BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 16 april 2024

Waarom duurt 'Operatie Kelk' nu al 14 jaar?

"Het onderzoek is geopend in juni 2010, bijna 14 jaar later is er nog geen datum voor een rechtspleging (om te bepalen of er een proces komt)"


Waarom? Omdat 'Operatie Kelk' NIETS heeft opgeleverd!

Citaat uit het rapport van de Hoge Raad voor de Justitie van vandaag:

"In oktober 2015 maakt het federaal parket zijn eerste eindvordering samen met het dossier terug over aan de onderzoeksrechter. De eindvordering vermeldt 68 geïdentificeerde verdachten (“inverdenkinggestelden”) en 83 burgerlijke partijen. Het federaal parket vraagt, samengevat, aan de raadkamer om vast te stellen dat de strafvordering ten aanzien van het merendeel van de inverdenkinggestelden is vervallen. Hetzij omdat deze reeds voor dezelfde feiten zijn veroordeeld (wat het geval is voor 4 inverdenkinggestelden), ofwel omdat ze reeds zijn overleden (wat het geval is voor 37 inverdenkinggestelden), ofwel omdat de feiten zijn verjaard."

PAGINA 9 VAN HET BIJZONDER ONDERZOEK “KELK”
VERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE OP 15 APRIL 2024


Operatie Kelk begon in juni 2010 met spectaculaire huiszoekingen bij het Aartsbisdom in Mechelen, de Sint-Romboutskathedraal, de privéwoning van Godfried kardinaal Danneels, bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die zich boog over het kindermisbruik in de Kerk, en bij het Rijksarchief.

Operatie Kelk had nooit plaatsgevonden mogen hebben, omdat het enkel maar een dure, gecoördineerde en spectaculaire overval op de Kerk was om de Kerk zwart te maken.

Omdat bepaalde linkse figuren en instellingen (met de VRT op kop) en de Loge, de Kerk haten, worden de Katholieken nu al 14 jaar bestookt en gemarteld met desinformatie!

Na dit alles zijn er 4 (reeds bekende) veroordelingen!?

Het was grotendeels een mediashow en de zogenaamde 'bisschoppen' dragen hier een zeer grote verantwoordelijkheid om het zo uit de hand te laten lopen!

De 'bisschoppen' hebben de Kerk laten besmeuren door de vijanden van de Kerk!

De Katholieken zijn hier de grootste slachtoffers omdat de Kerk - ten onrechte -
van vanalles en nog wat wordt beticht!

Die Katholieken-haat moet stoppen!

Trop is te veel en te veel is trop!

maandag 8 april 2024

Weerzinwekkend pro-euthanasie-pleidooi door CM-voorzitter Luc Van Gorp
CM-voorzitter Luc Van Gorp wil dat mensen op het einde van hun leven kunnen aangeven dat hun leven voltooid is, ook wanneer er geen sprake is van ondraaglijk lijden. Dat zegt hij in een interview met het Nieuwsblad. Op die manier wil Van Gorp een open debat voeren rond de vergrijzing en kwaliteitsvol leven bij ouderen. "We moeten het stigma tussen leven en dood weghalen", klinkt het [Welk 'stigma'?].


Het zijn opvallende uitspraken die Van Gorp doet bij het Nieuwsblad, zeker als voorzitter van een christelijke organisatie [De CM is natuurlijk allang géén 'christelijke' organisatie meer! Maar, als voorzitter van een would-be 'christelijke' organisatie zijn dergelijke uitspraken totaal onaanvaardbaar! Ontslag is hier de enige gepaste maatregel.]. Maar volgens de voorzitter van ziekenfonds CM wordt er veel te vaak krampachtig omgegaan met de dood, en moet een open debat mogelijk zijn.

De uitspraken van de voorzitter kaderen binnen een recente studie naar het gezondheidsprofiel van oudere CM-leden. Daaruit blijkt dat vooral de vergrijzing een grote uitdaging zal vormen in de toekomst. Tegen 2050 zal het aantal 80-plussers verdubbelen, stelt de studie. Dat is een stijging van 640.000 80-plussers vandaag naar 1,2 miljoen over 25 jaar. "Ik kan het bijna niet geloven. Die groei is enorm", zegt Van Gorp aan VRT NWS. [Kortom, euthanasie op grote schaal is gewoon een ordinaire maatregel die kosten moet besparen. Dit is typisch weer de Malthusiaanse waanzin! Dit is Nazistische ideologie! Van Gorp roept op tot geweld tégen ouderen!]. "Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Niet door massaal woonzorgcentra te bouwen als ze niet zullen bijdragen tot de kwaliteit van leven. Als we de massa mensen die zorg nodig hebben niet gaan kunnen dragen, hoe gaan we met hen het gesprek aangaan?"

Maar ook als er geen sprake is van ondraaglijk lijden of slechte levenskwaliteit, moeten mensen die levensmoe zijn de vrijheid hebben om hun leven te beëindigen, aldus Van Gorp [Wordt hen die zogenaamde 'levensmoeheid' niet aangepraat door figuren zoals Van Gorp?]. "Wat als de kwaliteit van de zorg perfect is, maar de persoon toch geen kwaliteit van leven ervaart? Wat doe je dan, als er nog steeds mensen zijn die aangeven dat het leven voor hun voldoende is geweest", vraagt Van Gorp. [Dit neigt naar gedwongen 'zelfmoord'!]

"Dan moet je het leven teruggeven", zegt hij. "Ik verwijs vaak naar radiopresentatrice Lutgart Simoens, die op een bepaald moment heeft gezegd: 'Het is voor mij goed geweest', in de positieve zin van het woord." [De ontgoochelde, laffe babyboomers willen een einde maken aan hun miserabele leventjes. Jammer dat het eeuwige leven in het hier-en-nu er niet van gekomen is, maar een illusie is gebleven. Het is toch omwille van die illusie dat ze aan hun geloof verzaakt hebben. VLD-ers, Roden en Groenen zullen weer over mekaar heen vallen om deze zieke en moorddadige ideeën verder op te blazen.]

Voltooid leven hoeft geen negatief begrip te zijn als dat besproken wordt op een veilige manier, maar vandaag zijn we nog te bang om het erover te hebben. [Met andere woorden, de gedwongen 'zelfmoord' moet op een "veilige manier" gebeuren! Schandalig! Zum Kotsen!]

Volgens Van Gorp moet er een mentaliteitswijziging [!!!] komen. "We moeten het stigma tussen leven en dood weghalen. Niet door de harde euthanasie, want dat schrikt de mensen af. Maar door mensen toe te laten aan te geven dat het goed is geweest." [Het laatste greintje Christendom moet kapot gemaakt worden! "Het stigma tussen leven en dood weghalen"??? Waar heeft die kerel het over?]

En dat debat moeten we volgens Van Gorp dringend voeren met heel de samenleving, niet alleen met de zorgsector. "Want voor de duidelijkheid: dit is geen medisch debat. Voltooid leven hoeft geen negatief begrip te zijn als dat besproken wordt op een veilige manier, maar vandaag zijn we vaak nog te bang om het erover te hebben", zegt hij. [Die kerel is rijpt voor de psychiatrie, vrees ik.]

Volgens Van Gorp zitten veel mensen die zorgbehoevend zijn met de angst dat ze in de steek gelaten zullen worden. "Dat zien we ook in de cijfers: 10 procent van de ouderen kampt met depressie of klachten van levensmoeheid." Net daarom pleit hij voor meer investeringen in kwaliteitsvol leven. "Want als je geen kwaliteitsvolle omgeving kan creëren, dan krijg je de vraag: wil ik hier dan nog wel zijn? Het is een vreselijk drama om te moeten leven op een moment dat je dat niet wil. Toch ben ik helemaal geen pleitbezorger voor euthanasie an sich" [Neen, natuurlijk niet!].

Bron: Interview met Luc Van Gorp in De Ochtend op Radio 1 van 8 april 2024

woensdag 3 april 2024

03-04-2024 | De maskers vallen definitief af: De seniele Jef De Kesel wordt - in aanwezigheid van een kruiperige Luc Terlinden - gehuldigd door de Synagoge2 Kor 11:13 Die lieden toch zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders,
die zich voordoen als Apostelen van Christus.


Joh 20:19 In de avond van diezelfde dag, de eerste dag van de week, toen de deuren van het huis, waar de leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus binnen, plaatste Zich in hun midden, en sprak tot hen: Vrede zij u!

Joh 10:11 Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.
Joh 10:12 Maar de huurling, die de herder niet is, en wien de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij de wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze.

Rom 9:6 Maar toch, Gods Woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7 en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8 dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


Met andere woorden, enkel de Katholieken behoren tot het Nieuwe Israël!
(Zie de Catechismus van de Katholieke Kerk 877)

maandag 1 april 2024

Bergoglio wordt tijdens de Paasmis als 'valse profeet' ontmaskerd

Er werd in het Engels voorgelezen uit Hand. 10:38 "Hoe God Jezus van Názareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht..." Net op dat moment valt de kopie van de zogenaamde 'Resurrexit-icoon' vlak voor de voeten van Bergoglio
Tijdens de Paasmis die gisterenochtend door Bergoglio werd voorgezeten op het Sint-Pietersplein te Rome veroorzaakte de sterke wind op een bepaald moment de val van de kopie van de zogenaamde 'Resurrexit-icoon'.

Als opvolger van de Heilige Petrus – één van de eerste getuigen van de Opstanding van Christus na Maria van Magdala – herdenkt het ritueel ter ere van de icoon van de Heilige Verlosser het getuigenis van de Opstanding door de opvolgers van Petrus. Het ritueel werd méér dan 1000 jaar geleden ingesteld, maar raakte in onbruik toen de pausen in 1309 naar Avignon gingen. Tijdens het Grote Jubileum in 2000 werd het ritueel echter weer heringevoerd.

De val de zogenaamde 'Resurrexit-icoon' betekent, dat Bergoglio niet de Plaatsbekleder van Christus is, dat hij niet de opvolger van Petrus is en dat hij niet de bevoorrechte getuige van de Verrijzenis van Christus is, maar dat hij een 'valse profeet' is! Bemerk trouwens de zwarte boorden op de koopkap, de stola en de mijter van Bergoglio die de 'betreurenswaardige' nederlaag van de Duivel schijnen te symboliseren!

In Lucas 10:18 zei Jezus dat hij Satan "als een lichtflits uit de hemel [had] zien vallen". Christus overwon de Duivel door Zijn Offerdood voor de zonden van de mensen en Zijn Opstanding uit de dood. Hiermee had Hij de Duivel de macht ontnomen die hij door de menselijke zondeval wederrechtelijk had verkregen. Hier past géén rouw!

Amos 4:13 Voor Hem, die de bergen boetseerde en de winden schiep...

Num 11:31 Er stond een wind op, op bevel van God...

Job 4:9 God blaast en de onrechtvaardigen komen om,
één ademtocht van Zijn toorn en zij liggen geveld.


Bergoglio wordt vanaf nu alle macht ontnomen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------