BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 30 augustus 2016

Over het Eucharistisch Wonder te Aalst: Z.E.H. Eric Jacqmin kondigt nu wetenschappelijk vervolgonderzoek aan:

Een goede bron uit de entourage van Pater Jacqmin laat ons weten, dat de herkomst van de monstrans verder onderzocht zal worden. Ook de samenstelling van de rood geworden hostie zal verder worden onderzocht totdat er volledige (wetenschappelijke) zekerheid is. Er werd in eerste instantie gekozen voor niet-destructief onderzoek (NDO). Deze week nog neemt een fotograaf met speciale microscoop foto's die tot 400 maal uitvergroten, dit terwijl een videocamera alles filmt. Later volgt wellicht een zeer delicaat bio-chemisch onderzoek. 

Bron: Anoniem


Ave Verum

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cuius latus perforatum
Fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!


Gegroet waarachtig Lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het Kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water en bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

Duizenden gelovigen lopen op zaterdag, 27 augustus 2016 mee in de Kaarskensprocessie te Chicago (USA) voor Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
vrijdag 26 augustus 2016

Ter verkoeling: "Saint Nicolas de Jette" van 5 december 2015:
Geen kerk, maar wel het optreden van St.-Niklaas op het St.-Pietersplein in Jette.

Echt Brussels, maar het beste is de tweede helft van de film én het commentaar erbij:

"Le 5 décembre 2015, Saint Nicolas rend visite aux enfants de la commune de Jette (région de Bruxelles-Capitale). L' alerte antiterroriste étant maintenue au niveau 3, une surveillance accrue est d'application, ce qui explique la présence de militaires et de policiers pour protéger le grand Saint."

Het sterke veiligheidsdispositief met politie, brandweer, ambulances en dan nog meerdere groepen soldaten (naar hun zwarte baretten met gouden schild Jagers te Paard ("Quatcha" = 4. Chasseurs à Cheval).

Tjonge, tjonge, dat is juist zoals in de Tweede Wereldoorlog - of nog beter gezegd: dát is oorlogstijd!

Bron: Anoniem


Opmerking:

Wanneer de kinderen Sinterklaas komen groeten, is de bisschop op zijn troon gezeten en houdt hij bijna de hele tijd, zittend, zijn kromstaf in de linkerhand.

Wanneer hebben we een Belgische 'bisschop' dat nog eens zien doen???

Inderdaad, het volk op straat is Katholieker dan de 'bisschoppen' in hun paleizen denken!!!

Dat belooft!

dinsdag 16 augustus 2016

Tota pulchra es, Maria
 
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.

 

maandag 15 augustus 2016

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - 15 AUGUSTUS


MUNIFICENTISSIMUS DEUS

Dogma Verklaring Maria Tenhemelopneming

Paus Pius XII
1 november 1950

ARTIKEL 3 - De plechtige definiëring

44 - Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is:

dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria,
na het voltooien van haar aardse levensbaan,
met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

Paus Benedictus XVI over de Tenhemelopneming van Maria:S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------