BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 29 oktober 2014

Advovaat van de Duivel Geert De Kerpel in Tertio: "Synode op koers"

"Conservatief blok brengt paus ernstige nederlaag toe”. Nog tijdens de afsluitende persconferentie van de voorbije synode, afgelopen zaterdagavond, ratelden internationale persbureaus al hun glasheldere conclusie de wereld rond. Het zou ook in heel wat media in eigen land worden herhaald: deze bisschoppensynode draaide uit op een mislukking [Inderdaad!], want paus Franciscus slaagde er dan toch niet in voldoende steun te vergaren om de katholieke kerk [K... K...] te doen bijdraaien in haar weigering van de communie voor gescheiden hertrouwden [Als men de hertrouwde gescheidenen de Communie wil geven, dan moet men alle ongebiechte zondaren en zij die in permanente staat van zonde leven de Communie geven.] noch om de homoseksuele mens positief tegemoet te treden [Wat is er zo bijzonder aan 'homoseksuelen'? Zijn ook dieven, verkrachters, oplichters en pedofielen welkom of niet?].

Zelden zag ik feiten zo moedwillig een draai geven en woorden zo uit hun context lichten om ze toch maar in een bepaalde voorgegeven interpretatie te doen passen [Beter opletten Geert! Dit is dagelijkse kost in onze Vlaamse kranten en bij de VRT bijvoorbeeld!]. In het vakjargon heet dat “spinning” en “framing["Liegen" en "bedriegen" in het Vlaams.]; communicatietechnieken die pogen de waarheid naar de eigen hand te zetten.

Dat begon trouwens al maanden geleden door in vele voorbeschouwingen de brede agenda van deze buitengewone synode steeds meer te versmallen tot de hiervoor vermelde hot items. Ook binnen de kerk [Kerk!], tot op het allerhoogste niveau aan toe, werd daar – gewild of niet – bij wijlen fors aan meegewerkt door zich in de aanloop naar de ­ synode vooral over deze en aanverwante onderwerpen almaar openlijker en vinniger uit te laten en steeds krassere verwachtingen te creëren; in beide richtingen trouwens [Iemand die het Geloof verdedigt, is een gelovige. Iemand die het Geloof wil veranderen, is een ketter. Volgens Geert mag het een beetje ketterij zijn, maar niet teveel!].

Dan hoeft het nauwelijks nog te verwonderen dat toen het slotdocument werd bekendgemaakt, van de 62 paragrafen tellende tekst slechts die paar alinea’s de aandacht trokken die net over die heikele punten handelen [Het ging trouwens over het gezin. Niet over homoseksuelen. Die paragrafen hadden daar niets verloren.]. Al heel zeker toen snel bleek dat die niet zoals de rest van de aanbevelingen een tweederde, maar “slechts” een gewone meerderheid hadden gehaald.

“Woorden en daden van een verslagen man?”


Nochtans heeft Franciscus sinds hij deze en de volgend jaar te houden synodes aankondigde, zich nog nooit bekend tot welke strekking ook [Grove leugens! Wie heeft Kasper naar de Synode gehaald? Wie heeft de schandaal-kardinaal Danneels naar de Synode gehaald? Dat was toch Bergoglio! Bergoglio heeft duidelijk genoeg gemaakt wat hij wil; een aanpassing van de Leer!]. Of het moest tot deze zijn die van synodevergaderingen opnieuw echte overlegmomenten wilde maken in plaats van de vooraf al compleet gestroomlijnde praatsessies die ze in het verleden al te vaak waren. “Spreek je uit en laat je er vooral niet aan gelegen omdat de paus in jullie midden is” [Bergoglio wil natuurlijk de Traditionele Kardinalen en Bisschoppen identificeren om hen tegen volgend jaar "uit de weg te ruimen"!], drukte hij de synodevaders uitdrukkelijk op het hart bij zijn openingswoord.

Even veelzeggend bedankte hij hen bij het slot ervoor dat ze zijn advies zozeer ter harte hadden genomen [Van cynisme gesproken.]. Om vervolgens stevig zowel hen te hekelen die zich “laten opsluiten in de letter van de tekst” [Een zeer grove belediging van de Katholieken.] als zij die “wonden verbinden zonder ze eerst te verzorgen”. De eersten werden weggezet als zij die toegeven aan de bekoring van de zeloten, scrupuleuzen, traditionalisten en intellectualisten ['Mooie' woorden van Bergoglio om de gelovigen te beledigen.]. De anderen als progressieven en liberalen die slechts symptomen bestrijden zonder de wortel van het probleem aan te pakken.

Wat vele commentatoren ook uit het oog verloren: deze synode is slechts een, zij het een heel belangrijke, tussenstap in een veel omvattender en langer proces dat pas volgend jaar in oktober in een nieuwe synode zijn beslag moet krijgen. Dan pas, niet eerder, zien we echt helder waar de reuzentanker waarvan Franciscus het anker moedwillig heeft gelicht opnieuw zal aanmeren [Bergoglio heeft het anker van de Kerk gelicht. Inderdaad. Christus is niet meer van belang voor de post-conciliaire kerk!].

Intussen rijpen de geesten [als een stinkkaas] en is al geruisloos verworven dat tot op de hoogste echelons in de kerk vrijmoedig wordt besproken wat tot amper anderhalf jaar geleden daar al decennia muurvast zat [Wat zat er "muurvast" Geert? De pedo-bisschoppen met hun homo-agenda?].

De enige die dan beslist wat definitief van deze bewogen reis mee aan land wordt gebracht, is de kapitein zelf [Je hebt er niets van begrepen, Geert. Zelfs indien Bergoglio, de paus zou zijn, dan nog kan hij NIETS 'beslissen'! De Paus is inderdaad het hoogste gezag in de Kerk voor zover hij de Traditie en de Ware Leer verdedigt. Wanneer een Paus ook maar één letter aan de Leer verandert, is hij een ketter! Een paus is trouwens niet de 'kapitein', hij is enkel de stuurman. Christus is de kapitein, een paus is de 'vicaris' van Christus.].

Het kan geen toeval zijn dat Franciscus in zijn slotwoord tot de synodevaders ook nog hen hekelde die “zich niet laten verrassen door de God van de verrassing” [Wat is "de God van de verrassing"? Wat een idiote praat is me dat? Eén van de vele goden in het pantheon van Bergoglio met zijn pan-religie?]. Om vervolgens de daad bij het woord te voegen en zeer ongebruikelijk onmiddellijk de besluiten van de synode, inclusief de niet verworven paragrafen, inclusief het stemgedrag, te laten publiceren én deze “Relatio Synode” te verklaren tot de “lineamenta” of het werkdocument van de volgende synode [Dit is misdadig. Waarom een Synode organiseren, wanneer de bisschoppen toch niets te zeggenn hebben en Bergoglio de Synode-besluiten als een ordinaire dictator naast zich neer legt?]. Woorden en daden van een verslagen man? [De Duivel versla je inderdaad niet in één keer!]


Bron: Tertio

De Synode ligt inderdaad op ramkoers met de Traditie en de Leer van de Kerk!

dinsdag 28 oktober 2014

Bergoglio de Valse Profeet


Naar aanleiding van de 'Gezinssynode' verscheen er in het Argentijnse tijdschrift 'Barcelona' het volgende: "Bergoglio; El putazo papal"

La revista argentina Barcelona publicó una nueva tapa para la polémica, con la leyenda "Putazo" como título principal, y una foto del Papa Francisco con un maquillaje muy sugerente.

"Influída por Francisco, la Iglesia Católica se abre por primera vez a 'sodomitas, invertidos y demás enfermos de homosexualismo'. La decisión del Sumo Pontífice argentino de tolerar a 'afeminados, depravados  tragaleches', pone fin a siglos de discriminación y condena moral para dar inicio a una era 'manfloro friendly'. ¿Nace el movimiento de sacerdotes por el tercer sexo? ¿Será Bergoglio el 'Papa de los culorrotos'?"

Bron: Barcelona

Link:

http://revistabarcelona.com.ar/en-barcelona-317-la-opcion-por-los-putos-de-la-iglesia-da-rienda-suelta-a-boom-putazo/


Bron: Perfil.com

Link:

http://www.perfil.com/medios/A-lo-Feinmann-Facebook-rechazo-la-tapa-de-Barcelona-del-putazo-papal-20141018-0050.html

'La revista Barcelona' in Argentinië: "Bergoglio = El putazo papal"


¡Putazo!


De verborgen agenda van Bergoglio:


zaterdag 25 oktober 2014

Dit zijn volgens Bergolio: "De ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en de intellectualisten." Kortom: "Het Uitschot".Uit de Heilige Schrift:

Luk 6:22  Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, u om den Mensenzoon uitbannen en honen, en smaad werpen op uw naam.

Luk 6:23  Verheugt u op die dag en jubelt; zie, uw loon is groot in de hemel. Want zó hebben hun vaders de profeten behandeld.

Luk 6:26  Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zó hebben hun vaders met de valse profeten gedaan.


Rome vandaag:


Wat is er mis met Bergoglio?


'Newsweek' onthult: "Bergoglio is zijn leven lang al een schaamteloze leugenaar die zelfs zijn eigen moeder beloog!"

Bergoglio ontkende zelfs dat hij loog toen hij betrapt werd:


But the family was not a place of total concord. His mother was angry when she found that he was not studying medicine, as she had been told, but theology.

“I didn’t lie to you,” the future Jesuit responded with the casuistry for which his order has been notorious. “I’m studying medicine – but medicine of the soul.”


Bron: Newsweek

Link:

http://www.newsweek.com/2014/10/31/crisis-changed-pope-francis-279303.html
Kerknet: "Anti-maffiapriester staakt de strijd niet ondanks doodsbedreigingen"

De Italiaanse antimaffiapriester Luigi Ciotti zegt dat hij vastbesloten is zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad voort te zetten. Volgens de priester wordt de maffia steeds agressiever wegens de slechte economische situatie in Italië en het feit dat de openbare aanklager steeds meer middelen krijgt om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Luigi Ciotti zegt dat hij ook recent nog doodsbedreigingen heeft gekregen: "Misschien kunnen zij mij wel doden, maar er is nu een heel netwerk van fantastische mensen die zullen terugvechten."

Bron: Kerknet

Alleen jammer dat deze 'anti-maffiapriester' zélf lid is van de Vaticaanse gay-mafia...

Link: 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/bergoglio-don-luigi-ciotti-en-don.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/twee-dikke-vrienden-bergoglio-en-gay.html 

De Britse top-kardinaal Vincent Nichols hoopt, dat in de toekomst, de homoseksuelen met open armen in de Kerk worden ontvangen:


vrijdag 24 oktober 2014

Rik Renckens, de 'oecumenische' homo-pastoor van Zonhoven, blijft provoceren en ging voor in een homo-viering op de Belgian Pride in Brussel (17 mei 2014)

De twee voorgangers en de regenboogvlaggen rond het altaar


Voor gelovige of zoekende LGBT's begon de pride-dag met een stemmige kerkdienst in het teken van een actieve strijd voor gelijkheid [van wat?].

De dienst vond voor het eerst plaats in de fraaie [protestantse] Koninklijke Kapel aan het Museumplein. De protestantse gemeenschap zette haar deuren open en haar pastores-in-opleiding Françoise Nimal leidde de dienst samen met de katholieke priester Rik Renckens [Een mooi voorbeeld van valse oecumene!].

Het thema van dit jaar was 'kies voor gelijkheid'. Een knipoog naar de parlementsverkiezingen, maar vooral een oproep voor het dagelijkse leven. Zoals Rik Renckens het in zijn homilie verwoordde: "Als je je als gelijke opstelt, wordt de ander voor jou een bron van leven". Geloven is de weg van de liefde kiezen en de ander in zijn eigenheid verwelkomen [Fantasie!]. Dat werd meteen in praktijk gebracht: twee willekeurige aanwezigen kwamen naar elkaar toe in een warm woord of gebaar.

De dienst was inderdaad een mix waarin ook meer traditionele teksten en muziek hun plaats kregen. Maar dat het een LGBT-dienst was, zal niemand zijn ontgaan.

Bron: ZIZO

Link:

http://zizo-online.be/kerkdienst-met-oproep-voor-gelijkheid-opent-pride


woensdag 22 oktober 2014

Aartsbisschop André Léonard over de Gezinssynode: “De synode was gespannen, maar broederlijk”

Léonard: "België is de navel van de wereld niet"


Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2125685


De Redactie:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141021_reyers%2Blaat?video=1.2125597

Metropoliet Athenagoras Peckstadt blikt terug op Synode

Metropoliet Athenagoras Peckstadt betreurt in een gesprek met het weekblad 'Tertio' [!] de traagheid in de aanpak van knelpunten tijdens de voorbije bisschoppensynode in Rome [Ketters en schismatiekers moeten vooral hun mond houden als het over de Kerk gaat!]. De Belgische orthodoxe metropoliet vertegenwoordigde er het oecumenische patriarchaat van Constantinopel: “In hoeverre wil de Kerk echt iets doen voor wie in moeilijkheden leeft? [Wat heeft hij daarmee te maken?] Zo kwamen nu vooral ideale koppels getuigen op de synode, maar ook de ‘probleemgevallen’ hadden gehoord mogen worden." 

"Telkens weer bespeur ik interesse voor onze orthodoxe omgang met echtscheiding [We zijn helemaal niet geïnteresseerd!], maar tegelijk heb ik hier het gevoel dat de geesten niet rijp zijn voor onze visie. Ik meen te ervaren dat sommigen de Katholieke Kerk de rug toekeren omdat ze afgerekend worden op een mislukt huwelijk [Dat is niet de enigste reden.]. De orthodoxe kerk kent wel de mogelijkheid van een tweede kans [Ketterij!]. Wie van ons is zonder fouten? [Men moet zijn leven willen beteren, dat is het punt.] Ik vind het erg dat aan gelovigen de volle deelname aan de eucharistie wordt ontzegd, want de eucharistie is toch de bron en het hoogtepunt van ons gelovige leven.” [Het gaat in de eerste plaats over het leven na de dood. We moeten dus doen wat de Kerk zegt, dus niet wat de wereld zegt of wat ketters zeggen!]

De Belgische orthodoxe metropoliet zag en ervaarde vele positieve dingen tijdens de synode in Rome: “Al vijftig jaar hopen we op een panorthodox concilie [De orthodoxen kunnen zich meteen bekeren en boete doen. Dus een concilie hebben we niet nodig.]. Hier mocht ik proeven van die universaliteit, van een samenkomst waar de hele wereld vertegenwoordigd is [Dat is nogal iets anders dan dat schismatieke clubje daar in Istanboel onder leiding van de CIA.]. Ondanks de verschillen laat een synode het toe naar elkaar toe te groeien en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Met deze paus lukt die synodaliteit wonderwel.” [Bergoglio werd inderdaad meermaals op zijn nummer gezet! De leugens van de Metropoliet Athenagoras Peckstadt klinken echter niet echt overtuigend.]

Bron: KerknetHet oecumenische patriarchaat van Constantinopel is een front-organisatie van de CIA:

Het grote bedrog van vrijmetselaar en president Harry S. Truman en oecumenisch 'Patriach' Athenagoras; de agent van Amerika...


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/05/het-grote-bedrog-van-vrijmetselaar-en.html

dinsdag 21 oktober 2014

'Kardinaal' Kasper excuseert zich: journalist [Pentin] zegt dat het 'fiasco' [van de Gezinssynode] de macht van de sociale media toont

Cardinal Kasper apologizes: journalist says fiasco shows the power of social media


Pentin said that the instant availability of information on the Internet, and the ability of the public to verify information, has been a game-changer, making it harder for special interest groups within the Vatican, even inside Synod’s own administration, to manipulate its message. He cited the “instant uproar” on Twitter and Facebook following the release of the Synod’s mid-point Relatio on Monday as “really useful” in thwarting the plans to “steer” the Synod in a particular direction.

“They know they can’t get away with this kind of manipulation any more.” Social media, he said, “gives voice, probably for the first time to the silent majority. That silent majority has until now been so easy to ignore.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-kasper-apologizes-journalist-says-fiasco-shows-the-power-of-socialOpvallend is niet alleen de "macht van de sociale media", maar ook het feit dat de Katholieke silent majority traditioneel is!!!

De tijd van de Bergoglio's, Kaspers, Danneelsen en Bonny's is voorbij!

De jaren '60 zijn definitief voorbij!

WE WANT GOD!

'Priester' Rik Beckers van Holebi-pastores en het Vicariaat Vlaams-Brabant provoceert weer en 'rekent' niet op Christus, maar wél op Bergoglio:

Link

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141019_01330694

Monseigneur Leon Lemmens, doe eindelijk eens wat u moet doen!

Bernard de Cock is dominicaan en betrokken bij de Holebi-pastores:

Bernard de Cock is dominicaan, en behoort tot de gemeenschap Mirte te Gent. Studies van filosofie en theologie aan het CKS en aan de KU Leuven. Hij was van 1980 tot 2003 studentenpastor aan de toenmalige Rijksuniversiteit te Gent. Publicist over filosofische en theologische onderwerpen. Hij schreef een indringende studie over homoseksualiteit, alsook een bundel opstellen over het fenomeen van de verankerde spiritualiteit. Hij begeleidt leesgroepen in filosofische literatuur, geeft vormingssessies en cursussen over bijbelteksten, en conferenties over levensbeschoudelijke thema’s. Dirigeerde een aantal cd-opnamen van religieuze muziek. Hij is werkzaam in het Lemmensinstituut vanaf 1990.


Mirte - De Dominicaanse Mannengroep


Link:

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=de-dominicanen

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=mannengroepContacten met het IPB

Link:

http://www.ipbsite.be/archief/homoseksualiteit/63-eenoverweging.html

En ook de oud-Turnhoutse deken Peter Dierckx

De goedlachse Peter Dierckx (50) was al twintig jaar actief als parochiepriester in de Kempen en al twaalf jaar pastoor van de drie parochies van Oud-Turnhout.

Afgevoerd naar het UZ in Edegem.


Bron: Gazet van Antwerpen

Link:

http://www.gva.be/cnt/aid569011/peter-dierckx-komt-naar-uz

En nog een zeer fanatiek lid van de Holebi-pastores: Pastoor Herman Augustyns uit het bisdom Antwerpen

Sinds Pinksteren 2003 pastoor op Linkeroever, toen nog in drie parochies, nu in de ééngemaakte Sint-Anna-ten-Drieënparochie.

Sinds 1 juli 2008 ook pastoor van Sint-Walburgis in de wijk ‘Het Zuid’.


'Kardinaal' Marx uit onvrede over slotverklaring gezinssynode: Invloed van 'kardinaal' Kasper = 0

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Reinhard Marx, is met de slotverklaring van de gezinssynode in het Vaticaan niet helemaal tevreden.

Volgens kath.net zou kardinaal Marx zijn onvrede over de verklaring al in de synodehal hardop hebben laten horen. In het Duits zou hij als kritiek hebben gegeven dat de stellingen van kardinaal Kasper nauwelijks van invloed zijn geweest op het slotdocument

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6423-kardinaal-marx-uit-onvrede-over-slotverklaring-gezinssynode


Apostaat Marx is nog tien keer erger dan Robert Zollitsch, de vorige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie!!!

Gądecki: "Indien ik niet had gesproken, de Synode zou erger verlopen zijn."

Gądecki: "Se non avessi parlato io, il Sinodo sarebbe andato peggio."


Stanisław Gądecki, de Aartsbisschop van Poznan en voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie zegt:

"Familiaris Consortio van Paus Johannes Paulus II volstaat!"

"Niets nieuws onder de zon."

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37039/

maandag 13 oktober 2014

In Fatima zei de Heilige Maagd: "De Kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten."


70.000 GETUIGEN TE FATIMA


Voor het eerst in een week lacht de Satan weer!


Love Love Love....Fatima vannacht:


FatimaKardinaal Ratzinger samen met Zuster Lucia van Fatima in 1996


De absoute van Paus Pius XII op 13 oktober 1958


Belgische 'metropoliet' informeert synodevaders

De Belgische Metropoliet Athenagoras, de vertegenwoordiger van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel, gaf vrijdag tijdens de gezinssynode in Rome toelichting over de orthodoxe praktijk voor gelovigen die uit de echt gescheiden zijn en die willen hertrouwen.

De Belgische Metropoliet Athenagoras, de vertegenwoordiger van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel, is een schismatieke ketter!

De Metropoliet zei dat de orthodoxe kerk inzake geboorteregeling, in tegenstelling tot de Katholieke Kerk, de keuze van methoden aan het geweten van de koppels zelf overlaat. Met betrekking tot de encycliek 'Humanae Vitae' (1968) stelt zij zich eerder terughoudend op [Typische houding van een ketter!]: "Indien een man en een vrouw elkaar echt liefhebben, dan kan ik niet binnenstappen in hun kamer. Dan is alles wat zij doen heilig" [De Belgische metropoliet´ zou beter wél eens de slaapkamer binnenstappen om zich te overtuigen van de 'heiligheid' van alles wat daar gebeurt. Zijn die lui achterlijk?], citeerde de Metropoliet de Oecumenische Patriarch Athenagoras, die een vriend was van paus Paulus VI (1963-1978) die de encycliek 'Humanae Vitae' schreef.

Bron: Kerknet

Over de Synode:


De 'kardinalen' Timothy Dolan (links) en Vincent Nichols (rechts) arriveren voor een sessie van de synode:


Synodevoorzitter bekritiseert 'mentaliteit van anticonceptie'

De aartsbisschop van Parijs heeft kritiek geuit op een "mentaliteit van anticonceptie", en de kerkelijke afwijzing van kunstmatige anticonceptiva bevestigd.

Volgens kardinaal Andre Vingt-Trois zijn vele katholieke stellen zich er niet meer van bewust dat het gebruik van kunstmatige anticonceptiva in plaats van natuurlijke methoden een zonde is [!].

Een van de drie voorzitters
De kardinaal is een van de drie voorzitters van de synode over huwelijk en gezin die momenteel in het Vaticaan gehouden wordt. Vanochtend begon de vierde zittingsdag, waarin het punt van de "openheid voor het leven en de opvoedende verantwoordelijkheid"

Nieuwe taal
Zonder zich van deze zonde bewust te zijn, gaan deze katholieken te communie, aldus Vingt-Trois. Op dit punt bestaat er volgens hem een kloof tussen de leer van de Kerk en de geseculariseerde leefwereld van veel katholieken [Beschuldig niet de Katholieken, maar wél de bisschoppen die al 50 jaar lang laksheid verkopen!]. De Kerk is geroepen, de leer van openheid voor het leven in een nieuwe taal over te brengen, voegde hij toe.

'Maatschappelijke consequenties'
De heersende "mentaliteit van anticonceptie" in delen van de wereld heeft ondertussen geleid tot een sterke afname van het aantal geboorten. Op de "maatschappelijke en menselijke consequenties" daarvan wordt niet genoeg acht geslagen, zei de kardinaal.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6367-synodevoorzitter-bekritiseert-mentaliteit-van-anticonceptie

Mgr. Léonard blikt terug op eerste week bisschoppensynode:

"Wat betreft de toegang tot de communie voor hertrouwde echtgescheidenen – een kwestie die vooral de westerse Kerk beroert – zijn mgr. Léonard vooral de sterk contrasterende standpunten opgevallen. Hij ziet niet meteen hoe hier eenstemmigheid kan worden gevonden. Die lijkt er anderzijds wel te bestaan als het gaat over de geldigheid van nogal wat kerkelijke huwelijken. De gelovige motivatie van (vooral westerse) koppels is vaak zo miniem dat men zich terecht kan afvragen of die huwelijken wel voldoen aan de minimumeisen die de Kerk stelt. Vandaar de tussenkomsten over de kerkrechtelijke aspecten van het huwelijk en voorstellen om de procedures voor nietigverklaring van huwelijk te versoepelen of te versnellen."

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=126312"De gelovige motivatie van (vooral westerse) koppels is vaak zo miniem dat men zich terecht kan afvragen of die huwelijken wel voldoen aan de minimumeisen die de Kerk stelt."

Dit kan men tegenwoordig van elk Sacrament beweren en is géén geldig argument.

Dat zijn dingen die men vooraf moet onderzoeken, niet achteraf!

Bij twijfel, of het Sacrament al dan niet werkelijk wel toegediend, gaat de Kerk ervan uit dat het werd toegediend!

De schade, die de Katholieke Kerk oploopt naar aanleiding van het door Bergoglio gewilde 'debat', begint 'onherstelbaar' te worden:

Bisschop distantieert zich van RKK uitzending

Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam, distantieert zich van de RKK Kruispunt TV uitzending over de bisschoppensynode, die zondag werd uitgezonden.

Dat schrijft mgr. Hendriks in een vrijdag gepubliceerd blog getiteld 'Niet namens mij...' op zijn weblog Arsacal.


De hulpbisschop zegt dat de uitzending voor hem "geen positieve ervaring" was.

'Distantiëren'
"De uitzending ging niet op het eigenlijke thema van de synode in ('uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie'), laat staan dat er vanuit een katholiek gelovig perspectief op werd ingegaan, zoals je zou mogen verwachten van een uitzending namens de katholieke kerk. Het werd helaas een vrij 'gezocht' kerkpolitiek verhaal, waar ik me in ieder geval van wens te distantiëren", aldus de hulpbisschop.

'Flink mis'
Mgr. Hendriks vindt dat het RKK "de nodige goede en waardevolle programma's" uitzendt. "Nu ging het echter – wat mij betreft – flink mis", schrijft Hendriks.

'Good guy vs. bad guys'
Mgr. Hendriks: "Het thema van de uitzending was dat de leer van de katholieke kerk over seksualiteit dringend moet veranderen; alles wat nu niet wordt aanvaard, zou moeten worden geaccepteerd. Ter ondersteuning van deze visie kwamen een pastoor in beeld en een gezin uit diens parochie. De 'good guy' paus Franciscus zou hier ook vóór zijn, maar de 'bad guys' kardinaal Burke en kardinaal Müller en waarschijnlijk de meerderheid van deze synode zouden tegen zijn. De paus zou zich daar bij maar neer gaan leggen om een 'belangrijker' doel te kunnen bereiken: de hervorming van de curie. Ik werd eerlijk gezegd al niet goed bij de gedachte dat een paus zó zou denken..." 

Het begint erop te lijken dat de vermaledijde 'bisschoppensynode' een soort van 'parlement' binnen de post-conciliaire kerk geworden is. Binnen dat 'parlement' zijn er blijkbaar twee grote blokken, te vergelijken met politieke partijen. Het is de grote droom van de modernisten, dat de 'bisschoppensynode' naar believen kan stemmen over bepaalde thema's en de doctrine kan aanpassen met simpele meerderheden. Dit is satanisch!

'Niet gek gevonden'
"Een paar dagen vóór de uitzending vond nota bene in Hilversum een drukbezochte dag plaats waar jonge mensen nadachten over de christelijke betekenis van seksualiteit. Ik had het niet gek gevonden als de redacteur daar zijn licht eens had opgestoken...", schrijft Hendriks verwijzend naar het opgroeisymposium 'seksualiteit als opGAVE', dat op 27 september in Hilversum plaatsvond.

Omroep RKK vult namens de Nederlandse bisschoppenconferentie de aan haar toevertrouwde zendtijd op radio en televisie.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6375-bisschop-distantieert-zich-van-rkk-kruispunt-tv-uitzending


WANNEER ZULLEN ONZE VLAAMSE BISSCHOPPEN ZICH EENS DISTANTIËREN VAN 'KERK EN LEVEN', 'KERKNET', 'TERTIO', 'BRAAMBOS', ETC. ???

WANNEER ZULLEN ONZE VLAAMSE BISSCHOPPEN ZICH EENS DISTANTIËREN VAN JOHAN BONNY EN GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS???

EEN BEETJE MOED GRAAG! 

Er is geen evolutie in dogma, enkel afvalligheid. The Bruid van Christus verliest Haar geheugen niet.


zondag 12 oktober 2014

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar in Zaragossa

De kathedraal vereert Maria onder haar titel Nuestra Senora del Pilar, gekend als Onze-Lieve Vrouw van de Zuil. Op deze plaats aan de rivier zou de Moeder Gods na haar dood aan Jakobus de Meerdere zijn verschenen. Ze vroeg aan Jacobus er een heiligdom te bouwen. Sindsdien is deze plek een bedevaartsoord, met nationale devotie. Volgens de traditie het de eerste kerk is met Mariaverschijningen.
La Nuestra Señora del Pilar - 12 oktober

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------