BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 29 april 2015

Mgr. Léonard: "Ah non! Elle restera ouverte!" (L'église Sainte-Catherine)

Mais des églises sont vides.

C’est vrai… Mais d’autres sont bien remplies. Je suis plus inquiet du sort de la pastorale néerlandophone. Mais, dès septembre prochain, il y aura aussi une messe en néerlandais à l’église Sainte-Catherine.

Elle ne va donc pas refermer ses portes ?

Ah non, elle restera ouverte [!]. Son succès est étonnant; vous pouvez interviewer le doyen… Mgr Kockerols n’était peut-être pas très chaud [!] mais il a collaboré. Il m’a dit qu’il irait aussi y célébrer une messe. Même la Ville reconnaît que l’église est bien entretenue et a un réel attrait touristique.

On vous a critiqué d’y avoir installé la Fraternité des Saints Apôtres…

Elle a fait ses preuves; tous les dimanches, il y a trois cent personnes voire plus [!]; même bon démarrage à Uccle à Saint-Joseph. C’est bien perçu par la pastorale locale. Les préjugés tombent devant la réalité. C’était un pari risqué mais j’avais la conviction que ça pouvait marcher. Mieux, d’aucuns veulent rejoindre la Fraternité. Elle a ce qui manque le plus dans l’Eglise en Occident : un feu intérieur, un grand amour pour l’eucharistie et aller au-devant des gens.


Bron: Les Amis de l'église Sainte-Catherine Bruxelles

Link:

http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/2015/04/mgr-a-j-leonard-ah-non-elle-restera-ouverte-ndlr-l-eglise-sainte-catherine.html

Salus Animarum Suprema Lex (Canon 1752)

"Met het zieleheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn."

dinsdag 28 april 2015

Pedofiele bisschop Vangheluwe heeft recht op pensioen van 2.800 euro

Ex-bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, gaf vijf jaar geleden zijn ontslag nadat hij in opspraak was gekomen voor kindermisbruik. Waarschijnlijk heeft hij zich ergens teruggetrokken in een of andere religieuze gemeenschap. Vermits het nooit tot een veroordeling kwam, heeft de pedofiele Vangheluwe nog altijd recht op zijn pensioen. En dat is niet min: 2.800 euro. Netto.

Vangheluwe gaf in 2010 toe dat hij zijn neefje in de jaren tachtig seksueel had misbruikt. Op 23 april van dat jaar diende hij zijn ontslag als bisschop van Brugge in. Vijf jaar geleden dus. Nog dezelfde dag aanvaardde paus Benedictus XVI het ontslag van Vangheluwe. Een jaar later gaf hij ook toe nog een andere neef te hebben misbruikt. In een ophefmakend interview met VT4 minimaliseerde hij zijn kindermisbruik.

Het gerecht ging achter Vangheluwe aan maar de feiten bleken verjaard. En dus werd Vangheluwe nooit veroordeeld. Hij verontschuldigde zich bij zijn slachtoffers die hij verder een financiële vergoeding beloofde. En de kous was af voor hem.

Maar waar zit Vangheluwe vandaag? Dat is niet geweten. Eerst zat hij in de abdij van Vleteren maar daar kon hij niet blijven. Wat wél geweten is, is dat hij in principe nog altijd zijn pensioen trekt, net zoals alle personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Tenzij het individu veroordeeld is tot een misdaadstraf of als er een herroeping plaatsvond. Dat is niet het geval bij Vangheluwe.

Hoeveel de pedobisschop maandelijks opstrijkt, wil de PDOS (pensioendienst voor de overheidssector) niet zeggen. Maar de collega's van sudinfo maakten de volgende berekening. Het gemiddelde loon van een bisschop is 5.605,33 euro brutto. Dankzij zijn volledige carrière heeft Vangheluwe recht op 75 procent van zijn loon van de laatste vijf jaren. Dat komt neer op zo'n 2.800 euro netto. Sinds zijn ontslag in april 2010 ving Vangheluwe dus al 168.000 euro.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/pedobisschop-vangheluwe-heeft-recht-op-pensioen-van-2-800-euro-a2299470/

zondag 26 april 2015

Mgr. Léonard moet misbruikslachtoffer betalen

Aartsbisschop André Léonard moet 10.000 euro betalen aan een slachtoffer van seksueel misbruik.  De aartsbisschop van Mechelen-Brussel werd daartoe deze week veroordeeld nadat een rechtbank had gevonnist dat hij een melding van misbruik niet goed had afgehandeld.

Overplaatsing
Het slachtoffer zei dat het bisdom Namen de priester die hij beschuldigde van misbruik, alleen maar overplaatste naar een andere parochie en verder niets deed.

Wanbeleid
Het bisdom werd op dat moment, begin jaren negentig, geleid door mgr. Léonard. Volgens de rechtbank vormt diens afhandeling van de zaak wanbeleid.

Hoger beroep?
De advocaat van de aartsbisschop liet weten dat er nog over hoger beroep wordt nagedacht. Volgens de raadsman bekritiseerde de rechtbank de reactie van het bisdom Namen, maar wees het nergens op iets specifieks dat mgr. Léonard zou hebben moeten doen [!].

Ontslag
Mgr. Léonard dient op 6 mei, zijn 75e verjaardag, zijn ontslag in bij de paus, zoals bisschoppen verplicht zijn te doen als ze die leeftijd bereiken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7326-mgr-leonard-moet-misbruikslachtoffer-betalen

Kerk betaalde al meer dan 2 miljoen aan slachtoffers verjaard misbruik

De Kerk heeft al meer dan 2 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan slachtoffers van verjaard seksueel misbruik. Voor die zaken, die niet meer door de rechtbank kunnen behandeld worden, bestaat een speciale arbitragecommissie. Die commissie ontving in totaal 628 aanvragen, het merendeel daarvan is intussen behandeld.

De commissie kwam er vier jaar geleden in de nasleep van de zaak Roger Vangheluwe. Slachtoffers konden tot 31 oktober 2012 een aanvraag voor "herstelmaatregelen" indienen. Onafhankelijke experts bogen zich dan over de kwestie.

In totaal kwamen er 628 aanvragen. De commissie moet er nu nog 112 behandelen, 53 werden er afgewezen. De omvang van de schadevergoedingen varieert van geval tot geval en kan oplopen tot 25.000 euro. In totaal werd er al 2.298.501 euro uitbetaald. Daarvan ging 1.774.501 euro naar 343 mannelijke slachtoffers.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2176492

zaterdag 25 april 2015

Om over na te denken...

Joh 15:18  Wanneer de wereld u haat, weet,
       dat ze Mij het eerst heeft gehaat.

Wij willen mensen niet op ideeën brengen, maar dit is erover;

"Hond krijgt begrafenis in kerk"

In de kerk van Auvelais, in de provincie Namen, vond gisteren een bijzondere begrafenisplechtigheid plaats. De parochianen namen er afscheid van ... een hond. Miss Chiwa, die vorige donderdag overleed, kreeg een volwaardige uitvaartplechtigheid. Inclusief priester, kist (of eerder een mand in maagdelijk wit) en gebeden. Haar baasjes Sylvana en Josse gaven een emotionele toespraak, waarin ze benadrukten hoe Miss Chiwa ‘altijd klaarstond voor andere hondjes’. De zeventig rouwenden brachten vervolgens één voor één een laatste groet. Opmerkelijk genoeg rustte de overleden chihuahua niet in de mand – zij is inmiddels opgezet. In de kerk lag ook een rouwregister. Buiten stonden nieuwsgierigen. Een van hen uitte zijn ongenoegen tegenover een journalist van Sudpresse: ‘Als je weet dat in Frankrijk een meisje is ontvoerd, verkracht en vermoord (vorige week in Calais, nvdr.), vind ik het een schande dat we deze begrafenisplechtigheid organiseren voor een hond.’ Miss Chiwa werd elf.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150422_01644341


In feite is dit een groot schandaal!

Ten eerste hebben dieren geen ziel en ten tweede kunnen zij niet gered worden! Ten derde is de 'afscheidsviering' in de kerk voor menselijke overledenen géén afscheidsviering, maar simpel gezegd een smeekbede namens de overledene, om niet te zwaar gestraft te worden, voor de zonden die tijdens het leven begaan zijn en die nog niet voldoende zijn uitgeboet. 

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood op die angstwekkende dag,
Wanneer de hemelen en de aarde zullen worden geschokt,
als Gij de wereld komt oordelen door het vuur.

Ik beef van angst, en ik vrees voor het oordeel,
dat is aangebroken, en uw dreigende toorn.
Wanneer de hemelen en de aarde zullen worden geschokt.

Die dag wordt een dag van toorn, van rampspoed en ellende,

een grote en zeer bittere dag.
Als Gij de wereld komt oordelen door het vuur.

Dit alles toont aan, dat bijna iedereen in de post-conciliaire bastaardkerk
niet meer weet waar het over gaat.

Op de Dag des Oordeels zullen hun ogen wel opengaan!

dinsdag 21 april 2015

Wiertz bezorgd over verdeeldheid in de Kerk

Bisschop Frans Wiertz maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie rond paus Franciscus [!]. Dat heeft de bisschop van Roermond woensdagavond gezegd tijdens de zogenaamde Chrisma-mis in de St-Christoffelkathedraal in de bisschopsstad. Tijdens de Chrisma-mis wordt de olie gewijd die wordt gebruikt voor de verschillende sacramenten.

Even wennen [!]
Volgens Wiertz heeft paus Franciscus een aansprekend [LOL] maar ook veeleisende vorm van kerk-zijn geïntroduceerd. "Het vraagt om – vanuit de liefde tot Jezus – de mensen nabij te zijn en hen Jezus' liefde te laten ervaren. Maar ook is het voor velen van ons even wennen", aldus Wiertz. "Het Europese gezicht van de Kerk blijkt niet het enige te zijn dat mogelijk is. Dat Europese beeld van de Kerk werd eeuwenlang bepaald door status met een hofhouding." [Het pausdom is nu eenmaal een monarchie!]

Aandacht voor mensen
"Komend vanuit Zuid-Amerika is dat paus Franciscus vreemd. Hij voelt zich zeker de hoeder en de bewaarder van het geloof [Dagelijks debiteert de Argentijn ettelijke ketterijen!]. Maar de kerk in Zuid-Amerika, waarin hij is opgegroeid, heeft hij ervaren als een beweging [De Kerk is géén beweging!] die het als haar taak ziet om vanuit haar geloof in Jezus' zorg en aandacht aan de mensen te schenken en gemeenschap te vormen. De mensen horen erbij. De verkondiging kan niet buiten de mensen om." [Dat is dus de pastoraal. Bijna 2000 jaar Kerk, maar de Kerk heeft volgens Wiertz nog nooit aan pastoraal gedaan! Het goedpraten van de zonde is trouwens iets anders dan pastoraal.]

Herderlijke houding
Paus Franciscus "verwacht van priesters vóór alles een herderlijke houding. 'Priesters moeten als herders naar hun schapen ruiken', is intussen een gevleugelde uitspraak van hem [Het probleem is, dat de meeste 'priesters' zich als leken tussen de leken gedragen. Van dat 'herderlijke' is over het algemeen erg weinig te merken.]. De Kerk moet een veldhospitaal zijn, onder het motto van Jezus: 'Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verkwikking schenken [Neen, de Kerk werd door Christus gesticht ter heiliging van de mens en zijn uiteindelijke redding.]. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'"

Leer én leven
"Concentreerde de Kerk zich tot nu toe vooral op haar taak om de kerkelijke leer te verkondigen, deze paus beperkt zich niet alleen tot de leer, maar probeert deze op het leven van mensen te betrekken", aldus Wiertz [Weer de pastoraal.]. "Geen verkondiging van de leer alleen, maar een verkondiging, die ook naar mensen luistert en naar hen omziet [Idem als boven.]. Geen verkondiging, zonder ook de vragen en moeilijkheden van de mensen erbij te betrekken en soms ook hun onmacht om aan de leer te voldoen [Wie niet aan de Leer voldoet, gaat naar de hel.]. Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten [Interesse vanwege de gelovigen = 0]. Maar bij die aandacht voor mensen wil deze paus toch helder houden, hoe de kerk in navolging van Jezus denkt en leert."

Verdeeldheid
Bezorgd vraagt de bisschop van Roermond zich af of de paus wordt toegestaan "bruggenbouwer te zijn tussen leer en leven" [Bergoglio moet bruggen bouwen met God, niet met de mens.]. "Partijen zijn er altijd geweest, maar zij hebben de kerk nooit goed gedaan. De apostel Paulus treft in Korinthe al vroeg een kerk van partijschappen aan. Iedereen claimt zijn eigen gelijk. "Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus." "Is Christus dan in stukken verdeeld?" vraagt de apostel zich verbaasd af om erop te wijzen, dat hij niets anders wil dan het evangelie van de ene Heer Jezus verkondigen. Het gaat om wat Jezus wil." [Inderdaad. Dus NIET wat Bergoglio wil.]

Oproep tot trouw
"Met deze nieuwe benadering dreigt paus Franciscus tussen de partijen terecht te komen. Dat baart mij als bisschop zorgen. Ik wil u graag voorgaan in trouw aan deze paus en aan de weg die hij ingeslagen is, om die brug te slaan tussen leven en leer en zich niet te beperken tot één van deze standpunten [Iedere gelovige is verplicht om weerstand te bieden aan Bergoglio en aan de bisschoppen die hem volgen, indien Bergoglio NIET de Ware Leer verkondigt.]. Door deze eenheid met Jezus, voelt paus Franciscus zich bezield. Voor de eenheid heeft Jezus gebeden en het is de heilige Geest die samenbrengt wat verdeeld is. Nog maar enkele dagen geleden heeft de paus ons gevraagd, niet zozeer te speculeren over de uitkomst van de synode, maar er voor te bidden. Laten we vooral aan deze wens voldoen. Mogen de eenheid samen met paus Franciscus ons allen ter harte gaan." [Wie 'in volle communie' is met Bergoglio is niet katholiek! Dus, géén eenheid met een ketterse Bergoglio! Wél eenheid met Christus!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7232-wiertz-bezorgd-over-verdeeldheid-in-de-kerk

maandag 20 april 2015

Kerknet: 'Herdenking van Reformatie kan impuls geven aan oecumene'

Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, hoopt dat het herdenkingsjaar naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie een nieuwe impuls kan geven aan de oecumene [De protestanten moeten zich bekeren tot het Ware Geloof dat alleen maar binnen de Katholieke Kerk te vinden is.]. “Het christendom mag zich niet neerleggen bij de abnormale situatie van de onderlinge verdeeldheid [Het Christendom is niet verdeeld. Alleen de Katholieken zijn échte volgelingen van Christus.]. Het jaar 2017 moet vanuit de drieklank van boete, dankbaarheid [Dankbaarheid voor het schisma???] en hoop oecumenisch worden beleefd”, stelde de kardinaal in een toespraak in München.

Kardinaal Koch hoopt dat de herdenking kan helpen om een pagina eindelijk om te slaan: “Katholieken en lutheranen hebben meer dan voldoende redenen om berouw [De Kerk heeft geen berouw!] te hebben over het kwaad en de wonden die zij de afgelopen 500 jaar elkaar hebben aangedaan [Wie heeft de Kerk van haar vele Katholieke kerken beroofd? De Reformatie was een mega-diefstal van de Katholieke goederen.]. Tegelijk moet de herdenking in 2017 worden aangegrepen voor de viering van de oecumenische vooruitgang en toenadering, die al is verwezenlijkt.” [De oecumene heeft geen enkele 'vooruitgang' geboekt en is fundamenteel een dwaze, zinloze en heilloze onderneming.]

Bron: Kerknet

 

MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies - Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928


De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is. Maar vraagt men daarna, hoe naar de wil van Haar Stichter de Kerk moet zijn, dan zijn niet meer allen het eens.

Velen van hen ontkennen bijvoorbeeld, dat de Kerk van Christus zichtbaar moet zijn, dat wil zeggen, dat de gelovigen te samen één lichaam moeten blijken, in één Leer verenigd, onder één leergezag en één bestuur. Naar hun mening is de zichtbare Kerk niet meer dan een Bond, gevormd uit verscheiden christen gemeenten, wier leer verschilt, soms zelfs tegenstrijdig is.

Zijn Kerk heeft Christus ingesteld als een volmaakte maatschappij, van nature van buiten herkenbaar en vatbaar voor de zinnen. Haar opdracht is, om onder één Hoofd (Mt. 16, 18, e.v.) (Lc. 22, 32) (Joh. 21, 15-17), mondelinge prediking (Mc. 16, 15), uitdeling van de Sacramenten, bronnen van hemelse genade, heil van de mensheid voor de toekomst te verzorgen. (Joh. 3, 5) (Joh. 6, 48-50) (Joh. 20, 22, e.v.) Hierom heeft Hij Haar vergeleken bij een rijk (Mt. 13), bij een huis (Mt. 16, 18), een kudde schapen (Joh. 10, 16) en een kudde (Joh. 21, 15-17).

Wonderbaar ingericht, de taak om voor alle tijden en plaatsen mensen te leiden tot het eeuwig heil, kon deze Kerk na de dood van Haar Stichter en Zijn Apostelen niet ondergaan noch verdwijnen; want Jezus had gezegd: "Gaat en onderwijst alle volken." (Mt. 28, 19).

Kon aan de Kerk iets ontbreken bij de stadige vervulling van Haar taak, als onafgebroken Christus zelf Haar bijstaat, Hij die plechtig heeft beloofd: "Zie, met u ben Ik alle dagen tot het einde van de tijd"? (Mt. 28, 20).

Het kan dus niet anders of Christus' Kerk zal niet slechts nu en altijd bestaan, maar dezelfde moet Zij ook zijn als de Kerk van de apostolische tijd; of men zou moeten zeggen, - en dit zij verre, - dat Christus Zijn doel heeft gemist, of dat Hij dwaalde, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel tegen Haar niets zouden vermogen (Mt. 16,18).


Er is slechts één Kerk
en aangezien Christus expliciet Petrus
als hoofd van de Kerk heeft aangesteld,
is de Katholieke Kerk
de énige Kerk!  

zondag 19 april 2015

Poetin: ‘Rusland verdedigt traditionele waarden: Westen is moreel failliet’

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland de verdediger van “traditionele waarden” is en dat het Westen moreel failliet is.

Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.

'Een geloof in God en een geloof in satan'
De Russische president zegt dat het Westen beleid nastreeft waarin een gezin met kinderen op gelijk niveau wordt geplaatst met relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. “Een geloof in God en een geloof in satan. Dit is het pad naar aftakeling”, zou Poetin onlangs gezegd hebben, schrijft The Washington Times.

Conservatisme
De enige manier om de wereld te behoeden voor “chaotische duisternis” is sociaal en religieus conservatisme, aldus Poetin. De Russische president heeft nooit een geheim gemaakt van zijn diep christelijke geloof, zoals hij het zelf omschrijft.

'We weten wat het is om zonder God te leven'
Patriarch Kyrill van Moskou, de leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, ondersteunt de uitspraken van Poetin over het Westen. Volgens Kyrill zijn westerse landen bezig met de “spirituele ontwapening” van hun volk. Ook bekritiseert de patriarch de wetten in Europese landen die gelovigen verbieden om religieuze symbolen, zoals kruisen, te dragen in openbare ruimtes.

“De algemene politieke richting van de (Westerse politieke) elite draagt, zonder twijfel, een antichristelijk en antireligieus karakter. Wij zijn door een tijdperk van atheïsme heengegaan en we weten wat het is om zonder God te leven. We willen tot heel de wereld roepen: stop!”, aldus Kyrill.

'Fatale fout van het Westen'
Ook aartspriester Vsevolod Chaplin, woordvoerder van de Russisch-orthodoxe Kerk, sluit zich aan bij de kritiek van Poetin en Kyrill.

Hij zegt zelfs dat het hedendaagse Westen voor een christen niet beter is dan de toenmalige Sovjet-Unie. Volgens een rapport uit 1995 zijn er in de voormalige communistische staat tussen 1917 en 1937 zo’n 200.000 geestelijken en gelovigen geëxecuteerd. Duizenden kerken werden verwoest en vele mensen werden gedwongen tewerkgesteld in de communistische werkkampen.

'Monsterlijk fenomeen'
“De scheiding van het seculiere en het religieuze is een fatale fout van het Westen”, aldus Chaplin. “Het is een monsterlijk fenomeen dat zich alleen in de westerse beschaving voordoet en dat het Westen zowel politiek als moreel zal doden.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5186-poetin-rusland-verdedigt-traditionele-waarden-westen-is-moreel-failliet

vrijdag 17 april 2015

"100% van vrouwen al lastiggevallen op openbaar vervoer in Parijs"

Handen op de billen, beledigingen, wellustige blikken: elke vrouw die het Parijse openbaar vervoer gebruikt heeft er op een bepaald moment al last van gehad. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag is overhandigd aan de Franse regering, die "sterke maatregelen" belooft.

Vooral jonge vrouwen hebben er last van, aangezien in de helft van de gevallen het slachtoffer jonger is dan 18, zo is te lezen in het rapport van de Franse Hoge Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen (HCEfh), die in maart 600 vrouwen ondervroeg die in de Parijse voorstad wonen.

Zes op de tien vrouwen werden al het slachtoffer van diefstal of agressie. Op nationaal niveau gebeurt het lastigvallen vooral op de bus en de schoolbus, aldus de organisatie, die een nationaal actieplan wil. De bevoegde minister Marisol Touraine, heeft al laten weten dat ze de komende weken sterke maatregelen zal lanceren.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/-100-van-vrouwen-al-lastiggevallen-op-openbaar-vervoer-in-parijs-a2289218/

Dit is volgens Hugo Camps géén racisme!

Alleen maar banditisme!


En wie zouden de daders zijn? "Jongeren"?

En wat met de mannen? Geen slachtoffers daar?

zondag 12 april 2015

DOMINICA IN ALBIS IN OCTAVA PASCHÆ

Pater Pio te San Giovanni Rotondo - Antica Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Dominica in albis: O filii et filiae / O zonen en dochters
Alleluia, alleluia, alleluia.
 

O zonen en dochters, de hemelse Koning, de Koning van de glorie is vandaag verrezen.
Alleluia

En de leerlingen kwamen 's morgens vroeg op de eerste dag van de week naar het graf.
Alleluia

En Maria Magdalena en de moeder van Jacobus en Salome kwamen om het lichaam te zalven.

Alleluia

Een engel die in het wit gekleed was, zei tot de vrouwen: de Heer is in Galilea.
Alleluia

Laten wij met lofprijzingen en jubelzangen de Heer danken op dit hoogheilig feest.
Alleluia

"Domine meus et Deus meus!"

Joh 20:26  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en zeide: Vrede zij u!
Joh 20:27  Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Joh 20:28  Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!


Feestelijkheden naar aanleiding van Pasen in Damascus, Syrië:

Het is duidelijk, dat de verdraagzaamheid van 'dictator' Bashar al-Assad groter is dan die van onze eigen 'democratische' politici-vrijmetselaars!!!

Het hellevuur brandt eeuwig! Zelfs ketter Bergoglio kan daar niets aan veranderen!


vrijdag 10 april 2015

Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs: "Moslimlerares met hoofddoek voor een katholieke klas moet kunnen"

"Als een schoolreglement levensbeschouwelijke kenmerken of hoofddeksels toelaat, dan moet een moslimleerkracht met een hoofddoek uiteraard kunnen. De meeste van mijn scholen zijn opgericht door religieuzen en heel wat van die zusters droegen ook een hoofddoek, dus waarom zou ik daar tegen zijn [Is die Lieven Boeve achterlijk?]. In de katholieke basisscholen zit 62 procent van de Vlaamse bevolking, in de secundaire scholen 75 procent van de bevolking. De hele samenleving zit bij ons op school, deze is multicultureel en iedereen moet zijn identiteit kunnen beleven," vindt Boeve. "Ik wil meer moslimleerkrachten omdat iedereen van elke godsdienst moet kunnen meewerken aan het project van de katholieke school, als hij dat wil."

Bron: Trends.be

Link:

http://trends.knack.be/economie/beleid/moslimlerares-met-hoofddoek-voor-een-katholieke-klas-moet-kunnen/article-normal-559289.html


VERRADER!

Moslims vermoorden 147 christelijke studenten in Kenia (02-04-2015):


Al-Shabaab eiste de aanslag op via een radiostation van de groepering. In een audioboodschap verklaarde de woordvoerder van de groep dat men aan de universiteit eerst moslims van niet-moslims had gescheiden en vervolgens "afrekende" met de niet-moslims, die later in de boodschap "Christenen" worden genoemd.

WAAR ZIJN DE SCHIJNHEILIGE 'CHARLIES' NU???

zondag 5 april 2015

Gesù Cristo è veramente risorto. Buona Pasqua a tutti!


De Heilige Vrouwen bij het Graf:

Mar 16:1  Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria van Jakobus, en Salome specerijen, om Jesus te gaan balsemen.
Mar 16:2  Zeer vroeg op de eerste dag der week, bij het opgaan der zon, kwamen ze bij het graf.
Mar 16:3  En ze zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen wegrollen voor de ingang van het graf?
Mar 16:4  Maar toen ze gingen zien, merkten ze, dat de steen al op zij was gerold; want hij was zeer groot.
Mar 16:5  Ze gingen het graf in, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, in een wit gewaad gekleed. Ze werden hevig ontsteld.
Mar 16:6  Maar hij sprak tot haar: Weest maar niet bang! Gij zoekt Jesus van Názaret, die gekruisigd is? Hij is verrezen; hier is Hij niet. Ziet hier de plaats, waar men Hem heeft neergelegd.
Mar 16:7  Gaat nu heen, en zegt aan zijn leerlingen en aan Petrus: Hij gaat u vóór naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij het u heeft gezegd.
Mar 16:8  Ze gingen naar buiten, en vluchtten weg van het graf; want schrik en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden er niemand iets van; zo bang waren ze.

zaterdag 4 april 2015

Praefatio Paschalis cantatur a Pio XII


"Jezus is nedergedaald ter helle"

"Jezus is nedergedaald ter helle"

De gestorven Christus is met zijn ziel, die verenigd is met zijn goddelijke persoon, afgedaald in het dodenrijk. Hij heeft voor de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, de poorten van de hemel geopend.


Vandaag heerst er een grote stilte op aarde; een grote stilte en verder een grote verlatenheid. Een grote stilte want de Koning slaapt. De aarde heeft gebeefd en is tot rust gekomen, omdat God in het vlees is ingeslapen en hen die sedert eeuwen sliepen, heeft Hij doen opstaan (...). Voorzeker gaat Hij onze eerste voorvader, zoals het verloren schaap, zoeken. Ongetwijfeld wil Hij ook hen die in de duisternis en de schaduw van de dood gezeten zijn, bezoeken, ongetwijfeld gaat Hij de gevangen Adam en ook Eva, die met hem gevangen zit, van hun smarten bevrijden, Hij, hun God en hun Zoon (...). Ik ben uw God, degene die omwille van u uw zoon geworden is (...). Ontwaak, gij die slaapt, want Ik heb u niet daarom geschapen, opdat gij hier in de onderwereld geketend uw dagen slijt. Sta op uit de doden, Ik ben het leven van de doden.

Oude homilie op Paaszaterdag, vert. uit orig. (vgl. ook Getijdenboek, Lect II,2,184-185)


"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld."

Joh 18:36  Jesus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars zich te weer hebben gesteld, opdat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd; maar mijn koninkrijk is niet van hier.

vrijdag 3 april 2015

Triduum Sacrum


Mater Dolorosa - Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - of van Zeven Weeën

1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35

2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14

3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51

4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg

5. Maria staat onder Jezus' kruis (Stabat Mater), Johannes 19:25-27

6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname (Piëta)

7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------