BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 27 februari 2023

Laatste algemene audiëntie van Paus Benedictus XVI op 27 februari 2013 op het Sint-Pietersplein te Rome: "Mijn besluit om af te zien van de actieve uitoefening van de bediening (Ministerium), herroept dit feit (Munus) niet". (48:00 min)Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa.

Il “sempre” è anche un “per sempre” - non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio.


Sta mij toe 19 april 2005 opnieuw voor de geest te halen. De ernst van de beslissing was ook te wijten aan het feit dat ik vanaf dat ogenblik altijd en voor altijd door de Heer geëngageerd was. “Altijd”. Wie het Petrusambt opneemt, heeft geen enkele vorm van privéleven meer. Hij behoort altijd en helemaal toe aan allen, aan heel de Kerk.

Het “altijd” is ook een “voor altijd”: er is geen terugkeer naar het privéleven. Mijn beslissing om afstand te doen van de actieve uitoefening van de bediening (Ministerium), herroept dit feit (Munus) niet. Ik keer niet terug naar het privéleven, naar een leven van reizen, ontmoetingen, recepties, conferenties, enz. Ik verlaat het Kruis niet, maar blijf op een nieuwe manier bij de gekruisigde Heer. Ik draag niet meer de taak van de bestuursmacht over de Kerk, maar in de dienst van het gebed blijf ik bij wijze van spreken binnen de omheining van de Heilige Petrus. De Heilige Benedictus, wiens naam ik als Paus draag, zal mij daarin een groot voorbeeld zijn. Hij heeft ons de weg getoond van een leven dat, actief of passief, helemaal aan Gods werk toebehoort.

zaterdag 18 februari 2023

Op zaterdag, 13 september 2008 bezocht Paus Benedictus XVI 'Le Cachot'Het gezin Soubirous komt in de armoede terecht nadat in de winter van 1857 vader François Soubirous werkloos wordt en het gezin gedwongen wordt te verhuizen naar Le Cachot (= de voormalige gevangenis tot in 1824) in Lourdes. Het betreft één enkele donkere en koude kamer van 16 vierkante meter waar de hele gezin zich zal vestigen tot in de herfst van 1858. Hier vandaan zal Bernadette op 11 februari 1858 naar de grot van Massabielle gaan om hout te sprokkelen. Daar zal Bernadette 18 keer de Heilige Maagd Maria ontmoeten. Bernadette noemde de Dame Aquero, wat in de streektaal Die Daar betekent.

zondag 12 februari 2023

In zijn strijd tégen de Katholieke Kerk en de Tridentijnse Mis krijgt Bergoglio de Apostaat nu blijkbaar ook de steun van het 'Federal Bureau of Investigation'

Een nieuw FBI-inlichtingenrapport suggereert, dat "radicale, traditionalistische Katholieken als potentiële, gewelddadige, witte, suprematische extremisten moeten worden beschouwd" en dus door het FBI geïnfiltreerd moeten worden...De Tridentijnse Mis in Afrika

Wie ras probeert te instrumentaliseren - zoals het FBI blijkbaar doet - is een loser!

Het FBI, dat normaal gesproken geen commentaar geeft op interne inlichtingenrapporten, reageerde op het rapport over de Rooms-Katholieken nadat een klokkenluider het rapport eerder van de week had gepubliceerd, hetgeen in de VS tot publieke verontwaardiging leidde. Het rapport dateerde van 23 januari 2023 en was afkomstig van een inlichtingenanalist in het kantoor van het FBI in Richmond, Virginia.

FBI-agent Kyle Seraphin - de klokkenluider - zei, dat het FBI blijkbaar gelooft, dat 'blanke suprematie' "een thuis heeft gevonden onder Katholieken die de voorkeur geven aan de Latijnse Mis". Echter, het FBI mag géén zaken openen of rapporten schrijven over activiteiten die grondwettelijk beschermd zijn, zoals religie. Het FBI - en de staat in het algemeen - heeft zich daarmee niet te bemoeien.

Bronnen die in het inlichtingenrapport werden aangehaald, waren onder meer het Southern Poverty Law Centre (SPLC), een reeds in diskrediet gebrachte belangenbehartigingsgroep die reeds eerder tal van Christelijke en anti-abortusorganisaties als "haatgroepen" heeft bestempeld. In een artikel in het tijdschrift Atlantic werd door het SPLC beweerd, dat rozenkransen een "extremistisch symbool" waren geworden. Het SPLC beweerde ook, dat traditionalistische Katholieken "de grootste groep antisemieten in Amerika" vertegenwoordigen. Het FBI-rapport adviseerde ook om die Katholieke groepen te infiltreren die risico liepen om "door blanke supremacisten te worden gebruikt om geweld te promoten".

De controverse komt net op het moment, dat de Republikeinen in het Congres zich aan het voorbereiden zijn om de "weaponization" van de federale regering tégen Christenen en anti-abortusactivisten te onderzoeken. De Republikeinen brachten de kwestie ter sprake nadat het FBI tientallen anti-abortus-activisten had gearresteerd, maar dat het FBI aan de andere kant maar weinig moeite heeft gedaan om de bijna 100 gewelddadige aanvallen op kerken in de VS van vorig jaar op een ernstige manier te onderzoeken.

Het is duidelijk, dat het FBI Katholieke groeperingen probeert te infiltreren om zo de koers van de desbetreffende groep te veranderen. Het is te vergelijken met het Belgische regime (CD&V incluis), dat de Belgische 'bisschoppen' omkoopt en hen een ander 'geloof' laat verkondigen om zo de Katholieken op een slinkse manier van het Ware Geloof af te laten dwalen.

Of zoals het Tweede Vaticaans Concilie dat door de CIA geïnfiltreerd en gekaapt werd...
Of hoe het Amerikaanse regime Paus Benedictus XVI heeft afgezet.


Bron:

FBI whistleblower: Memo on Latin Mass Catholics is ‘open door’ to declare all Christians ‘criminals’

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/fbi-whistleblower-memo-on-latin-mass-catholics-is-open-door-to-declare-all-christians-criminals/


Link naar de gelekte FBI-Memo:

https://www.uncoverdc.com/2023/02/08/the-fbi-doubles-down-on-christians-and-white-supremacy-in-2023/De 'blanke suprematie' bij traditionalistische Katholieken in beeld gebracht!


zaterdag 11 februari 2023

Te Lourdes op de Bergen

Pontificale Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Sint-Pius X-Basiliek


Bisschop Jean-Marc Micas van het Bisdom Tarbes-Lourdes droeg vandaag
de kazuifel die Paus Benedictus XVI droeg tijdens de Heilige Mis
en de Ziekenzalving op 15 september 2008 tijdens zijn bezoek
aan Lourdes voor de 150e verjaardag van de verschijningen


vrijdag 3 februari 2023

BREAKING: Joseph Kardinaal Zen is na zijn terugkomst uit Rome met ernstige ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Hong Kong


Ondanks een ontsteking in zijn schouders, een pijnlijke rug en gevoelloosheid
in zijn handen, zei Kardinaal Zen dat hij de kans niet kon laten voorbijgaan
om aanwezig te zijn bij de begrafenis van Paus Benedictus XVI in Rome.

“De begrafenis van Paus Benedictus was heel belangrijk voor mij;
en als een wonder stond God me toe om naar Rome te gaan om aanwezig te zijn:
de rechtbank keurde het goed, de politie gaf me mijn paspoort terug,
de luchtvaartmaatschappij had net een vlucht zodat ik de begrafenis
nog op tijd kon halen, en dus besloot ik om te gaan”, zei hij.

"Toen ik naar Rome ging, had ik het gevoel dat ik héél Hong Kong
en héél China vertegenwoordigde, en zo kon ik ons ​​respect en
onze liefde voor Paus Benedictus XVI betuigen."

Na zijn vierdaagse reis naar Rome hield de Kardinaal 10 dagen rust
in Hong Kong, maar zijn gezondheid ging onverwachts achteruit
en verslechterde op de eerste dag van het nieuwe maanjaar, 22 januari.

Kardinaal Zen deelde de update over zijn gezondheid in een blogpost
met de titel 'Letter to Inmates'. De Kardinaal heeft de afgelopen 10 jaar
zijn tijd gewijd aan het gevangenispastoraat in Hong Kong
en heeft verschillende gevangenen gedoopt.

"Vergeet niet dat we nooit gescheiden zullen zijn in gebed",
schreef hij aan de gevangenen. "Ik zal voor jullie blijven bidden
en denk alsjeblieft aan mij in jullie gebeden."donderdag 2 februari 2023

Paus Benedictus XVI | Homilie van 2 februari 2013 | Maria-Lichtmis"Het is belangrijk om er op te wijzen, dat het voor deze twee handelingen, - de reiniging van de moeder en het vrijkopen van de zoon - niet nodig was om de tempel te bezoeken. Maria en Jozef echter wilden per sé alles in Jeruzalem volbrengen en de Heilige Lucas benadrukt hoe de hele scene is gericht op het binnenkomen van Jezus in de tempel, waardoor de focus naar een ander belangrijk gebeuren wordt verlegd, namelijk naar de 'presentatie' van Jezus in Gods tempel, dat is de presentatie van de Zoon van de Allerhoogste, aan de Vader die Hem gezonden heeft".

Begrafenis van George Kardinaal Pell in de St Mary's Cathedral, Sydney 2-2-23

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------