BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 16 april 2024

Waarom duurt 'Operatie Kelk' nu al 14 jaar?

"Het onderzoek is geopend in juni 2010, bijna 14 jaar later is er nog geen datum voor een rechtspleging (om te bepalen of er een proces komt)"


Waarom? Omdat 'Operatie Kelk' NIETS heeft opgeleverd!

Citaat uit het rapport van de Hoge Raad voor de Justitie van vandaag:

"In oktober 2015 maakt het federaal parket zijn eerste eindvordering samen met het dossier terug over aan de onderzoeksrechter. De eindvordering vermeldt 68 geïdentificeerde verdachten (“inverdenkinggestelden”) en 83 burgerlijke partijen. Het federaal parket vraagt, samengevat, aan de raadkamer om vast te stellen dat de strafvordering ten aanzien van het merendeel van de inverdenkinggestelden is vervallen. Hetzij omdat deze reeds voor dezelfde feiten zijn veroordeeld (wat het geval is voor 4 inverdenkinggestelden), ofwel omdat ze reeds zijn overleden (wat het geval is voor 37 inverdenkinggestelden), ofwel omdat de feiten zijn verjaard."

PAGINA 9 VAN HET BIJZONDER ONDERZOEK “KELK”
VERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE OP 15 APRIL 2024


Operatie Kelk begon in juni 2010 met spectaculaire huiszoekingen bij het Aartsbisdom in Mechelen, de Sint-Romboutskathedraal, de privéwoning van Godfried kardinaal Danneels, bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die zich boog over het kindermisbruik in de Kerk, en bij het Rijksarchief.

Operatie Kelk had nooit plaatsgevonden mogen hebben, omdat het enkel maar een dure, gecoördineerde en spectaculaire overval op de Kerk was om de Kerk zwart te maken.

Omdat bepaalde linkse figuren en instellingen (met de VRT op kop) en de Loge, de Kerk haten, worden de Katholieken nu al 14 jaar bestookt en gemarteld met desinformatie!

Na dit alles zijn er 4 (reeds bekende) veroordelingen!?

Het was grotendeels een mediashow en de zogenaamde 'bisschoppen' dragen hier een zeer grote verantwoordelijkheid om het zo uit de hand te laten lopen!

De 'bisschoppen' hebben de Kerk laten besmeuren door de vijanden van de Kerk!

De Katholieken zijn hier de grootste slachtoffers omdat de Kerk - ten onrechte -
van vanalles en nog wat wordt beticht!

Die Katholieken-haat moet stoppen!

Trop is te veel en te veel is trop!

5 opmerkingen:

Anoniem zei"De Katholieken zijn hier de grootste slachtoffers omdat de Kerk - ten onrechte -
van vanalles en nog wat wordt beticht!"

Dan zijn ook Léonard en Ratzinger ten onrechte van vanalles beticht?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het vraagteken kan weggelaten worden.

Anoniem zei

"Operatie Kelk" is na 14 jaar onderzoek nog niet tot een eindverslag gekomen- en zal ook niet tot een eindverslag komen.
Maar niet omdat ze niets opgeleverd heeft.
Integendeel: ze heeft zeer veel opgeleverd.b- en meer nog. ze heeft teveel opgeleverd.

Tussen 1980 en 2005 was Noord-Belgiê verziekt aan pedofiel misbruik door doorgeknalde homo-pederasten en perversen, en wel zeer gestructureerd en geînstitutionaliseerd.
Het geweldig afblokken en doofpotten door de kerkelijke leiding (Danneels, Stockman, VanGheluwe,ook Luytergem) met de hulp van het net der justitie en de staat kwam vanaf 2000 onder vuur.
De afschuwelijke wandaden van VanGheluwe, de schandalige en domme interventie van Danneels en de hypocrisie van het kerkelijk belgisch establishment deden de bom ontploffen.
"Operatie Kelk" begon zeer spontaan, deels ook uit wilde woede van het volk en de speurders; Met zeker anticlerikale mentaliteit, ook anti-christelijk en anti-katholiek, maar ook en niet in het minst uit vlaamse overtuiging.
Zo moesten het praalgraf van Kard. Mercier en Suens eraan geloven, omdat men verdachte dat hier belastende dokumenten verstopt zouden zijn...
Zo werden de bisschoppen vastgezet en hun computers en notebooks onderzocht, waarbij alleen deze van aartsbisschop Léonard helemaal zuiber was ...(spiksplinternieuw, omdat de voorganget juist teboren in Kuregem(Anderlecht) geroofd was ...)
Daarbij werd de hele pedo-homofiele ontreddering aan het licht gebracht- of ook: in goed geînformeerde media gedocumenteerd.
"Operatie Kelk" werd dan zeer snel afgeremd door hogere instanties, omdat de top van de belgischre en europese politiek natte voeten kreeg.
VanGheluwe had regelmatig overnachtingen in het hotel Cromwell in Knokke. waar britse politici en ook ministers hun pedo-neigingen op het continent kwamen uitleven.
Het blauwe bloed zat bij de "Club de Atrebaten" en bezocht de "roze balletten", het pedofiel misbruik tierde welig bij de inrichtingen van de "Broerds van Liefde" (grootste sociale concern van Belgiê), het secretariaat van de omineuze "gezinsgroepen" (de officiêle actie v.d. belgische bisschoppen voor "aangewende familie-pastoraal" en tot 2015 prijkend op de lijstbalk van het oude "Kerknet" bevond zich nu zeer curieus direct in het lokale partijsecretariaat van de cvp/cd&v in nu wel hét cvp-bastion van Klein-Brabant, waar een cvp-familiedynastie twee generaties lang burgemeester was en nu voor het premierschap klaar stond, om dan plots schielijk naar Europa te verdwijnen e daar onder Angela M.'s protectie een zeer vette post te bekomen.
Nu was de belgische staatsidee in gevaar, met de dreigende involvering van de cvp/cd&v, en van alle opganisaties van die "christelijke " zuil.
De liberalen en socialisten en groenen verdedigen alles wat homo en pedo is; de cvp /cd&v zit tot over haar oren in de mest en heeft geen behoefteg aan verdere onderzoekingen.
DE nva is als vuilbak/cvp-restenpartij niet geînteresseerd en zonder enige moraal.
De overtuigde vlaamse priesters zijn allemaal dood en vele Vlaams Belangers zijn traditioneel georiênteerd.
Zo is er van "Operatie Kelk" niets meer te verwachten.
Een cesuur voor ket kerkelijk leven in Vlaanderen- en een kleine mozaiek van schandalen en afschuwekijheden.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Het is inderdaad zo dat er niet niets is gebeurd.

Maar, er wordt door de prelaten, de volksvertegenwoordigers en het gerecht ten onrechte op 'pedofilie' gefocust. Binnen de kerkelijke context is er zover ik weet geen enkel geval bekend van 'pedofilie'. Dat is eigenlijk meer iets voor medewerkers van de VRT.

In die zin is de focus op 'pedofilie' een afleidingsmanoeuvre.

In feite gaat het binnen de kerkelijke context overal over 'efebofilie'.

De term 'efebofilie' verscheen voor het eerst in de 19e eeuw en werd vooral gebruikt om te verwijzen naar de homoseksuele liefde van oudere mannen voor adolescente jongens.

En laat nou net dit het probleem zijn.

Danneels, Vangheluwe en consoorten - en bij uitbreiding alle nu regerende Vlaamse 'bisschoppen' - hebben dit actief gepromoot!!!

Hier wordt in alle talen en door iedereen over gezwegen!

Anoniem zei

up-to-date 7 mei 2024
DE bisschoppelijke website kerknet is nu helemaal met de uitgeverij halewijn gefusioneerd (klaarblijkelijk is nu alle geld opgebruikt om schadevergoedingen te betalen en wordt voort en voort gefusioneerd en nadert het totale failliet).
De novolgende website "OTHEO" (dat was midden de jaren '60 een niet zeer lovende uitroep in Vlaanderen tov Theo Lefevre...) is nog minder christelijk dan kerknet.
Vandaag op de hele voorpagina niet één keer Jezus Christus, zelfs niks over O.L.H.-hemelvaart, maar wel in grote letters in een titel: "Boeddha".
Knettergek en apostaat.
En dan- helemaal ad rem / on-topic:
"Misbruik in de kerk voor parlementaire commissie: 168 veranderingen"
Honderdachtenzestig: klaarblikelijk was de ganse boetiek rot van a tot z.
Alles direct afschaffen .
Ga terug naar "start" of ook gezegd: "naar Écône".
DE para- en postconciliaire periode met de Suenens-Danneels-DEKeselregering en de pedo- en homofiele beer liggen voor iedereen stinkend en kadaverig ten toongesteld.
C'est fini.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------