BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 30 juli 2013

Over dansende bisschoppen en zo... Het is nu stilaan goed geweest!

De Braziliaanse bisschoppenconferentie had de expliciete bedoeling om een 'katholiek carnaval' te organiseren tijdens de JMJ in Rio de Janeiro
"...o “Folia com Cristo”, maior bloco de carnaval católico do Brasil." = "de "Feestvreugde met Christus", het grootste blok van het katholieke carnaval in Brazilië."

"A micareta de Jesus surgiu com o objetivo de mostrar uma face alegre da Igreja" =  "Het carnaval van Jezus ontstond met als doel een vrolijk gezicht van de Kerk te laten zien."

"E sendo o carnaval a maior festa popular do país, nada melhor do que evangelizar do jeito que o brasileiro gosta”, declarou padre Renato Martins." = En wordt het carnaval het grootste volksfeest in het land, niets beter om te evangeliseren op de manier waarvan Brazilië houdt", zei priester Renato Martins."


Pikant detail:

De choreograaf van Rede Globo, Vagner Menezes Pereira - bekend als 'Fly' - zal een flash-mob organiseren...


Link naar de website van de Braziliaanse Bisschoppenconferentie:

http://www.cnbb.org.br/site/regionais/leste-1/11210-folia-com-cristo-celebra-a-jmj-rio2013

De choreograaf Vagner Menezes Pereira - beter bekend als 'Fly' - die de 'flash-mob' tijdens de JMJ in Rio de Janeiro organiseerde en die de bisschoppen liet dansen, is een 'porno-ster' die geregeld in homo-bladen opduikt...


Link naar:

RADIO CRISTIANDAD

[Waarschuwing: expliciete foto's!]

http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/07/29/el-coreografo-de-la-jmj-2013-flyportada-de-revistas-pornograficas-gay-un-punto-mas-para-el-acto-desacralizador/


Link naar de website van 'FLY':

http://flydance.com.br/perfil.asp


Maar volgens Kerknet bestaat de homo-lobby niet!

zondag 28 juli 2013

Intussen in Rome...


NBC News (July 27) heeft het over: "Dancing cardinals warm up the crowd in Rio"

Watch pope’s cardinals join in a dance flash mob at Copacabana Beach in Rio de Janeiro ahead of the pontiff’s evening appearance.

http://www.nbcnews.com/video/nbc-news/52599869#52599869

Het verhaal klopt natuurlijk van geen kanten.

De 'vorm' lijkt dan toch goed te zijn overgekomen bij the gentiles...

Over de inhoud géén woord.

'Epic Fail': de zogenaamde 'flash-mob' op Copacabana tijdens de JMJ in Rio de Janeiro. Misselijkmakend en een pekzwarte dag voor de Kerk. Waar zijn de tijden toen dansen nog 'des duivels' was? Pittig detail: voor het eerst kon men tijdens de 'viering' ook zwemmen...

'Free hugs' tijdens de JMJ in Rio: "Doe nooit wat onkuisheid is!"

Benedictus XVI, de Paus-Emeritus, over wat het betekent de Kerk lief te hebben


JMJ in Rio - 'Nachtwake' Novus Disordo-stijl

Nog meer JMJ in Rio... De Copacabaanse nachtmerrie wordt werkelijkheid...


Intussen in Afrika:


zaterdag 27 juli 2013

JMJ Rio de Janeiro: oorlogsbodems voor Copacabana


De JMJ in Rio de Janeiro: schokkend!


Clowns op de JMJ in Rio


Godfried Kardinaal Danneels in het jaar 2000 over de Sacramenten

Catholic World News Brief  -  12 mei 2000

Belgium's Cardinal Godfried Danneels has said that the Catholic Church in Europe is facing extinction.

In an interview with today's Catholic Times he said the vocations crisis in the West could mean that Catholics will become more like Protestants, forced to rely more on the Bible and less on the seven sacraments.

"Without priests the sacramental nature of the Church will disappear," he said. "We'll become a Protestant Church without sacraments. We'll be another type of Church, not Catholic."

The cardinal, who was in England to deliver a lecture at St. Philip's University Church, Salford, said that in his own country the shortage of priests was particularly acute.

"We've got lay people who are working with us," he said. "We see that without priests who are permanently there, it's difficult for lay people to play a full role -- they need to work and have families. We've reached a very low level. It's the same level as in Holland, France, Switzerland, and even Germany."

Bron: Catholic Times/CWNews.com

Meer dan 13 jaar later heeft nog niemand iets in de gaten.

Slaap wel, zou ik zo zeggen!

vrijdag 26 juli 2013

De Aartsbisschop van Santiago, Chili, Ricardo Ezzati, veroordeelt de aanval en de vernielingen van de pro-abortus-aanhangers in de kathedraal van Santiago op de feestdag van de Heilige Jacobus (25/07/2013)
Het altaar van de Heilige Michaël wordt door de satanisten natuurlijk extra geviseerd!
Leuzen werden op het altaar geschilderd
Satan haat natuurlijk ook het Sacrament van de Biecht
De gevandaliseerde biechtstoel
"Abortus met Satan" - Het bewijs dat abortus des duivels is!
Satan eist bloed en de eeuwige dood voor iedereen!

Megalomanie op de JMJ in Rio de Janeiro

Na een paar dagen van ongewoon hevige regen in Rio de Janeiro ligt de 'Campus Fidei', de 'Stad van het Geloof' met het bizarre podium en 'altaar', er modderig en verlaten bij. Na miljoenen dollars te hebben besteed, zal het niet worden gebruikt. Alleen het veel traditionelere podium met altaar op het Copacabana-strand, zal worden gebruikt voor de pauselijke nachtwake en eucharistieviering. Vraag blijft natuurlijk waarom er zo per se twee megalomane podia met altaren gebouwd moesten worden?
 
Het esoterische en megalomane podium op de 'Campus Fidei'
Het traditionelere podium met altaar op het strand van Copacabana 
 

Joh 3:8 De wind waait, waar hij wil, en ge hoort zijn gesuis; maar ge weet niet, vanwaar hij komt en waarheen hij gaat; zó gaat het iedereen, die uit den Geest is geboren - Cuatro Vientos - JMJ Madrid 2011Joh 15:1  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Joh 15:2  Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wèl vrucht draagt, zuivert Hij, opdat ze nog meer vrucht mag dragen.
Joh 15:3  Reeds zijt gij rein door het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
Joh 15:4  Blijft in Mij, en Ik blijf in u. Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer ze aan de wijnstok blijft, zo kunt ook gij het niet, wanneer gij niet blijft in Mij.
Joh 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
Joh 15:6  Zo iemand in Mij niet blijft, dan wordt hij weggeworpen als de rank, en verdort; men raapt ze bijeen, werpt ze in het vuur, en verbrandt ze.
Joh 15:7  Maar zo gij in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt dan al wat gij wilt, en gij zult het verkrijgen.
Joh 15:8  Dit is het, wat mijn Vader verheerlijkt: dat gij veel vruchten draagt, en mijn leerlingen wordt.
Joh 15:9  Zoals de Vader Mij heeft bemind, zo ook heb Ik u bemind; blijft in mijn liefde.
Joh 15:10  Wanneer gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven; zoals ook Ik de geboden van mijn Vader heb onderhouden, en in zijn liefde blijf.
Joh 15:11  Dit alles heb Ik tot u gezegd, opdat mijn vreugde uw deel mag worden, en uw vreugde volkomen mag zijn.
Joh 15:12  Dit is mijn gebod: Hebt elkander lief, zoals Ik u heb bemind.
Joh 15:13  Niemand heeft groter liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Joh 15:14  Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet, wat Ik u gebied.
Joh 15:15  Ik noem u geen dienstknechten meer, want de knecht weet niet wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik u alles bekend heb gemaakt, wat Ik van mijn Vader gehoord heb.
Joh 15:16  Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb ú uitverkoren; en Ik heb u aangesteld, om vrucht te gaan dragen, en wèl blijvende vrucht; en de Vader geve u alles, wat gij Hem in mijn naam zult vragen.
Joh 15:17  Dit leg Ik u op: Hebt elkander lief.
Joh 15:18  Wanneer de wereld u haat, weet, dat ze Mij het eerst heeft gehaat.
Joh 15:19  Zo gij van de wereld waart, zou de wereld beminnen wat haar toebehoort; maar omdat gij niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Joh 15:20  Denkt aan het woord, dat Ik u heb gezegd: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Heeft men Mij vervolgd, dan zal men ook u vervolgen; heeft men mijn woord geacht, dan zal men ook het uwe achten.
Joh 15:21  Maar dit alles zal men u aandoen om mijn naam, omdat men Hèm niet kent, die Mij heeft gezonden.
Joh 15:22  Wanneer Ik niet gekomen was en niet tot hen had gesproken, dan zouden ze geen zonde hebben; maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde;
Joh 15:23  wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
Joh 15:24  Had Ik onder hen niet de werken gedaan, die niemand anders gedaan heeft, dan zouden ze geen zonde hebben; maar nu hebben zij ze gezien, en toch èn Mij èn mijn Vader gehaat.
Joh 15:25  Maar het woord moest worden vervuld, dat in hun Wet staat geschreven: "Zij hebben Mij gehaat zonder reden".
Joh 15:26  Maar wanneer de Helper komt, dien Ik u van den Vader zal zenden, de Geest der waarheid, die uitgaat van den Vader, dan zal Hij van Mij getuigen.
Joh 15:27  Maar ook gij moet getuigen, omdat gij van de aanvang af bij Mij zijt geweest.

JMJ Madrid 2011 met Paus Benedictus XVI

Mgr. Athanasius Schneider: het volledige interview van 27 juni 2013

woensdag 24 juli 2013

Katholiek Nieuwsblad: "Ophef rond schoolles Vlaamse pro-life organisatie"

In België is enige ophef ontstaan rond een les seksuele voorlichting die de katholieke pro-life organisatie Pro Vita gaf op een basisschool in Kuurne. Dat meldt De Morgen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

http://katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4180-ophef-rond-schoolles-vlaamse-pro-life-organisatie.html

Katholiek Nieuwsblad: "Steun voor Pro Vita na ophef over les"

Het Belgische Rooms-katholieke Lekenforum roept katholieken en katholieke instanties op, op haar website een open brief te ondertekenen aan de Belgische bisschoppen. De brief uit kritiek op de verantwoordelijke van het Vlaams Katholiek Onderwijs, Mieke Van Hecke.

Van Hecke liet zich onlangs negatief uit over de lessen die pro-life-organisatie Pro Vita geeft op katholieke en op staatsscholen, waardoor deze organisatie veel ingangen dreigt te verliezen. Pro Vita treft volgens het Forum geen blaam: wat zij presenteert, is geheel in lijn met de kerkelijke leer en moraal.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

http://katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4219-steun-voor-pro-vita-na-ophef-over-les.html

maandag 15 juli 2013

PETITIE: 'Katholieke leken nemen het woord': "Open brief aan de Belgische bisschoppenconferentie en aan de Pauselijke Nuntius te Brussel" naar aanleiding van de zaak 'Pro Vita' en Mevr. Mieke Van Hecke
I.V.H.: "Wij richten ons dus tot onze kerkelijke verantwoordelijken met de vraag om eindelijk definitief komaf te maken met het nefast beleid in zake godsdienstonderricht onder leiding van Mieke Van Hecke, dat ervoor verantwoordelijk is, dat afgestudeerden van het Katholiek onderwijs haast niets kennen van de Katholieke geloofsinhoud."

Teken de petitie en red de levens van duizenden, onschuldige kinderen:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/index.html

"Katholiek onderwijs wil geen Pro Vita" of hoe Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), uit de bocht gaat en een atheïstische wereldvisie verkondigt!

Antiabortusgroep aan het schoolbord - Pro Vita leert tienjarige leerlingen dat seks alleen binnen het kerkelijk huwelijk kan

'Bezorgde' ouder: 'Pro Vita mag niet de kans krijgen aan tienjarigen zaken te vertellen die niet stroken met de wet en de gangbare moraal' [De atheïsten willen Pro Vita monddood maken!]. Pro Vita, een katholieke vereniging die strijdt tegen abortus, predikt onder de naam 'wonder van het leven' in Vlaamse scholen tegen abortus en voorbehoedmiddelen. Dat doet ze via de les seksuele voorlichting. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) is niet van zins op te treden.

Het 'wonder van het leven' gaf in juni aan het vijfde leerjaar van de Centrumschool in Kuurne een voordracht over liefde. Dat gebeurde in het kader van de algemene les seksuele opvoeding en dus niet in een levensbeschouwelijke context. Toen zijn tienjarige zoon thuis vertelde wat er in die les gezegd was, viel vader Stijn (Stijn is een schuilnaam, PGZ) van zijn stoel. "De kinderen werd verteld dat seks enkel binnen het kerkelijk huwelijk kan. Daarop moesten zij samen de leuze 'echte liefde wacht' scanderen. [Sommigen vallen blijkbaar snel van hun stoel!]

Ook zei de voorlichtster dat vrouwen smalle schouders en brede heupen, en mannen brede schouders en smalle heupen hebben. Om dat voor te stellen tekende ze een gewone en een omgekeerde driehoek. Die driehoeken schoven dan perfect in elkaar. Twee omgekeerde driehoeken, ofwel twee mannen die elkaar liefhebben, passen niet in dat plaatje. Tot slot werd verkondigd dat voorbehoedmiddelen niet werken." [Dit klopt toch! Waarom zouden er anders in België alleen al 20.000 abortussen per jaar zijn?]

De onderwijskoepel voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) is nochtans formeel: "We verwachten dat onze scholen de eindtermen en de vooropgestelde leerplannen respecteren. Centraal daarin staat de openheid voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid." [Inderdaad! Openheid voor iedereen! Dus ook voor Katholieken!]

Klemtoon

Stijn bracht zijn bezorgdheid onmiddellijk aan de directie over. Die heroverweegt, net zoals de drie andere basisscholen die wij spraken, de samenwerking met Pro Vita voor volgend jaar [Wat één 'bezorgde' ouder al niet voor mekaar krijgt!]. Directeur Koen Dierynck: "Het is voor leerkrachten niet gemakkelijk om zelf seksuele voorlichting te even. In de voordracht bij ons op school zijn geen verkeerde dingen gebeurd, al vertelt Pro Vita de zaken misschien wel met een bepaalde klemtoon. Om dat te corrigeren heeft de juf de kinderen achteraf verder geïnformeerd." [Wat zei de juf dan achteraf? Waarom zou men eerst een kind verwekken om het dan meteen te vernietigen?]

Dierynck was dan ook verbaasd toen achteraf ouders reageerden. "De uitspraken uit de les zijn uit hun context getrokken. Dat vond ook de klasjuf, die zich meer over de reacties van de ouders dan over de inhoud van de voorlichting verbaasde. Bezorgde ouder Stijn wil met zijn reactie de school niet viseren en legt de verantwoordelijkheid bij de overheid. "Die moet stappen ondernemen zodat een vereniging als Pro Vita niet de kans krijgt aan tienjarigen zaken te vertellen die niet stroken met de wet en de gangbare moraal [Men moet inderdaad aan de kinderen ook uitleggen wat abortus is! Waarom verzwijgen de atheïsten de waarheid?].

Probleem is dat de meeste kinderen thuis niet vertellen wat ze op school oppikken. Daardoor is het aantal negatieve reacties beperkt." Maar volgens directeur Dierynck komt dat omdat met Pro Vita nu eenmaal weinig mis is. "Indien wat Pro Vita vertelt zo aanstootgevend is, dan zou die organisatie verboden zijn. Dan hadden we richtlijnen van het ministerie gekregen." Net daar knelt volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) het schoentje. Zij maakte haar bezorgdheid omtrent de "antiabortuslobby" kenbaar bij minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a).

Die antwoordde op haar parlementaire vraag dat de invulling van de seksuele voorlichting tot de pedagogische vrijheid van de school behoort [!!!!!]. "Als er ouders zijn die daar problemen mee hebben, moeten zij in eerste instantie de directie en de inrichtende macht aanspreken." Op het aantal scholen en jeugdverenigingen dat van de voordrachten van Pro Vita gebruikmaakt, heeft de minister geen concreet zicht. Brusseel is teleurgesteld over de reactie van de minister: "Deze houding toont aan hoe gemakkelijk het voor de minister is om een 'engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in het onderwijs' te ondertekenen. Maar zodra het engagement in de praktijk omgezet moet worden, klinkt het allemaal minder fors. Wat een hypocrisie." [Wat dan met de 'integriteit' van de geaborteerde baby?]

Bron: De Morgen
Auteur: PHILIP GALLASZ

Datum publicatie: 06 juli 2013


Pro Vita: Strenge moraal, averechts effect [De Morgen heeft er duidelijk problemen mee!]

Pro Vita is een katholieke vzw die zich tegen abortus kant en er een strenge seksuele moraal op na houdt [Wat is daar mis mee?]. Zo gelooft zij niet dat jongeren en seks verenigbaar zijn [Inderdaad! Dit is ook de reden waarom pedofilie verboden is!]. Pro Vita werd in 1971 opgericht als reactie op de eerste wetsvoorstellen om abortus in België te legaliseren. Onder de naam 'het wonder van het leven' trekt Pro Vita al jaren met een seksueel voorlichtingsprogramma naar scholen en jeugdverenigingen. Terwijl erkende organisaties zoals Sensoa voor een seksuele voorlichtingsles een vergoeding vragen, biedt Pro Vita de 'wonder van het leven'-voordrachten gratis aan.

"Tussen onze evidence-based vormingen [Laten we lachen!] en de religieus geïnspireerde Pro Vita- voordrachten zijn er weinig gelijkenissen", zegt Lies Verhetsel van Sensoa eufemistisch. "Terwijl Sensoa inzake seksualiteit uitgaat van het recht om als mens zelf een keuze te maken [Wat met de 'keuze' van het geaborteerde kind?], doet Pro Vita dat niet. Nochtans blijkt uit onderzoek dat die houding net een averechts effect heeft [Geef de referenties van dat 'onderzoek'!].

Jongeren die goed geïnformeerd en vrij in hun keuze zijn, zijn minder vatbaar voor seksueel overschrijdend gedrag [Is dat de reden waarom men seksuele voorlichting geeft?]. Ook hebben zij vaak pas op latere leeftijd seks [Geef de referenties van het onderzoek. Geen loze beweringen!]. In ons onderwijssysteem is het wettelijk verplicht dat leerlingen over abortus en ongeplande zwangerschap leren [Inderdaad! Maar, dan het volledige plaatje! Laat ook ZIEN wat abortus is! En verzwijg de waarheid niet! Wie gedeeltelijk 'informeert', liegt!]. Kinderen nemen op wat ze horen op school, toch nog altijd een omgeving waar ze veilig zouden moeten zijn."

Pro Vita zelf haakte vriendelijk in toen we hun om toelichting vroegen. "De medewerking met de media is op nul gezet omdat er niet eerlijk over ons bericht wordt", klinkt het.

Bron: De Morgen
Auteur: PHILIP GALLASZ

Datum publicatie: 06 juli 2013


Brief Van De Dag: Aanslag op het kinderverstand [De Morgen schuwt de grote woorden niet!]

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) vernam dat de vzw Pro Vita, een conservatief-katholiek geïnspireerde organisatie met bijwijlen extreem rechtse sympathieën [Duw ze maar in de 'extreem rechtse' hoek, dan hoeven we het niet meer over INHOUD te hebben! Jammer dat dit foefje niet meer werkt!], systematisch scholen infiltreert [LOL], bij voorkeur stads- en gemeentelijke scholen [Als het over 'infiltreren' gaat, zullen de logebroeders wel iets te vertellen hebben!]. Daar geven ze een lezing getiteld 'Het wonder van het leven'. Het waren ouders van scholieren van het lager onderwijs die haar alarmeerden over bizarre [!] lessen seksuele voorlichting, die in feite een regelrechte vorm van propaganda tegen abortus, voorbehoedmiddelen, homoseksualiteit en voorhuwelijkse seks waren.

Voor een kerkelijk huwelijk wel te verstaan... Die 'lessen' worden door de vzw Pro Vita vaak (gratis) gegeven op uitnodiging van leerkrachten biologie en wetenschappen, omdat schroom het hen belet om de leerstof, opgenomen in eindtermen, te onderrichten. U leest het goed: de lessen blijven niet beperkt tot het vak godsdienst [Schokkend! De waarheid geldt ook buiten het 'vak' godsdienst.].

Ann Brusseel stelde hierover een vraag aan minister van Onderwijs Pascal Smet, die antwoordde niet te kunnen optreden, omdat dit tot 'de autonomie van de scholen' zou behoren [!!!!!]. Als scholen autonoom kunnen beslissen de eindtermen te vervangen door regelrechte desinformatie, is het dan niet aan de minister van Onderwijs om daartegen op te treden? [Wat is desinformatie?]

Waarom stellen we die eindtermen dan op? Propaganda tegen abortus, tegen homoseksualiteit, tegen anticonceptie en tegen euthanasie is geen wetenschap [Ze zijn echter wél realiteiten! En inderdaad, 'seksualiteit' is géén wetenschap!] en hoort niet thuis in de biologielessen [Wat is het nut van seksuele 'opvoeding' als men géén normen en waarden meegeeft?], net zoals creationisme niet thuishoort in de lessen aardrijkskunde [Creationisme hoort inderdaad niet thuis in de les aardrijkskunde, maar in de les biologie.]. Een onderwijsminister moet dit niet van zich afschuiven, het is zijn prioriteit! [Een minister houdt best zijn mond over dingen waarvan hij géén verstand heeft.]

Misschien zou zelfs de minister van Justitie moeten nagaan of 'valsheid in informatie aan kinderen jonger dan 12' geen misdrijf moet zijn [Het is niet de minister die dat moet doen, maar wel het gerecht. Ook zou men de vele abortussen en gevallen van euthanasie is wat nader moeten gaan onderzoeken.].

En wat gaat de minister van Volksgezondheid straks doen aan het stijgend aantal soa's ingevolge deze propaganda? ['Binnen' het huwelijk krijgt men meestal geen soa's.]

Het gaat in deze tijden niet meer op om aan kinderen te verkondigen dat 'een man alleen bij een vrouw past omdat de ene brede schouders heeft en de andere niet', zoals Pro Vita vzw dat in de biologieles propageert... [Dat is echter wel de biologische realiteit.] Dat is een aanslag op de integriteit van een kinderverstand, op logica en redelijkheid [Lachwekkend!]. Van zulke onzin zouden politici onmiddellijk werk moeten maken. [Inderdaad. De waarheid, de volledige waarheid....]

Mario Van Essche is voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) [Het is altijd goed om te weten vanwaar de wind waait.]

Bron: De Morgen
Auteur: MARIO VAN ESSCHE

Datum publicatie: 06 juli 2013


Katholiek onderwijs wil geen Pro Vita [Dit is dan het échte schandaal!]

Het katholieke onderwijsnet kant zich tegen Pro Vita, de ultrakatholieke vzw die tegen abortus en anticonceptie strijdt.

"Wij hebben een eigen voorlichtingsaanbod", benadrukt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). In heel wat stads-en gemeentescholen staan blijkbaar voorlichtingslessen van Pro Vita op het programma. Hoeveel scholen in het katholieke net gebruikmaken van hun diensten, is onduidelijk. "Maar het zou me verwonderen als het er veel zijn", zegt Van Hecke. "Ik ga dat nu wel uitzoeken. Ons net heeft zijn eigen aanbod van voorlichtingslessen en die zijn gebaseerd op onder andere het aanbod van Sensoa en van de visie van ons net."

[Mieke Van Hecke als atheïstische en anti-katholieke minister van propaganda!]

Bron: De Morgen
Auteur: BARBARA DEBUSSCHERE
Datum publicatie: 08 juli 2013Katholieker dan de paus [Was Paus Paulus VI dan niet Katholiek?]

Het obsessieve parcours van de 'strijders voor het leven' van de vzw Pro Vita

Leidraad van Pro Vita is de encycliek Humanae Vitae waarin paus Paulus VI de pil en condooms verwerpt en die zelfs katholieke middens te verregaand vonden. [Paus Paulus VI was inderdaad Paus en Katholiek! Hoe kan men dan 'Katholieker' zijn dan de Paus als men doet wat de Paus zegt? Dat bepaalde 'katholieke middens', zoals Leo Kardinaal Suenens, dit te verregaand vonden, klopt. Echter, Suenens was dan ook eerder een vrijmetselaar dan een Katholiek. Jammer maar helaas, wie Humanae Vitae afwijst, is niet meer in volle communie met de Katholieke Kerk! Dit schijnt ook te gelden voor Mieke Van Hecke.]

De katholieke spreuken waarmee Pro Vita al veertig jaar zijn antiabortusbetoog stut, worden geregeld geactualiseerd. Maar voor de rest is de vzw nog even streng in de leer als toen. [Men moet inderdaad 'bij de tijd' blijven. Dat is de uitdrukkelijke wil van het Tweede Vaticaans Concilie. Aggiornamento...]

Nu blijkt dat Pro Vita nog altijd gratis 'voorlichtingslessen' geeft in scholen (DM 6/7), bij voorkeur stads- en gemeentelijke scholen, zoekt de organisatie dekking en praat ze niet met de media [Het volstaat om de website even te consulteren. Daar is helemaal niets geheimzinnigs aan.]. Die zouden de groepering, die strijdt tegen voorhuwelijkse seks en abortus, in een verkeerd daglicht stellen. Voorlopig is ook het gsm-nummer waarop vrouwen die een abortus overwegen terecht kunnen niet bereikbaar "door omstandigheden buiten onze wil om", zegt de tijdelijke boodschap.

De spanning in de relatie van Pro Vita met de media is niet nieuw. De vzw is in 1971 opgericht als reactie op de eerste wetsvoorstellen om abortus in België te legaliseren. Onder de naam 'het wonder van het leven' trekt Pro Vita al jaren met een seksueel voorlichtingsprogramma naar scholen en jeugdverenigingen.

Pro Vita is de verzamelnaam van drie vzw's: een Vlaamse (Pro Vita - Gezin en Leven) en twee Brusselse (Pro Vita Europe en Pro Vita International). De Belgische vzw, die kadert in de internationale en voornamelijk Amerikaanse Pro Life-organisatie, kwam er in de tijd van het veelbesproken proces tegen de zogenaamde 'abortusdokter' Peers. De humanistische vrijdenker en arts Willy Peers werd bekend door zijn inspanningen om vrouwen in de best mogelijke omstandigheden hun vruchtbaarheid te laten regelen. Hij was ook een voorvechter in de strijd voor de legalisering van de verspreiding van anticonceptie en voor abortus in ons land. [Met de beruchte 'vergrijzing', de demografische crash in België, als gevolg. Het feit dat we in België binnenkort de pensioenen niet meer kunnen betalen, is een direct gevolg van het feit dat men Humanae Vitae heeft afgewezen.]

Des duivels [Het is altijd merkwaardig om vast te stellen hoe goed onze atheïstische vrienden van de Kerkelijke Leer op de hoogte zijn. Zij kennen hun catechismus nog beter dan heel wat van onze bisschoppen!]

Vanaf 1970 begon Peers met het uitvoeren van zwangerschapsafbrekingen [Moord!]. In 1973 werd hij in voorhechtenis genomen voor een abortus bij een 27-jarig meisje met een mentale achterstand dat werd verkracht. Hij zou 35 dagen opgesloten blijven. Maar er was veel steun, in de vorm van actiecomités en grote protestmarsen [Alles is relatief.]. Die waren het sein voor de tegenpartij om zich te verenigen en Pro Vita zag het levenslicht.

De vzw was vanaf het begin een samenwerkingsverband van even katholieke als conservatieve notabelen. Leidraad was de beruchte encycliek van paus Paulus VI (1963-1978), Humanae Vitae [Hoe kan men dan 'Katholieker zijn dan de Paus'?].

Hierin nam die paus het traditionele katholieke standpunt in over huwelijk en seksualiteit: abortus is des duivels, maar ook voorbehoedsmiddelen als de pil en het condoom worden verworpen. [Inderdaad, weg met de valse latex-ideologie!]

Zelfs katholieke middens vonden die pauselijke opstelling te verregaand [O.a. Vrijmetselaar Suenens!]. Maar Pro Vita bleef en blijft het klassieke pauselijke standpunt verdedigen. Daardoor verloor de organisatie in de loop van de tijd politieke bondgenoten. Tot in de jaren negentig had Pro Vita goede contacten bij de rechtervleugel van de toenmalige CVP [Dit zegt alles over de toenmalige CVP en onze huidige CD&V.]. Maar op den duur vond Pro Vita enkel Vlaams Blokkers Alexandra Colen en Eric Arckens voldoende recht in de leer om zich aan te verbinden. Vooral Alexandra Colen werd gesmaakt en de boekendienst van Pro Vita verkocht het boek van Colens echtgenoot, journalist Paul Belien: Abortus, het grote taboe.

Vandaag verwijst de organisatie op haar website naar de "krachtige verdediging van het leven" door paus Franciscus. "Paus Franciscus herinnerde aan de eerste bladzijden van de Bijbel, het boek Genesis, waarin staat dat God de mens op de aarde geplaatst heeft om haar te cultiveren en voor haar te zorgen. Wat betekent dit precies? Benedictus XVI verduidelijkte dat we op zoek moeten gaan naar 'het ritme en de logica van de schepping', om innerlijk te verstaan hoe we de taak van de Schepper ter harte moeten nemen", zo staat er. Ook een Europese petitie om wetsvoorstellen te doen aan de Europese Commssie die "de bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie bevorderen" prijkt op de site. [Een initiatief dat wordt gesteund door Paus Franciscus. En Pro Vita zou dan Katholieker zijn dan de Paus? Beste 'De Morgen', stop met liegen!]

Verhakkelde baby's [Wat zou abortus anders zijn dan dat? We kunnen het helaas niet mooier maken dan het is.]

Het is allemaal braaf in vergelijking met de eerste twintig jaar strijd. In 1990 trok Pro Vita zelfs naar het Arbitragehof om de wet op de zwangerschapsafbreking, die abortus voortaan niet meer strafbaar zou maken, te laten vernietigen. Twee jaar later werd dat verworpen. Pro Vita concentreerde zich dan maar op acties aan abortuscentra. De artsen van dat eerste centrum, dat in Gent in 1980 is opgericht, moesten leren leven met Pro-Vitaleden voor de deur die patiënten op andere gedachten probeerden te brengen. Jongeren van het Vlaams Blok protesteerden met spandoeken met daarop 'abortus is moord' [Dat is het ook.].

In 1990 kreeg iemand van de Hasseltse kliniek een amateuristische brandbom opgestuurd, die enkel een steekvlam opleverde, maar was verpakt in folders van Pro Vita [Referentie? Trouwens, een typische methode om iemand of een organisatie in diskrediet te brengen.].

Ook het centrum in Hasselt, dat in 1997 werd geopend, maakte kennis met Pro Vita-acties voor de deur. Folders met gruwelijke foetusfoto's en bijhorende praatjes over "verhakkelde baby's" zijn vaste kost [De aborteurs moeten toch niet geschokt zijn als ze de foto's van hun eigen daden zien. Hebben ze misschien gewetensproblemen wanneer ze met hun daden geconfronteerd worden?]. De laatste jaren is het stiller rond Pro Vita. Mogelijk net daarom is de ontzetting en verbazing groot bij ouders die ontdekken dat hun kind op school voorlichting krijgt van een vereniging die niet alleen tegen abortus en voorhuwelijkse seks maar ook tegen anticonceptie is.

Bron: De Morgen
Auteur: BARBARA DEBUSSCHERE
Datum publicatie: 08 juli 2013Marleen Temmerman: De nonsens van Pro Vita [De Morgen haalt echt alles wat ze hebben uit de kast om de waarheid toch maar te ontkennen. Marleen Temmerman is in loondienst van de 'Wereldgezondheidsorganisatie', een organisatie die zich alleen maar met geboortebeperking en eugenetica bezighoudt, omdat sommigen zich zorgen maken over het pseudo-wetenschappelijke 'Malthusiaanse Plafond'. Dit is een sprookje dat al 1.000 keer werd weerlegd! Maar, volgens haar verkopen blijkbaar alleen maar de Katholieken 'nonsens'.]

In al die jaren waarin ik werkzaam ben als gynaecoloog heb ik nooit een vrouw ontmoet die zomaar even zwanger wordt en voor het gemak abortus laat uitvoeren [Dit is al meteen een leugen. Sommigen zijn inderdaad al zover dat ze abortus als een vorm van anticonceptie zien. Dat ze daarbij een kind doden, nemen ze er op de koop toe bij.]

Pro Vita en co., laat uw mening gerust los op eigen websites maar besmet onze schoolgaande jeugd niet [Al is de leugen nog zo snel... Pro Vita achterhaalt ze wel...].

De voorbije dagen is er enige opschudding ontstaan over een lespakket dat in de derde graad van het basisonderwijs wordt onderwezen door onbevoegden die inzake seksueel onderricht niet weten waar de klepel hangt [LOL]. Verdient de ultraconservatieve rechtse vzw Pro Vita, die de nonsens in een paar scholen weet te verkopen, het wel om er een opinie aan te verspillen? [Neen! Waarom reageer je dan, beste Marleen? Werkt de indoctrinatie niet meer?]

Wie naar de site www.wondervanhetleven.be surft, weet in elk geval dat dit geen objectieve voorlichting is, wel integendeel ["Wat is waarheid?" vroeg Pontius Pilatus zich 2.000 jaar geleden ook al af...]. De website ziet er knullig en onschuldig uit, maar kinderen (of hun ouders) die verder klikken, kunnen onder de invloed raken van de onpasselijk makende 'educatieve indoctrinatie'; wat te denken van de verzilverde pins, oorringen of hangertjes die je op de website kan bestellen met als afbeelding voetjes van een ongeboren kindje van tien weken. [Pas op! Alleen maar kerkelijke organisaties 'indoctrineren'!]

Op haar website claimt de organisatie dat ze "met een professioneel voorlichtingsprogramma over abortus naar scholen en verenigingen trekt". Professionele propaganda, dat wel, veelal van Amerikaanse oorsprong en vooral enorm tendentieus. Men zou denken dat groeperingen als Pro Life, Pro Vita, Gezin en Leven en aanverwante stilaan tot het verleden gaan behoren en dat iedereen ondertussen overtuigd is van algemeen aanvaarde seksuele en reproductieve rechten van vrouwen én mannen. [De 'mening' van het geaborteerde kind is natuurlijk onbelangrijk.]

Zeker in de klassen zedenleer, godsdienst, biologie en andere loopt dat al vele decennia goed in ons land. We mogen dan ook tevreden zijn met organisaties [van de officiële gedachten-dictatuur] zoals Sensoa, die de nodige expertise aanbieden aan de leerkrachten in onze contreien [Ook Sensoa is 'onbevoegd'! Waarom stijgen de soa's de laatste jaren dan alleen maar als hun 'programma' dan toch zo goed zou zijn???]. Dit evidence-based model [LOL] strekt tot voorbeeld en we promoten het wereldwijd vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie [Natuurlijk. De onzin van Sensoa past in jullie kraam.] en meer bepaald het departement seksuele en reproductieve rechten en onderzoek [Bij de promotie van anticonceptiva is er helemaal géén sprake van 'reproductie'. Hoe zou de geboortebeperkingslobby dan voor de 'reproductieve rechten' kunnen opkomen?]

Opgeleid en wel

Het stemt mij bijzonder tevreden dat Mieke Van Hecke van de koepel van het katholiek onderwijs bijzonder snel liet weten dat ze een lijst gaat maken van de scholen waar Pro Vita aan de slag is en dat zij deze het voorlichtingsaanbod van haar onderwijsnet wil laten gebruiken, dat is gebaseerd op onder andere het aanbod van Sensoa. [Dit is ronduit schandalig. Mieke Van Hecke wil de Katholieke scholen intimideren! Mieke Van Hecke, vertrek! Vertrek vandaag nog! Moet er nog méér bewijs zijn, wanneer de atheïsten u alle lof toezwaaien! Mieke Van Hecke als 'nuttige idioot' van de abortus-lobby!]

Organisaties als Pro Vita, die op scholen komen lesgeven of gewoon nog maar praten over zwangerschap en voorbehoedsmiddelen, zijn niet onschuldig of vrijblijvend. [Neen! Men is schuldig als men zegt dat men 'binnen het huwelijk' géén soa's krijgt! Wat een leugens!]

Seksualiteit, seksuele opvoeding, seksuele gezondheid en rechten zijn geen makkelijke onderwerpen voor scholen en veel leraars voelen zich niet geroepen om deze zaken te bespreken met jongeren, en nog minder met de leerlingen van hun klas. [De leerlingen moeten weten, dat seks alleen maar 'binnen het biologische huwelijk' kan. Dat is ALLES wat ze moeten weten! Dan kunnen ze niets verkeerd doen! Maar, deze oeroude waarheid is blijkbaar te moeilijk om te begrijpen.]

Daarom zijn er ook organisaties zoals Sensoa, die door de Vlaamse Overheid gesteund worden [OVERHEIDSINDOCTRINATIE]. Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, met onder andere een breed aanbod van educatieve materialen en leermiddelen voor relationele en seksuele gezondheid, dat onder andere in scholen schitterend werk verricht. [De soa's in Vlaanderen stijgen jaar na jaar. Hoe kan je dan beweren, dat Sensoa 'schitterend werk verricht'?]

Hun werking en aanbod kan door iedereen op het internet gevonden worden. Er is dus geen enkele nood voor scholen om organisaties zoals Pro Vita uit te nodigen met een uitgesproken standpunt tegen abortus en twijfelachtige informatie en standpunten rond seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. Integendeel, hun standpunt is in strijd met de huidige wetenschap, standaards en normen.

[De Kerk wil de mens omhoogtrekken, de overheid duwt de mens de afgrond in!]

Het is - inmiddels overal ter wereld - bewezen dat objectieve seksuele opvoeding en een sluitende wetgeving en dito beleid inzake contraceptie en abortus leidt tot minder tienerzwangerschappen, minder seksueel geweld en meer respect en empowerment van meisjes en vrouwen inzake seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. [Leugens, leugens en nog eens leugens! Het klopt natuurlijk wel, dat als je de zwangerschappen weg-aborteert, dat je dan inderdaad per saldo minder zwangerschappen overhoudt. Zeer pervers en cynisch allemaal!]

Het is ook opvallend hoe een aantal religieuze stromingen en mensen die in de knoop liggen met hun eigen seksualiteit zich blijvend willen bemoeien met de intimiteit van velen [De aborteurs ontwarren deze knoop wel met hun messen, haken en zuigers!].

De discussies over het recht tot abortus in het zeer katholieke en conservatieve Chili blijkt nu zelfs een belangrijk onderwerp te worden in de komende verkiezingen aldaar. [Terecht!]

Wij hebben het in de Lage Landen jaren geleden ook allemaal gezien, toen onze progressieve ethische wetten inzake abortus, IVF, homohuwelijk en euthanasie tot stand kwamen. Hebt u na vele jaren van die wetten ontsporingen gezien?

[20.000 abortus-doden per jaar in België alleen al. Méér dan 50.000 doden per jaar in de 'Lage Landen'. Is het nog niet genoeg geweest? Hoeveel bloed eist Satan nog?]

Mensen die abortus als een alternatief voorbehoedsmiddel gingen gebruiken? Neen, we kregen de dramatische verhalen uit zeer gelovige landen als pakweg Ierland, waar een vrouw op de bevallingstafel kwam te sterven omdat haar niet-levensvatbare baby toch geboren moest worden. [Leugens!]

In al die jaren waarin ik werkzaam ben als gynaecoloog heb ik nooit een vrouw ontmoet die zo maar even zwanger wordt en voor het gemak abortus laat uitvoeren. Het is eerder kiezen tussen grijs en zwart, de minst slechte oplossing. [Als er zovelen zijn die 'ongewenst' zwanger worden, is dat dan géén bewijs dat Sensoa en het onderwijs falen? De hele promotie van de latex-ideologie werkt voor géén meter! Hoe durft men van een succes te spreken?]

Ook heb ik niemand ontmoet die de beslissing liet afhangen van het wettelijk kader. Een vrouw die echt een abortus wil, zal die weg opgaan, of het nu legaal en in goede omstandigheden gebeurt dan wel illegaal, clandestien en gevaarlijk. [Dus moorden mag! Of een abortus nu legaal of illegaal gebeurt, er vallen altijd doden. Maar, dat is dan geen probleem.]

Voor vrouwen die uiteindelijk voor abortus kiezen, is dat zeker geen lichtzinnige beslissing. Er is een omkadering, er zijn gesprekken met gespecialiseerde hulpverleners en er wordt steeds gezocht naar een alternatief. [Inderdaad, met 'praten' lossen we alles op. Wordt er ook met de geaborteerde baby 'gepraat'? Over het RECHT OP LEVEN en zo?]

Abortus is slechts een laatste 'redmiddel' en wordt niet aangewend als voorbehoedsmiddel. [Neen! We geloven het meteen omdat Marleen Temmerman, het orakel van de abortus-lobby, het zegt!]

Een abortus is een serieuze ingreep en de banalisering daarvan doet onrecht aan de vrouwen en toont weinig respect voor diegene die uiteindelijk voor deze optie kiezen. [Pas maar op Marleen, straks denken ze nog dat je van Pro Vita bent! "We mogen abortus niet banaliseren..." Hoe 'katholiek'!]

[Eerst op een lage manier fulmineren tégen Pro Vita en ze dan toch gelijk geven. De lezer wordt weer eens in slaap gewiegd en zijn of haar geweten is weer eens gesust. En dat terwijl de genocide op de ongeboren kinderen ongestoord verder gaat!]

Dankzij de abortuswet en een sterk beleid in verband met voorbehoedsmiddelen is Belgie een van de landen met de laagste abortusratio ter wereld [Is 20.000 abortussen in België per jaar 'laag'? Als 1 op 6 kinderen geaborteerd worden... Is dat laag? Wees diep beschaamd om zoiets te durven zeggen!].

Dus alstublieft, Pro Vita en consorten, laat uw mening gerust los op eigen websites maar besmet in elk geval onze schoolgaande jeugd niet met uw nonsens. [Inderdaad! De jongeren die nu leven hebben het overleefd! Laat hen rustig slapen, en maak hen vooral niet onrustig met het feit, dat 20.000 van hun Belgische jaargenoten er niet meer zijn!!!]

De jongeren, hun ouders én inmiddels ook grootouders zijn allang pro choice!

[WAREN DE GEABORTEERDE KINDEREN OOK PRO CHOICE?

HUN 'MENING' WERD NIET GEVRAAGD!

ER WERD OVER HEN BESLIST!

GEDENK DE GEABORTEERDE KINDEREN IN UW GEBEDEN,
WANT ZIJ HADDEN GEEN KEUZE!!!]

Bron: De Morgen
Auteur: MARLEEN TEMMERMAN
Datum publicatie: 09 juli 2013

De 'Pro-Life Actie Liga' reageert inhoudelijk op 'Het totalitaire liberalisme van Marleen Temmerman en co' en weerlegt haar harteloze argumenten

"De laatste dagen is de katholieke organisatie Pro Vita in een kleine storm terecht gekomen..."

OVER DE 'DODENDANS' VAN DE ABORTUS-LOBBY...

VOLG DE LINK EN LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL:

http://www.prolifeactie.eu/2/post/2013/07/het-totalitaire-liberalisme-van-marleen-temmerman-en-co.html

Pater Wojciech Giertych, de theoloog van de Paus, over contraceptie


Veni Sancte Spiritus


zondag 14 juli 2013

De Zalige Zuster Serafina Micheli en haar visioen van Martin Luther in de Hel

In 1883 was zuster Maria Serafina Micheli (1849-1911), de stichtster van het Instituut van de Zusters van de Engelen, toevallig op doortocht in Eisleben in Saksen; Luthers geboorteplaats. Net op die dag, zou het vierde eeuwfeest van de geboorte van deze 'grote' ketter, die Europa en de Kerk in twee splitste, in Eisleben worden 'gevierd'. Onder de talrijke autoriteiten bevond zich ook keizer Willem I.

Zuster Maria Serafina Micheli, die niet in die grote heisa was geïnteresseerd, werd overvallen door het verlangen om op een rustige plek te gaan bidden. Na enige tijd lopen en zoeken, vond ze tenslotte een kerkje waarvan de deuren echter gesloten waren. De zuster knielde neer op de trappen van de gesloten kerk... om te bidden, terwijl er elders in de stad gefeest werd.

De zuster wist echter niet, dat dit géén Katholieke kerk was, maar een protestantse. Toen het avond werd, verscheen plots haar Engelbewaarder die haar vertelde: "Sta op, ga weg van hier, want dit is een protestantse tempel".

Vervolgens voegde haar Engelbewaarder eraan toe: "Maar, voordat je gaat, wil ik je laten zien waar de verdoemde ketter Martin Luther nu verblijft en welke straffen hij moet ondergaan omwille van zijn trots".

Na deze woorden zag de zuster een verschrikkelijke, duistere afgrond van vuur, waarin ontelbare zielen wreed werden gekweld. Op de bodem van de afgrond was er een man, Martin Luther. Hij werd omringd door demonen die hem dwongen op zijn knieën te blijven zitten. De duivels die naast hem stonden, waren allen gewapend met zware hamers. Onophoudelijk sloegen de duivels met hun hamers op een reusachtige spijker in het hoofd van Martin Luther.

De zuster dacht: "Als de feestende mensen hier in Eisleben deze dramatische scène konden zien, dan zouden ze zeker niet feesten en gedenktekens oprichten voor Martin Luther.

Daarna verscheen de Engelbewaarder nog een keer en drukte de zuster op het hart om in nederigheid te leven, want Martin Luther werd eerst en vooral met de hel gestraft omwille van zijn eerste doodzonde; zijn trots.

Onze-Lieve-Vrouw van Akita - Japan - Zuster Agnes Sasagawa spreekt over de verschijningen en de tuchtigingen... De Kerk zal het zwaarst worden getroffen...October 13, 1973

“My dear daughter, listen well to what I have to say to you. You will inform your superior.”

After a short silence:

“As I told you, if men do not repent and better themselves, the Father will inflict a terrible punishment on all humanity. It will be a punishment greater than the deluge, such as one will never seen before. Fire will fall from the sky and will wipe out a great part of humanity, the good as well as the bad, sparing neither priests nor faithful. The survivors will find themselves so desolate that they will envy the dead. The only arms which will remain for you will be the Rosary and the Sign left by My Son. Each day recite the prayers of the Rosary. With the Rosary, pray for the Pope, the bishops and priests.”

“The work of the devil will infiltrate even into the Church in such a way that one will see cardinals opposing cardinals, bishops against bishops. The priests who venerate me will be scorned and opposed by their confreres…churches and altars sacked; the Church will be full of those who accept compromises and the demon will press many priests and consecrated souls to leave the service of the Lord.”

“The demon will be especially implacable against souls consecrated to God. The thought of the loss of so many souls is the cause of my sadness. If sins increase in number and gravity, there will be no longer pardon for them”

“With courage, speak to your superior. He will know how to encourage each one of you to pray and to accomplish works of reparation.”

“It is Bishop Ito, who directs your community.”

And She smiled and then said:

“You have still something to ask? Today is the last time that I will speak to you in living voice. From now on you will obey the one sent to you and your superior.”

“Pray very much the prayers of the Rosary. I alone am able still to save you from the calamities which approach. Those who place their confidence in me will be saved.”

maandag 8 juli 2013

Het 'Katholieke' onderwijsnet, onder leiding van Mieke Van Hecke, kant zich tégen het Katholieke 'Pro Vita', de vzw die tegen abortus en anticonceptie strijdt

Het katholieke onderwijsnet kant zich tegen Pro Vita, de katholieke vzw die tegen abortus en anticonceptie strijdt. "Wij hebben een eigen voorlichtingsaanbod", benadrukt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

In heel wat stads- en gemeentescholen staan blijkbaar voorlichtingslessen van Pro Vita op het programma. Hoeveel scholen in het katholieke net gebruikmaken van hun diensten, is onduidelijk. "Maar het zou me verwonderen als het er veel zijn", zegt Van Hecke. "Ik ga dat nu wel uitzoeken. Ons net heeft zijn eigen aanbod van voorlichtingslessen en die zijn gebaseerd op onder andere het aanbod van Sensoa en van de visie van ons net."

Bron: De Morgen

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1665235/2013/07/08/Katholiek-onderwijs-wil-geen-voorlichtingslessen-door-Pro-Vita.dhtml


Dus, een Katholieke organisatie is niet welkom in het “katholiek” onderwijs

Van Hecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, wenst geen samenwerking met de Katholieke organisatie Pro Vita. Deze organisatie gaf in meerdere katholieke scholen voorlichting rond relaties en seksuele beleving. Voor Mieke Van Hecke zijn de waarden die deze organisatie uitdraagt onaanvaardbaar. Waarden zoals de strijd tegen abortus en de strijd voor duurzame relaties. Wiens waarden deelt men dan wel? Die van Sensoa.

Sensoa, het “Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid”. Welke waarden dragen zij zoal uit op dit vlak? Zij geloven onder andere in het geven van seksuele voorlichting aan kleuters. Ook geloven zij dat abortus perfect moet kunnen bij een “ongeplande zwangerschap”. Liever een kind vermoorden dan het uitdragen en het opgeven voor adoptie. Let goed op de hier gebruikte term, men gebruikt “ongeplande zwangerschap” en probeert zelfs niet de term “ongewenste zwangerschap” te gebruiken. Men ziet hier geen verschil tussen een zwangerschap uit bijvoorbeeld een incestueuze relatie of zwanger geraken “wanneer het niet past”.

Het katholiek onderwijs in Vlaanderen plaatst zich statutair onder de geloofsleer van de Rooms-Katholieke kerk. Die is zeer duidelijk: abortus is een misdaad (net zoals roofmoord een misdaad is). De vraag is nu of Mieke Van Hecke nog wel in haar functie van directeur-generaal kan blijven. Ook de lessen godsdienst zijn meer belachelijke opinielessen geworden en niet meer de cultuuroverdragende lessen van vroeger, waarin kinderen werden opgevoed in het geloof, de tradities en de rituelen van hun ouders, grootouders, etc

Het “katholieke” onderwijs van nu beseft ook niet waarom het ooit is opgericht. Wat is immers nog het verschil tussen het katholieke onderwijs en het staatsonderwijs buiten dat in het eerste af en toe nog eens gebedje mag gezegd worden?

Als katholieke ouder is het best om uw ongenoegen te melden aan Mieke Van Hecke zelf:

mieke.vanhecke@vsko.be

Tenminste als u wilt dat uw kinderen nog kinderen kunnen zijn en de tradities van onze cultuur kunnen blijven eigen maken.

Bron: Yves Pernet

donderdag 4 juli 2013

Onze-Lieve-Vrouw van Fátima: "Laten zij toch ophouden Onze-Lieve-Heer te beledigen. Hij is al veel te veel beledigd."Op 13 oktober 1917 werd door een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen het Zonnewonder waargenomen. De menigte stond verzameld rond de drie herderskinderen die een wonder voorspeld hadden.

Aanvankelijk waren er regenwolken, maar deze leken op te lossen en de regen hield plotseling op. De zon kwam door en stond als een matzilveren schijf aan het zenit, met een schitterende corona eromheen. Hij begon te beven en te schudden, hij draaide om zijn as als een vuurrad en straalde hierbij telkens anders gekleurde lichtbundels uit, zodat het leek alsof de hele aarde achtereenvolgens in een geel, groen, rood, blauw en paars spotlicht werd gezet. Toen stond hij enige ogenblikken stil.

Opeens leek het of de zon loskwam van de hemel en zich met sprongen zigzaggend naar de menigte bewoog en op de aarde zou neerkomen. Grote schrik maakte zich van de mensen meester, en zij vielen op hun knieën in de modder. Dit gebeurde drie keer achtereen. Toen de menigte tot zichzelf was gekomen en opgestaan uit de modder, bleek dat geen enkel kledingstuk vochtig was of besmeurd door het slijk.

woensdag 3 juli 2013

10 oktober 2009 - Koningspaar in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI

Koning Albert II en Koningin Paola werden op zaterdag, 10 oktober 2009 in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI, in het kader van de plechtigheden rond de heiligverklaring van Pater Damiaan.

Pastoor weigert liedje op begrafenis "omdat Yevgueni tot euthanasie aanzet"

De tekst is niet volgens de kerkelijke moraal.

"Als ik oud ben en versleten, jou moet vragen wie ik ben, al jouw liefde ben vergeten, en mijn vrienden niet meer ken. Geef me dan alsjeblief een spuitje of een duwtje door het raam, ik schrijf vooraf wel een briefje dat het per ongeluk is gegaan", zingt Yevgueni.

Pastoor Paul Nuyens (78) is verrast door de heisa. "Ik ben geen tegenstander van euthanasie. Maar om er nu reclame voor te gaan maken in mijn kerk, dat is niet gepast."

Bron: Gazet van Antwerpen

http://www.gva.be/nieuws/in-de-rand/aid1413114/liedje-over-euthanasie-mag-niet-in-kerk-2.aspx

TYPISCH VOOR DE POST-CONCILIAIRE WELLNESS-KERK...

DE PASTOOR IS TEGEN EUTHANASIE, MAAR DAN TOCH OOK WEER NIET...

WAT IS HET NU???

DE KERK WORDT GEGIJZELD DOOR DE WERELD!!!

HET IS HEEL SIMPEL. WIE EUTHANASIE PLEEGT, GAAT NAAR DE HEL!!!

Onward Christian Soldiers


maandag 1 juli 2013

Brusselse ziekenhuizen aborteren kinderen omwille van het 'foute' geslacht

Er wordt in ons land soms abortus gepleegd omdat de foetus niet het gewenste geslacht heeft. Dat zegt dokter Frank Comhaire, die gespecialiseerd is in geslachtsselectie. Hij weet zeker dat het gebeurt in een aantal Brusselse ziekenhuizen, maar hij wil niet zeggen in welke.

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130627_00639020


ABORTUS IS MOORD!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------