BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 24 september 2014

De leek, Justin Welby, die zichzelf 'de aartsbisschop van Canterbury' noemt, twijfelt aan het bestaan van God

De aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, hoofd van de Anglicaanse Kerk en daarmee de belangrijkste religieuze figuur in Groot-Brittannië, is er niet zo zeker van of God wel bestaat. Dat gaf hij toe in een interview.

Gevraagd of hij weleens twijfelt aan het bestaan van God, antwoordde de aartsbisschop: "Ja, op verschillende manieren. Er zijn momenten waarop je je afvraagt of er wel een God is. En waar Hij is."

Tijdens een ochtendlijke wandeling met zijn hond vroeg de bisschop zich naar eigen zeggen plots af waarom God niets doet aan het onrecht in de wereld. "Uiteindelijk zei ik tegen God: kijk, allemaal goed en wel, maar wordt het geen tijd dat U iets doet - als U er bent?"

Verder in het interview gaf Welby toe dat dat "misschien geen dingen zijn die de aartsbisschop van Canterbury hoort te zeggen". Hij verdedigde zich door uit zijn geliefde Psalm 88 te citeren, die "vol twijfel" zit.

"Het gaat niet om gevoelens," zei hij nog, "maar om het feit dat God geloof heeft. En het fantastische aan christen zijn is dat God gelooft wanneer wij dat niet doen."

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2054627/2014/09/18/Aartsbisschop-van-Canterbury-betwijfelt-bestaan-van-God.dhtml


Wat een 'ei'!
Hoe belachelijk!
Maar, eens ketter, altijd ketter!

Een Bergoglio laat zich maar zegenen door ketters....

maandag 22 september 2014

De Heilige Mauritius en het Thebaanse Legioen

Volgens hagiografische bronnen uit de derde eeuw werd het Thebaanse Legioen, volledig bestaand uit Christenen vanuit Thebe in Egypte naar Noord-Gallië gestuurd om daar in opdracht van keizer Maximianus een opstand van de Bagaudae neer te slaan. Volgens de legende moesten ze na aankomst in Agaunum (het huidige Saint-Maurice in de Zwitserse Alpen) offers brengen aan de Romeinse goden en de keizer vereren. Bovendien werd hen bevolen om de lokale Christenen te vervolgen. Ze weigerden en Maximianus gaf opdracht om deze ongehoorzaamheid te bestraffen door elke tiende soldaat te doden. Een militaire straf die bekend stond als decimeren. De bevelen werden herhaald, maar weer weigerde men, hierdoor aangemoedigd door Mauritius, te gehoorzamen, opnieuw werd elke tiende soldaat gedecimeerd. Zo werd de straf een paar keer herhaald. Uiteindelijk gaf Maximianus de opdracht ook resterende legionairs van de in totaal zesduizendzeshonderdzesenzestig militairen te martelen en te executeren als, dit vanwege hun weigering aan zijn bevelen te gehoorzamen. De plaats waar dit gebeurde heet nu naar Mauritius, Saint Maurice-en-Valais. In deze kleine stad is ook de Abdij van Sint-Mauritius gevestigd.

Ons bereiken berichten dat Godfried 'kardinaal' Danneels vorige week door Bergoglio in privé-audiëntie werd ontvangen ter voorbereiding van de synode...

Meer dan ooit is duidelijk dat Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. tégen de Kerk complotteren...

Zij zijn samen met Bergoglio onderweg naar het Gehenna...

Of zoals een buitenlandse priester het een paar dagen geleden zei:

"Cardinal Danneels is a bad one!"

Katholieke Helden die het satanisme van Bergoglio openlijk bestrijden: Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra, Velasio De Paolis en Joseph Fessio, directeur van Ignatius Press en oud-student van Joseph Ratzinger.


Jonge priesters in soutane de straat op

De Sint-Katelijnekerk in Brussel opende zaterdag opnieuw de deuren. Drie jonge priesters verwelkomen bezoekers en trekken ook de stad in om de Brusselaars te ontmoeten. Dat doen ze in soutane.

Het is opmerkelijk. Nu de kerken leeglopen en er zich amper kandidaat-priesters aandienen bij de seminaries, toverde aartsbisschop André Léonard drie jonge priesters uit zijn hoed en stuurde ze naar Brussel.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140919_01277167

zondag 21 september 2014

Hoe Bergoglio en Kasper de synode trachten te manipuleren

Procedure bedacht door Kasper:

1. Alle sprekers moeten vooraf hun spreekbeurt schriftelijk inleveren (voor 8 september)
2. Laat vooraf een andere spreker de argumenten van een latere spreker onderuithalen
3. Indien een presentatie te goed is, laat de voorzitter zeggen dat 'er geen tijd' meer is...

Het bedrog werd door Kasper zélf verklapt, vorige week, tijdens een diner in Rome, toen hij waarschijnlijk te veel op had...

Bron: La Stampa

Link:


http://www.lastampa.it/2014/09/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/sinodo-come-lo-manovro-oXJ6UULjDh9eXsdKCAdrHL/pagina.html


HELAAS WERDEN TIJDENS HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE DEZELFDE TRUCS TOEGEPAST!

Gloria TV over de Franciscanen van de Immaculata, Kasper en Dolan


Vanochtend bij de Lourdes-grot in het Vaticaan:

Paus Benedictus XVI zegent en masse rozenkransen...

Gezien het dictatoriale regime van Bergoglio
en gezien het feit hoe de dingen in het Vaticaan zich ontwikkelen,
vormt Paus Benedictus XVI een blijvende dreiging voor Bergoglio.
Paus Benedictus XVI wordt een steeds groter doelwit
voor de modernisten in het Vaticaan die zoals we weten
er niet voor terugdeinzen om een Paus te vermoorden...
Viva il Papa!

Kerknet probeert tevergeefs het 'debat' nieuw leven in te blazen...

"Kardinaal Walter Kasper hoopt op open synodedebat"


Kardinaal Walter Kasper hoopt dat op de komende bisschoppensynode over het gezin vrij van mening zal kunnen worden gewisseld over de situatie van de gezinnen en de vraag naar de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [Dit is totaal uitgesloten. Het 'debat' is nu reeds voorbij!]. Hij verwacht grote luisterbereidheid. “Echte beslissingen”, zegt de kardinaal, “zullen pas een jaar later vallen op de volgende synode.” Hij onderstreept dat hij onverkort achter de onontbindbaarheid van het huwelijk blijft staan. "Een nieuw sacramenteel huwelijk is onmogelijk zo lang de eerste partner nog leeft." Maar tegelijk beklemtoont hij dat de eucharistie een sacrament van heil en barmhartigheid is.

Ook een burgerlijk huwelijk is aanleiding om van overspel te spreken.

Mat 19:9  Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, buiten het geval van overspel, en een andere huwt, begaat overspel.


"Wie een andere huwt, begaat overspel."


Kardinaal Kasper reageert naar eigen zeggen sereen op het boek 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church' van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra en Velasio De Paolis. "God laat in zijn barmhartigheid niemand vallen [Net daarom mogen hertrouwde gescheidenen niet ter communie omdat ze nog steeds op het Rijk der Hemelen mogen hopen, zelfs zonder te communiceren.]. Hij geeft iedereen telkens opnieuw een kans. De Kerk moet mensen nabij zijn, hen helpen, raad geven en hen bemoedigen. Daartoe is de genade van het sacrament nodig." Dat impliceert volgens hem geen tweede kerkelijk huwelijk, maar wel de toelating tot andere sacramenten zoals de eucharistie en de biecht [Vals! Permanente zonden kunnen niet gebiecht worden. Enkel zonden die men in de toekomst niet meer wil plegen, kunnen vergeven worden! De absolutie vereist dus een gedragsverandering!]. "Dat moet van geval tot geval worden bekeken. Algemene oplossingen bestaan er niet. De katholieke leer is niet afgesloten. Het is een levende traditie." [Nog meer ketterij! Sinds het overlijden van de laatste Apostel beschikken wij over de gehele leer! Er kan géén nieuwe leer toegevoegd worden!]

Bron: KerknetBeste Kerknet,

Het debat is nu reeds afgelopen.

De waarheid is dat 'Kardinaal' Kasper zeer zwaar aangeslagen is door de reactie van 5 andere Kardinalen.

Kasper verwijst nu als een klein kind, dat zijn gelijk niet weet te halen, naar Bergoglio:

"KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/het-grote-schisma-en-de-apostasie-van.html

Vaticanwatcher Andrea Tornielli over de komende synode:

De Italiaanse Vaticanwatcher Andrea Tornielli merkt in zijn column op dat de bisschoppensynode over het gezin nog wel andere katten te geselen heeft dan het debat over de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [!], al is daarvoor bij media wel bijzonder veel aandacht. "De lijst van genodigden op de synode maakt duidelijk dat de paus heeft gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van het hele spectrum van de Kerk, met een veelheid aan gevoeligheden en posities. Bovendien laten de synodevaders hun debatten niet door sociologische studies bepalen."

Andrea Tornielli: "Het familieleven en gezinnen zijn de voorbije decennia sterk veranderd. Er zijn vele problemen om op te lossen en vele onbeantwoorde vragen. Het is onaanvaardbaar dat men oplossingen zou aanreiken nog voor het debat is geopend of dat men veranderingen zou willen opleggen of die anderzijds ten koste van alles zou willen beletten [Zoals Bergoglio, Kasper, Danneels en Bonny proberen!!!]. Het voorspellen van profetische veranderingen, zoals sommige bisschoppen trachten te doen, is al te eenvoudig. Het einddoel van het debat is niet alleen het redden van zielen. Met de synode breekt voor de bisschoppen een tijd aan om naar elkaar te luisteren en samen op weg te gaan."

Bron: Kerknet

Het komt er inderdaad op aan om hertrouwde gescheidenen, die niet ter communie gaan, pastoraal bij te staan. Hun heil ligt net in het NIET ter communie gaan!

Een nog groter probleem is de nieuwe mode onder jongeren, die niet meer willen trouwen!

zaterdag 20 september 2014

Homo-activist Bergoglio wil kerkelijk homo-huwelijk!

Link:

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/09/16/news/famiglia-sesso-donne-al-potere-i-tabu-che-bergoglio-non-supera-1.180353

'La Kirchner' was vandaag weer eens bij Bergoglio

De Argentijnse president Cristina Fernandez Kirchner lunchte vanmiddag met Bergoglio. Fernandez Kirchner zei voor haar vertrek naar Rome dat zij tijdens haar ontmoeting met Bergoglio zijn steun zal vragen voor de strijd tegen de hedge-fondsen. Argentinië lanceerde een internationale campagne voor een strengere reglementering van dergelijke fondsen.

Of hoe het spreekwoord: "Bij de duivel te biechten gaan" weer een nieuwe betekenis krijgt.

Bergoglio is de marionet van de hedge-fondsen. 

Het stalinistische bedrog van Bergoglio gisteren:

Een goedgevulde audiëntiehal denk je dan...

Bergoglio met zijn fans...

Bergoglio vertoeft graag in de nabijheid van zijn fans. Vandaar dat men het podium naar voor verschoven heeft...
Dit is dan de waarheid. De zaal was maar voor één derde gevuld. De 'ingevlogen' groenigheden, dit keer niet uit Nederland, moesten de leegheid van de audiëntiehal verhullen! Zelfs binnen het groene perk zijn de stoelen niet bezet! Bergoglio en zijn fans!

vrijdag 19 september 2014

Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (1846)

Link:

http://valseprofeet.com/2013/11/13/profetie-van-la-salette-fatima/

Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. complotteren tégen de Kerk

Naarmate de bisschoppensynode over het gezin met bisschoppen uit de hele wereld, die van 5 tot 19 oktober in Rome plaatsheeft, nadert, worden onderlinge meningsverschillen [!] binnen het wereldepiscopaat over de benadering van huwelijk en gezin steeds duidelijker. Enerzijds wordt het debat aangezwengeld door [ketterse] publicaties en standpunten van onder meer de Duitse kardinaal Walter Kasper, de Franse bisschop Housset en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Zij zijn van oordeel [Hun 'oordeel' interesseert ons helemaal niets!] dat het accent de voorbije jaren, in het bijzonder onder het pontificaat van Benedictus XVI, te sterk verschoven is naar een strakke dogmatisch-ethische interpretatie van de kerkelijke leer. Dat heeft volgens hen gelovigen vervreemd van de katholieke Kerk en sommigen uiteindelijk ook doen afhaken [Alsof deze 'vervreemding' met Benedictus XVI begonnen zou zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie lijkt ons eerder het startpunt geweest te zijn.]. Deze groep bisschoppen hoopt dat de komende bisschoppensynode de aanzet geeft tot een meer pastorale benadering ["Pastoraal"]. Die meer realistische, pastorale aanpak kan volgens sommige waarnemers ook rekenen op de sympathie van paus Francicus. Vaticanwatchers zien dat bevestigd door het feit dat de paus de Duitse theoloog en kardinaal Walter Kasper, maar ook kardinaal Godfried Danneels [!] persoonlijk naar de komende synode heeft uitgenodigd.

Maar anderzijds is er de groep van kardinalen rond Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen [!] over huwelijk, seksualiteit en gezin. Zij kanten zich fel tegen toegevingen in de kerkelijke leer met betrekking tot kwesties als het homohuwelijk, ongehuwd samenwonen, uit de echt gescheidenen die hertrouwen e.a. Begin september kondigde deze groep kardinalen de publicatie aan van het boek: 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church'. Daarin worden Bijbelse argumenten, maar ook een toelichting van de leer en de praktijken van de vroege Kerk naar voor geschoven als onderbouw voor hun strikte interpretatie van de kerkelijke leer, die zich volgens hen niet aan de tijdsgeest of modetrends kan aanpassen.


"Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen..."

De Doctrine van de Kerk die door deze vijf kardinalen verdedigd wordt, is géén 'mening'!

Wie NIET blijft vasthouden aan de "eeuwenoude onderrichtingen" zoals Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny, Kerknet etc. is een ketter!

Sommige waarnemers beschouwen het boek, waaraan maanden werd gewerkt, als een reactie en zelfs frontale aanval op het pleidooi van kardinaal Kasper voor een meer pastorale benadering van echtgescheidenen [En terecht.]. De publicatie op 25 september, nauwelijks tien dagen voor de synode van 5 tot 19 oktober, is niet toevallig. De vijf kardinalen willen hun argumenten het nodige gewicht geven, een meer pastorale benadering stevig weerwerk geven en het debat beïnvloeden [Over de Kerkelijke Leer hoeft niet 'gedebatteerd' te worden. De Kerkelijke Leer ligt vast en is onveranderlijk.]. Volgens de Amerikaanse uitgever 'Ignatius Press' benadrukken zij in hun boek onder meer de ernstige theologische en kerkjuridische moeilijkheden om hertrouwden tot de communie toe te laten.

De kardinalen die dit boek publiceren, zijn niet de minsten. Naast de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, omvat de groep de Amerikaanse kardinaal Raymond Leo Burke, de voorzitter van de Apostolische Signatuur; de Duitse kardinaal Walter Brandmüller, voormalig voorzitter van het Comité voor Geschiedeniswetenschappen, de Italiaanse kardinaal Carlo Caffarra, aartsbisschop van Bologna en geestverwant van paus Joannes Paulus II, en kardinaal Velasio De Paolis, voormalig voorzitter van de Prefectuur voor Economische Aangelegenheden van de Heilige Stoel.

Bron: Kerknet

Het grote schisma en de apostasie van de 'Bergogliaanse kerk' is nakende...

KASPER REVEALS his Proposal for Communion for Divorce and Remarried "WAS AGREED" ahead of time with Pope Francis

KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO


Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/98fdba364a83c5c95849ffa7db419dea-270.html

Het bloed van de Heilige Januarius in Napels werd vanochtend omstreeks 10 uur weer vloeibaar...

Il miracolo di San Gennaro

Si è sciolto il sangue di San Gennaro, patrono di Napoli


Link:

http://www.21secolo.eu/miracolo-san-gennaro/

http://m.napolitoday.it/cronaca/miracolo-san-gennaro-19-settembre-2014.html

dinsdag 16 september 2014

Het schandaal Bergoglio: de nieuwe 'paus' van de Moon-sekte...

Enkele internationale reacties:

New York Magazine, Pope Francis Spent His Sunday Marrying Dirty Cohabiters and Other Sinners

http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/09/pope-francis-marries-dirty-sinners.html


International Business Times, Pope Francis Marries Couples 'Living In Sin' In Vatican Ceremony

http://www.ibtimes.com/pope-francis-marries-couples-living-sin-vatican-ceremony-1688312


NBC News, Pope Francis Marries 20 Cohabiting Couples at Vatican

http://www.nbcnews.com/news/world/pope-francis-marries-20-cohabiting-couples-vatican-n203301


The Washington Post, Pope Francis presides over wedding of couples who have cohabited, had children


http://www.washingtonpost.com/world/pope-francis-presides-over-wedding-of-couples-who-have-cohabited-had-children/2014/09/14/be78ceec-3c4f-11e4-b0ea-8141703bbf6f_story.html


Irish Central, Pope Francis weds couples ‘living in sin’ – contraception next?

http://www.irishcentral.com/opinion/patrickroberts/Pope-Francis-marries-couples-living-in-sin--contraception-next.html


United Press International, Pope Francis marries couple who already parented child

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/09/14/Pope-Francis-marries-couple-who-already-parented-child/9711410738087/

Bergoglio met zijn 40 'maagden':


Twee 'dikke' vrienden: Bergoglio en gay-activist 'don' Luigi Ciotti, de poulain van die andere homo-activist 'don' Andrea Gallo:


Bergoglio, 'don' Luigi Ciotti en 'don' Andrea Gallo: una fiera volgare...

Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en...
'Don' Gallo en...
'Don' Gallo en...
De begrafenis van 'don' Gallo in Genua

maandag 15 september 2014

'Stilte rond pauselijke uitnodiging Danneels veelzeggend'

Hoewel hij in 2010 nog onder vuur lag wegens beschuldigingen van het toedekken van een pedofilieschandaal, en hij het 'homohuwelijk' in 2013 een "positieve evolutie" noemde, is na de liberale kardinaal Kasper ook kardinaal Danneels door paus Franciscus uitgenodigd als speciale gast op de komende gezinssynode van 5 oktober.

Dat lijkt op een eerherstel voor Danneels, die bij het conclaaf vorig jaar nog gold als te zwaar beschadigd, om zelf voor verkiezing in aanmerking te komen.

Glunderend
Ondanks het geheim van het conclaaf, hoeft er niet aan getwijfeld te worden dat Danneels in 2005 deel uitmaakte van het liberale anti-Ratzingerkamp. Als paus Benedictus XVI zou juist die echter als geen ander de binnenkerkelijke pedofilie aanpakken. Danneels kwam echter glunderend uit het conclaaf van 2013. Vanuit diens optiek was alles nu weer ten goede veranderd. De kardinaal zou er zelf in het geheel geen geheim van maken voor Bergoglio gestemd te hebben.

Niet rijmend
Dat schrijft Giuseppe Nardi in een analyse in het internetmagazine katholisches.info. De auteur verbaast er zich over dat Danneels, die in 2010 voor de media nog het "bewijs" was waarmee de Kerk als geheel onder pedofilie-verdenking geplaatst kon worden, nu zonder kritisch mediacommentaar speciale gast op een bisschoppensynode kan zijn, en nog wel een over het gezin. Dit is "een van de punten" rond het symposium "die niet goed rijmend te krijgen zijn", aldus Nardi.

'Mediacampagne'
De huidige stilte rond de uitnodiging van kardinaal Danneels, zo kort na al het media- (en ook justitiële) geweld dat die in het kader van de affaire Vangheluwe over zich heen kreeg, bewijst volgens Nardi dat "het in 2010 internationaal in de media ontplofte pedofilieschandaal noch om het beweerde thema, en nog minder om de slachtoffers ging. De mediacampagne - want dat was het - had een heel andere doelwit in het vizier: Paus Benedictus XVI".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6232-stilte-rond-pauselijke-uitnodiging-danneels-veelzeggend


http://www.katholisches.info/2014/09/11/kardinal-danneels-bei-bischofssynode-und-dennoch-schweigen-die-medien/

Recente 'selfies' met Paus Benedictus XVIzaterdag 13 september 2014

Narcist Bergoglio:

Narcisme is een Freudiaanse term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoon (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen.

Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit. Vreemd genoeg is echter het tegendeel het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen. Dit wordt wel de narcistische paradox genoemd.

Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Het hebben van een narcistische persoonlijkheid kan daardoor een bezwaar vormen bij de uitoefening van bepaalde functies waarbij anderen dienen te worden beoordeeld.

woensdag 3 september 2014

29 mei 1954 - De Heiligverklaring van Paus Pius X door Paus Pius XII

Paus Pius X werd door Paus Pius XII op 3 juni 1951 zaligverklaard. Diezelfde Paus verklaarde op 29 mei 1954 Pius X heilig in een grote plechtigheid, die door Paus Pius XII ook bedoeld was als anti-modernistisch teken. Pius XII hield een lofrede op Pius X en zijn bestuur en bescherming van de Kerk. Bij de heiligverklaring was het lichaam van Pius X te zien in de Sint-Pieter van Rome. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 21 augustus in de Novus Ordo Missae (de Nieuwe Liturgie van 1969); hij wordt in de Tridentijnse liturgie nog altijd op 3 september - de oorspronkelijk door Pius XII vastgestelde feestdag - geëerd met een feest van de 3e klasse.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------