BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 29 juni 2018

MYSTICI CORPORIS CHRISTI, de Encycliek van Paus Pius XII over het Mystieke Lichaam van Christus, werd op 29 juni 1943 te Rome gegeven


13 - Welnu, om deze waarachtige Kerk van Christus
- die de Heilige, Katholieke, Apostolische, Roomse Kerk is -
nader te bepalen en te beschrijven, vindt men niets edelers,
niets voortreffelijkers, niets goddelijkers ten slotte dan de uitdrukking,
volgens welke Zij genoemd wordt "het Mystieke Lichaam van Jezus Christus";
deze uitdrukking nu vloeit voort en bloeit als het ware op uit hetgeen
de heilige boeken en de geschriften der Vaders veelvuldig voorhouden. [DOGMA!]

Mgr. Mario Oliveri is vandaag 50 jaar priester


AD MULTOS ANNOS, ECCELLENZA!


Joh 15:16  Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb ú uitverkoren.

Paus Benedictus XVI is vandaag 67 jaar priesterTe Deum ( Prelude ) - Marc-Antoine Charpentier.


9. Revised Orations: New Values, New Perspectivesdinsdag 26 juni 2018

'Kerknet' slaat de bal weer eens mis en noemt de Sint-Jan van Lateranen in Rome "de tweede belangrijkste basiliek van Rome".

De Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen is de bisschopskerk, de kathedraal, van het Bisdom Rome. Zij is formeel de hoofdkerk van de wereldkerk en als zodanig in rang véél belangrijker dan de Sint-Pietersbasiliek. Deze betekenis staat te lezen op de gevel van de kerk. Daarop staat "Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput." 

"Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld." 

Indien Kerknet nog niet eens de méést basale feiten correct kan weergeven, wat willen ze zich dan aan theologie en pastoraal wagen??? 

6. The Cleverness of the Revisers: 1970 General Instruction


maandag 18 juni 2018

Paus Paulus VI was duidelijk een bastaard-paus; een verrader van de Kerk


 


Archbishop Marcel Lefebvre and the 1976 Audience with Pope Paul VI


With the publication of Mgr. Sapienza’s book on May 16, 2018, we now have two sources that reproduce the famous meeting between Pope Paul VI and Archbishop Marcel Lefebvre on September 11, 1976, in Castel Gandolfo.

The first source to tell of the event was Archbishop Lefebvre himself, who immediately told the story to the seminarians in Econe in two conferences recorded on September 12 and 18, 1976. They served as the basis for the account given by his authorized biographer, Bishop Tissier de Mallerais.

The second source, that had remained a secret until now, is the transcription of the meeting that the Pope had drawn up “as faithfully as possible.” The words of the audience were thus put in writing by Cardinal Benelli, the substitute for the Secretariat of State; they cover eight typewritten pages.

While Archbishop Lefebvre’s two conferences were an immediate, living reaction just after the meeting and meant for his seminarians’ ears, they were not meant to give every last detail of every minute of the audience.

The verbatim account drawn up by Cardinal Benelli is a factual transcription of the private audience, meant first and foremost for the Pope and his collaborators. The author scrupulously recorded the beginning of the conversation (10:27) and its end (11:05).

Link:

https://fsspx.news/en/content/38774


dinsdag 5 juni 2018

Priester Lucien Ambunga knielt voor de bisschoppelijke zegen van Mgr. Fridolin Ambongo van Mbandaka-Bikoro (Congo) tijdens zijn ebola-quarantaine


De priester, die met ebola besmet was geraakt bij het toedienen van de Laatste Sacramenten
aan een stervende ebola-patiënt, werd enkele dagen geleden genezen verklaard.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------