BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 3 april 2024

03-04-2024 | De maskers vallen definitief af: De seniele Jef De Kesel wordt - in aanwezigheid van een kruiperige Luc Terlinden - gehuldigd door de Synagoge2 Kor 11:13 Die lieden toch zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders,
die zich voordoen als Apostelen van Christus.


Joh 20:19 In de avond van diezelfde dag, de eerste dag van de week, toen de deuren van het huis, waar de leerlingen zich bevonden, uit vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus binnen, plaatste Zich in hun midden, en sprak tot hen: Vrede zij u!

Joh 10:11 Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.
Joh 10:12 Maar de huurling, die de herder niet is, en wien de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij de wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze.

Rom 9:6 Maar toch, Gods Woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7 en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8 dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


Met andere woorden, enkel de Katholieken behoren tot het Nieuwe Israël!
(Zie de Catechismus van de Katholieke Kerk 877)

3 opmerkingen:

Anoniem zei


@ GA
Selectieve verontwaardiging?

Shalom lêchém!
"Het was een diep verlangen van mij tijdens mijn eerste bezoek aan Duitsland na mijn verkiezing tot opvolger van Petrus de joodse gemeenschap van Keulen en de vertegenwoordigers van het Duitse jodendom te ontmoeten. Met dit bezoek wil ik aansluiten bij de gebeurtenis van 17 november 1980, toen mijn vereerde voorganger, paus Johannes Paulus II, tijdens zijn eerste reis naar Duitsland in Mainz een ontmoeting had met de Centrale Raad van de Joden in Duitsland en met de Rabbijnenconferentie".

Ratzinger, Keulen 2005


Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

Dit verandert niets aan het feit dat De Kesel seniel is.

Anoniem zei

Terlinden zou zich ook beter wat meer met het 'goede bestuur' van zijn Aartsbisdom bezigheden, in plaats van zijn tijd te verliezen met allerlei pietluttigheden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------