BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 30 november 2018

Bergoglio wil de lege kerken verkopen om de armen te helpen


Na de Reformatie en de Franse Revolutie is dit de derde plunderoperatie die de Kerk treft!
Het gaat dus wéér over de kerkelijke goederen....

donderdag 29 november 2018

Een bericht van de Belgische Bastaard-bisschoppen:

Klimaatbeleid: bisschoppen kiezen voor diepgaande verandering


Bisschoppenconferentie
 

N.a.v. de Klimaatmars van zondag 2 december roepen de bisschoppen van ons land op tot een diepgaande ecologische bekering en een integrale ecologie.

De bisschoppen van België delen de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie, die op zondag 2 december in Brussel de mars Claim the Climate organiseert voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. In navolging van paus Franciscus roepen ze op tot een diepgaande ecologische bekering [= KETTERIJ!] en een integrale ecologie. Hierna volgt de integrale tekst van de perscommuniqué die de persdienst van de bisschoppenconferentie vandaag donderdag 29 november 2018 publiceerde.


Een ethiek van het genoeg


De afgelopen jaren werden we almaar duidelijker geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van de klimaatverandering [Er is géén klimaatverandering.]. Ze treft vooral arme bevolkingsgroepen al langer en tast hun voedselzekerheid, de leefbaarheid van hun woongebieden, de biodiversiteit en de kwaliteit van hun ecosystemen aan [Concrete voorbeelden A.U.B. Géén generalisaties!].

De klimaatcrisis [Waar dan?] met haar sociale en ecologische gevolgen zet mensen in beweging. Zij kiezen voor een duurzame levensstijl en een ethiek van het genoeg, dringen hun gebruik van materiaal en energie terug en vermijden afval [LOL]. Ze schakelen over op hernieuwbare energie, lokale voeding, groene mobiliteit en duurzame producten. Ze investeren in projecten die de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maken. [Je moet eens een paar studenten bezig zien om te beseffen hoe diep die 'bekering' reikt!!!]

Vele [linkse] christelijke organisaties gaan hierin mee voorop. Ook de katholieke Kerk volgt dit voorbeeld [Ja, de Bastaard-kerk volgt de linkse rakkers!]. Zo hebben de Belgische bisdommen vorig najaar aan de financiële instellingen waarmee ze samen werken uitdrukkelijk gevraagd de voorkeur te geven aan investeringen in bedrijven die streven naar een duurzame energietoekomst [Na het homoseksuele pedofilieschandaal hebben de Belgische bisdommen blijkbaar nog zakken vol geld om te investeren.]. Het zijn belangrijke stappen in de immense opdracht die nog wacht voor de zorg voor het gemeenschappelijke huis (cf. [de apostaat-]paus Franciscus in zijn [ketterse bastaard-]encycliek Laudato Si’, 2015).

Het IPCC-rapport voor de Verenigde Naties geeft aan wat nodig is om de beoogde opwarmingslimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden en wat de desastreuze gevolgen zullen zijn als we toelaten dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met 2°C of meer. Het rapport leert ons dat er snel verregaande en ongeziene veranderingen nodig zijn. [Wat een hoogmoed om te denken, dat de mens het klimaat kan beïnvloeden! En wat een nog grote hoogmoed om te denken, dat men het klimaat zou kunnen sturen en terugdraaien! De Kesel, je bent nog gekker dan ik dacht!]

De komende Klimaattop, in de Poolse stad Katowice van 3 tot 14 december 2018, is cruciaal om het Akkoord van Parijs in werking te stellen en een begin te maken met het dichten van de emissiekloof. We delen de bezorgdheid van de vele organisaties van de Belgische Klimaatcoalitie die op 2 december in Brussel de mars Claim the Climate organiseren. Wij steunen de oproep om deel te nemen. [Soros heeft blijkbaar ook een zak geld aan de Belgische Bastaard-bisschoppen gegeven!]

Samen met burgers, organisaties en overheden willen we werk maken van versnelde en verregaande inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken.

[Bastaard-]Kardinaal Jozef De Ke(s)[Z]el en de [andere] bisschoppelijke [ezels] van België


De 'groene', maar vooral toch ook 'rode' bisschop en 'roze' vijand van Christus!


woensdag 14 november 2018

Zogenaamde 'excommunicatie' van Don Alessandro Minutella is ongeldig

Het Aartsbisdom van Palermo, Sicilië, met zijn in de kathedraal fietsende 'aartsbisschop', heeft een formeel decreet gepubliceerd betreffende de zogenaamde 'excommunicatie' van de Italiaanse Priester Alessandro Minutella, voor de vermeende "misdaden van ketterij en schisma". Reeds in november 2017 werd Don Minutella op de hoogte gebracht van een dreigende 'excommunicatie', indien hij geen trouw zwoer aan Bergoglio en diens zogenaamde 'magisterium'.


Het Aartsbisdom verspreidde de volgende mededeling:

Op 13 november 2018 werd Vader Alessandro Maria Minutella op de hoogte gebracht van het Decreet van 15 augustus 2018 (Prot. No. 046/18) waarbij de Aartsbisschop Corrado Lorefice de automatische excommunicatie VERKLAART, die diezelfde priester heeft opgelopen voor de misdaad van ketterij en voor de misdaad van schisma, zoals vereist door de canonieke wet (cf. can.1364 §1 CIC), met alle gevolgen die rijzen uit diezelfde maatregel.

De Aartsbisschoppelijke Kanselier
'priester' Vincenzo Talluto


Aangezien Bergoglio géén paus is, maar een usurpator die door de Maffia van Sankt Gallen in collaboratie met het Obama-regime aan de macht werd gebracht, en daardoor zélf geëxcommuniceerd is, is er natuurlijk ook géén sprake van een excommunicatie van Don Minutella.

Bergoglio is het summum van de Bastaardkerk!
De duivel op de Zetel van Petrus!


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------