BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 8 april 2024

Weerzinwekkend pro-euthanasie-pleidooi door CM-voorzitter Luc Van Gorp
CM-voorzitter Luc Van Gorp wil dat mensen op het einde van hun leven kunnen aangeven dat hun leven voltooid is, ook wanneer er geen sprake is van ondraaglijk lijden. Dat zegt hij in een interview met het Nieuwsblad. Op die manier wil Van Gorp een open debat voeren rond de vergrijzing en kwaliteitsvol leven bij ouderen. "We moeten het stigma tussen leven en dood weghalen", klinkt het [Welk 'stigma'?].


Het zijn opvallende uitspraken die Van Gorp doet bij het Nieuwsblad, zeker als voorzitter van een christelijke organisatie [De CM is natuurlijk allang géén 'christelijke' organisatie meer! Maar, als voorzitter van een would-be 'christelijke' organisatie zijn dergelijke uitspraken totaal onaanvaardbaar! Ontslag is hier de enige gepaste maatregel.]. Maar volgens de voorzitter van ziekenfonds CM wordt er veel te vaak krampachtig omgegaan met de dood, en moet een open debat mogelijk zijn.

De uitspraken van de voorzitter kaderen binnen een recente studie naar het gezondheidsprofiel van oudere CM-leden. Daaruit blijkt dat vooral de vergrijzing een grote uitdaging zal vormen in de toekomst. Tegen 2050 zal het aantal 80-plussers verdubbelen, stelt de studie. Dat is een stijging van 640.000 80-plussers vandaag naar 1,2 miljoen over 25 jaar. "Ik kan het bijna niet geloven. Die groei is enorm", zegt Van Gorp aan VRT NWS. [Kortom, euthanasie op grote schaal is gewoon een ordinaire maatregel die kosten moet besparen. Dit is typisch weer de Malthusiaanse waanzin! Dit is Nazistische ideologie! Van Gorp roept op tot geweld tégen ouderen!]. "Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Niet door massaal woonzorgcentra te bouwen als ze niet zullen bijdragen tot de kwaliteit van leven. Als we de massa mensen die zorg nodig hebben niet gaan kunnen dragen, hoe gaan we met hen het gesprek aangaan?"

Maar ook als er geen sprake is van ondraaglijk lijden of slechte levenskwaliteit, moeten mensen die levensmoe zijn de vrijheid hebben om hun leven te beëindigen, aldus Van Gorp [Wordt hen die zogenaamde 'levensmoeheid' niet aangepraat door figuren zoals Van Gorp?]. "Wat als de kwaliteit van de zorg perfect is, maar de persoon toch geen kwaliteit van leven ervaart? Wat doe je dan, als er nog steeds mensen zijn die aangeven dat het leven voor hun voldoende is geweest", vraagt Van Gorp. [Dit neigt naar gedwongen 'zelfmoord'!]

"Dan moet je het leven teruggeven", zegt hij. "Ik verwijs vaak naar radiopresentatrice Lutgart Simoens, die op een bepaald moment heeft gezegd: 'Het is voor mij goed geweest', in de positieve zin van het woord." [De ontgoochelde, laffe babyboomers willen een einde maken aan hun miserabele leventjes. Jammer dat het eeuwige leven in het hier-en-nu er niet van gekomen is, maar een illusie is gebleven. Het is toch omwille van die illusie dat ze aan hun geloof verzaakt hebben. VLD-ers, Roden en Groenen zullen weer over mekaar heen vallen om deze zieke en moorddadige ideeën verder op te blazen.]

Voltooid leven hoeft geen negatief begrip te zijn als dat besproken wordt op een veilige manier, maar vandaag zijn we nog te bang om het erover te hebben. [Met andere woorden, de gedwongen 'zelfmoord' moet op een "veilige manier" gebeuren! Schandalig! Zum Kotsen!]

Volgens Van Gorp moet er een mentaliteitswijziging [!!!] komen. "We moeten het stigma tussen leven en dood weghalen. Niet door de harde euthanasie, want dat schrikt de mensen af. Maar door mensen toe te laten aan te geven dat het goed is geweest." [Het laatste greintje Christendom moet kapot gemaakt worden! "Het stigma tussen leven en dood weghalen"??? Waar heeft die kerel het over?]

En dat debat moeten we volgens Van Gorp dringend voeren met heel de samenleving, niet alleen met de zorgsector. "Want voor de duidelijkheid: dit is geen medisch debat. Voltooid leven hoeft geen negatief begrip te zijn als dat besproken wordt op een veilige manier, maar vandaag zijn we vaak nog te bang om het erover te hebben", zegt hij. [Die kerel is rijpt voor de psychiatrie, vrees ik.]

Volgens Van Gorp zitten veel mensen die zorgbehoevend zijn met de angst dat ze in de steek gelaten zullen worden. "Dat zien we ook in de cijfers: 10 procent van de ouderen kampt met depressie of klachten van levensmoeheid." Net daarom pleit hij voor meer investeringen in kwaliteitsvol leven. "Want als je geen kwaliteitsvolle omgeving kan creëren, dan krijg je de vraag: wil ik hier dan nog wel zijn? Het is een vreselijk drama om te moeten leven op een moment dat je dat niet wil. Toch ben ik helemaal geen pleitbezorger voor euthanasie an sich" [Neen, natuurlijk niet!].

Bron: Interview met Luc Van Gorp in De Ochtend op Radio 1 van 8 april 2024

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Symptomatisch voor de totale ontkerstening van Vlaanderen en voor de totale afwezigheid van nog een klein beetje kwaliteit en gezond mensenverstand.
Dezogenaamde "christelijke zuil" is tot vliegend stof verpuint.
DeCVP alias cd&v is een gepluimd kieken zonder kop: zonder inhoud, zonder profiel, zonder christendom, een restant van apparatchiks die krampachtig hum leven te redden door aan Belgiê vast te houden. Intussen meer op turken gericht, ook met de nieuwe sultan Erdogan.
De noordbelgische bastaardkerk is helemaal niet meer katholiek een intussen klein allegaartje van homo's, niet zelden ook bi's en transen, verdr ook vele gekken en geestelijk gestoorden.
Het katholiek onderwijs is nu helemaal op de (rouw9"koffer-tour" en steeds meer islamietisch (lees: soennitisch) georiênteerd.
En de "christelijke" sociale sector met de pedofiele maniakken der "Broedrs van Dale" (geprotefeerd door Danneels), de weerzinwekkende pedofilie-zieke "Broeders van Liefde" (cfr, het geval "Anneke"), de vakbond ACV en ACW (in Antwerpen gingen de stakingspiketten liever in de bordelen als op straat actie te voeren) en natuurlijk de "christelijke mutualiteiten".
Uiterst schijnheilig : een valse verpakking.
En door de mainstreampers ook nog uitvoerig beschreven en "ter informatie overgebracht".(Andere informatie wordt doodgezwegen- dat vindt men dan bij de katholieke actie Vlaanderen, thuis en het v(laamse)nieuws)ar

Anoniem zei

Je moet kwetsbare mensen beschermen. Je wil geen gevolg geven aan de vraag om iemands leven te beëindigen terwijl er misschien sprake is van depressie of externe maatschappelijke druk

Anoniem zei

Luc van Gorp lult hier totaal anti-chriselijk onzin uit.
Het is ook totaal amorele onzin ook.
"Wanneer iemand levensmoe is, kan hij een touw nemen en zich in het bos aan een boom ophangen.
Maar val mij/de overheid/de staat/de maatschappij daarmee niet lastig".
Deze spreuk werd gedaan door een romeinse provinciegouverneur in Noord-Afrika, tijdens een grote christenvervolging, en wel tov. een honderpersonenschaar van overtuigde christenen die voor hun geloof als martelaar woden sterven.

De huisvestings- en ziekenhuisverzorgingsproblemen der senioren zijn geen grond om massaal euthanasie in te voeren.
De onzin van Luc van Gorp wordt duidelijk wanneer hij het over 10% depressieven bij senioren heeft: in Duitsland wordt het aantal depressieven in de totale bevolking op ca. 15% geschat, wat meer is dan bij de senioren van Van Gorp.
Inderdaad weten de geriaters al zeer lang, dat oude mensen in de meeste gevallen duidelijk gelukkiger zijn dan vroeger in hun leven.
Deze man is in zijn funcztie niet meer draagbaar.
Buitensmijten, direct!
Maar die moed hebben de tjeven niet.
Zo zal het wel gaan als met DeKesel in het bisdom Brugge , en na het Allerheiligenoffensief over Tom Flamez (? waar is die nu gebleven?)...
Zo geroosterd als een kip na een atoombombestraling.

Anoniem zei

Totale geloofsafval van de belgische bastaardkerk:
Het interview met Luc van Gorp (Chef van de "christelijke mutualiteiten") werd uitgezonden op 08.april 2024 's morgends en werd hier op de zelfde dag, 8 april 2024 knalhard besproken en door 3 posters gecommenteerd.
De belgische bisschoppen : nul komma nul.
Hun eigen bastaardkerkelijke website "kerknet" zweeg die dag. Eerst een dag later , op 9 april, stond er een tamelijk verward "opiniestukje" van ene Lieve Wouters, en nadat er klaarblijkelijk een paar honderd protesterende e-mails van senioren bij "kerknet" ingegaan waren, een tamelijk huilerig artikeltje.
Let wel: van de bastaardbisschoppen geen letter.
Die bastaardbisschoppen geloven zelf niet aan het katholiek geloof, zijn uiterst angstig. en willen natuurlijk niet hun eigen cvp-zuil(cd&v) niet slachten.
Chef der cd&v is de halve muslim en half-niks Samma Mahdi, de Boerenbond is intussen ook een europees gestuurd gedrocht, het "katholiek onderwijs" is nu totaal inclusief voor alles en exclusief tegenover overtuigd eigen volk, de clerus zit vastgekleefd in pedo- en honofilie...
Brol.
Daarentegen hebben de belgische bisschoppen met tweeeen collega's uit Duitsland (Aken, Trier) , Luxemburg en Frankrijk een "pastorale brief" geschreven om Europa en alle mensenwaarden en de ecologie van her t klimaat aan te prijzen en alles wat niet in hun kraam past (nationalisme, liberale economie, het "massagraf in de Middellandse zee") aan te vallen.
Nog meer europees-zot dan Ursula VanderLeyen.
Quos deusperdere vult, prius dementat

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------