BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 1 april 2024

Bergoglio wordt tijdens de Paasmis als 'valse profeet' ontmaskerd

Er werd in het Engels voorgelezen uit Hand. 10:38 "Hoe God Jezus van Názareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht..." Net op dat moment valt de kopie van de zogenaamde 'Resurrexit-icoon' vlak voor de voeten van Bergoglio
Tijdens de Paasmis die gisterenochtend door Bergoglio werd voorgezeten op het Sint-Pietersplein te Rome veroorzaakte de sterke wind op een bepaald moment de val van de kopie van de zogenaamde 'Resurrexit-icoon'.

Als opvolger van de Heilige Petrus – één van de eerste getuigen van de Opstanding van Christus na Maria van Magdala – herdenkt het ritueel ter ere van de icoon van de Heilige Verlosser het getuigenis van de Opstanding door de opvolgers van Petrus. Het ritueel werd méér dan 1000 jaar geleden ingesteld, maar raakte in onbruik toen de pausen in 1309 naar Avignon gingen. Tijdens het Grote Jubileum in 2000 werd het ritueel echter weer heringevoerd.

De val de zogenaamde 'Resurrexit-icoon' betekent, dat Bergoglio niet de Plaatsbekleder van Christus is, dat hij niet de opvolger van Petrus is en dat hij niet de bevoorrechte getuige van de Verrijzenis van Christus is, maar dat hij een 'valse profeet' is! Bemerk trouwens de zwarte boorden op de koopkap, de stola en de mijter van Bergoglio die de 'betreurenswaardige' nederlaag van de Duivel schijnen te symboliseren!

In Lucas 10:18 zei Jezus dat hij Satan "als een lichtflits uit de hemel [had] zien vallen". Christus overwon de Duivel door Zijn Offerdood voor de zonden van de mensen en Zijn Opstanding uit de dood. Hiermee had Hij de Duivel de macht ontnomen die hij door de menselijke zondeval wederrechtelijk had verkregen. Hier past géén rouw!

Amos 4:13 Voor Hem, die de bergen boetseerde en de winden schiep...

Num 11:31 Er stond een wind op, op bevel van God...

Job 4:9 God blaast en de onrechtvaardigen komen om,
één ademtocht van Zijn toorn en zij liggen geveld.


Bergoglio wordt vanaf nu alle macht ontnomen!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------