fiat, a statement of style: Simple and modest


Bron: The Washington Post

Link:

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/09/29/the-back-story-behind-the-pope-franciss-fiat-a-statement-of-style-simple-and-modest/Kijk eens wat een beenruimte!
Bergoglio S.J. lacht 'de armen' in hun gezicht uit!

En ja hoor, Bergoglio had ook nog een geheime ontmoeting met een 'homo-koppel'!

"Paus ontving homopaar tijdens bezoek aan VS"

Viespeuk Bergoglio in actie!De paus heeft in de Verenigde Staten een homopaar ontvangen kort voor zijn bezoek aan een roemruchte Amerikaanse ambtenaar die homohuwelijken weigert te sluiten. Dit meldde nieuwszender CNN vrijdag op gezag van de gast van de paus, de Argentijn Yayo Grassi.

Grassi, een homoseksuele jeugdvriend van paus Franciscus, en Grassi's Indonesische partner Iwan Bagus, bezochten de paus in de ambassade van het Vaticaan in Washington op 23 september. Grassi woont al negentien jaar samen met Bagus. Grassi zei dat de ontmoeting op verzoek van de paus was geregeld.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/paus-ontving-homopaar-tijdens-bezoek-aan-vs-a2476769/INDERDAAD!

MET BERGOGLIO HEBBEN WE HET ONDERSTE UIT DE KAN!

MARGINALITEIT, NACHTCLUBS, BUITENWIPPERS, SAMENWONEN, SCHEIDINGEN, HOMO-SEKS....

HET IS DE LEEFWERELD VAN JORGE MARIO BERGOGLIO!

EEN LEEFWERELD DIE WEL HEEL ERG VER STAAT VAN DE KATHOLIEKE LEER!


BERGOGLIO ZOU ZICH EENS GOED MOETEN REALISEREN, DAT HIJ DAAR IN THEORIE NIET ZIT OM DE ZONDE, DIE RIJKELIJK AANWEZIG IS IN ZIJN OMGEVING, TE PROMOTEN, MAAR DAT HIJ IN THEORIE HET UITHANGBORD VAN DE KERK ZOU MOETEN ZIJN!!!


BERGOGLIO, DOE JE SOUTANE UIT,
WANT JE MAAKT ZE TE SCHANDE!

Vaticaanse monsignore komt uit de kast

Een medewerker van de Congregatie voor de Geloofsleer is vandaag, op de vooravond van de gezinssynode, als homo ´uit de kast´ gekomen. 

In een kranteninterview eiste de Poolse monseigneur een opening van de katholieke Kerk voor gelijkgeslachtelijke stellen. "Een lesbisch of homoseksueel koppel moet tot zijn Kerk kunnen zeggen: wij hebben elkaar lief volgens onze aard, en wij willen het goede van onze liefde ook voor anderen inbrengen" [Het gaat niet over 'liefde', want dan zou je ook met je hond of paard moeten kunnen trouwen.], stelt Krzysztof Olaf Charamsa in de Corriera della Sera. Hij beschouwt het niet als een privé-aangelegenheid, noch gaat het alleen om seksuele bevrediging maar om een openbaar feit.

'Homolobby'

Charamsa (43) werkt sinds 2003 in de Congregatie voor de Geloofsleer en is bovendien ondersecretaris van de Internationale Theologencommissie van het Vaticaan. Ook is hij docent aan de pauselijke universiteiten van de Jezuiten (Gregoriana) [= een hotte homo-tent in Rome waar o.a. ook Johan Bonny verbleven heeft!] en van de Legionairs van Christus (Regina Apostolorum) [Getekend door zwaar seksueel misbruik!]. Dat er actieve homo's in het Vaticaan werkzaam zijn, al dan niet onderling verbonden in een 'homolobby'. wordt al lang vermoed. Paus Franciscus noemde dit kort na zijn aantreden een probleem.

Intensieve overweging

Het is Charamsa duidelijk dat hij zijn priesterambt en ook zijn leerbevoegdheid nu zal verliezen. Hij zegt zijn besluit echter niet genomen te hebben omdat hij met zijn partner wil samenleven. Het zou voortkomen uit een intensieve overweging van de kerkelijke leer. Een homoseksuele aanleg is op zichzelf volgens de kerkelijke leer geen zonde [Dat is nog maar de vraag!], de praktisering echter wel. Katholieke priesters mogen noch hetero- noch homoseksuele relaties hebben. De zondag beginnende bisschoppensynode over huwelijk en familie wil het ook hebben over de omgang met homoseksuele koppels binnen gezinnen.

Kerkpolitiek signaal

Terwijl het Vaticaan ontkent dat de paus steun heeft willen betuigen met zijn geruchtmakende ontmoeting in Washington met Kim Davis, de Amerikaanse ambtenares die een principiële houding tegen het 'homohuwelijk' aanneemt, blijkt nu dat Franciscus daar wel een ontmoeting gehad heeft met een oud-student, Yayo Grassi, en diens homopartner. Het Vaticaan ontkent echter dat de paus daarmee een kerkpolitiek signaal wilde afgeven.

'Ernstig en onverantwoordelijk'

Het Vaticaan heeft vandaag direct gereageerd op het uit de kast komen van Charamsa. Diens besluit dit te doen pal voor de opening van de gezinssynode lijkt "zeer ernstig en onverantwoordelijk", aldus woordvoerder Federico Lombardi [Het Post-Conciliaire Rome heeft het tegenwoordig wel erg moeilijk met de waarheid! Met liegen en bedriegen kom je in dergelijke milieus veel verder! Vraag maar aan Bergoglio!]. Charamsa zou hiermee de synode onder druk willen zetten. Het is duidelijk, aldus Lombardi, dat Charamsa zijn werk in het Vaticaan niet kan voortzetten, noch college meer kan geven. Verdere kerkrechtelijke maatregelen zijn aan de plaatselijke bisschop van Charamsa.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vaticaanse-monsignore-komt-uit-de-kast

De Vaticaanse 'Gay Mafia' in actie:

Vatican: Pope Francis’ only ‘real audience’ at U.S. embassy was with former gay student, partner


WASHINGTON, D.C., October 2, 20015 (LifeSiteNews) -- Hours after the Vatican distanced itself from embattled Kentucky clerk Kim Davis, CNN has reported Pope Francis met privately with a gay couple and their friends while in the U.S.

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-only-real-audience-at-u.s.-embassy-was-with-former-gay-student"Il monsignore dell'ex Sant'Uffizio fa coming out"


"Homo-seksuele 'monseigneur' van het ex- Heilige Officie komt uit de kast"


Krzysztof Charamsa, officiale della Congregazione per la dottrina della fede e secondo segretario della Commissione teologica internazionale, ha rivelato ieri sera alla stampa polacca di essere omosessuale e di avere un compagno. Lombardi: «Scelta grave e non responsabile alla vigilia del Sinodo, non potrà continuare a lavorare in Vaticano»


En ja hoor, hij heeft ook nog een 'vriend'.

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/charamsa-gay-sinodo-famiglia-43734/


ZIEDAAR DE 'KERK' VAN BERGOGLIO!!!

DE SATANSKERK!

vrijdag 2 oktober 2015

Op 2 oktober 1536 begon de 'Pilgrimage of Grace': een Katholieke rebellie tégen de hervormingen van de overspelige Hendrik VIII, koning van Engeland...

De Pilgrimage of Grace (Bedevaart der Genade) was een opstand van Rooms-Katholieken die in de herfst van 1536 uitbrak in het noorden van Engeland en die gericht was tegen het beleid van Hendrik VIII, voornamelijk op religieus gebied.

De opstand vond plaats in het kader van de Engelse Reformatie die vanaf 1533 door Hendrik VIII in gang werd gezet om zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, mogelijk te maken en om zijn gezag in Engeland te verstevigen. De Rooms-Katholieke Kerk staat echter geen echtscheiding toe.

Verder ergerde de koning zich ook aan het beroep dat zijn onderdanen bij de Paus konden aantekenen in religieuze zaken binnen zijn koninkrijk. In 1534 maakte hij de Church of England los van het pauselijk gezag en stelde zichzelf aan als hoofd. In 1536 volgde de publicatie van de richtlijnen van de nieuwe 'kerk', de Tien Artikelen.

Gedreven door geldnood en berichten over misstanden in de kloosters, ging de koning over tot het confisqueren van kloostergoederen, het vernietigen van de abdijen en het ontbinden van de kloostergemeenschappen. Dit viel slecht bij de boerenbevolking in het noorden van Engeland, waarvan een groot deel ook afhankelijk was kerkelijke bedeling door de kloosters.

Uiteindelijk zouden er 216 Katholieke 'leiders' officieel ter dood worden veroordeeld.

'Honderden' andere Katholieken werden gewoon uit de weg geruimd, in naam van de Anglicaanse Staatskerk!

GEEN 'GODSDIENSTOORLOG', MAAR SATAN TEGEN DE KERK VAN CHRISTUS!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------