BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 29 juni 2014

Liefdesverklaring aan Mieke Van Hecke:

Mevrouw, u kunt me niet kennen, doch ik ken u nogal goed.
Een meisje was ooit een vriendin van mij in onze jeugdjaren,
en zij gelijkt van karakter ontzettend sterk op u.
Zij deed Latijn-Grieks en hogere studies en godsdienstwetenschappen en nog zo een en ander.
Terwijl ik gewoon niets heb of ben ...

Zij heeft een zeer hoge intelligentie, is zeer sociaal en hartelijk.
Zij bezit een enorme innerlijke lentekracht. Zij houdt van ongerepte vrije natuur.
Dat 'leeft' zij spijtig genoeg onbewust; nooit komt zij tot inkeer, tot innerlijk beleven.

Ik vrees dat ook u het drama niet ziet.
Zij heeft zich door de wereld om haar heen in volle overgave laten opslorpen.
Maar dat begrijpt u niet, of wel?
In alles wat u doet of zegt verklaart u hartsgrondig "NEEN !" aan uw ziel.
En nooit zult u, al was het maar heel even, stilstaan en innerlijk leven.

Dat maakt dat, elke keer ik over u hoor of lees, mijn hart zeer pijn doet.
Des te meer omdat ik zie dat er, diep in uw zieltje verborgen, een zeer grote dame schuilt.
Ik zie een grote rijkdom, een schat, een bruisende innerlijke kracht.
Dat ligt daar, zomaar nutteloos, op de bodem van uw ziel, verlaten, verwereldst.
En nooit zult u toelaten dat iemand u daar naar toe geleidt.

Weet u wat het betekent een leven lang te hopen dat iemand haar innerlijke ogen zou gaan openen?

Maar het is nog niet te laat. Het kan nog !

Lieve hartelijke dame, wacht niet langer !

Open eindelijk uw ziel voor "Des Heilgen Stromes Well'n."
Mendelssohn - Auf Flügeln des Gesanges (Sung by Peter Schreier):Groeten en smekingen van uw toegewijde kleine Vlaming,
die door uw uiterlijke beleving blijft hongeren naar innerlijk voedsel,
dat u uzelve zelfs ontzegt.


Bron: Anoniem

De post-conciliaire bastaardkerk in Duitsland: toning van het Mariakleed in Aken


Het verzet tegen Bergoglio groeit. Opmerking: Paus Benedictus is de enige legitieme Paus, voor het overige een vrij correcte schets van de huidige situatie...


maandag 23 juni 2014

En zo gaat de 'soap' verder... De ongelovige nicht van Bergoglio, 'pausin' Cristina Bergoglio verkondigt: "Ik ben niet bang om te zeggen, dat de Kerk ouderwets is."

De 'meningen' van ongelovigen, ook al zijn het nichten van Bergoglio, doen niet ter zake, al moet dit toch wel hard aankomen na 50 jaar 'vernieuwing' in de Kerk...

Hoe zei Bergoglio I ook alweer... "Mensen proberen te bekeren is nonsens!"

Zelfs zijn eigen familie is ongelovig! Apostasie is blijkbaar een familiekwaal...

Ziedaar het 'Bergoglio-effect': AFVALLIGHEID!

Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/99dff96b3bd1351ec08bd019af0a62f8-239.html


https://catholic4lifeblog.wordpress.com/2014/06/20/francis-effect-popes-niece-cristina-bergoglio-not-religious-but-spiritual-uncle-will-fix-outdated-church-thinking/

zondag 22 juni 2014

'Corpus Domini' in Rome - Eerder en op 19 juni 2014...

"Zoek het verschil!" Vorig jaar liep Bergoglio de Apostaat tijdens de Sacramentsprocessie in Rome achter de sacramentswagen aan. Hij knielde niet neer op de wagen daar hij naar eigen zeggen, niet kan knielen, omdat hij mank loopt. Bergoglio knielt dus ook nooit tijdens een eucharistieviering. Dit jaar waren de twee kilometer plots te lang voor Bergoglio en liet hij zich in een geblindeerde auto van het Lateraan naar de Santa Maria Maggiore rijden. Manklopen is trouwens een kenmerk van de duivel. Deze 'kwaal' liep hij op toen hij als gevallen engel uit de hemel op aarde neerstortte!

Bergoglio kan naar eigen zeggen dus niet knielen. Ook niet voor het Heilig Sacrament. Echter, enkele weken geleden, tijdens een manifestatie van de Charismatische Vernieuwing, kon Bergoglio de Leugenaar blijkbaar wél knielen... Bergoglio, Anathema Sit!

dinsdag 17 juni 2014

Koran-recitatie in Vaticaan roept inderdaad op tot 'overwinning op ongelovigen'

Het moslimgebed in het Vaticaan van zondagavond roept steeds meer kritiek op, vanwege de drie geciteerde verzen uit de tweede sura van de Koran ('Help ons tegen de ongelovigen!').

Hierbij wordt het Arabische woord kafir gebruikt, dat ondubbelzinnig de niet-moslims aanduidt.

Ook pater Bernd Hagenkord SJ, die begonnen was met te ontkennen dat er iets loos was, krabbelt nu terug. Tegenover Die Presse geeft het hoofd van de Duitstalige afdeling van Radio Vaticana nu toe dat de recitatie van de imam, die immers oproept tot vernietiging van niet-moslims, "geen goede zet" (kein feiner Zug) in het vredesgebed was.

Kennelijk heeft de imam verzen geciteerd, die niet in het officiële programma van de vredesbijeenkomst waren opgenomen, en ook niet afgesproken waren. (Die Presse)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/inspiratie/item/4418-gods-woord-doorgeven-dat-is-toch-cool-1

Imam 'bidt' samen met Bergoglio voor de "overwinning op de ongelovigen"

L'Imam prega con Bergoglio per la "vittoria sugli infedeli"?

Si era parlato, ben spiegando, del recente raduno sincretista tenutosi nei giardini vaticani, pregando un "dio" indefinito, quindi una farsa agnostica, alla ricerca di una "pace" umana. 

Link:

http://radiospada.org/2014/06/limam-prega-con-bergoglio-per-la-vittoria-sugli-infedeli/Friedensgebet gegen „Ungläubige“?

Nach einem muslimischen Gebet im Vatikan wird die Textwahl kritisiert.Nun gibt es Kritik an der Koranrezitation des Imams: Er hat nach dem Gebet, dessen Text im Vorhinein bekannt gegeben worden ist, auf Arabisch die letzten drei Verse aus der zweiten Koransure rezitiert, die mit der Bitte an den „Schutzherrn“ Allah enden: „Hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen!“ („kafir“ bedeutet ursprünglich „undankbar“ und bezeichnete die Gegner Mohammeds, die Nichtmuslime).

Bron: Die Presse

Link:

http://diepresse.com/home/panorama/religion/3819692/Friedensgebet-gegen-Unglaeubige


Inderdaad een agnostische en sadistische farce!

De polyforme 'god' van Bergoglio de Apostaat

Neutrale gebeden in een syncretistisch Vaticaan

Mais pour que l’Eglise ait du poids, il faut que l’Eglise soit elle-même, qu’elle fasse son travail, c’est-à-dire celui de proclamer l’évangile, d’envoyer des apôtres pour convertir au Christ les peuples de la Terre.

Ce n’est pas par une prière neutre à un dieu « polyforme » dans un Vatican syncrétiste que le pape François obtiendra la paix.


Bron: Médias-Presse-Info

Link:

http://medias-presse.info/priere-neutre-a-un-dieu-polyforme-dans-un-vatican-syncretiste/11057

Met andere woorden: "Moeten we dan Christus verloochenen omwille van de lieve vrede?"

Neen! Wij moeten getuigen zijn van Christus, de Zoon van God.

zondag 8 juni 2014

Over Bergoglio:


Dit zijn de fans van Bergoglio de Apostaat (zaterdag op het Sint-Pietersplein):


Het mislukte exorcisme van Bergoglio op Pinksterzondag (19.05.2013)

Bergoglio stapte zoals gebruikelijk na de eucharistieviering op een aantal zieken af. Toen een priester hem voorstelde aan een jongeman veranderde de gelaatsuitdrukking van Bergoglio plotseling, zo is op tv-beelden te zien. Bergoglio legt zijn handen op het hoofd van de jongeman. Hij 'bidt' op een intense manier. De jongeman trekt de mond open en begint geluiden te maken. Vervolgens zakt hij helemaal onderdoor. Volgens exorcisme-deskundigen gaat het zonder twijfel om een mislukte poging om de duivel uit te drijven.

Bron: Repubblica TV


De Katholieke Kerk kent het exorcisme of de duiveluitdrijving als één van de sacramentaliën, om bij een bezetene de duivel uit te drijven.

Uit de Heilige Schrift:

Mat 12:24  Toen de farizeeën dit hoorden, zeiden ze: Hij drijft slechts de duivels uit door Beélzebub, den vorst der duivels.
Mat 12:25  Maar Jesus, die hun gedachten kende, sprak tot hen: Ieder rijk, dat inwendig verdeeld is, zal verwoest worden: en iedere stad of woning, die inwendig verdeeld is, zal geen stand houden.
Mat 12:26  Zo dus satan den satan uitdrijft, dan strijdt hij tegen zichzelf
.


DIT IS DUS NET WAT BERGOGLIO NIET DOET; DEN SATAN UITDRIJVEN!!!

Ierse historica distantieert zich van sensatie-berichtgeving over moedertehuis

"Ik heb nooit het woord 'gedumpt' gebruikt", zegt Catherine Corless bedrukt tegen The Irish Times.

"Ik heb nooit tegen iemand gezegd dat 800 lijkjes gedumpt waren in een beerput. Dat is nooit van mij gekomen. Het zijn niet mijn woorden." Het verhaal dat voortkwam uit het werk van de streekhistorica in Galway werd deze week in dramatische koppen wereldwijd verspreid.

Corless die buiten Tuam woont, heeft enkele jaren gewerkt op archiefstukken die horen bij het voormalige tehuis voor moeder en kind daar. Haar onderzoek legde bloot dat 796 kinderen, de meeste van hen zuigelingen, stierven tussen 1925 en 1961, in de 36 jaar dat het tehuis van de zusters van Bon Secours bestond.

Tussen 2011 en 2014 betaalde Corless € 4,- per keer om de overlijdensacte van elk kind te krijgen. De totale kosten bedroegen naar haar zeggen € 3184. "Als ik het niet deed, deed niemand het. In september had ik ze allemaal."

De naam, leeftijd, geboorteplaats en doodsoorzaak werden vastgelegd. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per jaar bedroeg iets meer dan 22. The Irish Times heeft de informatie gezien. Van de kinderen wordt aangegeven dat ze zijn overleden aan tuberculose, krampen, mazelen, kinkhoest, griep, bronchitis en hersenvliesontsteking, naast andere ziekten.

Aan de dood van deze kinderen bestaat geen twijfel. De aantallen zijn een harde weerspiegeling van een periode in Ierland waarin kindersterfte in het algemeen veel hoger was dan vandaag, in het bijzonder in tehuizen waar infecties zich veel sneller verspreidden. Op sommige momenten in die 36 jaar telde volgens Corless' onderzoek het tehuis in Tuam meer dan 200 kinderen en honderd moeders, plus degenen die daar werkten.

Wat haar onthutst, verward en geërgerd heeft dezer dagen is de speculatieve toonzetting van veel van de verslaggeving rond het verhaal, met name wat er met de kinderen gebeurd is na hun dood. "Ik heb nooit het woord 'gedumpt' gebruikt" zegt ze nog eens met verslagenheid. "Ik wilde alleen maar dat deze kinderen herinnerd zouden blijven met hun namen op een plaket. Daarom heb ik dit project gedaan en nu is het een eigen leven gaan leiden."

Corless stelde eerder vast dat veel van de kinderen ter aarde besteld zijn in een onofficieel kerkhofje achter het tehuis. Het kleine grasveldje wordt al decennia bezocht door de plaatselijke bevolking, die er rozen hebben geplant en een kleine Maria-grot in de hoek ervan hebben gemaakt. (KN/The Irish Times)

Update: De Amerikaanse historicus Tim Stanley brengt sterke relativeringen en correcties aan op de berichtgeving met een artikel in The Telegraph: "Het is helaas moeilijk om niet uit de berichtgeving te concluderen dat het Tuam verhaal gebruikt wordt als onderdeel van een weidsere poging te suggereren dat het katholieke dogma verantwoordelijk is voor veel van de ellende uit het verleden." [Alsof we dat nog niet wisten!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5820-ierse-historica-distantieert-zich-van-sensatie-berichtgeving-over-moedertehuis

zaterdag 7 juni 2014

Open brief: "Doe Mgr. Gijsen recht en onderzoek heel zijn leven"

In een open brief, vandaag gepubliceerd in Dagblad De Limburger-Limburgs Dagblad, vraagt dr. Marjolein Harmsen-van Hout om een verdergaand onderzoek naar de aantijgingen tegen mgr. Gijsen.

De schrijfster wijst erop dat de aanklachten tegen de Limburgse bisschop, die - hoewel door hem aangevochten - postuum gegrond zijn verklaard door de klachtencommissie voor kerkelijk misbruik, niet "volgens de gebruikelijke rechtsprincipes" zijn behandeld. Zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verjaring of de gebruikelijke eis van steunbewijs.

Een dergelijk benadering is weliswaar goed met het oog op genoegdoening van de eventuele slachtoffers van misbruik, maar heeft ook tot gevolg dat deze 'veroordeling' zonder gebruikelijk juridische onderbouwing nu blijft kleven aan "een cruciale figuur in de geschiedenis van de Nederlandse kerkprovincie". Verdergaande duidelijkheid hierover is gewenst, aldus Marjolein Harmsen-van Hout.

De schrijfster van de open brief zegt als kind mgr. Gijsen in diens bisschopstijd persoonlijk te hebben gekend. "Behalve dat ik nooit iets van ongepast gedrag heb gemerkt, maakt hij op mij, evenals bijvoorbeeld op mijn ruim een jaar jongere broer, altijd de indruk een vriendelijke man te zijn met een gezonde betrokkenheid met jeugd en gezin."

Het kan zijn dat mgr. Gijsen zich later hersteld heeft van eventuele eerdere uitglijders, betoogt Marjolein Harmsen-van Hout. In het andere geval is hij steeds een pedofiel gebleven en heeft hij later nog meer slachtoffers gemaakt. Of maakte het bisschopsambt hem dit onmogelijk? Als daar geen aanwijzingen voor te vinden zijn, is de kans groot dat de aantijgingen tegen hem niet kloppen en bijvoorbeeld een andere persoon betreffen.

De schrijfster vraagt de commissie kerkelijk misbruik vanuit deze optiek verder onderzoek te doen naar de latere jaren van mgr. Gijsen en zo "meer duidelijkheid te scheppen". Dat is in het belang van iedereen, aldus de briefschrijfster, zowel van eventuele slachtoffers als van hen "die mgr. Gijsen in zijn positieve kanten gewaardeerd hebben".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5813-open-brief-doe-mgr-gijsen-recht-en-onderzoek-heel-zijn-leven

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------